5.11.2017 PROHVETEERING. SAKSAMAA RIIKI TABAVAST AJALOOLISEST TORMIST – PROHVET DR. OWUOR

  

ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA MEKADISHKEN, JEHOOVA EL OLAM, ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA ORI, ISSAND minu Valgus, Tema on Rääkinud minule sellel viimasel ööl, eile. ISSAND Rääkis minule eriti võimsal viisil sündmustest, mis hakkavad maailmas toimuma.

Selles vestluses ISSAND viis mind Saksamaale. Tema viis mind Saksamaale. Ning Saksamaal näitas ISSAND minule tohutut seksuaalpattu. Saksamaal. Tema viis mind seal ka Põhja-Saksamaa rannikule. Mõlemale poole, nii Hamburgi poolele kui Kieli poolele. Selle teisele poolele. Saksamaa randade mõlemale poolele. Ja ISSAND viis mind samuti sellele maale. Saksamaale.

Tema näitas minule palju seksuaalpattu. Ma sain Saksamaal näha palju seksuaalpattu. Tema näitas minule sealset homoseksualismi, Saksamaal. Kuidas see on institutsionaliseeritud, see on heaks kiidetud, see on aktsepteeritud. Sellest on saanud normaalsus. Prostitutsiooni. Naised kõnnivad alasti. Samuti mehed elavad ka suurel määral ebamoraalsuses. Lesbism. Homo- ja LGBT- paraadid. Ilma abieluliiduta elatakse mehega koos. Nii palju on maal seksuaalpattu. Sealhulgas see, kuidas sakslased riietuvad.

Ning siis ISSAND Palus minul kuulutada välja kohutav ISSANDA Kohtuotsus Saksamaa riigi üle. Ja kui ma olin sõnakuulelik ISSANDALE ning käskisin tohutul ISSANDA Kohtuotsusel tulla Saksamaa riigi üle, siis ma nägin, nägin merest lähtumas raju tormi. Ja ma nägin seda pöörlemas sellisel viisil, just nii nagu tornaado pöörleb. See sillutas teed Saksamaa randade suunas. Ma olen näinud tormi Saksamaale tulemas. Ma ei tea, kas see tuli Põhjamerest. Pigem tundub, et see tuleb Balti merest, siia, kuid see tuli. Ning kui torm tabas Saksamaad, siis nägin ma paljusid esemeid purunemas. Näen paljusid inimesi üritamas asju ja omandit eemaldada majadest. Neid oli tabanud raevukas torm.

Nüüd. Ma ei ole näinud nii palju tormi Saksamaal, kuid nüüd see toimub. Ajalooline torm tuleb hävitama ja see tabab ja laastab Saksamaad. Seksuaalpatu tõttu Saksamaal. Jumalakartmatuse tõttu Saksamaal. Selle paganluse tõttu, teiste religioonide tõttu. Idamaiste usundite tõttu. Jooga, meditatsiooni ja nii edasi tõttu, millega on Saksamaal asendatud JEESUSE teenimine.

Saksamaa alustas ja sündis JUMALAT kartva riigina. Saksamaad tunti selle kristluse järgi. Kui nad alustasid, siis Saksamaad tunti väga palju kristluse järgi. Ning seda saab näha nendest paljudest, paljudest kirikutest, mida leidub üle kogu selle maa. Need on nüüd vanad, muistsed kirikud, hüljatud. Paljud neist. Kuid need on jalajäljed maapinnal. Sellest, et sakslased olid varem teeninud ja armastanud JEESUST. Kuid nüüd on nii palju seksuaalpattu. Eksitust. Kogudus Saksamaal on surnud. Need mõned kogudused, mida on siin-seal, on muutunud ärikeskusteks, pettuseks, kus nad teenivad ja jutlustavad kaasaegset elu, nüüdisaegset elu, seda elu siin ja nüüd, Saksamaal.

Seega ISSAND käseb Saksamaa rahval parandada meelt. Parandada kahetsedes meelt ja pöörduda ära patust. ISSAND Juhendab Saksamaa kogudust, kutsudes kogunema üldriiklikule meeleparandusele. Alates Berliinist. Kogu teekonnal läbi Frankfurdi ja Breemeni kuni Hamburgini välja, alla Münchenisse, Stuttgardi, Mannheimi ning igasse linna, sealhulgas Koblenzi, Bonni. ISSAND kutsub Saksamaad üldriiklikule meeleparandusele, et Tema võiks neid taastada. Et Tema võiks tuua neid tagasi JEESUSE juurde, et ka neil võiks olla reaalne võimalus valmistuda MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

ISSAND käskis minul kuulutada välja tohutu Kohtuotsus Saksamaa üle. Eelmisel ööl. Ning kui ma tegin nii, siis ajaloolised tulvaveed ja raju torm tulid merest. Ning ma näen, et see tuleb just nagu Balti merelt. Sealt poolt. Näen selle tormi moodustumist. Nii nagu tornaadod moodustuvad seal lahel ning see tabab Saksamaad.

Seega see on uuendamise ajahetk, taastumise hetk, mille jooksul ka Saksamaa saab valmistuda Äratuses. Ning valmistuda MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Saksamaad tuntakse kui Euroopa majanduselu jõujaama. Samuti maailmas. Eelkõige Euroopas, kus nad paiknevad. ISSAND ütleb, et kuigi te ka olete juhtpositsioonil Euroopas, siis siin on nüüd tõeline võimalus olla ka Euroopa Vaimne jõujaam. Selle Meeleparandusse ja pühadusse pöördumise Äratuse jaoks, kus teenitakse püha JEESUST. Teda, kes on püha ja suri Ristil ning andis meile armu, armu evangeeliumi. Tema, kes läkitas meile Püha Vaimu aitamaks meil olla pühad, sest Tema on Püha. Seega näen ma Saksamaale tulemas hukkamõistvat ISSANDA Kohtuotsust, mille ma kuulutasin välja täna õhtul, viimasel õhtul.

Ning siis viis ISSAND mind samuti Mehhiko lahele ja Tema näitas minule kõiki neid randasid ümber Mehhiko lahe. Ning seda seksuaalpattu, ebamoraalsust, kui sa lähed Florida piiridelt sellesse suunda, kus minnes kogu teekonna alates Lousianast kuni alla Mehhikoni välja. Ning ISSAND, Tema palus minul Rääkida Kohtuotsus nende linnade üle, mis asuvad Mehhiko lahe piirkonnas. Siis ma nägin teist tormi arenemas nagu orkaan. Ning nägin seda tabamas neid seksuaalpatu, ebamoraalsuse ja äärmise jumalakartmatuse linnasid.

Seega. Just nüüd rääkides ISSAND kutsub rahvaid meeleparandusele. Üldriiklikule kahetsevale meeleparandusele. Patust ära pöörduma. Ning seepärast, nüüd praegu, ISSAND JUMAL Kõikvõimas kasutab seda ajahetke, et äratada kogudus, KRISTUSE ihu. Valmistamaks Teed MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

Piibel, Luuka evangeeliumi lõikes 21:25 Tema Ütleb:

“25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.”

Luukka 21:26. Tema Ütleb:

“26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. 27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.”

Salm 28:

“28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

Ning Joeli raamatus, Joel 3:3-4 Tema Ütleb:

“3 Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. 4 Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.”

Seega Luuka 21 ja Joel 3 räägivad väga-väga selgelt aja Märkidest. Ning just nüüd toimub see tohutu taeva osade raputamine, mis on alganud. See algas mastaapse, hiiglasliku kahe neutrontähe kokkupõrkega, mida Issand käskis minul käivitada siin, Taevaste kohal, ülal taevas. Juba kaua aega tagasi, nagu seda on aastal 2005. Tema jätkas, viies mind sinna üles aastal 2007, raputades kogu Universumit.

Luuka 21. Tema Ütleb, et kui on merekohinaid ja veevoogusid, siis rahvad on kitsikuses ja nõutuses merekohina ja veevoogude pärast. Ning Tema Ütleb, et inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ning Tema Ütleb, et kui sa näed, et kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.

Ning nüüd, lisaks taeva vägede kõigutamisele, on nüüd ka merekohinad ja veevood. Kõik selle on ISSAND liitnud meeleparandusega, vajadusega meeleparanduse Äratuseks. Praegu. Koguduse vajadusega puhastuda, puhastuda patust. Koguduse vajadusega alandada mäed, mis on kerkinud JEESUS KRISTUSE kohale. Inimeste südamete vajadusega täita nüüd seksuaalpatu lohud ja orud. Ning vajadusega, et ISSANDA Tee, ISSANDA Maantee oleks sirgendatud ja märgistatud.

See on võimaluse ajahetk. See on ajahetk, millal on kõige põnevam olla kristlane, olla uuestisündinud. Ning olla tõeliselt uuestisündinud. Valida JEESUS ja hüljata patt ning jumalakartmatus. Hüljata seksuaalpatt, seksuaalne himu. See on see hetk. ISSAND on Rääkinud väga selgelt, maksimaalse selgusega, MESSIA Tulemisest ning selle päeva standardeist. Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

ISSAND Ütleb, et Õnnistatud on need, kelle kõrvad on olnud kaasatud sellesse täna õhtusesse hoiatusesse. See ajahetk seista õigena ISSANDA ees on nüüd! Mitte keegi ei tea päeva ega hetke. Ent siiski, Õnnistatud on need, kes valmistuvad. Need saavad olla osalised KIrkas Igaveses JEHOOVA Kuningriigis.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas. Olen näinud ISSANDA Kohut minu Keele Sõnade kohaselt. Põhinedes rangelt minu keele Sõnadele. Ma olen näinud nüüd uuesti raju tormi, teist tormi tulemas üles Atlandil. Olen näinud ühte tormidest tulemas nüüd Saksamaale, samuti läbi Balti mere.

See on see ajahetk valmistada Tee MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Need, kellel on kõrvad, kuulaku ISSANDA Häält. Todah ja tänan.

 


Valmistage Tee, MESSIAS ON TULEMAS!


(Tõlge eesti keelde. 5.11.2017 Prohveteering. – Prohvet Dr. Owuor)
Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi