PROHVETEERING 29.7.2016

MÄRKIMISVÄÄRSELT AJALOOLISI TERVENEMISI ON TULEMAS NAKURUSSE, KEENIASSE!

 

Kiitus ISSANDALE, ISSANDA Võimas Prohvet. Aamen Pastor Joan. ISSAND on taas rääkinud minuga sellest koosolekust, mis on tulemas Nakurusse. Näen väikest last sellel koosolekul, see on poiss, kes on sündinud invaliidina, kes tõuseb üles kõndima Altaril. Koheselt, kui ISSAND toob Tema Teenija Koosolekule, olen näinud – et see väike laps tõuseb üles kõndima. Poiss, kes oli invaliid. Väike poiss, kes oli invaliid, tõuseb üles ja kõnnib. Saab olema tohutu suur visiit, millest ISSAND Räägib lakkamatult seoses selle koosolekuga, mis on tulemas Nakurusse.

Ta tuleb nüüd visiidile sellele koosolekule. Seal saab toimuma palju tervenemisi, vägagi ajaloolisi tervenemisi. Nakurus toimuv saab olema tohutu suur ajalooline Tervendamiskoosolek. ISSAND on Rääkinud minuga ja on näidanud mulle seda väikest last, poissi, kes ei ole kõndinud. Ei tea, kui vana see poiss on, kuid ta on noor, ehk kolme- või kaheaastane, üheaastane, kuid näib kaheaastaselt. Poiss tõuseb üles ja kõnnib. Saab toimuma palju tervenemisi. Invaliidid kõnnivad, pimedad näevad, kurdid hakkavad kuulma, tummad hakkavad rääkima, halvatud tõusevad üles ja kõnnivad, selgroo-probleemid tervenevad, murdunud seljad tervenevad. Haavad kuivavad, vähid tervenevad. ISSAND tuleb tervendama Tema rahvast. Eriti selles ajas, milles elame, koguduse hetkes, ISSANDA Ülistuse hetkes.

Olen näinud väga suuri tervenemisi, mis saavad toimuma Nakurus. Nakurus toimuv saab olema väga suur Tervendamiskoosolek. Ta tuleb tervendama inimesi juba enne. ISSAND hakkab tervendama inimesi juba varem, enne kui koosolek hakkab, isegi enne, kui see päev koidab. Osad neist on teede äärtes, osad on saabumas koosolekualale. ISSAND tuleb tervendama neid, kui nad saabuvad koosolekukohale. See on väga suur aeg koguduses. See on ajalooline hetk. Seda aega ei saa võtta üldse mitte kergelt. See räägib nii palju sellest ajast, kuhu oleme saabunud lähenedes ISSANDA Tulemisele. Aitäh!

Valmistage tee, MESSIAS on tulemas

 


 Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

 MERKITTÄVÄN HISTORIALLISIA PARANTUMISIA TULOSSA NAKURUUN, KENIAAN