TAEVA  KODAKONDSE  RIIETUMISETIKETT

ISSANDA SÕNUM EUROOPALE, I osa – PROHVET DR. OWUOR

Võimas Pastorite Konverents. Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016

 

Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016
Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016

 


ISA, JEESUSE Vägevas Nimes. ISSAND, oleme kogunenud täna siia JEESUSE Vägevas Nimes, pööramaks tähelepanu Sinule JEHOOVA. Aabrahami JUMAL, Iisaki JUMAL, Israeli Vägev JUMAL, et ISSAND kohtaksid meid täna siin. Palun räägi sellele kallile rahvale  siin Euroopa südames, Tšehhimaale, et  võiksid siit kohata ja rääkida Euroopale ning anda neile ISSANDA juhatust, et nad võiksid teada, kuidas Sa juhendad kogudust tänasel päeval, just nüüd, et nad võiksid valmistuda pühaduses MESSIA Suursuguseks Saabumiseks. JEESUSE Vägevas Nimes palun, ISSAND, puuduta nende südameid ning  suuna neid keskenduma sellesse Sõnumisse. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


 

On suur Õnnistus kohtuda JEESUSE Vägevas Nimes. Tean, et siin on kohal inimesi paljudest Euroopa maadest. Siin on inimesi Soomest, Saksamaalt, Rootsist, Slovakkiast; see on uks ka Slovakkiale minu visiidiks teiegi maale. Ning palju muid Euroopa maid on siin. Pastor Banda ja kogudus ning paljud teised inimesed, austan teie vaevanägemist selle Koosoleku korraldamisel, mistõttu ISSAND on saanud juhtida mind siia toomaks teieni selle suure Sõnumi. Halleluuja, Aamen. Miks ISSAND saadab mind teie juurde nüüd? Koguduse liikmed tegid siin just alustust ning nad rääkisid, et olevat käinud Keenias ja näinud seda hiiglasuurt Äratust, ajaloolist Äratust toimumas praeguse aja Keenias. Soovin teid teadvat, et see Äratus ei kuulu mitte ainult Keeniale! See Äratus levib ümber maailma just nüüd; külastades rahvast rahva järel. Oleme olnud Brasiilias, Soomes, Rootsis ja paljudes Aafrika maades. See on põhjus, miks ma  olen täna siin teiega rääkimas, sest ISSAND JEHOOVA on rääkinud minuga. Ning Ta on rääkinud minuga MESSIA Suursugusest Tulemisest. On väga tähtsaid asju, millele panen kõnes rõhku. ISSAND on minuga rääkinud MESSIA  Tulemisest. Kui ma räägin teile ISSAND öeldut, märkad, et on olemas suunised, mida ISSAND annab kogudusele. Märkad, et need suunised tuleb viia praegusel hetkel koguduse ellu. Halleluuja! Alustan esimesest vestlusest, sellest vestlusest, mis sünnitas Äratuse. Kui ISSAND tuli minuga rääkima MESSIA Taastulemisest, mida Ta ütles? Kirjeldan siin seda Ilmutust ning ilmutuse sees leidub sõnum ja suunised kogudusele.

 

KAKS  KULDSET GLAMUURSET ABIELUSÕRMUST  TAEVAL

 

Nägemus kahest identsest kihlasõrmusest Taeval, 2006
Nägemus kahest identsest kihlasõrmusest Taeval, 2006

Oli 1.november 2006, kui JUMAL-ISA tuli minuga rääkima seoses MESSIA suursuguse Taastulemisega. Selles nägemuses vaatasin üles taevasse ning vaadates üles taevasse,  oli see täiesti pime. Oli pime, kuid järsku taevas avanes pimedast taeva kohal ning hämmastusin nähtust. Nägin taevasse sisse ning nägin JUMALA Auhiilgust taevas sees. Ma nägin, et JUMALA Auhiilgus liikus Pilve viisil taevas laienedes ja toimetades. Kui jätkasin vaatamist, olin jahmunud; ISSANDA Auhiilgus liikus Taevas ja Taeva sissepääs oligi juba avatud. See oli avanenud rulludes. Nägin ISSANDA Auhiilgust tulemas välja Taevast sinna pimedale taevale. Kui ISSANDA Auhiilgus hakkas tulema pimedasse taevasse, nägin JUMALA Võimu. Kui ISSANDA Auhiilgus hakkas laskuma alla Taevast, nägin, et JEHOOVA Auhiilgus ajas välja taevas oleva pimeduse; tehes revolutsiooni, vallutades ja võites taevas oleva pimeduse.

Taevas hakkas valgenema ja valgus hakkas saabuma maale. Seejärel ISSAND andis mulle vaadata taevasse sisse. Nägin teist värvi seal JUMALA kiirguses; nägin midagi kullavärvilist. Vaadates seda mõistsin, et see muutus aina suuremaks ja suuremaks, sest see oli tulemas avatud sissekäigu suunas. See kuldne detail saabus sinna sissepääsu juurde. Siis mõistsin; need olid kaks kuldset abielusõrmust!

Kirjeldan neid sõrmuseid. ISSAND oli teinud need taevasse ilmutatud vaimsed abielusõrmused väga identseteks. Kui Ta asetas need sinna sissepääsu, pani Ta need pöörlema vastupidistes suundades. Mõte oli, et võiksin näha nende kaunite abielusõrmuste disaini ning iseärasusi. Nägin selles nägemuses nende Taeva Vaimsete Abielusõrmuste kujundust. Nägin, et disain oli antiikne, vanamoodne. Vaadates seda väliskujundust mõistsin, et see on vanaaegne ega pärine praegusest ajast.

Tema poolt mulle näidatud abielusõrmused olid ümmargused. Kui kannaksid sõrmust sõrmes, näeksid sõrmuse väljapoole nähtavat osa tasasena ning selle peal teemandiga sarnast kulda hiilgamas. ISSAND lasi neil kahel Abielusõrmusel pöörelda vastupidistes suundades. See aitas mul näha nende välisilme üksikasju. Taeva saladusi antakse nüüd teada inimesele. Seejärel ISSANDA Hääl rääkis Taevast, öeldes – siit päevast alates kõik meelevald Taevas ja maa peal on antud JEESUS KRISTUSELE.

Kui kuulsin toda Häält, muutis see täielikult minu sõrmustele vaatamise viisi, sest Ta ütles: „Kõik meelevald Taevas ja maa peal on antud JEESUS KRISTUSELE.“ Kui ma vaatasin sõrmuseid ISSANDA Hääle rääkimise järel, mõistsin, et need suursugused Abielusõrmused peegeldavad tõepoolest KRISTUSE Meelevalda. Halleluuja! Hakkasin mõistma, et see peegeldab MESSIA autoriteeti ning selgitan veidi aja pärast, miks ma nii ütlen. Vaikus täitis nüüd  taeva ning Ta keerutas aeglaselt veelgi sõrmuseid teineteisele vastupidistes suundades. ISSAND andis mulle teada, et need kaks sõrmust olid identsed nagu kaksikud, nagu teineteise peegelpildid. Niisugust identsuse astet ei ole võimalik saavutada selles elus.

Seejärel Hääl rääkis teist korda ning ütles: „Vaata ja näe, kes istub valgel hobusel!“ Mäletan, et  sissepääsule vaadates nägin sellest veidi kõrgemal, Taevas sees Abielusõrmuste lähedal, kõikidest kõige uhkemat, hiilgavamat, suursugust Valget Taeva Hobust. See on väga oluline, palun jälgige. See Sõnum sünnitas Äratuse, mida näete pildil. Tean et ISSAND räägib nüüd ülemaailmselt sellest Viimasest Kirkusest.

Äratuskoosolek. Kisumu, Keenia. 1.1.2013
Äratuskoosolek. Kisumu, Keenia. 1.1.2013
JUMAL-ISA ISE laskus alla Tema Kirkuse Pilves.
JUMAL-ISA ISE laskus alla Tema Kirkuse Pilves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne kui räägin sellest kogudusse tulnud Pilvest, palun lubage mul esmalt kõnelda ning sillutada teed erilise alustusega asjadest, kuidas need sündmused algasid. Jalutud kõnnivad, pimedad näevad, paljude pimedate silmad on avanenud, kurdid kuulevad, tummad räägivad ja kõike niisugust sünnib. Kuid räägin, kuidas see kõik algas. Täna loome  aluse, kust Äratus saab alata. Halleluuja!

Hääl rääkis ja ütles: „Vaata ja näe, kes istub valgel hobusel.“ Mäletan, et üles vaadates  nägin Abielusõrmuste kohal kõige uhkemat, kiirgavamat ja suursugusemat hobust. Valge Hobune Taevas ei ole selline samasugune hobune nagu näed maailmas. See pole selline hobune nagu seda on maal olevad hobused. See on hiiglasuur hobune. Mäletan, et vaadates hobust ajas see mulle hirmu peale, sest see oli kogult nii suur. See on puhas valge ning väga suur. Kui vaatasin seda hobust nii nagu ISSAND oli käskinud mul teha, ei mõistnud algul Sõnumit. Vaid mõistsin alles hiljem olles näinud Hobuse käitumist. Kui vaatasin selle käitumist, nägin Taeva valget hobust tõstmas esijalgu ning teda hirnumas. Too hobune vehkis õhus sabaga edasi-tagasi ja hirnus ning tõstis jõuliselt esijalgu. Tegelikult ühel hetkel hakkas ta jooksma edasi-tagasi üle Taeva.

Siis mõistsin seda Sõnumit, mille ma pean tooma kogudusele ning Euroopale. Kui ISSAND andis mulle näha seda hobust, sattusin paanikasse – vaata, Taeva valge hobune päästetakse peagi lahti! See võidakse vabastada mistahes hetkel. Halleluuja! Nüüd mõistsin seda Sõnumit, mille peaksin tooma. Hääl ütles – „Vaata ja näe, kes istub valgel hobusel“! Kui ta jooksis edasi-tagasi, nägin teda peituvat ISSANDA Kirkusesse; nägin ISSANDA Auhiilgust. Halleluuja! Siis ärkasin. Siit kohalt tahan alustada seda vestlust JUMAL-ISA ja Kristuse koguduse vahel.

Kui ISSAND JEHOOVA näitas mulle Taeva kuldseid Abielusõrmuseid ja valget suursugust Taeva Hobust, siis milline on Sõnum Euroopale? Olen käinud igas maailma nurgas vahendades edasi seda Sõnumit ning olen näinud koguduse olukorda ülemaailmselt; Uuest-Seelantist üles Soomeni välja, Lõuna-Koreast Kanada ja Brasiiliani, Tšiilisse ja nii edasi. Olen näinud koguduse olukorda tänapäeval. Ning nähes koguduse olukorda, olen mõistnud, et selle Sõnumi kaal ja eesmärk on tuua taastumine tagasi kogudusse. Halleluuja!

 

 

MESSIAS  ON  TULEMAS

 

Iga kord kui ISSAND räägib, on tähtis mõista Piiblit, nii Uut Testamenti kui Vana Testamenti. Iga kord kui ISSAND Räägib, sa pead leidma selle koha Piiblist. Iga kord kui võid tõdeda ISSANDAT rääkimas Piibli kaudu, märkad, et sellest koos ISSANDAGA käidud vestlusest on alati leitav üks ühine mõõdupuu.  Ühine nimetaja on see, et alati kui ISSAND Räägib, Ta keskendub Pühadusele inimese elus, JUMALA Õigsusesse koguduse elus. Iga kord kui ISSAND Räägib, kuuled Teda aina juhatamas rahvast pühadusse ja õigsusesse. Isegi vestlused Iisraeli rahvaga keskendusid alati pühadusele: „Olge pühad, sest Mina olen püha!“ Halleluuja.

Mis on siis Sõnum kogudusele, mis seondub kuldsete suursuguste abielusõrmuste ja suursuguse valge hobuse nägemusega? Piibel lubab, et MESSIAS, kes tõusis üles taevasse, peaks tulema ka tagasi! Piibel lubab, et MESSIAS peaks tulema tagasi. Kui JEESUS oli lõpetanud töö Ristil, Ta tuli tagasi, Ta tõusis hauast üles ja viis õpetuslapsed Õlimäele. Kui nad ronisid sinna lääne poolt Jeruusalemma Idavärava eest, tõusid nad mäele, veidi alla ida suunas, ning Jeesus seisis seal üleval ja Tema käed olid naeltest läbistatud. Kui Ta seal seisis, Ta tõstis käed, naeltest läbistatud käed, õnnistades neid. Kui Ta õnnistas neid, Pilv tuli ja kattis Teda ning võttis Teda kaasa Taevasse.

Kui see juhtus, õpetuslapsed olid hämmastunud, jahmunud, segaduses ja hirmunud, sest Teda võeti nende silmade ees. Kuid siis ilmus kaks `Saadikut`ning nad seisid seal ja küsisid neilt: „Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate taevasse nii hirmunult, nii hämmingus? Kas te ei tea, et see Jeesus, kes võeti teilt üles taevasse, tuleb samal viisil nagu te nägite teda taevasse minevat?“ Piibel lubab, et JEESUS peaks tulema tagasi. Halleluuja! Loeme Piiblist lubadust, et MESSIAS tuleb tagasi.

10 „Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest,  11  kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse?  See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.” (Apt. 1:10-11).

Piibel lubab, et JEESUS MESSIAS peaks tulema tagasi. Halleluuja! Seetõttu olengi siin. Seetõttu ISSAND on rääkinud minuga sellest vestlusest ja külaskäigust. Ta ütleb, et Piibel lubab:  MESSIAS, kes võeti üles taevasse, peaks tulema ühel päeval tagasi!

4 „Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.“ (Kol. 3:4)

Loeme veel Joh.14:1-4. Ta ütleb:

1 „ Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! 2  Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? 3  Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. 4  Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”  (Joh. 14:1-4)

Ta ütleb, et te teate teed sinna, kuhu ma lähen. Halleluuja! Need kirjakohad lubavad, et MESSIAS peaks tulema tagasi. Ja kui Ta tuleb tagasi, siis, nii kui Ta Johannese evangeeliumi 14.peatükis ütleb, Ta võtab teid kaasa ja sinagi võid olla seal, kus Tema on.

Kiri heebrealastele 9:28 lubab ka MESSIA tulemist. Piibel siis lubab MESSIA taastulemist. Kuid siiski, kui sina ja mina vaatame Piiblist, siis näeme kahte tagasipöördumist. Kummast mina räägin? Näed ühte, mis on Ilmutusraamatus 16:15.

15 „Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi!“  (Ilm. 16:15)

Ta ütleb: ´kui varas´. See tähendab, et siis, kui inimesed ei tea ega näe, justnagu varas tuleb ja üllatab teid. Ja Ta ütleb, et õnnistatud on, kes valvab ja hoiab oma rõivaid, et ta ei satuks häbisse. Halleluuja!

Palun kuulakem. Kui loen siit teisest tagasitulemisest – loeme seda Ilmutusraamatust 1:7 –  ning selle koha põhjal hakkate mõistma, millest räägin, kui avan seda teile rohkem. Ilmutusraamat 1:7. Ta ütleb:

7 „Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud,

ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen.“ (Ilm 1:7)

Olen öelnud, et Piibel lubab, et MESSIAS peaks tulema tagasi ning oleme nüüd lugenud neist kahest tulemisest. Näed siin esimeses Kirjakohas, mida lugesime, et Ta tuleb kui varas, üllatus! Siin teises seejärel loetud kohas Ta ütleb, et kui Ta tuleb, siis kõik silmad saavad Teda näha. Isegi need, kes Teda läbi torkasid, tähendab, et isegi JUMALA vaenlased. Absoluutselt kõik, isegi JUMALA vaenlased.

Kummat MESSIA Tulemist olen tulnud teile kuulutama? Olen tulnud kuulutama MESSIA Tulemist kesköö hetkel; kui varas. Halleluuja! Ei tea, kuidas teie seda nimetate? Osad nimetavad seda KRISTUSE Taastulemiseks. Teised nimetavad seda MESSIA Tulemiseks. Osad nimetavad seda ISSANDA Päevaks ja teised taas koguduse ülesvõtmiseks. Kuid tahan teile öelda, kuidas Piibel nimetab seda! Piibel nimetab seda: JUMALA Talle Pulmapäevaks.

 

IGA  KORD, KUI  ISSAND  RÄÄGIB

 

Iga kord, kui ISSAND Räägib, nii sina kui mina peame selle viima ühele joonele koos JUMALA Sõnaga. See on võimas, kui teame, mis olukorras on tänapäeva kogudus ülemaailmselt. Koguduses on väga palju eksitust ja loobumist. Millal tahes ISSAND räägib, me peame leidma Sõnad Piiblist, ning siis Sõnum on võimas! Aamen! Sõnum peab olema vastavuses Sõnaga!  Iga kord kui keegi tuleb juurde ja ütleb: „Jumal on rääkinud”, ning kui siis Pastorid ja kogudus oleksid näinud veidigi vaeva ning tunnistanud seda aina Piibli Sõnaga, siis ei keegi saaks enam iialgi valetada kogudusele! Halleluuja!

Seepärast tulen kogudustesse. Tulen koos luuaga puhastama ja koristama kogudust. Kuid selles koguduse puhastamises Ta ütleb, et iga kord kui ISSAND Räägib, sa pead minema Piiblisse ning leidma selle PIIBLIST! Kui leiad selle Piiblist, siis seal leidub ka see sõnum ja suunamine. Halleluuja. Lähme siis peagi Piiblisse ja vaatame, mida Piibel ütleb neist kahest kuldsest Abielusõrmusest ning Valgest hobusest.

Kui kaunis päev on! Olen tänulik õnnistuse eest selle kohtumise osas! Keenias näete miljoneid inimesi ühel koosolekul. See on täiesti uskumatu. Me peame hankima 92 aari suuruseid väljakuid koosolekutele! Äratus, mida see Sõnum toob, on ajalooline! Keenias näete Äratuse plahvatamist. Osad teist on olnud seal ja näinud seda oma silmadega. Kui Koosolek tuleb, siis tänavad ja teed on täis inimesi ning inimmassid sulgevad maanteed. Siiski, kui tulen teie juurde ja näen teid siin, siis see on suurem kui nood miljonid! Sest need miljonid on juba kuulnud seda, see on juba toodud neile ning nad on praegu valmistumas. Kristlased elavad püha elu. Kuid nüüd teile on see uus. Seega ISSAND on võitmas, võitmas, võitmas! Halleluuja. Seetõttu see on teile tähtis. Sest nood miljonid on juba kuulnud. Olen edastanud selle Sõnumi televisiooni ja raadiosse, seega nad on kuulnud. Kuid teile see on nüüd uus ja on uus algus. Võite võtta selle Sõnumi ning mõista, mida ISSAND ütleb sel hetkel ning teist tuleb samuti rahvas, kes valmistub MESSIA tulemiseks. Halleluuja.

 

PULMARIIETUS HIILGAVAST PUHTAST PEENVILLASEST

 

Ilmutusraamat 19:6-9. Ta ütleb:

6 „Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas: „Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!“

Halleluuja! Lõigus 6 Ta kujutab seda nähtud ja kuuldud ajaloolist pidutsemist ja rõõmutsemist.

„7 Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au,sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis“

Lõigus seitse Ta hakkab rääkima põhjusest, Jumalariigi peo põhjusest. Ta ütleb, et on ajalooline pidu Jumala Kuningriigis. Ta ütleb, et pidutsemise põhjus on see, et olemas päev, mille JUMAL on eraldanud eriliselt muudest päevadest. Ta ütleb: rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale au, sest see päev on lõpuks saabunud! See tähendab, et nad on oodanud väga kaua tolle päeva saabumist, ning lõpuks see päev on saabunud. Ta ütleb, et kui see päev saabub, siis nad pidutsevad, sest nad on oodanud seda juba liiga kaua.

Vaadake pidutsemise peamist põhjust: kui too päev lõpuks saabub ning Taevas vaatab kogudust, Kristuse mõrsjat, siis nad näevad, et see on valmis! Selle tõttu olen tulnud teie juurde, sest see on tähtis. Ta ütleb, et on olemas eriline päev, mille JUMAL-ISA on eraldanud muudest päevadest. Ta ütleb, et kui see päev saabub, siis lahvatavad ajaloolised pidustused. Ta ütleb, et suure peo põhjus Taevas on see, et kui see oodatud päev saabub lõpuks ja nad vaatavad Kristuse kogudust ehk Kristuse mõrsjat, siis nad näevad seda valmisolevana. Kuidas Taevas teab, et kogudus on valmis?

„ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” See peenlinane on pühade õiged seadmised. //Tõlkija märkus: Sama Kirjakoht – Uus Testament ja Psalmid, 2009: „ ja temale on antud riietuda hiilgavasse ja puhtasse lõuendisse.“ See lõuend on pühade õiged teod.“//

“Ingel ütles mulle:  „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle  pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.”” (Ilm. 19:8-9)

Ta ütleb, et kui see päev saabub ja Taeva JUMAL, Taevas vaatab kogudust ning leiab koguduse valmis olevat, siis toimuvad ajaloolised pidustused, mille sarnast ei ole kunagi varem veel olnud. Me teame, et MESSIAS läks ristile ja ta kannatas piinamist. MESSIAS on kannatanud liiga palju. Kui kuulad, kuidas ISSAND kujutab seda päeva, siis tõeline suurim põhjus pidutsemiseks on see, et kui nad vaatavad kogudust ja märkavad, et kogudus on valmis. Kuid kuidas nad teavad, et kogudus on valmis? Ta ütleb: kui Taevas vaatab kogudust sellel päeval ning leiab selle riietatuna parimasse peenvillasesse, hiilgavasse ja puhtasse. Siis nad pidutsevad, sest nüüd mõrsja on valmis.

screen-shot-2014-08-10-at-12-55-10-pm

Edenen samm-sammult, sest see on nii võimas. See Sõnum tõi kaasa selle Äratuse. See on nii suur! Ta ütleb, et kui Taevas näeb kogudust riietatuna Rõivastusse, siis seejärel saavad olema peatamatud pidustused. Seda riietust kutsutakse puhtaks ja hiilgavaks peenvillaseks, Halleluuja! Kuulake täpselt: Ta ütleb, et see rõivas on tegelikult koguduse õiged teod. Kas mõistad nüüd, miks olen tulnud? Olen olnud igal pool maailmas ja viinud seda Sõnumit edasi kogu maailmas. Olen näinud koguduse olukorda ülemaailmselt.

Mida olen näinud koguduses? Olen näinud, et nende teenimises puudub üks asi kogudusest, ning seda kutsutakse Õigsus, Õiged Teod, Pühadus! See puudub kogudusest. Kui kaunis on see päev, et ISSAND lõpuks saadab kellegi, kes ütleb, et „Hei! Lõpetage juba selline asi ja pöörduge tagasi õigsusesse. Lõpetage ja pöörduge tagasi pühadusse!“ Kui võimas päev! Just õigsus puudub kogu maailmast just nüüd.

Ta on mind saatnud rääkima teile, kallihinnalised armsad inimesed, siia Tšehhimaale, mis paikneb Euroopa südames, ning rääkima siit paljudele Euroopa rahvastele. Ta ütleb, et selles nägemuses on suunamine, on juhendamine. Ta ütleb; suurepärane peenvillane,  hiilgav ja puhas. Ta ütleb, et Ta on saatnud mind rääkima teile, sest tean teid armastavat JEESUST. Tean, et teie maal on kristlik ajalugu ja olete armastanud JEESUST.

Ta ütleb siiski, et see JEESUS on tulemas, keda te armastate nii palju ning kui Ta tuleb, siis on olemas teatud viis, kuidas tuleb olla valmis. Selletõttu olen siin, et võiksite valmistuda. KUNINGAS on tulemas! Kuulete, et on rõivastus, millesse kogudus peab riietuma. ISSAND on saatnud mind teie juurde koos juhenditega ning see juhendamine puudutab riietust. Näete JUMALA standardit Kirjas heebrealastele 12:14:

12 „Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,“

Ta ütleb siin: tehke kõikvõimalik, et elaksite rahus kõikidega ja oleksite pühad, sest ilma pühitsuseta ei saa ükski näha ISSANDAT. See on nii võimas, sest Taeva JUMAL Ise annab nüüd juhendi kogudusele. Ta ütleb kogudusele: tean teid armastavat JEESUST, käite koguduses ja ülistate ning olete sündinud kristlikku perre. Ta ütleb, et midagi nendest ei päästa sind tollel päeval! Ta ütleb, kui too päev saabub, siis on olemas standard. Seda standardit ei ole asetanud ei Euroopa Liit (EU) ega Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) ega Maailmapank ega Euroopa juhid ega omavalitsused!

Kuid tolle päeva standard on JUMALA poolt asetatud! See tähendab, et me peame täitma seda standardit. Me peame nõudma seda standardit. Seetõttu olen tulnud. Piiblis räägitakse koguduse äratamisest. Nüüd kui olen seda öelnud, tahan edeneda koos teiega, et tunneksite seda rõivastust ja teaksite, kuidas valmistuda. Jesaja 53 ja Psalmid 22. Näete, kuidas ISSAND võitles ja kannatas ristil valmistades seda rõivast. Näete seda hinda, mille KRISTUS maksis, andes teile selle rõiva ilma rahata. Näete seda hinda. See rõivas antakse kogudusele sel päeval, kui see võtab vastu JEESUSE.

Küsimus kõlab: kas kogudus on pidanud rõiva puhtana ja hiilgavana? Ta ütleb: kaunis peenvillane, puhas ja hiilgav; nii Piibel kujutleb rüüd. Kui sina ja mina seisame siin ning kui keegi on riietunud sellesse rõivastusse, siis me kõik peaksime nägema rõivast õige selgesti! See tähendab, et sellesse rõivastusse riietumine on ilmselge, see on nähtav. Teisiti öeldes, rõivas ei ole peidus, sa ei saa seda peita. Tähendab, et kui keegi on riietunud sellesse „MESSIA tulemise rõivastusse“, kõik Euroopas võivad seda näha, et Vau! Too kodanik on riietunud sellesse hiilgavasse rõivastusse! Tähendades, et see ei ole salajane. Sel viisil kogudus evangeliseerib nüüd JEESUST.

Nüüd kujutan seda rõivastust. Ta ütleb, et too rõivas on koguduse õiged teod, pühadus selles hetkes. Just nüüd, kui maailm on eriti jumalatu ja halb, Ta ütleb, et teie, kes te valmistute MESSIA tulemiseks, just siin teie pühadus on kõrgeim. Halleluuja! Olen rõõmus Euroopasse tulemise üle. See on suur õnnistus minu elus. Loeme koos Kirja roomlastele 5:15-17.

„15 Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese – Jeesuse Kristuse – armu kaudu.

16 Ja anniga ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla, sest üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel õigeksmõistmiseks.

17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu.“

Halleluuja. Ta räägib kogudusele, et Golgata ristil JEESUS KRISTUS lunastas meile tolle rõivastuse. Ta ütleb, et too riietus on taevalikku päritolu ning et too rõivas tuli JUMALALT. See on õigsuse rõivastus. Ta ütleb, et see õigsus, millesse kogudus peaks nüüd riietuma, on Taevalik ja see tuleb JUMALALT. Ta ütleb, et JUMAL asetas standardi. Sa ei saa öelda mulle, et teil siin oma rahva seas on oma standard. On olemas pühadus, millest JUMAL on minuga rääkinud ning see pühadus tuleb ka leida kõikide rahvaste seast.  JUMAL on rääkinud minule, et naised peavad lõpetama riietumise lühikestesse miniseelikutesse, mis paljastavad nende alastioleku koguduses. See patt tuleb kõrvaldada kogudusest. Ta ütleb, et tänapäeval jutlustatakse postmodernset evangeeliumi ning see tuleb võtta välja ISSANDA kojast! See evangeelium, mis kiidab heaks homoseksuaalide pastoriks olemise, tuleb eemaldada! Selline tuleb eemaldada teenimisest. See on standard, mis püsib, sest õigsus on tulnud JUMALALT, me ei ole seda ise asetanud.

Miks me peame olema kuulekad JUMALA standardile? Ta ütleb, et vaimses tegelikkuses just see Taevast saadud õigsus tegi meist koguduse. Meie, kes me oleme surelikud inimesed, ei saa midagi osta Taevast. Ta ütleb, et see õigsus on JUMALALT ning see õigsus on põhjendanud ja kvalifitseerinud koguduse.  See ei ole meie oma. Me ei ole välja teeninud mitte midagi. Ta ütleb, et õigsus põhineb JEESUSE ristisurmal meie eest ning Tema ülestõusmises. Meid on nüüd lunastatud. Kui meid on õigeks tehtud JUMALA ees ning lunastatud, siis see õigsus on Taevalikku päritolu ning seega, selliselt see õigsus on pühitsenud koguduse.

See on siis üks JUMALA rõivastuse iseloomulikke omadusi. See on üks viis valmistuda. Kui sa valmistud, siis sa ei või olla sõltuv ühestki inimesest. Toetu vaid ja ainult JUMALALE! Võid lugeda hiljem Matteuse evangeeliumi 25.peatükki. Näed sealt, et iga inimene peab valmistuma ise. Ei saa valmistuda vaid rahvana ja rühmana. Võid alustada valmistumist üksi, seejärel teine hakkab valmistuma ja lõpuks kogu rahvas, ning seda kutsutakse Äratuseks! Iga isik peab seisma üksi ISSANDA ees. Olen öelnud, et see riietus on saadud armust. Tahan lugeda midagi muud selle rõivastuse kohta.

„4 Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. 5 Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.“ (Ilm.3:4-5)

Sa mõistad selle Sõnumi  kaalukust, mida ISSAND on mind teie juurde kuulutama saatnud. Hakkad mõistma, et see rüü võidakse kaotada; sa võid selle kaotada. See on tragöödia Euroopa koguduses. Ta ütleb: sinul võib olla see rüü, kuid kui sa määrid selle, siis võid selle kaotada. Loeme Sakarja 3:3-5:

„3 Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. 4 Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!” 5 Ja ta ütles: „Pange temale puhas mähis pähe!” Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.“

See on  võimas.  On hetk valmistumiseks. Halleluuja! Sinul võib olla too rõivas, kuid ole ettevaatlik, sest sa võid selle ka kaotada! Joosua peegeldab siin Iisraeli, Jerusalemma või JUMALA valituid või JUMALA omandrahvast. Siin räägitakse preestri riietusest,  diadeemist ning  turbani sisse oli kirjutatud „ISSANDALE pühitsetud“. Turban sümboliseerib vaimulikkonda. Joosua kaotas rüü patu tõttu. Kui ta seisis seal, siis tema rõivas oli määrdunud ning seetõttu kurat sai teda süüdistada. Kui loed lisa, märkad, et saatan seisis Joosua ees, süüdistades teda. Seejärel näed, kuidas ISSAND noomib saatanat.

Ta ütleb, et Sardeses olid mõned inimesed, kes ei olnud rüvetanud oma riideid ehk siis nad ei olnud teinud kompromisse rännakutel. Nad olid hoolinud riietusest; puhtast, hiilgavast, kaunist peenvillasest. Nad rändasid koos MESSIAGA! Sel riietusel on siis tugevust ja võimekust, et võiksid käia koos ISANDAGA tol päeval. Ta ütleb, et need, kes ei rüveta oma riideid, need saavad olema  ellujääjad, võitjad.

See rõivas, mille JEESUS andis sulle, ning mida oleme täna tulnud siia valmistama, see annab meile võimekuse ja tugevuse võita selle maailma pattu! See on võimas. Kogudus Euroopas peab teadma, kus on nende tugevus! Anname kogudusele teada, kuidas nad saavad võita homoseksualismi. Anname kogudusele teada, kuidas nad saavad võita ebamoraalsuse! Anname kogudusele teada, kuidas nad saavad võita salgamist!

Ta ütleb, et kui JEESUS lõpetas teenimistöö siin maailmas, Ta ütles kogudusele: „Mina olen võitnud“. JEESUS võitis selle maailma patu. Nüüd Ta räägib meile, et teie, kes te hoolite rõivastusest ning peate seda puhtana, särava ja ilusa peenlinasena, siis ka teie olete võitjad, just nii nagu need Sardeses. Õigsus, tegude õigsus! Kui riietud sellesse rõivastusse täna, siis võidad selle maailma patu. Kui võimas riietus!

Soovin tutvustada teile Raamatut, kust võite näha õigsuse tugevust, selle riietuse väge, mida see võib teile teha alates tänasest päevast. Me ei lähe enam tagasi pattu, sest me mõistame nüüd õigsuse kaalukust. Inimesed üle kogu maailma jälgivad seda otseülekandena just nüüd neti kaudu. Nad mõistavad, et ISSAND on selles hetkes toomas kogudust välja patust ning pööramas seda tagasi õigsusesse. Teisiti öeldes, ISSAND on aitamas Euroopa nõrka kogudust, millel ei ole tugevust. Ta on andmas kogudusele tagasi sellele kuuluvat jõudu! Ta ütleb, et see tugevus on õigsus ja pühadus. Ta ütleb, et kestahes liigub pühaduses, siis neil on tugevust võitmiseks. See õigsus on ISSANDA Rüüs. See on vägev. Lubage et räägin nüüd Raamatust.

5 „Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.“ (Ilm 3:5)

Kestahes hoiab puhtana seda riietust, mille võtsime vastu Golgatal, ning kui keegi on sellesse riietunud, siis see on tõesti ilmselge ning sa võid näha seda. Ta ütleb, et kui riietud sellesse, siis see peegeldab õigsust! JEESUS ise ütles teile, kes te olete pidanud rõivastust puhtana, ilma patuta, et ei iialgi, ei kunagi pühita teie nime ära Eluraamatust. Aamen, Halleluuja. Õigsuse võim!  JUMAL äratab kogudust rääkides neile, kus nende tugevus siis õigupoolest peitub. Ta ütleb, et nende tugevus on pühaduses. Kas see pole imeline? Kui näed nii palju aborte koguduses, homoseksualismi Euroopa koguduses. Mõtled, et kogudus on kurnatud, võidetud ja sel pole tugevust. Siis ISSAND tuleb ja ütleb EI! Teile anti tugevus Golgatal! Ning see tugevus ei ole poliitiline tugevus. See ei ole majanduslik tugevus. See ei ole filosoofiline tugevus. See ei ole psühholoogiline tugevus. See tugevus on pühadus! Ta ütleb, minge tagasi, minge tagasi, pöörduge tagasi õigsuse juurde! Siin on teie õigsus. Siin on teie tugevus. Siin on teie igavikulisus.

Palun kuulake, mida ISSAND Ütleb. Ta ütleb, et kogudusel on lootust. Ta ütleb, et kogudusel tuleks olla Euroopas valgus, maailma valgus. Ta ütleb, et kui on liiga palju kasvajaid, aidsi, narkootikumidest sõltuvust, moraalitust, aborte, korruptsiooni, filosoofiat, psühholoogiat, modernismi, postmodernismi, siis vaid kogudusel on piisavalt tugevust vabastada maailm! Tugevus, mis vabastab rahva, on pühadus. Oleme õppinud midagi. Oleme õppinud, et see riietus, mille kohta JUMAL on mulle näidanud nägemuse ja saatnud mind teie juurde; see rüü on tõepoolest koguduse tugevus. ISSAND ütleb siin, et kestahes liigub õigsuses, selles rüüs, mida ei ole määritud patuga; puhastes riietes, tema nime ISSAND ei kustuta Eluraamatust.

 

TALLE  ELURAAMAT

 

Soovin minna siinkohal sügavamale, et võiksid seda Nägemust rohkem mõista. Kui sinu rõivastus on puhas, Ta ei kustuta sinu nime Raamatust. Kui sinu riietus on aga  täis pattu, Ta kustutab su nime Raamatust. Tahan vaadata, millised on tagajärjed, kui kogudus on hüljanud pühaduse. Teisisõnu, mis Raamat see õigupoolest on?  JUMALA Talle Eluraamat on register. Kui näiteks asud elama Tšehhimaale ning soovid siin toimetada arstina, siis siin maal on register, mis sisaldab kõiki arste ja nende kvalifikatsiooni.  Kui tuled siia tööle teisest maast, siis teatav organisatsioon valvab vastava ala professionaalsust. Kui sa pääsed läbi nende testidest, siis nad lisavad su nime registrisse. Võid kontrollida registrist iga arsti nime, kes tegutseb arstinduse alal siin maal. Ent juristid? Enne kui saad advokaadiks Tšehhi kohtus, peab sinu nimi olema vastavas registris. See register on kõikidele Tšehhi juristidele. See on siinse õigusliku kogukonna register  ning leiad sealt nende nimed.

ISSAND ütleb, et ka Temal on Raamat! Temalgi on Raamat ja see Raamat on register. Raamatu sees on register kõikidest Taeva kodakondsetest. Kas sa saad nüüd aru selle riietuse mõjukusest? Räägin, mis on selle tagajärg, kui kogudus viskab välja õigsuse. Ta ütleb, et need, kes hülgavad õigsuse ega hoia riideid puhtana, nende nimed Ta kustutab. Miks nimi kustutatakse Taeva kodakondsete registrist? Mõistad nüüd selle rõivastuse kaalukust, mida ma olen tulnud teile kuulutama. Aga kuidas on lood siis, kui sa ei valmistu? Kui hülgad pühaduse, nii nagu seda on teinud kogudus Euroopas? Kui sa hülgad pühaduse, mida see toob sulle? Tahan vaadata nime kustutamist. Olen öelnud, et see Raamat on loetelu, register kõigist Taeva kodakondsetest. Loe koos minuga nüüd seda esimest tagajärge, kui sinu nimi on eemaldatud. Halleluuja, kui suurepärane päev! Kogu maailm kuulab seda otseülekannet just nüüd, Brasiilias ja Aafrikas ning kõikjal maailmas. Räägin esimest korda siit Tšehhist kogu maailmale. See on väga võimas. Palun lugege Ilmutusraamatust 13:8:

13 „Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.“  (Ilm 13:8)

Inimesed siin armastavad JEESUST. See rahvas on olnud algusest peale kristlik maa. Te armastate JEESUST. Ta siiski ütleb, et ei piisa vaid JEESUSE armastamisest, kui te pole hoidnud rüüd puhtana tolle päevani, kui ISSAND tuleb kogudusele järele. Kui sa hoidud rõivastuse määrimisest patuga, siis Ta võtab sind Taevasse, sest sa armastad JEESUST. Kui sa siiski ei väldi õigsuse rüü määrimist patuga, ehk kui sa ei hoia pattu eemal päästest. Ta ütleb, et Ta võtab koguduse, kes armastab JEESUST ja kes kummardab JEESUST. Kuid sellepärast, et sinul on patt õigsuse riietuses, sa kummardad saatanat!

Selle rahva seas teie armastate JEESUST, kuid Ta ütleb, et kui teie rahvas ei hooli Jumala õigusest, siis te kummardate saatanat, metsalist. Ta ütleb, et need, kes ei hoia rõivastust puhtana, vaid määrivad seda patuga, Ta kustutab nende nimed Taeva kodakondsete registrist, Eluraamatust. Kui see õnnistatud maa, kes armastab JEESUST, ei pöördu praegu tagasi õigsusesse, siis kuitahes palju te ka armastate JEESUST,  kui kogudus on võetud, siis te peate kummardama kuradit. Nii Ta ütleb. See on tagajärg, kui määrid patuga rõivastuse. Palun loeme koos, kallid armsad inimesed:

8 „Metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Ja need, kes elavad ilmamaal, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud eluraamatusse, imestavad, kui näevad metsalist, kes oli ja keda ei ole enam ning kes tuleb jälle.“  (Ilm. 17:8.)

27 „Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.“  (Ilm. 21:27)

See on võimas. Ta ütleb, et ei midagi ebapüha, rüvedat ega häbiväärset ei saa olema Uues Jeruusalemmas, JUMALA Linnas. Ta on nimetanud ebapühad teod, häbiväärsed saastased teod, ning valetamise. Tehes ebapühasid tegusid, tehes häbiväärseid  tegusid, valetamise tegusid; Ta ütleb, et sellised ei pääse sisse. Saatan, eksitaja ja valetaja, ei saa sind, kui sa oled ülevalpool neid tegusid, väljaspool. Ka mitte saatana pojad ei saa sind, ehk siis need praeguse aja valeprohvetid ja valeapostlid! Nad on saatana pojad. Nad külvavad eksitust, valesid ja ketserlust. Nad ei saa sind! Õigsuse vägi! Kas võiksin vaadata veel ühte õigsuse riietuse iseloomulikku joont?

Iisrael. Vana puu.Nüüd oled siis näinud selle tagajärgi, kui kaotad Taeva kodakondsuse. Kui tulen maale ja taotlen kodakondsust, siis riik kontrollib minu kõlblikkust kodakondsusele. Nad vaatavad, ok, ok, tal on kõik kümme punkti korras, nii et andkem talle kodakondsus. Kuid on olemas siiski teatud asjad, mida tehes võime kaotada selle kodakondsuse. Lugesin siin veidi sellest. Neid asju tehes võid kaotada kodakondsuse. Olen lugenud ka neid, mida tehes kaotad Taeva kodakondsuse. Igaühele anti rõivastus Golgata Ristil. Kui võtad vastu JEESUSE, Ta annab selle sinule ilma rahata, kingitusena. Lugesin Kirja roomlastele 5:15-17 ning nägite, et me võtsime selle õigsuse vastu kingitusena, mis tuleb JUMALALT. Kiri filiplastele 3:8-10 lõikudes öeldakse sedasama. Ta räägib õigsuse kingitusest, nii meil saab olla sama JUMALA õigsus. See on kingitus.

Olen aga ka lugenud teile, et kui lähed seksuaalpattu, sa kaotad Taeva kodakondsuse. Kui lähed kaasa eksitusega, valedega, kaotad Taeva kodakondsuse. Kui lähed häbiväärsetesse tegudesse, kaotad Taeva kodakondsuse. Kui sa lähed valede ettekuulutuste juurde, sa kaotad Taeva kodakondsuse. Kui lähed postmodernismi ja modernesse Euroopa teoloogiasse, kaotad Taeva kodakondsuse. Olen öelnud, et kui sa teed teatud asju, kaotad oma nime Raamatust. Tahan vaadata nüüd Taeva kodakondsust, Taeva kodanikke. Missuguseid omadusjooni neil on? Näed siis, kui tähtis on see rõivastus.

14 „Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste  seljas, üll valge puhas peenlinane.“ (Ilm. 19:14)

Teie, kes te loete seda Vaimus, suudate juba praegu peaaegu näha, et ma kujutan Taeva kodakondsete iseloomulikke omadusi. On olemas selline asi, mida nimetatakse Taeva riietumisetiketiks. Kui soovid minna Presidendilinna kohtuma Presidendiga, siis nad räägivad sulle, et riietuda tuleb tumesinisesse ülikonda, valgesse kaelussärki, lipsu ja mustadesse kingadesse. Midatahes nad sulle räägivad, seda nimetatakse riietumisetiketiks. Nüüd Ta räägib meile, et on olemas riietumisetikett Taeva kodakondsetele! Näeme Ilmutusraamatust 19:14, et kui JEESUS tuleb koos Taevaste väehulkadega Jeruusalemma, siis kõik nad on riietunud puhtasse kaunisse peenlinasesse, säravasse valgesse! See tähendab, et õigsuse riietus, mida olen tulnud kuulutama; on tõepoolest Taeva kodakondse riietumisetikett. Teisisõnu, olen siin tegemas teile  Kutset Taevasse. Ta ütleb:

11 „Neile igaühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki.“  (Ilm 6:11)  

Kui tuleb suure viletsuse aeg, siis igaüks peab kummardama metsalist, saatanat. Mäletad, et saab olema saatan, valeprohvet ja metsaline. See on saatanlik kurjuse liit. Kui kõigil teistel on kästud kummardada kuradit, siis Piibel lubab, et need kes keelduvad ja kummardavad selle asemel JEESUST, need tapetakse. Kui nad on tapetud, siis seejärel neile antakse lõpuks valge riietus. See on teine Taeva kodakondsete rühm. Millesse nad riietuvad? Kaunisse peenlinasesse, valgesse rõivastusse, puhtasse ja säravasse. Me vaatame nüüd Taeva kodakondse riietumisetiketti, nende riietumist, seega mõistate selle kaalu ja tähtsust, mida olen teile tulnud kuulutama.

10 „Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest,“

Kui jüngrid vaatasid, kuidas JEESUS võeti üles Taevasse, siis äkki ilmus sinna kaks Taevalikku Saadikut.

11„kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”  (Apt. 1:10-11)

Ilmunud Taeva Saadikud  olid riietunud valgesse riietusse. Näed Taeva kodakondse riietust, riietumisetiketti, seda nõuet, mida nõutakse. Mõistad nüüd minu poolt siin öeldu tõsidust, seda, et kogudusel tuleb pöörduda tagasi Jumala õigusesse! Ilmutusraamat 7:9. Vahepealkiri siin ütleb: „Nägemus lunastatuist taevas“ /Tõlkija märkus. Nii on eesti k. Piibli tõlkes. Soome keelses Piiblis: „Suuri joukko valkoisissa vaatteissa”, tõlgituna eesti keelde:„Suur rahvahulk, valged rüüd üll“/.

9 „Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.“ (Ilm 7:9)

Nad olid riietunud valgetesse rüüdesse.  Seega täitsid nad Taeva riietumisetiketti. Olen täna siin kuulutanud, et kui ka siinne kogudus soovib pääseda Taevasse, tuleb  pöörduda tagasi õigsusesse. Hakkame mõistma, et Taevas on kõik riietunud sellesse Õigsuse Rüüsse. Ilmutusraamat 4:4. Ta ütleb:

4 „ja trooni ümber oli kakskümmend neli trooni ning neil troonidel istus kakskümmend neli vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad.“

Nad olid riietunud valgesse rüüsse. Juba neil 24 vanemal Aujärje ees on seesama riietumisetikett, sama õigsus! Olen esitlemas teile lihtsalt Taeva kodakondse riietumisetiketti. Vaadake, te ei või pääseda sisse sel viisil, nagu te olete riides! On olemas nõue, kord. Kuigi ISSAND armastab teid väga, Ta siiski ei või lubada sinule sissepääsu, kui sa ei ole riietunud nõutaval viisil. Kuigi Ta armastaks sind väga, sind patust inimest; ent Ta vihkab pattu. Ta ei taha pattu ega ole taevas ruumi patule. Patul ei ole kohta Taevas. Seetõttu, kui saatan võitles vastu, ta heideti välja. Ilmutusraamat 15:6:

6 „ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust, tulid templist välja, üll puhas särav linane riie, kuldvöödega vöötatud rinde alt.“  (Ilm 15:6)

 

Õndsuse mäel. Koht Iisraelis, kus Jeesus pidas Mäejutluse.
Õndsuse mäel. Koht Iisraelis, kus Jeesus pidas Mäejutluse.

 

 

Mount of Beatitudes
Mount of Beatitudes

MESSIA TULEMISE PROHVETEERING

 

Palun kuulake mind, kallid armsad inimesed. ISSAND on minuga rääkinud MESSIA Tulemisest. Olen seesama isik, kes läks Haiitile ja andis sellele Haiiti maavärina tulemise ettekuulutuse. Liikusin läbi kogu Hispaniola saare ning hoiatasin neid. Ütlesin, et palun pöördugem tagasi Jumala õigsuse juurde. Olen näinud MESSIA Tulemist. Valmistagem Tee siia, Jumala õigsuse Tee, nii et Ta võiks liikuda siit. Kuid nad ei teinud nii ning järgmisel aastal 12.1.2010 minu sõnad hakkasid täituma. Olin seal 22.-29.nov. 2009. Andsin seal Prohveteeringu ja ütlesin, et näen maavärinat tulemas. Minu sõnad täitusid. Ka mina olin šokeeritud, kui nägin seda, kuidas Sõnad täitusid.

Olen seesama isik, keda ISSAND saatis prohveteerima ülemaailmset majanduskriisi. Olen see isik, kes kulges ümber Tšiili ja hoiatas neid maavärina osas. Seesama isik, kes hoiatas verevalamise eest, mis pühkis üle Liibüa, Süüria, üle kõige selle, mida näed nüüd toimumas. Olen andnud prohveteeringu Nepaali maavärisemisest ja palju-palju muid ettekuulutusi. Maavärin, mis raputas maailma suurimat mäge Nepaalis. Ma näen asju niimoodi. Ning Mount Everestile on tulemas taas uus maavärin. Nägin, kuidas noored Iisraeli lapsed istusid seal tipus ja kummardasid päikest. Nad tulevad Iisraelist ja lähevad sinna. Olin Ghanassa, kui ISSAND näitas mulle seda. Seejärel nägin seda kohut, mis raputas toda mäge uuesti. Põhjus, miks ISSAND teeb sellesarnaseid asju, on tõestada teile, et täpselt nii nagu Ta annab need Prohveteeringud ja need toimuvad, siis samal viisil realiseerub ka MESSIA Tulemise Prohveteering. Nii Ütleb ISSAND, et need siin antud ilmutused on täht-tähelt prohveteeringud. Ta kuulutab siin prohveteeringuna, et MESSIAS on tulemas.

Mäletan und, mille Ta andis mulle aastal 2014. Selles unes olin vaatamas taevasse ning siis mõistsin, et päike oli üleval taevas ja selle kiired tulid alla välja. Päike oli minule liiga ere vaatamiseks. Lühikese aja järel mõistsin, et see ei olnud päike. See oli tegelikult ISSANDA Auhiilgus. See oli nii tohutult suur, et ei saanud seda vaadata. Seejärel Hääl ütles: Vaata, MESSIAS on tulemas, kuid rahvad, kogudus ei ole veel valmis. Pöörasin vasemale ja nägin merd ning vaatasin selle horisondile. Teate küll, kui õhtuti läheb väga pimedaks ning kuidas sadu ja torm on just algamas teisel pool horisonti. Kui vaatad, siis näed välgusähvatusi, justnagu kaamera välklamp välgatab seal teisel pool. Just seda ma nägin, kui vaatasin vasemale poole; täpselt nii nagu torm oli tulemas sinna ning seejärel nägin kaugel silmapiiril pikselöögi „Pjah! Pjah!“

Järgmisel minutil olin hirmunud, sest leidsin end tolmu seest. Imiteerin nüüd, kuidas tegin selles unes. Järgmisel minutil leidsin end tolmus püherdamas,  kiristades ja hammustades kõvasti hambaid kokku. Nutsin, hüüdsin ja halasin, sest kogudus oli võetud siis, kui kuulsin pikselöögi häält „Pjah! Pjah!“, kuid mina jäin järele. Seetõttu pöörlesin tolmus, uuuuuu, uuuuu, uuuuu! Püherdasin tolmus ning kiristasin hambaid sinnamaani kuni ärkasin unest, läksin esimese peegli ette,  vaatamaks hambaid, ega ma ole neid katki hammustanud.  

Niisiis olen näinud kogudust võtmist, kuid olen näinud ka seda kogudust, mis jääb järele. Olen just andnud prohveteeringu, püherdades ja karjudes siin. Just nii nagu need kristlased, kes jäävad järgi, nad hakkavad nuttes, hüüdes ja halades maas püherdama, hammustades hambaid katki. Kui lugesin 1.Kirja korintlastele 15:50-56, nägin seda, mis juhtus tolles unes. Ta ütleb, et see juhtub silmapilguga. Nüüd mõistsin seda, mida nägin. See oli justnagu pikselöögi sähvatus ning kogudus võeti. Olen mõistnud ka maas püherdamist. Piibel ütleb, et need kes jäävad järele, nutavad ja kiristavad hambaid. Seetõttu olin ärgates hirmunud ja arvasin end olevat purustanud kõik hambad.

Nüüd siis tead nüüd, kuidas Ta räägib Sulastele. Tavaliselt Ta asetab mind tundma ja elama eelnevalt tollesse päeva. Niisiis, kui tulen teie juurde, võin teile rääkida neid üksikasju, mida tunneb see kogudus, kes jääb järele. Olen näinud koguduse võtmist ja olen näinud neid, kes jäävad järele. ISSAND ütleb, kuulakem seda ilmutust ning valmistagem tee meie südametesse; Jumala õigsuse tee, pühaduse tee meie südametesse. MESSIAS on tulemas. Kui Ta tuleb ja näeb seda teed, mille oleme valmistanud, siis ta kulgeb seda teed mööda. Ta tuleb seda teed mööda ning tee augud on tasandatud ja korralikult täidetud, valmistatud  KUNINGALE. Kui Ta näeb seda Teed, Ta saab liikuda seda mööda.

 

JEESUSE  JUURDE  TAGASIPÖÖRDUMINE  MEELEPARANDUSES

 

Puu Jeesuse haua juures Jeruusalemmas on kasvanud ristikujuliseks ...
Puu Jeesuse haua juures Jeruusalemmas on kasvanud ristikujuliseks …

Kallid inimesed, lubagem kristlastel pöörduda pühadusse. See alkoholism ja pornograafia telefonides, lehtedes, internetis; puhastagem see nüüd välja kristlikust Jumala teenimisest. Ka naiste ja tütarde riietumine. Naised, teil on suur vastutus koguduses. Te võite kukutada alla kogu koguduse või siis saate seista koos JUMALAGA koguduses. Olgem ettevaatlikud selles osas, kuidas riietume JUMALA Kojas. Meie JUMAL on püha. Sest kui sa riietud sel viisil, et mehed ihaldavad sind, vaatavad su keha ihaldades, siis saatan on kasutanud sind. Siis see ei ole Taeva riietumisetikett. Taeva riietumisetikett on pühadus.

Pastorid, kui te olete jaganud valeprohveteeringuid, siis nüüd on aeg kahetseda. Sest Ta ütles, et ei eksitust ega häbiväärset tegu ega ebapüha tegu ei leidu JUMALA Kuningriigis. Seetõttu valmistagem see maa MESSIA suursugusele tulemisele. Kogudus kuulub MESSIALE. Ainuüksi MESSIAS suri koguduse nimel. Täna olete näinud seda, miks Ta läks Golgatale. Ta läks sinna, et võiks anda sinule legitiimsuse kandmaks Jumala õigsuse rüüd, mille tõttu sinule saab osaks õigus pääseda sisse taevasse. Ta ütleb, et selles protsessis see rõivastus pühitseb sind.

Tõuskem üles seisma. Tahan öelda, et selles hetkes ei ole vahet, milline on sinu positsioon koguduses. Oled näinud, et sel Sõnumil on suur vägi ja potentsiaal tuua Äratus maale. Äratus tähendab, et suured massid pöörduvad tagasi JEESUSE juurde. See on tõeline võimalus sellele maale alustada uut retke ning tulla sisse sellesse Viimasesse Taassündi. Olen öelnud, et see Äratus on taassünd Jumala õigusesse. See Jumala õigus ei saa tulla, kui me ei tee meeleparandust ega pöördu patust koguduses. Kõik teie, kes te tunnete südames, et see on see aeg, kui soovite pöörduda tagasi ISSANDA juurde, siis tõstke käed. Tõstke käed kõrgele. JEESUS suri ristil mäe peal, nii et igaüks võiks näha Teda võtmas teid. Niisiis, ärgem häbenegem käte ülestõstmist. Tõstkem kõik käed Tema poole, kui märk sellest, et võtame tema vastu ja anname iseendid Talle. Ütle:

 


Kallis JEESUS, ma tunnustan Sinu väge ja autoriteeti; Risti ja Vere väge. ISSAND, tulen täna Sinu juurde ning kahetsen pattu. Palun Sind, ISSAND, eralda mind patust. Palun aseta JUMALA õigus minu ellu. Palun aseta minu nimi JUMALA Eluraamatusse. Palun täida nüüd mind Sinu Võidmisega. Palun täida mind Püha Vaimuga. Palun kasuta mind selles Viimases Äratuses. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


 

Lubage, et palvetan veel teie eest:


Vägev ISA! ISA see on sinu õnnistatud rahvas. Sinu autoriteet on asetatud selle rahva sekka, ning sa oled juhtinud seda maad paljudel eri viisidel. Palun sind ISSAND, nende kultuuri omapäras; ISSAND  aita neid inimesi, et nad võiksid arendada JUMALA õiguse täiuslikkust. ISSAND aita kogudust. Võia kogudust. Eralda kogudus maailmast. Võia Pastoreid, et Viimane Äratus võiks visiteerida siin ning  et Auhiilgus võiks laskuda sellele maale. Palun too meeleparandus sellele maale, JUMALA õigus sellele maale ning too pühadus kogudusse. Ma õnnistan nende lapsi.  Ma õnnistan  nende kodusid. Õnnista nende teenimist ISSANDA Kojas. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


Ning kõik Vanemad Piiskopid ja Pastorid kahetsesid, uuendasid pääste ja lubasid teenimistöös pöörduda tagasi JUMALA ees õige olemisse. 

Allikas (Aitäh!): HERRAN Sanoma Euroopalle: Taivaan kansalaisen pukeutumiskoodi. Profeetta Dr. Owuor

ISSANDA Prohvet Dr. Owuori poolt vahendatud ISSANDA SÕNUMIT EUROOPALE (I ja II osa, 20.4.2016, Brno)

on võimalik Tänu Jumalale ja tänu Vladimirile kuulata ingliskeelses originaalis: 

 

Tõlge eesti keelde