Päästepalve

PÄÄSTEPALVE


ISSAND JEESUS!  MA TUNNISTAN, ET OLEN PATUNE. MA KAHETSEN JA PÖÖRDUN ÄRA PATUST, TÄNA. PALUN PESE MIND PATUST PUHTAKS JEESUSE KALLI VEREGA. MA PARANDAN KAHETSEDES MEELT OMA PATTUDEST NING VÕTAN SIND VASTU OMA SÜDAME ISSANDAKS JA PÄÄSTJAKS. PALUN KIRJUTA MINU NIMI TALLE ELURAAMATUSSE JA SAADA MINULE PÜHA VAIM AITAMAKS MIND ELADA PÜHADUSES. KINNITA SINU SÕNA MINU SÜDAMES JA HOIA MINU SÜDANT. JEESUSE VÄGEVAS NIMES. OLEN UUESTISÜNDINUD TÄNA. AAMEN


JEESUSE MÄEJUTLUSEST

“Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! Teie palvetage siis nõnda:

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS! PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI! SINU RIIK TULGU, SINU TAHTMINE SÜNDIGU NAGU TAEVAS, NÕNDA KA MAA PEAL! MEIE IGAPÄEVAST LEIBA ANNA MEILE TÄNAPÄEV! JA ANNA MEILE ANDEKS MEIE VÕLAD, NAGU MEIEGI ANDEKS ANNAME OMA VÕLGLASTELE! JA ÄRA SAADA MEID KIUSATUSSE, VAID PÄÄSTA MEID ÄRA KURJAST! SEST SINU PÄRALT ON RIIK JA VÄGI JA AU IGAVESTI. AAMEN.

(Matteuse 5:6-13). Seda palvet nimetatakse Meie Isa Palveks.


Bomet 18.-20.2.2023

18.-20.2.2023  BOMETI SUUR ÄRATUS- JA TERVENDAMISTEENISTUS


 Issand võib tervendada ka inimesi, kes vaatavad hiljem edastusi interneti kaudu.  Täiendav info ja ülekannete linke ka Facebookis:  https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas

YouTube´i kanalid: 1) ´Jeesus on Tulossa´ (soome); 2) ´Repent & Prepare the way´ (inglise k.)Vaata ⇒  17.2.23 ISSANDA Vägevaimad Prohvetid saabuvad Bometisse


18.2.2023 BOMETI SUUR TERVENDAMISTEENISTUS

JÄRELVAADATAV: ⇒ inglise keeles; ⇒  soomek. tõlkega; ⇒  venek. tõlkega


19.2.2023 BOMETI TÄNUTEENISTUS ISSANDALE 

JÄRELVAADATAV: ⇒ inglise keeles; ⇒  soomek. tõlkega; ⇒  venek. tõlkega


20.2.2023 – 14. RAHVUSVAHELINE PASTORITE KONVERENTS

〈 VÄRSKEIM SÕNUM ISSANDALT. ISSAND RÄÄGIB RAHVASTELE〉

JÄRELVAADATAV: ⇒ inglise keeles; ⇒  soomek. tõlkega; ⇒  venek. tõlkega; ⇒ hispaaniak. tõlkega; ⇒ prantsusek. tõlkega. Teistes keeltes tõlgete järelkuulamise, -vaatamise võimalusi vaata siinselt lehelt: https://repentestonia.ee/kontakt/ 


UUDISEID. ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KÄSEVAD BOMETIS TAEVAL AVANEDA, TAEVAS KUULETUB JA AVANEB NING ÜLE KOGU TUHKKUIVA KEENIAMAA HAKKAB SADAMA VIHMA. NEED ON PROHVET EELIJA PÄEVAD! 

3.12.2022 Prohveteeringu täitumine

TÜRGI-SÜÜRIA MAAVÄRIN. ŠOKEERIV PROHVETEERING & SELLE REALISEERUMINE


Allpool oleva lühivideo tõlge:

3.12.2022 PROHVETEERING RÄNGEIMAST 7,8-MAGNITUUDILISEST MAAVÄRINAST TÜRGIS JA SÜÜRIAS / NING 2 KUUD HILJEM, 6.2.2023

“ISSAND on Rääkinud minuga väga-väga võimsast maavärinast, mis on peatselt tabamas maailma. See on väga kiireloomuline. Väga tõsine ja ränk maavärin on peatselt tabamas maailma, ebajumalateenimise tõttu siin maailmas. Nad on teinud valiku teenida teisi jumalaid JUMAL JEHOOVA asemel.

Väga-väga tugev maavärin on tabamas maailma. Taaskord, on siis väga ränk maavärin. Maailm istub parajasti nüüd väga-väga tugeva maavärina künnisel, mis on peatselt toimumas. Väga-väga tugev maavärin on tabamas maailma. Näen inimesi jooksmas. Palju inimesi jookseb. Näen paljusid inimesi maetavat. Näen ehitisi, mis on kokku kukkunud. Erinevad korrused on kukkunud alla üksteisele peale ning seal sees on inimesi.

Maailm istub parajasti nüüd väga-väga tugeva maavärina künnisel, äärmiselt tugeva maavärina künnisel, mis raputab ehitised kokku. Kuulutan, et maailm istub väga-väga tõsise maavärina künnisel, äärmiselt raske. Näen inimesi, kes on heledanahalised; nad on heledanahalised, nad jooksevad.

Messias on tulemas.

ISSAND, Tema Ütles Häälega: “Ütle neile inimestele, et nad parandaksid meelt ja siis ma tulen neid taastama või muidu nad saavad teadlikuks, et ISSAND JUMAL on Rääkinud.”

See on väga tõsine vestlus, tõsine sõnum, milles ISSAND annab inimkonnale kaks alternatiivset valikuvõimalust: Kas siis parandada meelt ja saada taastatud või võtta vastu JUMALA Viha.

ISSAND Ütleb, et aeg on möödas ja MESSIAS on tulemas, sest Piiblis, Matteuse 24:7, Tema Ütleb, et nälga ja maavärisemisi on paiguti; vahetult enne, kui MESSIAS tuleb tagasi.

Nüüd te mõistate, et need maavärinad liideti vastava Hääle saabumise juurde, kes teiega räägib, kes suunab tegema meeleparandust; nad on seotud meeleparandusega ning MESSIA Tulemiseks tee ettevalmistamisega ja meeleparandust mittetegevate rahvastega ja kohtumõistmisega inimeste üle.

Kas mitte ISSANDA Suu ei olegi teiega rääkinud?”


Allikas: www.jesusislordradio.info

Algne, 3.12.2022 Issanda Prohveteeringu originaaldokument (inglise k.): PROPHECY OF A VERY SEVERE EARTHQUAKE COMING TO THE EARTH DECEMBER 3, 2022 & soomekeelse tõlkega

Pikem dokumentaalvideo: 3.12.2022 Prohveteering ja selle täitumine 6.2.2022 ⇒ THE TWO MOST DREADFUL PROPHETS OF THE LORD STRIKE TURKEY & SYRIA WITH A HISTORIC EARTHQUAKE & soomekeelse tõlkega

7.2.2023 ISSANDA SÕNUM SEOSES TÜRGI JA SÜÜRIA MAAVÄRINA PROHVETEERINGU TÄITUMISEGA (inglise ja soome k.) 

1.1.2023 Issand hoiatab Euroopat peatselt laskuva tuumasõja suhtes


1.1.2023 EUROOPAT TABAB TUUMASÕDA

“Euroopasse on tulemas tuumasõda. Ma näen Venemaad esmalt tabamas Prantsusmaad ja 2-3 sekundi pärast löömas Inglismaad. See saab teoks.” – Katkend Issanda Sõnumist 13. Rahvusvaheliselt Pastorite, Piiskoppide ja Evangelistide Konverentsilt Nakurus, Keenias. 1.-2.1.2023. Issanda Vägevaimad Prohvetid.


TÄIENDAVAID ISSANDA SÕNUMEID VARASEMAST AJAST:

  2022, sügis  ISSANDA PROHVETEERINGUD – HOIATUSED PEATSELT MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST

15.7.2019 ISSANDA PROHVETEERING. KÕIGE TALUMATUM ISSANDA KOHTUMÕISTMINE ON TABAMAS KÕIKI KAHETSEVAT MEELEPARANDUST MITTETEINUD MAID. PIIBEL, JESAJA 34

8.2.2017 PROHVETEERING HOIATUS. MÄRKIMISVÄÄRSELT SUUR TUUMASÕDA ON TABAMAS IRAANI (eesti k.)

26.7.2020 PROHVETEERING – HOIATUS. PEATSELT TOIMUVAST TÕSISEST IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST SÕJAST

2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST (eesti k.)

7.4.2021 NÕUANNE MAAILMA RIIGIJUHTIDELE – LADUSTADA HOIDLATESSE TOITU JA OLLA VALMIS MAAILMA TABAVAKS SUUREKS NÄLJAHÄDAKS  (eesti k.) 

29.7.2021 PROHVETEERING VÄGA SUUREST SÕJAST

31.7.2021 PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST AJALOOLISEST SÕJAST  (soomek.tõlkega)

25.8.2021  SOS-HOIATUS ISSANDALT. ISSAND TEEB TEILE LÕPU, KUI TE SUGUPÕLVENA EI PARANDA MEELT HOMOSEKSUALISMIST! (eesti k.)

 7.9.2021 KOHUTAVAIM JUMALA SURMAOTSUS, LASKUMAS KOGU MAAILMA PEALE

8.9.2021  PROHVETEERING PEATSEST IRAANI TUUMASÕJAST  / (soomek. tõlkega)

8.9.2021  PROHVETEERING PÄRSIA LAHE REGIOONI LASKUVAST TÕSISEST SÕJAST

2.2.2022 PROHVETEERING – HOIATUS. MAAILMA TABAVAST KOHUTAVAST SÕJAST (soomek.tõlkega)

23.2.2022  SOS-NB! ÄRGE SEKKUGE VENE – UKRAINA SÕTTA!

23.2.22 hilisõhtul (kl. 22-23 vahel, vahetult enne sõja algamist) Ütlesid `Jesus is Lord´- Raadio otse-eetris ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID (kelle kaudu Räägib Jumal Isa):

MEIE PALVE ON, ET EI USA EGA ÜKSKI LÄÄNE JÕUD EI SEKKUKS, KUI VENEMAA RÜNDAB UKRAINAT, SEST SELLEST TULEKS SIIS USKUMATU MAAILMASÕDA, TUUMASÕDA, PEAAEGU ET AJALOOLINE MAAILMASÕDA, MIS TOOB MAAILMA PEALE USKUMATUL MÄÄRAL SURMA.

1.3.2022 ISSANDA SÕNUM ÜLIOHTLIKUST SÕJALISEST OLUKORRAST KUI KÕIGEVÄELISE JUMALA KOHTUMÕISTMISEST JUMALAKARTMATU SUGUPÕLVE KOHAL, KES ON KEELDUNUD MEELT PARANDAMAST JA TULEMAST JEESUSE PÜHALE ELUTEELE

22.3.2022 ISSANDA SÕNUM. JUMAL VÕIB HÄVITADA ÄRA KOGU SELLE KURJA SUGUPÕLVE JA ALUSTADA UUEGA

22.3.2022 PROHVETEERING KOHUTAVAST SEKSUAALPATU OLUKORRAST MAAILMAS & ÜLIKARDETAVA JUMALA VIHA VABASTAMISEST 

22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS

23.3.2022 ISSANDA ROHVETEERING. JUMALA VIHA KARIKAS VALATAKSE VÄLJA MEELEPARANDUST TEGEMAST KEELDUNUD EUROOPA PEALE

√ 24.3.2022 PROHVETEERING NÄLJAHÄDAST & VENE RAKETTIDEST, MIS HÄVITAVAD EUROOPA MAID

2022, kevad UUEMAID ISSANDA ETTEKUULUTUSI JA SÕNUMEID JUMALA KOHTUMÕISTMISEST EUROOPA KOHAL

 6.4.2022 JUMALA KOHTUMÕISTMINE EUROOPAS TOIMUB HOLOCAUSTI, HOMOSEKSUALISMI JA PATU TÕTTU

MITMEID VARASEMAID ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST


ÕIGET PROHVETIT TUNTAKSE SELLE JÄRGI, ET TEMA ENNUSTUSED TÄITUVAD (5 Mo 18)

Vaata 〉〉  Palju varasemalt täitunud Prohveteeringuid Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt

MENENGAI-5 & KONVERENTS

MENENGAI-5 & KONVERENTS NAKURUS


SUUR JA AJALOOLINE TERVENDAMIS- JA  ÄRATUSTEENISTUS

ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE KAUDU


1. PÄEV - 30. DETSEMBER 2022

Vaata ⇒  YouTube´st (inglise keeles) ⇒  https://youtu.be/eq3_QO7IaDg

Vaata soomekeelse tõlkega ⇒ 1. PÄEV
2. PÄEV - 31. DETSEMBER 2022

Vaata ⇒  YouTube´st (inglise keeles) ⇒  https://youtu.be/7YzcvdUQIM4

Vaata soomekeelse tõlkega ⇒ 2. PÄEV

ISSANDA SUPER GRAND MEGA MENENGAI-5 TERVENDAMIS- JA ÄRATUSTEENISTUSEL TERVENENUID:  LIIKUMISVÕIMETUD: 114 / PIMEDAD: 76 / KURDID: 31 / AJUHALVATUS (ingl.k. cerebral palsy) : 1 / SELGROOKAHJUSTUSED: 7 / INFARKTID: 8 / LEEPRA/PIDALITÕBI: 3 / VAIMSED HAIGUSED: 3 / HALVATUD: 17 / MUUD HAIGUSED: 27 / ÜHTEKOKKU: 289 / Allikas: www.jesusislordradio.info


13. RAHVUSVAHELINE PASTORITE, PIISKOPPIDE JA EVANGELISTIDE KONVERENTS, NAKURU

1. PÄEV - 1. JAANAR 2023

⇒  YouTube´s, inglise keeles  

⇒ Tõlkeid YouTube´s: soome / √ vene, 1) osa / √ vene, 2) osa / √ saksa, 1) osa / √ saksa, 2) osa

2. PÄEV - 2. JAANAR 2023

⇒  inglise keeles YouTube´s 

⇒  Tõlkeid YouTube´s: √ soome k. / √ vene k. / √ saksa k. /
	

22.DETSEMBER – PIDULIK MÄLESTUSPÄEV JUMAL ISA JEHOOVA JAHVE PILVE VISIIDI AUSTUSEKS

22.12.2022 – JUMAL ISA PILVE VISIIDI PIDULIK MÄLESTUSPÄEV


22.12.2019 Visiteeris Kisumus, Issanda Vägevaimate Prohvetite Suurel Sõna Plahvatuse Konverentsil Jumal Isa Jehoova Jahve Auhuiilguse Pilv. Seesama Pilv, mis tõi juudi rahva aastatuhandeid tagasi välja Egiptuse orjusest; saades inimajaloo ainulaadseimaks Teekonnaks, kus Jumal Isa lahutas Punase mere veed kaheks, nii et Iisraeli rahvas sai merepõhja mööda põgeneda Tõotatud Maale.

Ligi 4000 aastat pole Jumal Isa Kirkuse Pilv Visiteerinud inimeste juures, kuid nüüd, meie kaasajal, on see toimunud taas Issanda Vägevaimate Prohvetite Teenimistöös ja Nende poolt juhitud Kristuse püha koguduse juures. 22.12.2019 täitusid detailselt varasemad Issanda Ettekuulutused, olles edastatud Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu. Jumal Isa jättis Tema Trooni Taevas ja kiirustas Visiidile Tema Sõprade, Tema Vägevaimate Prohvetite Suurele Sõnakonverentsile Kisumusse, Keeniasse, olles kutsutud Tema Erisaadikute poolt.

Enne seda, kui Kõigeväeline Issand Jumal läkitas Tema Vägevaimad Prohvetid ca 20 a. tagasi kogudusse, oli kogudus täitunud liberaalteoloogiast, inimfilosoofiast, rahaarmastusest, eduteoloogiast, nõidusest, seksuaalpatust jms. Nemad hakkasid kuulutama meeleparandust ja patust ärapöördumist, Messias Jeesus Kristuse taastulemiseks pühaduses ja õigsuses ettevalmistumise vajalikust.

Kristuse kogudus Keenias hakkas puhastuma ja meelt parandama Jeesuses, kuniks me näeme ja saame osa sellest Lõpuaja Äratusest ja nendest ülivõimsatest Jumala Visiitidest.

Issanda Vägevaimad Prohvetid kutsusid kõiki maailma rahvaid meelt parandama ja pöörduma tagasi Issanda juurde ning valmistasid maailma rahvaid ette tulevaseks Jumal Isa Visiidiks. Rahvad keeldusid meeleparandust tegemast ja koroonaviirus kui Jumala apokalüptiline kohtumõistmine laotus üle maailma koheselt Jumal Isa Pilve Visiidi järel.

Kristuse püha koguduse ülestõmbamine on väga lähedal. Koos sellega lõpeb ka ca 2000 aastat kestnud Armuaeg, mille tõi Jeesus Kristus Ristil surres ja algab Jumala Viha- ja Karistusaeg, Viletsusaeg ja Suur Viletsusaeg.

22.12.2019 tuli Jumal Isa Kisumusse Suure Kotkana. Maailm ei ole seejärel enam mitte kunagi endine. Kui Jumal Isa tuleb Kotkana, siis võib see kaasa tuua Jumala kohtumõistmise Jumala-kartmatute jaoks.

Kahetsegem patte ja parandagem meelt Jeesuse kaudu, tulgem jäädavalt Jeesuse Pühale Eluteele! Kuniks Taevas on veel avatud. Koos pühade kristlaste ülestõmbamisega Taeva Uks sulgub. Jeesuse Püha Elutee on ühesuunaline tee, kust enam tagasi pöörata ei saa. Seda pööret saab teha 1 ja vaid 1 korra elus.


“Ja Jehoova ütles Moosesele: “Vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti!” Ja Mooses kuulutas Jehoovale rahva vastuse. Siis Jehoova ütles Moosesele: “Mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme, ja nad pesku oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval Jehoova astub kogu rahva silma ees alla Siinai mäele.” (2 Mo 19:9-11)


24.12.2022 ISSANDA PROHVETEERING. KARDETAVA JUMALA PILVE VISIIDIST TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JUURDE SAABUVA MENENGAI-5 ÄRATUSTEENISTUSE AJAL 

⇒  24.12.2022 Ettekuulutus soomekeelse tõlkega


Vaata ka ⇒  22.12.2019 JUMAL-ISA PILVE VISIIT KISUMUS

⇒  24.9.2021 PROFETIA: ISÄ JUMALA VIERAILI MAAILMASSA SUURENA KOTKANA


Venekeelseid jt. keeltes materjale leiab siinse lehe kaardi ´Kontakt´ alt  / ⇒  Адреса материалов на русском и других языках можно найти во вкладке «Контакты» данного сайта / ⇒   Addresses of materials in Russian and other languages can be found under the “Contact” tab of this website / ⇒  Kontaktid: Issanda Vägevaimate Prohvetite Ülemaailmne Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö  


Lisainfo: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
https://www.jeesusontulossa.fi/

〈 Märkus:  Postitusele lisatud dokumentaalsed kaadrid〉 

30.-31.12.2022 Menengai-5 & Jumal Isa Ajalooline Visiit

ALGAB MENENGAI-5 …

SUUR AJALOOLINE TERVENDAMIS- JA ÄRATUSTEENISTUS ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE KAUDU KOOS JUMAL ISA AJALOOLISE VISIIDIGA


Koht:  NAKURU, KEENIA

Aeg: 30.-31.12.2022


 1.-2.1.2023 TOIMUB NAKURUS, KEENIAS

RAHVUSVAHELINE PASTORITE, PIISKOPPIDE &

EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS 


Issand on eelnevalt ilmutanud, et laskumas on Suur ja Ajalooline Jumal Isa Visiit. Tema tuleb Kotkana …

Menengai-5 sisaldab mastaapset ja imelist tervendamist … Vaata vastavaid Dokumente (inglise ja soome k.) ⇒ 

TELEPROGRAMM – “VALMISTAGE ETTE TEE”

KEENIA TELEVISIOONI PROGRAMM
« VALMISTAGE ETTE TEE »

18.12.2022 toimus võimas 5 tunni pikkune Issanda programm, selle aasta viimane KTN programm. Programmi nimi oli: 

“OLLES TEEKONNAL MENENGAI-5” (“ON THE ROAD TO MENENGAI 5”)


MESSIAS JEESUS KRISTUS TULEB!

Seekord mitte enam beebina, vaid Kogu Universumi Ülemkohtunikuna; aga ka Päästjana neile, kes valmistuvad ja on valmis. Veelgi Issand meie Looja Kutsub igaühte meist Koju, Taevasse. See maailm pole meie kodu, see hävitatakse, kuid pühad kistlased evakueeritakse igavesse ellu. Ka surnud äratatakse üles ja mõistetakse nende üle kohut. Üksnes Jeesuse Püha Elutee viib igavesse ellu. Surm ei ole lõpp, vaid uks igavikku. 


√ inglise keeles oli jälgitav: https://youtube.com/c/KTNHome
√ soomekeelses tõlkes oli jälgitav: 1) uuemad  & varasemad

Teistes keeltes tõlgete kohta vaata infot siinse lehe jaotise – Kontakt – alt.


Varasemalt toimusid ja on järelvaadatavad:

4.9.2022 & 11.9.2022 & 18.9.2022 & 25.9.2022 & 2.10.2022 & 9.10.2022 & 16.10.2022 & 23.10.2022 & 30.10.2022 & 31.10.2022 & 6.11.2022 & 13.11.2022 & 20.11.2022-1) & 20.11.2022-2) & 27.11.2022 & 4.12.2022-1) & 4.12.2022-2).

27.11.2022 Tervendamisteenistus

TERVENDAMISTEENISTUS INTERNETIS P 27.11.2022 

Issanda Vägevaimad Prohvetid edastasid Tervendamise Deklaratsiooni.

27.11.2022 Tervendamisdeklaratsioon ⇒  järelkuulatav inglise-soome keeles


   

Keenias on avanenud 20 aastat kurt olnud kõrv.  Avanenud on 5 aastat pimedad olnud silmad. Raske uriinipidamatus on tervenenud. Nairobist (kust edastati Tervendamisdeklaratsioon) 8000 km kaugusel asuvas Hiinas tulid kuulma täiesti kurdid kõrvad. Hiinas on tervenud süvenenud reumatism. Keenias on tõusnud kõndima liikumisvõimetu invaliid. Murdunud vaagnaluu on tervenenud imelisel viisil. Jätkub …

Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele! Allikas:  www.JesusisLordradio.info

13.11.2022 Tervendamisteenistus

13.11.2022 TERVENDAMISTEENISTUS INTERNETI KAUDU ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT


Kutsugem kõik haiged! Püsigem kuuldel: www.jesusislordradio.info

13.11.2022 Tervendamisdeklaratsioon Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt, 
⇒ järelkuulatav inglise-soome keeles. 

 Issanda Vägevaimad Prohvetid edastasid täna hommikul Nairobist ´Jesus is Lord´- Raadio kaudu Tervendamisdeklaratsiooni. Hiinas tuli kurt kuulma. Nairobist 160 km kaugusel olevas Lakipias tuli nägema pime. Kõndima on läinud liikumisvõimetuid. Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele! Tervendamisteenistus jätkub.

Meie ISSANDA JEESUS KRISTUSE Veres Nairobist edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel tõuseb ratastoolist üles liikumisvõimetu tüdruk ja läheb kõndima. Ta oli elanud sündimisest alates ilma liikumisvõimeta; elades Nairobist 295 km kaugusel Kabarnetis.
Meie ISSANDA JEESUS KRISTUSE Veres Nairobist edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel tõuseb ratastoolist üles täiesti liikumisvõimetu invaliid 8071 km kaugusel Hiinas ja läheb kõndima. 

Meie ISSANDA JEESUS KRISTUSE Veres Nairobist edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel tõuseb elus esimest korda üles täiesti liikumisvõimetu tüdruk ja läheb kõndima. Ta elab Nairobist 221 km kaugusel Londianis.

Lisainfo: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/, www.jesusislordradio.info, https://www.jeesusontulossa.fi/

2.10.2022 Tervendamisteenistus

2.10.2022  TERVENDAMISTEENISTUS!

ISSAND JUMAL JAHVE ON VIINUD TEMA KAKS VÄGEVAIMAT PROHVETIT TAEVAS PAIKNEVASSE JUMALA KUNINGRIIKI NING ISSAND KÕIGEVÄELINE JUMAL ISA ON ANDNUD TEMA VÄGEVAIMATELE PROHVETITELE ELUPUU LEHTI. NEMAD HELISTAVAD TÄNASEL HOMMIKUL ´JESUS IS LORD´- RAADIOSSE, ÕNNISTAMAKS KOGUDUST  

Tulgem kõik kuuldele ja võtkem vastu endi tervenemine!

´Jesus is Lord´- Raadio kuulatav järgmistelt linkidelt (inglise keeles): 

https://www.jesusislordradio.info

https://s3.radio.co/s97f38db97/listen

http://station.voscast.com/5ca3d6cd7c777/

https://streema.com/radios/Jesus_is_Lord_Radio


⇒  2.10.2022 TERVENDAMISE DEKLARATSIOON ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE kaudu.

Kuula ja võta vastu oma tervenemine Issandalt. Tänu Jeesusele!

OCTOBER 2, 2022 TREMENDOUS DECREE OF HEALING LIVE ON JESUS IS LORD RADIO

⇒  soomekeelse tõlkega / ⇒ saksakeelse tõlkega / ⇒ venekeelse tõlkega …


Kurt sai kuulmise, liikumisvõimetu invaliid tõusis üles ja läks kõndima, pime sai nägemise ja näeb, jne. Lakkamatult jätkuvad imetervenemised ja vastavad tunnistused … Ülistus Issandale! Kuula ´Jesus is Lord´- Raadiot, Lõpuaja Äratuse raadiojaama. Messias Jeesus Kristus tuleb!


25.10.2022 Issanda Vägevaimad Prohvetid edastasid järjekordse Tervendamise Deklaratsiooni. Paljud inimesed on tervenenud ka vastavaid Tervendamise Deklaratsioone järelkuulates. Inglise-soome keeles ⇒ Tervendamise Deklaratsioone Issanda poolt võitud Tema Vägevaimatelt Prohvetitelt saab kuulata siinselt lingilt (YouTube´i kanal)↵

 
⇒ Issanda Vägevaimte Prohvetite kaudu edastatud Tervendamise Deklaratsioone ja ime läbi koheselt tervise tagasi saanute tervendamisnäiteid leiab peaaegu kõikidest Äratsteenistustest, mille salvestisi on palju  Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt juhitud Ülemaailmse Pühaduse ja Meeleparanduse Teenimistöö YouTube´kanalitel: 1) ⇒ Repentance Channel ja 2) ⇒ Repent & Prepare the way

30.9-6.11.2022 Issanda Prohveteeringud, Hoiatused peatselt toimuvast ajaloolisest ja globaalsest tuumasõjast

ISSANDA PROHVETEERINGUD – HOIATUSED

PEATSELT MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST


30.9.2022  ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST AJALOOLISEST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST

PROPHECY ALERT | 30.09.2020 | LIVE ON AIR, www.JesusisLodradio.info

Märkmeid: Venemaa ja Ukraina vaheline sõda eskaleerub globaalseks tuumasõjaks. Tuumalõhkepäid tulistatakse Prantsusmaale, Suurbritanniale, Ameerika Ühendriikidele … Issand on Rääkinud Tema Vägevaimatele ja Kardetavaimatele Prohvetitele. Maailm istub tuumakatastroofi äärel, mis toimub varsti.

MESSIAS ON TULEMAS! PUHASTAGEM ENDI KRISTLIK TEEKOND!
VALMISTAGE ETTE TEE | MESSIAS ON TULEMAS | ILMUTUSE 22:7

soomekeelses tõlkes, https://youtu.be/cIYO450-ev8
√ venekeelses tõlkes, https://youtu.be/BiOj2Ma9e7Y & https://youtu.be/tkJBMA9YNk8
√ saksakeelses tõlkes, https://youtu.be/tCpoux2JnNc
√ hispaaniakeelses tõlkes, https://youtu.be/4MCutOgmmNc
√ portugalikeelses tõlkes, https://youtu.be/u9qhmG2WokY

7.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST 

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/-nz4BRnAJaE
√ venekeelse tõlkega – https://youtu.be/if8nSj0AHjk
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/vICHRJ3nUAM
√ portugalikeelse tõlkega – https://youtu.be/HTRFBVE9Vxg

Märkmeid 7.10.2022 Issanda Prohveteeringust:

– Tuumarelvad on nüüd valmis seatud. Issanda Kardetavaimad Pohvetid Ütlesid, et kui tuumasõda toimub sellisena nagu Issand seda Prohvetitele näitas, siis rohkem kui 100 aastat ei või inimene siin elada, sest pole võimalik kasvatada vilja, ei saa elada taim, kala, koer, kana, … Euroopa ja USA hävitatakse, laastatakse totaalselt ära. …

Messias tuleb! Tuleb Tema, kes on Kogu Universumi Looja, kes on Universumi Kuningas, selle maailma Päästja.

7 miljardit inimest ignoreeris Issanda Kutsehüüdu. Miks? … See maailm lõpeb. Kes on arukad, sündigu uuesti Jeesuses, võtku Kristus vastu oma Päästjaks ja Issandaks, olge pühad; ilma püha olemata mitte keegi ei saa Issandat näha, ilma püha olemata mitte keegi ei pääse Jeesuse Kirkasse Kuningriiki. Pimedad näevad, kurdid kuulevad, halvatud kõnnivad … ja seda juba palju aastaid!


– Lõige 7.10.2022 Issanda Prohveteeringu lõpust –

– “… Kui see tuumasõda toimub sellisel viisil nagu ma olen seda näinud; välja arvatud juhul, kui kogu maailm kahetseb ja meelt parandab Jeesuses; kui see toimub, siis Euroopa hävitatakse täielikult, totaalselt. Ja USA hävitatakse totaalselt.

“… If this nuclear war takes place the way I have seen it, unless the whole world repents. When it does take place Europe will be destroyed totally, total-total. And the US will be totally destroyed. …” .

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KAKS KARDETAVAIMAT ISSANDA PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA TUUMASÕJAGA 

– Märkmeid:

TUUMASÕDA HÄVITAB EUROOPA JA USA JUMALALE ALLUMATUSE NING PATU TÕTTU.

Tuumasõda tuleb, sest maailma rahvad on keeldunud meelt parandamast, ei ole teinud ülemaailmset patukahetsuse ja meeleparanduse päeva, osaledes selles riigiti. Issand on nüüd otsustanud hävitada selle maailma. Tuumarelvadega rünnatakse kõiki maid, kuhu USA on paigutanud oma tuumarelvad.

Ellujääjatel hakkavad sündima mitme pea ja liigsete jäsemetega järglased jms. Issand on otsustanud. Te ei ole kuuletunud Jumal Isa Häälele, mis ligi 20 aastat on kaikunud üle planeet Maa Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu.


8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 1.OSA

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/WnHz-m8Sbq0
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/57omCR-7foENNN
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/JkNT0IO_Uug

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 2.OSA

√ soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/7ilx1aqagkU
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/UUqCdmg0iF4


Hoiatus ülemaailmselt vaadatavas teleprogrammis ´Valmistage ette tee´
2.10.2022 ISSAND HOIATAB MAAILMA
28.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST TUUMASÕJAST &
PRANTSUSMAA HÄVINGUST (inglise-soome k.)
29.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MASSIIVSEST TERVENDAMISEST &
MAAD TABAVAST TUUMASÕJAST (inglise-saksa k.)
6.11.2022 PROHVETEERING USA TUUMAPOMMITAJA MAANDUMISEST LÕUNA-KOREAS
& TUUMASÕJAST & ÕNNISTUSED KOGUDUSELE 
(inglise-soome k.)
(inglise-saksa k.)” JA MA NÄGIN TEIST INGLIT LENDAVAT KESKTAEVA KOHAL; SELLEL OLI IGAVENE EVANGEELIUM, ET ARMUÕPETUST KUULUTADA NEILE, KES ELAVAD MAA PEAL, JA KÕIGILE RAHVAHÕIMUDELE JA SUGUHARUDELE JA KEELTELE JA RAHVASTELE. JA TA ÜTLES SUURE HÄÄLEGA: “KARTKE JUMALAT JA ANDKE TEMALE AUSTUST, SEST ON TULNUD TEMA KOHTUTUND, JA KUMMARDAGE TEDA, KES ON TEINUD TAEVA JA MAA JA MERE JA VETEALLIKAD!”

(Ilmutuse 14:6-7, Piibel)


ÕIGET PROHVETIT TUNTAKSE SELLE JÄRGI
ET TEMA ENNUSTUSED TÄITUVAD (5 Mo 18) 
Vaata √⇒ Palju varasemalt täitunud Prohveteeringuid

18.9.2022 Tervendamisteenistus

18.9.2022 TERVENDAMISTEENISTUS


ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUULUTASID TÄNA HOMMIKUL VÄLJA TERVENDAMISE ISSANDALT

Kuulakem Tervendamisdeklaratsiooni ja võtkem vastu tervenemine (isegi keeleoskus ei ole siin takistuseks):

18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (inglise keeles)

AUDIO-2022-09-18-18.9.22 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (inglise)
18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (soomekeelse tõlkega)

AUDIO-2022-09-18-18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON, soome

Soomekeelse tõlkega kuulatav ka YouTube´ist: https://youtu.be/lDZ7BTRTD14

 Imetervenemised algasid koheselt Tervendamisdeklaratsiooni väljakuulutamise järgselt üle kogu Keeniamaa. Aina lisandub tervenemistunnistusi: Paljud liikumisvõimetud kõnnivad, pimedad näevad, kurdid kuulevad, tummad räägivad jne. Forttenas on halvatu tõusnud üles ja läinud kõndima! … Imetervenemised algasid koheselt Tervendamisdeklaratsiooni väljakuulutamise järgselt üle kogu Keeniamaa. Aina lisandub tervenemistunnistusi: paljud liikumisvõimetud kõnnivad, pimedad näevad, kurdid kuulevad, tummad räägivad, halvatuid on tõusnud üles ja läinud kõndima, Brasiilias läks liikumisvõimetu kõndima! Imetervenemised jätkuvad. jne. Tänu ja Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele!

´Jesus is Lord´- Raadio kuulatav interneti kaudu aadressidelt:
https://www.jesusislordradio.info/
https://s3.radio.co/s97f38db97/listen/


“Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud!” (Ps 117:1) / “Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!” (Jes 12:5) / “Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!” (Ps 100:4) / “Ja taas: “Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”” (Rm 15:11)


JEESUS ON TULEMAS!

VALMISTAGEM ETTE TEE ISSANDALE JA OLGEM PÜHAD!

TULEB TEMA, KES ON JUMAL MEIE LOOJA JA KES ON PÜHA-PÜHA-PÜHA.


Ülemaailmsed Äratusteenistused Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt jätkuvad …

ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT, KES VAHENDAVAD SÕNA JA TEGU JUMAL ISALT, KOGU UNIVERSUMI LOOJALT … JÄTKUVAD …


ISSAND ON AVANUD PORTAALI JA VÕIMALUSE NEILE, KES SOOVIVAD SAADA PÄÄSTETUD JEESUSE KAUDU, SAADA EVAKUEERITUD MAAILMA PEALE LASKUVA TALUMATU JUMALA VIHA- JA KARISTUSAJA EEST JA PÄÄSEDA IGAVESEST PÕRGUTULEST; KES SOOVIVAD ELADA IGAVESTI …


28.9.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

28.9.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


21.9.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

21.9.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


20.8.2022  ÜLEMAAILMNE LAUPÄEVATEENISTUS

Märkus: Kõigis neis viimastes Äratusteenistustes on edastatud osade kaupa Mosambiigi Konverentsi. Soomekeelset tõlget Mosambiigi Konverentsile saad vaadata siit vastavatest soomekeelsetest salvestustest


18.8.2022  ÜLEMAAILMNE NELJAPÄEVATEENISTUS


17.8.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS


16.8.2022  ÜLEMAAILMNE TEISIPÄEVATEENISTUS


15.8.2022  ÜLEMAAILMNE ESMASPÄEVATEENISTUS


14.8.2022  ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

14.8.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


2020.-2022. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

JUULI 2022  JUUNI 2022  MAI 2022  APRILL 2022  MÄRTS 2022  VEEBR.2022  DETS. 2021  NOV. 2021  OKT. 2021  SEPT. 2021  AUG. 2021  JUULI 2021   JUUNI 2021   MAI 2021   APR.2021   MÄRTS 2021  VEEBR.2021  JAAN. 2021  DETS. 2020   NOV. 2020   OKT. 2020   SEPT. 2020  AUG. 2020   MÄRTS-JUULI 2020 


ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED JÄRGMISTELT LINKIDELT:

Inglise keeles:  ⇒  YouTube⇒ ´Jesus is Lord´- Raadio  / ⇒  Facebook

TÕLKEID: soome ⇒ YouTube ⇒ 1 ; ⇒ 2)  / ⇒ `Messisas on tulossa`- raadio / ⇒ Twich  / ⇒  Facebook 

ITAALIA ⇔ / HISPAANIA ⇔  / PORTUGALI ⇔ / SAKSA ⇔  / SLOVAKI ⇔   / KOREA ⇔   / PRANTSUSE ⇔ / HIINA ⇔  / SOOME ⇔⇒ 1) ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔ /  VENE ⇔  / NORRA ⇔ / NORRA, uus⇔HOLLAND ⇔ / …

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi ; samuti: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ , https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/

Juhendeid ´Jeesus is Lord´- Raadio kuulamiseks leiab kaardi – ´Kontaktid´ – alt.

 

4.-5.7.2022 Keenia Üldriiklik Lepituspäev ja Tervendamisteenistus

4. augustil 2022 – KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

5. augustil 2022 – SUUR TERVENDAMISTEENISTUS Nairobis


  Keenia on inimkonna Lõpuaja Äratuse juhtriik.

Issand Jumal on Rääkinud Tema Taevaste Sõnumitoojate kaudu Keenia vastu ülitõsised Jumala Kohtumõistmised, kui keenia rahvas keeldub meelt parandamast.

Keenia rahvas otsib lepitust Jumalaga meie Loojaga.


4.8.2022 KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 1.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 2.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 3.OSA

.

4.8.2022 VÄRSKEMAID UUDISEID

ISSAND ON KATKESTANUD KEENIA ÜLDRIIKLIKU MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEVA NING ALUSTANUD TERVENDAMISTEENISTUSEGA, mis varasemalt oli kuulutatud välja homseks (5.augustiks). Juba on 2 pimedat tulnud nägema, liikumisvõimetud invaliidid on tõusnud üles ratastoolidest ja läinud kõndima jm. Üks mosleminaine võttis vastu Jeesuse ja samas Issand tervendas tema käed, mida ta ei saanud varem üles tõsta. Ülistus Issandale meie Loojale!


5.8.2022 SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, Nairobi …

5.8.2022 Suur Tervendamisteenistus Keenias (soomekeelse tõlkega) 

  Issand Tervendas sel päeval väga palju haigeid. Pimedad said nägemise, kurdid kuulmise; väga suurel määral liikumisvõimetuid ja halvatuid läks kõndima; tervenes leepra ehk pidalitõbi jm. Kohal oli ka mitukümmend AIDS/HIV haigusest tervenenut, kelle Issand on tervendanud Tema Vägevaimate Prohvetite Tervendamisteenistustel. AIDS/HIV ravi inimkonna käsutusse ei anta; selle võimaluse on Issand Taevast sulgenud. Tänu Issandale ja Tema Vägevaimatele Prohvetitele kõikide imetervendamiste eest!


ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE poolt Suurel Nairobi (Keenia) Tervendamisteenistusel (5.8.2022) edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel on praeguseks 14.8.2022 seisuga registreeritud juba 104 suurt imetervenemise juhtumit. Sealhulgas tervenes 20 täielikult liikumisvõimetut, 49 täielikult kurti, 13 täiesti pimedat, 11 halvatut, 1 leepra jne. Kui lisada siia vastaval Mosambiigi Tervendamisteenistusel (30.-31.7.2022) toimunud imetervenemised, siis kokku tervenes ca 1 nädala sees 36 liikumisinvaliidi, 81 kurti, 38 pimedat!

Õnnistatud inimesed, šokeeriv Piibli-põhine SUUR IME on äsja toimunud Kristuse koguduses.

“Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal! Kandsid ju inimesed haigeid tänavailegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudseist linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks.” (Ap.teod 5:14-16)

Me elame imelisi aegu. Piibli Sõna realiseerub meie ajas, meie silmade all. Messias on tulemas! Me oleme rõõmutsemas ülivägeva JEESUSE Vere väe ja Viimase Võidmise üle.


Suur Äratusteenistus 28.-31.juulil 2022

 

ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE MISSIOON MAPUTOS, MOSAMBIIGIS 28.-31.7.2022 

MAPUTO, MOSAMBIIK

28.-31.7.2022

AJAGRAAFIK (muudetud):
28.-29.7.2022
12. RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA
EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS   
30.-31.7.2022
SUUR TERVENDAMISTEENISTUS 
KÕIKIDELE HAIGUSTELE PÄIKESE ALL
JÄLGI OTSEÜLEKANDEID: 

inglise keeles:  https://www.youtube.com/c/repentancechannelprophetdrowuor/videos

soomekeelse tõlkega: https://www.youtube.com/c/JeesusonTulossa/videos

venekeelse tõlkega: https://www.youtube.com/channel/UCEVCGHezFDvaA_LFq4CIyhQ/videos

muudes keeldes vaata: https://repentestonia.ee/kontakt/


KONVERENTSI 1.PÄEV, 1.OSA (28.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV, 1.OSA – https://youtu.be/gYMSfqu10wk


KONVERENTSI 1.PÄEV, 2.OSA (28.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV, 2.OSA – https://youtu.be/hpXXWd9ziFU


KONVERENTSI 2.PÄEV (29.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV, 1.OSA – https://youtu.be/gRw7t_alSrA

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV, 2.OSA – https://youtu.be/SY5p7wAO4oc


SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, 1.PÄEV (30.7.2022)

(Originaalis ei ole YouTube´i kaudu järelvaadatav)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV – https://youtu.be/YUYUdqEBi9s


SUUR JA VÄGEV MOSAMBIIGI TERVENDAMISTEENISTUS 30.7.2022 MAPUTOS

PIIBELLIK ÄRATUS ON SIIN!

Liikumisvõimetud läksid kõndima, pimedad said nägemise ja kurdid tulid kuulma ja seda massiliselt; nii Mosambiigis kui paljudes teistes maades nagu Uganda, Tansaania, Elevandiluurannik, Kamerun ja Lõuna-Korea ning seda üheainsa Maputost (Mosambiigist) tehtud Tervendamisdeklaratsiooni toel!

7 halvatut tõsteti üles! Lisaks tervenes palju muid liikumisvõimetuid.

Palju pimedaid sai nägemise. Issanda Vägevaimad Prohvetid asetasid kõik pimedad rivisse ja ütlesid pimedatele: “Liigun mööda ja kui mu vari puudutab teid, siis hüüdke, kui näete valgust!”

Ja ISSAND puudutas neid, kui ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID kõndisid pimedatest mööda ja nende vari puudutas pimedaid! Seejärel avanesid 14 täielikult pimeda silmad!

Ülistus ja tänu Iisraeli Pühale JUMALALE! JUMALA Kirkus!
PIIBELLIK ÄRATUS ON SIIN!

Mosambiigi president isiklikult kutsus Issanda Vägevaimad Prohvetid maale. Et ta ise ei viibinud sel ajal riigis, siis läkitas ta vastuvõtule ja Äratusteenistusele esindajaid, ministreid jt. kõrgetasemelisi riigijuhte. Osalemas oli ka eri konfessioonide pastoreid ja pastorite ühenduse president.

Äratusteenistus on edastatud reaalajas Mosambiigi ja Keenia TV kanalitelt. Suur vabatahtlikest koosnev meditsiinitiim testis kõiki haiged, kes tulid Tervendamisteenistuse väljale, et tervenemise järgselt võiksime näha Jeesuse kirkust.

2 päeva jooksul tervenes Issanda Vägevaimate Prohvetite Suurel Tervendamisteenistusel Mosambiigis, Maputos (praeguseks teadaolevalt): 16 liikumisinvaliidi / 25 täielikult pimedat / 32 täielikult kurti / 9 halvatut / 9 lombakat / 1 tumm / 6 muud haigust. Kokku 99 praeguseks (31.7.22 õhtuks) registreeritud imetervenemise juhtumit. Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele!

… TERVENDAMISDEKLARATSIOONID …


SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, 2.PÄEV (31.7.2022)  

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV – https://youtu.be/CwbmFZkxk2w

"JA SEAL ON MAANTEE JA TEE, MIDA NIMETATAKSE PÜHAKS TEEKS; 

ÜKSKI RÜVE EI VÕI SELLEL KÄIA, VAID SEE ON TEMA RAHVA JAOKS: 

KES SEDA TEED KÄIB, EI EKSI, RUMALADKI MITTE." 
(Jesaja 35:8, Piibel)

Ülemaailmsed Äratusteenistused Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt

 ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT, KES VAHENDAVAD SÕNA JA TEGU JUMAL ISALT, KOGU UNIVERSUMI LOOJALT …

TOIMUVAD NÜÜD ÕHTUST ÕHTUSSE, KUI ISSAND ANNAB …

ISSAND ON AVANUD PORTAALI JA VÕIMALUSE NEILE, KES SOOVIVAD SAADA PÄÄSTETUD JEESUSE KAUDU, SAADA EVAKUEERITUD MAAILMA PEALE LASKUVA TALUMATU JUMALA VIHA- JA KARISTUSAJA EEST JA PÄÄSEDA IGAVESEST PÕRGUTULEST; KES SOOVIVAD ELADA IGAVESTI …


19.7.2022  ÜLEMAAILMNE TEISIPÄEVATEENISTUS 

19.7.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega9.7.2022  ISSANDA SÕNUM: JEESUSE IGAVENE EVANGEELIUM & HOIATUS KAASAEGSELE KOGUDUSELE 

9.7.2022  Issanda Sõnum, Eriõpetus soomekeelse tõlkega


Toimuvad … kuni Kristuse püha koguduse ülestõmbamiseni, mis võib toimuda iga hetk; allesjäänud aeg on väga lühike. Issanda Kardetavaimad Prohvetid ütlesid juba 2021.a., et nad ei jõuaks kõikidele individuaalselt isegi mitte enam helistada (seoses vajadusega valmistuda), vaid enne toimuks ülestõmbamine. Aeg on läbi ja Jeesus tuleb! Kõik rahvad on südamest oodatud häälestuma ja kuulama otseedastust Kõikvõimsa Jumal Jahve Troonisaalist. Tema Kaks ustavat Tunnistajat Piibli Ilmutusraamatu 11.ptk. on kolmapäeviti, reedeti, pühapäeviti otseülekandes, vahendamas Issanda Sõnumit Nairobi peakontori kaudu. Issand Räägib üksnes sellel kanalil. Üksnes siia on asetunud Jumala Pilv.   Allikas: www.JesusisLordradio.info

Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel!” (Laulud 104:3) … “Issand on pika vihaga ja rammult suur ja Issand ei jäta kedagi karistamata. Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm.” (Na 1:3)


KÕIGEKÕRGEM JUMAL LASKUS ALLA TEMA KÕIGE HIIGLASLIKUMAS & HIRMUÄRATAVAIMAS TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS; ILMUDES TAEVA HORISONDILE TEISEL POOL VICTORIA JÄRVE NING JÄRSKU ÜLETAS TEMA KIIRESTI JÄRVE, TULLES OTSE KONVERENTSI TELGI JUURDE, KUS TEENISID ISSAND JAHVE VÄGEVAIMAD PROHVETID, SEISTES KOGU ILMAMAA ISSANDA EES. JA KÕIGE KARDETAVAM JUMALA PILV SEISIS VIIMAKS TELGI KOHAL – 22.12.2019 KEENIAS, SUURE KISUMU SÕNAKONVERENTSI AJAL. VASTAV VISIIT TOIMUS VAREM ÜKSNES VANA TESTAMENDI AJAL, ROHKEM KUI 4000 AASTAT TAGASI; SIIS, KUI ISSAND JUMAL VISITEERIS MOOSESE, PIIBLI IIDSE PROHVETI JUURES … Lisateavet ⇒


2020.-2022. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

JUULI 2022  JUUNI 2022  MAI 2022  APRILL 2022  MÄRTS 2022  VEEBR.2022  DETS. 2021  NOV. 2021  OKT. 2021  SEPT. 2021  AUG. 2021  JUULI 2021   JUUNI 2021   MAI 2021   APR.2021   MÄRTS 2021  VEEBR.2021  JAAN. 2021  DETS. 2020   NOV. 2020   OKT. 2020   SEPT. 2020  AUG. 2020   MÄRTS-JUULI 2020 


ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED JÄRGMISTELT LINKIDELT:

Inglise keeles:  ⇒  YouTube⇒ ´Jesus is Lord´- Raadio  / ⇒  Facebook

TÕLKEID: soome ⇒ YouTube ⇒ 1 ; ⇒ 2)  / ⇒ `Messisas on tulossa`- raadio / ⇒ Twich  / ⇒  Facebook 

ITAALIA ⇔ / HISPAANIA ⇔  / PORTUGALI ⇔ / SAKSA ⇔  / SLOVAKI ⇔   / KOREA ⇔   / PRANTSUSE ⇔ / HIINA ⇔  / SOOME ⇔⇒ 1) ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔ /  VENE ⇔  / NORRA ⇔ / NORRA, uus⇔HOLLAND ⇔ / …

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi ; samuti: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ , https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/

Juhendeid ´Jeesus is Lord´- Raadio kuulamiseks leiab kaardi – ´Kontaktid´ – alt.