25.9.2016 PROHVETEERING. LAASTAV MAAVÄRIN ON TULEMAS MAAILMA – PROHVET DR. OWUOR

  

Nüüd, ISSAND on rääkinud minuga, ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA ELYON, kõigist Kõrgeim JUMAL. Ta on Rääkinud minuga viimasel ööl. Vestluse all on maavärin, mis on tulemas teatud kohta. ISSAND viis mind juba sinna kohta ning ma jooksin elu eest. Katuselt kukkus asju peale ja nii edasi. Maailma on tulemas laastav maavärin. ISSAND Taeva JUMAL, JEHOOVA EL SHAMMAH, JEHOOVA MEKODDISHKEM, JEHOOVA HOSEINU, ISSAND JEHOOVA ELOHEEKA, JEHOOVA EL GIBBOR, JEHOOVA HOSEINU. Ta on minuga rääkinud maavärinast, mis on tulemas maailma.

Näen maavärinat tulemas teatud paika. Selles kohas nad valmistavad palju juustu. Nemad valmistavad palju juustu ning ma söön seal juustu. Kõnnin seal ning näen iseend maitsmas juustu, väga maitsvat juustu, mida ma söön seal. Ning kui ma söön juustu ja kõnnin seal ning näen kõike seda seal toimumas, siis näen ka kahte pühvlit seal võitlemas ja näen ka ühte isikut kaasas olevat. Ei tea, kas nad mängivad seal loomadega, seal on mingi loomakari. Pühvel püüab kedagi läbistada ning teadagi, ta püüab selle eest kõrvale põigata. See on nagu lehm, kuid näen siiski pühvlit, mustavärvilist, neid on kaks, kellega keegi mängib. Näen ka palju juustu, mida seal tehakse. Ning kui vaatan kaugemale, näen paremal poolel lennuvälja ning lennukeid õhku tõusmist üritamas. Selles paigas toimub maavärin. Maavärin toimub selles paigas.

See on tõeliselt laastav, sest see tõepoolest hävitab ja purustab palju ehitisi. Näen palju varemeid. Olles seal, kui maavärin on just toimunud, siis palju asju, mis olid katusel, murtud osasid ja ehitiste tükke, kukub peale. Nii et ma jooksen elu eest koos teistega selles paigas. Jooksen siis elu eest koos teistega. Sealt edasi lennujaama suunas näen just nagu maavärin poolitaks midagi; see poolitab mäe, see poolitab mäekupli. Arvan, et see, mida näen maavärina mõjul poolitumas, on küngas või väike mägi. See näitab olevat kaevandus, kus inimesed kaevandavad maad, kaevavad. See on see, mida näen ja räägin seal juba olevatele inimestele. Räägin siis nendele inimestele. Seega seal juhtub midagi väga suurt.

Näen seal ka palju seksuaalpattu, seal on seksuaalpattu, seksuaalset ebamoraalsust. Seal on valetamist, jumalatust koguduses, ükskõiksust koguduses ja ateismi koguduses, kus inimesed ei ole põhimõtteliselt uuestisündinud, nad ei hooli pühadusest. Nad on ilmalikud. Nad elavad kristlikku päästet maailmas, nad on seganud selle maailmaliku pimedusega. Näen seda kõike ning mõistan, et kui ISSAND räägib minuga, Ta räägib mulle, et see on see Tema vastuolu, vaidlus ja konflikt selle maaga. Räägin seal valge mehega. Kuid näen tulemas maavärinat sellele maale. Sellel maal nad valmistavad suures koguses juustu, palju maitsvat juustu, mida ma seal söön ja kõnnin seal ning maitsen seda. Väga maitsvat ning hõrgutavat juustu. Ning kui ma vaatan kaugemale, siis näen paremal pool lennuvälja ning seda, kuidas lennukid õhku tõusevad ja siis näen, kuidas maavärin tabab seda paika.

Viibin seal ka maavärina järel. See on väga purustav ja tõeliselt massiivne maavärin. Kogun maast asju. Püüan päästa olukorda koos selle maa inimestega. Kogume asju, mis on hävinenud. Püüame päästa olukorda ja vaatame, kas saame midagi teha. Kannan mingit peent aparaati kastiga ning seal on traate. See paistab olevat elektrooniline aparaat, kus on elektrijuhe, mida võib ühendada pistikupessa. Näen kruvisid ja kõike seda. See on kastis ning püüan seda kanda ettevaatlikult. Isegi mitte edasisuunas ei saa liikuda, sest maavärin on sulgenud tee. Püüame olukorda päästa ning palju asju kukub varemetelt, katuselt, mis väriseb ja see on purunenud. Need kukuvad ja ma jooksen koos inimestega elu eest. Sõin koos nendega juustu ning jooksin elu eest maavärina järgselt. Toimub maavärinaga kaasnevaid nähtuseid; ehitised rappuvad ning see on tõepoolest purunenud maa. Kaugemal teises otsas poolitab see mäekupli. See paistab rohkem kaevandusena, mida traktorid on kündnud. Seega seal on juhtum.

Piibel räägib väga selgelt Matteuse evangeeliumis 24:7, see ütleb: et neil aegadel, neil päevadel on näljahäda ja maavärinaid paljudes kohtades. Ning need maavärinad sümboliseerivad meile, need on vihje, see on väga tähtis märk, mille Issand andis meile, et me valmistuksime. Ta ütles, et kui näeme neid asju toimumas, siis teame, et MESSIA Tulemine, ISSANDA Võidmine, Kuningate Kuninga Tulemine on tulnud lähedale. Nüüd, ISSAND on läkitanud mind rääkima kogu maailmale ning rääkima maailma rahvastele, et MESSIA Tulemine on lähedal ja kõik maad, kõik rahvad ja keeled, hõimud, inimesed, murded, keeled, etnilised rühmad: nad kõik peavad nüüd valmistuma MESSIA, Universumi KUNINGA Tulemiseks. MESSIAS on Universumi KUNINGAS. Kõik siin maailmas peavad alistuma MESSIA valitsemise ülemvõimu alluvusse.

ISSAND on saatnud mind hoiatama maailma nelja nurka, rääkima neile, et on tähtis valmistuda hoolikalt Jumala õiguses ning eemalduda kõigest mistahes patust ning tagada, et sa oled valmis. See on igaühe isiklik vastutus praeguses hetkes, hoolitseda, et sa VÕTAD VASTU JEESUS KRISTUSE ISSANDANA. Ning seejärel, kui OLED VASTU VÕTNUD JEESUS KRISTUSE ISSANDANA, sul on isiklik vastutus tagada, et sa säilitad pääste pühaduse ja Jumala õiguse. Seega, kui see päev saabub, mille hetke ei teata, isegi mitte päeva ei teata, siis sa ei maga, vaid sind leitakse olevana ettevalmistunud, et sa võiksid pärida JUMALA Igavese Superkirka Kuningriigi. See on see Sõnum, millega ISSAND on mind saatnud üle kogu maailma kuulutama ja teatama, kõigile maailma riikidele, rääkima kõikidele rahvastele, inimestele, hõimudele, keeltele, murretele, kogukondadele siin maal, kuningatele ja alaimatele orjadele, super-ultramoodsetele tsiviliseeritud linnadele kuni väikseimate, maailma algelisimate küladeni välja siin maailmas, mägedele, ookeanidele, jõgedele, järvedele, puudele, taimedele, kividele; kuulutama taeva lindudele, isegi tähtedele, et MESSIAS on Tulemas!

See on hetk võtta vastu pääste JEESUSE kaudu ja olla valmis MESSIA Suursuguseks Tulemiseks. ISSAND on läkitanud mind hoiatama, et kui see päev saabub ning MESSIAS tuleb püha koguduse jaoks, saab see olema pöördumatu sündmus. Tähendades, et seda sündmust ei saa enam tagasi. See on lõplikult pöördumatu. Seepärast on eriti väärtuslik, väga mõistlik ja arukas, et sa veedaksid aega siin maailmas palvetades ja valmistudes selleks päevaks. Hoolitsedes selle eest, et sa oled valmis sellel päeval. Piiblis on väga selgelt öeldud, kuidas valmistuda.

Hoolitse, et sa teed meeleparanduse ja pöördud ära patust ja et sind ristitakse vee alla uputamise ristimisega, nagu JEESUST ennast ristiti, et võiksid täituda kõige õigusega Jumala ees. Ning hoolitse, et sa lähed välja ja hülgad kõik kurjuse. Naiste ebamoraalne riietumine peab olema lõppenud. Ebamoraalne meeste riietumine, ebamoraalne naiste käitumine, ebamoraalne meeste käitumine, sama noorte meeste, noorsoo ja nii edasi suhtes. Kõiksugune moraalne laostumine tuleb välja pühkida elust ning nüüd pead sa elama õigesti ISSANDA ees. ISSAND on mind saatnud hoiatama maailma rahvaid ja kõiki elavaid olendeid; sisaldades kaljud, kivid, ookeanid, jõed, mäed ja mäekuplid, allikad, ojad, taimed. Ta on läkitanud mind hoiatama kõike loodut siin maailmas, et MESSIAS on tulemas ja Ta tuleb peagi! Ning kogudus peab valmistuma. Tema on see, kellest Piiblis on kirjutatud:

„Vaata, ma saadan oma käskjala, kes valmistab su teed minu ees, Issanda päeval.”

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 25.9.2016 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org