MÕISTLIK KOGUDUS

ISSANDA SÕNUM EUROOPALE, II osa – PROHVET DR. OWUOR

Võimas Pastorite Konverents. Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016. 


 

Võimas Pastorite Konverents. Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016
Võimas Pastorite Konverents. Tšehhi, Brno. 20.-21.4.2016

 

Suur tänu. Plaksutame ISSANDALE. Palvetan nüüd:


ISA, JEESUSE Vägevas Nimes, valitsegu siin Sinu autoriteet. Puuduta meie südameid ja vangista meie mõtted. Aita meil kuulata tähelepanelikult neid igavese Püha Vaimu suuniseid, nii et võiksime valmistada elegantsel viisil Püha Vaimu maantee MESSIA suursugusele tulemisele. ISA, õnnista seda rahvast ja kinnita Sinu Sõna ning Sinu Lõpuaja Äratus sellel maal. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen ja aamen.


 

Milline õnnistus on tulla taas uuesti teie juurde. See on suur au elus, et ISSAND saadab mind uuesti teie ette täna rääkima JUMALA Igavikulisest Kuningriigist. Hommikupoolsel kogunemisel nägime, et JUMAL-ISA Räägib nüüd otse kogudusega, Kristuse mõrsjaga. Ta on andmas kogudusele väga olulisi suuniseid, juhendeid, millel on igavene väärtus. Ta annab suunamist selle igavese elu jaoks, mis on tulemas. Ta ütleb, et praegu on eriliselt tähtis ajahetk koguduse ajaloos. See on väga kriitiline, sest kui kogudus valmistuks nüüd, siis ta pääseks sisse Taevasse. ISSAND Ütleb samuti seda, nagu hommikupoolses kogunemisel kuulsime, et praegu on rõivastuse ajahetk. Selles hetkes tuleks kogudusel, lisaks valmistumisele, olla riietunud ISSANDA rõivastusse. ISSAND Ütleb, et te olete eriline sugupõlv. Miks? Sest paljud inimesed elasid kristlasena ükskõikset maailmalist elu ning osad neist on juba surnud. See liitub järgmise siin kuuldava vestluse juurde.

ISSAND Ütleb, et osa neist inimestest, kes surid kristlastena; ei kuulnud seda ilmutust: „Vaata, olen näinud, et MESSIAS on saabumas! Valmistu!“ Nad ei kuulnud seda. Nad vaid lihtsalt elasid kristlikku elu Euroopas ning seejärel surid. Kuid teie elate kristlikku elu sellisel ajal, mil see ilmutus on tulnud! Vaata ma olen näinud MESSIA tulemist, seepärast valmistagem rõivas nüüd! Seetõttu ütlen, et see sugupõlv, seega siis teie, kes te istute siin, olete õnnistatud sugupõlv. Võite sõna otseses mõttes ette valmistada ning pääseda sisse JEHOOVA Auväärsesse Kuningriiki. See on siis rõivastuse ajahetk, nagu nägime hommikul. Te olete rõivastuse sugupõlv. Generatsioon, kes valmistab JEHOOVA rüü. Just nii nagu näete seda praegu Keenias toimumas, kus nad kuulavad seda kõnet otseülekandena ning samuti igal pool mujal maailmas. Keenias inimesed valmistuvad eesmärgikindlalt MESSIA tulemiseks. Nad küsivad alati küsimusi: Kuidas võiksin teha elu veelgi pühamaks? Mil viisil võiksin teha iseennast veelgi pühamaks? Kuidas saan võtta vastu Püha Vaimu aitamaks mind? Mida ma peaksin eraldama ning eemaldama oma elust, et võiksin vastu võtta ISSANDA Vaimu ja liikuda pühaduses? Keenias on siis käimas rahvuslik eesmärgikindel jõupingutus MESSIA tulemiseks valmistumisel. Kui kaunis saab olema valmistumine siingi, kui te ühel päeval kogu rahvana hakkate valmistuma eesmärgikindlalt KUNINGA saabumiseks! Teisiti öeldes: tegema meeleparandust, hülgama pattu, sülelema pühadust, järgima õigsust, elama vaga elu koos JUMALAGA, käies Pühaduse Maanteed. Sellist elu JUMAL kuulutab nüüd siingi. Halleluuja. See on see hetk, mil tuleb tugevasti astuda vastu kõiksugusele patule.

Kui Taevas näeb kogudust valmis olevat, toimuvad JUMALA Kuningriigis tohutud pidustused. See tähendab, et Taeva pidu ja rõõm sõltub teist igaühe isiklikust päästest, seega täielikult teist igaühe päästest. Sa ei tohi võtta päästet iseenesestmõistetavana. Teist igaühe päästel on väga kriitiline ja otsustav tähendus Taevale. Te ei saa päästetud rühmana, te ei saa elada mittemingisugust rühmapäästet, vaid see on individuaalne. Kui valmistud isiklikult ISSANDA jaoks, teadvusta endale, et sa oled vastutav MESSIA rõõmu eest. Piibel ütleb, et Ta kannatas valu ja piina. Ta löödi risti. Teda koheldi vääralt ja hüljati nende poolt, keda Ta oli tulnud vabastama. Tõepoolest, kui vaatad Psalm 22, siis näed MESSIAT surevat südamepuudulikkuse ja purustatuse tõttu. Piinamise tase oli šokeeriv. Ta oli tulnud päästma inimkonda, kuid nad ründasid Teda palju enam kui eales kedagi teist!

 

TEMA NAELTEST LÄBISTATUD KÄED

 

Golgata, Jeruusalemm. Siin suri ristil Jeesus.
Golgata, Jeruusalemm. Siin suri ristil Jeesus.

Iga kord kui Ta on ilmunud une ajal rääkima minuga, siis esmalt näitab Ta alati mulle naeltest läbistatud käsi. See on see kannatuste nivoo, mida MESSIAS läbis. Tema omast identiteedist tuli kannatuse sümbol. Mäletan, olles Oklahomas, Ta tuli öösel minuga rääkima. See juhtus juulikuu 3. ja 4.päeva vahelisel ööl. Mäletan, kuidas Ta asetas vasema käe ukselingile sel viisil. Seda on nii palju, mida võiksin teile kirjeldada. Nägin Tema rüü hõlma, mis on imekaunis, justkui kullaosakesed. Nagu kullaosakeste niidid, lõppedes tuttidega. Ta toetus uksele sel viisil. Sel osal on kolmnurgakujuline muster. Ta näitas ka käevarre välispoolel olevat varrukaosa ning tikandiornamenti. See oli imekaunilt tehtud riietus. Ta asetas vasaku käe sel viisil vastu ukseraami seina. Mäletan, et sealt, kus ma olin, võisin näha Tema auväärset kätt ja selle Kirkust uksel. Ta andis mulle teada, et käehaav oli veelgi niiske ja värske. Siia juurde kuulub väga palju lisavestlust, mida Ta rääkis mulle sel ööl.

Mäletan et ärgates hakkasin endalt küsima, miks see haav ei ole paranenud? Miks Ta näitas mulle seda haava? Sain näha Kirkust selles käes, kuid Ta andis mulle teada, et haav ei olnud veelgi paranenud. Iga kord, kui Ta tuleb minuga rääkima, Ta näitab mulle seda haava. Seetõttu küsin ühe küsimuse. Miks Ta näitab seda mulle? Kas võiks olla nii, et me ei mõista kunagi selles elus hinna väärtust, mille KRISTUS maksis meie pääste eest? Olen alati küsinud iseendalt, miks Ta näitab mulle seda haava? Ta justnagu ütleks: jookse rahvaste ja koguduste juurde ning räägi neile nähtut, et nad mäletaksid neid naelte jälgi! Mine Euroopasse, sest olen näinud neid arenevat modernseteks. Näen väga kauneid ja tasaseid teid. Aafrikas meil ei ole seesuguseid teid. Ehitused on uhked ning elamurajoonid rahulikud. Kõik on siin nii kaasaegne ja tsiviliseeritud.

Kas on nii, et see kaasaegne moderne elu on pannud sind unustama IGIVANA ALGUPÄRASE RISTI? Seda vana algupärast iidset Risti? Seda algupärast Risti? Seetõttu ütlen, et teist igaühe pääste on kriitiliselt tähtis MESSIA rõõmu jaoks tollel päeval. Kui see päev tuleb ning kui teie olete see kogudus, mida ma nägin pöörlemas maa tolmus, kiristades hambaid, siis MESSIAS jääb häbisse. Ristil olles Teda rüvetati. Kui sina võtad vastu Tema ja elad siin, kuid ebaõnnestud Taevasse pääsemisel, siis teotatakse Teda uuesti! Hingevaenlane naerab ja küsib: mille jaoks siis Rist oli? See mees oli uuestisündinud, kuid ta ei pääsenud sisse? Seetõttu ütlen, et sinu pääste peab olema nüüd kriitiline kõiksuguse patu suhtes. Sa ei või elada nii, kuidas juhtub.

 

SURNUTE ÜLESVÕTMINE

 

Vägev nägemus, kui surnud tõmmatakse üles maast. ISSAND JUMAL näitas seda Prohvet Dr. Owuorile 26.11.2006.
Vägev nägemus, kui surnud tõmmatakse üles maast. ISSAND JUMAL näitas seda Prohvet Dr. Owuorile 26.11.2006.

Tahaksin jagada teise vestluse sellest, mida ISSAND Ütleb kogudusele just nüüd. Selles ISSANDA mega-, megaunes, umbes kell 05 hommikul, tõstis ISSAND mind maakamarast ülespoole. Ta tõstis mind maa kohale ning sealt, kus ma olin, nägin kogu maailma. Ühel hetkel nägin maapinda värisemas. Kivid ja tolm hüppasid üles maa pinnalt. Olles seal, kust ma seda vaatasin, arvasin, et ulatuslik maavärin on tabanud maakera, sest nägin kivisid ja maakamarat ja tolmu värisemas ning hüplemas. Väikese viivu järel mõistsin, et see ei ole maavärin. Kui jätkasin selle nähtuse vaatamist, nägin seejärel inimesi nende kirgastatud kehades tulemas välja maa põrmust. Nende välja tulles Kirkus neis oli segunenud maa põrmuga. Olen selle kõik asetanud netti. Nägin nende väljudes, kuidas Kirkus segunes põrmuga. Kui nad tulid välja, nägin ISSANDA Auhiilgust. Mõistsin, et ISSANDA Auhiilgus oli tabanud maailma. ISSANDA Auhiilgus tõstis neid üles. Võiksin jutlustada umbes 10-tunnise jutluse teemal JUMALA Auhiilguse Võimsus, JUMALA Auhiilguse Autoriteet.

JUMALA Auhiilgus tabas neid seal haudades ja tõstis nad üles. ISSANDA Auhiilgus viis nad maa põrmust. Mida rohkem nad tõusid üles, seda enam nad liikusid ISSANDA puhta Auhiilguse suunas, ning seejärel nägin Pilve tulemas ja peitmas neid Taeva sisse. Seejärel Hääl ütles: suurim osa neist on jäänud järele maa põrmu. Kui siin on sõnum, siis on see just see! Ta ütles, et suurim osa neist on jäänud järele maa põrmu. Teine asi, mida mõistsin; kui ISSAND võttis neid üles maailma eri kohtadest, siis nad ei läinud mitte otse vertikaalselt üles. Lubage, et jagan siin nüüd Taeva saladusi. Neid kõiki viidi ühte teatud maailma nurka, kus asub värav, suhtluskanal, ava Taevasse. Kas ma tohin jagada siin saladusi? Kogudusel tuleb küpseda nüüd täiskasvanuks. Kui Ta näitab mulle sellelaadseid asju, siis need ei ole minu jaoks, vaid need on teie jaoks. Ta tuleb tagasi küpse, valmis koguduse pärast. Neid viiakse ühte maailma nurka ja nad lähevad sisse.

Kui ISSAND näitas mulle seda mega-und Surnud koguduse ülestõmbamisest, siis mis on see sõnum? Halleluuja. Koguduses on ülemaailmne ärataganemine, sest ei kogudus ega pastorid ole aktsepteerinud, et iga kord kui ISSAND Räägib, tuleb seda kaaluda Piibli Sõnaga, sest Piibel on kaal! See peaks olema kooskõlas Piibli Sõnaga. Iga kord, kui ISSAND Räägib või saadab kellegi, pead sa leidma Sõnad Piiblist. Kui siis keegi tuleb juurde ja ütleb, et ISSAND on öelnud nii ja nii, kuid sina ei leia seda Piiblist, võid siis järeldada, et JUMAL ei ole rääkinud! See on üks viis puhastada kogudust/ kirikut, sest kiriku ümber jookseb praegu liiga palju valeprohveteid, jutlustades kõhuevangeeliumi. Ta ütleb, et sõnum peab alati olema kooskõlas Piibli Sõnaga. Ka sellest unenäost ärgates läksin otse Piiblisse, ning seal oli sõnum, mida ISSAND soovis unenäo kaudu edastada. Märkasin, et ISSAND on tegelikult rääkinud Prohvet Taanielile sellest surnute ülesvõtmisest Taevasse. See oli kriitiline ja oluline, nii et Taaniel dokumenteeris selle Taanieli raamatusse, peatükk 12. Loeme sealt selle sõnumi. Avage Taaniel 12:1-4. Kuuled siin ISSANDAT rääkimas kogudusele/ kirikule eriti olulisi suuniseid.

Tean, et inimesed kuulavad praegust vestlust raadio ja netiraadio kaudu just nüüd üle kogu maailma. Soovin öelda seda, et mul on väga oluline side Tšehhimaaga. Kui olin tegemas doktorikraadi Iisraelis, mul olid sõbrad siit maalt ning nad olid väga vanad inimesed. Nad külastasid mind Iisarelis. Nad olid väga vanad juudi rahva inimesed, kes elasid Tšehhimaal. Lõpuks nad ütlesid mulle, et see saab olema nende viimane reis Iisraeli, sest nad on juba nii eakad, et ei suuda enam uuesti lennata. Sel põhjusel tundub olevat eriline anda see sõnum siin maal. Mul on siin sõpru, väga vanu juudi rahva inimesi, kellega kohtusime Iisraelis. Halleluuja.

Minu jaoks on hämmastav olla siin ning see tundub eriliselt. See ei ole nagu mistahes teine maa minu jaoks. Halleluuja! Kui Taaniel nägi vastavat nägemust, dokumenteeris ta selle Taanieli raamatusse, 12:1-4 ning lugedes seda kuuleme juhendamist.

„1 Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. 2 Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. 3 Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.“

Juba kaua aega tagasi Taaniel nägi sama und surnute ülesvõtmisest ning siit tuleneb väga oluline sõnum kogudusele. Juba varem ütlesin, et ükskõik millal ISSAND Räägib, tuleb see leida Piiblist, ning seal leidub ka ilmutus, sõnum, juhend, mida unenägu või nägemus võib tähendada. Taaniel, olles näinud seda unenägu, kirjeldab kronoloogilist jätkuvust ajaskaalal. Näed Taanieli kirjeldamas kohutavat viletsuse ajajärku ning seejärel, lõigus kaks, näed teda kirjeldamas neid maa põrmus magavaid, kes ärkavad ja lähevad. Kirjeldades viletsuse aega Taaniel ütleb, et sellesarnast ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Te kõik olete piisavalt küpsed kristlased teadmaks, et Taaniel on JEHOOVA, ISSANDA ning Iisraeli lõpuaja Prohvet. Taaniel nägi siis neid sündmusi sealt alates kuni praeguse ajani. Mind paneb imestama, et kui Taaniel näeb seda kohutavat viletsuse aega, siis näeb ta sedagi, kuidas sel ajal saavad olema erilised inimesed. Ta kutsub neid inimesi ´sinu rahvaks´. Taaniel näeb õudsat, ajaloolist viletsuse aega, kuid selle viletsuse sees on erilised inimesed, ´sinu rahvas´ ehk kõik need vabastatakse, kelle nimed leiduvad kirjutatuna Raamatusse. Taaniel kirjeldab siin juba erilist kogudust, erilisi inimesi, erilist rahvast, valituid. Ta nimetab neid ´minu rahvas, sinu rahvas´. Halleluuja.

Kui tulete lõiku kaks, siis seal Taaniel näeb surnute ülestõmbamist. Minu meelest on imeline, kuidas Taaniel kirjeldab toda ülestõusmist. Ta ütleb, et paljud maa põrmus magavatest ärkavad, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Taaniel kirjeldab neid justnagu toimuksid need samaaegselt. Kui see sündmus on algamas, ISSAND näitab mulle ainult seda rühma, kes tõusevad üles JUMALA Kuningriiki. Seejärel kuulen Tema Häält ütlemas: suurim osa neist on jäänud mulla põrmu. Teie, kes te tunnete sügavuti Sõna, teate, et on ajavahe esimese ülestõusmise ja teise, kohtusse juhatava, ülestõusmise vahel. Siin on ajavahe.

Kui ISSAND räägib, sa pead olema väga ettevaatlik. Sel põhjusel räägin alati inimestele, et see kutse, mille ISSAND on andnud mulle, see on prohvetlik kutse, see tähendab olla põlvedel. Kui ISSAND Räägib, siis oled põlvedel. Oled põlvedel ja palud, et ISSAND, palun kas võiksid rääkida ja avada mulle? Sa pead olema alati põlvedel, sest JUMAL ei räägi nii nagu inimene. Kui näiteks palvetan teenimistöö eest, Ta võib mulle näidata autot või jalgratast, mille pesen veega duši all puhtaks tolmust ja mudast. See võib olla valge ratas, mis viitab pühadusele. ISSAND Räägib eri viisidel, te teate seda. Taaniel näeb selles unenäos, et mõlemad rühmad tõusevad üles samaaegselt.

Just nii nagu nägite mind andmas 29.juulil 2009 Prohveteeringut verevalamisest Süürias, Liibüas ja Iraagis. Magasin lennujaama põrandal Johannesburgis, Lõuna-Aafrikas ning ootasin lendu Venetsueelasse üle ookeani. Selles vestluses lennujaama põrandal nägin ette tulevat verevalamist. Selles unenäos nägin ka esimest korda seda, kui kogudus on Taevas sees. Nägin nende suursuguseid valgeid pikki rüüsid, mis ulatusid maani, lainetades veidi mööda maad. Nägin neid kiitmas Aujärje ees, ning see oli kauneim kiitus, mida olen eales kuulnud. Kui nad kõik kiikusid ühelt poolelt teisele, nende riided helkisid nagu kaameravälkude valgused. Kirkus oli nagu tuhandete kaameravälkude valgus. Pidin olema siiski ettevaatlik, sest ärgates tahtsin teada, kumb toimub enne: kas pääseb esmalt kogudus Taevasse ning seejärel tuleb see veresaun? Või voolab enne veri ning alles seejärel pääseb kogudus sisse? Kas on nii, et veri voolab esmalt läbi Süüria ja Liibüa, põhjustades selle nähtud veresauna ning seejärel tuleb MESSIAS? Või on nii, et MESSIAS tuleb esmalt, enne verevalamist? Sest need olid väga lähedal teineteisele samas unenäos. See on vastutus, kui JUMAL räägib sinuga! Sest kui räägid inimestele, et veri tuleb esmalt, siis nad ei pruugi vältimatult valmistuda. Seepärast olen selles vestluses öelnud, et igatahes olen näinud mõlemat. Halleluuja.

 

ISSANDA KARTUS – SEE ON TARKUS

 

Taaniel näeb neid mõlemaid, ehk siis neid, kes tõusevad üles Igavikku koos JUMALAGA, ning neid, kes tõusevad üles kohtusse. Kui aeg on lähedal, siis nüüd ISSAND näitab mulle ainult seda rühma, kes tõuseb üles igavesse JUMALA Kuiningriiki. Kui Taaniel näeb koguduse ülestõusmist, ta näeb kahte rühma. Üks rühm tõuseb üles Taevasse ja teine rühm tõuseb üles kohtumõistmiseks. Taaniel näeb nüüd uuesti seda rühma, kes tõuseb üles ning selle rühma sees ta näeb nüüd kahte alarühma. Ta ütleb: kaks rühma; üks läheb Igavikku ning teine põrgusse. Selle rühma sees, mis läheb Igavikku, on kaks alarühma. Ühte rühma nimetab ta tarkadeks: tark kogudus, mõistlikud kristlased, mõistlikud rahvad, mõistlik jumalateenistus. Ta näeb ühte alarühma, kes on need targad ning nad säravad nagu taevalaotus kiirgab. Selles teises alarühmas ta näeb neid, kes juhatavad paljusid Jumala õigsuse teele. Ta mõtleb siin Jumala õigsuse õpetajaid. Seejärel ta ütleb, need kes on targad, säravad nagu taevalaotus kiirgab; kuid need, kes juhatavad paljusid Jumala õiguse teele, kiirgavad veelgi eredamalt kui taevalaotus! Nad kiirgavad nagu taevatähed! Kas tead, kuidas tähed eristuvad kiirgavan ning säravad taevas? Nad säravad nagu tähed ikka ja igavesti. Halleluuja.

Mis on see sõnum? Kuulakem, kallid armsad inimesed; alustame neist tarkadest. Iiobi raamat 28. Halleluuja. Ütlesin, et tuleb alati viidata Piiblile ning sealt saame sõnumi. Võid kasutada seda peeglina, kust kontrollid iseennast. Võid võrrelda iseend nende Piiblis toodud iseloomulike omadustega, küsides endalt: kas ma olen tark? Ta ütleb, et targad pääsevad sisse Taevasse. Iiob 28:25-28:

„25 Kui ta andis tuulele kaalu ja määras mõõduga veed, 26 kui ta andis vihmale seaduse ja kõuepilvele tee, 27 siis ta nägi seda ja seletas, valmistas ta ja uuris läbi. 28 Ja ta ütles inimesele: „Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus!”” (Iiob 28:25-28).

Halleluuja, nüüd hakkate mõistma, mida ISSAND Ütleb selle unenäo kaudu, kui Ta näitas mulle surnute ülestõmbamist Taevasse. Kui Taaniel nägi seda, kirjutas ta targast kogudusest. Ta ütles, et targa, Taevasse sisse pääseva koguduse ihud olid kirgastatud ning nende riided olid kirkad; sellise koguduse identiteet on tark kogudus. Kuuled Iiobit kirjeldamas lõigus 21, et kuhutahes sa lähedki: taevasse, merele või lindude juurde; ei keegi tea, kus asub tarkus. Kasvõi lendaksid lennukiga seda otsima, sa ei leiaks seda. Kasvõi läheksid rahvusvahelisse kosmosekeskusesse, sa ei leiaks seda. Lähed sinna ja märkad, et see ei ole siin. Hiljem ta ütleb, et ainult JUMAL teab, kus elab tarkus. Ta ütleb, vaata: ISSANDA kartus – see on tarkus! Tähendab, et esitades seda tohutut unenägu ja saates mind Tšehhimaale, ISSAND põhimõtteliselt saadab mind kogudusele kuulutama, et vaata, see on tarkusehetk koguduses! Vaata, see on ISSANDA kartuse aeg koguduses! Vaata, see on ISSANDA kartuse aeg kantslis! Halleluuja. Seega siis küsimus kõlab: Mida sa peaksid küsima iseendalt seda kuuldes? Peaksid küsima iseendalt: Sealt alates, kui minust sai kristlane; kas ma olen tõepoolest elanud elu ISSANDA kartuses? Sealt alates, kui minust sai kristlane, kas olen elanud päästet ISSANDA kartuses?

ISSAND on mind saatnud raputama kogudust, et see võiks ärgata. Ta ütleb, et JUMALA Kuningriiki sissepääsuks on olemas standard. Ta ütleb, et ükskõikne elu ei saa viia sind JUMALA Kuningriiki. See muretu ükskõikne elustiil, mida näed ümbruses; kristlasi isegi mitte ei huvita, kuidas nad riietuvad või mida teevad. See ükskõikne elustiil, mida näed Euroopas, ei ava sinule sissepääsu Taevasse. See alandab sind sel päeval. Mäletate tolmus pöörlemist ja hammaste kiristamist. Sest kui kogudus on võetud, nagu oled näinud, seejärel hakkad pöörlema maa tolmus. Miks? Sest keegi tuleb su juurde ning ütleb: „Kuule, sa olid ju kristlane ning olid väga pühendunud ja käisid palju koguduses, kuid jäid järele ega pääsenud sisse ?! Kuid mina jõin baarides ning liikusin naiste ja prostituutidega!“ Hingevaenlane naerab su üle. Kas mõistad? Kui sa ei valmistu kristlasena tolle päeva jaoks, siis isegi saatan naerab sind ja küsib sult, et kui sa olid uuestisündinud kristlane ning jäid järele, mille jaoks siis oli Rist? Sellepärast tulen raputama kogudust, et Euroopa väga moderne kogudus võiks ärgata ning olla tundlik patu suhtes ja nimetatada pattu patuks! Sest siin Euroopas sa kardad vahel nimetada pattu patuks. Olete nii modernsed. Tahate värvida pattu valge värviga. „Ära jutlusta sel viisil, survestad inimesi liiga tugeva psühholoogilise survega.“ Millist jumalat Euroopa õigupoolest kummardab?

Aafrikas miljonid inimesed kuulavad seda nüüd otseülekandena. Kui Aafrikas kummardati elevante, mägesid ja jõgesid, kuud ning päikest, siis mõned eurooplased purjetasid paatidega Aafrikasse. Nad võtsid riski saada malaaria või tzetze-kärbse levitatud taud. Mõned Aafrika leopardid ja inimsööjateks nimetatud lõvid sõid neid. Vahel, kui nad läksid kohtama aafriklaste hõime, nad ei leidnud suhlemisviisi nendega ning nood aafriklased tapsid neid. Aafriklased kummardasid mägesid , jõgesid ja elevante, kuud ja päikest, ning mõned valged eurooplased võtsid riski ja läksid Aafrikasse. Nad ütlesid seal Aafrikas, et palun lõpetage! JEESUS läks ju ristile! Ärge kummardage päikest! Kummardagem nüüd JEESUST! Evangeelium levis nii Aafrikasse. Mõned eurooplased võtsid riski. Kuid nüüd, kui MESSIAS on tulemas, ISSAND on näinud, et nüüd Euroopa omakorda kummardab päikest. Eurooplased kummardavad nüüd kuud ja vähihaiglaid. Eurooplased on hõivatud heade arstide kummardamisega. Nad ütlevad, et kui tuleb vähk, lähen vähihaiglasse. Nad lõikavad kasvaja välja ja hoolitsevad minu eest. Eurooplased kummardavad nüüd tehnoloogiat. Kõik vastused ja otsused leitakse tehnoloogiast. Eurooplased kummardavad häid maanteid. Kui tahad minna Praha linna, siis sa ei pea esmalt põlvitama palveks. Lihtsalt lähed vaid autosse ja sõidad sinna. Eurooplased kummardavad nüüd häid maanteid ning häid haiglaid, häid ülikoole, matemaatikat, füüsikat; arvutitega loodud tarkvara, nende rakendusi ja lahendusi. ISSAND on nüüd öelnud, et nad kummardavad seksuaalset ebamoraalsust ja homoseksualismi. ISSAND on nüüd öelnud, et tõuse sealt mustast Aafrikast! Olen näinud, et valgus on nüüd saabunud sinna musta Aafrikasse. Jookse nüüd Euroopasse ja kui jõuad kohale, ütle neile „Lõpetage!“ MESSIAS on tulemas. Valmistage tee! Pöördugem tagasi JEESUSE juurde ning kummardagem Risti ja Verd!

Mistahes olukord meil ka on, siis JEESUS on vastus. Ei ole ühtegi teist vastust. Mistahes olukord meil ka oleks, kasvõi oleme otsimas paremat majanduslikku lahendust börsiturul, või otsime paremat lahendust laserlõikusele. Sel pole vahet. Andkem JEESUSELE võimalus olla vastus meie elus! Siis kui aafriklased kummardasid elevante ja suuri madusid metsas, siis eurooplased tulid. Nad ütlesid aafriklastele, palun lõpetage. JEESUS on läinud juba ristile. Nüüd Ta näeb, et siinpool te taas kummardate kuud, päikest, majandust, teid, ülikoole. Olete hõivatud nende kummardamisest. Ta ütleb, jookse sinna ning ütle neile: lõpetage see! Valmistage tee ning alustage JEESUSE kiitmisega.

ISSAND ütleb, et Taanieli nägemuses ja tähelepanekutes Prohvet Taanielile näidati just need targad, kes pääsesid sisse Taevasse. Teisiti öeldes ISSAND ütleb: ainult targad pääsevad sisse. Ei ole vahet, kas oled eurooplane, aafriklane, ameeriklane või asiaat. Ei ole tähtsust ühiskonnaklassil. JUMALA standard on ISSANDA kartus. Sel põhjusel Ta on läkitanud mind Euroopasse küsima teilt: Sealt alates, kui võtsid vastu JEESUSE, kas sa oled elanud elu ISSANDA kartuses? Pea meeles, et elades elu ISSANDA kartuses, on olemas teatud asjad, mida sa ei või teha. Kui elad ISSANDA kartuses, on olemas teatud asjad, mida sa ei või teha, see on võimatu. Sellel maal noor mees ja noor naine ütlevad endid olevat kristlased, kuid elavad koos ilma abielus olemata! Kas see on ISSANDA kartus? Kuivõrd pastoril endal pole üldsegi olemas ISSANDA kartust, siis ta isegi mitte ei noomi selliseid! Tegelikult pastor ütleb õlgu kehitades, et ta ei taha survestada inimesi psühholoogiliselt. Sest nad on koguduse ainsad inimesed, ei soovi neid ära hirmutada.

Luba, et küsin sult midagi: kas sa soovid 1000-inimeselist kogudust, kes on minemas põrgusse? Või soovid pigem kahte inimest, kes on teel Taevasse? Soovin kogudusse meelsamini viit peret, kes on pühad ja valmistuvad JUMALA igavikulise Kuningriigi jaoks. Algul kui rääkisin seda Keeniale, keenialased ütlesid, et „see sõnum on liiga raske. Sina noomid raha. Sina noomid rahaarmastust koguduses. See sõnum on liiga karm ja mõru, karvane. See ei ole magus.“ Nad küsisid: „Kes võtaks vastu sellesarnase sõnumi?“ Inimesed jooksevad ära kogudusest! Kuid doktor Onjoro Keeniast on siin näide. Tal on 27 inimest koguduses. Ütlesin talle, et noomi neid korralikult. Kartuseks oli, et ta vajas raha koguduse hoone üüriks ning veidi raha toiduks ja muuks. Olin seal ning ütlesin talle, et mine ja noomi neid! Algul ta ei kuulnud eriti korralikult, kuid rääkisin talle, et ära muretse, lõikuse JUMAL, kellele kuulub lõikus, toob neid inimesi, kes armastavad JUMALAT! Sa ehitad püha koguduse! Nüüd on tal koguduses rohkem kui 16 000 inimest! Kogudus on täis inimesi, kes ihkavad Taevasse ning pühadust. Nad usaldavad JEESUST, nad usaldavad igavikku. Nad soovivad Taevasse. Nad tahavad igavikulist elu, igavest elu. Seda nad tahavad. Sel põhjusel ütlen, et inimesed ka Tšehhhimaal tahavad igavest elu. Nad on väsinud sellest elust koos vähi ja diabeediga. See elu on täis probleeme.
Valmistugem kauni igavikulise rahu jaoks ning eluks koos JUMALAGA.

Taaniel nägi neid, kes on targad ning pääsevad Taevasse. Abistasin teid siin saamaks teada, mida tähendab ´targad´ ning läksin Iiobi raamatusse. Näed, kuidas Iiob kirjeldab neid tarkasid. Iiob oli tark mees Piiblis ning ta ütleb, et ISSANDA kartus on tarkus. Mida näed, kui vaatad Iiob 1:1? Milline on mõistlik elu? Täna on tõe päev siin maal! Annan teile lihtsalt sõnumi, mis ehitas aluse sellele äratusele, sellele ajaloolisele taassünnile, mis sai alguse, kui Moosese JUMALA Pilv tuleb alla selles ajas!

 

JUMAL-ISA Ise laskus alla Auhiilguse Pilves keskele Äratuskoosolekut.
JUMAL-ISA Ise laskus alla Auhiilguse Pilves keskele Äratuskoosolekut.
Kisumu, Keenia. 1.1.2013.
Kisumu 1.1.2013.

Piibel lubab Viimast Kirkust ning see Viimane Kirkus on nüüd tulnud. Kui suur au on tulla siia ning kuulutada seda teile ja rääkida, et meie JUMAL tuleb peagi võtma kogudust. Kui võimas ja suur. Halleluuja! Pea meeles, et see on täiesti tasuta. Keegi ei ole maksnud sissepääsumaksu selle kuulmiseks. Sest Ta on saatnud teile odavaima järelkäija. Kõigil on raha selle jaoks. Rääkisin austusväärsele kohtunikule ning pastor Bandale, kes istuvad siin, et minul on eriline suhe Tšehhimaaga. Otsige mulle vaid hotell, ma maksan selle ise ja korraldage kokkusaamine teie maja elutuppa Kui teid oleks ka viis inimest, ma tuleksin ja annaksin teile sõnumi MESSIA tulemisest. Kuid vaadake neid kõiki, kes siin istuvad ja neid „miljoneid“, keda siinolijad „esindavad“! See on ilus. Halleluuja! Tulen siia tagasi veelgi ning meil tuleb tervendamiskoosolek ning ISSAND tervendab siin inimesi. Halleluuja. Nüüd Ta ütleb, Iiobi raamat 1:1:

„1 Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast.“ (Iiob 1:1).

Ta kartis JUMALAT ja hoidus kurjast. Ta oli vaga. Vanas Testamendis kasutati sõna ´vaga´ kirjeldamaks ohvrit, mis toodi JEHOOVALE. Sul pidi olema veatu loom. Seda ilma veata looma kutsuti veatuks ohvriks. Kui JEESUS tuli, sai ta teise nime, Veatu. Temast sai JUMALA täiuslik Tall, kes oli laitmatu ning seepärast omas õigust minna meie eest surma. Näed selgesti, kuidas Iiob püüab aidata targa koguduse määratlemisel; kogudus, kes tõuseb üles ning pääseb sisse JUMALA Kuningriiki. Taaniel ütleb: need, kes on targad. Seega küsid iseendalt: Sealt alates, kui sinust tuli kristlane Euroopas, kas oled järginud laitmatut eluteed? Selle asemel leiad Euroopa inimesi elamas üheskoos ilma abielus olemata, inimesed valetavad ja elavad ükskõikset elu; ning harrastavad postmodernset kristlust. ISSAND on läkitanud mind siia sinu pääste korrigeerimiseks, teatamaks sulle, et selles hetkes ei tohi aktsepteerida mitte ühtegi pattu. Vaadakem kristlaste elu tänapäeval. See on üks jõukamaid riike, mida olen näinud. Kuid kõik see heaolu on teinud kristlased tundetuks ja tuimaks patule. Nad ei märka ega tunne pattu. Olen tulnud, et võiksid kutsuda pattu patuks. Sest Taevas ei ole modernseid kristlasi, seal saavad olema ainult pühad kristlased.

 

MINU RAHVAS

 

Taaniel ütles: „aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud“. Mis on see sõnum rahvastele? Kui loed 2.Kirja korintolastele 6:14-18, seal on selgelt määratletud, keda JUMAL kutsub `minu rahvaks, sinu rahvaks`, kes pääsevad sisse Taevasse. Nii sinule kui minule on tähtis teada, keda JUMAL kutsub `minu rahvaks`. Kui kaunis päev on Euroopas! Olen nii rõõmus, et tulin! Olen odav. Tulen ilma rahata. Kõikidel on raha minu jaoks. Vaid üks e-mail ning siis ma tulen. Kõikidel on raha selle jaoks, kas pole? Halleluuja. Mina tulen Aafrika maapiirkondade küladest, sealt murukatustega savimajadest. See on odav ning kõikidel on raha. Kirjuta mulle vaid üks e-mail ning seejärel ma tulen. Halleluuja! Edasi me räägime auväärsest JUMALA Kuningriigist. Hakkame rääkima Igavikust, kuidas pääseda sinna. Minule on see suur au. Kes ma õigupoolest olen, et ISSAND läkitab mind nii suure sõnumiga? Kes ma olen, et Ta läkitab mind ütlema, vaadake: KUNINGAS on tulemas! See on nii suur au. On nii palju neid, keda Ta oleks võinud läkitada! Halleluuja. Lugege 2.Kor. 6:14-18:

„14 Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? 15 Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga? 16 Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas. 17 Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu 18 ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,” ütleb Kõigeväeline Issand.“ (2.Kor.6:14-18)

Mis oli siis sõnum, kui Taaniel nägi unenägu, kus surnud maa põrmus ärkavad ja tõusevad üles Taevasse? Taaniel osutab, et ta nägi erilist inimrühma, keda kutsutakse `minu rahvaks`. Ta ütleb, et igaüks, kelle nimi leitakse olevat kirjutatud Eluraamatusse, vabastatakse. Tahad teada, kes on see eriline inimrühm, keda JUMAL armastab nii palju nimetades neid minu rahvaks? Taaniel näeb neid pääsemas sisse. 2.Kor.6:14-18 näed selle koguduse iseloomulikke omadusjooni. Ta ütleb, et see on kogudus, kus pole midagi ühist usklikul uskmatuga. Ole hoolas, et sa ei tõlgitseks valesti seda sõnumit. Ta ei öelnud, et sa ei või evangeliseerida usust ilmajäänuid! Ta ütleb vaid, et see kogudus, minu rahvas, on eraldunud kogudus. Ta ütleb: mis ühist on valgusel pimedusega? Kui nägin Taevast avanemas ja Auhiilgus laskus alla, see pühkis ära pimeduse. Siin leidub selle koguduse – ´minu rahva´ – kirjeldus. Auhiilgus ei pidanud läbirääkimisis pimedusega, vaid Auhiilgus võttis pimeduselt võimu ning toimus võimuvahetus. See on siis olukord, mida nägin. Nende vahel puudusid läbirääkimised, nõupidamised. Auhiilguse Kirkus tuli ja võttis valitsemise üle! Auhiilgus tuli ja võitis, lükates eest pimeduse!

ISSAND küsib: Mis asi on see Euroopas käimasolev arutelu? On nii palju arutlemist. Kristlased on nii hõivatud nõupidamistest kuradiga: „Oh, kas kogudus mitte ei peaks lubama eutanaasiat? Kas me ei peaks lubama homoseksualismi? Kas võiksime selle üle arutleda? Ärgem solvakem toda inimrühma! Püüdkem mõista, kuidas nad tunnevad ennast.“ – Ärge tehke seda! Hingevaenlane on valetaja. Halleluuja. Olen tulnud nimetama pattu patuks! Misasi õigupoolest on see arutelu, mida näen Euroopas? „Oh, minu tütred on saamas täiskasvanuteks, nad on nüüd 15- ja 16-aastased. Psühholoogid ütlevad, et nad peaksid hakkama kohtuma poissõpredega, et nad areneksid normaalselt. Nad vajavad poiss-sõpru. Nad võivad minna magama koos poiss-sõpradega, see on ok, oleme kaasaegsed inimesed.“ – Ei! Mis jumalat Euroopa õigupoolest kummardab?! See jumal, keda te kummardate Euroopas ning see Iisraeli JUMAL, keda mina teenin, on kaks eri jumalat! Teda, keda mina teenin, nimetatakse Iisraeli Pühaks, Püha, Püha! Temal ei ole läbirääkimisi patu osas. Ta ütleb, mis on ühist valgusel ja pimedusel?

Kui JEESUS läks ristile, Ta eemaldas meid surmast igavesse ellu. JEESUS ei jätnud meid sinna poolele teele, keskele halli ala. Sel päästel, mille võtsime vastu, ei ole midagi ühist pimedusega, seda ei saa kokku segada pimedusega. Ei, ei! See on valguse evangeelium. Miks Euroopa segab ühte valgust ja pimedust? Euroopa arutleb jätkuvalt: Oh, oleme kristlased, kuid käime kinos. Kuidas sa võid olla uuestisündinud ning samas käia vaatamas kinos ebamoraalseid inimesi? Kuidas ta petab abikaasat sekretäriga, kuidas ta tulistab ja tapab kellegi, kuidas sa lähed vaatama sellist. Miks kogudus/ kirik peab läbirääkimisi evangeeliumi teemal? Kui ISSAND suri meie eest, Ta oli radikaalne meie suhtes. Võid seda ette kujutada: Auhiilguse Kuningas suri avalikult. Teda löödi risti avalikult. See oli väga radikaalne. See pääste, mille saime JEESUSELT, on radikaalne! Siin pole absoluutselt mitte mingeid läbirääkimisi. Selletõttu Ta ütleb, et ei või diskuteerida.

Kui Taaniel nägi minu rahvast, sinu rahvast, ta nägi eraldunud rahvast, kus valgus ja pimedus ei või seguneda. Kus patt on patt. Selle tõttu olen tulnud Euroopasse. Olen väga õnnistatud ja rõõmus, sest Keenia taassünni äratuse tõttu mul on tõestusmaterjal selle kohta, et see on tõsi. See toimib siin! Järgid seda ja sa näed ajaloolist taassündi. Minul on tõestusmaterjal sellest, et see tee on õige tee. Isegi see JUMALA Pilv, mis tuli enne Uut Testamenti, on tulnud nüüd alla. JUMAL on tulnud alla. See tee on see tõeline ja õige tee sellele rahvale järgimiseks. Sest kõik soovivad näha JUMALA Auhiilgust. Halleluuja. Ta ütleb, et see on kogudus, kus sa ei või segada valgust, saadud pääste valgust, pimedusega. Ta ütleb, et sa ei või segada JEESUSE ning ebajumalate teenimist ühte! Olen tulnud Euroopasse rääkima kogudusele, et me peame pöörduma tagasi esialgse evangeeliumi juurde.

Täna hommikul, kui jagasin nägemust imelistest vaimsetest Abielusõrmustest, mainisin, et need Pulmasõrmused on muinasaegsed, antiiksed. ISSAND andis mulle teada selles vestluses, et kuhutahes siin maailmas sa täna ka läheksid, sa ei leiaks neid kusagilt. Need olid iidsed. Justnagu sinu esivanemad, vanaisa või vanaema, võtaksid oma pulmasõrmuse ja annaksid selle sulle aastal 2016. Kui vaadata selle väliskuju, siis see on väga antiikne. Siin on sõnum, sest see räägib nende sõrmuste kandjast. Siin sõnumis pulmasõrmustest ISSAND ütleb, et Piibel lubas Viimast Kirkust, mis saab olema suur. Kuid siiski, kui vaatad Kogudust Euroopas, näed et JUMALAL ei ole muud valikut kui igatseda primitiivset algkogudust. Sest selles koguduses nad jutlustasid JEESUST KRISTUST RISTILÖÖDUNA JA ÜLESTÕUSNUNA. Nad elasid oma elu mälestades ja tunnustades kogu aeg JEESUST KRISTUST ristilööduna ja ülestõusnuna. Nende võimas tunnistus oli alati see, et JEESUS KRISTUS on tõusnud üles ja risti löödud meie eest. Kui nad murdsid leiba, siis oli neil leiba murdes meeles JEESUS KRISTUST ristilööduna ja ülestõusnuna. Nad ei jutlustanud postmodernset filosoofiat ega postmodernset teoloogiat. Magades ja und nähes, neil oli ka siis meeles JEESUS KRISTUS ristilööduna ja ülestõusnuna.Kui nad ärkasid, siiski oli nende meeltes JEESUS KRISTUS ristilööduna ning ülestõusnuna. Ning kui tuli aeg surra, surmahetkelgi JEESUS KRISTUS oli nende jaoks ristilööduna ja ülestõusnuna. Osadel neist eemaldati pea ning löödi risti, pea allapoole, seepärast, et nad tõlkisid Piiblit. Kui ISSAND vaatab tänapäeva kaasaegset kogudust ja ennevanaaegset kogudust, Tal ei ole muud valikut, kui igatseda seda algset ustavat kogudust, uskuvat kogudust.

Ning teie, aafriklased, siin: te armastate minna immigratsiooniametisse ning valetada seal! „Oh, kui lähen tagasi kodumaale, nad tapavad mind ja olen nüüd pastor.“ Lähed immigratsiooniametisse ja valetad seal, et saada passi ning maa kodakondsust! Kuidas kaks pimedat saavad teineteist talutada? Kuidas sa võid olla teise vabastaja, kui sa isegi ei ole veel vabastunud? Valetad ja ütled end olevat pastori! Inimesed siin maal on väga targad. Kui valetad neile korra, siis nad ei või enam loota sinu peale. See lõpeb. Kui proovid valetada uuesti, siis nad ütlevad sulle, ei, ei, ei! sa ei saa enam jutlustada neile. Kui soovid olla riigi vabastaja, ole hoolas, et sa ise oleksid esmalt vabastunud! Võta esmalt palk välja oma silmast. Räägin siin vaid äratuse töövahenditest. ISSAND on mind läkitanud siia äratamaks Euroopa inimesed. Vahel, kui inimesed magavad Euroopas, keegi võib tulla Aafrikast ning alustada äratusega. Kuid ta ei tohi tulla valetades! Minu JUMAL on püha! Kas sa mõistsid seda? Halleluuja.

Tõehetk on tulnud. Kui ma ei räägi teile tõtt, siis minu JUMAL ajab mind välja ning toob teise isiku. Sel põhjusel on mul nulltolerants patu suhtes. Ei otsi inimeste armastust, see pole oluline. Tahan et armastaksite JEESUST. Räägin veelgi neist erilistest inimestest – ´minu rahvast´. Halleluuja. JEESUS on ISSAND! Aamen. Ilmutusraamat 21:3. Ta ütleb:

„3 Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.“ (Ilm 21:3).

Kui Taaniel nägi seda unenägu, nägi ta erilisi valituid nimega ´minu rahvas, sinu rahvas´. Vaadake, mida Taaniel nägi. Vaadake, kui suur on Taanieli nägemuse ilmutus. Ta ütleb, et see kogudus, mida kutsutakse ´minu rahva koguduseks´, on JUMALA elupaik. Nad on Püha Vaimu püha elupaik, JUMALA Vaimu püha tempel. ISSAND ütleb, et see kogudus peab olema Vaimuga täidetud kogudus. Küsimus kõlab: Kas te olete Püha Vaimuga täidetud kogudus? Taaniel nägi, et vaid see kogudus läheb sisse Taevasse.

 

ÕLI JA VEINI KOGUDUS

 

Olen jaganud nägemust ning prohveteeringut Musta hobuse vabastamise kohta JUMALA Aujärjelt. Kõik leidub netis, sealt võid jälgida detaile. Nägemuses on prohveteering rahvusvahelisest finantskriisist. Kui sellest prohveteeringust oli kulunud neli nädalat, kõik rahvusvahelised aktsiaturud kukkusid, New Yorke´ist kuni Euroopa ja Aasiani. Isegi mina olin tõeliselt hämmastunud. Selle nägemuse järel ärkasin ning andsin prohveteeringu, kuid kuidas oskasin rääkida rahvusvahelisest majanduskriisist? Kasutan seda näitena kirjeldades kogudust, mida Ta nimetab ´minu rahvaks´. Keskendume siinkohal Kristuse mõrsja kirjeldamisele.
Määratleme siinkohal kogudust, mida Taaniel nägi minemas üles ja pääsemas sisse. Kui ärgates uurisin Piiblit kohast, kus räägitakse Mustast hobusest, mõistsin, et nägemus viitas ülemaailmsele majanduskriisile. See Piiblikoht leidub Ilmutusraamatus 6:5-6. Kui kaunis on päev Euroopas! ISSAND õnnistagu teid! Tahan tulla teie juurde uuesti!

Olen näinud tohutut tervendamiskoosolekut tulemas teie maale ning kuidas inimesed tulevad tervenema sel koosolekul. Nägin seda, kui läksin Keeniast ja samuti veelkord eile, kui jäin korraks tukkuma. Teadkem, et ISSAND on tulnud armastama ja õnnistama kogudust. Kasvajad saavad kaduma justnagu Keenias. Pimedad saavad nägema ning kurdid kuulma. Miks? Keenias isegi aids on tervenenud ning arstid tulevad tunnistuste ja dokumentidega. Ühel patsiendil on siis kaks eri dokumenti. Ühes dokumendis öeldakse, et ta on minu patsient ja ta on aids-positiivne. Ta kannatab aidsi all ning sööb sellist ja sellist ravimit. Neil on mitmesuguseid ravimeid, mida nad on söönud aidsi korral.

Need inimesed käivad ISSANDA koosolekul ja pöörduvad tagasi oma arsti juurde, kes neid tunneb ja arst uurib ning märkab, et aids on nüüd negatiivne! Pole enam jälgegi viirusest! JUMALA Auhiilgus on nii tohutult suur! Te teate, et jutlustan tõtt, niisiis sa pead minema tagasi oma arsti juurde, kel on sinu patsiendiandmed. Ära mine teisele arstile, vaid pöördu tagasi sind hoidnud oma arsti juurde. Sel viisil pühitakse valed välja kogudusest. Seejärel arstid hakkavad saatma vereproove paljudesse eri haiglatesse uurimisele, isegi Inglismaale ja Lõuna-Aafrikasse ning eri ülikoolide kliinikutesse. Arstid algul ei usu ja ütlevad, et see pole võimalik! Nad kutsuvad ka teisi arste kokku uurimaks üheskoos asja. Kuidas keegi hiv-positiivne lihtsalt läheb kohtumisele ning seejärel vereproovile ja test on nüüd negatiivne? Kui arstid testivad patsiendi negatiivseks, siis ka ravimitega ravimine lõpetatakse sealkohal. Keenias meil on viisiks ka uurida ja jälgida neid tervenenuid pisteliselt; võtame isegi dna-teste, ja jälgime neid vähemalt aasta tervenemise järgselt ning kauemgi. Saame tunnistada, kuidas nähud on tõeliseltja püsivalt kadunud. Tervenenutel hakkab lisanduma kehakaal. Näiteks eelmisel neljapäeval tõid nad mu juurde kaks endist tervenenud aids-patsienti. Üks neist on Obingo, kes oli sündinud aids-positiivsena ning praegu õpib ülikoolis. Teise nimi in Sirengo. Kui nad tõid neid, nad testisid neid uuesti ning nad on veelgi negatiivsed ja terved! Nad on nüüd kasvanud noorteks meesteks.

See Auhiilgus on nii võimas! See sõnum on nii võimas, sest see on JEESUSE sõnum. See on JUMALA Viimase Kirkuse sõnum, viimase külaskäigu, viimase Võidmise sõnum. Sõnum MESSIA tulemisest, taassünnist! Halleluuja. Sel põhjusel te peaksite kuulama täpselt ning küsima iseendalt: mida peaksin tegema olemaks too kogudus, keda ISSAND nimetab `minu rahvaks`. Ilmutusraamat 21:3 näeme: Ta ütleb selle olevat koguduse, kus elab Püha Vaim. Loeme nüüd Ilmutusraamatust 6:5-6, milles näeme teist määratlust `minu rahvast? .

„5 Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud, 6 ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!”

Me kõik oleme näinud, et kui ISSAND määratleb `minu rahvast`, Ta ütleb: Vaata, JUMALA elupaik on nüüd inimeste keskel. JUMALA telk on nüüd inimeste keskel. Ta on tulnud nüüd elama nende keskele. Ta ütleb, nad saavad olema minu rahvas ja mina olen neile JUMALAKS. Ta ütleb, et ma käin nende seas ning nad saavad minu rahvaks ning mina olen neile JUMALAKS. Ilmutusraamat 21:3. `Minu rahvas`- kogudus on see kogudus, millest on tulnud JUMALA elupaik. Teist on saanud astja, mis saab kanda JUMALA Võidmist. Selle unenäo ja Musta hobuse prohveteeringu juurde kuulub sügavam sõnum. Näed Teda ütlemas: Kui see Must hobune vabastatakse, selle Ratsanik tuleb koos kaaludega. Selles suures vestluses ISSANDAGA nägin Musta hobust jooksmas ümber kogu maailma igasse riiki. Sel põhjusel ütlesin selles prohveteeringus: globaalne. See kannab kaasas kaalusid ning talle antakse juhendid: JUMALA Hääl ise ütleb, kui leiad koha, kus on puudu, kus on vähe leiba või pole seda üldse mitte; tihenda seda ning tee asjad veelgi raskemaks. Teisiti öeldes hävita see koht! Kui aga leiad koha, kus üliküllus ja rohkus; õnnista, varja ja kaitse seda kohta! Kui leiad koguduse, mis opereerib puuduses, ilma õli ja veinita; Ta ütleb, see ei ole Kristuse mõrsja. See on väga võimas ja otsekohene sõnum.

Musta hobuse vabastamise prohveteeringus, mis on dokumenteeritud ja kirjutatud Piiblisse, öeldakse, et saab olema kaks eri kogudust ehk siis kaks kogudust ühe koguduse sees. Ta ütleb, et ühel kogudusel on puudus, neil ei ole midagi pakkuda. Neil pole ilmutust ja pastorid on nagu koomikud ning teevad komöödiat. Nad räägivad tühja-tähja. Pastorid ütlevad, et hangime popcorni ning vaatame jalgpalli koguduses. Nad teevad selletaolisi asju. Seal on puudus. Kuuled pastorit rääkimas justnagu maailma kõnelejaid. Puuduse tõttu nad toovad vääraid prohveteid ning söövad midatahes rämpsu, sest nad on näljas.

Ta ütleb, et on teine kogudus: õli ja veini kogudus. Meenuta, mida õli peegeldab: JUMALA Võidmist, kogudust, kus voolab JUMALA Võidmine. Seal Sõna on väga sügav ja rikas. Tolles koguduses on toimumas Külaskäik. Sa ei saa valetada neile; sest unenägusid ja nägemusi nähakse seal. Mäletad ka Matteuse 25, JEESUS räägib tollest kogudusest: tark kogudus, kellel on õli; tark kogudus, kellel on õliastja. Ta ütleb, tark kogudus, kellel on õli, pääseb sisse Taevasse! Inimesest on tulnud JUMALA elupaik. Täna on tõe päev, sest me tõesti peame tunnistama, kummasse kogudusse me kuulume? Kui ma märkame, et me ei ole õli ja veini kogudus, kes naudib Püha Vaimu äratust, siis mitte miski muu pole enam oluline: meie sõbrad, töökoht, vanemad, raha – pole enam olulised! Hoolimata inimeste arvamustest me vaid teeme meeleparanduse ning valmistume olemaks too õli ja veini kogudus!

Praegu on ajahetk määratleda iseennast. Kas me oleme ärataganemises olev kogudus, kus on väga palju aborte, kus mees ja naine elavad üheskoos ilma abiellumata, kus pastorid jagavad filosoofilisi õpetusi, maailma teoloogiat ja inimteoloogiat? Või oleme see särav õli ja veini kogudus, viimase taassünni kogudus, Kristuse mõrsja ehk tark kogudus? JUMALA Püha elamu JEHOOVA elupaik, JUMALA rahvas, JUMALA valitud! Küsimus kõlab: millisesse kogudusse me kuulume? Sellesarnane pääste, mis meil on Euroopas, ei ole jätkusuutlik Taevas. Sest kui sina oled JUMALA PÜHA elupaik, kõik sinu elus peab muutuma! Sõbrad muutuvad ja koos sellega tuleb muuta telefoni sim-kaarti, sest sinu identiteet muutub. Kolleegid ütlevad, lähme viina ja veini jooma! Ütled ei, lähen meelsamini Piiblitundi. Kõik elus muutub.

Ta ütleb, et tark kogudus kannab õliastjat. Lubadus Viimasest Kirkusest kogudusele oli tõeline lubadus ega mitte kujutluspilt. See on kiirgav valge riietus ja tõeline rüü, mitte fiktsioon. See räägib riietujast, sellest inimesest, kes on riietunud sinna. Ta ütleb, et koguduses hakkab voolama Püha Vaim, sest Piibel lubas seda! Piibel on ainuke raamat maailmas, mis täitub sõna-sõnalt. Kas te mõistsite seda? Niisiis peame me täna määratlema, kes me oleme? Kumb kogudus oleme? Siin on suurepärased maanteed ja elamurajoon on rahulik, kuid mis tüüpi kogudus me oleme? Mis kasu on võita endale kogu maailm, kuid ebaõnnestuda Taevasse pääsemises? Täna peame tegema otsuse, kui tahame pääseda JUMALA Kuningriiki, sest täna on muutuse päev. Selle muutuse nimi on meeleparandus. Meeleparandus tähendab, et ma olin minemas teatud suunda, kuid Sõna lõi mind ja mõistis minu üle kohut; nii tegin U-pöörde ja liikusin vastupidises suunas. Ma ei kaldunud teelt, vaid kulgesin otse edasi. See tähendab patust täielikku väljapöördumist. Mäletate, kui JEESUS võttis veini karika ning andis jüngritele, öeldes: jooge sellest karikast, tähendab Tema vere karikast.

Ta räägib Musta hobuse Ratsanikule, öeldes: Kui näed õli ja veini, ära hävita seda kogudust! See tähendab, et kui näed Püha Vaimu kogudust, Püha Vaimu Äratust; kogudust, mis on Püha Vaimu elamu ja JUMALA elupaik; kui näed JEEESUSE verd, JEESUSE vere kogudust, kui leiad sellise koguduse, siis säilita see kogudus! Kaitse seda kogudust! Varja seda kogudust! Õnnista seda kogudust! See on Kristuse kogudus. Niisiis peame täna küsima: Kas me oleme Püha Vaimu Äratuse kogudus? Või oleme selle asemel moderne kogudus? Kumb kogudus me oleme? Sest kui Püha Vaim elab sinus, Ta räägib sulle, et on teatud asju, mida ei või teha. Ta tuleb muutma sinu elu. Ta tuleb ütlema, et sa ei või juua alkoholi. „Oh, olin joobes ega tea, mis juhtus, ärkasin vaid tema kodus, isegi ei mäleta seda, kuidas sinna sattusin.“ – Seda ei või juhtuda, sest nüüd me ei tohi olla mitte ühteski patus! Kui näeme, et see tee viib ohtudesse, me peatume ega lähe seda teed, et meid ei leitaks tollelt teelt.

Iiobi raamatus 28:20 ta küsib, et kus asub tarkus, teisiti öeldes: kus asub tark kogudus? Ta ütleb, et isegi surm ja surmavald ütlevad, et me ei tea, kus asub tarkus; teisiti öeldes me ei tea, kus see kogudus asub. Nad ütlevad: „Ainult kõrvad on kuulnud sellest räägitavat“. Kus surm ja surmavald on kavatsusega hävitada kogudus, sealt nad ei leia eest tarka kogudust. Tarka kogudust ei leita kohast, kus on surm ja surmavald, sest seda juhendatakse JUMALA tarkuses. Surm ja surmavald ei saa neid leida. Kui nad lähevad jooma, sind ei leita sealt. Kui nad lähevad kinno, sind ei leita sealt. Kui koguduses on aborte, sinu tütreid ei leita sealt, sest sa õpetad neid hästi. Õpetad tütreid riietuma kõlbeliselt.

Ülistate elavat Iisraeli JUMALAT. Ülistate JEESUST. Teiga on kaasas JUMALA Püha Vaim. Loete ainuõiget tõelist JUMALA Sõna maailmas ehk Piiblit. Kuidas siis on võimalik, et moslemid riietuvad pühamalt kui kristlased? Kuidas? Te kummardate õiget elavat JUMALAT. Te loete ainuõiget elava JUMALA Sõna, seda raamatut, mida tuleb täita, Piiblit. Selle raamatu kaudu aids on tervenenud ja kurdid kuulevad! Sünnist alates pimedad näevad nüüd! Tulime just Nigeeriast, kus pimedad silmad avanesid. Lagoses, Nigeerias on suur ülistus, sest kogunemisel tervenenud on veelgi tervenenud! Meil on see ainus raamat, mis on elava JUMALA elav raamat; kuid kuidas moslemite tütred riietuvad miniseelikute asemel pikematesse kleitidesse ja pühamalt kui kogudus?! Kui piinlik. Kuidas sa võid evangeliseerida neid? Kuidas läheksid moslemi juurde ja ütled, soovin sind pöörduvat ja tulevat JEESUSE juurde? Nad keelduvad ning ütlevad ei, ei, ei, ei taha naist ja lapsi riietuvat sel viisil nagu teie. Nad näevad, kuidas kristlased koguvad raha televisioonis. Seegi viib neid keeldumiseni JEESUSE juurde tulemisest. Nad küsivad, kus on ruum vaesele naisele koguduses?

 

JUMALA EES ÕIGE OLEMINE KAUNISTAB TAEVAST

 

Me peame siis olema ettevaatlikud, sest Ta ütles selles unenäos, et vaid tark kogudus pääseb Taevasse. Ta ütleb ka, et `need, kes juhatavad inimesi õiguse teele`; need paistavad kirkamalt kui tark kogudus, nad on kui taevatähed. Piloodid teavad, et kui lennuk tõuseb öösel Austraalia Sydney lennujaamast; siis siin poolel paistab alati suur täht navigeerides teid ning andes teada, et oled õigel teel. Lennuki paneeli ekraanilt näed suunda, kuid siiski vaatad, et ka täht oleks suunamas. Need, kes juhatavad paljusid õigsuse teele, navigeerivad paljusid JUMALA Kuningriiki. „Nagu taevatähed igavesest ajast igavesti.“ Kui vaatad taevatähti öösiti, näed, kui kaunid need on. Nende valgus on väga jõuline. Matemaatikud räägivad, et valguse teekond tähest maani kestab nii ja nii palju miljoneid aastaid. Vau! Ning kui see saabub maale, see on veelgi tugev. ´Need, kes saadavad paljusid õigsuse teele´, nende valgus hakkab paistma võimsalt ja kestvalt igavesest ajast igavesti.

Tead, et kui võtaksid prožektorid välja selle saali katusest, siis siin oleks argine. Samal viisil, kui võtta välja kõik tähed taevalt, oleks ebameeldiv. Tähed annavad taevale selle ilu. Kas võiks olla nii, et kui õiged lähevad Taevasse, nad annavad Taevale selle ilu? Õigsus! Pidage meeles õigsus.

ISSAND õnnistab kõrgema palgaga õigsust. Õigsus on kriitiliselt oluline JUMALALE. Sel põhjusel Ta tähistab seda. Ta tähistab õigsust. Selles maailmas nad räägivad, et see ja see on selle maa tähed. Tema oli selle maa suur filosoof. Siin oli sõda ning see kindral on selle maa täht. Selle ülikooli professor on täht. Nii saab olema ka Taevas. ISSAND saab esitada need Taeva tähed. Mina olen näinud seda kogudust, kelle JUMAL võtab. Kui sa vaid teaksid, milline Taevas välja näeb, siis sa unustaksid selle maailma. Hakkaksid valmistuma tolle Kuningriigi jaoks. Halleluuja! MESSIAS on tulemas. Prohveteering on antud. Olen jaganud siin selle suure vestluse, kuidas nad haudadest üles tõusevad. See on prohveteering. Tähendades, et tol päeval see saab toimuma kirjeldatud viisil. Jagasin teile siin prohveteeringut, et MESSIAS on tulemas kogudusele järele ning meil tuleb valmistuda igalühel isiklikult. Meil tuleb valmistuda ja pidada hoolt rõivastuse eest.

Olen maininud siin mõningaid asju. Olen maininud, et JUMAL on määranud Taeva standardi. Seda standardit ei ole sätestanud see maailm ega selle otsustajad. ISSANDAL on standard. Kui Ta ütleb, et need, kes on targad, siis Ta mõtleb neid, kes elavad JUMALA kartuses. Ütled: pastorina ma ei või teha seesugust, sest kardan JUMALAT! JUMALA kartus on üks standard, mille ISSAND on tõstnud siin esile. Teine standard on õigsus. Ta ütleb, et need kaks: JUMALA kartus ning õigsus sisaldavad patu tagasilükkamist.

See tähendab, et sul tuleb teha vaimne ülevaatus sinu vaimse elu suhtes ning seejärel leida, millised on need asjad, mille sees pole JUMALA kartust? Seejärel keeldud neist! Sellisel viisil teed teadliku valiku, valmistudes ISSANDA tulemiseks. Nüüd oled tundlik, sest nüüd sa valmistud. Sa ei taha midagi, mis on patt. Elad elu ainult õigsuses ning järgid pühaduse maanteed. Kui teed nii, JUMAL saab sind kasutada astjana toomaks siia taassünni äratust! Nüüd võid alustada jutlustamist muile. Nad tulevad teadma, et kui lähed sellesse kogudusse, siis seal pastor jutlustab Jumala õigsust! Ta ei luba meestel ega noortel riietuda kuidas juhtub. Ta ei luba seda, vaheajal kirikulised käivad suitsetamas. See pastor jutlustab õigsust ja pühadust ning valmistab kogudust.

Tänapäeval ei ole õigsuse jutlustajaid! Niisiis, kui sa otsustad olla õigsuse jutlustaja, sest näed tänapäeval kõikjal valitsemas kurjust, siis JUMAL õnnistab sind suure kogudusega. Sest neil kurjadel päevadel ei ole õigsuse jutlustajaid. Kui sa otsustad tõusta õigsuse jutlustajaks ning noomida pattu linnas, noomida pattu rahva seas, noomida moraalitust maal, JUMAL ülendab sind! Ta peab sind kaitsma. Ta peab tõestama rahvale, et see, mida sa ütled, on tõsi! Halleluuja. Selle tõttu ütlen, et on olemas standard; JUMALA kartuse ning õigsuse standard. Kui on midagi, mida ISSAND räägib kogudusele praegu, siis see on meeleparandus ja patust välja pöördumine. Mistahes asi südames tõuseb KRISTUSEST ülespoole, siis puhasta see välja, pidades kõrgel õigsust. Kui oled riietunud sellesse kiirgavasse õigsuse rõivastusse, siis see rüü mõjutab sinus õigsuse vooruseid.

Ta ütles Moosesele, lase enese ette astuda Aaron ja tema pojad ning võia teda ja tee oma vennale pühad riided auks ning iluks. (2. Moos 28:1-4). Kui Aaron valmistus minema JUMALA ette, talt oli nõutud teatud tüüpi riietust. Olen jaganud siin 29.7.2009 saadud nägemust, milles olin näinud kogudust lõpuks pääsemas sisse Taevasse ja nad kiidavad ISSANDAT üheskoos imekaunilt. See on prohveteering, et väga kiiresti kogudus peab ilmuma ISSANDA ette ning sinna liitub nõue riietuse kohta.

See Äratus on suurem kui Keenia. See Taassünd kuulub kogudusele, Kristuse ihule; kui õnnistatud sugupõlv, et Ta saab tulla ise alla rääkimaks teile. See räägib ka ajast. Tean, et Euroopas mõnikord surve läheb liiga suureks, kui süsteem kumuleerib survet nendes maades; kultuuri surve, modernismi surve. Vahel need raskused kasvavad tõeliselt suurteks ja nad on mõjutanud sind elama elu teatud viisil. ISSAND ütleb, et täna on reaalne võimalus alustada panusega JUMALA Kuningriigi kasuks. Ning määratleda meie Igavik ja otsustada, millist teed mööda me peaksime kulgema. Sest vahel te siin maal, Euroopas, olete püüdnud elada elu kristlasena ning vahel on see olnud väga raske. Vahel püüate teha meeleparandust ja unustada möödunu ning alustada algusest, kuid homme ärgates märkad, kuidas sama patt vaevab sind veelgi. Ehk see on tehtud abort, mida püüad unustada ning minna edasi. Kui püüad puhastada riietust, homme taaskord ärgates märkad, et see mustus on veelgi seal ning nutad. Ehk see on abielu, mida rikkusid ning heitsid välja selle naise ning siis kuulsid, kuidas ta kannatas ja suri. Püüad teha meeleparandust, olles koos uue naisega, kuid see teine naine, keda petsid, vaevab sind jätkuvalt mälestustes, ning sa nutad.

ISSAND ütleb, et osad plekid võivad puhastamiseks olla liiga rasked. On mõningaid plekke, mis ei lähe kunagi välja, kuid just nüüd ISSAND ütleb, et jäta need nüüd minule. Jäta need plekid nüüd minule, sest läksin ristile, ning see on see hetk puhastada riietus. Jäta need plekid. Tõstke kõik käed ja öelge:

 


Kallis JEESUS, vägev ISSAND, olen kuulnud igavikust. ISSAND aita mind. Aseta minusse JUMALA kartus ning õigsus. Juhata mu elu pühadusse JUMALA suursuguse Kuningriigi jaoks. ISSAND kasuta mind selles hetkes ja õnnista mind igavikulisusega. Annan teenimistöö täna sinu kätte ning palun sinu võidmist teenimistööle JUMALA viimases Kirkuses. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


Lubage, et õnnistan teid.


ISA, JEESUSE Vägevas Nimes, ISSAND palun Sind külastada neid inimesi väga võimsal viisil. Külasta neid nende teenimistöös. Külasta neid nende elus ja kodudes. Külasta neid võimsalt. JEESUSE Vägevas Nimes. Nii olgu minu keele sõnade kohaselt. Aamen.


Aitäh! ISSAND õnnistagu teid väga palju. 

 

Allikas (Aitäh!): Herran Sanoma Euroopalle: Viisas seurakunta – Profeetta Dr. Owuor

ISSANDA Prohvet Dr. Owuori poolt vahendatud ISSANDA SÕNUMIT EUROOPALE (I ja II osa, 20.4.2016, Brno)

on Tänu Jumalale ja tänu Vladimirile võimalik kuulata ingliskeelses originaalis: 

 

(Tõlge eesti keelde)