29.12.2017 PROHVETEERING. HIIGLASLIK TERVENDAVA VÕIDMISE VISIIT ON LASKUMAS KOGUDUSSE SAABUVAL ÜLEMAAILMSEL TERVENDAMISTEENISTUSEL PÜHAPÄEVAL 31.12.2017 – PROHVET DR. OWUOR

 


PROPHECY OF TREMENDOUS GLOBAL HEALING VISITATION ON SUNDAY 31ST DECEMBER 2017 – PROPHET DR. OWUOR


 


ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga, kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA ROPHE, JEHOOVA RAPHA, ISSAND, meie Tervendaja. Exodus 15:26. ISSAND JEHOOVA, Tema Rääkis minuga Tervendamisteenistusest, mis toimub tuleval pühapäeval, ülehomme.

Sa mõistad, et tegelikult see Tervendamisteenistus, kõik need visiidid, on osa Tee valmistamisest. Ning ISSAND Rääkis minuga sellest hiiglaslikust tohutust Tervendavast Võidmisest, mis on laskumas Taevast ja on toimumas siin maal ja on toimumas KRISTUSE koguduses ja on toimumas ISSANDA kojas, KRISTUSE ihus. Need, kes tulevad kuuldele teistes maades. Need, kes on omaks võtnud meeleparanduse ja pühaduse. Need, kes on võtnud omaks selle laitmatuse, kuhu Keenia on astunud. Selle lapsukese veatuse, järgides pimesi ISSANDAT. Selline lapsukese veatus, kus ISSAND Ütleb: Tee nii! Ja nad teevad nii. Parandage kahetsedes meelt! Ja nad parandavad kahetsedes meelt. Pöörduge ära patust! Ja nad pöörduvad, ilma küsimusteta, ilma filosoofiliste paradigmadeta, ilma teoloogiliste paradigmadeta. See lapsukese veatus, see veatu lapsuke ja lapsukese laitmatus.

ISSAND on seega Rääkinud minuga tulevasest pühapäevasest Tervendamisteenistusest. Selle Tänupüha pidustustest ja Tervendamisteenistusest, ühiskoosolekutest, mis hakkavad toimuma üle kogu maa. Ning ma tean, et arvud tulevad suuremad. Miljonid ja miljonid inimesed kogunevad üle kogu maa. Sellel tuleval pühapäeval toimub piirideta visiit. Ühel hetkel tänase õhtu jooksul ISSAND näitas mulle seda Teenistust, neid eri piirkondi, kus iganes te ka hakkate olema. Ühel hetkel tõusid kuus liikumisvõimetut invaliidi samaaegselt seisma. Samaaegselt. Vapustav! Ning ISSAND Rääkis minule sellest kõigest kogu öö jooksul. Tema Ütleb, et vaadake, kui võimas on see Viimane Kirkus! Vaadake, kui võimas on see Hiline Visiit!

Ühel hetkel ISSAND andis tunda Tema südant. Seda, et Tema süda on tulvil rõõmu. Tema oli nii õnnelik, Tema oli nii Õnnistatud, et Tema saab visiteerida rahva juures. Ka teie, kallid inimesed, olete näinud, et on tervenemiste tulv, kus paljud liikumisvõimetud tõusevad üles ja me isegi ei tea praegu nende arvu. Kuid kui me läheme nende üksikjuhtumite juurde, siis sa tead, et ISSAND on tõepoolest pidanud meeles kogudust. Sest need on tõepoolest need kõige lootusetumad juhtumid, kus haiglad olid loobunud. Kirurgid olid tõstnud käed üles, öeldes, leppige sellega, mis teil on, ISSAND tuleb teid aitama, meie ei suuda. See on see, kuhu arstiteadus lõpeb. See on see, kuhu lõpeb kirurgia.

Need tulvavad, need voolavad nagu jõgi Tervendamisteenistuse ajal. Ka pimedatele. Igal juhtumil on äärmiselt suur kaalukus. Kui sa vaatad igat üksikjuhtumit, siis sa näed, et ISSAND JEHOOVA, Tema on tõepoolest visiteerinud koguduses. Tema on armastanud rahvast. Pimedate juhtumites nagu eile nägime, meil ei ole selles elus mitte mingit mõistmist selle suhtes, kuidas Tema tervendas ta, kuidas ta nüüd näeb. Selles reaalsuses sa ei suuda mõista, isegi arstiteadus ei saa seda selgitada. Liikumisvõimetute invaliidide juhtumid nagu Onyancha. Nagu noor Onyancha-poeg, kelle luu, kelle jalaluu oli tegelikult kõverdunud, see oli kõver ligi 140 kraadi, kuid nüüd ta kõnnib! Haprad luud, mille arstid olid tunnistanud ravimatuks!

Ning ISSAND oli nii õnnelik selles unenäos, viimasel ööl, kui Tema näitas minule liikumisvõimetuid invaliide, kes tõsteti õhku. Need kõige lootusetumad vaeste inimeste juhtumid Aafrikas, kus nad on tõstetud üles. Need, kellel pole isegi mitte raha reisimiseks, haiglasse minemiseks, pääsemaks haiglasse. Neil ei ole isegi mitte teadmist haiglast, nad kardavad haigla miljööd. Nad mõtlevad, et see miljöö on neile liiga keeruline, nad ehk ei oska keelt ega tunne haiglate dünaamikat. Need hüljatud juhtumid. Nad üritavad käia ühes või kahes haiglas, kuid haiglad hülgavad nad. Nad lähevad tagasi küladesse ja loobuvad. Sellelaadsetest olukordadest Räägib ISSAND.

On vapustav ajahetk, kallid inimesed! Just nüüd on šokeeriv aeg koguduse ajaloos. On sõnades kirjeldamatu aeg ISSANDA kojas. Ning ISSAND oli nii õnnelik, et Hiline Kirkus voogab nüüd, et Hiline Kirkus tuleb alla Taevast, et Taeva Väravad on nüüd avatud Hilisele Kirkusele. Kui võimas, kallid inimesed! Ma olen näinud piirideta Tervendamisteenistust, ajaloolist Tervendamisteenistust, mis on tulemas ja toimub pühapäeval.

Ning ühel hetkel ISSAND Ütles: Vaadake liikumisinvaliide, kes tõusevad üles, neid on nii palju. Ja see on väga kaunis. Ning ISSAND JUMAL, JUMAL-ISA, meie ISSANDA JEESUS KRISTUSE ISA oli nii rõõmus. Tema näitas mulle Tema rõõmu. Tema oli nii rõõmus, et need liikumisvõimetud invaliidid tõusid üles ja nüüd nad kõnnivad. Nüüd suudavad nad alustada uut elu, elades elu ISSANDAT ülistades. Ülistades ISSANDA headust. Ülistades ISSANDA halastust. Ülistades ISSAND JEESUSE armu. Tõeliselt võimas, kallid inimesed!

Loen Kirjakoha Haggai 2:9, Tema Ütleb:

“9 Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand.”

Näeme väga täpselt, et ISSAND Rääkis siin uuest kojast. See uus koda saaks olema võimas koda. ISSANDA Kirkuse koda. Näed väga selgelt, et see on see hilisem, tõotatud Hiline Kirkus. ISSAND tegelikult ütles, et see saab olema uus kogudus ja uus tempel, kus hakkab olema vaimne teenimine. Täiuslik pühendumine. Legaliseeritud ja seaduslik maja, mis saaks nautida ISSANDA legitiimsust. Maja, mis on eraldatud ärataganemisest, kuhu Tema tuleb paigutama Kirkuse aarded. See on uus hoone. ISSANDA hoone on nüüd moodustatud. See vaimne maja, kus hakkab toimuma vaimne teenimine, vaimne pühendumine, täiuslik pühendumine ISSANDALE. Seaduslik hoone.

Tema Ütleb, et see maja naudib Taeva Kirkuse õnnistusi ja Kirkust. See Kirkus, mis laskub sellesse majasse, mida see maja kannab, saab olema Taeva aare, saab olema Taeva rikkus, kallid inimesed. Tema Räägib väga selgelt kogudusele praegu tee valmistamisest. Tema on vabastanud selle Hilise Kirkuse. Hilisem Kirkus on siin, kallid inimesed! Hiline Kirkus voogab kogudusse. Tema palub kahetsevat meeleparandust. Tema palub kahetsevat meeleparandust. Tema küsib tõsiseid küsimusi seoses meeleparandusega, kallid inimesed.

Tema küsib koguduselt nagu praegu Keenia koguduselt. Koguduselt, mis alandus ja kuulas kahetseva meeleparanduse käsku. Nüüd kannab tema Kirkust. Tema palub rahvastel alistuda sellele Häälele, mis kutsub kahetsevale meeleparandusele. Häälele, mis valmistab teed MESSIA suursuguse Tulemise jaoks. JUMAL ei tee vigu. Sa ei tohi ignoreerida seda Häält ning siis koputada uksele ja öelda: ISSAND, tahan pääseda sisse! See on Tema, kes räägib kogudusele: Parandage meelt, parandage meelt, parandage meelt ja pöörduge ära patust ja pöörduge pühadusse! JUMALA Kuningriik on lähedal! JUMALA Kuningriik on püha. JUMALA Kuningriik on Jumala ees õige. Rõivastu õigsuse riietusse, Kirkuse rõivastusse, pääste valgesse rõivastusse!

Sa ei tohi Teda hüljata ja siis pöörduda tagasi Tema juurde: ISSAND, ISSAND, ISSAND, ISSAND, koputades uksele. ISSAND, ISSAND, palun ava meile! Tema vastab: Rääkides tõtt, ma ei tunne teid. Ei tunne teid.

Sakarja 1:

“2 „Issand oli väga vihane teie vanemate peale.
3 Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede Issand!
4 Ärge olge oma vanemate sarnased, kellele endised prohvetid hüüdsid, öeldes: Nõnda ütleb vägede Issand: Pöörduge ometi oma kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest! Aga nad ei kuulanud ega pannud mind tähele, ütleb Issand.”
(Sakarja 1:2-4)

Tähendades, et Tema ise Räägib inimesega. See on võimas asi, kallid inimesed, et ISSAND kutsub kahetsevale meeleparandusele. Ühel hetkel Tema küsis: Kui sa saad pühitsetud toitu ja käärid selle põue. Käärid riide sisse veidi grilitud liha, kas see püsib veelgi pühana? Meie JUMAL on eraldunud. Patt on patt. Õigsus on õigsus.

ISSAND Ütleb, et Suur Visiit on taas tulemas Keeniasse sellel nädalavahetusel. Ning need rahvad, kes tulevad järgima kahetseva meeleparanduse teed, saavad võtta osa sellest Kirkusest. See on nüüd aeg minna sisse ja tulla lammasrahvaks, mille ISSAND jagab, asetades lambad paremale poolele. Lammasrahvad. ISSAND Ütleb, et nüüd on see ajahetk parandada kahetsedes meelt ja valmistada uus anum. Kirkus on siin.

See modernism, mida sa näed rahvaste ja riikide juures välismaal, isegi osades kogudustes siin Nairobis, selletüübiline modernism ei vii kogudust JUMALA Kuningriiki. Ei ja ei, ei ei ei, igavesti ei! Modernism ja postmodernism, kõik see maailmalikkus, mida sa näed koguduses, see ei vii kogudust Taevasse. See on tõe vastand. See viib koguduse põrgusse.

ISSAND Ütleb: Peske endi südamed. Peske endi südamed kahetsevas meeleparanduses. Puhastage enda telk, puhastage enda hing kahetsevas meeleparanduses. Tema tahab deponeerida uue Kirkuse, rohke Kirkuse, kõigest kõige väärtuslikuma Kirkuse. JEHOOVA MISQUABBI, ISSAND Sinu Kõrge Varjupaik. ISSAND visiteerib koguduses ja Keenias vapustaval viisil. On nii kardetav jääda seda tõkke taha vaatama. On kohutav jääda seda tõkke taha vaatama. On rumalus jääda tõkke taha seda vaatama. Igaüks peaks vupsama kaasa!

Sõnumitooja on siin. Valmistage tee, pöörduge ära patust! Pöörduge tagasi pühadusse, hüljake maailmalikkus ja kurjus, moraalne laostumine, ebamoraalsus, keha paljastav riietumine naistel, abordid koguduses, homoseksualism, prostitutsioon koguduses, eduteoloogia. Hüljake need kõik!

Võtke Rist ja Veri! Vaadake Risti väge! Vaadake Vere väge evangeeliumis! Vaadake neid pimedaid silmi, mis avanesid eile, mis šokeerisid rahvast, šokeeris meid siin. Ta ütles, et ta näeb inimesi just nagu puid. Tegelikult Piibel kordab iseend otse meie ees, otse ilma tõlkimiseta. Kui võimas! Kes võib jääda sinna tõkke taha, kui see tohutu Hiline Kirkus, tõotatud Kirkus voogab alla? Rahvad liitugu kaasa! Olge alandlikud ja heitke kõrvale endi teoloogia ja järgige ISSANDA Häält, järgige JUMALA juhatust! Järgige JEHOOVA juhendamist. Heitke kõrvale inimteoloogia, inimfilosoofiad, kus sa võid hakata kahtluse alla seadma isegi JUMALA Häält.

Vaadake Keeniat! Nad ei sea mitte kunagi kahtluse alla. Nad ütlesid, et meie ei pea olema geeniused. Enne kui ISSANDA Teenija tuli, olime kuival. Halvatud olid halvatud, pimedad olid pimedad. Korrumpeerunud jutlustajad otsisid siit raha. Nad valetasid meile ja andsid valesid prohveteeringuid. Me olime alasti. Meil oli ebamoraalsus koguduses, abordid koguduses, abieluvälised rasedused. Kuid kui Tema tuli ja jutlustas kahetsevat meeleparandust ja me võtsime vastu kahetseva meeleparanduse, siis meie liikumisvõimetud invaliidid tõusid üles. Pimedad silmad saavad nüüd näha. Nad ütlesid: Ei, me ei taha kuulata enam mingit teist häält.

See on lapsukese veatus. Lapsukese. Te kaotate JUMALA Kirkuse, kui te asetate oma pea veelgi sinna maailmalikku inimteoloogiasse. Olge nagu Keenia! Keenia järgib JEHOOVA Häält. Nad ütlevad, see siin on lihtne. Tema räägib Jumala ees õigena olemisest. Tema on meid nuhelnud. Me peame liikuma pühaduses! Ma ei pea olema geenius teadmaks, et seal on taga JUMAL. See on JUMALALT. Kuulake mind Ameerika, Ameerika Ühendriigid! Kuulake mind Mehhiko, Brasiilia, Ladina-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Vahe-Ameerika, Euroopa, Austraalia, Aafrika, Aasia! Nüüd ei ole aeg teoloogia jaoks! Järgige ISSANDA Häält ja te lähete Taevasse sisse.

Pilv on laskunud. Tema on käskinud Taevast päikesepaistelisel kirkal suvepäeval ja Taevas avanes ja vahetu Sade algas. Seda on toimunud sageli, mitte ainult ühel korral. Eelija tuli on laskunud alla Taevast. ISSAND on Teda Kirgastanud, Mida teil on veel oodata? Keenia võtab kõik selle Hilise Kirkuse. Kirkuse, mida sa näed Haggai 2:9. See tõotatud Kirkus, see ääretu Kirkus. Tema ütleb: Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, kus halvatu tõusis üles. Nüüd on Tema näidanud mulle suuri hulkasid, ühes kohas kuus liikumisinvaliidi tõuseb saaaegselt üles. Kui kaunis! JUMAL-ISA andis mulle teada, et Tema Süda oli tõeliselt rõõmus. Tema oli tõeliselt rõõmus, et ISSANDA Maanteed valmistatakse nüüd korralikult, Jumala ees õigena, pühaduses, kus pole mitte mingisugust kompromissi.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas. Kui kaunis saab olema see päev! Ma tantsin sellel päeval. Ma ütlen siis rahvale: Vaata, ma ütlesin teile. See oli see, mida ma mõtlesin, kui ütlesin teile, et valmistuge, aga te ei kuulanud. See oli see, mida ma mõtlesin. See saab olema pöördumatu, tagasisaamatu, lunastuse päev, tõe päev. ISSAND

Õnnistagu teid, leidmaks tarkus! Toda. Todah rabah. Toda lahem. Shalom

 


Tõlge eesti keelde. 29.12.2017 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor

Allikad: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi