UUSAASTAKÕNE RAHVASTELE ‘JESUS IS LORD’- RAADIOS 31.12.2017


 

Täna oli tõeliselt ülev päev aasta lõpetamiseks. Oleme näinud väga võimsat visiiti, ISSANDA Kirkuse voolamist, kui ISSANDA Vägevaim Prohvet pidas raadio kaudu Tervendamisteenistust. See on võimas ja šokeeriv ime, mis toimub Kristuse koguduses. Meenutades, et ISSANDA Vägevaim Prohvet ei väljunud Nairobi korterist. Tema vaid kuulutas välja Tervenemise, olles Nairobi kodus ja väga suur hulk liikumisvõimetuid invaliide tõsteti maast üles ning nad läksid kõndima. Korrespondendid saadavad pidevalt uusi tervenemistunnistusi.

See on globaalne raadiojaam, mille kaudu ISSANDA Vägevaim Prohvet pidas ülemaailmse Tervendamisteenistuse. Igaühel neist imedest on suur väärtus. Kuhu me jookseme rahvana, kui me solvame Teed valmistavat Prohvetit. Isegi Soomes tervenes kangestunud sõrm ja New Orleansis tervenes raske põlve vigastus ning valu kadus. Tema on raputanud isegi galaktikaid. ISSAND kõnnib väga tihedalt koos Tema Prohvetiga.

Oleme kokku arvutanud, et eile läks kõndima rohkem kui 152 liikumisvõimetut invaliidi. Hinnanguliselt on see arv väiksem kui pooled nendest invaliididest, kes läksid kõndima, sest kokkulugemine on alles käimas. Ainuüksi see üks väike liikumisvõimetu poiss nimega Meru pani Jumalamehe nutma. Mitte ükski nendest imedest ei ole nali. Need on šokeerivad JEESUSE Imed. Kui mitu kuud me võtaksime vastu neid tunnistusi, kui käiksime kõik need lood detailselt läbi!

Avanesid 46 pimeda silmad. Iga üksikjuhtum on väga tõsine. Te kindlasti mäletate Felostine’i juhtumit. Üksnes see, kui sa kuuled ema selgitust ja Felostine’i kannatusi. Või see naine, kelle silmad avanesid Nairobis, kellel ei olnud iirist. Osad nendest on vanad, osad sünnist alates pimedad, osad pimedate koolis, teised tulid koos valgete keppidega koosolekule. Samuti Ugandas avanesid 38 aastat pimedana elanud naise silmad. Sa võid vaid kujutleda, kuidas oleks elada ilma nägemiseta. Nad on olnud aastaid täielikus pimeduses. Keeniast Angoolasse on 2700 km, kuid ka seal avanesid täiesti pimeda mehe silmad ja mees pöördus koju tagasi nägijana. Lisaks sellele avanesid 87 kurdi kõrvad. Osad neist on kurtide koolist ja nad viiakse nüüd tavalisse kooli üle.

Tervenes 35 halvatut. Osad neist olid halvatud vöökohalt allapoole või teistpidi, jne. Samuti Ghanas tervenes halvatu. Vahemaa Keeniast Ghanasse on 5720 km! Suur ime toimub Kristuse koguduses. Prohvet Eelija Võidmine on välja valatud ja see on tõstnud surmavallast üles surnud mädaneva keha nimega Mama Rosa.

14 voodihaiget on tervenenud. Nad magasid abitutena haigevooditel. Osad neist toodi koos patjade ja kanderaamidega kogudusse. Osadele viidi raadio haiglasse. Osa nendest elasid nii abitus olukorras, et neid pidi söötma ja jootma.

5 vaimuhaiget on taastatud ja nende meel on nüüd normaalne, nende mälu ja mõistus on taastunud.

Meenutades, et me oleme tervenenud liikumisvõimetute invaliidide, pimedate ja kurtide üle arvepidamises alles kusagil poole peal. Me ei ole teieni toonud veel tervenenud vähkkasvajaid ega kohutavaid kroonilisi haavandeid, mis ära kuivasid.

Keeniast Soome on 7000 km. Jumalamees kuulutas välja tervenemise enda Nairobi kodust ning täiesti töövõimetu sõrm Helsingis tervenes. Soomes. Ning ta hakkas siis ülistama Issandat ja mängima klaverit. Ärge kunagi unustage suurimat ime ja suurimaid imesid, mille tunnistaiks me täna olime. Kartkem vägevaimat Prohvetit. Soomes on neil parimad haiglad, arstid, spetsialistid, ravimid, kuid nad ei suuda tervendada sõrmi. Täna koos kuulutusega sõrm vabanes. Varasemalt sealsamas Soomes tõstis Tema üles kõndima täielikult liikumisvõimetu poeglapse Eemi. Porvoos. Täna, kui me räägime, siis varasemalt päris liikumisvõimetu Eemi kõnnib nüüdki!

Tema kuulutas välja Tervenemise Nairobi korterist ja käskis uusi ajusid ning tervendas lugemishäire, düsleksia Soomes. Ning Anne-Maarit sai uued ajud. Nüüd, kui sa googeldad teda, siis sa leiad kõikjalt Anne-Maariti Piiblit lugemas. Anne-Maarit loeb nüüd globaalselt, ülemaailmselt Piiblit. Facebookis, Twitteris, YouTubes. See on tõlgitud erinevatesse keeltesse ja inimesed üle maailma on tunnistanud teda lugemas Piiblit. Kui see pole ime, siis mis siis on?

Ärge kunagi unustage suurimat ime, suurimaid imesid, mille tunnistajaks me täna olime! Kui kellelgi on kangestunud ja töövõimetud sõrmed, tähendab, et parimad arstid pole suutelised aitama. Mitte kunagi ei unustata neid suurimaid imesid, mille tunnistajaks me täna oleme olnud. Kartkem Taeva vägevaimat Prohvetit ja olgem kuulekad Temale. Seda Sõnumitoojat ei solvata! Tema on tulnud ISA juurest ja Tema on tulnud valmistama Teed. Olgem kuulekad, et võiksime näha Iisraeli JUMALA hiilgavat Kuningriiki. Selliseid päevi me elame.

“1 Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit.
2 Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast.
3 Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli pahkluudeni.
4 Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni.
5 Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna.”
(Hesekiel 47:1-5)

Täna on toimunud tervenemiste vool! JUMALA Elu andev Vaim on voolanud kogudusse. Kõik need inimesed said uue elu JUMALA Aujärjelt. Need Elupuu lehed Tema vasakus käes. Mõelge nende tervenenud 152 liikumisvõimetu invaliidi rühma peale. Osad neist olid noored, osad vanad.

Need endised pimedad räägivad nüüd, et kui nad nägid esimest korda raadiot, siis nad imestasid, et kas seal polegi väikeseid inimesi. JUMALA Troonilt voolab Elu andev KRISTUSE Vaim kogudusse. See päev säilib ajaloolise päevana Kristuse koguduses, koguduse lugudes.

Alanduge ka teiste rahvaste seas ja võtke vastu see JUMALA Vaim, mis on meile läkitatud. See ei ole inimene. Inimene ei tee seda, mida Tema täna tegi. See on kardetav JUMALA Vaim. Julgustan teid eraldama endast maailmalikkus ja modernsus. Alanduge ja võtke vastu Tema, sest Taevas on täna tunnistanud patu ja selle maailma vastu.

Olgem sõnakuulelikud ja austagem Teda rahvana. Oleme saanud võtta vastu ja saada osa abist Troonisaalist, Tema Sõbralt. Just nagu tema oleks kõndinud pimedate kooli, kus on 46 pimedat õppurit ja siis hakkasid nad kõik nägema ja seejärel Tema kõndis ära. See on kardetav võidmine.

JUMAL-ISA läkitas Teda vabastamaks vangid vabaks, rõhutades MESSIA Tulemist. Vaadake neid lugematuid vangitsetuid, keda Tema on vabastanud. Kui Temal, kes valmistab Teed MESSIALE, on nii palju väge, siis kui palju võimsam saab olema MESSIA suursugune tulemine? Parandagem kahetsedes meelt ja valmistagem südametes ette tee. MESSIAS on Tulemas.

See Sõnum, mille me siit võtame on see, et MESSIAS on tõeliselt Tulemas. Soovides õnnistatud ja püha uut aastat!


 

Allikas: ‘Jesus is Lord’- Raadio / Pastor Sophy / www.jesusislordradio.info