17.10.2017 ISSANDA PROHVETEERING. NÄGEMUS ILMUTUSRAAMATU 13.PTK. OLEVAST TEISEST METSALISEST. SUUR VILETSUS ON SAABUMAS PLANEEDILE PEALE KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMIST – PROHVET DR. OWUORISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA – Tema Rääkis minule eelmisel ööl. Taaskord. ISSAND JEHOOVA Rääkis minule viimasel ööl. Kallid inimesed, kes te olete kõikjal kogunenud kuulama! Ning see vestlus, mida ISSAND JEHOOVA, Iisraeli Vägev JUMAL, Taeva JUMAL pidas minuga eelmisel ööl, oli seotud  sündmustega, mis hakkavad hargnema planeedil Maa peale seda, kui kogudus on ära võetud. ISSAND JEHOOVA, Taeva JUMAL vestles minuga eelmisel ööl väga laiahaardelises vestluses. Tema Rääkis minule nendest sündmustest, mis leiavad aset planeedil Maa peale seda, kui kogudus on võetud üles.

Ma nägin nüüd ääretut viletsust, mis on saabumas planeedile Maa. Uuesti. Ma olen näinud, ISSAND on viinud mind ajast ettepoole. Viimasel ööl on Tema viinud mind üle selle reaalsuse piiride, üle sellest ajajärgust, kus me praegu elame. Tema viis mind ajajärku, kust kogudus on võetud üles Taevasse. See on planeedil Maa väga vaevarikas aeg. Ma nägin maailma peal olevat väga rasket viletsusaega.

Siis aga näitas ISSAND minule teist metsalist; teist metsalist. Niisiis, olen näinud teist metsalist. ISSAND viis mind tulevikku. Olen elanud tulevikus. Ning Tema näitas minule, kuidas vastavad sündmused hakkavad siin maailmas lahti rulluma. Seega, ma võisin näha teist metsalist, keda sa näed Ilmutusraamatu 13. peatükis. Ning see, mida ma nägin, oli väga murettekitav, sest üle kogu planeedi Maa oli palju ahistust.

Siis tuli aeg, kus ISSAND esitles nüüd minule teist metsalist. Ma isegi rääkisin temaga. Ning mis pani mind imestama – see oli turgudel toimuv. Ma nägin turge, kus müüdi tarbekaupu. Turgudel toimus müümine. Niisiis, turud. ISSAND näitas minule turge ja tarbekaupade müümist, kaubavahetust, äritegevust. Vastavat kaubandustegevust, mida sa näed toimuvat siin maailmas parajasti nüüd.

Ning järsku, kui nüüd ilmus teine metsaline, siis kõik turud, kõik turud peatati. See kõik koondati ühte ja toodi ühele teatud alale. Ääretult võimsas vestluses, mis toimus viimasel ööl ning kus JUMAL-ISA, JEHOOVA ELOHIM, JUMAL, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA EL SHADDAI, JEHOOVA ELOHEINU suunas minu tähelepanu sellele, mis leiab aset planeedil Maa peale seda, kui kogu Armu ajajärk on lõppenud.

Seega, kõik need turud koguti ühtekokku ning ilmus teine metsaline. Seejärel nägin ma nüüd inimesi seismas, olles rivistatud järjekorda. Nägin paljusid inimesi, nägin paljusid inimesi järjekorras seismas; enne, kui nad andsid neile loa minna turgudele müüma.

Aga mis pani mind imestama, oli see, kuidas vaadeldav metsaline oli riietunud. Tema kandis kübarat; tema kandis ametniku vormikuube, vormiriietust, kuid koos kübaraga; nagu seda on politseiniku vormimüts või selline, kus on kroon peal nagu seda on kuninglik kübar; midagi sellist. Sellel on ülaosa ning samuti ettepoole ulatuv osa, mis varjab ja peidab veidi nägu. Sain näha, et see oli värvilt heleroheline ning see osa, mis jääb noka ja kübara pealisosa vahele, on nagu tüüpiline politseiniku töökübar. Mitte pesapallimüts, vaid tüüpiline politseiniku ametimüts või siis kuninglik kübar; selline, mida kannavad kuningad. Siiski nägin, et noka ja kübara pealisosa vahele jääv ala, sealolev riba on veidi hallikasroheline, heleroheline. Näen seda isegi veel nüüd, teiega rääkides. Selle pealisosa oli kollakas või kreemikasroheline; hele, veidi heledam.

Niisiis, kui inimesed seisid turgudele pääsemise järjekorras, siis ISSAND esitles teda. Tema inspekteerib iga kodanikku ja selle identiteeti. Ta inspekteerib igaühe isikut ja selle identiteeti. See hämmastas mind, sest tema inspekteeris neist igaüht isikut ning inspekteeris neid enne, kui neil lubati turule pääseda. Iga inimest pidi uurima nende identiteedi suhtes, enne turule pääsemise loa andmist.

Ning mis mind enim imestama pani, on see, et identiteet oli telefonis. Igalt inimeselt, kes saabus tema juurde, võttis ta telefoni ja avas selle tagaosa ning telefoni tagaosas oli kiip. Seal oli kiip, vastav kiip, SIM, SIM-kaart. See, mida ma nägin, oli nagu telefoni SIM-kaart. Ta eemaldas selle ja vaatas, et siin on teatud kodanik; siis asetas ta selle tagasi ja sulges tagaosa. Ta andis neile telefoni ja ütles, et nüüd võid sa minna edasi, ostma ja müüma. Tegevus toimus seesugusel viisil. Seal oli pikk järjekord.

Tema kontrollis äritegevust, tema kontrollis kaubandust. Tema kontrollis müümist ja ostmist, kuna ta ühendas kõik turud ja tõi need tema mõjuvõimu alluvusse. Niisiis, tema kontrollis väraval, kes pääseb turule sisse, müüma ja ostma. Seega, inimesed pidid tooma enda telefoni. Tema pöörab ette tagaosa, tema avab tagaosa. Mõtlesin, et ta eemaldab aku; kuid kui ma vaatasin toimuvat spetsiifilisel prohvetlikul viisil, siis ta eemaldas väikese kiibi, uuris seda ning tõdes, et see on see kodanik. Asetas selle tagasi, sulges ja andis tagasi ning ütles, et sa võid nüüd minna edasi.

Mõningaid nendest ta hoiatas. Neid, kes olles väga heategevuslikud püüdsid aidata kaasinimesi; neid, kes ise ei võinud pääseda turule. Ma nägin, et ta hoiatas neid; ta hoiatas neid. Oli palju kannatusi. Ma näen palju kannatust maailma peale tulemas. Seejärel nägin ka müüjaid, kaupmehi. Ma nägin ka kaupmehi. Nendel müüjatel, keda ma sain näha, ei läinud äri hästi. Sest ma nägin ühte neist olevat riietunud valgesse kitlisse. Ma ei tea, kas ta oli lihakaupmees või pagar, kuid ta müüs toiduaineid ning tarbekaupu. Ning siis läks ta ja võttis, ta maksis ja ostis; minu arust umbes viis leivaviilu, millel oli veidi margariini või võid peal. Ta ostis need ja läks välja ning ma nägin teda neelatamas sülge; siis, kui ta kõndis koos leivaga ja ta ütles: “Ah, lõpuks olen saanud vähemalt selle. Ma lähen sööma.”

Seega siis olukord oli taoline ja see tundub olevat peaaegu et näljahäda. Aset leiab ka äärmine puudus. Nälg, näljahäda. Aset leiab nappus, defitsiit. On samuti nappus, sest isegi müüjal, keda ma nägin; kui ta sai osta viis leivapala, millel oli peal veidi võid või margariini, mis iganes see ka oli, ja ta asetas need väikesesse leivarösterisse, siis ma nägin teda sülge neelamas ja ütlemas: “Ah, lõpuks sain midagigi süüa.”

Seega on samas saabumas maailma ka tohutu näljahäda. Defitsiit, korruptsioon, ressursside ammendumine, ebapiisavus, nälg ja näljahäda. Viimasel ööl haaras ISSAND JEHOOVA minu tähelepanu ja kaasas mind sellelaadsesse vestlusesse. Eelmisel ööl. See on uskumatu, see on kohutav ja selle nägemine on tõeliselt šokeeriv.

Piibel ütleb siin väga selgelt, Ilmutusraamatu 13. peatükis. Ma loen salmist 11, kus Tema Ütleb:

Ilmutusraamat 13:11-18
Metsaline tõuseb maast üles. Ning Tema ütleb:

“11 Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otsekui tallel ning ta rääkis nagu lohe. 12 Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. 13 Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, 14 ning ta eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu.”

Ilmutuse 13, lõikes 15 Tema ütleb:

“15 Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. 16 Ja ta tegi, et kõik – pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad – võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsaette, 17 ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv.”

Lõikes 18 tema ütleb:

“18 Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv, ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.”

See on siis see, mida ma nägin. ISSAND juhtis minu tähelepanu kõigele sellele eelmisel ööl. Laiahaardelise vestluse sees, millesse oli kaasatud ka teine metsaline. Ma tean, et esimeses vestluses ISSAND on tutvustanud minule vastavat kokkupõrget. Tema on mind läkitanud ja asetanud vaadeldavasse olukorda ning seal toimus tõsine, brutaalne kokkupõrge; toimudes tema, kes teiega räägib ja metsalise vahel. Kuid tema haavas metsalist surmavalt ja metsaline vajus kokku.

Juba aastal 2007 avalikustasin ma vastava Sõnumi. Ning ühtlasi andsin ka graafilisi kirjeldusi, graafilisi esitlusi ja graafilisi joonistusi ning visandasin esimese metsalise. Sellest, kuidas see magas surnuna, olles minu ees kokku varisenud. Kui ISSAND andis mulle rünnata metsalist ja ma lõin teda ning see varises minu ees kokku.

Kuid nüüd on Tema võimaldanud minul taaskohtuda teise metsalisega. Ning ma nägin, et teine metsaline praktiseerib järelvalvet, kontrollimist, kasutades selleks esimese metsalise autoriteeti. Ning see avab telefone ja uurib kõikide inimeste identiteeti, enne, kui nad saavad müüa või osta, osta või müüa, kui neil ei olnud metsalise märki.

Nüüd toimub siis sellelaadne vestlus ja seda äärmiselt olulisel ajahetkel, väga kriitilisel hetkel, eriliselt raskel ajal. Sellepärast, et just praegu on ISSAND kiirendanud teiega praegu rääkija Sõnade realiseerumist; Tema Teenija Sõnu; tema, kes teiega räägib. Tema on kiirendanud; siinkohal toimub prohvetlik kiirendus. Kõik maapinnal olijad, kellel on hing sees, saavad just praegu seda näha; et on prohvetlik kiirendus, mis leiab aset just täpselt nüüd, kui ma räägin siin.

Prohveteeringud, mida ma rääkisin aastatel 2005, 2004, 2006, 2007, need täituvad nüüd, samaaegselt. Niisiis, kõik maapinnal viibijad suudavad seda praegu tajuda, et on toimumas laiahaardeline, ebaharilik prohvetlik kiirendus. Ja see on ühtlasi nii silmatorkav kui ka šokeeriv ja samas hämmastav. Kuid omas hinges kõik need, kes on uuestisündinud, suudavad märgata, et maailm seisab unikaalse, unikaalse, unikaalse ja ajaloolise Visiidi künnisel: koguduse ületõmbamise künnisel.

Vaadeldav vestlus seisab nüüd silmitsi selliste prohvetlike täitumiste kiirenemisega. Prohvetlik kiirendus. Prohveteeringud, mille ma andsin; ICM-i meeskond (Rahvusvaheline laste missioon) raadiojaamas, Nairobi tiimis, nad töötavad nüüd arhiive läbi. Nad otsivad üles kõik need Prohveteeringud, mille ma andsin; need monumentaalsed Prohveteeringud, mille ma andsin. Väga šokeeriv on leida üles see täpsus, need üksikasjad, mida ma siis rääkisin. Kõigi nende aastate – 2005, 2004, 2006 – jooksul ning nende vapustav täitumine praegu. Ja kõik need täituvad peaaegu samaaegselt! Üleujutused, mis tulevad Floridasse. Üleujutused, mis tulevad Mehhiko lahele, Houstonisse, Texasesse. Maavärinad, mis tabavad Mehhikot. Kariibia üleujutuste kohtumõistmised.

Neutrontähtede kokkupõrge planeet Maa kohal. Ning ma ütlesin: purdaines. Seal saab olema purdaines. Ning jah tõepoolest, eile, kui see teada saadi, toimusid üle kogu maakera pressikonverentsid meediale. Ning seal oli purdaines. Ma ütlesin seda Prohveteeringus, ühes Prohveteeringus, mille Nairobi tiim leidis täna hommikul ja mis on salvestatud siin, peakontoris. Vapustav, šokeeriv. Teine salvestati Saksamaal, Berliinis. Üks salvestati Egertoni Ülikooli avalikul loengul. Mõned nendest andsin raadio otse-eetris. Prohveteering raadio otseülekandena. Võid näha nendest videosalvestustest, et mu välimus on hoopiski teistsugune kui olen täna. Äärmiselt šokeeriv aeg koguduse ajaloos.

See vestlus koguduse ülestõmbamisest, koguduse tõmbamisest toimub ajal, kui on Prohvetlik kiirendus koos Taeva Imedega. See on imeline, kuidas ISSAND kasutab Teda, kes teiega Räägib. Kasutades Tema Teenijat nüüd Taevaste raputamiseks! On vapustav aeg. See on šokeeriv aeg planeedil Maa ja Taevas pealpool maad, sügaval kosmoses. See salvestati 7. oktoobril 2007 just siin Nairobis. Vaatasin ise seda täna hommikul ning see on tõepoolest šokeeriv, tähelepanuväärne ja hämmastav. See on jahmatav täpsus. Need detailid, mille kaudu teadlased kirjeldavad seda, mis on toimunud sügaval kosmoses. Sügaval Universumi sügavustes.

ISSAND kasutab nüüd Tema Vägevaimat Prohvetit raputamaks Taevaid ja selle osasid. Ning see, kuidas nad raporteerisid seda siin uudisvõrkudes. Nad ütlesid, et see raputas Universumit. Ning oli vappumine. Maailmaruum vappus. Kosmos vappus, kui võimas elektromagnetiline lainetus ja gravitatsioonijõud pulseerisid läbi maailmaruumi. Uh!

Imed, millest Joel rääkis! Imed, mida sa nägid, kui ma eelmisel pühapäeval lugesin kogu maailmale Luuka evangeeliumi. Imed, millest ma lugesin Kariibial, Kariibia linnades: merede õõtsumine ning siin üleval Taevas Taevaste vappumine. On nii imeline lugeda eilsetest teadlaste poolt korraldatud meedia pressikonverentsidest. Tuumateadlased, astrofüüsikud, astronoomid kõikjal meedia pressikonverentsidel, üle kogu maailma. See oli kogu uudismeedias kõige uuema uudisena!

Nad ütlesid, et see kokkupõrge põhjustas pulsatsiooni, vappumist kosmoses, taeva osades ja maailmaruumi infrastruktuuris. Kui Piibel räägib maailmaruumi rappumisest. Taevaste rappumisest pealpool Maad, mere õõtsumisest! Vau!

Kui Võimas on see tund, et Tema saab kasutada teda, kes teiega nüüd räägib. Tema saab kasutada seda Teenijat, kes teiega nüüd Räägib. Tema saab kasutada Tema Vägevaimat Prohvetit raputamaks Taevaid ja sügavat kosmost, põhjustades pulsatsiooni! Milline aukartustäratav aeg maailmas! Olla uuestisündinud, olla elus ja koguni tunnistada seda hetke planeedil Maa!

Ning nüüd tuli Tema eile öösel ja Tema rääkis sellest ajast, kui kogudus on võetud ja Suur Viletsusaeg on saabunud. Ning Tema tutvustab nüüd teist metsalist. Ma arvan, et sõnum on igaühele väga selge: Valmistage tee, olge pühad, parandage meelt, võtke vastu JEESUS! MESSIAS on tulemas! Selles ei ole nüüd enam mingit kahtlust, et MESSIAS on tulemas!

Vaadake, kuidas ISSAND on utiliseerinud kõik valeprohvetid, kõik valeapostlid, kõik teised teenimistööd, tuues need alla, ja tõstnud üles Tema Hääle. Sõna otseses mõttes Tema tõstis need kõik kõrvale! Ning Tema tõstis Tema Hääle, valmistamaks rahvaid ette Kirkuse Kuninga, MESSIA Suursuguse Kirka tulemise jaoks.

Kes nüüd praegu ei näe? Kes on Tema, kellele võidakse praegu valetada? Nüüd teavad kõik, et MESSIAS on tulemas, ja et kõik peavad parandama meelt! Olema Jumala ees õigena ja pühana ning kuulama ISSANDA Häält! Nagu Ennustusmärk, mis liigub eespool. Samasugune on nüüd see Hääl. Ning kui sa järgid seda Ennustusmärki, siis sa jõuad MESSIA juurde.

Need, kellel on kõrvad, valmistugu! Kogudus, mida ma näen Teda võtvat, on väga püha kogudus.

Shalom Shalom. Toda. Toda Raba. Toda lahem. Shalom Haverim. Toda Toda.


(Tõlge eesti keelde. 17.10.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas:  www.jesusislordradio.info , pealeht:  www.repentandpreparetheway.org


Täiendavat:

VILETSUSAJAST > 14.2.2018 Suurest pimedusest Maal

VILETSUSAJAST > 2.8.2015 Ülestõmbamise järgsest ajast (eesti keeles)

VILETSUSAJAST > 21.2.2018 Ülesvõtmise järgsetest sündmustest

VILETSUSAJAST > 19.2.2018 Ülesvõtmise järgsest ajast