ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE, PROHVET DR. OWUORI ÜLEMAAILMSE PATUKAHETSUSE JA MEELEPARANDUSE & PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ USULINE VUNDAMENT


 USUTUNNISTUS / STATEMENT OF FAITH

KOLMAINSUS

ME USUME ÜHTEAINSASSE JUMALASSE, KOLME ISIKUNA IGAVESTI ELAVASSE JUMAL ISASSE, JUMALA POJASSE JA JUMALA PÜHA VAIMU.

ISSAND JEESUS

ME USUME JUMALA AINUSÜNDINUD POJA, ISSAND JEESUS KRISTUSE JUMALIKKUSESSE, TEMA NEITSIST SÜNDIMISSE, TEMA IHU ÜLESTÕUSMISESSE, TEMA TÕUSMISESSE TEMA ISA PAREMALE POOLELE TAEVAS; TEMA SURMA, MILLE KAUDU TEMA LUNASTAS KÕIK INIMESED TÄIELIKULT VÄLJA PATU ORJUSEST.

PÄÄSTE

ME USUME, ET IGA INIMENE SÜNNIB PATUSENA JA ET JEESUSE RISTITÖÖ LUNASTAS INIMESE TÄIELIKULT VÄLJA PATU JA SURMA VÕIMU ALT. NING ET KÕIK, KES USUVAD JEESUS KRISTUSESSE KUI OMA ISSANDASSE JA PÄÄSTJASSE, PÄÄSTETAKSE.

PÜHA PIIBEL

ME USUME, ET PIIBEL ON PEAMINE VUNDAMENT JA AINUS MUUTUMATU, EKSIMATU JA AUTORITEETNE JUMALA SÕNA, OLLES TÄIELIKULT INSPIREERITUD VÄGEVA PÜHA VAIMU POOLT. PÜHA PIIBEL ON KÕRGEIM JA LÕPLIK AUTORITEET IGAS ELU VALDKONNAS, NII NAGU NEED JUMALA LOODUINA ON.

PÜHA VAIM

ME USUME, ET PÜHA VAIM ON KOLMAINSUSE KOLMAS ISIK NING ET RISTIMINE PÜHAS VAIMUS ILMNEB VAIMU VILJADENA JA VAIMU ANDIDENA.

KRISTUSE KOGUDUS

ME USUME, ET KRISTUSE KOGUDUS ON IGAVENE JA ÜLEMAAILMNE JEESUS KRISTUSE IHU, SISALDADES KÕIKI, KES ON VÕTNUD VASTU JEESUSE LEPITUSTÖÖ.

ÜLESTÕMBAMINE

ME USUME, ET ÜLESTÕMBAMINE ON SILMAPILKNE, ENNE TUHANDEAASTAST KUNINGRIIKI TOIMUV JEESUS KRISTUSE POOLT JÄRELE TULEMINE TEMA OMA PÜHALE KOGUDUSELE; KUS NEED, KES ON SURNUD KRISTUSES, TÕUSEVAD ÜLES KIRGASTATUD IHUDES JA NEED, KES ELAVAD PÜHADENA, MUUDETAKSE KIRGASTATUD IHUDEKS, ILMA ET NAD KOGEKSID SURMA JA NAD TÕSTETAKSE ÜLES ÕHKU KOOS ISSAND JEESUSEGA.

ISSANDA PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG

ME USUME ISSANDA ARMULAUA LÄBIVIIMISESSE JEESUS KRISTUSE SURMA KUULUTAMISENA KUNI SINNANI, KUNIKS TEMA TULEB TAGASI.

TEE VALMISTAMINE

ME USUME, ET KOGUDUS ON SISENENUD KRIITILISSE AJAJÄRKU, VALMISTAMAKS ETTE TEED ISSAND JEESUSE TULEMISEKS, JÄRGIDES TÄIUSLIKKU ÕIGSUST JUMALA EES NING PÜHADUST.

VEERISTIMINE

ME USUME PIIBLI JUHENDAMIST VEERISTIMISEKS KUI ÜLENI VEE ALLA KASTMISE RISTIMIST, OLLES SÕNAKUULELIKUD JUMALA SÕNALE. NING USUME SELLESSE, ET KÕIK, KES ON VASTU  VÕTNUD JEESUS KRISTUSE ISIKLIKU PÄÄSTJANA, TULEB RISTIDA VEES, TUNNISTAMAKS AVALIKULT ENDA USKU KRISTUSESSE.

MEELEPARANDUS JA PÜHADUS

ME USUME, ET AINUS VIIS PATUST PUHASTUMISEKS ON TÕELISES PATUKAHETSUSES JA MEELEPARANDUSES JEESUS KRISTUSE KALLIHINNALISE VERE JA SELLE PÜHITSEVA VÄE KAUDU.

 USUTUNNISTUS / STATEMENT OF FAITHAllikad: www.repentandpreparetheway.org    www.jesusislordradio.info     www.jeesusontulossa.fi