PROHVET DR. OWUORI MEELEPARANDUSE & PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ USULINE VUNDAMENT


 USUTUNNISTUS / STATEMENT OF FAITH
KOLMAINSUS

Usume ühteainsasse JUMALASSE; kolme isikuna igavesti elavasse; JUMAL-Isasse, JUMALA Pojasse ja JUMALA Püha Vaimu.

ISSAND JEESUS

Me usume JUMALA ainusündinud Poja, ISSAND Jeesus Kristuse jumalikkust, Tema neitsist sündimisesse, Tema ihu ülestõusmisesse, Tema Isa paremale poolele taevasse tõusmisesse, Tema surma, millega Ta lunastas täielikult kõik inimesed patu orjusest.

PÄÄSTE

Me usume, et iga inimene sünnib patusena, ja et Risti töö lunastas inimese täielikult  patu ja surma võimu alt välja. Ning et kõik, kes usuvad Jeesus Kristusesse ISSANDANA ja Päästjana, päästetakse.

PÜHA PIIBEL

Me usume, et Piibel on peamine aluspõhi ja ainus muutumatu, eksimatu ning autoriteetne Jumala Sõna, ja täielikult Vägeva Püha Vaimu poolt sisendatud. Püha Piibel on kõrgeim ja lõplik autoriteet igale elu valdkonnale, nii kuidas need JUMALA looduina on.

PÜHA VAIM

Me usume, et Püha Vaim on Kolmainsuse Kolmas Persoon, ja et Pühas Vaimus ristimine ilmneb Vaimu viljadena ja Vaimu andidena.

KRISTUSE KOGUDUS

Me usume, et Kristuse Kogudus on igavene ja ülemaailmne JEESUS Kristuse Ihu, sisaldades kõiki, kes on vastu võtnud Jeesuse lepitustöö.

ÜLESTÕMBAMINE

Me usume, et ülestõmbamine on vahetu, enne Tuhandeaastast riiki toimuv Jeesus Kristuse järeletulemine Tema pühale kogudusele, siis kui need, kes on surnud Kristuses, tõusevad üles kirgastatud ihudes, ja need, kes elavad pühaduses, muudetakse kirgastatud ihudeks, ilma et nad saaksid osa surmast ja neid tõstetakse üles õhku koos ISSAND Jeesusega.

ISSANDA PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG

Me usume Issanda armulaua läbiviimist JEESUS Kristuse surma ülistamisena kuni sinnamaani, millal Ta tuleb tagasi.

TEE VALMISTAMINE

Me usume, et Kogudus on jõudnud kriitilisse ajajärku; Tee Valmistamisele ISSAND Jeesusele, järgides täielikku Jumala Õigust ja Pühadust.

VEERISTIMINE

Me usume Piibli juhendamist veeristimiseks vee alla kastmise teel, kuulekana JUMALA Sõnale. Ning sellesse, et kõik, kes on vastu võtnud Jeesus Kristuse isikliku Päästjana, tuleb ristida vees avaliku tunnistusena enda usust Kristusesse.

MEELEPARANDUS JA PÜHADUS

Me usume, et ainus viis puhastuda patust on tõelises Meeleparanduses JEESUS Kristuse kallihinnalises veres ja selle pühitsevas väes.

 USUTUNNISTUS / STATEMENT OF FAITH


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

Tõlge ⇐⇔⇒