28.1.2018 PROHVETEERING. ITAALIAT ON TABAMAS MASSIIVNE MAAVÄRIN. ISSAND KUTSUB RAHVAID KAHETSEVALE MEELEPARANDUSELE – PROHVET DR.OWUORNiisiis, Piibel Ütleb. Matteuse 24:7. Kallid inimesed, loen Matt. 24:7, kus Tema Ütleb:

“7 Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi
vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.”

Siin on Amplified-tõlge, kus Tema Ütleb:

“7 … ning paljudes kohtades tuleb näljahäda ja maavärinaid.”

Kallid inimesed, ISSAND on Rääkinud minule täna, tänasel päeval. ISSAND JEHOOVA, Vägev Taeva JUMAL on Rääkinud minule täna – pühapäeval, 28. jaanuaril 2018.a. Tema, ISSAND, tõi mind Itaalia riiki. Ning olles toonud mind Itaaliasse, näitas Tema seejärel minule patu olukorda Itaaliamaal; katoliiklust, nelipühi kogudust eksituses, neid valeprohveteid, valeapostleid, vale-evangeeliumi, modernismi, ebamoraalsust. Itaalias on nii palju ebamoraalsust.

Ja siis, ISSANDA Hääl Rääkis Taevast ning Tema käskis mind ja Ütles: “Palun siruta vasak prohvetlik käsi ja kuuluta välja ISSANDA kohtuotsus selle maa kohale.” Ning kui ma osutasin vasaku prohvetliku sõrmega Itaaliamaa suunas, nägin ma võimast maavärinat tabamas Itaaliat.

Annan teada Itaalia riigile järgnevat: ISSAND on Rääkinud minule seoses Itaaliaga ning Tema küsib Itaalia riigilt nüüd meeleparandust, üldriikliku patukahetsuse ja meeleparanduse kaudu. See on Kutse patukahetsusele ja meeleparandusele. ISSAND on kutsunud Itaaliat, Itaalia rahvast – pöörduma JEESUSE juurde, olema uuestisündinud ja pöörduma ära sellest katoliiklusest ja ebajumalateenimisest, mida sa näed seal. Ja nelipühi kogudused, pöörduge ära eksitusest ja valedest, valeprohvetitest, ebamoraalsusest. Naised on alasti, koguduses on homoseksualism.

ISSAND on andnud käsu kogu Itaalia riigile, kogudusele ja inimestele, kes ei ole uuestisündinud, et nad kõik peavad kahetsema pattu ja meelt parandama ning võtma vastu JEESUS KRISTUSE ISSANDAKS. MESSIAS on tulemas. ISSAND küsib kogu ITAALIA riigilt patukahetsuse ja meeleparanduse kaudu tagasipöördumist ISSANDA juurde.

Näen, et ISSAND juhendas mind, toomaks kohtuotsust. Ma näen, et tulemas on massiivne maavärin. Tundub, et see on pigem kusagil keskel. Ma ei tea, miks ma näen just Itaalia keskosa. Näen paljusid ehitisi kokku kukkunult. Näen juba paljusid ehitisi kokku kukkununa.

Seega, on tulemas väga tõsine maavärin. Täna, 28. jaanuaril 2018.a., annan ma Prohveteeringu sellest, et kui Itaalia ei paranda meelt, siis Itaaliat tabab massiivne ajalooline maavärin. Ma näen paljusid ehitisi kokku varisenuna. Näen ehitist, mis on valge; see on valge ehitis. Ma ei tea, kas see on kontorihoone või elumaja, kuid see kukkus kokku. See vajus kokku. See varises maha. Paljud ehitised varisevad maha. Massiivne maavärin tabab Itaaliat. Ning ma tunnen, et ISSAND nagu tõukaks mind, Tema tõukas mind Itaalia keskosa suunas. Ma ei tea täpselt, kus on Kesk-Itaalia, kuid keskuse poole. Teisiti öeldult ehk veidi teises kohas, kus see varem oli. Kuid massiivne maavärin tabab Itaaliat, kallid inimesed.

Seega, MESSIAS on tulemas! Need on need päevad, kui ISSAND raputab rahvaid. ISSAND juhendab tegemaks patukahetsus ja meeleparandust. Tema puhastab üle kogu maailma Jumala teenimist. Tema puhastab välja ebapuhtuse, patu koguduse elust, usklike elust.

Olen Rääkinud, et Itaaliat tabab ajalooline maavärin, kui itaallased ei paranda meelt. Itaalia kohal on nüüd meeleparanduse käsk. ISSANDA Hääl on nüüd Itaalia riigi kohal. Ja ISSAND on Juhendanud ning Käskinud Itaalial teha kahetsev meeleparandus ja pöörduda tagasi Jumala ees õigena olemisse, pöörduda tagasi pühadusse.

Aeg on otsa saanud. Olen näinud MESSIAT tulemas. ISA Taevast on läkitanud mind valmistama maailma rahvaid ette MESSIA tulemise jaoks.

Seega, Euroopat tabab massiivne maavärin. Ja see tabab Itaaliat. Olen näinud seda; kusagil keskosas, keskel, veidi eemal eelmisest; Kesk-Itaalias. Ent siiski, toimub maavärin, kus iganes see ka on. See tabab Itaaliat. See on massiivne maavärin ja ehitised varisevad kokku. Seega sellelaadse hirmu ja õuduse aeg sealse maa jaoks. Niisiis, ISSAND määrab Itaalia jaoks patukahetsuse ja meeleparanduse.

Need, kellel on kõrvad, võtku kuulda ISSANDA Häält. Olen näinud MESSIAT Tulemas. Olen näinud MESSIAT tulemas, kallid inimesed! Pöörduge ära maailma tavadest. Kogudust on hoiatatud. Olen hoiatanud Ameerika Ühendriikide kogudust pöörduma ära eksitusest ning hakata nüüd otsima JUMALAT, kutsudes Ameerika Ühendriike üldriiklikule patukahetsusele ja meeleparandusele. Kanada kogudus, Mehhiko kogudus, Kesk-Ameerika kogudus, Lõuna-Ameerika kogudus; kogudus Brasiilias, El Salvadoris, Ecuadoris, kõigis nendes maades, Argentiinas, Tšiilis, seal joonel, Peruus. ISSAND küsib meeleparandust. Ning olen näinud ka ennast. Täna nägin iseend saabumas Puerto Ricosse.

See on suur aeg, kus ISSAND küsib rahvastelt meeleparandust. Itaaliat on tabamas võimas maavärin.

MESSIAS on tulemas! Valmistage ISSANDALE Tee, olge pühad, pöörduge ära seksuaalsest himust, naiste himutsemisest silmadega, pöörduge ära seksuaalsest ebamoraalsusest, pornograafiast, homoseksuaalsusest, lesbismist, LGBT-st, niinimetatud homoparaadidest! Pöörduge ära eksitusest koguduses!

Kogudus on teinud suure karuteene ISSANDALE.

Nüüd, praegu on see ajahetk, kui ISSAND kutsub kogudust pöörduma praegu tagasi puhtusesse ja Jumala ees õigena olemisse ning pühadusse; valmistamaks seesugusel viisil usklike südametes ette Teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks.

Kas te ei näe seda? Kas teie siis ise ei näe seda, et aeg on muutunud?

MESSIAS on tulemas, kallid inimesed! Ma olen kõiki Aafrika rahvaid hoiatanud, et kahetsege patte ja parandage meelt. Hoiatanud Aasiat tegemaks patukahetsus ja meeleparandus; Austraaliat – kahetsemaks patte ja parandamaks meelt; Uus-Meremaad, saari, kõiki – kahetsemaks patte ja parandamaks meelt; Euroopat.

MESSIAS on tulemas! Maavärin on tabamas Itaaliat, kardetav maavärin, kallid inimesed. Shalom


VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!


Tõlge eesti keelde. 28.1.2018 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi


Vaata lisaks:

PROHVETEERINGUTE TÄITUMISNÄITEID > 20.7.2013 Suur maavärin raputab Itaaliat

MESSIA TULEMISEST > 1.10.2017 Ebajumalatest. KÄSK rahvastele

PROHVETEERINGUTE TÄITUMISNÄITEID > 2017 Jumala Kohtutest Ameerikas