2.10.2022  TERVENDAMISTEENISTUS!

ISSAND JUMAL JAHVE ON VIINUD TEMA KAKS VÄGEVAIMAT PROHVETIT TAEVAS PAIKNEVASSE JUMALA KUNINGRIIKI NING ISSAND KÕIGEVÄELINE JUMAL ISA ON ANDNUD TEMA VÄGEVAIMATELE PROHVETITELE ELUPUU LEHTI. NEMAD HELISTAVAD TÄNASEL HOMMIKUL ´JESUS IS LORD´- RAADIOSSE, ÕNNISTAMAKS KOGUDUST  

Tulgem kõik kuuldele ja võtkem vastu endi tervenemine!

´Jesus is Lord´- Raadio kuulatav järgmistelt linkidelt (inglise keeles): 

https://www.jesusislordradio.info

https://s3.radio.co/s97f38db97/listen

http://station.voscast.com/5ca3d6cd7c777/

https://streema.com/radios/Jesus_is_Lord_Radio


⇒  2.10.2022 TERVENDAMISE DEKLARATSIOON ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE kaudu.

Kuula ja võta vastu oma tervenemine Issandalt. Tänu Jeesusele!

OCTOBER 2, 2022 TREMENDOUS DECREE OF HEALING LIVE ON JESUS IS LORD RADIO

⇒  soomekeelse tõlkega / ⇒ saksakeelse tõlkega / ⇒ venekeelse tõlkega …


Kurt sai kuulmise, liikumisvõimetu invaliid tõusis üles ja läks kõndima, pime sai nägemise ja näeb, jne. Lakkamatult jätkuvad imetervenemised ja vastavad tunnistused … Ülistus Issandale! Kuula ´Jesus is Lord´- Raadiot, Lõpuaja Äratuse raadiojaama. Messias Jeesus Kristus tuleb!


25.10.2022 Issanda Vägevaimad Prohvetid edastasid järjekordse Tervendamise Deklaratsiooni. Paljud inimesed on tervenenud ka vastavaid Tervendamise Deklaratsioone järelkuulates. Inglise-soome keeles ⇒ Tervendamise Deklaratsioone Issanda poolt võitud Tema Vägevaimatelt Prohvetitelt saab kuulata siinselt lingilt (YouTube´i kanal)↵

 
⇒ Issanda Vägevaimte Prohvetite kaudu edastatud Tervendamise Deklaratsioone ja ime läbi koheselt tervise tagasi saanute tervendamisnäiteid leiab peaaegu kõikidest Äratsteenistustest, mille salvestisi on palju  Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt juhitud Ülemaailmse Pühaduse ja Meeleparanduse Teenimistöö YouTube´kanalitel: 1) ⇒ Repentance Channel ja 2) ⇒ Repent & Prepare the way