4. augustil 2022 – KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

5. augustil 2022 – SUUR TERVENDAMISTEENISTUS Nairobis


  Keenia on inimkonna Lõpuaja Äratuse juhtriik.

Issand Jumal on Rääkinud Tema Taevaste Sõnumitoojate kaudu Keenia vastu ülitõsised Jumala Kohtumõistmised, kui keenia rahvas keeldub meelt parandamast.

Keenia rahvas otsib lepitust Jumalaga meie Loojaga.


4.8.2022 KEENIA ÜLDRIIKLIK MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEV 

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 1.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 2.OSA

4.8.2022 Keenia Üldriiklik Meeleparanduse, Rahu- ja Lepituspäev (soomek.tõlkega), 3.OSA

.

4.8.2022 VÄRSKEMAID UUDISEID

ISSAND ON KATKESTANUD KEENIA ÜLDRIIKLIKU MEELEPARANDUSE, RAHU- JA LEPITUSPÄEVA NING ALUSTANUD TERVENDAMISTEENISTUSEGA, mis varasemalt oli kuulutatud välja homseks (5.augustiks). Juba on 2 pimedat tulnud nägema, liikumisvõimetud invaliidid on tõusnud üles ratastoolidest ja läinud kõndima jm. Üks mosleminaine võttis vastu Jeesuse ja samas Issand tervendas tema käed, mida ta ei saanud varem üles tõsta. Ülistus Issandale meie Loojale!


5.8.2022 SUUR TERVENDAMISTEENISTUS, Nairobi …

5.8.2022 Suur Tervendamisteenistus Keenias (soomekeelse tõlkega) 

  Issand Tervendas sel päeval väga palju haigeid. Pimedad said nägemise, kurdid kuulmise; väga suurel määral liikumisvõimetuid ja halvatuid läks kõndima; tervenes leepra ehk pidalitõbi jm. Kohal oli ka mitukümmend AIDS/HIV haigusest tervenenut, kelle Issand on tervendanud Tema Vägevaimate Prohvetite Tervendamisteenistustel. AIDS/HIV ravi inimkonna käsutusse ei anta; selle võimaluse on Issand Taevast sulgenud. Tänu Issandale ja Tema Vägevaimatele Prohvetitele kõikide imetervendamiste eest!


ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE poolt Suurel Nairobi (Keenia) Tervendamisteenistusel (5.8.2022) edastatud Tervendamise Deklaratsiooni toel on praeguseks 14.8.2022 seisuga registreeritud juba 104 suurt imetervenemise juhtumit. Sealhulgas tervenes 20 täielikult liikumisvõimetut, 49 täielikult kurti, 13 täiesti pimedat, 11 halvatut, 1 leepra jne. Kui lisada siia vastaval Mosambiigi Tervendamisteenistusel (30.-31.7.2022) toimunud imetervenemised, siis kokku tervenes ca 1 nädala sees 36 liikumisinvaliidi, 81 kurti, 38 pimedat!

Õnnistatud inimesed, šokeeriv Piibli-põhine SUUR IME on äsja toimunud Kristuse koguduses.

“Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal! Kandsid ju inimesed haigeid tänavailegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudseist linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks.” (Ap.teod 5:14-16)

Me elame imelisi aegu. Piibli Sõna realiseerub meie ajas, meie silmade all. Messias on tulemas! Me oleme rõõmutsemas ülivägeva JEESUSE Vere väe ja Viimase Võidmise üle.