25.3.2018 PROHVETEERING. KOOSOLEKUST, MILLE AJAL LEIAB ASET KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMINE – PROHVET DR. OWUOR

 


 

Aamen. Eile toimus teinegi vestlus ISSANDAGA. Peale seda, kui ISSAND oli näidanud minule Taeva avanemist. Ma nägin Taevasse sisse. ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA ADONAI, JEHOOVA MAGEN, JEHOOVA MISQUABBI, JEHOOVA ORI, ISSAND Minu Valgus, JEHOOVA SHAMMAH, JEHOOVA MEKADDISHKEM, TSIDKENU, JEHOOVA TSORI.

Peale seda, kui ISSAND avas Taeva ja näitas minule vaadet Taevasse, Taeva Kirkust, tõi ISSAND mind Rahvakoosolekule ja saan nüüd jagada seda. ISSAND tõi mind Kooolekule ja ma olin vastava Koosoleku Altaril. Ning oli valge. Altaril oli valgus.

Siis leidsin ma end kõndivat suunas, mis tundus olevat nagu inimeste üleujutus. Ning oli pime. Ma olin väga üllatunud, öeldes: Oi! On läinud pimedaks. Ja ma kõndisin seal.

Seega olen vestelnud ISSANDAGA ja palunud ISSANDALT, et Tema lubaks minul kohata enam rahvaid, võita rohkem rahvaid JEESUS KRISTUSELE, MESSIALE. Et rohkem rahvaid võiks kuulda kuulutust Iisraeli MESSIA, KRISTUSE, MESSIAS JEESUSE, JESHUA suursugusest tulemisest ja nad võiksid teada, et ISSANDA VÕITU on tagasi tulemas võtmaks kogudust.

Olen vestelnud ISSANDAGA sellest, et Tema võiks lubada minul minna üle kogu maailma, kuulutades neile enam ja enam, et me võiksime saada täiendavalt inimesi JEHOOVA Kirkasse pühasse Kuningriiki. Paludes neil pöörduda ära patust; seksuaalpatust, ebamoraalsusest, seesugusest poorsest eluviisist, poorsest päästest, ükskõiksest kristlusest, leigest kristlusest, et rohkem inimesi võiks siseneda.

Taas. Eilse vestluse teises osas olen ma teatud Koosolekul ja ma ei tea, miks ma leian ennast üleujutuse seest. Ning siis on pime. Kallid inimesed, ma ei tea, kus see Koosolek on. Ma ei tea, mis Koosolek see on.

Kuid ma olen näinud Koosolekut, kus ülestõmbamine aset leiab. Mitte keegi ei tea päeva ega tundi. Ning minu palve on, et jätkates, jätkates ja jätkates riikidesse, kuulutades ISSAND MESSIA tulemist.

Kuid rahvad peavad olema ettevalmistunud ja valmis. See ei ole aeg magada. See on ajahetk lõpetada otsustavalt seksuaalne himustamine, seksuaalpatt, mis on röövinud koguduse. See on ajahetk manitseda kõiki neid jutlustajaid, keda sa näed Ameerikas, neid valetajaid, keda sa näed ülemaailmses televisioonis ja rääkida neile, et lõpetage see! Valmistage rahvas ette MESSIA tulemiseks!

Sõidelda kõiki Euroopa jutlustajaid, kõiki jutlustajaid Aafrikas; Nigeerias, Lõuna-Aafrikas, kustahes. Ning manitseda neid ja öelda neile: Palun valmistage meid ette MESSIA tulemise jaoks! Aeg on lõppenud selle narratiivi, retoorika jaoks, mida te sülgate välja aastast aastasse! See on ajahetk manitseda jutlustajaid Austraalias, sõidelda jutlustajaid Uus-Meremaal, noomida saari ning rääkida neile: Palun valmistagem ette rahvas, MESSIAS on tulemas!

Kuulutage Jumala eest õigena olemist! Manitsege pattu! Tooge rahvas tagasi olemaks püha! Kuulutage ISSANDA tulemist! Näidake neile märki, et Sõnumitooja on siin.

Shalom

 

MESSIAS ON TULEMAS, VALMISTAGE TEE!

Tõlge eesti keelde. 25.3.2018 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)
Originaalsõnum:
PROPHECY OF A MEETING AT WHICH THE RAPTURE OF THE CHURCH TAKES PLACE – PROPHET DR. OWUOR

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi