20.2.2018 PROHVETEERING. ILMUTUS KAHEST KULDSEST LAMBIJALAST JA ÕLIPUUST, KES SEISAVAD VÄGEDE ISSANDA EES – PROHVET DR.OWUOR

 


THE REVELATION OF THE TWO GOLDEN LAMPSTANDS & THE OLIVE TREES THAT STAND BEFORE THE LORD OF HOSTS


Kasutaja Jeesus on Tulemas foto.

Nüüd. ISSAND JEHOOVA, kallid inimesed, JEHOOVA on Rääkinud minule möödunud ööl. ISSAND, Taeva JUMAL, JEHOOVA, Iisraeli Vägev JUMAL. Tema on Rääkinud minule möödunud ööl väga vapustava vestluse kaudu. Vestluses, mis on jätkuks eile toimunud vestlusele.

See oli eriliselt šokeeriv vestlus, mida ma tahaksin jagada globaalse kogudusega. Kogudusega üle kogu maailma. Et kogudus võiks olla teadlik ja valmistada ennast ette KIRKUSE KUNINGA, ISSANDA, ISSAND JEESUSE, MESSIA suursuguseks ja kõige oodatumaks tulemiseks.

Tänaöine vestlus on jätkuks eile toimunud vestlusele, kus ISSAND näitas minule metsalist. Samas Tema, kes teiega praegu räägib, missiooni ja kohustusi, mis Temale on määratud ülesandeks teha selle ajajärgu teisel poolel.

Ent sellel möödunud ööl tutvustas ISSAND JEHOOVA minule taas Teda, kes kõnnib koos minuga ja kelle väljanägemine paistab täpselt seesugusena nagu seda on minu välisilme.

Ning Tema tuli sisse. Tema avas ukse. Ning siis, kui ISSAND Teda esitles, paistis Tema välisilme täpselt seesugusena nagu on Temal, kes teiega räägib.

Ning koheselt ja samaaegselt kasvas suur, hiigelsuur oliivipuu, kus on suured viljad. Väga suured viljad ja on kobaraid, suur tüvi ning mille suured juured olid hargnenud paljudesse suundadesse. See suur oliivipuu kasvas üle minu.

Uuesti. ISSAND JEHOOVA esitles viivitamata minule Teda, kes kõnnib koos minuga. Ning Tema, keda Tema sealsamas esitles, näeb välja väga täpse täppiskoopiana Temast, kes teiega täna siin räägib. Väga kardetav vestlus ja kohtumine, mis toimus siinses elupaigas möödunud ööl.

Ning ISSAND kutsus mind avama ust ja Tema sisenes. Kui Tema oli sisenenud, ma seisatasin. Kohe sealsamas kasvas suur oliivipuu üle minu. Väga suur. Ma sain näha selle juuri ning seda, kuidas need juured all maapinnas on jagunenud. See kasvas üle Tema. Üle Tema, kes teiega siin Räägib.

Ning see läks kõrgele üles. Hiigelsuur puu, äärmiselt kõrge. See oli uskumatu. Uskumatu puu, mis kasvas üle minu. Hargnenud juurtega suur oliivipuu, nii nagu juured maapinnas on hargnenud eri suundadesse. Suur võra, suur tüvi. Väga suur puu kasvas üle minu.

Vahetult sellel hetkel, kui tulin tagasi, nägin ma taas hiigelsuurt oliivipuud, mis kasvas üle minu seal teisel poolel. Seega toimub siis seesugune vestlus. Ning teine oliivipuu kasvas üle minu nüüd seal teisel poolel.

Niisiis, võttes arvesse meie eilset vestlust seoses missiooni ja ajajärguga selle kardetava aja teisel poolel, siis tundub, et ISSAND on nüüd täielikult keskendunud ülesvõtmise järgse ajajärgu korraldusele.

Need, kellel on kõrvad, valmistagu tee MESSIA, MEIE ISSANDA Suursuguse tulemise jaoks.
KIRKUSE KUNINGAS on tulemas!

Shalom. Todah rabah.

 


Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi