22.DETSEMBER – PIDULIK MÄLESTUSPÄEV JUMAL ISA JEHOOVA JAHVE PILVE VISIIDI AUSTUSEKS

22.12.2022 – JUMAL ISA PILVE VISIIDI PIDULIK MÄLESTUSPÄEV


22.12.2019 Visiteeris Kisumus, Issanda Vägevaimate Prohvetite Suurel Sõna Plahvatuse Konverentsil Jumal Isa Jehoova Jahve Auhuiilguse Pilv. Seesama Pilv, mis tõi juudi rahva aastatuhandeid tagasi välja Egiptuse orjusest; saades inimajaloo ainulaadseimaks Teekonnaks, kus Jumal Isa lahutas Punase mere veed kaheks, nii et Iisraeli rahvas sai merepõhja mööda põgeneda Tõotatud Maale.

Ligi 4000 aastat pole Jumal Isa Kirkuse Pilv Visiteerinud inimeste juures, kuid nüüd, meie kaasajal, on see toimunud taas Issanda Vägevaimate Prohvetite Teenimistöös ja Nende poolt juhitud Kristuse püha koguduse juures. 22.12.2019 täitusid detailselt varasemad Issanda Ettekuulutused, olles edastatud Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu. Jumal Isa jättis Tema Trooni Taevas ja kiirustas Visiidile Tema Sõprade, Tema Vägevaimate Prohvetite Suurele Sõnakonverentsile Kisumusse, Keeniasse, olles kutsutud Tema Erisaadikute poolt.

Enne seda, kui Kõigeväeline Issand Jumal läkitas Tema Vägevaimad Prohvetid ca 20 a. tagasi kogudusse, oli kogudus täitunud liberaalteoloogiast, inimfilosoofiast, rahaarmastusest, eduteoloogiast, nõidusest, seksuaalpatust jms. Nemad hakkasid kuulutama meeleparandust ja patust ärapöördumist, Messias Jeesus Kristuse taastulemiseks pühaduses ja õigsuses ettevalmistumise vajalikust.

Kristuse kogudus Keenias hakkas puhastuma ja meelt parandama Jeesuses, kuniks me näeme ja saame osa sellest Lõpuaja Äratusest ja nendest ülivõimsatest Jumala Visiitidest.

Issanda Vägevaimad Prohvetid kutsusid kõiki maailma rahvaid meelt parandama ja pöörduma tagasi Issanda juurde ning valmistasid maailma rahvaid ette tulevaseks Jumal Isa Visiidiks. Rahvad keeldusid meeleparandust tegemast ja koroonaviirus kui Jumala apokalüptiline kohtumõistmine laotus üle maailma koheselt Jumal Isa Pilve Visiidi järel.

Kristuse püha koguduse ülestõmbamine on väga lähedal. Koos sellega lõpeb ka ca 2000 aastat kestnud Armuaeg, mille tõi Jeesus Kristus Ristil surres ja algab Jumala Viha- ja Karistusaeg, Viletsusaeg ja Suur Viletsusaeg.

22.12.2019 tuli Jumal Isa Kisumusse Suure Kotkana. Maailm ei ole seejärel enam mitte kunagi endine. Kui Jumal Isa tuleb Kotkana, siis võib see kaasa tuua Jumala kohtumõistmise Jumala-kartmatute jaoks.

Kahetsegem patte ja parandagem meelt Jeesuse kaudu, tulgem jäädavalt Jeesuse Pühale Eluteele! Kuniks Taevas on veel avatud. Koos pühade kristlaste ülestõmbamisega Taeva Uks sulgub. Jeesuse Püha Elutee on ühesuunaline tee, kust enam tagasi pöörata ei saa. Seda pööret saab teha 1 ja vaid 1 korra elus.


“Ja Jehoova ütles Moosesele: “Vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti!” Ja Mooses kuulutas Jehoovale rahva vastuse. Siis Jehoova ütles Moosesele: “Mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme, ja nad pesku oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval Jehoova astub kogu rahva silma ees alla Siinai mäele.” (2 Mo 19:9-11)


24.12.2022 ISSANDA PROHVETEERING. KARDETAVA JUMALA PILVE VISIIDIST TEMA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JUURDE SAABUVA MENENGAI-5 ÄRATUSTEENISTUSE AJAL 

⇒  24.12.2022 Ettekuulutus soomekeelse tõlkega


Vaata ka ⇒  22.12.2019 JUMAL-ISA PILVE VISIIT KISUMUS

⇒  24.9.2021 PROFETIA: ISÄ JUMALA VIERAILI MAAILMASSA SUURENA KOTKANA


Venekeelseid jt. keeltes materjale leiab siinse lehe kaardi ´Kontakt´ alt  / ⇒  Адреса материалов на русском и других языках можно найти во вкладке «Контакты» данного сайта / ⇒   Addresses of materials in Russian and other languages can be found under the “Contact” tab of this website / ⇒  Kontaktid: Issanda Vägevaimate Prohvetite Ülemaailmne Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö  


Lisainfo: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
https://www.jeesusontulossa.fi/

〈 Märkus:  Postitusele lisatud dokumentaalsed kaadrid〉