⇒  2.3.2023 ISSANDA PROHVETEERING – HOIATUS IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST SÕJAST

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID

Kuulatav inglise-soome keeles ⇒


⇒  8.9.2021 PROHVETEERING – HOIATUS  PEATSEST IRAANI TUUMASÕJAST


⇒  26.7.2020   PROHVETEERING – HOIATUS  PEATSELT TOIMUVAST IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST TÕSISEST SÕJAST


VARASEMAID ETTEKUULUTUSI SAMAL TEEMAL :


⇒   13.4.2011 PROHVETEERING IRAANI SÕJAST

PROHVET DR. OWUOR


⇒  2011 PROHVETEERING IRAANI TUUMASÕJAST


⇒  28.1.2012 PROHVETEERING IRAANI TABAVAST SÕJAST


⇒  15.4.2012 PROHVETEERING. IISRAELI TABAVAST SÕJALISEST OHUOLUKORRAST


⇒  8.7.2012 PROHVETEERING IRAANI TABAVAST TUUMASÕJAST

PROHVET DR. OWUOR / (Viin, Austria) 


⇒  2.3.2012  ETTEKUULUTUS TUUMASÕJAST  SEOSES IRAANI, IISRAELI, VENEMAAGA

PROHVET DR. OWUOR. Edastatud: ´Jesus is Lord´- Raadio kaudu (ingl.k.)


⇒  8.2.2017 PROHVETEERING – HOIATUS IRAANI TABAVAST SUUREST TUUMASÕJAST

ISSAND on Rääkinud minuga. ISSAND on Rääkinud minuga. ISSAND Rääkis minuga öösel. Istusin toolis ja lugesin Piiblit. Ning kui ma istusin toolis, lugedes Piiblit, siis ISSAND viis mind unes ära. Ning Tema Rääkis minule siis sellest, mis parasjagu maailmas toimub ning mis hakkab maailmas toimuma.

Nüüd. Ma näen sõjalennukeid. Selliseid väga moodsaid hävituslennukeid nagu seda on F-35. Jah. Näen neid koos pommidega. Isegi esiosasid; neid paljusid pomme, mis on lennukite all. Sest ISSAND asetas lennukid lendama minu kohale, sellisel viisil. Ning need suunduvad teatud suunas. Need on üliväga kaasaegsed F-35 lennukid. Näen tulemas tohutult suurt sõda. Ning minul on tunne, et alates aastast 2005 prohveteeritud Iraani tuumasõda on peagi toimumas.

Taaskord. Sealt, 27.septembrist 2005 Mbeyast, Tansaaniast alates. Kui ISSAND Rääkis minule Tansaanias, Mbeyas olles, sellest tohutu suurest sõjast. Tuumasõjast, mis saab toimuma. Iraani tuumasõjast. Kus saavad olema kaks raketti, mis tabavad mäe jalamil kõrbes asuvat tuumaelektrijaama. Sealt alates. Minu meelest on see Natanzi tuumajõukeskus või midagi sellist. Ent siiski Iraanis.

Nüüd, taaskord. Viimasel ööl, kui olin istmel istumas ja lugesin Piiblit, siis ISSAND viib mind ära ja Tema näitab minule hävituslennukeid: F-35, tippklassi lennukeid. Stealth-hävitajad, sellised, mis suudavad lennates vältida radareid. Ning kui lennuk tõuseb õhku, siis ISSAND asetab selle tõusma üles minu kohale sellisel viisil, et ma võin näha lennuki alla. See on paljusid pomme täis laaditud. Seega maailm seisab just nüüd märkimisväärse sõja äärel. Kuulutan siinkohal, et ma olen näinud märkimisväärselt suurt sõda maailma peale tulemas. See saab olema tõsine sõda, püüdes lahendada seda aatompommi konflikti, tuumapommikriisi, mis on seoses Iraaniga kestnud juba palju aastaid teiste riikide suhtes.

Mäletate, selles 2005.aasta 27.septembri unenäos minu arvates need kaks raketti tulistati välja lennukist või millestki sellesarnasest, mida ma ei tea. Tundub, et mõistan nüüd, et need tulistati lennukist. On vägagi tõenäoline, et ‘Tomahawk’-rakette mitte kruiisilaevalt ega lennukikandjalt. Paistab nagu nad saadaksid hävituslennukeid. Kaks, kaks. Sest näen, et need on vasest, nende pommide vasest tagaosad ning neid on kaks. Vasest tagaosad pöörlevad vastupäeva ning seejärel tabavad Iraani tuumajaama. Ning see tuli, mis seal plahvatab, läheb nii kaugele kui seda on ida ja nii kaugele kui seda on lääs. Teate, peened-peened leegid, mis lähevad üles peaaegu et Taevani välja. Üles tõeliselt kõrgele, taevasse. Põhjus, miks ma ütlen – tuumapomm, on see, et ma näen neid peeneid, peeneid, peeneid leeke selle suure-suure ajaloolise tule sees, millesarnast maailm ei ole kunagi varem näinud.

Seega oleme me tõelise, vägagi märkimisväärse konflikti künnisel. ISSAND näitas mulle eile neid ‘Stealth’-hävituslennukeid. Vaid USA-l ja Iisraelil on selletüübilisi lennukeid. Need lendavad minu kohal ning ma näen neid suundumas viidatud suunda. Seega maailma peale on tulemas raske olukord. Maailm istub märkimisväärse kollapsi äärel ja märkimisväärse, tähelepanuväärselt suure sõja äärel. Pidage meeles, et selles sõjas Iisrael alati võidab.

Jällegi, olen näinud hävituslennukeid minemas koos pommidega sinna suunda. Jällegi, maailm seisab seega märkimisväärse pöördepunkti künnisel, mis viitab väga olulisele punktile, edenedes MESSIA Suursuguse Tulemise suunas. Oleme kõik teadlikud, et mitte keegi ei tea päeva ega hetke. Seega olen alati olnud väga ettevaatlik püüdega täpsustada seda sõda ISSANDA prohvetlikul ajaskaalal. Sest kui ma ütlen, et toimub sõda ja siis tuleb MESSIAS, siis kogu maailm ootaks eelkõige seda sõda, et see juhtub, enne kui nad hakkavad valmistuma.

Niisiis on palju parem, kui ma ütlen, et see sõda saab toimuma õige varsti. On palju parem, kui ma ütlen, et MESSIA Tulemine toimub enne seda sõda, et see sõda toimub peagi ja MESSIAS tuleb enne seda sõda. Et inimesed oleksid kõigest hoolimata valmis, mistahes ajahetkel see sõda siis ka toimub. Selle asemel, et ütleksin: oodake seda sõda. Kui see tuleb, siis teate, et ISSAND tuleb. Sest mitte keegi ei tea päeva ega hetke, millal MESSIAS tuleb. Kordan ka nüüd sama ISSANDA kuulutust. Ma ei saa seda sõda lokaliseerida maailma rahvaste ees, sest ma ei saa öelda neile, et vaata, see sõda toimub ja siis MESSIAS tuleb. Ei! Tahan, et nii kõik kui ka igaüks eraldi oleksid valmis MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks, vaatamata sellele sõjale, sõltumata selle sõja ajastatusest.

Miks? Sest 15.jaanuari grandioosses vestluses, mille ISSAND mulle privileegina andis, selle visiidi ajal viis Tema mind kaasa ja asetas mind seisma Taeva Väravast 20-30 meetri kaugusele ning ma nägin, kuidas säravpuhtad Kristuse lambad üles tõmmati. Kaunis püha kogudus, küps mõrsja, täiuslik mõrsja, ettevalmistunud kogudus, kes on kannatanud ära kõik selle maailmapoolse tagakiusamise, õeluse ja laimamise. Ning on säilitanud Jumala ees õigena olemise kõikides tegevustes ja oma südametes, kõiges. Ning on vältinud igasugust pattu ja kurjust. Ma nägin neid sisse minemas. Umbes 2 nädalat või 2-3 nädalat tagasi, peaaegu 3 nädalat tagasi. See on hiljutine, ISSANDALT. Umbes 2-3 nädalat tagasi. See on tõepoolest väga värske ISSANDALT, värske JUMALA Aujärjelt. Kui Tema viis mind ja asetas seisma umbes 20-30 meetri kaugusele Taeva Uksest ning ma nägin, kuidas nad sisenesid ja suursugused trepid ilmusid nende sammumisel. Esimene ja teine samm, sel moel, ning nad olid Taeva Kirkuse sees. Ning seejärel uks suleti. Pilv tuli ja varjas nad sees.

Seega, kuigi ma räägingi sellest sõjast, tahaksin maailma rahvaid teadvat, et me istume märkimisväärselt suure visiidi künnisel, MESSIA Tulemise künnisel. ISSAND on viinud mind nüüd sellele uksele. ISSAND on nüüd viinud mind uksele. Seisan seal uksel. Kuulutan nüüd MESSIA Tulemist Uksel, Taeva Uksel, kus ma nüüd seisan! Olen siiski näinud ka sõjalennukeid minemas ning sõjategevus on tulemas. On tulemas rünnak, sõjaline agressioon. Hävituslennukid lähevad. Nad näevad välja nagu ‘Stealth’-pommitajad, hävituslennukid, F-35 lennukid, pigem selliste puutumatute lennukitena, tippklassi lennukitena, mis suudavad teha tõsise töö.

Ma olen näinud neid asju. Ning kuulutan neid teie kuuldes. Et kui sa kuuled neid asju, siis sa mitte kunagi ei kalgistaks oma südant. Ning sa saad nüüd valmistada oma südame ette MESSIA suursuguse Tulemise jaoks. Kui ilus aeg see on elada, kuulda kuulutust MESSIA Tulemisest, mis jõuab sinu kõrvadeni, kui sinu jalad kõnnivad veel siin maailmas, selle maakera maakamaral. Saades elada ja kuulda ning teha olulisi, tõelisi võite, valmistudes õigsuses ja tingimusteta pühaduses ning näha igavikku. Et siis, kui kõik on öeldud ja tehtud, sa oled saanud kahekordse võidu. Sa elasid siin maailmas, olid maailmas uuestisündinud ning siis lähed igavesse Taevasse. See on nii kaunis päev! Need on imelised lootused seoses ISSANDA Tulemisega! Need on suurepärased uudised, mis praegu jõuavad maailma nelja nurgani. Kaasaja kõigest kõige kaunim asi üldse on see, et sa oled uuestisündinud; oled kristlane, elad kristlasena. Sest me elame koguduse ajajärgus, koguduse hetkes.

See on koguduse hetk! Näeme erakordselt suuri imesid ning erakordseid märke. Näeme, kuidas me Keenias istusime tõeliselt suure katastroofi äärel, näljahäda ja põua tragöödia äärel. Ning näeme, kuidas ISSANDA päästev Käsi veelgi aitab neid ning tõi neile Sademe. Nii et inimesed saavad kasvatada põllukultuure, köögivilju ning kõike muud. Seega see maa alistus aeglaselt ja tervenisti Piibli autoriteedi alla. Kuid selle katastroofi järgi, mida sa näed teistes paikades, kus ei ole sadanud vihma, mõistad, et see oleks võinud olla halb olukord. See oleks võinud olla väga halb olukord. Ning isegi täna siin rääkides on ISSANDA päästev Käsi toonud Keenia Makueni maakonda ajaloolise sademe. Suurema kui esimene sade, mis neil oli. Uganbani linnas. Kui kaunis aeg elada ja olla kristlane ning öelda, et olen uuestisündinud! Kui võimas! Ütelda, et olen uuestisündinud ning olen tahtlikult ja teadlikult otsustanud ning tahtnud kõndida pühaduses, sest soovin veeta igavikku JUMALA juures, igavikulises Taevas.

Ning Piibel ütleb, et ta saatis oma sulase kutsuma neid, kelle jaoks pulmapidu oli valmistatud. Tema ütleb, et isand, isa oli valmistanud pulmapeo pojale. Siis ta palus sulasel minna välja ja kutsuda, tuua need, kes olid kutsutud. Neid, kelle jaoks pulmapidu oli valmistatud. Pulma külalisi. Ning Tema ütleb, et sulane läks ja ütles neile, et nuumvasikad on tapetud. Nuumvasikad on tapetud. Kuid need, kelle jaoks sõnum oli antud, olid hõivatud ja juhitud eksitusse, olid kinni selle maailma eksituses. Ning nad kaotasid selle. Ning Tema Ütleb, et nad ei vääri seda.

Kuid sina, kes sa oled praegu kuulamas, saad teadlikult ja tahtlikult valmistuda. Ning öelda, et sa soovid sellel päeval olla Taevas ning istuda selles peolauas, koguduse osaduses, koguduse suurepärases osaduses. See on see nuumvasikas, see pärand, see osa, mille Jumal on eraldanud. Tema on lõiganud kogudusele ning mida kogudus saab nautida sealses pidusöögilauas. See on koguduse pärand. Igavik, mis on välja jagatud kogudusele. Kirkus, mis on sellele välja jagatud; rõõm, mis on sellele välja jagatud; jumalikult täiuslik heaolu ja tervis, mis on sellele välja jagatud. Istudes seal koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga, koos Iisaki ja Iisraeli JUMALAGA.

Sina valid, sina saad täna teha otsuse. Sest ISSAND on jätkanud MESSIA Tulemise kuulutamist taas ja taas ja taas. Kui on olemas mingigi sõnum, millega koos ISSAND on mind läkitanud, sealt alates kui ma tulin, siis see on: Parandage kahetsedes meelt! Parandage kahetsedes meelt ja pöörduge ära patust! Parandage kahetsedes meelt ja pöörduge Jumala ees õigena olemisse! Säilitage pühadus endi südametes! MESSIAS on tulemas! Järjekindlalt iga unenägu, iga nägemus, iga Hääl räägib minule jätkuvalt MESSIA Tulemisest! Ühel päeval minu keele kohased Sõnad täituvad nii siinses maailmas kui Taevas. Ning see on päev, kui ma tantsin ISSANDA ees. Ja ütlen, et ma ju rääkisin teile. Oi, kuidas ma loodan ja palvetan, et sa ei puuduks sealt ega oleks kuulmas mind ütlemas, et ma ju rääkisin teile! Vaid et sind on võetud üles.

Kuid ma olen näinud, et kuulutus on nüüd uksel. Seisan nüüd 20-30 meetri kaugusel Taeva sissepääsust. Ning ääretult suur JUMALA Auhiilgus, mis on suurem kui pool maailma, oli seal. Ning nad sisenesid. Suursuguste treppide ilmudes, kui nad astusid nendele ja sisenesid. Kuulutus MESSIA suursugusest Tulemisest toimub praegu Taeva uksel. Nüüd on aeg lõpetada maailma asjad ja valmistuda ning olla püsivalt valmis, omades igas hetkes meeleparandust tegevat südant.

Teie, nendest paljudest nii-nimetatud arenenud maadest, te peate kindlustama, et see areng ei takistaks teie pääsemist igavikku. Kui sa oled naine, siis jälgi enda riietumist. Kui sa oled mees, siis jälgi enda riietumist. Jälgi enda südant. Mis filme sa vaatad? Mis on elamise stiil? Millega oled tegelemas? Kas sa oled püha? Kas sa oled Jumala ees õige? Kas ISSANDA Vaim puhastab sind Kirkusest Kirkusesse? Või kas sa oled veelgi osa sellest koguduse suurimast usust ärataganemisest? See on vastutuse hetk! Tõe hetk on siin. See on ilus hetk! Sest on parem, et sa valmistud praegu, kui et sa oled šokeeritud sellel päeval, millal Tema ütleb, et tõepoolest ma ütlesin teile, et ma ei tunne teid!

Need, kellel on kõrvad, valmistugu ISSANDA Tulemise jaoks! Minu Kuningas, minu ISSAND on tulemas. Tema on tulemas võtmaks esinduslikku, püha kogudust, säravpuhast kogudust. Kaunist kogudust, kes on olnud Temale ustav, säilitanud usu JEESUS KRISTUSESSE. On kõndinud usus, hoolimata selle maailma rõhumisest. Ning on olnud ustav Jumala ees õigena olemisele, on püsinud pühana olemises. On elanud eraldatud elu.

ISSAND Õnnistagu teid! MESSIAS on tulemas!

Shalom


(Tõlge eesti keelde. 8.2.2017 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info


⇒  2019. A. ETTEKUULUTUSI, MIS  RÄÄGIVAD IRAANI SÕJAST (soome keeles): 

  1) ⇒  18.06.2019   ja  2)  ⇒ 19.06.2019

⇒  Vaata ka  ⇒    2016. A. ETTEKUULUTUS USA SEOTUSEST TUUMASÕJAGA (eesti keeles)

⇒  Vaata ka  ⇒  2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST


⇒  Vaata ka   1.1.2023 ISSAND HOIATAB EUROOPAT PEATSELT LASKUVA TUUMASÕJA SUHTES

 


 

 

VALMISTAGEM ETTE TEE, MESSIAS JEESUS KRISTUS ON TULEMAS!


Lisainformatsiooni: www.repentandpreparetheway.org ; www.JesusisLordradio.info ; www.repentfinland.fi