13.5.2017 PROHVETEERING HÄIRE. TÄIUSLIKULT PUHAS VALGE JUMALA  KIRKUSE PILV ÜMBRITSEB TEMA TEENIJA TEATUD KONVERENTSIL – PROHVET DR. OWUOR

  

Nüüd, ISSAND on Rääkinud minuga seoses praeguse aja ISSANDA visiidiga. See on väga tähtis aeg koguduse ajaloos, sest oleme praegu valmistumas MESSIA Tulemiseks. Ning tean, et kõikide inimeste jaoks on juba saamas ilmseks, et tõepoolest MESSIAS on Tulemas. Sellel põhjusel tahan rääkida teiste maade inimestele, et sellel maal on vallandunud suur ajalooline Äratus. Äärmiselt ajalooline Äratus.

Näeme toimumas suurt meeleparandust. Kõikidest religioonidest tulevad inimesed tagasi JEESUSE juurde ning neid ristitakse. Need kristlased, kes olid leiged ja kõndisid patus, parandavad nüüd kahetsedes meelt ning teevad otsuse seista õigena Jumala ees ning minna ristimisele. Seega elame me praegu väga olulist aega koguduse ajaloos. Oi, kuidas ma igatsen, et te saaksite näha seda Äratust. See on kõige ajaloolisem Äratus, mis on kirjutatud Piiblisse. Piibel ütleb üksnes seda, et selle aja Äratus saab olema suurem. Kuid ei täpsustata meile selle mõõtmeid, ulatuvust, avarust, levikut, võimsust.

Niisiis, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga kohast, konverentsist, koosolekust, kuhu lähen. Ning kui ma olen sellel koosolekul, siis JUMAL-ISA tuleb alla Tema Kirkuses. Ning katab mind täielikult ISSANDA valge Kirkusega, mida nägid visiteerimas siin umbes nädal tagasi. Enam kui nädal tagasi, siinsel Pühitsemise Tseremoonial. Niisiis, toimub visiit. Näen iseennast kusagil. Ning kui ma teenin ISSANDA ees ning inimeste ees, siis Tema tuleb Kirkuse looriga, koos selle valge Kirkusega, mis katab mind. Nii pea kui kaela, kuni alla välja. Siis, kui ma jutlustan evangeeliumi. Selle nägemine on väga šokeeriv vaatepilt. Olen näinud seda.

Niisiis, toimub koosolek, kus ISSAND visiteerib sellisel viisil. Kui Tema Teenija on seal teenimas, siis Tema katab teda puhta valge Kirkusega. Ning Kirkus liigub nagu Pilved. Kui ISSANDA Teenija kõnnib teatud suunda, siis teda ümbritsev Kirkus kõnnib koos temaga kaasa sinna suunda ja tagasi. Selle nägemine on tõeliselt kardetav vaatepilt!

Kui ISSAND näitas mulle seda, siis selle vaatepildi nägemine oli väga šokeeriv, aukartust äratav ja väga kardetav! Kui ma nägin ennast kõndimas ja jutlustamas ja teenimas, siis üllatuslikult see JUMALA valge Kirkuse Pilv ning erilised Pilved katavad mind ja liiguvad kaasa, liiguvad kõikidesse suundadesse minuga kaasa. Altpoolt. Kogu teekonnal saadavad mind erilised pilvekobarad. Pilvekobarad, mis on kõikjal minu ümber ning need liiguvad minuga kaasa. Sa näed, minagi nägin, et pea on seal väljaspool. Ning puhas valge Kirkuse Pilv liigub koos minuga ühte suunda ja liigub kaasa teisele poole. Vaatepilt, mille nägemine oli šokeeriv! Selline, mida nähes võib keegi põgeneda peitu. Selle vaatepildi tunnistamine on kardetav!

See on see, millest ISSAND on Rääkinud minuga. Visiit, mida Tema on toomas maailma. On jätkuv MESSIA Tulemise jaoks valmistumise protsess. Need, kellel on kõrvad, valmistugu pühaduses ja pöördugu ära patust. Ning püsigu MESSIA Tulemise jaoks õigena Jumala ees. Need on selle hetke visiidid. See on ajahetk, mille jooksul ISSAND on otsustanud visiteerida koguduses sellisel tasemel ja sellisel viisil.

Taaskord. Olen näinud iseennast, viibides teatud koosolekul jutlustamas evangeeliumi. Ei tea, kus see koosolek toimub. Kuid siis katab Tema mind, ümbritsedes mind Tema valge puhta Kirkuse Pilvega. Alt kuni üles välja. Ning kui ma liigun, siis see mind ümbritsev Pilv liigub kaasa. Ülimalt aukartust äratav. Selle vaatepildi nägemine on üsna hirmutav.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(13.5.2017 Prohveteeringu tõlge eesti keelde. Prohvet Dr. Owuor)

Allikas:  www.repentandpreparetheway.org     www.repentfinland.fi     www.jesusislordradio.fi