PIIBELLIK KOHTUMÕISTMINE

PIIBELLIK KOHTUMÕISTMINE. ISSANDA VÄGEVAMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD RÄNGA RÄNDROHUTIRTSUDE NUHTLUSEGA 

Issanda Vägevaimad Prohvetid löövad Keeniamaad ränga rändrohutirtsude nuhtlusega. Piibellik Ettekuulutus on täitunud. 21.2.2020 uuendatud video.

⇒ 14.2.2020 uuendatud video siit ⇒⇔    


2. Moosese 10:13-14 : “Ja Mooses sirutas oma kepi välja Egiptusemaa kohale ning Issand saatis maale idatuule kogu selle päeva ja kogu selle öö; kui hommik tuli, tõi idatuul kaasa rohutirtsud. Rohutirtsud tulid kogu Egiptusemaale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse; enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda.”


JA KÕIK SEE ALGAS, KUI KEENIA RAHVAS TEOTAS & LAIMAS SÕNUMILEHTEDES ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID. JA NAD KUULUTASID KEENIA KOHAL VÄLJA KOHTUOTSUSE
14.4.2019 Prohveteering. Saabuvast Jumala Kohtumõistmisest Keenia kohal – söödikritsikad ja mürgised putukad (soome keeles) ⇒⇔ … Ja kui saabus 30.12.2019, siis vastav Ettekuulutus täitus kardetavalt: Ränk rohutirtsude nuhtlus tabas Keeniamaad.


Psalmid 105:34-35: “Ta käskis, ja tuli lugematul arvul rohutirtse ja söödikuid, ja need sõid ära kõik rohu nende maal ja neelasid nende põllu vilja!”


14.4.2019 Prohveteering on täitunud šokeerivalt! `Jesus is Lord´- Raadio alusel:
Miljoneid rohutirtse saabus parvedena maale. Ja nad söövad ära kõik rohelise. Maad ähvardab nälg. Kahetsegem ja parandagem meelt JEESUS KRISTUSES! Parandage meelt ja pöörduge ära kurjusest! Pidage meeles, et teie ja ISSAND JEHOOVA vahelistes suhetes peate teie kummarduma ja teenima Issandat! Issand ei saa teenida kedagi. Tema on ISSAND, Tema on Looja. Üks peab kummarduma ja põlvitama ja see peab olema Keenia. Parandage meelt JEESUS KRISTUSES! Kahetsege ja parandage meelt ja pöörduge Issanda juurde! MESSIAS ON TULEMAS! KAHETSEGE JA PARANDAGE MEELT! Sellisel viisil avalikustas ISSAND kohutava Issanda Prohveti, MOOSESE,  kardetavad märgid. 

22.12.2019 Jumal-Isa Pilve Visiit Kisumus

JUMAL JAHVE VÄGEVAIM PROHVET KUTSUS KISUMUS ALLA KARDETAVA JUMALA PILVE, VISITEERIMAKS TEMA JUURES

Dokumentaalne video; uuendatud ja avaldatud Issanda Kardetavaimate Prohvetite Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö poolt  8.2.2020.


ÄÄRMUSLIK ŠOKK JA KARTUS, KUI VÄGEDE ISSAND JÄRGIB KUTSUMIST & LASKUB ALLA KÕIGE KARDETAVAMAS JUMALA PILVES, MIS VISITEERIS IISRAELI LASTE JUURES KÕNNUMAAL. 22.12.2019 OLDI ŠOKIS & JAHMATUSES, KUI JUMAL-ISA LASKUS KISUMUS ALLA JOMO KENYATTA SPORDIVÄLJAKULE.

11.12.2019 helistasid Issanda Kaks Suurt Prohvetit globaalse raadiojaama `Jesus is Lord´-Raadio otse-eetrisse ja andsid teada, et kui nad saabuvad Kisumusse, siis JUMAL-ISA JEHOOVA JAHVE ISE ON TULEMAS ALLA NENDE JUURDE TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS.

Ja kui saabus 22.12.2019, siis Nende Sõnad täitusid kõige kardetavamal viisil. Kui Jumal-Isa laskus alla šokeerivaimal viisil ja Visiteeris Nende juures. Kuid enne seda, kui Jumala Pilv laskus alla, oli seal kirgas päikesepaisteline päev.

JA JÄRSKU, ŠOKEERIVALT, KÕIGEKÕRGEM JUMAL LASKUS ALLA TEMA KÕIGE HIIGLASLIKUMAS & HIRMUÄRATAVAIMAS TIHEDAS TUMEDAS PILVES, NAGU SUITS. ILMUDES TAEVA HORISONDILE TEISEL POOL JÄRVE. NING JÄRSKU ÜLETAS TEMA KIIRESTI JÄRVE, TULLES OTSE KONVERENTSI TELGI JUURDE, KUS TEENISID ISSAND JAHVE VÄGEVAIMAD PROHVETID, SEISTES KOGU ILMAMAA ISSANDA EES.

JA KÕIGE KARDETAVAM JUMALA PILV SEISIS VIIMAKS TELGI KOHAL. 22.12.2019 SUURE KISUMU SÕNAKONVERENTSI AJAL.

SEE VISIIT TOIMUS ÜKSNES VANAS TESTAMENDIS, KAUA AEGA TAGASI. ROHKEM KUI 4000 AASTAT TAGASI, KUI ISSAND VISITEERIS MOOSESE, PIIBLI IIDSE PROHVETI JUURES.


1 Kun 8:2 (NIV) “Siis kõneles Saalomon: “Jehoova on öelnud, et ta tahab elada pimedas pilves!
Ps 18:12 (NIV) “Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber taeva tumedad sajupilved.
Ps 18:11 (NIV) “He made darkness his covering, his canopy around him – the dark rain clouds of the sky.


Ning eelmisel päeval, 21.12.2019, edastasid Issanda Vägevaimad Prohvetid jahmatava Prohveteeringu, kirjeldades suurt paduvihma, mis muudaks Konverentsi läbimärjaks.

KÕIGEKÕRGEMA JUMALA VISIIDIGA KAASNES VASTAV ŠOKEERIVA ETTEKUULUTUSE TÄITUMINE, MIS AVAS TAEVA JA TÕI KISUMUSE MASSIIVSED SADEMED. 

Toimunu järel leidsid aset ajaloolised pidustused nii Keenias kui üle kogu maailma.


JA JEHOOVA ÜTLES MOOSESELE: VAATA, MINA TULEN SU JUURDE PAKSUS PILVES, ET RAHVAS KUULEKS, KUI MA SINUGA RÄÄGIN, JA NAD USUKSID SIND IGAVESTI!”  (2 Mo 19:9)


Dok. video varasem, 25.1.2020 versioon  ⇒  sama soomekeelse tõlkega ⇒

21.-22.12.2019 KISUMU SUURE SÕNAKONVERENTSI SALVESTISED, AGA KA VEEL DOK.VIDEOID JUMAL ISA PILVE VISIIDIST LINGIL jm.  ⇒

 


VALMISTAGEM TEE, MESSIAS ON TULEMAS!