24.3.2018 ILMUTUS TAEVA AVATUD SISSEPÄÄSUST & ISSANDA AUHIILGUSEST TAEVA SEES – PROHVET DR. OWUOR

 


VISION OF THE ENTRANCE TO HEAVEN OPEN & THE GLORY OF THE LORD INSIDE HEAVEN – PROPHET DR. OWUOR

‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris. / “Kiitus Issandale! Palun, Issanda Vägevaim Prohvet.” /


 


Aamen. Kui ISSAND Rääkis eile minule tulevasest visiidist, Taeva avanemisest, siis tahaksin vaid korrata seda kõikidele neile, kes on siin kuuldel. Selles vestluses suunas ISSAND mind vaatama üles taevasse. Mäletan suurepäraselt, et kui ma olin parajasti tukastamas, siis Tema palus minul vaadata üles. Ning kui ma vaatasin üles taevasse, siis ISSAND JEHOOVA avas Taeva. Tema avas Taeva.

Ma nägin Taeva sissepääsu avatuna ja ma nägin ISSANDA Auhiilgust Taeva sees. See on see, mida ma tahaksin teha siin eriti arusaadavaks.

Ma olen näinud Taevasse sisse. ISSAND andis mulle näha Taevasse sisse. Teie igavesse kodusse, kuhu kõik inimesed pürgivad, millest kõik inimesed unistavad ning millesse püüdlevad minna. Tagades, et Püha Vaim aitab siseneda neil igavikku koos JUMALAGA Taevas.

Niisiis uuesti. Tahtsin üksnes olla arusaadav selles, et kui ISSAND avas eile Taeva, kui Tema tuli minuga Rääkima igavikust, siis Tema võimaldas minul näha Taevasse selle sissepääsu kaudu. Taeva Ukse kaudu. Ma nägin Taevasse sisse. Ma nägin Taeva sissepääsu.

Ning see on väga tõsine vestlus praegusel ajal, sest Piibel ütleb, et mitte keegi ei tea seda päeva ega tundi, millal MESSIAS tagasi saabub kogudust võtma. Ent sesooni võid sa näha. Arvan, et kõik kristlased, kes on praegu tõsiseltvõetavalt suhestunud igavikuga, on suurepäraselt teadlikud, et jahmatamapanev ime – Taevatrepid, JUMALA Trepid, JUMALA suursugused Kirkad Trepid, millest ma rääkisin selle keelega 15.jaanuaril 2017, on nüüd alla lastud.

Nüüd on need langetatud taevasse, siin pealpool olevatesse pilvedesse. Ning neid on pildistatud kaameraga. Inimesed on dokumenteerinud need endi telefonidesse ja paigutanud WhatsAppi, Twitterisse ja igale poole. Tervesse maailma, ülemaailmselt, kõikjale. Kõik jutlustajad üle kogu maailma on tsirkuleerimas seda vasakule ja paremale. Nad on nüüd teadlikud, et JUMALA Trepid, millest ma rääkisin 15.1.2017, on nüüd langetatud taevasse, maakera kohal olevatesse pilvedesse. Ning see Pilv tuli Taevast. See on see Kirkus, millest ma rääkisin.

Kuid nüüd, kui ma lähen taas Nakurusse, siis ISSAND avab Taeva ja ma näen Taevasse sisse. Armastatud inimesed, te peate olema väga ettevaatlikud! Olge väga ettevaatlikud! Ma näen Taevasse sisse. Ma näen ka mõningaid olendeid seal. Ma ei taha palju ütelda. Ma ei taha rohkem ütelda.

Ent ma näen Taevasse sisse. Seega peate olema te väga ettevaatlikud, kallid inimesed. Ma tean, et olen näinud Rahvaoosolekut, millel ma viibin ja siis toimub ülestõmbamine. Tean, et olen näinud Koosolekut, kus ma viibin, sest ma olen näinud mõningaid julgeoleku isikuid vasakul, kes tagavad Koosoleku turvalisuse ja nii edasi. Ma tean Rahvakoosolekut, ma olen näinud Koosolekut. Nägin seda varem umbes 3 või 4 aastat tagasi. Rahvakoosolekut, kus ma olen ja ISSAND tuleb ning kogudus võetakse ära. Ma nägin neid tõmmatavat üles sealt maapinnalt, kus ma olin Koosolekul.

Niisiis, mitte keegi ei tea päeva ega tundi. Ent siiski, te peate olema väga ettevaatlikud, kallid inimesed. Meie JUMAL ei ole demokraatlik. Meie JUMAL ei ole mitte iialgi demokraatlik.

Sa mäletad Ristija Johannest ilmuvat ainuüksi Jordani piirkonna ümbrusesse. “Valmistage tee! Valmistage tee!” Hüüdes “Valmistage tee!” ja MESSIAS tuli. Ning kui MESSIAS tuli, siis jutlustas Tema ainuüksi Galilea järve ümbruses, Kinnereti ümbruses, Galilea ümbruses. Seejärel Tema läks. Kuid need sündmused muutsid maailma ja igaviku igaveseks. Tema ei pidanud minema ja jutlustama Hiinas või jutlustama USA-s või jutlustama mistahes muus paigas, viimaks lõpule Missiooni seoses inimese igavikulisusega. Seega meie JUMAL ei ole demokraatlik, kallid inimesed.

Ma tean, et olen enda tulemiseks paigutanud paljude rahvaste riike järjekorda. Ärgu see viigu teid eksiteele. Olge valmis iga sekund, igal tund, sest mitte keegi ei tea päeva ega hetke. Kuid te olete väga kindlad, üle maailma on kõik üsna veendunud, et enne kui toimub ülestõmbamine, siis on üks isik, kes peab seda teadma ja see on Tema, kes teiega täna Räägib.

Ma olen näinud Taevast avanevat. Ma olen näinud Taevasse sisse. Ja ma nägin Kirkust Taeva sees. Nägin samuti teistsuguseid olendeid, millest siinkohal ei taha jagada. Mitte keegi ei tea päeva.

Ma tean, et järjekorras on palju rahvaid. Me oleme minemas Rootsi, seejärel minemas Portugali, seejärel minemas Hispaaniasse, minemas Portugali, minemas Austraaliasse, minemas Peruusse, minemas paljude rahvaste juurde. Ent siiski olge te väga ettevaatlikud. Me palvetame, et ISSAND teeks võimalikuks minu jõudmise nende rahvasteni enne kui MESSIAS saabub.

Kuid pidage meeles, et see on Tema prerogatiiv. See on Tema kui JUMALA alluvuses. See on JUMALA Kõigeväelisus. Selles on väljendatud ISSANDA Kõigeväelisus. See on Tema ainuõigus määrata, millal MESSIAS tuleb.

Kuid kui on ükski isik, keda te kõik tunnete, kes saab teadlikuks enne kui see toimub, siis see on Tema, kes teiega täna Räägib. Nemad Kaks peavad teadma. Nemad peavad teadma.

Ning ma olen näinud Taevast avatuna ja ma nägin Taevasse sisse. Ma nägin Kirkust Taeva sees. Ma olen näinud MESSIAT Tulemas, kallid inimesed.

Valmistage ette tee ja olge pühad!

Shalom

 

MESSIAS ON TULEMAS, VALMISTAGE TEE!

 

(Tõlge eesti keelde. 25.3.2018 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor)
Originaalsõnum:
VISION OF THE ENTRANCE TO HEAVEN OPEN & THE GLORY OF THE LORD INSIDE HEAVEN – PROPHET DR. OWUOR

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi