5.10.2016 PROHVETEERING. MÄRKIMISVÄÄRSEST LÄHENEVAST KONFLIKTIST SEOSES AMEERIKA ÜHENDRIIKIDEGA – PROHVET DR. OWUOR


Nüüd, kuulake, JUMAL on Rääkinud minuga. ISSAND on rääkinud minuga viimased kolm päeva. On olemas olukord, mis on praegu arenemas ning ma näen ühte USA sõjalaevadest. See on lennukikandja, sest ma näen selle sõjalaeva lennurada. Näen samuti selle maa – USA  presidendi armeesaapaid selle peal. Olin samuti seal une ajal. Ning ISSAND Rääkis minule, et seal oli teinegi sõjalaev ning isegi tuumapommidega B-52 lennukeid. Need on nüüd tuumapommidega lennukid; need kannavad tuumalõhkepäid. Oli olemas olukord, mida ISSAND näitas mulle ning see areneb. See puudutab Ameerika Ühendriike. Need on tõepoolest olulised päevad, milles me elame, kui sa näed sellelaadseid asetusi, kui sellesarnane Prohveteering lõpuks tabab koguduse maastikku.

Kui sa näed praegu ISSANDAT Rääkimas sellelaadsetest asjadest, siis see kõneleb väga selgelt sellest ajajärgust, milles me oleme, kuhu me oleme sisenenud. Kristlased kasutavad vaimseid silmi nende asjade nägemiseks, arendamaks välja mõistmiseks vajalikku arusaama sellest, mida need asjad tähendavad vaimses reaalsuses, eriti aga liikudes MESSIA suursuguse Tulemise suunas.

Olen näinud MESSIA Tulemist ja olen näinud kogudust, mille MESSIAS võtab, Ta tuleb võtma. Olen näinud kogudust ülesvõetuna; see on hiilgav kogudus, püha kogudus, Jumala ees õige kogudus. See on kogudus, kes elab ISSANDA kartuses, absoluutses ja tingimusteta ISSANDA kartuses. Nad on täielikult pühendunud õigsuse aatele, õiglusele ning Jumala ees õigena seismisele. Nende igapäevane püüdlus on valmistada alati head meelt JUMALALE, kõndida puhtuse hiilgavas lunastuses, mille Jeesus paljastas meile Ristil. Seega, need on kriteeriumid, mida kogudus peab järgima praegu, kui JUMAL Räägib sellelaadset Prohveteeringut, puudutades märkimisväärseid ulatuslikke sündmusi, konflikte. Sa võid näha ka praegust arengut Lähis-Idas. See viitab tõsisele kokkuvarisemisele.

Paljud-paljud kogudused ei ole praegu isegi mitte valmis, paljud pastorid ei hoolitse lammaste ettevalmistamise eest nende koguduses. Siiski ISSANDA Auhiilgus on Visiteerimas tõepoolest väga võimsal viisil KRISTUSE Ihus, koguduses, Keenia koguduse kaudu siit. Sel põhjusel ISSAND nõuab valjuhäälselt ning hõikab kogudusele, rahvastele ja igaühele – tegemaks meeleparandus, võtmaks vastu JEESUS ning järgimaks pühadust; olemaks püha ja õige Jumala ees. Sest mitte keegi ei tea päeva ega hetke.

Taas, ma näen USA sõjalaeva, see on lennukikandja. Näen, kuid ei tea miks Ta asetab USA presidendi selle sõjalaeva sisse. Kuid nüüd ta kannab armeesaapaid. Olen samuti teadlik, Ta annab mulle mõista, et seal lähedal on teinegi sõjalaev ning tuumapommidega lennukid B-52, ning helikoptereid, mis suudavad reageerida vastavalt olukorrale, ja nii edasi. Apache ja Black hawk- helikoptereid, kiireid helikoptereid, võitlus-helikoptereid.

Seega MESSIAS on Tulemas! ISSAND, minu JUMAL, on Tulemas! Need, kellel on kõrvad, kuulaku neid sõnu ja valmistugu MESSIA, Inimese Poja, Elava Kivi, KRISTUSE, kes on Tagasi Tulemas, Siioni Nurgakivi, Igavese ISA, Rahuvürsti, Immaanueli, Tõelise Taevast tuleva Eluleiva, JUMALA Sõna, Lõvi ja Talle suursuguseks Tulemiseks.

Shalom


(Tõlge eesti keelde. 5.10.2016 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor)


VALMISTAGE ETTE TEE, MESSIAS  ON  TULEMAS!

⇒  Vaata ka  ⇒   ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST  (osaliselt eesti keeles)

⇒  Vaata ka  ⇒  2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST


Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org