NB! VÄGA KIIRELOOMULINE JA ÜLIKRIITILINE SÕNUM – PROHVET DR. OWUOR


4.1.2018 PROHVETEERING. PALJU HIIGLASUURI PLANEETE MÖÖDUVAD PLANEET MAAST VÄGA LÄHEDALT NING KOSMILINE KIVIRAHN TABAB MAAD: TAEVAKEHADE PIIBELLIK VAPPUMINE – PROHVET DR. OWUORISSAND ELOHIM, ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA SABAOTH, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA ROHI, JEHOOVA ELYON, JEHOOVA EL GIBBOR, JEHOOVA ELOHEINU, JEHOOVA HOSEINU, JEHOOVA ELI, ISSAND JEHOOVA ADONAI, VÕIMAS JA VÄGEV IISRAELI JUMAL, MINU ISA JA MINU SÕBER. Tema on Rääkinud minule, kallid inimesed. ISSAND Rääkis minule eriti võimsal viisil.

Ning see on kiireloomuline! See on kriitiliselt tähtis!

Tema Rääkis minule sellel ööl ja tänasel hommikul, reaalselt, väga, väga šokeerival moel. Tema, ISSAND, võttis mind öösel üles. Keset sügavat ööd. Tema tõstis mind sügavale maailmaruumi ja käskis mind, panna vappuma Universum ning galaktikad. Ning see, mis leidis aset sügavas öös, oli tohutult võimas Universumi ja galaktikate vappumine.

Ning Tema näitas minule siis, kuidas nii galaktikad kui planeedid väga raevukalt kõikusid. Sellel, möödunud ööl, keskel ööd. Nägin siis mõningaid planeete ja päikeseid väljumas nende positsioonidelt. Mõningaid planeete ja päikeseid minemas välja nende asendist. Ning ma nägin ühte päikest; ühte päikest, mis valgustab teist päikest. Need on planeedid, mis paistavad nagu smaragd või safiir. Need läigivad nagu klaas, kuid on eriliselt säravad nagu smaragd või safiir. Kaks nendest peegeldavad teineteise sädelust. Teine teisest. Ma nägin, ma nägin neid tulemas; tulemas planeet Maa lähimasse lähedusse.

Ning taas. Täna hommikul, selle sügavas öös toimunud vestluse järel.

See on kiireloomuline! See on kiireloomulise tähtsusega! See on ülikriitiline!

Täna hommikul viis ISSAND mind taas sügavale maailmaruumi. Sügavale maailmakõiksusesse, planeet Maa kohale. Ning Tema näitas nüüd minule, kuidas ma panin vappuma teatud planeedid ja galaktikad ning kuidas need väljusid endi positsioonidelt. Ning hulgaliselt planeete tuli Maa vahetusse lähedusse. See on šokeeriv. Šokeeriv, šokeeriv hetk. Šokk ja õudus. See on äärmiselt kohutav hetk maailma jaoks, sest palju planeete tuli nüüd planeet Maa naabrusesse, tuues kaasa planeet Maaga kokkupõrkumise ohu, mis lööks planeet Maa välja enda positsioonilt. Ülimalt lähedale; esimest korda sealt alates, kui Taevad ja Maa Loodi.

Kui Tema viis mind täna hommikul sinna, näitas Tema minule öise vappumise toimet. Tema näitas minule, kuidas planeedid, mille ma vasaku prohvetliku käega vappuma panin, liikusid nüüd Maale väga lähedale. Väga suured planeedid; suured planeedid; suured. JUMAL-ISA Rääkis Häälega, et need on palju-palju, palju suuremad kui Maa ja palju-palju suuremad kui päike. Need on hiiglasuured planeedid; gigantsed.

Ning siis nägin kahte planeeti; Tema näitas neid. Need on eriliselt säravad ja nad helklevad vastastikku; ühelt teisele. Üks neist on väiksem ja teine suurem. Need on suured planeedid; suured.

Ning miljoneid ja miljoneid planeete hakkas liikuma planeet Maa lähedal. See on šokeeriv. See on hirm, et need võivad Maaga kokku põrgata. See on väga šokeeriv, kui nad mööduvad Maa lähedalt. Need on väga suured; suured-suured; suuremad, absoluutselt suuremad kui planeet Maa.

See oli õuduse hetk, kus planeet Maad ähvardas eksistentsiaalne oht koos väljasuremisega. Ning ISSAND Ütles, et need on liiga suured. Kui ka üks nendest tabab Maad, siis see on – Hüvasti, inimkond! See on tehtud!

Kõik need tulid samaaegselt ja hakkasid liikuma Maa läheduses. See oli maailma jaoks kabuhirmu hetk, kus nad liikusid planeet Maale väga lähedal.

Ning siis ma nägin planeete, mis küütlevad nagu smaragd, nagu safiir. Need helklesid vastastikku nagu klaas, peegeldudes teineteise pealt ja kiirates. Ning siis nägin ma tulemas ka teist, samalaadsete küütlevate planeetide parve; väga säravaid planeete. Ning ISSAND Ütles, et nende mõõtmed on ülisuured. Need on palju-palju, palju suuremad kui Maa ja suuremad kui päike. Ning nad tulid ja liikusid ülimalt lähedal. See oli kabuhirmu hetk. See oli šokeeriva ime hetk. Ime. Ning inimesed kartsid. Nad ütlesid: Vau! Kui selline tabab Maad, siis meiega on kõik! Meiega on ühel pool. Kui need tabavad Maad, siis on meiega kõik!

Ning peale seda ISSAND JEHOOVA; selles ajahetkes, ISSAND JEHOOVA – Tema näitas minule kivi; kivirahnu, väga suurt kivirahnu. Kogukat kivirahnu, mis tuli ülevalt ja tabas Maad. Ma sain näha selle konfiguratsiooni. Kivirahn tabas Maad. Kui kivi Maad tabas, siis langenuna kaevus see sügavale Maa sisse. Ning nad hakkasid seda maa seest üles kaevama; nad hakkasid seda kaevama; nad hakkasid kivirahnu välja kaevama.

Palju teadlasi ja töömehi hakkas tegelema kivirahnu väljakaevamisega kohast, kuhu see oli sööstnud. See läks sügavale ja tekitas sinna kraatri, ent nad tõmbasid kivi välja. Kivi oli tõmmatud välja.

Kivirahn maailmaruumist on tulemas, et tabada planeet Maad.

ISSAND on käskinud mind panna vappuma kogu Universum. Olen raputanud galaktikaid ja planeete; kusjuures osad neist on miljardeid kordi suuremad kui Maa ja kõik nad liikusid nüüd Maale ülimalt lähedale, ähvardades tabada planeet Maad. Suured, väga suured, hiiglaslikud, monumentaalsed. Šokeeriv! See on ime! Inimesed olid hirmunud ja ütlesid: “Vau! Kui see tabab Maad, siis me oleme surnud. Meid siis enam pole.”

Niisiis,  kivi, kivirahn, kivikamakas tuli ja tabas Maad ning tungis sügavale. Nägin, kuidas teadlased selle välja kaevasid. Nad kaevasid ja kaevasid seda välja. Siis ISSAND näitas minule kivi. Tema näitas minule kivirahnu. See on imeline, sest Tema kirjutas selle kivi peale; Tema kirjutas kivirahnu peale. Kui ma vaatasin kivile, siis Tema kirjutas vastavale kivirahnule Tema Teenija jaoks. Teie ehk ei saa seda näha päeval, kui kivi on välja kaevatud, ent ma näen Vaimselt. Tema kirjutas sinna minu Nime ja Tema kirjutas sinna teksti minule; Tema kirjutas selle kivi peale teksti minule.

See on vapustav aeg, kallid inimesed! Tema kirjutas selle minule ja adresseeris selle minule; see on nii imeline, et kivi pinnale. Inimesed kaevasid välja. Sellel päeval teie ei saa seda näha, ent Tema kirjutas sinna teksti Tema Teenijale. Kui imeline, kui šokeeriv!

Niisiis, on palju-palju planeete, kaunilt küütlevaid planeete. Osa nendest helklemas ühelt teisele, vastastikku peegeldudes. Kaks neist hoiavad kokku ja peegeldavad sädelemist; teine teisele; ngu safiir, nagu klaas; särades, kiirates, küüdeldes enam kui hõbe, safiir, smaragd. Ning kogu see küütlemine on tulemas planeet Maa vahetusse naabrusesse.

Kallid inimesed! ISSAND on viinud mind üles sügavale maailmaruumi ning Tema käskis mind kasutada vasakut prohvetlikku kätt ja panna vappuma kogu Universum; ning ma olen näinud Universumit vaarumas. Planeedid murdusid lahti, liikudes ära endi positsioonidelt, väljudes orbiitidelt; nad triivisid maakera suunas. Väga šokeerivas, šokeerivas, šokeerivas nähtuses; šokeerivas sündmuses.

Kallid inimesed! MESSIAS on tulemas!

See on uskumatu aeg. On vapustav aeg koguduse ajaloos. On šokeeriv aeg. Šokeeriv-šokeeriv ajajärk koguduses.

Tänasel ööl, keskel ööd, võttis ISSAND mind üles maailmaruumi, sügavuste kohale ning Tema käskis mind kasutada minu vasakut prohvetlikku kätt, JUMALA kardetavat Kätt ja panna vappuma kogu Universum. Ning kui ma raputasin kogu Universumit, siis see vappus seesuguse raevukusega, et paljud planeedid täielikult hävinesid. Planeedid väljusid galaktikatest,  nende positsioonidelt ja triivisid maakera suunas. See oli šokeeriv! Suured planeedid, väga suured.

Ning täna hommikul Tema näitas minule, kuidas need saabuvad! Massiivsed planeedid. Tema Ütles, et need on palju-palju-palju suuremad kui maakera. Need möödusid planeet Maast, maakera lähedalt. See oli šokeeriv – šokeeriv – šokeeriv. See oli õuduse ja hirmu hetk, sest oli hirm, et need võivad mööduda liiga lähedalt ja tabada maakera. Teatud osa nendest on palju-palju suuremad kui maakera; palju-palju suuremad. ISSAND Rääkis Häälega ja Tema Ütles, et need on palju-palju suuremad kui maakera ja päike. Kui need tabaksid maakera, siis – Hüvasti, inimkond!

Ning kui need möödusid, olin ma šokeeritud. Ma näen neid kahte helklemas ühena. Üks või kaks nendest peegeldavad teineteise sädelust. Ma näen neid vastastikku helklemas, kui nad lähevad selliselt koos, binaarselt. Kaks planeeti, üks suurem ja teine väiksem ja nad küütlevad nagu smaragd, nagu safiir. Ning peale seda nägin teisi, teisi samalaadseid, küütlevaid; nagu smaragd, nagu safiir. See on ime! See on ime, kallid inimesed!

See on kiireloomuline! See toimub väga, väga kiiresti. See on erakordselt kiireloomuline! Kiireloomuline! Kiireloomuline! Kiireloomuline! Väga kiireloomuline!

Ning planeedid tulevad väga lähedale. Ning siis kivirahn. Ma tean, et see on tulemas. See on lame, see on lameda kujuga; ning siis see tuli ja tabas Maad. Tabades maakera, kaevudes sügavale alla, maapinna sisse; ning inimesed kaevasid seda; nad kaevasid seda seni kuni nad said kätte. Ning kui nad olid välja kaevanud, siis ISSAND näitas mulle seda. Tema kirjutas sinna Sõnumi minu jaoks; Tema kirjutas sinna minu jaoks Sõnumi. Tema adresseeris selle minule; Tema paigutas sinna minu Nime. Te ehk ei näe seda tollel päeval, kuid ma olen näinud Vaimus. Seal on tekst, mille Tema sinna kirjutas. Kui vapustav aeg!

Tema käskis mind kasutada minu vasakut prohvetlikku kätt ja panna vappuma Universum; ning Universum vappus väga raevukalt; ning suured planeedid tulid, nad tulid maakera suunas; väga lähedale; ning kivirahn tabas maakera.

MESSIAS ON TULEMAS, kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS! MESSIAS ON TULEMAS! TEIE VALMISTAGE ETTE TEE ISSANDALE!

Luuka evangeeliumi 21. peatüki salmist 26 edasi. Tema Ütleb:

“26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. 27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.”

Tema Ütleb:

“28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

ISSAND on käskinud mind – panna kõikuma Universum. Ning peatselt on planeet Maast möödumas suured planeedid; väga lähedalt; väga suured. Osad neist on tähelepanuväärselt ülisäravad. See saab olema imeline. Ent siiski on see hirmuäratav, sest need on niiväga suured, nii suured, suuremad kui maakera. Kui need tabaksid maakera, oleks see väga halb. See oleks katastroof. See rebiks maakera orbiidilt välja, sügavale olematusse. Kuid need ei tee seda. Ainuüksi kivirahn tabab maakera; ning kui kivirahn on maakera tabamas, siis see tuleb; see kaevub alla sügavusse ja palju inimesi hakkab seda üles kaevama.

MESSIAS ON TULEMAS, kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS!

TEIE VALMISTAGE ETTE TEE ISSANDALE!

Need, kellel on kõrvad, valmistugu Jumala ees õigena olemises!

JUMALA Kuningriik on lähedal, kallid inimesed!

Shalom Todah. Todah rabah.


MESSIAS ON TULEMAS, VALMISTAGE ETTE TEE!

(Tõlge eesti keelde. 4.1.2018 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor)

Edastatud ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 4.1.2017

Originaalsõnum: January 4, 2018 PROPHECY. MANY HUGE PLANETS TO PASS VERY CLOSE TO THE EARTH & A SPACE ROCK TO HIT THE EARTH: Biblical Shaking of the heavenly bodies

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

Lisa: 17.1.2018 HUGE PLANETS TO COME CLOSE TO THE EARTH & A SPACE ROCK TO HIT THE EARTH – PROPHET DR. OWUOR