ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET RAPUTAB KOGU UNIVERSUMIT KAHE NEUTRONTÄHE KOKKUPÕRKE KAUDU


AMETLIK DOKUMENTAALNE VIDEO – PROHVET DR. OWUOR


Ingliskeelne ametlik dokument (dokumentaalne film)

THE MIGHTIEST PROPHET OF THE LORD SHAKES THE ENTIRE UNIVERSE AS TWO NEUTRON STARS COLLIDE

Sama video soomekeelsete subtiitritega

HERRAN VÄKEVIN PROFEETTA RAVISTELEE KOKO MAAILMANKAIKKEUTTA, KUN KAKSI NEUTRONITÄHTEÄ TÖRMÄÄVÄT


 

VEIDI MÄRKMEID NEUTRONTÄHTEDE KOKKUPÕRKE DOKUMENDIST (VIDEOST)

Issanda Vägevaim Prohvet Dr.Owuor oli seda Sündmust juba alates aastast 2005 korduvalt ette kuulutanud (ka 2007, 2008, 2017). Siis, kui teadlased isegi mitte ei teadnud neutrontähtede olemasolust.
Tegemist on Piiblis ettekuulutatud Prohveteeringu täitumisega.

Kahe neutrontähe kokkupõrge oli ülimalt ainulaadne Sündmus, mida pole juhtunud maailma loomisest alates. See raputas kogu Universumit. Sealhulgas planeet Maad.
Peale niivõrd tugevat gravitatsioonilainetust pole planeet Maa enam endine.
Plahvatusel vabanenud energial oli sellise võimsus, mille tootmiseks oleks päikesel kulunud 1 triljon aastat.
Plahvatusest tekkivate jäätmete kogus võrdus 16.000-kordse planeet Maa massiga.

Plahvatus raputas raevukalt kõiki planeete kogu Universumis, pannes need ohtlikult õõtsuma, ühelt küljelt teisele. Õõtsutades kogu Universumi kõiki 10 triljonit galaktikat. See raputas kogu Universumi struktuuri.
See oli võimas, kardetav ja kohutav.

Osa taevastest laskus alla ja jäid jäädavalt paiknema teineteise peale.
Issanda Prohvet Dr. Owuor, Jumal-Looja Tahte kohaselt, käskis selle Sündmuse toimumist. Issand Jumal, kogu Universumi Looja, viis Tema Prohveti kaugele Universumi sügavusse. Sinna, kuhu mitte ükski inimene ega inimtehnika pole võimeline minema.

19.10.2017. Kui Prohvet Dr. Owuor Prohveteeris seda Sündmust ette Saksamaal, Berliinis, siis Tema avalikustas, et Kõikvõimas Issand Jumal oli Teda läkitanud maksimumväega. Kui see juhtub, siis maailma rahvad saavad teada, et Tema on Issand Jumala Teenija.

7.10.2008 Tema Prohveteeris, et plahvatusest eralduvad osakesed on punased nagu tuli ja need tulevad alla.
See on Jumala käsi.

Prohvet Dr.Owuor on tulnud maksimumväega. Valmistage tee MESSIA Tulemiseks! Absoluutses pühaduses!
Tegemist on KÕIKIDE AEGADE SUURIMA IMEGA.

Joel 3:3-4; Matteuse 24; Luuka 21
Need on MESSIA Tulemise Märgid.

7.10.2007 Prohvet Dr.Owuor Rääkis ‘Jesus is Lord’- Raadios:
Otse taevast Jumala Troonilt.
Koguduse Ülestõmbamine on just käes. Siis, kui see toimub.
Maa rahvad peavad parandama meelt!
Issanda Suu on Rääkinud.

Juba 27.8.2005 Prohveteeris Prohvet Dr. Owuor nägi seda Sündmust ette ja Prohveteeris seda Indias, esinedes sealse valitsuse inimestele. Kogu Universum hakkab selle Sündmuse toimest ohtlikult õõtsuma. Plahvatusest väljuvad sinised leegid. Osakesed. Need on märgid koguduse jaoks, et MESSIAS on Tulemas. See toimub pealpool Maad. Prohvet nägi seda ette juba aastal 2005. Indias Prohveteeris Tema seda planetaarset Sündmust ka teises koguduses. Palun pöörduge Issanda pühadusse.
Samuti Prohveteeris Tema seda Egertoni Ülikoolis. Nov. 2007.

See Sündmus sõna otseses mõttes raputas meie maakera.
See raputas kosmilist aega.
See tõi maailma peale raske ahastuse.

KÕIKIDE AEGADE KARDETAVAIM JA KOHUTAVAIM PROHVETEERING. Ning see Prohveteering on täitunud.
Prohvet Dr.Owuor on tulnud volituste ja väega.
Tuues kaasa meeleparanduse Sõnumi.
Neutrontähtede kokkupõrge toimus esimest korda kogu loodu eksisteerimise aja jooksul.

Issanda Vägevaim Prohvet kirjeldas seda Sündmust ette rohkem kui 10 aastat tagasi.
Kahe neutrontähe kokkupõrke Sündmuses üks tähtedest läheb paremalt vasakule ja teine järgneb esimesele. Ning tähed lähevad teineteise peale. Valguse kiirusel tormab teine esimesele sisse.

Ning need Prohveti Sõnad täitusid.
Toimus raevukas kosmiline plahvatus, kauges galaktikas.
Need tootsid Universumisse värve.
Kui see päev saabus, siis need tähed kuulasid käsku.
Neutrontähed sulandusid.

Maailma rahvad peavad parandama meelt!
Aeg on muutunud.
Siis, kui see Sündmus toimus, on käes Jeesuse Tulemine.
KÕIK PLANEEDID KOGU UNIVERSUMIS ÕÕTSUSID OHTLIKULT
Ühelt poolelt teisele.
Sellel päeval sai avalikkusele teatavaks, et
JUMAL JEHOOVA ON ÜKSI JUMAL.
Ei ole kedagi teist Jumalat.

“11 Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.”

(Piibel; Jesaja 43:11)

 


Sellist asja ei ole nähtud Loomise algusest (1.Moosese raamat)

 


Prohvet Dr.Owuor kuulutas korduvalt ette seda nüüdseks juba toimunud neutrontähtede kokkupõrget. Mumbais (Indias) ütles Tema 29.1.2008: “Selle tulemusena Universum hakkab vaaruma & nihkub teise asendisse.”

 


Naivasha, Keenia. 27.8.2005. Prohvet Dr.Owuor Prohveteeris, et see kokkupõrge muudab taevaid igaveseks

 


Juba siis, 27.8.2005 Prohvet Dr. Owuor Prohveteeris, et vaadeldav 2 neutrontähe kokkupõrge saaks olema nii võimas, et see ähvardaks purustada taeva struktuurid. See kokkupõrge voldiks kokku teatud positsioone taevas …

 


Ning see tooks kaasa teatud taeva osade jääva kokkuvoldituse

 


17.11.2007 Egertoni Ülikoolis Prohvet Dr.Owuor edastas Prohveteeringu hiiglaslikust kokkupõrkest Maa kohal

 


28.1.2008 Ettekuulutus. Maa kohal toimub hiiglaslik kokkupõrge. Need on imed Taevas ja maa peal. Piibli ettekuulutused

 


22.9.2007 Prohvet Dr. Owuor edastas globaalse raadiojaama ´JESUS IS LORD´otse-eetris Prohveteeringu võimsast kokkupõrkest pealpool Maad. Öeldes: “ISSAND Rääkis taas minule Taeva ja maa raputamisest. See on jätkuv vestlus. Tema Räägib kokkupõrkest, mis saab toimuma siin maakera kohal.  Sellest kokkupõrkest eralduvad osakesed nagu tuli. Nagu tähed. Nende värv on punane. Issand rõhutab seoses sellega, et aeg on muutunud koguduse jaoks. Ning kogudus peab valmistuma JUMALA TALLE Pulmadeks. Tema teeb seda teostamaks Piibli Prohveteeringu täitumist. Joeli raamatus 3:3 Tema Ütleb: “Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal.” Selles Piibli kirjakohas näeme väga selgelt, et Tema hakkab raputama Taevaid. Niisiis, kuigi seda sündmust on raske ja võimatu ette kujutada, ent siiski, see saab toimuma nendel päevadel. Teadke, et kuningate Kuninga tulemine on käes.”

 


Ning siis kümme aastat hiljem – 17.8.2017 – tabas kogu maailma raske šokk, kui järsku ja ootamatult toimus kahe neutrontähe kokkupõrge. Ülivõimsas kokkupõrkes. Loomisest alates. 1.Moosese raamat. Kokkupõrge, mille toimumist ISSANDA Vägevaim Prohvet käskis üleval Taevas, oli nii võimas, et see sõna otseses mõttes pani vappuma ja vaaruma kogu Universumi. Ning see võimas võnkumine kaikus läbi triljonite ja triljonite kilomeetrite, et jõuda maakerani. Ning maakeral tunti seda võnkumist.

 


17.8.2017 täpselt kell 13:41 Euroopa aja järgi Euroopas

 


Ning uudis jõudis kõikide meediakanalitesse, šokeerides nii teadlasi kui kõiki teisi. Midagi niisugust polnud kunagi varem juhtunud. Plahvatuses moodustus kuld, uraan ja plaatina. Seda kõike oli Prohvet Dr. Owuor varasemalt ette kuulutanud. Ka seda, et saavad olema jäägid.

 


“26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. 27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. “
Luuka 21:26-27

 


Ning kõik planeedid vaarusid ohtlikult

 


Kõik planeedid vaarusid küljelt küljele nagu need kukuksid kokku

 


Kõik need triljonid galaktikad õõtsusid ohtlikult ühelt küljelt teisele

 


Kahe neutrontähe kokkupõrge raputas kogu Universumit, selle kümneid triljoneid galaktikaid

 


Sisaldades igas galaktikas rohkem kui 10 triljonit planeeti

 


Kaasa arvatud 700 miljonit triljonit maakera sarnast planeeti terves Universumis

 


NING SELLEL PÄEVAL TULID KÕIK TEADLIKUKS, ET ISSAND JEHOOVA JAHVE ÜKSI ON

 


KÕIKVÕIMAS JUMAL

 


NING EI OLE ÜHTEGI TEIST JUMALAT KUI TEMA (Jesaja 43:11)

 


VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS! 

 


Täiendavat artiklis: “KAHE NEUTRONTÄHE KOKKUPÕRGE – SUURIM PROHVETEERING. PIISKOP JOANI RAPORT ´JESUS IS LORD´- RAADIOS 25.10.2017


 

Veel Universumi-teemalist:

28.10.2017 PROHVETEERING (Osa 1). ISSANDA NÄGEMUS GALAKTIKATE JA KOGU UNIVERSUMI RAPUTAMISEST 

30.10.2017 PROHVETEERING. VÕIMSAST GALAKTIKATE RAPUTAMISEST SÜGAVAL MAAILMARUUMIS,  UNIVERSUMI ÄÄRTE SUUNAS 

12.11.2017 PROHVETEERING HÄIRE. GALAKTIKATE AJALOOLISEST RAPUTAMISEST UNIVERSUMI EKSTREEMSES SERVAS 

31.12.2017 PROHVETEERING. ÄÄRMISELT RAEVUKAST KOGU UNIVERSUMI & MAAKERA RAPUTAMISEST SEOSES MESSIA TULEMISEKS VALMISTUMISEGA 

 


Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinland.fi