3.6.2024  JERUUSALEMM. IISRAEL

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID TEGID AUVÄÄRSE KUULUTUSE MESSIA AUVÄÄRSEST TULEMISEST, SEISTES JERUUSALEMMAS, JERUUSALEMMA KESKSETEL PAIKADEL:

1. TEMPLIMÄEL / MORIA MÄEL / HASHEMI MÄEL
2. ÕLIMÄEL
3. JUUDA KÕRBES
4. SCOPUSE MÄEL

🔹 TEMA SEISIS KALJUL, MILLEL AABRAHAM OLI OHVERDAMAS IISAKIT NING TA KUULUTAS SELLE PEALT MESSIA AUVÄÄRSET TULEMIST

🔹 TEMA SEISIS KALJUL, MILLELE EHITATI ISSANDA TEMPEL NING TA KUULUTAS SEALT MESSIA TULEMIST

🔹 TEMA SEISIS KALJUL, MILLE PEALE MESSIAS TULEB EHITAMA OMA TEMPLI NING KUULUTAS, ET MESSIAS ON TULEMAS

🔹 TEMA KUULUTAS VÄLJA MESSIA TULEMISE ÕLIMÄELT

Milline ajalooline hetk!

Me näeme nüüd aja märkidest, et paganate armu ajajärk on lõppemas ning Jeesuse tulemine on nüüd väga lähedal. Koguduse ülestõmbamise järgses 7-aastases ahistuse ajas keskendub Issand Iisraeli vabastamisele ja rahvuslikule Äratusele.

Parandagem meelt!

Messias on tulemas!


MESSIA AUVÄÄRSE TULEMISE VÄLJAKULUTAMINE TEMPLIMÄELT JERUUSALEMMAS

⇒  Sama video soomekeelsete subtiitritega


MESSIA AUVÄÄRSE TULEMISE VÄLJAKUULUTAMINE ÕLIMÄELT

⇒  Sama video soomekeelsete subtiitritega


MESSIA AUVÄÄRSE TULEMISE VÄLJAKUULUTAMINE SCOPUSE MÄELT

⇒  Sama video soomekeelsete subtiitritega


4.6.2024 PROFETEERING PEATSEST IISRAELI TABAVAST RÜNNAKUST

⇒  Sama video soomekeelsete subtiitritega