15.5.2018. ISSANDA SÕNUM JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST – PROHVET DR.OWUOR


ISSAND on Rääkinud minule, kallid inimesed!

Kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA Rääkis Tema Teenijale läinud ööl peaaegu 5 tundi kestnud pika vestluse kaudu; väga-väga pikas vestluses. ISSAND Rääkis ülivõimsalt, ülipikas ja katkematus vestluses. Toimunu oli ääretult vägev ja võimas vestlus.

Ning ISSAND JEHOOVA kasutas Tema Teenija suud. PÜHA VAIMU ISIK kasutas rääkimiseks Tema Teenija suud. Rääkisin sellele generatsioonile. Rääkisin sellele kogudusele, selle sugupõlve inimestele, selle maailma inimestele, maakera rahvastele, praeguse ajahetke Kristuse ihule.

See oli möödunud ööl umbes 5 tundi kestnud katkematu vestlus.
See on väga ajalooline vestlus. Rääkisin kuuldava häälega.

SEE OLI SEE, MIDA ISSANDA VAIM, PÜHA VAIM, PÜHA VAIMU ISIK ASETAS KEELELE, ET RÄÄKIDA:

“ÕIGUS. ÕIGSUS. ÕIGENA JUMALA EES SEISMINE.”

“PEA MEELES ÕIGSUST!”

“Rääkige endi lastele, et nad KÕNNIKSID ÕIGENA JUMALA EES!”

“Meenuta enda abielumehele ÕIGSUST JUMALA EES!”

“Tuleta enda abielunaisele meelde ÕIGSUST JUMALA EES!”

“Räägi naabritele JUMALA EES ÕIGENA OLEMISEST!”

“Anna võimalus!”

“Anna igaühele võimalus, sest aeg on möödunud!”

“Aega ei ole enam nüüd!”

“Kõnelgu igaüks JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

“Räägi isegi enda naabritega JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

“Keda iganes sa ka kohtad, räägi ja vestle nendega ÕIGSUSEST JUMALA EES!”

“ANNA KÕIKIDELE VÕIMALUS OLLA TEADLIK ÕIGUSEST JEESUSES KRISTUSES! NING ÜTLE NEILE, ET NAD JÄRGIKSID ÕIGSUST JUMALA EES JA KÕNNIKSID ÕIGENA JUMALA EES, ELADES ENDA ELU ÕIGENA!”

“Räägi neile, et JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON TÄHTIS!”

“LAS IGAÜKS PÜÜDLEB OLEMAKS ÕIGE JUMALA EES!”

“JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON SEE, MIS ON OLULINE, SEST AEG ON LÕPPENUD!”

“OLGU NAD NÜÜD ÕIGED JUMALA EES!”

“ELAGU NAD ENDA ELU ÕIGENA JUMALA EES JA TEHKU KÕIKE, MIDA TEEVAD, ÕIGENA JUMALA EES!”

“See on midagi sellist, mida te peate jagama sõpradega ja rääkima sõpradele JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

See oli 5 tunni pikkune katkematu vestlus möödunud ööl.

Niisiis. Kallid inimesed! ISSAND ON RÄÄKINUD ÕIGSUSEST NING ON RÕHUTANUD JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE OLULISUST. Uuesti ja uuesti ja uuesti. Möödunud ööl. Väga šokeerival viisil. Seega, olles ärganud, see oli väga rõõmuküllane vestlus. Olin selles vestluses väga rõõmus, sest Tema andis inimestele kinnituse ÕIGSUSEST JUMALA EES. Rääkisin toimunus inimestele, et nad kõneleksid endi lastega JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST. Ning ütlesin inimestele, et nad räägiksid enda perele, töökaaslastele, enda abielunaisele, enda abielumehele, sugulastele, lelledele, onudele ja tädidele, et igaüks peaks rääkima teistele JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST, sest aeg on otsa saanud.

Me teame väga hästi, et Piibel Ütleb – Psalmid 112:6:

“6 Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.”

Ning samuti Matteuse 6:33. Tema Ütleb:

“33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!”

SEEGA JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON ÜLIOLULINE!

Ilmutusraamat 19:6-9 on kirjakoht, kus rõõmutsetakse koguduse ülestõmbamise ja koguduse suursugusesse JUMALA Igavesse Igavikulisse Kuningriiki sissepääsemise üle. Taas. Sa kuuled selles kirjakohas: suurepäraseim peenlinane, säravalt puhas, anti kogudusele rõivastumiseks. Ning siis Tema Ütleb, et suurepärane peenlinane tähendab pühade õigeid seadmisi.

Uuesti. Selles kirjakohas sa kuuled: “Ja kogudusele on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” Ning Tema Ütleb: “See peenlinane on pühade õiged seadmised.”

Ning 1.Peetruse 3:14 (King James -tõlge) Ütleb:

“14 Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,

Miks? Sest sa saad Igavese tasu, saad Elu krooni, Kirkuse krooni, õigsuse krooni. Ning JUMALA ees õigena olemise krooni.

2.Kor. 5:21 Tema Ütleb:

“21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.”

Niisiis, kallid inimesed! ISSAND on möödunud ööl kinnitanud, võimendanud, ülendanud JUMALA EES ÕIGENA OLEMISE OLULISUST 5 tundi väldanud vestluse jooksul. Ning selles vestluses kasutas Tema Tema Teenija suud. Seega ma rääkisin 5 tundi Häälega:

“ÕIGUS! ÕIGSUS! JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE!”

“ÕPETA SEDA OMA LASTELE, SEST AEG ON LÕPPENUD!”

“AEG ON LÄBI!”

“ÕIGUS JUMALA EES! ÕIGSUS JUMALA EES!”

“AEG ON MÖÖDAS!”

“JUMALA EES ÕIGENA OLEMINE! – Õpeta seda oma lastele, abielumehele; pea meeles naabreid; räägi sõpradele! Sest Tema Ütleb, et see on midagi sellist, mida sa ei tohi pidada enda omaks. Sa pead jagama seda kõikide teiste inimestega, kellega sa võid seda teha. Räägi neile JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST, ÕIGUSEST, ÕIGSUSEST JUMALA EES!”

Kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS!

ISSAND Räägib neid asju praegu kaalutletult ja eesmärgipäraselt. Ning sa võid näha, et Tema on ilmutanud end täies jõus. Tema on tulnud avalikult ja jõuliselt esile, langetades Taeva Trepid alla Taevale; langetades Tema Kaks Tunnistajat taevale ja kogu teekonna alla; kirjutades taeva peale Kirjutised; levitades ümbrusesse Tema Kirkust ning siis kirjutades taeva peale teksti Tema Kahele kardetavale Tunnistajale; tehes Tema Tunnistaja varjamatult ja avalikult kaheks; inimesed saavad võtta nendest pilte; inimesed näevad neid teenimas ja jutlustamas üheskoos.

Piibel on täitumas selle sugupõlve ees. ISSAND on tulnud alla TEMA PILVES, langetades sademe sissepoole telki; liikumisvõimetud invaliidid kõnnivad. ISSAND on teinud avalikult võimsaid asju, jõudmaks selle sugupõlveni koos ühe Sõnumiga:

AEG ON LÕPPENUD! 
MESSIAS ON TULEMAS! 
OLGEM VALMIS!

Tema on teinud oma parima, Tema on tulnud välja oma asupaigast. ISSAND on läinud 1 miljoni miili kaugusele sealt, kus Tema oleks toiminud, jõudmaks ja ulatumaks koguduseni, püüdes aidata seda kogudust, et kogudus võiks siseneda.

Tema on ilmutanud end nüüd avalikult, rääkimaks rahvastele:

MESSIAS VÕIB TULLA NÜÜD KOHE, MISTAHES HETKEL!

MESSIAS ON TULEMAS!

Ning möödunud ööst – Kõige olulisem mõõdulatt Taevasse sissepääsemiseks:

JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE. RÄÄGI NEILE ÕIGSUSEST JUMALA EES! KINDLUSTA, ET SA OLED JUMALA EES ÕIGE! ELA ELU JUMALA EES ÕIGENA! MIDA EALES SA TEED, PEA MEELES ÕIGENA OLEMIST! RÄÄGI ÕIGENA ELAMISEST OMA LASTELE, PALU ENDA ABIELUMEHEL KÕNDIDA ÕIGUSES JUMALA EES, PALU ENDA ABIELUNAISEL OLLA ÕIGENA JUMALA EES; PEA MEELES NAABREID JA MEENUTA NEILE ÕIGSUST; NING RÄÄGI TÖÖKOHAL NEILE JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST.

Kogu öö, kuni hommikuni, RÄÄKIDES ÕIGSUSEST JUMALA EES. Tegelikult umbes kella kolmeni, koiduni. Ajaliselt umbes 5 tundi. Lakkamatult, 5 tundi. See on ajalooline. Ning see räägib teile JUMALA ees õigena olemise tõsidusest ja kaalukusest praegusel ajal; ajahetkes, kuhu me oleme sisenenud.

Taas. Mitte keegi ei tea päeva ega tundi.

Kuid kas ISSAND ei ole Rääkinud sellele sugupõlvele?

Need, kellel on kõrvad, valmistagu Tee JEESUSE, MESSIA, Suursuguse Tulemise jaoks! Olgu nad pühad ja õiged JUMALA ees!

Toda toda, toda rabah. ISSAND Õnnistagu teid!

Shalom.

 


(Prohvet Dr.Owuor. 15.5.2018. ‘JESUS is LORD’-Raadio)