29.3.2018 PROHVETEERING. ON NOA PÄEVAD – PROHVET DR. OWUOR


ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule viimasel öösel. Läinudöine vestlus oli väga-väga võimas. ISSAND on Rääkinud viimasel ööl nii kaasaegsele sugupõlvele kui kogu maailmale. ISSAND Rääkis terve öö kuni hommikuni välja ja seda Häälega; väga tugeva kuuldava Häälega; möödunud ööl.

Uuesti, kallid inimesed. Kallid inimesed, kes te olete kuuldel kõikjal maailma riikides. ISSAND JEHOOVA ELOHIM on Rääkinud minule möödunud ööl ülimalt vapustaval viisil; Häälega, terve öö. Häälega ja seda kuni koiduni; valjult kuuldava Häälega.

Ning ISSAND tutvustas minule Konverentsi. Tema Rääkis minule Nakurus toimuvast Konverentsist. Nakurus aset leidvast 7. Rahvusvahelisest Pastorite ja Evangeeliumi kuulutajate ning kõikide kristlaste Konverentsist. ISSAND tuli möödunud ööl minule Rääkima tulevase Konverentsi Sõnumist, vastava Konverentsi Sõnumist; Sõnumist maailma rahvastele.

Ma tean, et just nüüd, eilsest alates, on saabunud kohale juba rohkem kui 96 Vanempastorit, Vanem-Peapiiskoppi ja Vanem-Piiskoppi. Ent ISSAND Rääkis minule möödunud ööl Häälega, puudutades Sõnumit; Konverentsi Sõnumit rahvastele; Konverentsilt maailmale edastatavat Sõnumit. Kogu öö kuni hommikuni välja ISSAND hüüdis Häälega:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! RÄÄGI NEILE NOA PÄEVADEST! ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Hüüdes kogu öö, kuni hommikuni välja:

“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Teistes keeltes väljendudes: THE DAYS OF NOE. ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! Kuni koiduni.

Ning teatud kohas öösel oli mu une sees unenägu. Niisiis äratas Tema mind unest. Ma olen unenäo sees; Tema veelgi Räägib minule Hääle kaudu ning mina raporteerisin. Istusin ja raporteerisin, öeldes, et kas te suudate ette kujutada, et KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL ISE, VÕIMAS JA KOHUTAV IISRAELI JUMAL, JEHOOVA JAHVE ISE on Rääkinud minule. Pidevalt, terve öö, öeldes Häälega, et ma peaksin minema ja hoiatama maailma; hoiatama kogu maailma Noa Päevade suhtes; Noa Päevadest, Noa Päevadest, mis on tulemas; Noa Päevade suhtes.

Ma raporteerisin nüüd ja olin taas unenäos, kuid see oli unenägu une sees ning seejärel tulin ma tagasi normaalunne ja Tema jätkas hüüdmisega Taevast. Tema hüüdis vapustaval moel; siin, selles ruumis, siinses toas, kus ma seisan; siinses magamistoas.


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! MINE JA HOIATA NEID NOA PÄEVADE SUHTES! ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Kuniks ma ärkasin. Kallid inimesed, aeg on lõppemas, MESSIAS on tulemas! Need, kellel on kõrvad, kahetsegu patte ning parandagu meelt ja pöördugu ära igasugusest patust. Ka nendest tavapattudest, mida sa näed Ameerika Ühendriikides; niinimetatud ‘valgete valede’ – pattudest Euroopas. See on patt. Need on patud. Ning patu palk on surm.

Need niinimetatud väikesed tavapatud, mida sa näed Ühendriikides. Kus naised on kogudusse tulles riietunud poolalasti; lühikestes miniseelikutes, liibuvates pükstes; pastori abikaasal on jalas liibuvad püksid, samuti pastoril, esitledes iseend siivutul viisil. See on patt.

Kõik rahvad ja kogu maailm pöördugu ära patust! Need, kes hoolivad igavikust, pöördugu ära patust. ISSAND hüüdis kuuldava häälega siin ruumis, kus ma just nüüd seisan, siinses magamistoas:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! MINE HOIATA NEID NOA PÄEVADE SUHTES! ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Kallid inimesed, aeg on lõppemas. MESSIAS on tulemas.

Kas ISSAND pole mitte Rääkinud kaasaegsele sugupõlvele?

Kallid inimesed, ISSAND on Rääkinud ülitõsisel viisil. See on ülimalt šokeeriv vestlus ISSAND JEHOOVAGA. ISSAND on Rääkinud kaasaegsele sugupõlvele väga-väga šokeerival viisil, väga jahmataval moel. Kogu öö. See oli šokeeriv. Väga-väga imeline, täiesti uskumatu. Kogu öö. Hoiatades kogu öö Noa päevade suhtes.


“ON NOA PÄEVAD. NOA PÄEVAD, NOA PÄEVAD.”


Kuuldava Häälega; siinses magamistoas, kogu öö kuni koiduni välja.

Seega ISSAND on tõsiseltvõetavalt hoiatanud kaasaegset sugupõlve.

Ma loen nüüd Piiblist. Matteuse evangeelium 24:36 ja edasi:

“36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.
37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.
38 Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva,
39 ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, …”

(Tema ei öelnud, et mõned, vaid et kõik!)

“… nõnda on ka Inimese Poja tulemine.
40 Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha;
41 kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.
42 Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!

43 Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.
44 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!”

(s.t. kõige vähem ootate)


Tema hüüdis kogu öö:

“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Häälega. JUMAL-ISA. JUMAL-ISA ISE. IISRAELI VÕIMAS JUMAL. JEHOOVA SHALOM. JEHOOVA ELOHIM. JEHOOVA ADONAI. ISSAND JUMAL. Hüüdes kogu öö. JEHOOVA EL OLAM. JEHOOVA SEBAOT, VÄGEDE JUMAL. Terve öö, hüüdes Häälega:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Tähendades, et need on Noa päevad! Mine ja ütle neile, et me elame Noa päevil! Ütle kogu maailmale, et parajasti nüüd kogu maailm kordab Piiblit! Kogu maailm elab taas Noa päevil, kus patt oli massiivne, kus patt ja Jumala-teotus olid suurimad. Patt ja kurjus olid haripunktis.

Ning siis sulgub uks, ootamatult. Äkitselt Noa siseneb päästelaeva. Tema hävitab kogu maailma.

JUMALA Viha on tulemas, kallid inimesed. See on see ajahetk kindlustada, et sa läheksid sisse JUMALA kaitstusesse, Taeva ohutusse. Trepid on langetatud. Suuri asju on saanud osaks kaasaegsele sugupõlvele.

Tema, ISSANDA TEENIJA, ISSANDA VÄGEVAIM SÕNUMITOOJA; NEED KAKS VÕIMAST TUNNISTAJAT Räägivad teile just nüüd. Nad on toimetanud mõningaid täiesti uskumatuid asju. Nad on Rääkinud Taeva Treppidest. Nad Prohveteerisid nendest kuniks see realiseerus, kui JEHOOVA langetas need pilvedesse, pealepool maad olevasse taevasse.

Seega, tõepoolest, mitte kellelgi ei ole põhjust ignoreerida Taevast praeguses ajahetkes! Igaüks peaks nüüd sisenema! On Noa päevad! On Noa päevad!

ISSAND Ütleb:

“Mine Nakurusse ja ütle kogu maailmale, et need on Noa päevad!”

MESSIAS on tulemas! Hetkel, mida sa kõige vähem ootad.

Shalom. Todah.


3.OSA

Kallid inimesed, nüüd ma võin veidi täiendada vaadeldavat gigantset vestlust, mille ISSAND on tänasel ööl pidanud maailma rahvastega. Häälega. Otsene ja Hääle-kaudne vestlus KÕIKVÕIMSA JUMALA, Kogu Loodu LOOJA, IISRAELI LOOJA, kõikide inimeste ja kogu inimkonna LOOJA; otsene vestlus ISSAND JUMALA ja kõikide rahvaste ning kogu maailma vahel ja kogu inimkonna vahel.


ISSAND Ütles väga selgelt, kallid inimesed:

“ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD!”


Tähendades, et Noa päevad on nüüd siin. Olge ettevaatlikud!

Noa päevad korduvad siin nüüd täielikult. Olge ettevaatlikud!

Asjaolu, et Noa päevad korduvad täielikult, tähendab samas ka seda, et MESSIAS on tulemas.

Sa kuuled Teda Ütlemas, et kaks inimest töötavad põllul. Üks võetakse ja teine jäetakse, hüljatakse; vastavas Piibli kirjakohas, mille ma lugesin. Kaks naist jahvatavad veskil ja üks võetakse ning teine jäetakse.

Tähendades, et nendel päevad on inimesed niivõrd keskendunud argistele askeldustele. Praegu on niivõrd palju inimesi, kes just nüüd jahvatavad. Nii palju inimesi. Ida-Aafrika aja järgi võttes nii siinsel maakera poolel kui ka teisel poolel maakera; kõikjal maakeral, on siis öö või päev. Palju inimesi on praegusel hetkel veskil jahvatamas. Nad on läinud tööle, otsides leiba, et saada leib lauale. Praegusel hetkel on palju naisi siin eskil jahvatamas ja palju mehi on just nüüd põllul töötamas. Turvamehi, politseinikke, pankureid, doktoreid, juriste, kirurge, lendureid, lennujaamade töötajaid, linnanõukogude inimesi. Kõik inimesed on läinud välja põllule, tegemaks tööd, töötades põllul, saamaks lauale leiba.

Kuid Tema Ütleb: üks võetakse ja teine jäetakse. Tähendades, et üle kogu maailma on naised läinud välja, töötades päevad ja ööd. Jahvatades siin veskil, saamaks leib lauale. Tema Ütleb: Üks võetakse ja teine jäetakse. Tähendades, et osad inimesed hüljatakse.

See on tõesti väga hea, et Tema ütleb, et me ei tea päeva, millal MESSIAS tuleb. See on niivõrd hea, et me ei tea täpset aega, millal ISSAND KRISTUS, MESSIAS naaseb. Sest muidu see maailm; nagu sa tunned seda maailma; kui see oleks teadnud täpset kuupäeva, millal MESSIAS oleks tulemas, siis inimolemus oleks viibinud laisklemise ahvatluses ja mitte töötanud KRISTUSE jaoks. Inimesed oleksid läinud isegi pattu, tehes pattu kuni viimase päevani, viimase hetkeni ja alles siis pöördunud JUMALA juurde.

Teame väga hästi, et viibides siinses maailmas, siis see ei ole mõeldud mitte ainult igaviku jaoks, vaid ka ISSANDA teenimise jaoks. See on ISSANDA teenimise jaoks, viies täide JUMALA eesmärke praeguses ajas, siinses maailmas.

Nüüd; mind on kutsutud, et ma võiksin tänaöisest vestlusest avalikustada veidi täiendavat lisa.

ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JUMAL-ISA, JEHOOVA JAHVE ISE tuli möödunud öösel. Tema tuli Taevast siia, külastamaks TEMA VÄGEVAIMAT PROHVETIT. Ning kui Kirkus laskus, kattis Tema end tihedalt paksu ning tumeda Pilvega, tiheda pimedusega. Niisiis, Tema Rääkis pimeduse seest. Ent ma teadsin, et Tema oli väga lähedal, umbes 1-2 meetri kaugusel minust. Paks tume Pilv, väga tihe Pilv. Ent Tema andis mulle Pilve seest teada, et Tema oli väga lähedal, 1-2 meetri kaugusel Tema Teenijast; Temast, kes teiega praegu räägib.

See on see, millest Tema hakkas rääkima. Tema Ütles:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Pilv väljus Taevast ning ilmudes saabus paks tume Pilv. Ning Tema andis mulle teada, et Tema on minust umbes 1-2 meetri kaugusel. See on see, millest Tema Rääkis häält kuuldava Häälega ja hoiatas maailma:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD ON SIIN!”


Tähendades, et MESSIAS on tulemas.

Osad jäetakse maha ja hüljatakse. Osad tullakse ja võetakse Taeva ohutusse. Millised hämmastavad päevad! Millised šokeerivad päevad! Kui võimsad päevad! Pilv tuli. Ma võin nüüd avalikustada rohkemat. Pilv tuli Taevast ja kui Tema saabus siia, tekkis tihe pimedus ning Tema oli selle tiheda pimeduse sees, umbes 1-2 meetri kaugusel minust. See on see, mida Tema Rääkis Hääle kaudu Tema Teenijale.

Kas ISSAND pole mitte Rääkinud kaasaegsele sugupõlvele? Kas ISSAND, järeleandmatul viisil, pole mitte hoiatanud kaasaegset sugupõlve? Kas KÕIGEVÄELINE JUMAL pole mitte hoiatanud kaasaegset sugupõlve, seda ajajärku?

Tema teeb seda nüüd, kui ma olen minemas kõige suuremale Konverentsile, Pastorite Konverentsile. Tema läkitab mind suurimale Pastorite konverentsile, mis meil on kunagi olnud. Rohkem kui 96 Vanempastorit, Vanempiiskoppi tulevad kõikjalt üle maailma.

Kas ISSAND JEHOOVA pole mitte hoiatanud kaasaegset sugupõlve?

Shalom.


4.OSA

Kallid inimesed, olen nüüd siin, et jagada teiega täiendavat seoses nende vestlustega, mida ISSAND JEHOOVA pidas täna nii rahvastega kui kogudusega. Kui KÕIGEVÄELINE ISSAND JUMAL, JUMAL-ISA, JEHOOVA JAHVE, oli visiteerimas minu juures võimsal moel. Koos Pilve saabumisega kaasnes väga tihe pimedus ning Tema Hääl väljus tiheda pimeduse seest, hüüdes ja väga valjusti öeldes:


“ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!”


Kuni koiduni. Nüüd vestluse kolmas osa, mille ma tahan teile avalikustada, räägib ajahetkest peale seda, kui ISSAND Rääkis: “ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD!” Kogu öö. Siis võttis ISSAND mind ja viis ajas tagasi Noa päevadesse.

Ma elasin möödunud ööd Noa päevil. ISSAND viis mind ajas tagasi Noa päevadesse ja ma nägin, kuidas Tema mind sinna asetas. Seal oli samuti palju inimesi ning ISSANDA Kohtumõistmine tuli. Mäletan, et tuli torm. Kui vesi tuli, ründas see akent. Seal oli aken ees ja vesi oleks tõuganud akna raamidelt ära. Püüdsin seda tagasi asetada, kuid veesurve oli liiast; nii tugev, et loobusin. Samamoodi pühiti ka teine aken eest ära.

Olukord oli täiesti väljakannatamatu; arenedes talumatuks olukorraks. Oli mittetalutav olukord ja ajahetk. Ma nägin, kuidas tulvaveed tulid. Sõna otseses mõttes kõike maailmast ära pühkides.

Tema asetas mind elamusse, minnes ajas tagasi Noa päevadesse. Nägin, kuidas tulid tormiveed ning üleujutus. Võitlesime. Püüdsime võidelda koos nendega vee tulemise vastu. See oli täielikult uskumatu, kallid inimesed. Noa päevil. Noa päevil saabus uskumatu üleujutus. Uskumatul määral vett, surmates kõik, kes seal olid; kes ei olnud kuulanud ISSANDA hoiatust, ISSANDA juhendamist.

Ning siis, peale seda, vestluse neljandas osas, ISSAND tõi mind tagasi kaasaega ja praegusesse päeva. Tema näitas minule kogudusi, kes ei olnud veel valmis. Tema viis mind kogudustesse; kogudustesse; selle maailma kogudustesse. Kogudus ei ole veel valmis. Ning sellegipoolest on tulemas üleujutus, neid ära hävitama.

ISSANDA Kohtumõistmine tuleb neid hävitama. Viha on tulemas neid hävitama.


ON NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD! NOA PÄEVAD!


Nüüd ma võin vabastada selle vestluse kolmanda ja neljanda osa, kus ISSAND viis mind ajas tagasi Noa päevadesse.

Tulid üleujutus ning torm; ma püüdsin aknakaudset vee tulemist takistada, kuid vesi tulvas sisse ja aknad purunesid. Inimesed surid. Palju inimesi suri. Kogu maailm suri peale nende, kes olid olnud sõnakuulelikud.

Peale seda tõi Tema mind tagasi kaasaega. Ning siis näitas Tema minule, et kogudus ei ole veel valmis. Seejärel tõi Tema mind siia tagasi, siinoleasse magamistuppa.

Uuesti. Minu ja Tema vahel oli tihe pimedus ning ma teadsin, et Tema on minust ühe meetri kaugusel, 1-2 meetrit minust. Ning uuesti:


“ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD! ON NOA PÄEVAD!”


Kas ISSAND pole mitte hoiatanud kaasaegset sugupõlve, kallid inimesed?
Kas ISSAND pole mitte teid hoiatanud?
Kas ISSAND pole mitte maailma hoiatanud?
Kas ISSAND pole mitte maailma rahvaid hoiatanud?
Kas ISSAND pole mitte kaasaegset sugupõlve hoiatanud?

MESSIAS on tulemas!

Shalom


VALMISTAGE TEE! MESSIAS ON TULEMAS

(Tõlge eesti keelde. 29.3.2018 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor.

Edastatud ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 29.3.2018; www.jesusislordradio.info)

Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi