18.5.2017 PROHVETEERING. VÕIMAS NÄGEMUS VÄIKESEST KIVIRAHNUST, MIS PURUSTAS HIIGLASLIKU KUJU NING SELLEST TULI TOHUTU SUUR MÄGI, MIS TÄITIS KOGU MAAILMA – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga. ISSAND JEHOOVA ROPHE, ISSAND teie Tervendaja, JEHOOVA ORI, ISSAND minu Valgus, JEHOOVA HAMELECH, ISSAND Kuningas, Tema on Rääkinud minuga väga olulisest sündmusest. Tema, ISSAND, näitas minule selles vestluses võimast nägemust väga suurest kujust. Väga, väga, väga suurest, tõeliselt suurest kujust. Ning ma võisin näha selle savist jalgasid segatuna raua ja kõige muuga. Ning see on suur kuju. Tohutu suur. Äärmiselt suur. Ning siis, kui ma vaatasin kuju, tuli ootamatult kivirahn. Diagonaalselt ISSANDA suunast. Väike kivirahn tuli ja purustas kuju. Kui kivirahn tuli ja tabas seda, siis kuju kõmatas. See purunes ja levitas tolmu väga uskumatul viisil. Ning see oli seesugune tolm, et ISSAND lubas tolmul hajuda minule peale, tulla tolmulainel minu peale. Tuul puhus selle ümbrusesse laiali nagu aganad. Nii et kogu kuju purunes üliväga lühikese ajaga, välguna, ühe silmapilguga.

Niisiis taas. ISSAND on Rääkinud minuga sündmustest, mis hakkavad toimuma siin maailmas. Sündmustest, mis hakkavad toimuma praegusel ajajärgul. Ning Tema näitas minule seda: Tema näitas minule tohutu suurt kuju, uskumatult suurt. See oli nii suur, et ma ei suuda seda kirjeldada. Ma sain näha selle jalgu. Kõikjal. See oli väga suur. Uskumatult suur. Seejärel, olles lummatud ja jahmunud selle kuju vaatamisest, siis järsku tuli kivirahn. Kivirahn tuli täpselt sellest suunast, kus oli ISSAND. Ma teadsin täpselt, kus ISSAND oli. Ning see kivirahn tuli ja purustas kuju. Tabas seda ja purustas selle tohutu suure kuju, välguna, ühe silmapilgu jooksul. Ning kuju levitas ümbrusesse peent tolmu. Väga peent tolmu. ISSAND lubas tolmul levida ka minu peale. Ning koheselt, olles kõigest veel šokeeritud, toimus järgmine sündmus. Kivirahnust tuli tohutu suur mägi, ajalooline, väga suur mägi, mis hõlmas kogu maailma. Ning sellel hetkel ärkasin ma üles.

Niisiis on see teine kord, kui ISSAND Räägib minuga sellest vestlusest. See on teine kord, kui Tema näitab minule seda nägemust. Ning ma tean, et see on nüüd kolmas kord, kui Tema näitab minule seda nägemust. Tema näitab minule seda teist korda, kuid Tema näitas seda ka Taanielile. Seega on see kolmas kord. Tema näitas seda Taanielile, ISSANDA Lõpuaja Prohvetile. Taanielile, kohutavale Prohvetile, keda isegi mitte lõvid ei suutnud ära süüa.

Niisiis. See on väga tähtis Sõnum kogudusele praegusel tunnil, kui ma olen parajasti minemas Namiibiasse, Windhoekisse. Olen Rääkinud sellest varem ja ma kordan siin, et ISSAND Räägib selle maailma kuningriikide hävingust. Kuningriikide, mis sümboliseerivad ebajumala kummardamise kõrghetke. Nagu sa näed, siis kõik selle maailma kuningriigid on maskeerunud ning tegelevad tervenisti kaasaja ebajumalate kummardamisega. See on see sümbolism, kui sa näed seda massiivset kuju.

Niisiis, kivirahn tuleb ISSANDA juurest ja purustab kuju, mis hävitas neid. Ning sa näed, et ISSAND Räägib sellest mäest, mis nüüd moodustus. Seega Tema Räägib JUMALA Igavikulise Kuningriigi loomisest, mis haarab kogu maailma. Evangeeliumi Kuningriigist, õigluse Kuningriigist, mis rajatakse ning mis hävitab kõik muud kuningriigid. Ning sa näed seda kivirahnu, mis tuleb purustama. See kivirahn on kalju, ISSAND Jeesus, kes tuli purustama. Kuid Tema poolt saavutatu, võit ja triumf, mis kulmineerus Ristil, saab lõpule viidud, kui Tema nüüd lõpuks tuleb, et luua maailmas JUMALA Kuningriik.

Ning sa näed seda kivirahnu, täpselt nii nagu Taanieli raamatus 2:34-35. Ning selle selgitus on sama Taanieli raamatu lõigetes 2:44-45. See räägib asjaolust, et kivirahn ei ole lõigatud inimkätega, kuid see tuli ja purustas kuju. Ning sellest said just nagu aganad, nagu tolm. Mitte keegi inimene ei tule aitama, kui JUMAL rajab. JUMALA Kuningriiki ei looda inimkätega. Vaid see saab toimuma rangelt läbi selle Imelise töö, mille MESSIAS täitis Ristil. Ning selle evangeeliumi väega, mille Tema meile Ristil andis. Kahetseva meeleparanduse ja Jumala ees õigena olemise ning pühaduse evangeeliumi väega. Ning selle evangeeliumi väge hakatakse mõistma, kui evangeeliumi Kuningriik siin maailmas lõpuks rajatakse, kui viimaks kõik muud kuningriigid on langetatud. See tähendab seda, et kui kõik inimesed on nüüd uuesti sündinud. Ning evangeelium on saavutanud haripunkti meie südametes ning üle kogu maailma.

Seega see Kuningriik, mida ma olen kuulutanud – Valmistage Tee, sest Taeva Kuningriik on lähedal – see on käes. Kivirahn, millest tuli kogu maailma kattev mägi, sümboliseerib nüüd seda Kuningriiki. Niisiis. ISSAND ütleb, et inimesed peavad parandama meelt ja pöörduma ära patust, pöörduma ära ülekohtust, valedest. Pöörduma ära abortidest, mida sa näed koguduses ja kõikjal maailmas, kus on abortide kliinikuid. Nendest valedest, sellest valelikkusest koguduses ja väljaspool. Väga palju on räägitud sellest kaduvast kuningriigist, mille Tema hävitab. Tema räägib ka selle maailma rikkusest, sest selles kujus, mida sa siin näed, on palju erilisi metalle: kulda, hõbedat ja pronksi kuni savini ja rauda ja nii edasi. Need sümboliseerivad selle maailma rikkust, mille see Kuningriik purustab.

Niisiis. Olen nüüd minemas Namiibiasse, olles näinud seal väga suurt Tervenemist. ISSAND Rääkis minuga kogu viimase öö kõigest sellest märkimisväärsest ja laiahaardelisest Tervenemisest, mis kaasneb sellega, kui Tema toob mind Namiibiasse. Nende Tervendamiskooolekul ja Konverentsidel. Ent olles minemas, siis ISSAND on Rääkinud nüüd selle väga olulise Sõnumi maailma nurkadele. Valmistage Tee! JUMALA Kuningriik, Taeva Kuningriik on nüüd ligi. Pöörduge ära patust, pöörduge ära valedest, pöörduge ära rahaarmastusest. Pöörduge ära valelikkusest, ükskõiksusest, jumalakartmatusest, sellest paganlusest, ateismist, usu puudumisest.

Nüüd on ilmselge, et Taeva Kuningriigi Sõnumitooja on siin. Ning Tema Sõnum on väga selge. Tema Räägib siin: Võtkem kõik vastu ISSAND JEESUS. Ei ole tähtis, mis usku sa varem kuulusid. Kas sa olid hindu, moslem, mida iganes, ateist. Nüüd on see hetk, kui ka sina võid võtta vastu  JEESUS KRISTUSE ISSANDAKS ja Päästjaks. Ning pääseda sisse JUMALA Pühasse Igavikulisse Kuningriiki. Ning pöörduda ära patust.

Ma olen näinud MESSIAT Tulemas.

Need, kellel on kõrvad, kuulaku ja valmistugu.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


 

(Tõlge eesti keelde. 18.5.2017 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi