Koroonaviirusest

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD SURMAVA KOROONAVIIRUSE NUHTLUSEGA. 1.12.2015 EDASTATUD PROHVETEERING SAABUVAST TÕSISEST HAIGUSEGA SEOTUD KRIISISITUATSIOONIST TÄITUS 4 AASTA MÖÖDUDES, JAANUARIS 2020

15.2.2020 PROHVETEERING-HÄIRE

ISSAND KÜSIB PRAEGU KÕIKIDELT INIMESTELT JA KÕIKIDELT 
RAHVASTELT PLANEEDIL MAA KAHETSEVAT MEELEPARANDUST
15.2.2020 PROHVETEERING – ALARM. KOROONAVIIRUSEGA (COVID19) HULGALISELT NAKATUVATEST ARSTIDEST, MILLEGA KAASNEB MURETTEGEV PAANIKA

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga möödunud ööl. Tema Rääkis Ilmutusraamatu Kahe väga olulise Teenijaga. Teenijatega, kes just nüüd käivad meie ees ja valmistavad ette auväärset võitud Teed KUNINGA, MESSIA ülevaks Tulemiseks. Vastavas ISSANDA ja meie vahel toimunud vestluses, kallid inimesed, Rääkis ISSAND praegusel hetkel maakamaral kulgevast koroonaviiruse nuhtlusest. Jätka lugemist siit ⇒⇔

Ettekuulutus koroonaviirusest on täitunud

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAILMA SURMAVA NUHTLUSEGA – KOROONAVIIRUSEGA

1.12.2015 Prohveteering surmavast koroonaviirusest on täitunud jaanuaris 2020.

Ilmutuse 11:6 “Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma, ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega nii sageli kui nad vaid tahavad.”

ISSANDA KARDETAVAIMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD KOROONAVIIRUSEGA (COVID 19) 

22.2.2020 uuendatud video:

⇒ 15.2.2020 uuendatud video siit ⇒⇔

PIIBELLIK KOHTUMÕISTMINE

PIIBELLIK KOHTUMÕISTMINE. ISSANDA VÄGEVAMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD RÄNGA RÄNDROHUTIRTSUDE NUHTLUSEGA 

Issanda Vägevaimad Prohvetid löövad Keeniamaad ränga rändrohutirtsude nuhtlusega. Piibellik Ettekuulutus on täitunud. 21.2.2020 uuendatud video.

⇒ 14.2.2020 uuendatud video siit ⇒⇔    


2. Moosese 10:13-14 : “Ja Mooses sirutas oma kepi välja Egiptusemaa kohale ning Issand saatis maale idatuule kogu selle päeva ja kogu selle öö; kui hommik tuli, tõi idatuul kaasa rohutirtsud. Rohutirtsud tulid kogu Egiptusemaale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse; enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda.”


JA KÕIK SEE ALGAS, KUI KEENIA RAHVAS TEOTAS & LAIMAS SÕNUMILEHTEDES ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID. JA NAD KUULUTASID KEENIA KOHAL VÄLJA KOHTUOTSUSE
14.4.2019 Prohveteering. Saabuvast Jumala Kohtumõistmisest Keenia kohal – söödikritsikad ja mürgised putukad (soome keeles) ⇒⇔ … Ja kui saabus 30.12.2019, siis vastav Ettekuulutus täitus kardetavalt: Ränk rohutirtsude nuhtlus tabas Keeniamaad.


Psalmid 105:34-35: “Ta käskis, ja tuli lugematul arvul rohutirtse ja söödikuid, ja need sõid ära kõik rohu nende maal ja neelasid nende põllu vilja!”


14.4.2019 Prohveteering on täitunud šokeerivalt! `Jesus is Lord´- Raadio alusel:
Miljoneid rohutirtse saabus parvedena maale. Ja nad söövad ära kõik rohelise. Maad ähvardab nälg. Kahetsegem ja parandagem meelt JEESUS KRISTUSES! Parandage meelt ja pöörduge ära kurjusest! Pidage meeles, et teie ja ISSAND JEHOOVA vahelistes suhetes peate teie kummarduma ja teenima Issandat! Issand ei saa teenida kedagi. Tema on ISSAND, Tema on Looja. Üks peab kummarduma ja põlvitama ja see peab olema Keenia. Parandage meelt JEESUS KRISTUSES! Kahetsege ja parandage meelt ja pöörduge Issanda juurde! MESSIAS ON TULEMAS! KAHETSEGE JA PARANDAGE MEELT! Sellisel viisil avalikustas ISSAND kohutava Issanda Prohveti, MOOSESE,  kardetavad märgid. 

22.12.2019 Jumal-Isa Pilve Visiit Kisumus

JUMAL JAHVE VÄGEVAIM PROHVET KUTSUS KISUMUS ALLA KARDETAVA JUMALA PILVE, VISITEERIMAKS TEMA JUURES

Dokumentaalne video (pikkusega 56:42); uuendatud ja avaldatud Issanda Kardetavaimate Prohvetite Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö poolt 8.2.2020


ÄÄRMUSLIK ŠOKK JA KARTUS, KUI VÄGEDE ISSAND JÄRGIB KUTSUMIST & LASKUB ALLA KÕIGE KARDETAVAMAS JUMALA PILVES, MIS VISITEERIS IISRAELI LASTE JUURES KÕNNUMAAL. 22.12.2019 OLDI ŠOKIS & JAHMATUSES, KUI JUMAL-ISA LASKUS KISUMUS ALLA JOMO KENYATTA SPORDIVÄLJAKULE.
11.12.2019 helistasid Issanda Kaks Suurt Prohvetit globaalse raadiojaama `Jesus is Lord´-Raadio otse-eetrisse ja andsid teada, et kui nad saabuvad Kisumusse, siis JUMAL-ISA JEHOOVA JAHVE ISE ON TULEMAS ALLA NENDE JUURDE TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS.
Ja kui saabus 22.12.2019, siis Nende Sõnad täitusid kõige kardetavamal viisil. Kui Jumal-Isa laskus alla šokeerivaimal viisil ja Visiteeris Nende juures. Kuid enne seda, kui Jumala Pilv laskus alla, oli seal kirgas päikesepaisteline päev.
JA JÄRSKU, ŠOKEERIVALT, KÕIGEKÕRGEM JUMAL LASKUS ALLA TEMA KÕIGE HIIGLASLIKUMAS & HIRMUÄRATAVAIMAS TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS. ILMUDES TAEVA HORISONDILE TEISEL POOL JÄRVE. NING JÄRSKU ÜLETAS TEMA KIIRESTI JÄRVE, TULLES OTSE KONVERENTSI TELGI JUURDE, KUS TEENISID ISSAND JAHVE VÄGEVAIMAD PROHVETID, SEISTES KOGU ILMAMAA ISSANDA EES.
JA KÕIGE KARDETAVAM JUMALA PILV SEISIS VIIMAKS TELGI KOHAL. 22.12.2019 SUURE KISUMU SÕNAKONVERENTSI AJAL.
SEE VISIIT TOIMUS ÜKSNES VANAS TESTAMENDIS, KAUA AEGA TAGASI. ROHKEM KUI 4000 AASTAT TAGASI, KUI ISSAND VISITEERIS MOOSESE, PIIBLI IIDSE PROHVETI JUURES.


1 Kun 8:2 (NIV) “Siis kõneles Saalomon: “Jehoova on öelnud, et ta tahab elada pimedas pilves!”
Ps 18:12 (NIV) “Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber taeva tumedad sajupilved.”
Ps 18:11 (NIV) “He made darkness his covering, his canopy around him – the dark rain clouds of the sky.”


Ning eelmisel päeval, 21.12.2019, edastasid Issanda Vägevaimad Prohvetid jahmatava Prohveteeringu, kirjeldades suurt paduvihma, mis muudaks Konverentsi läbimärjaks.
KÕIGEKÕRGEMA JUMALA VISIIDIGA KAASNES VASTAV ŠOKEERIVA ETTEKUULUTUSE TÄITUMINE, MIS AVAS TAEVA JA TÕI KISUMUSE MASSIIVSED SADEMED.
Toimunu järel leidsid aset ajaloolised pidustused nii Keenias kui üle kogu maailma.


2 Mo 19:9 “Ja Jehoova ütles Moosesele: “Vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti!”


VALMISTAGEM ETTE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!

Dok. video varasem, 25.1.2020 versioon  ⇒  sama soomekeelse tõlkega ⇒

JUMALA PILVE VISIIT KISUMUS

JUMAL-ISA AVALIK VISIIT KISUMUSSE TEMA TUMEDAS PILVES

TEMA SUURIMATE PROHVETITE JUURDE

KISUMUS, 22.12.2019. DOKUMENTAALSED EHEDAD KAADRID, KA VIDEOS.
"Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab 
elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, 
su igavese eluaseme paiga.”" (1Kn 8:12-13)

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA NENDE JUURDE JA JUMAL-ISA LASKUS TAEVAST ALLA JA VISITEERIS NENDE JUURES, TEMA TUMEDAS KARDETAVAS PILVES. KISUMU SÕNAKONVERENTS. 22.12.2019.

DOKUMENTAALNE VIDEO (pikkusega 15:58)

DOKUMENTAALNE VIDEO PÄIKESEST

DOKUMENTAALNE VIDEO. ÜLISUUR IME KÕIKIDE IMEDE SEAS: PÄIKE PLAKSUTAB (VILGUTAB), AKTSEPTEERIDES JÄÄGITULT PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAHTE TUNNISTAJAT

Sellel lingil soomekeelselt  ⇒⇒⇒


NB! HOIATUS MAAILMA RAHVASTELE! PÄIKE SULETAKSE MEIE PLANEEDI KOHAL. SAABUVA SUURE AHISTUSE AJAL. KAHETSEGEM PATTE, KURJUST, JUMALAVASTASUST JA PARANDAGEM MEELT NING PÖÖRDUGEM JEESUS KRISTUSE KAUDU TAGASI JUMALA EES ÕIGENA JA PÜHANA OLEMISSE, LIIKUDES AINULT JA AINULT JEESUSE PÜHAL ELUTEEL! KUNIKS POLE HILJA … INIMKONNA AEG ON MÖÖDAS. ON JEESUSE TAASTULEMISE AEG.  DOKUMENTAALNE VIDEO KOOS HOIATUSEGA!