17.10.2017 ISSANDA PROHVETEERING. NÄGEMUS ILMUTUSRAAMATU 13.PTK. OLEVAST TEISEST METSALISEST. SUUR VILETSUS ON SAABUMAS PLANEEDILE PEALE KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMIST – PROHVET DR. OWUORISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA – Tema Rääkis minule eelmisel ööl. Taaskord. ISSAND JEHOOVA Rääkis minule viimasel ööl. Kallid inimesed, kes te olete kõikjal kogunenud kuulama! Ning see vestlus, mida ISSAND JEHOOVA, Iisraeli Vägev JUMAL, Taeva JUMAL pidas minuga eelmisel ööl, oli seotud nende sündmustega, mis hakkavad hargnema planeedil Maa peale seda, kui kogudus on võetud. ISSAND JEHOOVA, Taeva JUMAL vestles minuga eelmisel ööl väga ulatusliku vestluse kaudu. Tema Rääkis minule nendest sündmustest, mis leiavad aset planeedil Maa peale seda, kui kogudus on võetud üles.

Ma nägin nüüd seda ääretut viletsust, mis on saabumas planeedile Maa. Uuesti. Ma olen näinud. ISSAND on viinud mind ajast ettepoole. Viimasel ööl on Tema viinud mind üle selle reaalsuse piiride, üle selle ajajärgu, kus me praegu elame. Tema viis mind sellesse ajajärku, kust kogudus on võetud üles Taevasse. See on planeedil Maa väga vaevarikas aeg. Ma nägin maailma peal olevat väga rasket viletsusaega.

Siis aga näitas ISSAND minule teist metsalist. Teist metsalist. Niisiis olen ma näinud seda teist metsalist. ISSAND viis mind tulevikku. Olen elanud tulevikus. Ning Tema näitas minule, kuidas need sündmused hakkavad siin Maal lahti rulluma. Seega ma võisin näha seda teist metsalist, keda sa näed Ilmutusraamatu 13. peatükis. Ning see, mida ma nägin, oli väga murettekitav, sest üle kogu planeedi Maa oli palju ahistust.

Siis tuli see aeg, kus ISSAND esitles nüüd minule teist metsalist. Ma isegi rääkisin temaga. Ning mis pani mind imestama, see oli turgudel toimuv. Ma nägin turge, kus müüdi tarbekaupu. Turgudel toimus müümine. Niisiis turud. ISSAND näitas minule turge ja tarbekaupade müümist, kaubavahetust, äritegevust. Seda kaubandustegevust, mida sa näed toimuvat siin maailmas just nüüd.

Ning järsku, kui nüüd ilmus teine metsaline, siis kõik turud, kõik turud peatati. See kõik koondati ühte ja toodi ühele teatud alale. Selles võimsas, võimsas vestluses, mis toimus viimasel ööl ning kus JUMAL-ISA, JEHOOVA ELOHIM, JUMAL, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA EL SHADDAI, JEHOOVA ELOHEINU suunas minu tähelepanu sellele, mis leiab aset planeedil Maa peale seda, kui kogu see armu ajajärk on lõppenud.

Seega, kõik need turud koguti ühtekokku ning ilmus see teine metsaline. Seejärel nägin ma nüüd inimesi seismas, rivistatuna järjekorda. Nägin paljusid inimesi. Nägin paljusid inimesi seismas järjekorras. Enne kui nad andsid neile loa turgudele müüma minemiseks.

Aga mis pani mind imestama, oli see, kuidas see metsaline oli riietunud. Tema kandis kübarat; tema kandis ametniku vormikuube, vormiriietust, kuid koos kübaraga. Nagu on seda politseiniku vormimüts või selline, kus on kroon peal, nagu seda on kuninglik kübar. Midagi sellist. Sellel on ülaosa ning samuti ettepoole ulatuv osa, mis varjab ja peidab veidi nägu. Sain näha, et see oli värvilt heleroheline. Ning see osa, mis jääb noka ja kübara pealisosa vahele, on nagu tüüpiline politseiniku töökübar. Mitte pesapallimüts, vaid tüüpiline politseiniku ametimüts või siis kuninglik kübar. Selline, mida kannavad kuningad. Siiski nägin, et noka ja kübara pealisosa vahele jääv ala, sealne riba, on veidi hallikasroheline, heleroheline. Näen seda isegi veel nüüd, teiega Rääkides. Selle pealisosa oli kollakas või kreemikas roheline. Hele, veidi heledam.

Niisiis. Kui inimesed seisid turgudele pääsemise järjekorras, siis ISSAND esitles teda. Tema inspekteerib iga kodanikku ja selle identiteeti. Ta inspekteerib igaühe isikut ja selle identiteeti. See hämmastas mind, sest tema inspekteeris neist igaühe isikut ning inspekteeris neid enne, kui neil lubati turule pääseda. Iga inimest pidi uurima nende identiteedi suhtes, enne turule pääsemise luba.

Ning mis mind enim pani imestama, on see, et identiteet oli telefonis. Igalt inimeselt, kes saabus tema juurde, võttis ta telefoni ja avas selle tagaosa ning telefoni tagaosas oli kiip. Seal oli kiip, see kiip, SIM, SIM-kaart. See, mida ma nägin, oli nagu telefoni SIM-kaart. Ta eemaldas selle ja vaatas, et siin on see kodanik. Siis asetas ta selle tagasi ja sulges tagaosa. Ta andis neile telefoni ja ütles, et nüüd võid sa minna edasi; ostma ja müüma. See toimus sellisel viisil. Seal oli pikk järjekord.

Tema kontrollis äritegevust. Tema kontrollis kaubandust. Tema kontrollis müümist ja ostmist. Kuna ta ühendas kõik turud ja tõi need tema mõjuvõimu alluvusse. Niisiis tema kontrollis väraval, kes pääseb turule sisse müüma ja ostma. Seega inimesed pidid tooma enda telefoni. Tema pöörab ette tagaosa. Tema avab tagaosa. Mõtlesin, et ta eemaldab aku. Kuid kui ma vaatasin seda spetsiifilisel prohvetlikul viisil, siis ta eemaldas väikese kiibi. Uuris seda ning tõdes, et see on see kodanik. Asetas selle tagasi, sulges ja andis tagasi ning ütles, et sa võid nüüd minna edasi.

Mõningaid nendest ta hoiatas. Neid, kes olles väga heategevuslikud, püüdsid aidata kaasinimesi; neid, kes ise ei võinud pääseda turule. Ma nägin, et ta hoiatas neid. Ta hoiatas neid. Oli palju kannatusi. Ma näen palju kannatust maailma peale tulemas. Seejärel nägin ka neid müüjaid, kaupmehi. Ma nägin ka neid kaupmehi. Nendel müüjatel, keda ma sain näha, ei läinud äri hästi. Sest ma nägin ühte neist olevat riietunud valgesse kitlisse. Ma ei tea, kas ta oli lihakaupmees või pagar, kuid ta müüs toiduaineid ning tarbekaupu. Ning siis läks ta sinna ja võttis, ta maksis ja ostis. Minu arust umbes viis leivaviilu, millel oli veidi margariini või võid peal. Ta ostis need ja läks välja ning ma nägin teda neelatamas sülge; siis, kui ta kõndis koos leivaga ja ta ütles: “Ah, lõpuks olen saanud vähemalt selle. Ma lähen sööma.”

Seega siis olukord oli selline ja see tundub olevat peaaegu et näljahäda. Leiab aset ka äärmine puudus. Nälg, näljahäda. Leiab aset nappus, defitsiit. On samuti nappus, sest isegi sel müüjal, keda ma nägin. Kui ta sai osta need viis leivapala, millel oli peal veidi võid või margariini, mis iganes see ka oli, ja ta asetas need väikesesse leivarösterisse, siis ma nägin teda sülge neelamas ja ütlemas: “Ah, lõpuks sain midagigi süüa.”

Seega on samaaegselt saabumas planeedile Maa tohutu näljahäda. Defitsiit, korruptsioon, ressursside ammendumine, ebapiisavus, nälg ja näljahäda. Sellel viimasel ööl haaras ISSAND JEHOOVA minu tähelepanu ja kaasas mind sellelaadsesse vestlusesse. Eelmisel ööl. See on uskumatu, see on kohutav ja selle nägemine on tõeliselt šokeeriv.

Piibel ütleb siin väga selgelt, Ilmutusraamatu 13. peatükis. Ma loen salmist 11. Tema ütleb:

Ilmutusraamat 13:11-18
Metsaline tõuseb maast üles. Ning Tema ütleb:

“11 Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otsekui tallel ning ta rääkis nagu lohe. 12 Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. 13 Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, 14 ning ta eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu.”

Ilmutuse 13, lõikes 15 Tema ütleb:

“15 Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. 16 Ja ta tegi, et kõik – pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad – võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsaette, 17 ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv.”

Lõikes 18 tema ütleb:

“18 Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv, ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.”

See on siis see, mida ma nägin. ISSAND juhtis minu tähelepanu sellele eelmisel ööl. Grandioosses vestluses, millesse oli kaasatud ka teine metsaline. Ma tean, et esimeses vestluses ISSAND on tutvustanud minule seda kokkupõrget. Tema on mind läkitanud ja asetanud sellesse olukorda. Ning seal oli tõsine julm kokkupõrge, toimudes tema, kes teiega Räägib, ja metsalise vahel. Kuid tema haavas metsalist surmavalt ja metsaline vajus kokku.

Juba aastal 2007 avalikustasin ma selle Sõnumi. Ning ühtlasi andsin ka graafilisi kirjeldusi, graafilisi esitlusi ja graafilisi joonistusi ning visandasin esimese metsalise. Sellest, kuidas see magas surnuna, olles varisenud kokku minu ees. Kui ISSAND andis mulle rünnata metsalist. Ma lõin seda ning see varises minu ees kokku minu.

Kuid nüüd on Tema võimaldanud taas kohtuda minul teise metsalisega. Ning ma nägin, et teine metsaline praktiseerib järelevalevet, kontrollimist, kasutades selleks esimese metsalise autoriteeti. Ning see avab telefone ja uurib kõikide inimeste identiteeti, enne, kui nad saavad müüa või osta, osta või müüa, kui neil ei olnud metsalise märki.

Niisiis toimub sellelaadne vestlus äärmiselt olulisel ajahetkel, väga kriitilisel hetkel, eriti keerulisel ajal. Sellepärast, et just sellel ajal on ISSAND kiirendanud teiega praegu rääkija sõnade realiseerumist. Tema Teenija Sõnu; tema, kes teiega Räägib. Tema on kiirendanud. Siin kohal on prohvetlik kiirendus. Kõik planeet Maa pinnal olijad, kellel on hing sees, saavad just praegu seda näha. See on prohvetlik kiirendus, mis leiab aset just täpselt nüüd, kui ma Räägin siin.

Prohveteeringud, mida ma Rääkisin aastatel 2005, 2004, 2006, 2007, need täituvad nüüd, samaaegselt. Niisiis kõik Maa pinnal viibijad suudavad seda praegu tajuda, et on toimumas laiahaardeline ebaharilik prohvetlik kiirendus. Ja see on ühtlasi nii silmatorkav kui ka šokeeriv ja hämmastav. Kuid kõik üksikhinged, need, kes on uuestisündinud, suudavad märgata, et planeet Maa seisab unikaalse, unikaalse, Unikaalse Ajaloolise Visiidi künnisel. Koguduse Ületõmbamise künnisel.

See vestlus seisab nüüd silmitsi sellelaadsete prohvetlike täideminemiste kiirenemisega. Prohvetlik kiirendus. Prohveteeringud, mille ma andsin ICM meeskonnale (Rahvusvaheline Laste Missioon), raadiojaamas, Nairobi tiimis. Nad töötavad nüüd läbi arhiive. Nad otsivad üles kõik need Prohveteeringud, mille ma andsin. Need monumentaalsed Prohveteeringud, mille ma andsin. Väga šokeeriv on leida üles see täpsus, need üksikasjad, mida ma Rääkisin siis. Kõigi nende aastate 2005, 2004, 2006 jooksul. Ning nende praegune vapustav täitumine. Ja kõik need täituvad peaaegu samaaegselt! Üleujutused, mis tulevad Floridasse. Üleujutused, mis tulevad Mehhiko lahele; Houstonisse, Texasesse. Maavärinad, mis tulevad Mehhikosse. Kariibia üleujutuste Kohtud.

Neutrontähtede kokkupõrge planeet Maa kohal. Ning ma ütlesin: purdaines. Seal saab olema purdaines. Ning jah tõepoolest, eile, kui see teada saadi, toimusid üle kogu maakera pressikonverentsid meediale. Ning seal oli purdaines. Ma ütlesin seda Prohveteeringus, ühes Prohveteeringus, mille Nairobi tiim leidis täna hommikul ja mis on salvestatud siin peakontoris. Vapustav, šokeeriv. Teine salvestati Saksamaal, Berliinis. Üks salvestati Egertoni Ülikooli avalikul loengul. Mõned nendest andsin raadio otse-eetris. Prohveteering raadio otseülekandena. Võid näha nendest videosalvestustest, et mu välimus on hoopiski teistsugune kui olen täna. Äärmiselt šokeeriv aeg koguduse ajaloos.

See vestlus koguduse ülestõmbamisest, koguduse tõmbamisest toimub ajal, kui on Prohvetlik kiirendus koos Taeva Imedega. See on imeline, kuidas ISSAND kasutab Teda, kes teiega Räägib. Kasutades Tema Teenijat nüüd Taevaste raputamiseks! On vapustav aeg. See on šokeeriv aeg planeedil Maa ja Taevas pealpool maad, sügaval kosmoses. See salvestati 7. oktoobril 2007 just siin Nairobis. Vaatasin ise seda täna hommikul ning see on tõepoolest šokeeriv, tähelepanuväärne ja hämmastav. See on jahmatav täpsus. Need detailid, mille kaudu teadlased kirjeldavad seda, mis on toimunud sügaval kosmoses. Sügaval Universumi sügavustes.

ISSAND kasutab nüüd Tema Vägevaimat Prohvetit raputamaks Taevaid ja selle osasid. Ning see, kuidas nad raporteerisid seda siin uudisvõrkudes. Nad ütlesid, et see raputas Universumit. Ning oli vappumine. Maailmaruum vappus. Kosmos vappus, kui võimas elektromagnetiline lainetus ja gravitatsioonijõud pulseerisid läbi maailmaruumi. Uh!

Imed, millest Joel rääkis! Imed, mida sa nägid, kui ma eelmisel pühapäeval lugesin kogu maailmale Luuka evangeeliumi. Imed, millest ma lugesin Kariibial, Kariibia linnades: merede õõtsumine ning siin üleval Taevas Taevaste vappumine. On nii imeline lugeda eilsetest teadlaste poolt korraldatud meedia pressikonverentsidest. Tuumateadlased, astrofüüsikud, astronoomid kõikjal meedia pressikonverentsidel, üle kogu maailma. See oli kogu uudismeedias kõige uuema uudisena!

Nad ütlesid, et see kokkupõrge põhjustas pulsatsiooni, vappumist kosmoses, taeva osades ja maailmaruumi infrastruktuuris. Kui Piibel räägib maailmaruumi rappumisest. Taevaste rappumisest pealpool Maad, mere õõtsumisest! Vau!

Kui Võimas on see tund, et Tema saab kasutada teda, kes teiega nüüd räägib. Tema saab kasutada seda Teenijat, kes teiega nüüd Räägib. Tema saab kasutada Tema Vägevaimat Prohvetit raputamaks Taevaid ja sügavat kosmost, põhjustades pulsatsiooni! Milline aukartustäratav aeg maailmas! Olla uuestisündinud, olla elus ja koguni tunnistada seda hetke planeedil Maa!

Ning nüüd tuli Tema eile öösel ja Tema rääkis sellest ajast, kui kogudus on võetud ja Suur Viletsusaeg on saabunud. Ning Tema tutvustab nüüd teist metsalist. Ma arvan, et sõnum on igaühele väga selge: Valmistage tee, olge pühad, parandage meelt, võtke vastu JEESUS! MESSIAS on tulemas! Selles ei ole nüüd enam mingit kahtlust, et MESSIAS on tulemas!

Vaadake, kuidas ISSAND on utiliseerinud kõik valeprohvetid, kõik valeapostlid, kõik teised teenimistööd, tuues need alla, ja tõstnud üles Tema Hääle. Sõna otseses mõttes Tema tõstis need kõik kõrvale! Ning Tema tõstis Tema Hääle, valmistamaks rahvaid ette Kirkuse Kuninga, MESSIA Suursuguse Kirka tulemise jaoks.

Kes nüüd praegu ei näe? Kes on Tema, kellele võidakse praegu valetada? Nüüd teavad kõik, et MESSIAS on tulemas, ja et kõik peavad parandama meelt! Olema Jumala ees õigena ja pühana ning kuulama ISSANDA Häält! Nagu Ennustusmärk, mis liigub eespool. Samasugune on nüüd see Hääl. Ning kui sa järgid seda Ennustusmärki, siis sa jõuad MESSIA juurde.

Need, kellel on kõrvad, valmistugu! Kogudus, mida ma näen Teda võtvat, on väga püha kogudus.

Shalom Shalom. Toda. Toda Raba. Toda lahem. Shalom Haverim. Toda Toda.


(Tõlge eesti keelde. 17.10.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org


Täiendavat:

VILETSUSAJAST > 14.2.2018 Suurest pimedusest Maal

VILETSUSAJAST > 2.8.2015 Ülestõmbamise järgsest ajast (eesti keeles)

VILETSUSAJAST > 21.2.2018 Ülesvõtmise järgsetest sündmustest

VILETSUSAJAST > 19.2.2018 Ülesvõtmise järgsest ajast