15.2.2020 PROHVETEERING – ALARM. KOROONAVIIRUSEGA (COVID19) HULGALISELT NAKATUVATEST ARSTIDEST, MILLEGA KAASNEB MURETTEGEV PAANIKA

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga möödunud ööl. Tema Rääkis Ilmutusraamatu Kahe väga olulise Teenijaga. Teenijatega, kes just nüüd käivad meie ees ja valmistavad ette auväärset võitud Teed KUNINGA, MESSIA ülevaks Tulemiseks. Vastavas ISSANDA ja meie vahel toimunud vestluses, kallid inimesed, Rääkis ISSAND praegusel hetkel maakamaral kulgevast koroonaviiruse nuhtlusest. Toimunud koroonaviiruse nuhtlust puudutavas vestluses näitas ISSAND mulle, olles viinud mind teatud kohta, andis näha paanikat. On moodustumas raskekujuline paanika. On arenemas tõsine paanika. Seal on paanika.

Ning selles paanikas arstid, üks arstidest, puutus kokku koroonaviirusega, hirmuäratava koroonaviirusega, ise seda teadmata. Ning vaadeldav arst läks edasi ja suhtles oma perega ja paljude teiste inimestega. Kõikjal oma eluteel. Mõistes üksnes seda, et ta kontakteerus koroonaviirusega haiglas, kui ta tegeles kliinikus patsientidega. Patsiendid võeti sisse. Ja ma arvan, et vaadeldav arst käsitles neid kui tavalisi patsiente, kellega ta igapäevaselt tegeles. See oli tõeliseks šokiks, et ta oli vastavas sündmustejadas kontakteerunud surmava, kohutava ja hirmuäratava koroonaviirusega, mis on väga letaalne, levides just praegu ülemaailmselt.

Oli suur paanika. Tekkis suur paanika, mis kujunes välja sellest, kui kõik mõistsid, et ta oli olnud kontaktis koroonaviirusega. Ning kogu tema pere nakatus ja paljud teisedki inimesed; supermarketites ja kus iganes, neis kohtades, kuhu ta läks ja sõi seal, kellega ta suhtles, vestles, keda külastas. See oli tõsine situatsioon! Seega seoses koroonaviirusega tekib väga tõsine situatsioon. See tähendab, et nüüd on paljud teisedki arstid nakatunud. Haiguse tõttu tekkis suur paanika. Oli väga tõsine paanika. Paljud inimesed olid kartuses, et nad on viirusega kokku puutunud.

ISSAND küsib kahetsevat meeleparandust. ISSAND JEHOOVA küsib kahetsevat meeeparandust. Tema küsib maailma rahvastelt kahetsevat meeleparandust ja pühana elamist ning JEESUS KRISTUSE kui ISSANDA ja Päästja vastuvõtmist. MESSIAS on tulemas. ISSAND küsib kahetsevat meeleparandust. Tema küsib inimkonnalt kahetsevat meeleparandust. Patust ärapöördumist. Evangeeliumi vastuvõtmist. JEESUS KRISTUSE kui ISSANDA ja Päästja vastuvõtmist. Nõuetekohast uuestisündimist.

MESSIAS on tulemas. ISSAND küsib kahetsevat meeleparandust. Need on erakordsed ajad maapinnal, ohtlikud ajad. ISSAND JEHOOVA küsib kahetsevat meeleparandust. Et inimkond parandaks kahetsedes meelt. Ma olen näinud MESSIA tulemist. VÄGEDE ISSAND on näidanud mulle MESSIAT tulemas. Ma olen näinud MESSIA tulemist.

ISSAND küsib planeet Maa rahvastelt kahetsevat meeleparandust ja ebajumalateenimisest ärapöördumist: hinduismist, mida te näete; islamist, ja kõikidest teistest religioonidest. Ning JEESUSE juurde tulemist. Ja JEESUSE kui ISSANDA ja Päästja vastuvõtmist. Kahetsevat meeleparandust ebajumalakummardamisest ja ebajumalateenimisest, et nad ei hukkuks igavese hukkamõistmise läbi, vaid et nad saaksid näha auväärset ja igavest Taeva Kuningriiki, JUMALA Kuningriiki.

Aeg on läbi saanud.

Parandage kahetsedes meelt! Tehke kahetsev meeleparandus ja pöörduge ära seksuaalpatust, ida religioonide ebajumalateenimisest, seksuaalsest himust, narkootikumisõltuvusest, abortidest, ebamoraalsusest, valedest koguduses ja kirikus; valeprohvetitest, valeapostlitest.
KÕIGEVÄELINE JUMAL on Visiteerinud!
Just nüüd on Tema avangardis, eesliinil, tutvustamas Ilmutusraamatu 11.peatüki Tema Kahte kohutavat Prohvetit.
Niisiis, tehke kahetsev meeleparandus!
KÕIGEVÄELINE JUMAL küsib kahetsevat meeleparandust!
MESSIAS on tulemas! Tänan.


Sõnumi originaal:

15.2.2020 Prophecy of many Doctors getting infected with the Coronavirus (COVID 19) & serious Panic ensues 

Allikas: www.JesusisLordradio.info