30.9-6.11.2022 Issanda Prohveteeringud, Hoiatused peatselt toimuvast ajaloolisest ja globaalsest tuumasõjast

ISSANDA PROHVETEERINGUD – HOIATUSED

PEATSELT MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST


30.9.2022  ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST 
AJALOOLISEST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST

PROPHECY ALERT | 30.09.2020 | LIVE ON AIR, www.JesusisLodradio.info

Märkmeid: Venemaa ja Ukraina vaheline sõda eskaleerub globaalseks tuumasõjaks. Tuumalõhkepäid tulistatakse Prantsusmaale, Suurbritanniale, Ameerika Ühendriikidele … Issand on Rääkinud Tema Vägevaimatele ja Kardetavaimatele Prohvetitele. Maailm istub tuumakatastroofi äärel, mis toimub varsti.

MESSIAS ON TULEMAS! PUHASTAGEM ENDI KRISTLIK TEEKOND!
VALMISTAGE ETTE TEE | MESSIAS ON TULEMAS | ILMUTUSE 22:7

soomekeelses tõlkes, https://youtu.be/cIYO450-ev8
√ venekeelses tõlkes, https://youtu.be/BiOj2Ma9e7Y & https://youtu.be/tkJBMA9YNk8
√ saksakeelses tõlkes, https://youtu.be/tCpoux2JnNc
√ hispaaniakeelses tõlkes, https://youtu.be/4MCutOgmmNc
√ portugalikeelses tõlkes, https://youtu.be/u9qhmG2WokY

7.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST 

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/-nz4BRnAJaE
√ venekeelse tõlkega – https://youtu.be/if8nSj0AHjk
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/vICHRJ3nUAM
√ portugalikeelse tõlkega – https://youtu.be/HTRFBVE9Vxg

Märkmeid 7.10.2022 Issanda Prohveteeringust:

– Tuumarelvad on nüüd valmis seatud. Issanda Kardetavaimad Pohvetid Ütlesid, et kui tuumasõda toimub sellisena nagu Issand seda Prohvetitele näitas, siis rohkem kui 100 aastat ei või inimene siin elada, sest pole võimalik kasvatada vilja, ei saa elada taim, kala, koer, kana, … Euroopa ja USA hävitatakse, laastatakse totaalselt ära. …

Messias tuleb! Tuleb Tema, kes on Kogu Universumi Looja, kes on Universumi Kuningas, selle maailma Päästja.

7 miljardit inimest ignoreeris Issanda Kutsehüüdu. Miks? … See maailm lõpeb. Kes on arukad, sündigu uuesti Jeesuses, võtku Kristus vastu oma Päästjaks ja Issandaks, olge pühad; ilma püha olemata mitte keegi ei saa Issandat näha, ilma püha olemata mitte keegi ei pääse Jeesuse Kirkasse Kuningriiki. Pimedad näevad, kurdid kuulevad, halvatud kõnnivad … ja seda juba palju aastaid!


– Lõige 7.10.2022 Issanda Prohveteeringu lõpust –

– “… Kui see tuumasõda toimub sellisel viisil nagu ma olen seda näinud; välja arvatud juhul, kui kogu maailm kahetseb ja meelt parandab Jeesuses; kui see toimub, siis Euroopa hävitatakse täielikult, totaalselt. Ja USA hävitatakse totaalselt.

“… If this nuclear war takes place the way I have seen it, unless the whole world repents. When it does take place Europe will be destroyed totally, total-total. And the US will be totally destroyed. …” .

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KAKS KARDETAVAIMAT ISSANDA PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA TUUMASÕJAGA 

– Märkmeid:

TUUMASÕDA HÄVITAB EUROOPA JA USA JUMALALE ALLUMATUSE NING PATU TÕTTU.

Tuumasõda tuleb, sest maailma rahvad on keeldunud meelt parandamast, ei ole teinud ülemaailmset patukahetsuse ja meeleparanduse päeva, osaledes selles riigiti. Issand on nüüd otsustanud hävitada selle maailma. Tuumarelvadega rünnatakse kõiki maid, kuhu USA on paigutanud oma tuumarelvad.

Ellujääjatel hakkavad sündima mitme pea ja liigsete jäsemetega järglased jms. Issand on otsustanud. Te ei ole kuuletunud Jumal Isa Häälele, mis ligi 20 aastat on kaikunud üle planeet Maa Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu.


8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 1.OSA

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/WnHz-m8Sbq0
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/57omCR-7foENNN
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/JkNT0IO_Uug

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 2.OSA

√ soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/7ilx1aqagkU
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/UUqCdmg0iF4


Hoiatus ülemaailmselt vaadatavas teleprogrammis ´Valmistage ette tee´
2.10.2022 ISSAND HOIATAB MAAILMA
28.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST TUUMASÕJAST &
PRANTSUSMAA HÄVINGUST (inglise-soome k.)
29.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MASSIIVSEST TERVENDAMISEST &
MAAD TABAVAST TUUMASÕJAST (inglise-saksa k.)
6.11.2022 PROHVETEERING USA TUUMAPOMMITAJA MAANDUMISEST LÕUNA-KOREAS
& TUUMASÕJAST & ÕNNISTUSED KOGUDUSELE 
(inglise-soome k.)
(inglise-saksa k.)


Vaata lisaks > 1.1.2023 ISSAND HOIATAB EUROOPAT PEATSELT LASKUVA TUUMASÕJA SUHTES


” JA MA NÄGIN TEIST INGLIT LENDAVAT KESKTAEVA KOHAL; SELLEL OLI IGAVENE EVANGEELIUM, ET ARMUÕPETUST KUULUTADA NEILE, KES ELAVAD MAA PEAL, JA KÕIGILE RAHVAHÕIMUDELE JA SUGUHARUDELE JA KEELTELE JA RAHVASTELE. JA TA ÜTLES SUURE HÄÄLEGA:

“KARTKE JUMALAT JA ANDKE TEMALE AUSTUST, SEST ON TULNUD TEMA KOHTUTUND, JA KUMMARDAGE TEDA, KES ON TEINUD TAEVA JA MAA JA MERE JA VETEALLIKAD!”

(Ilmutuse 14:6-7, Piibel)


ÕIGET PROHVETIT TUNTAKSE SELLE JÄRGI
ET TEMA ENNUSTUSED TÄITUVAD (5 Mo 18) 
Vaata √⇒ Palju varasemalt täitunud Prohveteeringuid

18.9.2022 Tervendamisteenistus

18.9.2022 TERVENDAMISTEENISTUS


ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUULUTASID TÄNA HOMMIKUL VÄLJA TERVENDAMISE ISSANDALT

Kuulakem Tervendamisdeklaratsiooni ja võtkem vastu tervenemine (isegi keeleoskus ei ole siin takistuseks):

18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (inglise keeles)

AUDIO-2022-09-18-18.9.22 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (inglise)
18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON (soomekeelse tõlkega)

AUDIO-2022-09-18-18.9.2022 TERVENDAMISDEKLARATSIOON, soome

Soomekeelse tõlkega kuulatav ka YouTube´ist: https://youtu.be/lDZ7BTRTD14

 Imetervenemised algasid koheselt Tervendamisdeklaratsiooni väljakuulutamise järgselt üle kogu Keeniamaa. Aina lisandub tervenemistunnistusi: Paljud liikumisvõimetud kõnnivad, pimedad näevad, kurdid kuulevad, tummad räägivad jne. Forttenas on halvatu tõusnud üles ja läinud kõndima! … Imetervenemised algasid koheselt Tervendamisdeklaratsiooni väljakuulutamise järgselt üle kogu Keeniamaa. Aina lisandub tervenemistunnistusi: paljud liikumisvõimetud kõnnivad, pimedad näevad, kurdid kuulevad, tummad räägivad, halvatuid on tõusnud üles ja läinud kõndima, Brasiilias läks liikumisvõimetu kõndima! Imetervenemised jätkuvad. jne. Tänu ja Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele!

´Jesus is Lord´- Raadio kuulatav interneti kaudu aadressidelt:
https://www.jesusislordradio.info/
https://s3.radio.co/s97f38db97/listen/


“Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud!” (Ps 117:1) / “Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!” (Jes 12:5) / “Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!” (Ps 100:4) / “Ja taas: “Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”” (Rm 15:11)


JEESUS ON TULEMAS!

VALMISTAGEM ETTE TEE ISSANDALE JA OLGEM PÜHAD!

TULEB TEMA, KES ON JUMAL MEIE LOOJA JA KES ON PÜHA-PÜHA-PÜHA.


Ülemaailmsed Äratusteenistused Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt jätkuvad …

ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT, KES VAHENDAVAD SÕNA JA TEGU JUMAL ISALT, KOGU UNIVERSUMI LOOJALT … JÄTKUVAD …


ISSAND ON AVANUD PORTAALI JA VÕIMALUSE NEILE, KES SOOVIVAD SAADA PÄÄSTETUD JEESUSE KAUDU, SAADA EVAKUEERITUD MAAILMA PEALE LASKUVA TALUMATU JUMALA VIHA- JA KARISTUSAJA EEST JA PÄÄSEDA IGAVESEST PÕRGUTULEST; KES SOOVIVAD ELADA IGAVESTI …


28.9.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

28.9.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


21.9.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS

21.9.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


20.8.2022  ÜLEMAAILMNE LAUPÄEVATEENISTUS

Märkus: Kõigis neis viimastes Äratusteenistustes on edastatud osade kaupa Mosambiigi Konverentsi. Soomekeelset tõlget Mosambiigi Konverentsile saad vaadata siit vastavatest soomekeelsetest salvestustest


18.8.2022  ÜLEMAAILMNE NELJAPÄEVATEENISTUS


17.8.2022  ÜLEMAAILMNE KESKNÄDALATEENISTUS


16.8.2022  ÜLEMAAILMNE TEISIPÄEVATEENISTUS


15.8.2022  ÜLEMAAILMNE ESMASPÄEVATEENISTUS


14.8.2022  ÜLEMAAILMNE PÜHAPÄEVATEENISTUS

14.8.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega


2020.-2022. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

JUULI 2022  JUUNI 2022  MAI 2022  APRILL 2022  MÄRTS 2022  VEEBR.2022  DETS. 2021  NOV. 2021  OKT. 2021  SEPT. 2021  AUG. 2021  JUULI 2021   JUUNI 2021   MAI 2021   APR.2021   MÄRTS 2021  VEEBR.2021  JAAN. 2021  DETS. 2020   NOV. 2020   OKT. 2020   SEPT. 2020  AUG. 2020   MÄRTS-JUULI 2020 


ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED JÄRGMISTELT LINKIDELT:

Inglise keeles:  ⇒  YouTube⇒ ´Jesus is Lord´- Raadio  / ⇒  Facebook

TÕLKEID: soome ⇒ YouTube ⇒ 1 ; ⇒ 2)  / ⇒ `Messisas on tulossa`- raadio / ⇒ Twich  / ⇒  Facebook 

ITAALIA ⇔ / HISPAANIA ⇔  / PORTUGALI ⇔ / SAKSA ⇔  / SLOVAKI ⇔   / KOREA ⇔   / PRANTSUSE ⇔ / HIINA ⇔  / SOOME ⇔⇒ 1) ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔ /  VENE ⇔  / NORRA ⇔ / NORRA, uus⇔HOLLAND ⇔ / …

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi ; samuti: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ , https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/

Juhendeid ´Jeesus is Lord´- Raadio kuulamiseks leiab kaardi – ´Kontaktid´ – alt.

 

4.-5.7.2022 Keenia Üldriiklik Lepituspäev ja Tervendamisteenistus

4. augustil 2022 – KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

5. augustil 2022 – SUUR TERVENDAMISTEENISTUS Nairobis


  Keenia on inimkonna Lõpuaja Äratuse juhtriik.

Issand Jumal on Rääkinud Tema Taevaste Sõnumitoojate kaudu Keenia vastu ülitõsised Jumala Kohtumõistmised, kui keenia rahvas keeldub meelt parandamast.

Keenia rahvas otsib lepitust Jumalaga meie Loojaga.


4.8.2022 KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 1.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 2.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 3.OSA

.

4.8.2022 VÄRSKEMAID UUDISEID

ISSAND ON KATKESTANUD KEENIA ÜLDRIIKLIKU MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEVA NING ALUSTANUD TERVENDAMISTEENISTUSEGA, mis varasemalt oli kuulutatud välja homseks (5.augustiks). Juba on 2 pimedat tulnud nägema, liikumisvõimetud invaliidid on tõusnud üles ratastoolidest ja läinud kõndima jm. Üks mosleminaine võttis vastu Jeesuse ja samas Issand tervendas tema käed, mida ta ei saanud varem üles tõsta. Ülistus Issandale meie Loojale!


5.8.2022 SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, Nairobi …

5.8.2022 Suur Tervendamisteenistus Keenias (soomekeelse tõlkega) 

  Issand Tervendas sel päeval väga palju haigeid. Pimedad said nägemise, kurdid kuulmise; väga suurel määral liikumisvõimetuid ja halvatuid läks kõndima; tervenes leepra ehk pidalitõbi jm. Kohal oli ka mitukümmend AIDS/HIV haigusest tervenenut, kelle Issand on tervendanud Tema Vägevaimate Prohvetite Tervendamisteenistustel. AIDS/HIV ravi inimkonna käsutusse ei anta; selle võimaluse on Issand Taevast sulgenud. Tänu Issandale ja Tema Vägevaimatele Prohvetitele kõikide imetervendamiste eest!


ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE poolt Suurel Nairobi (Keenia) Tervendamisteenistusel (5.8.2022) edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel on praeguseks 14.8.2022 seisuga registreeritud juba 104 suurt imetervenemise juhtumit. Sealhulgas tervenes 20 täielikult liikumisvõimetut, 49 täielikult kurti, 13 täiesti pimedat, 11 halvatut, 1 leepra jne. Kui lisada siia vastaval Mosambiigi Tervendamisteenistusel (30.-31.7.2022) toimunud imetervenemised, siis kokku tervenes ca 1 nädala sees 36 liikumisinvaliidi, 81 kurti, 38 pimedat!

Õnnistatud inimesed, šokeeriv Piibli-põhine SUUR IME on äsja toimunud Kristuse koguduses.

“Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal! Kandsid ju inimesed haigeid tänavailegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudseist linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks.” (Ap.teod 5:14-16)

Me elame imelisi aegu. Piibli Sõna realiseerub meie ajas, meie silmade all. Messias on tulemas! Me oleme rõõmutsemas ülivägeva JEESUSE Vere väe ja Viimase Võidmise üle.


Suur Äratusteenistus 28.-31.juulil 2022

 

ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE MISSIOON MAPUTOS, MOSAMBIIGIS 28.-31.7.2022 

MAPUTO, MOSAMBIIK

28.-31.7.2022

AJAGRAAFIK (muudetud):
28.-29.7.2022
12. RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA
EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS   
30.-31.7.2022
SUUR TERVENDAMISTEENISTUS 
KÕIKIDELE HAIGUSTELE PÄIKESE ALL
JÄLGI OTSEÜLEKANDEID: 

inglise keeles:  https://www.youtube.com/c/repentancechannelprophetdrowuor/videos

soomekeelse tõlkega: https://www.youtube.com/c/JeesusonTulossa/videos

venekeelse tõlkega: https://www.youtube.com/channel/UCEVCGHezFDvaA_LFq4CIyhQ/videos

muudes keeldes vaata: https://repentestonia.ee/kontakt/


KONVERENTSI 1.PÄEV, 1.OSA (28.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV, 1.OSA – https://youtu.be/gYMSfqu10wk


KONVERENTSI 1.PÄEV, 2.OSA (28.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV, 2.OSA – https://youtu.be/hpXXWd9ziFU


KONVERENTSI 2.PÄEV (29.7.2022)

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV, 1.OSA – https://youtu.be/gRw7t_alSrA

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV, 2.OSA – https://youtu.be/SY5p7wAO4oc


SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, 1.PÄEV (30.7.2022)

(Originaalis ei ole YouTube´i kaudu järelvaadatav)

Soomekeelses tõlkes: 1.PÄEV – https://youtu.be/YUYUdqEBi9s


SUUR JA VÄGEV MOSAMBIIGI TERVENDAMISTEENISTUS 30.7.2022 MAPUTOS

PIIBELLIK ÄRATUS ON SIIN!

Liikumisvõimetud läksid kõndima, pimedad said nägemise ja kurdid tulid kuulma ja seda massiliselt; nii Mosambiigis kui paljudes teistes maades nagu Uganda, Tansaania, Elevandiluurannik, Kamerun ja Lõuna-Korea ning seda üheainsa Maputost (Mosambiigist) tehtud Tervendamisdeklaratsiooni toel!

7 halvatut tõsteti üles! Lisaks tervenes palju muid liikumisvõimetuid.

Palju pimedaid sai nägemise. Issanda Vägevaimad Prohvetid asetasid kõik pimedad rivisse ja ütlesid pimedatele: “Liigun mööda ja kui mu vari puudutab teid, siis hüüdke, kui näete valgust!”

Ja ISSAND puudutas neid, kui ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID kõndisid pimedatest mööda ja nende vari puudutas pimedaid! Seejärel avanesid 14 täielikult pimeda silmad!

Ülistus ja tänu Iisraeli Pühale JUMALALE! JUMALA Kirkus!
PIIBELLIK ÄRATUS ON SIIN!

Mosambiigi president isiklikult kutsus Issanda Vägevaimad Prohvetid maale. Et ta ise ei viibinud sel ajal riigis, siis läkitas ta vastuvõtule ja Äratusteenistusele esindajaid, ministreid jt. kõrgetasemelisi riigijuhte. Osalemas oli ka eri konfessioonide pastoreid ja pastorite ühenduse president.

Äratusteenistus on edastatud reaalajas Mosambiigi ja Keenia TV kanalitelt. Suur vabatahtlikest koosnev meditsiinitiim testis kõiki haiged, kes tulid Tervendamisteenistuse väljale, et tervenemise järgselt võiksime näha Jeesuse kirkust.

2 päeva jooksul tervenes Issanda Vägevaimate Prohvetite Suurel Tervendamisteenistusel Mosambiigis, Maputos (praeguseks teadaolevalt): 16 liikumisinvaliidi / 25 täielikult pimedat / 32 täielikult kurti / 9 halvatut / 9 lombakat / 1 tumm / 6 muud haigust. Kokku 99 praeguseks (31.7.22 õhtuks) registreeritud imetervenemise juhtumit. Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele!

… TERVENDAMISDEKLARATSIOONID …


SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, 2.PÄEV (31.7.2022)  

Soomekeelses tõlkes: 2.PÄEV – https://youtu.be/CwbmFZkxk2w

"JA SEAL ON MAANTEE JA TEE, MIDA NIMETATAKSE PÜHAKS TEEKS; 

ÜKSKI RÜVE EI VÕI SELLEL KÄIA, VAID SEE ON TEMA RAHVA JAOKS: 

KES SEDA TEED KÄIB, EI EKSI, RUMALADKI MITTE." 
(Jesaja 35:8, Piibel)

Ülemaailmsed Äratusteenistused Issanda Vägevaimatelt Prohvetitelt

 ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT, KES VAHENDAVAD SÕNA JA TEGU JUMAL ISALT, KOGU UNIVERSUMI LOOJALT …

TOIMUVAD NÜÜD ÕHTUST ÕHTUSSE, KUI ISSAND ANNAB …

ISSAND ON AVANUD PORTAALI JA VÕIMALUSE NEILE, KES SOOVIVAD SAADA PÄÄSTETUD JEESUSE KAUDU, SAADA EVAKUEERITUD MAAILMA PEALE LASKUVA TALUMATU JUMALA VIHA- JA KARISTUSAJA EEST JA PÄÄSEDA IGAVESEST PÕRGUTULEST; KES SOOVIVAD ELADA IGAVESTI …


19.7.2022  ÜLEMAAILMNE TEISIPÄEVATEENISTUS 

19.7.2022 Globaalne Äratusteenistus soomekeelse tõlkega9.7.2022  ISSANDA SÕNUM: JEESUSE IGAVENE EVANGEELIUM & HOIATUS KAASAEGSELE KOGUDUSELE 

9.7.2022  Issanda Sõnum, Eriõpetus soomekeelse tõlkega


Toimuvad … kuni Kristuse püha koguduse ülestõmbamiseni, mis võib toimuda iga hetk; allesjäänud aeg on väga lühike. Issanda Kardetavaimad Prohvetid ütlesid juba 2021.a., et nad ei jõuaks kõikidele individuaalselt isegi mitte enam helistada (seoses vajadusega valmistuda), vaid enne toimuks ülestõmbamine. Aeg on läbi ja Jeesus tuleb! Kõik rahvad on südamest oodatud häälestuma ja kuulama otseedastust Kõikvõimsa Jumal Jahve Troonisaalist. Tema Kaks ustavat Tunnistajat Piibli Ilmutusraamatu 11.ptk. on kolmapäeviti, reedeti, pühapäeviti otseülekandes, vahendamas Issanda Sõnumit Nairobi peakontori kaudu. Issand Räägib üksnes sellel kanalil. Üksnes siia on asetunud Jumala Pilv.   Allikas: www.JesusisLordradio.info

Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel!” (Laulud 104:3) … “Issand on pika vihaga ja rammult suur ja Issand ei jäta kedagi karistamata. Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm.” (Na 1:3)


KÕIGEKÕRGEM JUMAL LASKUS ALLA TEMA KÕIGE HIIGLASLIKUMAS & HIRMUÄRATAVAIMAS TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS; ILMUDES TAEVA HORISONDILE TEISEL POOL VICTORIA JÄRVE NING JÄRSKU ÜLETAS TEMA KIIRESTI JÄRVE, TULLES OTSE KONVERENTSI TELGI JUURDE, KUS TEENISID ISSAND JAHVE VÄGEVAIMAD PROHVETID, SEISTES KOGU ILMAMAA ISSANDA EES. JA KÕIGE KARDETAVAM JUMALA PILV SEISIS VIIMAKS TELGI KOHAL – 22.12.2019 KEENIAS, SUURE KISUMU SÕNAKONVERENTSI AJAL. VASTAV VISIIT TOIMUS VAREM ÜKSNES VANA TESTAMENDI AJAL, ROHKEM KUI 4000 AASTAT TAGASI; SIIS, KUI ISSAND JUMAL VISITEERIS MOOSESE, PIIBLI IIDSE PROHVETI JUURES … Lisateavet ⇒


2020.-2022. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

JUULI 2022  JUUNI 2022  MAI 2022  APRILL 2022  MÄRTS 2022  VEEBR.2022  DETS. 2021  NOV. 2021  OKT. 2021  SEPT. 2021  AUG. 2021  JUULI 2021   JUUNI 2021   MAI 2021   APR.2021   MÄRTS 2021  VEEBR.2021  JAAN. 2021  DETS. 2020   NOV. 2020   OKT. 2020   SEPT. 2020  AUG. 2020   MÄRTS-JUULI 2020 


ÜLEMAAILMSETE ÕHTUTEENISTUSTE OTSEEDASTUSED JÄRGMISTELT LINKIDELT:

Inglise keeles:  ⇒  YouTube⇒ ´Jesus is Lord´- Raadio  / ⇒  Facebook

TÕLKEID: soome ⇒ YouTube ⇒ 1 ; ⇒ 2)  / ⇒ `Messisas on tulossa`- raadio / ⇒ Twich  / ⇒  Facebook 

ITAALIA ⇔ / HISPAANIA ⇔  / PORTUGALI ⇔ / SAKSA ⇔  / SLOVAKI ⇔   / KOREA ⇔   / PRANTSUSE ⇔ / HIINA ⇔  / SOOME ⇔⇒ 1) ja ⇒ 2)  / INGLISE ⇔ /  VENE ⇔  / NORRA ⇔ / NORRA, uus⇔HOLLAND ⇔ / …

Lisainfo: www.repentandpreparetheway.org ja www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi ; samuti: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ , https://www.facebook.com/jesusiscomingofficial/

Juhendeid ´Jeesus is Lord´- Raadio kuulamiseks leiab kaardi – ´Kontaktid´ – alt.

Ahvirõuged kui Issanda nuhtlus

21.5.2022 ´JESUS IS LORD´- RAADIO UUDISTEST

ISSANDA Prohveteering villidest, mis edastati 24.-26.2.2020, on täitunud detailides. Ahvirõuged levivad nüüd üle kogu maailma! Kokkuvõte ISSANDA Vägevaimate Prohvetite poolt öeldust.

Nemad Ütlesid: ISSANDA kaks Prohvetit seisid Jumala ees & Issand Jumal asetas tolmu Prohvetite kätele, kes heitsid selle Elatanu Poole. Tolm tuli tagasi, kuid see polnud maa peal enam tasane, vaid see jäi ebatasaseks.

KOHUTAV NUHTLUS TABAB MAAILMA & / see on väga nakkav / see loob ville ümber keha / villid on väga nakkavad / villid sisaldavad haisevat vedelikku / villidel on tume silm / villid levivad üle kogu ihu / villid on valulikud.

ISSAND teeb seda, rääkimaks, et Malakia raamatu Prohvetid on tulnud tagasi. Needsamad Kohtumõistmised, mida Nad tegid egiptuses, on tulnud tagasi. See kõik hakkab olema ülemaailmsetes uudiskanalites. Kui Prohveteering täitub, siis me teame, et Malakia raamatu Prohvetid kõnnivad maailmas.
Prohveteering hoiatas maailma rahvaid, et Messias on tulemas.

KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL Kutsub kõiki rahvaid meelt parandama, pöörduma eemale pattudest, sest Messias on tulemas. Kõik peavad uskuma Evangeeliumisse ja võtma vastu Issand Jeesuse. On ülimalt kardetav näha seda kõike, kuidas Egiptuse Prohvetite Sõnad täituvad praeguses maailmas.


Vastavad Prohveteeringud:

1) 24.2.2020 PROHVETEERING. ISSANDA KAKS KARDETAVAIMAT PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA KÕIGE KOHUTAVAMA MÄDAPAISETE NUHTLUSEGA / THE TWO MOST DREADFUL PROPHETS OF THE LORD STRIKE THE EARTH WITH A MOST DREADFUL PLAGUE OF BOILS & soomekeelse tõlkega.

2) 26.2.2020 PROHVETEERING. ILMUTUSRAAMATU 11.PEATÜKI KAKS KARDETAVAT PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA SURMATOOVA MÄDAPAISETE NUHTLUSEGA / THE TWO DREADFUL PROPHETS OF REVELATION 11 STRIKE THE EARTH WITH A DEADLY PLAGUE OF BOILS & soomekeelse tõlkega.


KAKS  KARDETAVAT ISSANDA PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA RÄNGA PAISETE NUHTLUSEGA – 26.2.2020 AHVIRÕUGETE Prohveteering ahvirõugetest on täitunud 14.5.2022 ⇒ √aata vastavat dokumentaalset videod (inglise-soome) siit.


Issanda Äratusteenistused Angoolas 2022

ISSANDA ÄRATUSTEENISTUSED ANGOOLAS

LUANDAS, 26.-29.MAIL 2022.a.

26.–27.5.2022 – ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE POOLT LÄBIVIIDAV 11. RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS, 

28.5.2022 – ANGOOLA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE PÄEV

29.5.2022 – SUUR TERVENDAMISTEENISTUS


Otseedastuste salvestised internetis:

√aata inglise keeles aadressilt – https://www.youtube.com/c/RepentPreparetheway 

√aata soomekeelse tõlkega –  https://www.youtube.com/c/JeesusonTulossa/videos


4. PÄEV > 29.5.2022  

28.5.2022 ANGOOLA SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID

√aadatav soomekeelse tõlkega siit lingilt ⇒  / 

√aata väikest ülevaadet Facebooki lehelt ´Jeesus on tulemas´.  


1.PÄEV > 26.5.2022  

√aadatav soomekeelse tõlkega siit lingilt ⇒

2. PÄEV > 27.5.2022 - KONVERENTS. ISSANDA SÕNUM

√aadatav soomek. tõlkega: (⇒ I OSA) & (⇒ II OSA) / ingliskeelsenavenek. tõlkega / saksakeelse tõlkega

√aadatav – lühike sissejuhatus – soomekeelse tõlkega siit lingilt ⇒

3. PÄEV >  28.5.2022 - ANGOOLA ÜLDRIIKLIK PATUKAHETSUSE JA MEELEPARANDUSE PÄEV

VALITSUS ON KOOS RAHVAGA KAHETSEMAS PATTE

JA PARANDAMAS MEELT  ISSANDA EES.

TOIMUB ANGOOLAS, LUANDA STAADIONIL.

√aadatav soomek. tõlkega siit ⇒  / ingliskeelsena: (⇒ I OSA) & (⇒  II OSA) / venek. tõlkega ⇒ / saksak. tõlkega ⇒ /

4. PÄEV > 29.5.2022 SUUR TERVENDAMISTEENISTUS 
 
VÕTKEM VASTU TERVENEMINE ISSANDALT  

TERVENDAMISTEENISTUSE  ajal (aga ka järelvaadates) võib Issand Tervendada ka interneti kaudu osalejaid: halvatud jt. liikumisvõimetud, pimedad, kurdid, tummad, diabeet, vähkkasvajad, siseelundid, vaimsed haigused jne.

Palume anda meile teada, kui Issand on teid puudutanud.  Aitäh! 

Vastav isiklik kogemus loetav aadressilt ⇒


Kokku 46 halvatut jm. liikumisinvaliidi on Issand tõstnud kõndima Menengai-4 (dets. 2021) ja Luanda Äratusteenistuse (mai, 2022) vahelisel ajal. Vastavaid juhtumeid leiab Facebookist lehelt:  ⇒ `Jeesus on tulemas´


8.5.2022 Kiireloomuline Hoiatus Issandalt, ülestõmbamisest

8.5.2022 KIIRELOOMULINE HOIATUS ISSANDALT – ÜLESTÕMBAMISEST

Helisalvestis ´Jesus is Lord´- Raadiost (inglise k.):

Helisalvestis soomekeelse tõlkega ⇒  / Üleskirjutus inglise keeles / Üleskirjutus venekeelse tõlkega / … 


Vaata lisaks (eesti keeles) ⇒

15.1.2017 PROHVETEERING.

ŠOKEERIV VAATEPILT PEATSEST GRANDIOOSSEST KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMISEST

TAEVATREPID

2022 Uuemaid Issanda Ettekuulutusi ja Sõnumeid Jumala Kohtumõistmisest Euroopa kohal


8.4.2022 ISSANDA PROHVETEERING. UKRAINAS ASUVAT MYKOLAIVI TABAB HÄVING  

Kuulatav ⇒  inglise-soome keeles

6.4.2022 JUMALA KOHTUMÕISTMINE EUROOPAS HOLOCAUSTI, HOMOSEKSUALISMI JA PATU TÕTTU

Kuulatav ⇒  inglise-soome keeles


5.4.2022 ISSANDA PROHVETEERING. ISSAND ÜTLEB: LÕIKUS ON VALMIS JA LÕIKUSAEG ON NÜÜD  

Kuulatav ⇒  inglise-soome keeles


4.4.2022 ISSANDA PROHVETEERING. JUMALA VIHA JA KOHTUMÕISTMINE EUROOPA KOHAL, HISPAANIAT TABAMAS MAAVÄRIN

Kuulatav ingl.k.

Kuulatav ⇒ 1) inglise-soome keeles;  ⇒ 2) saksakeelse tõlkega


31.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. TALUMATUST ISSANDA KOHTUMÕISTMISEST EUROOPA KOHAL

Kuulatav ⇒ 1) inglise-soome keeles;  ⇒ 2) venekeelse tõlkega


1.4.2022 ISSANDA PROHVETEERING. HÄVINGUST EUROOPAS JA AVATUD TAEVASTEST LAMU KOHAL KEENIAS

Kuulatav ⇒  1) inglise – soome keeles


Vaata ka: 22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS

Vaata ka: 23.9.2022 ISSANDA PROHVETEERING. AMEERIKA ÜHENDRIIKIDELE OSAKS SAAVAST KARMIST JUMALA KOHTUMÕISTMISEST & KAKS KÕIGE KARDETAVAMAT ISSANDA PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA SURMAVA TÕVEGA (vt. ka ⇒ soomekeelse tõlkega


Allikas: www.JesusisLordradio.info

22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS

 

 

ISSAND JUMAL, KÕIGEVÄELINE JUMAL, KOGU UNIVERSUMI LOOJA EDASTAS 23.3.2022 SELLELE SUGUPÕLVELE MITMEID ÄÄRMUSLIKKE EKSISTENTSIAALSE TASANDI ETTEKUULUTUSI

•••

22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. ISSAND ON VIHANE MAAILMA RAHVASTE PEALE → SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS 


22.3.2022 PROHVETEERING SÕJA ESKALEERUMISEST EUROOPAS JA TERVETE EUROOPA RIIKIDE HÄVITAMISEST TUUMARAKETTIDEGA & USA TABAMISEST / ESCALATION OF THE WAR IN EUROPE WITH MISSILES DESTROYING ENTIRE NATIONS IN EUROPE & STRIKING THE USA

⇒  Kuulatav inglise-soome keeles


KIIRMÄRKMEID :

See on Jumala Hääl, Issand Jahve Hääl.
Issand Jumal, Sõjavägede Jumal, kogu Universumi Looja, on vihane maailma rahvaste peale, sest vaatamata Jumala Kohtumõistmisele koroonaviiruse kaudu ei ole mitte keegi maailma rahvastest meelt parandanud; vaatamata sellele, et Messias on tulemas. Issand on vihane maailma rahvaste peale ja Tema võib purustada ära kogu maailma, parajasti nüüd.

“Ma olen väga vihane,” – Ütleb Issand, Sõjavägede Jumal.

Ma võin hävitada ära kogu maailma ja te lähete alla (hauda) koos endi lastega, abikaasadega, nüüd-nüüd-nüüd; hauda; just nüüd, kui ma räägin teile siit. Te lähete alla, põrgusse, just nüüd; kogu maailm. Ma võin teha seda nüüd; ma võin teha seda just nüüd, ütleb Issand.

Mitte ükski rahvas ei ole meelt parandanud.
Ma võin lüüa kogu maailma parajasti nüüd.

Teie modernism, heaolu, kaasaegne elu, mis viib teid segadusse; sedavõrd, et te ei järgi Jahvet, et te pole võtnud vastu Jeesust; ma võin lüüa teid parajasti nüüd, nüüd-nüüd-nüüd. Ma võin matta teid kõiki, kogu maailma. Te ei tunne mind. Kuidas te võite lükata kõrvale Messia tulemise ja jätkata patustel teedel, usust ärataganemises, laimamises, pilkamises, pilgates Iisraeli Jumalat! Ma võin matta teid nüüd! Ma võin avada maa, et ta neelaks teid, nüüd, nüüd-nüüd-nüüd; teid kõiki ja Jumal teeb uue sugupõlve.

Ma lõin teid koroonaviirusega ja mitte keegi ei ole teinud meeleparandust.

“Ma olen vihane,” Ütleb Issand, Ütleb Kõigeväeline Jumal, Ütleb Vägev Iisraeli Jumal, Issand Jumal Jahve. Kogu Euroopa, Venemaa hakkab tulistama seda rakettidega, nüüd tulevad nad lööma teisi maid. Ma näen rakette tabamas Saksamaad, Suurbritanniat, muid maid.

“Kuidas te võite!” – Ütleb Kõigeväeline Jumal!

Nüüd siis sõda Euroopas raskeneb. Raketid tulevad ja tabavad teisi Euroopa maid. Tema tuleb ja lööb neid isegi tuumarelvadega. Tuumarelvadega. Ma näen paljusid Euroopa maid, mida lüüakse tuumarelvadega. Raketid tabavad sealseid riike. Ma näen maid, neid lüüakse rakettidega; paistab, et tuumarelvadega; lüües Euroopat.

Et võiksin purustada teie modernismi, teie tsiviliseerituse. Isegi USA-d lüüakse rakettidega. Et võiksin neutraliseerida teie tsiviliseerituse ja saada tähelepanu Jahvele ja hävitada maailma parajasti nüüd – Ütleb Issand, Armeevägede Jumal. Messias on tulemas!

2.osa. Ma näen paanikat Euroopas; ma näen tuumaplahvatust; tuumaplahvatused maades; raketid Euroopat hävitamas.

Kuidas te võite lükata kõrvale Issanda Kardetavad Sõnumitoojad, kes kõnnivad maailmas? Kuidas?

Ma näen, kuidas Euroopa purustatakse. Ma näen ajaloolisel määral surnuid. Kuidas te võite lükata kõrvale Jahve Sõnumitoojad ja elada! Kuidas! Kuidas te võite elada neid kõrvale tõrjudes ja siiski elada! Kuidas te võite lükata kõrvale Jahve!

Minu tuli tuleb ja hävitab teid ja ma tulen teid matma.

Messias on tulemas! Parandage meelt; parandage meelt, rahvad; parandage meelt, pöörduge ära pattudest; parandage meelt, võtke vastu Jeesus.

Ma näen inimesi jooksmas, ma näen hävingut, ma näen tuumaplahvatust; hävingut hävitamas rahvaid.

1 plahvatus, hävitades tervenisti riigi. Riigid hävitatakse.

Messias on tulemas!

Te ei tunne mind. Ma tulen ja hävitan maailma.
 


22.3.2022 PROHVETEERING KOHUTAVAST SEKSUAALPATU OLUKORRAST MAAILMAS & ÜLIKARDETAVA JUMALA VIHA VABASTAMISEST / PROPHECY ON THE HORRIBLE STATE OF SEXUAL SIN ON THE EARTH & THE DREADFUL WRATH OF GOD UNLEASHED

⇒  Kuulatav inglise-soome keeles

Siin öeldakse, et tuumaraketid tulevad ja purustavad ka USA linnad.

22.3.2022 ISSANDA SÕNUM: JUMAL VÕIB HÄVITADA ÄRA 
KOGU SELLE KURJA SUGUPÕLVE JA ALUSTADA UUEGA

Kuulatav inglise-soome keeles 

23.3.2022 PROHVETEERING. JUMALA VIHA KARIKAS VALATAKSE VÄLJA MEELEPARANDUST TEGEMAST KEELDUNUD EUROOPA PEALE

⇒  Kuulatav inglise-soome keeles


24.3.2022 PROHVETEERING NÄLJAHÄDAST & VENE RAKETTIDEST, MIS HÄVITAVAD EUROOPA MAID

⇒  Kuulatav inglise-soome keeles


Vaata ka ⇒  Märts-aprill 2022. UUEMAID ISSANDA ETTEKUULUTUSI JA SÕNUMEID JUMALA KOHTUMÕISTMISEST EUROOPA KOHAL


∞  ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE (NENDEGA ON ALATI JUMAL ISA)  ETTEKUULUTUSED TÄITUVAD DETAILIDES, SEST NEED ON EDASTATUD OTSE JUMAL ISA TAEVASEST TROONISAALIST.

⇒  Vaata põhjalikumaid materjale ⇒ Palju varasemalt täitunud Prohveteeringuid


 

Issanda imed toimuvad Jumala kohtute keskel

JUMALA IMED. MÄRTS, 2022.


KUIGI MAAILM ON OLNUD SUNNITUD VASTU VÕTMA ISSANDA KOHTUMÕISTMISE (koroonaviirus, vene-ukraina sõda jm.), TOIMUVAD VEELGI ISSANDA IMED. Näiteks 13.3.2022 hommikuse Tervendamisdeklaratsiooni toel tõusis maa tolmu seest üles ja läks kõndima vähemalt 3 halvatut, liikumisinvaliidi. Ülistus Issandale! Vaata videoid: ⇒ 1), ⇒ 2), ⇒ 3)


15.3.2022 EELIJA, ISSANDA POOLT TÕOTATUD, KARDETAVAIM PIIBLI PROHVET, ASTUS KOGU MAAILMA RAHVASTE ETTE JA KÄSKIS TAEVAL AVANEDA … SADAMAKS VIHMA … SELLE RÄNGA PÕUA KESKEL, MIS ON KEENIAS PÜSINUD VÄGA PIKKA AEGA JA MILLE TÕTTU POLE SAADUD TEHA PÕLDE. JA NÜÜD, 15.MÄRTSIL, MÕNE TUNNI MÖÖDUDES, HAKKAS SADAMA KÕIKJAL ÜLE KEENIAMAA JA SAJAB VEELGI.

Keenia on inimkonna Äratuse juhtriik, kus rahvas liigub meelparanduses, Jumala-kartuses ja kus miljonid ja miljonid inimesed on pöördunud tagasi Jeesuse Vere ja Risti juurde, Jeesuse Pühale Eluteele.

Kuula vastavat Deklaratsiooni siit ⇒ 


Allikas: www.JesuisisLordradio.info

2.3.2022 ISSANDA Sõnumid


2.3.2022 ISSANDA SÕNUMID JA PROHVETEERINGUD 

1. osa (inglise keeles):

2. osa (inglise keeles):

3. osa (inglise keeles):

4. osa (inglise keeles):


Allikas: www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi

ISSANDA Vägevaimate Prohvetite Teenimistöö pealeht: https://www.repentandpreparetheway.org/


1.3.2022 ISSANDA SÕNUM

1.3.2022  ISSANDA SÕNUM (3-OSALINE): 

ÜLIOHTLIKUST SÕJALISEST OLUKORRAST KUI KÕIGEVÄELISE JUMALA KOHTUMÕISTMISEST JUMALAKARTMATU SUGUPÕLVE KOHAL, KES ON KEELDUNUD MEELT PARANDAMAST JA TULEMAST JEESUSE PÜHALE ELUTEELE.  KESKENDUGE TULEVASEKS KIRGASTUMISEKS. PROHVETEERING UUEST SUGULISEST HAIGUSEST KUI JUMALA KARISTUSEST.  

1.3.2022 Issanda Sõnumi algusosa räägib praegusest maailmasõja, tuumasõja kriisist ja miks Jumal lubab sellel sündida. Sest kogu maailm on hüljanud Jumala, kes on nii nende endi kui kogu Universumi Looja ja nad keelduvad meelt parandamast; nad uhkustavad patuga ja näitavad seda televisioonis lastele, nad õpetavad evolutsiooniteooriat, elavad väga raskes seksuaalpatus ja mida kõike, olles Jumala-kartmatud. Sõda Venemaa ja Lääne vahel, Jumala kohtutund. See sugupõlv keeldub aktsepteerimast asjaolu, et Jumal-Looja on nad loonud ja et nad peavad Teda austama ja kartma.

1. osa (inglise keeles):

2.osa (inglise keeles):

3.osa (inglise keeles):


Allikas: www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi

ISSANDA Vägevaimate Prohvetite Teenimistöö pealeht: https://www.repentandpreparetheway.org/


23.2.2022 NB! SOS! Ärge sekkuge Vene-Ukraina sõtta!

S O S ! …

 

23.2.2022 NB! SOS! Ärge sekkuge Vene-Ukraina sõtta!

23.2.22 hilisõhtul (kl. 22-23 vahel, vahetult enne sõja algamist) Ütlesid `Jesus is Lord´- Raadio otse-eetris

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID (kelle kaudu Räägib Jumal Isa):


MEIE PALVE ON, ET EI USA EGA ÜKSKI LÄÄNE JÕUD EI SEKKUKS, KUI VENEMAA RÜNDAB UKRAINAT, SEST SELLEST TULEKS SIIS USKUMATU MAAILMASÕDA, TUUMASÕDA, PEAAEGU ET AJALOOLINE MAAILMASÕDA, MIS TOOB MAAILMA PEALE USKUMATUL MÄÄRAL SURMA. 


Märkmeid:

Venemaa raketid lendasid neil 11.600 km kaugusele. Nii et kui nad on vastamisi Läänemaadega, siis Venemaa suudab neid tulistada Lähis-Idast, Süüriast. Venemaa omab maailmas kõige kaasaegsemaid ja surmatoovamaid relvi. Seepärast näete, et USA püüab vältida sõda nendega; nad ei taha võidelda Venemaa vastu, muidu tuleks sellest tuumasõda; hübriidsõda, keemiasõda, ka bioloogiline sõda. Venemaa omab surmavaimalt relvastatud armeed selles maailmas. Venemaal on hüpersoonilised relvad, rünnakhelikopterid. Sellest tuleb täismõõtmeline sõda ja surnute arv saab olema uskumatu. Sellest tuleb peaaegu et ajalooline sõda; kasutades relvi, mida on arendatud II Maailmasõjast alates kuni tänaseni. See on võimsa potentsiaaliga, väga kardetav aeg maailma ajaloos. Maailma seisund madaldatakse. / Tervikedastus kuulatav vastavatest helisalvestistest:

 


23.2.2022 ISSANDA SÕNUM. AJAKOHASTATUT SEOSES VENE- UKRAINA SÕJAGA

1. osa, inglise keeles

1.osa, soomekeelse tõlkega


23.2.2022 ISSANDA SÕNUM. LISA AJAKOHASTATUT SEOSES VENE-UKRAINA SÕJAGA

2.osa, inglise keeles

2.osa, soomekeelse tõlkega


Allikas: www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fiMÕNINGAID VARASEMAID ETTEKUULUTUSI MAAILMALE OSAKS SAAVAST SUUREST SÕJAST (SÕDADEST), MAAILMASÕJAST, TUUMASÕJAST, (NÄLJAHÄDAST):

√ 26.7.2020  PROHVETEERING – HOIATUS. PEATSELT TOIMUVAST TÕSISEST IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST SÕJAST

√ 2.4.2021  PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST

√ 31.7.2021  PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST AJALOOLISEST SÕJAST (soomek.tõlkega)

√ 31.8.2021  PROHVETEERING MAAILMALE OSAKS SAAVAST AJALOOLISEST SÕJAST (soomek.tõlkega)

√ 8.9.2021  PROHVETEERING PEATSEST IRAANI TUUMASÕJAST  / (soomek.tõlkega)

√ 8.9.2021  PROHVETEERING PÄRSIA LAHE REGIOONI LASKUVAST TÕSISEST SÕJAST

√ 7.4.2021 NÕUANNE MAAILMA RIIGIJUHTIDELE – LADUSTADA HOIDLATESSE TOITU JA OLLA VALMIS MAAILMA TABAVAKS SUUREKS NÄLJAHÄDAKS 

√ 2.2.2022 PROHVETEERING – HOIATUS. MAAILMA TABAVAST KOHUTAVAST SÕJAST (soomek.tõlkega)

29.7.2021 PROHVETEERING VÄGA SUUREST SÕJAST

√ 8.2.2017 PROHVETEERING HOIATUS. MÄRKIMISVÄÄRSELT SUUR TUUMASÕDA ON TABAMAS IRAANI

MITMEID VARASEMAID ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST

√ 22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS

√ 1.1.2023  ISSAND HOIATAB EUROOPAT PEATSELT LASKUVA TUUMASÕJA SUHTES

 


Täiendavat:

PIIBLI ILMUTUSRAAMATU PITSATITE AVAMISEST, APOKALÜPSISE 4 RATSAMEHEST, KOROONAVIIRUSEST, TAEVASSE PÄÄSEMISEST jm.

√ ÜLEMAAILMSED ÄRATUSTEENISTUSED, KOGU INIMKONNALE, 2020-2022

√ 2022 UUEMAID ISSANDA ETTEKUULUTUSI JA SÕNUMEID JUMALA KOHTUMÕISTMISEST EUROOPA KOHAL

√ 8.5.2022 KIIRELOOMULINE HOIATUS ISSANDALT – ÜLESTÕMBAMISEST

Issanda imed toimuvad Jumala kohtute keskel

 

 

 

 

4.2.2022 Globaalsete Teenistuste taasavamine

4.2.2022 GLOBAALSE ÜLEKANDEPROGRAMMI TAASAVAMINE

KÕIK ON TERETULNUD JEESUSE VÄGEVAS NIMES!


11.2.2022 KOGU ÖÖ KESTEV REEDENE GLOBAALNE ÄRATUSTEENISTUS:

SOS! Maailma kohal on väga kriitiline maailmasõjaoht, sisaldades tuumasõjaohtu!

Pikemalt 11.2.2022 Globaalses Ööteenistuses (videos kohalt 5.53 edasi, sõjaohu kriisist).


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

” JA SEAL ON MAANTEE JA TEE, MIDA NIMETATAKSE PÜHAKS TEEKS;

ÜKSKI ROOJANE EI VÕI SELLEL KÄIA, VAID SEE ON TEMA RAHVA JAOKS :

KES SEDA TEED KÄIB, EI EKSI, RUMALADKI MITTE!” (Jesaja 35:8, Piibel)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


15-16.3.2022 KOGU ÜLEMAAILMNE PÜHA KRISTUSE KOGUDUS RÕÕMUTSEB ISSAND JUMALA IME ÜLE, KUS PROHVET EELIJA AVAS TAEVA JA PÕUAST KÕRBENUD KEENIAMAA PEALE HAKKAS MÕNE TUNNI JÄREL SADAMA VIHMA JA SAJAB PRAEGUSENI. RÕÕMUPIDUSTUSED KESTSID NELJAPÄEVA ÕHTUNI.


2020-2022. AASTA ÜLEMAAILMSETE TEENISTUSTE VIDEOSALVESTISI:

MÄRTS 2022  VEEBR.2022  DETS. 2021  NOV. 2021  OKT. 2021  SEPT. 2021  AUG. 2021  JUULI 2021   JUUNI 2021   MAI 2021   APR.2021   MÄRTS 2021  VEEBR.2021  JAAN. 2021  DETS. 2020   NOV. 2020   OKT. 2020   SEPT. 2020  AUG. 2020   MÄRTS-JUULI 2020