20.12.2017 PROHVETEERING. KÕIGE AJALOOLISEMAST KRISTUSE KOGUDUSELE OSAKS SAAVAST TERVENDAVAST VÕIDMISEST TULEVASEL GLOBAALSEL TERVENDAMISTEENISTUSEL 31.12.2017 – PROHVET DR. OWUOR

 


PROPHECY OF HISTORIC HEALING ANOINTING COMING INTO THE CHURCH AT THE UPCOMING GLOBAL HEALING SERVICE 

Kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA, ISSAND EL OLAM, Iisraeli Vägev JUMAL. Tema on Rääkinud minule. Uuesti. Kallid hinnalised pühad, kes te olete kuulamas!

ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA sinu Kilp, JEHOOVA sinu Mäelinnus, JEHOOVA sinu Pelgupaik, JEHOOVA sinu Vabastaja, JEHOOVA sinu Kõrge Varjupaik, sinu Lipp JEHOOVA, JEHOOVA sinu Valgus, JEHOOVA sinu Tervenemine, JEHOOVA sinu Karjane, JEHOOVA sinu Kalju, JEHOOVA sinu Rahu, JEHOOVA sinu Õigus, JEHOOVA sinu Tugevus, JEHOOVA sinu Päästja, Lunastaja. Tema on Rääkinud minule, õnnistatud inimesed.

Ning sel põhjusel tulen teie juurde praegusel hommikul. Täna. Tulen teie juurde, kallid inimesed, tänasel kolmapäeva hommikul, sellel 20. detsembri hommikul. Sest Tema on Rääkinud minule. Need on võrratud päevad, milles me elame. Kui toimub pidev vestlus Taeva ja KRISTUSE koguduse vahel. Kui toimub katkematu vestlus Taeva ja maailma vahel.

Ning see vestlus toimus eile, ööl enne praegust ööd. Ning Tema, ISSAND JEHOOVA, näitas minule paika, kus puudus tee. Olin seal toimekalt töötamas. See oli veidi mudane, seal oli üsna palju vett ning eespool oli mägi, mis laskus alla mudasesse paika. Ning siis oli mägi. Ning ISSAND asetas mind sinna ja ma töötasin seal väga-väga pingeliselt. Ma ehitasin teed.

See oli suhteliselt räpane koht. Ning ma puhastasin ja puhastasin seda, et sõidukid saaksid liikuda. Ning igasse paika, mille ma sain viimistletud, sinna tuli kaunis tee, valmistatuna. Ning ma töötasin selle märjal poolel, seda puhastades ja see hakkas kuivama. Liikudes mäe suunas. Seal oli palju tööd. Töötasin ja higistasin, valmistades seda teed.

Esialgu puhastasin seda osa teest, mida puudutavad sõiduki rattad. Ning siis seda veelgi enam puhastades. Siis see kuivas ja sellest tuli väga vastupidav asfalt, väga suurepärane asfalt. See oli väga töömahukas. Kuid see oli olnud üsna mudane ja seal oli palju vett. Ning ma puhastasin seda ja ISSAND aitas mind, kui ma seda puhastasin. Olles suunatud mäe poole. Oli väga pingeline.

Selliseid päevi me elame, kallid inimesed. Kui ISSAND Valmistab teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Selle vestluse Sõnum on nüüd absoluutselt ja piisavalt selge igale üksikule inimesele planeedil Maa. Ent sellel hetkel on ISSAND väga pingeline koos Tema Teenijaga, Valmistades Teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks.

Ning siis oli teine vestlus, milles ISSAND tõstis mind üles ja viis Tema Troonisaali Taevas. Need on vapustavad päevad, kallid inimesed, kui ISSAND teeb kõike seda. Ja on imeline, et seekord, kui ISSAND tõi mind Troonisaali, kõndis Tema koos minuga Troonisaalis. JUMAL-ISA Ise, meie ISSAND JEESUS KRISTUSE JUMAL, Iisraeli JUMAL, Tema viis mind Troonisaali. Tema Troonisaali Taevas. Taeva Aujärjele. Kõige Pühamasse Paika. Pühamast Püham Paik Taevas.

Ning Tema kõndis koos minuga Troonisaalis. See oli imeline. Sest kui me kõndisime, siis seekord Tema avas Ukse. Niisiis. Kui Tema avas Ukse, siis Uks avanes. Ning kui Uks oli avatud, Paistis seal ISSANDA Auhiilgus. See säras minu ees, sest Tema kõndis koos minuga. Ning nüüd nägin ma ISSANDAT puudutamas, puudutamas ja eemaldamas puulehti. Hakates noppima Elupuu lehti.

Uuesti. ISSAND kõndis seekord koos minuga. Tema tegi seda teistmoodi, sest seekord avas Tema nüüd Ukse ning ma võisin näha Elupuud ja Elupuu lehti. Ning seekord Tema puudutas ning läks taas ja puudutas puulehti ning Tema lõikas Enda Käega puulehti. Kaunilt katkestades. Harmooniliselt. Ning Tema lõikas need ja asetas need minu vasakusse prohvetlikku kätte. Ning siis Ütles ISSANDA Hääl: “Uuesti. Need on rahvaste Tervendamiseks.” Ning seejärel ma tulin tagasi maailma.

Niisiis. Praegust ajajärku saadab tohutu võimas imetervenemiste laviin. Ning me ei tea seda arvu, kui mitusada jalutut on tõusnud üles kõndima. Ning väga palju pimedaid silmi on avanenud. Paljud-paljud kurdid kõrvad on avanenud. Väga palju tummasid keeli on vabastatud. Palju vähkkasvajaid on tervenenud. Sealhulgas inimestel, kellel oli vähk peas ning kui nad olid magamas, siis see mäda tuli ja kogunes, kui nad asetasid oma pea voodilinadesse. Need on nüüd ära kuivanud. Väga suuri asju on aset leidnud. Pead, mis olid perforeeritud, koljud mädanemas ja nõrgad, need olid mulgustunud, mäda voolas, need on nüüd ära kuivanud. Siin maal. Samuti on olnud palju tervenemisi ka teiste rahvaste juures.

See imetervenemiste laviin algas 19. novembril ja kestis kuni jõulukuu 3. päevani, kuni nädalavahetuseni enne praegust, kuni viimase nädalavahetuseni. Me ei suuda tervenenute arvu kokku lugeda. Me ei suuda enam kokku lugeda nende halvatute arvu, kes on tervenenud. Arstide meeskond ja raadiotiim koguvad tunnistusi, minnes erinevatesse küladesse. Just nüüd rõõmutseb külarahvas kõikjal nende tervenemiste üle. Nad pidutsevad ja helistavad, et kus on Piiskop. Paluvad, et tule. See isik on üks neist. Tema on meie isa, tema on meie onu, tema oli pime, kui ta toodi kogudusse ja nüüd ta näeb. Kus on selle koguduse pastor? Palun tule. Külarahvas organiseerib iseseisvalt tänuteenistusi. Nad helistavad pastoritele ja paluvad, et pastor tuleks ja avaks seal neile koguduse. On suur laviin. Seega, kui on see laviin, siis samal ajal on tervenemiste tsunami kogu maal. ISSAND Ütleb: On tulemas veel suurem tsunami ja Tervenemiste laviin.

Niisiis. Kui vapustav aeg, kallid inimesed! Kui kardetav aeg olla elus! Milline aukartust äratav aeg olla kristlane. Olla usklik. Olla uuestisündinud. Kui aukartust äratav aeg olla õige ja püha. Olge Jumala ees õiged, et võiksite näha ISSANDA pühadust! Seega ISSAND on öelnud, et on Tulemas taaskord võimas Tervendav Võidmine. Ja Tema läkitab Tema Teenija vabastamaks KRISTUSE kogudust ja vabastamaks Tema inimesed, vabastades vangistatud.

Et rahvad võiksid teada: Aeg On Möödas. Et nüüd ISSAND JEHOOVA Visiteerib maailmas. JUMAL-ISA Visiteerib nüüd KRISTUSE koguduses, valmistades ette kogudust, valmistades ette rahvaid KUNINGA, MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. See kõik liitub siia juurde.

Et inimesed ja kogudused ja kõik need usulahud või kuidas te neid nimetate, keda te näete televisioonis või kus tahes, nüüd nad peavad lõpetama selle mängu ja pöörduma tagasi Jumala ees õigena olemisse ja kinnituma pühadusse. Jutlustades Jumala ees õigena olemist, jutlustades pühadust ning pöörduma tagasi Risti ja Vere Evangeeliumi juurde. Ning lõpetama selle modernismi ja lõpetama niinimetatud rahalise rikkuse siirdamised kogudusse. Ja mida tahes nad seal ka jutlustavad. Ning hakata valmistama inimesi ette ISSANDA jaoks. Ning alustada inimeste ettevalmistamist MESSIA jaoks, JUMALA Kuningriigi jaoks.

Kui vapustav aeg, kallid inimesed! Seega ISSAND Ütleb, et kui te lähete tuleval nädalavahetusel koguduste teenistustele, siis te tänupidutsete nende halvatute üle, kes on läinud kõndima. Ning pimedate avanenud silmade ja avanenud kurtide kõrvade üle, avanenud ja vabanenud tummade keelte üle. Ning tervenenud vähkkasvajate üle. On vapustav näha halvatud lapsi tõusmas üles ja kõndimas. Selle nägemine on vapustav vaatepilt. See on šokeeriv moment, kui te saate tänupidutseda nende imetervenemiste üle.

Praegusele nädalavahetusele järgneval nädalavahetusel (31.12) saate te koguda taas liikumisvõimetud invaliidid, pimedad ning dokumenteerida nad nende külades. Minge sügavale küladesse ja tooge sealt kõik jalutud, kõik pimedad, kõik kurdid ja tooge nad koguduse ühisteenistusele praegusele nädalavahetusele järgneval pühapäeval. Ühiskogunemisele, pidulikule tänu-jumalateenistusele.

ISSAND kasutab taas Tema Teenijat, et vabastada mõõtmatu Ajalooline Tervendav Võidmine, millel ei saa olema piire. See ületab maa piirid ja läheb läbi tõkete, kastes maad. See leotab maad JEHOOVA JUMALA ääretu Kirkusega, JEHOOVA Tervendava Võidmisega. ISSAND Puhastab liikumisvõimetud invaliidid ja Tema päästab vabaks vangistusest vaimselt haiged. Kui aukartust äratav oli näha vägivaldseid vaimuhaigeid vabanenuna Elevandiluurannikul. Nad olid väga vägivaldsed. Olles lõpuks vabana, uutes riietes, juuksed aetuna, normaalselt rääkimas, kõneldes ja rääkides, kust nad tulevad ja muudest asjadest. ISSAND päästab vangid vabadusse. Ma olen näinud kõigest kõige ajaloolisemat Tervendavat Võidmist Tulemas.

See viimane Kirkus on suurem kui esimene sade.

Seega sellel tulevasel nädalavahetusel te lähete ja rõõmutsete. Tean, et olete kogu nädala olnud tänupidustustel kogudustes. Raadiokanal läheb kogudusest kogudusse. Teie külasid ühendav raadio otse-eeter liigub kogudusest kogudusse.

Taevakella Aeg on muutunud. Aeg on muutunud Koguduses. Koguduse teenimisse on tulnud pidutsev ülistus, pidutsev tänuteenistus. See tähendab, et Aeg on muutunud Taevas, kallid inimesed.

Seega ISSAND Ütleb, et sellel nädalavahetusel, kui teil on teenistused, pidustus-tänuteenistused, tulete kogudusse ja Piiskopid edastavad need vägevad tervenemised raadiosse. Ning raadiokanal järjestab, milline kogudus saab millal olla raadios. Ning igaühele antakse umbes 10-20 minutit aega ja siis järgmisse kogudusse, järgmisse kogudusse.

Palju väikeseid lapsi on läinud kõndima. See on äärmiselt šokeeriv. Te nutate nähes seda, kuidas nad tõusevad üles ja hakkavad kõndima esimest korda elus. Täiesti liikumisvõimetud invaliidid, olles maa pinnal. Täiesti pimedad. Vaadake, mis toimus Peruus. 2 inimest talutasid teda. Halvatu laps, kellel selg oli murdunud. Nakuru Peaaltaril. Vigastatud selgrooge, aukudega. Nad lamasid maa pinnal. Ent nad tõusid üles kõndima ja kõnnivad veel tänaselgi päeval.

Kuid ISSAND Ütleb, et praegusele järgneval nädalavahetusel (31.dets.) te kogute liikumisvõimetud invaliidid, pimedad, kurdid ja halvatud, vähihaiged, vaimuhaiged, kõik. Ning toote nad ühisele teenistusele. Nüüd teil on kaks nädalat aega, et teha seda paremini. Ning ISSAND kasutab siis Tema Teenijat, et kuulutada välja teie koguduste jaoks võimas Ajalooline Tervendav Võidmine. Vabastades vangid vabadusse ning tervendades haavasid ning sidudes kinni murtud südamed. Ning valmistades ette rahvad ja valmistades ette kogudust MESSIA suursuguse Tulemise jaoks.

Seega, kui me alustame täna õhtul tänupidustusi, täna siin Keenias, kallid inimesed, siis ISSAND on viinud mind Troonisaali. ISSANDA sõbra, JEHOOVA sõbra. Tema on kõndinud minuga Troonisaalis. Ning seekord Tema avas Ukse. Tema avas Ukse, teise Ukse, tagaukse. Ning kui Tema avas selle Ukse, siis nägin ma Elupuud ja ISSANDA Kirkust Kiirgamas. Ning siis võttis Tema vägevaid Elupuu Lehti. Tema avas selle Ukse, ma ei tea, kas see oli kõrvaluks, kuid see tundus olevat kõrvaluks. Ent Tema avas Ukse. Tema avas Ukse ja Auhiilgus Paitis seal ees. Ning ma nägin Elupuud. Ja Tema võttis puulehti. Värskeid, värskemaid puulehti, milles on palju enam Võidmist ning need õitsesid mu käes. Kui Tema asetas need minu kätte, siis need õitsesid. Ning Tema Ütles: “Need on rahvaste Tervendamiseks.

See tähendab, et on tulemas tohutu võimas Visiit. Ning mina ei pea minema kusagile maale. Kõik rahvad saavad sõna otseses mõttes tulla kuuldele ning võtta vastu Tervenemine. Ja nende liikumisvõimetud invaliidid tõusevad üles ja kõnnivad. Nende pimedad näevad, nende kurdid kuulevad, nende tummad räägivad, nende halvatud kõnnivad, kasvajad sulavad ära ning nende vähid kuivavad ära. Nende selgrood tervenevad, nende vaimsed haigused taastuvad.

Kahe nädala pärast on tulemas Globaalne Tervendamisteenistus.
Ma olen näinud MESSIAT Tulemas. Ma olen näinud MESSIAT Tulemas.

Jesaja 62:10. Tema Ütleb:

“10 Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp!”

Ehitage, ehitage maantee ISSANDALE! ISSAND ehitab nüüd meile maanteed MESSIA jaoks. Ning kui see eeskäija kannab nii suurt autoriteeti, kui palju võimsam saab siis olema MESSIA Enda Tulemine. Valmistage tee, kallid inimesed!

Kogu viimase öö näitas Tema minule väga paljusid liikumisinvaliide, kes on nüüd tervenenud Keenias. Viimasel ööl. Need on eelmise öö vestlused Troonisaalis. Ööl enne tänast ööd. Kogu öö Tema näitas minule neid lõputult kauneid tervenemisi, mis on toimunud siin maal. Liikumisvõimetud invaliidid kõnnivad, pimedad näevad, kurdid kuulevad, tummad räägivad. ISSAND Puhastab ning Tema aitab vaeseid Aafrika maade külades. Neid unustatuid, neid hüljatuid, neid põlatuid, neid, kelle haiglad on tagasi lükanud.

Tema Ütleb: “Taeva Kuningriik on Tulemas!” Nüüd ei ole tähtsust sellel, kas sa oled vaene või sinul ei ole raha minna haiglasse või sinul ei ole raha operatsiooniks või haiglad lükkavad su tagasi. JEHOOVA JUMALA Kirkus Tuleb nüüd Valmistama Teed. Seega tõuse üles ja võta vastu sinu Tervenemine! Tõuse üles ja näe ISSANDA Kirkust! Tõuse üles ja näe MESSIA Tulemist!

Kallid inimesed, Tema on Tema, keda tõotas Piibel. Piibel tõotas, et Viimastel Päevadel Tema läkitab teile Tema Teenija. Ma läkitan teile Prohvet Eelija, Suure Prohveti. Suure Prohveti, Tema, kes valmistab ette Tee. Tema, kes taastab kõik. Enne MESSIA kardetavat Tulemist. Valmistage tee! Ma olen näinud MESSIAT Tulemas!

Isa on juba kõndinud koos minuga Troonisaalis ja Tema avas Ukse. Ma ei tea, kas see oli kõrvaluks või mis see oli. Kuid Tema avas Ukse, teise Ukse ja seal Paistis Auhiilgus. Ning Tema tõi Puulehti ja Tema asetas need minu kätte. Ning Tema Ütles: “Mine alla. Need on rahvaste Tervendamiseks.” Ning Tema tõi mind tagasi.

Valmistage tee! Valmistage tee, kallid inimesed! Aeg On Möödas.
MESSIAS on Tulemas. Ma olen näinud MESSIA Tulemist.
Ristija Johannes on Rääkinud minuga Jumala Aujärje ees.
Ma olen näinud JUMALA TALLE Tulemas.
Tänan. Shalom. Toda raba.

 


 

Allikas:   www.jesusislordradio.info    http://www.jesusislordradio.caster.fm/