JUMALA AUHIILGUSE PILVE VISIIT 

ISSANDA SÕNUM EUROOPALE, III osa – PROHVET DR. OWUOR

Väeline Pastorite Konverents; Tšehhi, Brno, 20.-21.4.2016

 

 

Tänan väga. Palvetame kohe:


ISA, JEESUSE Vägevas Nimes. Tahame austada Sind täna hommikul. Täname Sind, et Sa oled avanud meile selle ukse, nii et me võime olla üheskoos Sinuga, ning et Sa saad meile rääkida ja meid juhendada ning tuua JUMALA juhendamise meie kogudusse. ISA, palun Sind, ava selle rahva vaimsed kõrvad ja selle rahva vaimsed silmad, nii et nad suudavad kuulda neid Sõnu ja näha neid asju ning valmistuda MESSIA tulemiseks. ISSAND, Õnnistan neid ja palun, et kui ma teenin Sind siin, siis Sa tood tervenemise neile, keda Sina soovid täna tervendada. JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


Aitäh! Võite istuda ISSANDA lähedalolus. Milline õnnistus tulla taas teie juurde! JEESUSE Vägevas Nimes. Tahan öelda, et see on mulle suur au ja ma olen väga õnnistatud, saades tulla rääkima teiega JEESUSEST. MESSIA tulemisest. Usun, et ei ole suuremat sõnumit kui see, et Ta on tulemas! ääkisin eile auväärse kohtunikuga ning rääkisime sellest, kui üllatunud me oleme. Ootasime siia 5-10 inimest, kuid saime miljoneid! ISSANDAL on plaan selle maa jaoks. Halleluuja! Suur tänu teile, et tulite. Näen, et tänane saab olema võimsamgi. Õnnistan pastoreid, kes on tulnud siia paljudest rahvaste seast. Rootsist. Siis Prantsusmaa on kusagil siin. Holland on siin ja kõik on siin. Soome, Taani, paljud rahvad on siin. JEESUSE vägevas nimes.

Täna õhtul käsitleme väga olulist sõnumit. Sõnumit, mis pühib üle maailma nelja nurga. Seepärast ma tulen. Nüüd hakkan ma rääkima sellest ajaloolisest Visiidist. Rääkides Visiidist, te hakkate kiiresti mõistma: See toob kogudusele sõnumi, et aeg on muutunud! Et asjad on arenenud ja aeg tulnud lähemale. Kirjeldan esmalt seda tähenduslikku unenägu ning seejärel unenäo alusel antud prohveteeringut. Prohveteeringut, mille andsin enne seda Külaskäiku. Järgnevalt annan teile sõnumi, mida JUMAL räägib kogudusele just nüüd. JEESUSE vägevas nimes.

ISSAND on lubanud mul korraldada Keenias koosoleku korra aastas, vahel kaks korda. Aga et me oleme hõivatud programmiga paljudele rahvaste jaoks, siis vahel on koosolek vaid korra aastas. Nagu te teate, siis iga rahvas soovib olla teadlik sellest Visiidist. Tavaliselt aastavahetuse sündmus – 31.detsembril ja 1.jaanuaril – kui ületame ööd uude aastasse, see on sageli väga suur koosolek. Sündmus on arenenud juba praegugi liiga suureks. Räägime 92-hektari suurusest alast, kuhu sõna otseses mõttes koguneb miljoneid inimesi. Ning nad tulevad sinna paljusid päevi enne koosolekut. Näete inimesi seal ehk juba nädal aega enne konverentsi. Neli päeva enne sündmust on nad juba koosoleku territooriumil

Tavaliselt alati enne koosolekute algamist ISSAND räägib minuga nendest tulevastest konverentsidest. Tavaliselt Ta avab mulle, mis hakkab juhtuma koosolekutel. Selles protsessis saan teada päris palju; nendest paljudest halvatutest, kes hakkavad kõndima. Saan näha neid juba enne sündmust. Saan teada neist pimedatest, kes hakkavad nägema, kurtidest ja tummadest. Viimasel ööl ISSAND näitas mulle unenäos väikest last, kel on peal värvilised riided, keda ema toob konverentsile. Vahel näen teda magamas; ei tea, kas ta on kukkunud, magab, või on ta minestanud. Ei tea, mis haigus tal on, kuid ta tõuseb üles ja ISSAND tervendab selle lapse. Nägin teda.

 

JUMALA AUHIILGUSE PILV

 

See oli siis 31.detsembril aastal 2012. ISSAND tuli minuga rääkima sellest enne, 21.novembril. ISSAND andis mulle näha seda koosolekut juba enne selle toimumist. Kirjeldan nüüd unenägu; andsin tollest unest prohveteeringu. Unenäos, mida kirjeldan, seisin ISSANDA altaril ning seal koosolekul oli miljoneid inimesi. Seistes unenäos altaril, mille ümber olid kogunenud paljud miljonid inimesed, leidsin end äkki vaatamas taevasse. Vaadates üles taevasse üllatusin, sest nägin Taevast avanemas, ning nägin Taeva sees olevat ISSANDA Auhiilgust tulemas Pilve, tornaado viisil, nii nagu tornaado. Nägin Auhiilgust tulemas läbi avatud sissepääsust. Kui Auhiilgus hakkas tulema välja tornaado viisil, siis sel hetkel ajalooline Tervendav Võidmine tabas koosolekut. Nägin halvatuid tõusmas maast, nad seisid ning õppisid käima esimest korda elus. See oli tohutu vaatepilt! Nägin pimedate silmi avanemas, nägin paljusid asju toimumas samal koosolekul, nägin kurtide kõrvu avanemas.

Teie, kes te olete olnud Keenias nendel äratuskoosolekutel, teate nende kaootilisust. Tavaliselt neis sündmustes on kaootiline, võid näha kaost väljaku ühes servas; kui näiteks halvatu tõuseb üles, näed palju kaost just selles väljaku osas. Kui teisal avanevad pimedate silmad, nii näed kaost taas sealpool. On väga kaootiline, inimesed nutavad. On tõesti kaootiline! Nägin unenäos kaost. Kes te olete olnud Keenias, teate, et kui halvatud laps tõuseb üles ja hakkab kõndima, siis invaliidist lapse ema mitte alati ei suuda käsitleda seda teadmist ja olukorda. Vahel nad varisevad kokku, nähes oma halvatud last üles tõusemas ja liikuma hakkamas. Vahel, kui nad näevad pimeda inimese silma avanemas ja nad annavad talle midagi; ning kui näiteks varem pime lapse seejärel võtab kätega kinni sellest, mida talle ulatatakse, sel juhul emad võivad kokku variseda. Sest nad ei suuda toime tulla selle informatsiooniga, selle olukorraga; nad ei suuda toimuvat kontrollida. Olukord muutub seega kaootiliseks. Nägin seda unes. Kui Taevas avanes ja see Pilv tuli; Auhiilgus tuli kui Pilv, nagu tornaado, tulles läbi avatud oleva sissepääsu. Samal ajal nägin ajaloolist Tervendavat Võidmist tabamas seda sündmust. Nägin, et halvatu on läinud kõndima! Halvatu kõnnib siin! Halvatu kõnnib! Nägin seal kaost: pime laps näeb! Halvatud laps on tõusnud üles! Milline olukord! Teie, kes olete olnud Keenias, teate seda.

Kui olin unenäos tulevases koosolekus nautides seda Tervendavat Võidmist, mis oli laskunud sündmusesse, ning kõndisin nüüd halvatud lapsega ja ütlesin talle: Laps, kõnni nüüd! Kõnni, laps! Kõnni vaid, jätka kõndimist! Selline on see olukord, pime laps, pime mees, halvatud mees, mistahes haigus. Tolles olukorras, tolles unenäos unustasin – ning see on imeline – unustasin Auhiilguse, kes oli tulemas! Usun, et ISSAND laskis mul unustada Auhiilguse, sest muidu on midagi sellist raske unustada. Olles unes ISSAND peatab sind. Seetõttu kõik, mida käid läbi, on tegelikult ISSANDA kavandatud. Tolles unenäos, kui Tervenemine oli nii ulatuslik, unustasin Auhiilguse, kes oli tulemas. Kuniks, olles unes sellel tulevasel koosolekul, läksin järsku sokki, mõistes, et see varem üleval nähtud Pilv oli läbinud kogu tee, teekonna maakera suunas, ja saabunud siia ISSANDA altarile. See üllatas mind. Pilv oli saabunud altarile järsku sellisel viisil. Tahan sind teadvat, et Ta on tõesti tohutu; Ta on tõesti tohutu Pilv, tõesti tohutu.

Olin tõesti üllatunud, et Pilv saabus ette sel viisil. Enim üllatas mind see, et Ta hakkas sukelduma, swooooh, ning tuli ISSANDA altari suunas. Swooooh. See üllatas mind, sest teadsin, et Ta oli tulemas ja ISSAND andis mulle mõista, kes on tulemas. Hirmul sellest, et Ta on tulemas; Ta oli nüüd tulemas ja kartsin väga palju, sest teadsin, kes oli tulemas. Väikeses inimmõistuses püüdsin Tema eest isegi kõrvale põigata, nägin laskumas maha. Püüdsin põgeneda Tema eest. Tegin sel viisil (näitab maha kummardumist). Teades seda, kes oli tulemas, püüdsin põgeneda ISSANDA Auhiilguse eest ja lasksin pea maha ning proovisin lamada lootuses, et Ta võib minna mööda ülevaltpoolt. Tolles protsessis, olles seal all, tundsin Auhiilguse survet. Tahan teid teadvat, et Auhiilgusel on surve. Auhiilguse surve tabas selliselt vastu nägu, nii (näitab lükates pead tahapoole). Seetõttu teadsin ja võin prohveteerida, et Ta tuleb lainetena. Andsin siis prohveteeringu: Ta tuleb lainetena. Sest Auhiilgus oli tabanud mind sellisel viisil, nii: swoooh, swoooh, swoooh. Olles kummardunud alla surus ta mu nägu sel viisil. Seejärel tõusin üles, teades, et Ta oli saabunud. Seejärel ärkasin.

Kui ärkasin, tahtsin valmistada prohveteeringu ning edastada see tava kohaselt otseülekandena Jesus is LORD Raadios. Meil on ülemaailmne raadiojaam ning alati kui nad teatavad, et Jumalamees tuleb rääkima otse raadioeetris, näed paljusid linnu kõikjal maailmas tulemas kuuldele. Meil on programm, mis ütleb, et 200.000 kuulab USA-s, pealinnas või mistahes muus paigas, New Yorkis. Teame siis, et massiivne kogus inimesi on kuuldel. Kui ärkasin tollest unest, tahtsin anda prohveteeringu. Palusin raadiotiimil valmistada kuulajaid ette. Põrkusin siiski ühe probleemi vastu, millest tahan täna siin vestelda enne prohveteeringu andmist. See aitab meid tõesti palju, nii kristlasi kui pastoreid. Kuulake väga hoolikalt. Mulle põhjustas probleemi see, et see Pilv, Auhiilgus, Tema. kes tuleb siia. Teadsin, et Ta oli Külas juba Moosese juures. Teadsin ka, et see Pilv on võrdne Vana Testamendi ajastuga, Seaduse ajastuga. Teadsin seda ja ma pidin andma prohveteeringu, et Ta on tulemas.

Järsku hakkasin siis mõtlema, et kuidas saan anda selle Prohveteeringu kaasaegsele kogudusele, Uue Testamendi kogudusele, kogudusele, mis naudib armu ajajärku? Kui see Pilv on võrdne Seaduse ajajärguga. Imestasin siis ja mõtlesin. Kui ütlen neile, kogu maailmale, et Pilv on tulemas, Ta tuleb nüüd sel viisil. Ja kui tean, et inimesed on Uue Testamendi õpetuse all ning osad on läinud teoloogilistesse koolidesse ja neile on räägitud: see on armu ajajärk. Hakkasin siis kartma neid ütlemas, et olen segane: ei, too on valeõpetus. Miks ta räägib meile, et Pilv, mis on võrdne Seaduse ajajärguga, tuleb nüüd siia armu ajajärgul? Järsku hakkasin kartma, et kui annan prohveteeringu, need inimesed ütlevad, et mul on valeõpetus. Üks asi siiski aitas mind. Soovin jagada seda teiega. See hakkab teid aitama tänasest päevast alates. Kuulakem.

Sealt alates, kui ISSAND kutsus mind, sain selgeks: kui ISSAND räägib minuga, siis 1) sõnum, mille Ta annab sulle, ei ole sinu oma. Ei! Sa ei ole selle sõnumi omanik. Seega sinul ei ole mingit võimu selle muutmiseks. Kuitahes raske ka on seda mõista lihases ihus, inimmõistule, kuitahes raske see on, siis sõnum ei ole sinu oma. Sa ei tohi muuta seda! 2) Sõnum, mille saad ISSANDALT, nii et ISSAND võiks sind kasutada selle vahendajana, sõltub sinu lojaalsusest. Kui Ta annab sulle sõnumi, sa ei või seda analüüsida ega muuta inimesele kergemini mõistetavaks. Kuitahes raskena see sõnum ka näib, kuid kui usaldusväärselt ning seda muutmata sa vahendad selle, siis JUMAL saab kasutada sind väga pikka aega. Sest vahel meil on kiusatus muuta seda inimestele mõistavamaks või teha see sobivamaks kaasaegsele ajajärgule. Need on siis asjad, mida õpin ja mis aitasid mind ning on abiks sinule.

Sain selgeks, et kui ISSAND kasutab sind, pead olema 100 protsenti ustav. Siis Ta võib kasutada sind, sest oled vaid astja tolle sõnumi vahendamiseks. Kui vahendad sõnumi 100-protsendiliselt, Ta annab sulle rohkem. Sain selgeks, et on põhimõte, mis ütleb: õpi seisma üksi isegi koguduses. Tähendades, et nii kaua kui ISSAND kasutab sind, ära hooli avalikust arvamusest, publiku arvamusest. Oi, mida inimesed ütlevad, kardan. Ära muretse selle pärast! Karda sina JUMALAT! Ära karda inimesi! Halleluuja! See aitas mind. Nii kui mõistsin, et sõnum ei ole minu oma, läksin julgelt välja ja kuulutasin: Kuulake mind, Kristuse kogudus! Näen ISSANDAT ENNAST tulemas ning Ta tuleb kogudusele järele! Näen Auhiilguse Pilve, kes Külastas ka Moosest – Ta on tulemas nüüd kogudusse! Kuulutasin kõike seda. Ütlesin ka, et seekord JUMAL-ISA ISE tuleb karjatama KRISTUSE kogudust! Ütlesin need sõnad.

Kui olin kuulutanud selle prohveteeringu, piiskopid tulid juurde, öeldes: Oleme kuulnud prohveteeringut, ning see kuuldub õige lõpliku Visiidina, sest lõpuks Ta Ise on tulemas. Seejärel nad küsisid, kuidas saame valmistada kogudust ette selle Visiidi tarvis? Vastasin neile: Kas mäletate Siinai mäge? ISSAND ütles neile, peske riided! Ütlesin, et see tähendab meeleparandust. Ütlesin, paluge neil teha meeleparandus ning valmistuda ISSANDA visiidi jaoks. Siis järsku enne seda Visiiti plahvatas ajalooline äratus Keenias. Paljud inimesed hakkasid astuma esile ja tegid meeleparanduse ning tulid ristimisele. Oli imeline! Kui kuuleme lõpuaja taassünnist, me ei tea, kuidas too äratus välja näeb. Nüüd enne Visiiti anti prohveteering ja tuhandeid-tuhandeid inimesi hakkas tegema meeleparandust ning nad tulid ristimisele. See oli imeline!

See oli nii suur, et me pidime jagama maa aladeks. Hakkasime kuulutama, et kui tuled sellelt alalt, mine sinna ristimisele. Kui tuled taas teiselt alalt, siis ristimine on tolles suunas. Nii mastaapne oli see äratus ning meil oli isegi raskusi kõikide ristimiste läbiviimisega. Enne Visiiti ainuüksi prohveteeringu alusel plahvatas ajalooline Äratus. Lõpuaja äratus on ilus! See on meeleparanduse ja pühaduse äratus. Halleluuja! Kuulakem seda. Sel ajajärgul valmistuti tolle Visiidi tarvis. Üle kogu maailma palju pastoreid kuulas seda prohveteeringut. Nad otsustasid tulla vaatama, kas see kõik toimub. Osad tulid uudishimust. Inimesed tulid ning võtsime vastu palju lennukipileteid üle kogu maailma. Paljud vanemad pastorid tahtsid tulla kohapeale vaatama, kas see tõesti saab toimuma. Olime siis hõivatud ja valmistusime vastu võtma võõraid. Kuniks saabus too päev. Kuulake, kallihinnalised inimesed.

Kui see päev saabus, see oli tohutu! 31.detsembri koosolek oli nüüd toimumas. Seejärel ISSAND viis mind koosolekule ja kui astusin tollesse sündmusesse, hakkasin ütlema: Kinnitage tähelepanu neile kolmele puule! Viitasin neile ja ütlesin: Näen ISSANDA Auhiilgust! ISSANDA Auhiilgus on tulemas siia! Ta tuleb täna siia Visiidile! Tegin nii, astudes koosolekualale. Teate, see on suur koosolek ja meil on palju külalisi, väga palju. Seega tähelepanu oli kinnitunud tollele hiigelsuurele koosolekule. Tulin siis sisse sel viisil. Seejärel ajalooline Tervendav Võidmine tabas seda koosolekut, just nii nagu olin prohveteeringus öelnud. Tegelikult sellest on olemas video, mis on parem kui need fotod. Videos näed mind kõndimas koos halvatud poisslapsega sel viisil sealsel murul. Video on nii dramaatiline, see on YouTubes. Ta oli täispimedana sündinud laps ja nüüd ta jälgis mikrofoni; ta suutis seda silmadega jälgida! On nii ilus näha seesugust! Halleluuja! Sel viisil Tervendav Võidmine laskus. Video on veelgi dramaatilisem; olin isegi üllatunud videod vaadates, sest videol näed halvatud, pimedad, kurdid; see on päris kaootiline.

Oma prohveteering täitus siis. Meil on YouTubes video sellest Pilvest. Video, kus see Pilv on fantastiline! Need on vaid pildid, kuid video tollest Pilvest selle laskudes Taevast on võrratu. Inimesed on jalustrabatud, on nutmist, kaeblemist ja kõike; olukord on peal. Tegelikult ühel hetkel see muutub vikerkaareks ja vikerkaar hakkas tegema nii: see hakkas kiirgama ümber Auhiilguse. See on võrratu, kui vaatate videod tervenisti. Ajalooline Võidmine. Tervendav Võidmine oli tabanud seda koosolekut. See laps oli pime ning tema silmad avanesid. Antud prohveteering oli, et kui Tervendav Võidmine saabub, siis unustan unenäos nähtud tõotatud Visiidi. Nii ka juhtus: unustasin ja täitsin sõna.

Siin võite näha neid kolme puud. Inimesi tuli kõikjalt maailmast, kui nad olid kuulnud prohveteeringut. Nad on õnnistatud inimesed, sest kui nad nägid seda ajaloolist Tervendavat Võidmist tabamas koosolekut – halvatuid kõndimas, pimedaid nägemas, kõike seda juhtumas – siis nad meenutasid seda prohveteeringut. Nood pastorid olid kuulnud, et koos Pilv saabumisega tabab koosolekut ajalooline Tervendav Võidmine. Nad olid tulnud valmistunult kõike kaameratesse salvestama. Nii kui nad nägid seda, nad mõistsid, oh, see on nüüd see hetk, mil tuleb see Pilv. Halleluuja! Alati on hea näha Auhiilgust. Seepärast kutsun neid õnnistatud inimesteks. Nad mäletasid seda ja kui nad vaatasid sinna üles, kust lendavad lennukid, nii nad nägid teda. Halleluuja! On nii hea näha Auhiilgust! Kutsun neid õnnistatud inimesteks. Kui nad nägid seda Tervendavat Võidmist, nad mõistsid siis, et see peab olema see hetk, kui ISSAND tuleb. Rääkisin teile nüüd esmalt JUMALA Pilve puudutavat prohveteeringut ja selle täitumist; järgnevalt annan teile sõnumi. Külaskäigule tulnud pastorid mäletasid raadios antud prohveteeringut JUMALA Pilve tulemisest.

Kui ISSAND räägib mulle visiidile tulemisest, olen sageli arvanud, et Ta ei luba inimestel näha Teda. Tegelikult algusaastatel Ta näitas mulle unes sageli, millises kohas Pilv on tolle koosoleku ajal. Teadsin alati, et inimesed ei või näha, kus Ta on. Seepärast paljudel koosolekutel kuuled mind ütlemas: tean, kus ISSAND on just nüüd; tean, kus on Auhiilgus. Sest näen seda juba varem unes. Seega tean, et Ta tuleb sellele poolele või teisele poolele. Teadsin siis, et nad ei saa näha, millisel poolel Ta millal on sündmuse toimumise ajal. Enim üllatas mind siiski see, et Tema tulles Ta lubas neil näha Teda. Mind üllatas seegi, et Ta mitte ainult lubas neil Teda näha, vaid Ta lubas neil ka pildistada ja saada need filmile. See üllatas mind tõesti palju! Mõtlesin, et kui Ta lubab neil näha Teda, ning nad võtavad pilte, siis nad ei saa seda filmile.

Teisiti öeldes, mis sugupõlv me õigupoolest oleme, et meil üleüldse lubatakse koguneda siia ja vestelda Temast? Tema on mõõtmatu! Halleluuja! Seepärast ei soovi, et peame Teda mitteoluliseks, et minimeerime seda Visiiti. Elame nii kaasaegses sugupõlves, kus saame pidada mitteoluliseks nii suurt asja. Olin nii hämmastunud, et Ta lubas neil pildistada ja saada isegi filmile ning paigutada need Facebooki, TouTubesse, jne. Nad asetasid need sinna. See on tohutu! See on liiga suur minule käsitlemiseks. Näed neid kolme puud seal. Kui Ta lõpuks tuli alla maapinnale nii, vaata, nad said selle filmile! Osad said selle ka salvestada videosse. Minge siis netti, YouTubesse. Video on nii tohutu! Kuuled inimesi hõikamas ja nutmas, rääkimas ja nutmas. Halleluuja! See on see sugupõlv, kes elab nähes seda Visiiti! Halleluuja! Tahaksin alustada samm sammult.

Nüüd, kui prohveteering oli antud ja too päev saabus ning see täitus, mis on siis ISSANDA sõnum Euroopa kogudusele? Mis on ISSANDA sõnum Tšehhi Vabariigi rahvale? Ilusale rahvale, suurele, kirjeldamatule maale, tõeliselt rahulikule, tõeliselt rohelisele, suurepärasele maale. Vaid JUMAL saab anda teile sellise maa. Jah. Liigun ümber maailma ja näen mitmesuguseid maid. Mis on siis sõnum kogudusele nüüd, kui see prohveteering oli antud ning see täitus? Sellest tahaksin alustada. Samm korraga, kallihinnalised inimesed, koguduse olukorra tõttu, selle modernismi tõttu. Tahan alustada samm korraga. Tõelise kronoloogia põhjal tuues teile sõnumi, mis on tulnud kogudusse. Lugedes Piiblit alati leiad, et Piiblis on kronoloogiline ajatelg. Tähendab, kui ISSAND lõi aja, Ta märkis teatud punktid ajateljele. Kui see aeg tuleb, siis Ta teeb midagi. Ka MESSIA tulemine on märgitud kusagile. Halleluuja! JUMALA prohvetlikule ajateljele on siis märgitud: Kui too aeg tuleb, siis lähen ja muudan reaalsuseks teatud plaani maailmas.

Kui ISSANDAL on aeg muuta tegelikkuseks teatud plaan maailmas, siis on kaks viisi, kuidas ISSAND saab seda teha. Number 1) Sõltuvalt tollest plaanist, missioonist, ISSAND võib otsustada: Vaata, lähen ja loon aluse volitatud esindusele maa peal. Volitatud esindaja. Ta võib otsustada luua esindus maa peale ja anda talle volitused viia ellu vastav missioon. Kui ISSAND loob esinduse maa peale ja annab sellele volitused, siis olenevalt missioonist vastav volitus on sama suur kui missioon, tehtav. Kui Ta teeb seda ja kui see esindus on näiteks nagu diplomaatiline esindus, Tšehhi Vabariigi Suursaatkond Nairobis, siis tollele esindusele antakse volitused vastava missiooni tarbeks. Kui ÜRO Keskonnaprogramm on Nairobis, siis neile antakse piisavalt suured volitused viia ellu see programm Tšehhi Vabariigi suhtes. ÜRO Habitat on seal, ÜRO Keskkonnaprogramm on seal. Näed, et sageli nad esindavad mõlemat, nad on ka ametlikud ÜRO esindajad selles kohas. Neil on siis volitused viia ellu see missioon.

Sama asi on siis, kui ISSAND otsustab moodustada volitatud esinduse. Ta annab sellele esindusele piisavalt suured volitused vastava missiooni tarbeks. Kui esindus hakkab ellu viima ISSANDA plaani maailmas, siis sina ja mina, me näeme JUMALA elu ja võimu väljendumist vastavas esinduses. JUMALA elu ja vägi ilmneb esinduse toimides. JUMAL rajab siis esinduse, Ta annab volitused ja too volitus on Võidmine, mille esindus saab. Kui esindus hakkab kasutama Võidmist tehtava elluviimiseks, siis näed JUMALA elu ja väe ilmnemist siin. Koguduse olukorra tõttu ma pean seda ütlema lähtudes põhitõdedest.

Nüüd ISSAND võib teha seda ka teisel viisil. 2) Olenevalt tollest missioonist ISSAND võib otsustada tulla Ise alla. Näiteks 1.Kirjas tessalooniklastele 4:16-17, Ta ütleb: „Sest Issand ise tuleb alla taevast.“ Halleluuja! Olenevalt missiooni raskusastmest, nii kui siis, kui Ta tuleb järele kogudusele ülestõmbamises, Ta tuleb Ise alla. Teine viis on siis see, et ISSAND Ise tuleb alla. Kui Ta oli teel Soodomasse ja Gomorrasse ning külastas Aabrahami, Ta tuli Ise alla. Kui Missiooni raskusastme tõttu JUMAL-ISA ISE otsustab tulla alla, nüüd kus Ta ise on see võitud volitatu, siis sa ei näe Võidmist. Sest Ta on lõplik võitud volitatu. Näed selle asemel Auhiilgust. Halleluuja! Kaasaegse koguduse tõttu ma pean ütlema need asjad, kas pole? Seega kui JUMAL ISE tuleb alla, sest Ta on see võitud volitatu, sa ei näe nüüd Võidmist toimimas, vaid näed Auhiilgust. Kui näed Kirkust ja Ta hakkab nüüd teoks tegema teatud missiooni, siis selle asemel, et näha JUMALA elu ja võimsuse ilmnemist, näed nüüd JUMALA ilmutust. Halleluuja! Kas te mõistsite kõike? See on oluline. Nüüd hakkate mõistma, kes on siin ja mis nähtus see on. Halleluuja!

kisumu-glory-3-pilv-1-1-2013

kisumu-glory-edited


KÕIGIST KÕRGEIM JUMAL

 

Mingem samm sammult Piibli juurde selgitamaks, kes on Visiidil koguduses praegusel ajal. Ja mis on see sõnum, mida Ta on andmas kogudusele? Leidke koos minuga Psalmid 68:5, et võiksime mõista, mida Ta ütleb. Nüüd vähemalt teate, kes on Visiidil. Minu meelest on alati suur õnnistus jagada seda. Sest kes me oleme, et võime koguneda siia vestlema Temast? Mõtlen alati, et me pole väärilised. Ei tea teist, kuid mina mõtlen, et ei ole seda väärt. See on liiga suur asi vestlemiseks! Aga me elame sellisel ajajärgul, kus see peab toimuma. Halleluuja! Psalmis 68:5 Ta ütleb järgnevat:

5 „Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees!“

Halleluuja! Tema, kes sõidab Pilves, ürgses Pilves, Tema nini on JEHOOVA. Esitlen teda teile samm sammult. Samas Psalmis 68:34, võite alustada lõigust 33. Ta ütleb:

33 „Teie, ilmamaa kuningriigid, laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust, sela, 34 temale, kes sõidab taevaste taevas, mis on muistsest ajast! Ennäe, tema annab kuulda oma häält, võimsat häält.“

Samm sammult. Teen kokkuvõtte teile lõpus. 5. Moosese raamat 33:26:

26 „Ükski ei ole nagu Jesuruni Jumal, kes sõidab sulle appi taevas ja pilvedes oma ülevas toreduses.“

Teisiti öeldes, ei ole Tema sarnast Jumalat, kes sõidab ürgses Pilves. Tähendades, et Ta on kiire toomaks sulle abi. Halleluuja! Ta ütleb, et kui kutsud abi, siis Ta saabub just õigel ajal. Ta ütleb, ei ole teist Jumalat JEHOOVA sarnast. Esitlen teda enne kui läheme sõnumisse. Näed, et kõikides nendes kirjeldustes räägitakse Temast, kes sõidab ürgses Pilves, ürgses Pilves! Vaadake seda: Ta tuleb ülevalt! Teisiti öeldes, Ta ütleb: kõikide jumalate seas ei ole teist Jumalat, Jesuruni, Iisraeli JUMALA sarnast, kes on ülendatud kõrgele ja tuleb sealt kõrgest paigast! Ta tuleb sealt! Ei ole muud Jumalat. Nii Ta hakkab meile rääkima. Nii Ta alustab seda jutlust, nii Ta alustab seda sõnumit.

Ta ütleb ju: ei ole teist Iisraeli JUMALA sarnast Jumalat, kes on ülendatud. Halleluuja! Näed seda ju sellest viisist, kuidas Ta seisab ülendatuna (JUMALA Pilv pildil). Näed et Ta seisab nii ülendatuna! Ta ütleb: ei ole teist JUMALAT Tema sarnast! Psalmid 104:2-3. Esitlen teile Teda, kes on Visiidil. Ei saa midagi pidada iseenesestmõistetavaks, sest see on tõeliselt moderne sugupõlv. See on kaasaegne Euroopa, ning nad võivad vaid asetada JUMALA PILVE VISIIDI Facebooki ning teha sellest mitteolulise asja. Kuidas nad võivad võtta pildi Temast ning paigutada selle Facebooki ja Twitterisse, kuidas? See hämmastas mind tõesti palju. Jah. Ütlesin ISSANDALE, loodan, et nad ei jama sellega. Kas te mõistsite? Teate, kuidas vahel inimesed räägivad naerdes Twitteris või mujal. Ei Temast! Ei Temast! Psalmides 104:2-3 Ta ütleb:

2 „Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, sa tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba. 3 Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel.“

See tähendab, et kõikide nende jumalate seas, keda tunned – osad neist on tehtud puust, osad ebajumalad on tehtud pronksist, osad on vaid kõndivad lehmad -kõikide nende jumalate seas ei ole kedagi JEHOOVA sarnast! Ta ütleb, see JUMAL, Iisraeli JUMAL, JEHOOVA, Taeva JUMAL, vaid Tema võib võtta äikesepilved ja kasutada neid tõllana. Ta ütleb, et Ta ehitas Ülemised Saalid vete peale, veehoidlate peale. Tähendab: ta on kõikidest ülendatum JUMAL, kõigist kõrgeim JUMAL! Selle sõnumi Ta toob teile. Ta ütleb, kõikide muude jumalate seas siin maailmas, ainult JEHOOVA on kõigist kõrgeim JUMAL!

Ma pean esitlema JEHOOVAT, ma pean! Ta ei ole nagu muud jumalad. Kogu selle vestluse jooksul kuuled ühte asja. Ta ütleb, et Ta on kõigist kõrgeim JUMAL! Kui järgid tõesti täpselt, näed Teda ka ütlemas, et Ta on eemaldanud end selle maailma moraalsest laostumisest. Kõige selle vestluse sees on nii palju teadmist, kuhu mul ei ole nüüd aega keskenduda. Ta räägib ka eemaldumisest; Ta on eemaldunud sellest maailmast. Ta on seal ülal, Ta on eemaldunud! Kõik muud jumalad on siin maailmas; sa pead kasutama puud ja naelu nende ehitamiseks. Need tehakse lüües naelu, bam, bam, bam. Need ei või rääkida, need ei või vastata. Nüüd esitlen JEHOOVAT. Jesaja 19 Ta ütleb:

1 „Ennustus Egiptuse kohta: Vaata, Issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusesse. Siis vabisevad tema ees Egiptuse ebajumalad ja egiptlaste süda lööb araks.“

Halleluuja! Esitledes JEHOOVAT hakkad nüüd juba peaaegu nägema selle missiooni tutvustust. Põhjus, miks tulen siia. Kuuled Jesajat ütlemas, olen näinud JEHOOVAT tulemas, ja kui Jesaja vaatab seda reisiteekonda ja lennuki teekonda, siis Ta näeb: sihtkoht Egiptus! Lugedes edasi näed, miks Ta on minemas Egiptusesse. Ta ütleb, et Ta on tulemas nobedal Pilvel ja see tähendab, et Tema saabumine on just õigel ajal! See ei hiline! Ja kui Ta saabub, siis Egiptuse ebajumalad, kellel oli suur maine; neid kardeti, neid tunti, neil oli maine, lugupidamine ja au; Ta ütleb, need värisevad sel viisil ja purunevad. Jah! Esitlen veelgi ISSANDAT. Ei ole isegi veel mitte alustanud selle sõnumi andmist, mida TA annab kogudusele. See on tõeliselt suur. Kuid selles esitluses võid nüüd näha selle mõtet. Ta ütleb, vaadake, Ta on tulemas! Ta ütleb, ma pean minema Egiptusesse ja see on eesmärk.

Ta on näinud, et seal käib ebajumalateenistus. Ja Ta ütleb, et Tema saabudes nood ebajumalad, keda egiptlased kartsid ja austasid, kel oli mainet, need peavad tulema alla! Tähendades: Kaks Jumalat ei saa kunagi püsida püsti samaaegselt. Kas võin korrata? Tähendades, et kui Tema saabub, siis kahte Jumalat ei saa kunagi kummardada samaaegselt. Ta on siis tulemas võitlusse. Ta ütleb, et Jumal, kes võidab, seda JUMALAT hakatakse kummardama! Halleluuja! Vaadakem seda. Vaadates seda (pilt Keenia koosolekult), siin on kristlik koosolek, ISSANDA koda. Ta ütleb, olen näinud ISSANDAT tulemas ja olen näinud selle teekonda: sihtkoht kogudus! Hei! Sihtkoht kogudus! Ja Ta ütleb tema kogudusse tulles, et seal on mõningaid ebajumalaid. Selle tõttu tulen, ütleb ISSAND.

On mõningaid ebajumalaid KRISTUSE koguduses Euroopas. Ja nüüd ISSAND JEHOOVA on otsustanud, et Ta tuleb Külaskäigule kogudusse. See tähendab, et kui üks koguduse ebajumalatest, mida te Euroopas kummardate, on homoseksualism, siis võin öelda, et olen näinud ISSANDAT tulemas Euroopa kogudusse ning Ta tuleb nobedal Pilvel. Ta ei tule hilinenult, tema tulemine saab toimuma just õigel ajal! Ta ütleb, et kui Ta saabub, Euroopa koguduses kõik ebajumalad peavad tulema alla! Jah. Jah. Ütlesin eile, et täna annan sõnumi. Eile tervitasin teid ja soovisin teiega tutvuda, kuid sõnum on täna siin.

Kui üks ebajumalatest, keda teenid Euroopa koguduses, on liberaalteoloogia, liberaalsus! Mis jumal see selline on! Siis sina ja mina, me teenime kahte eri Jumalat. Ta ütleb, et kui üks ebajumalatest, keda kummardad, on liberaalteoloogia, siis JEHOOVA, Iisraeli JUMAL, Jaakobi Vägev on tulemas kogudusse. Ta on nüüd saabunud ning nood ebajumalad peavad tulema alla, sest JEHOOVA seisab ülendatuna. See ei ole mingi nali, kui ISSAND on Visiidil. See ei ole mingi nali. Ehk see on seksuaalne ebamoraalsus. Näed, et kogudus on just samasugune kui mistahes muu paik; noored mehed võivad riietuda kuidas ise tahavad, naised võivad riietuda kuidas tahavad, sel pole vahet. Kus? Milline jumal? JUMAL, keda teenin, on püha Taeva JUMAL. Ta on siis tulnud võitlema. Egiptlased austasib ebajumalaid väga palju, nende ebajumalatel oli suur maine. Kuid kui nad nägid, kuidas JEHOOVA, minu JUMAL kukutas nende ebajumalad, siis egiptlaste südamed lõid araks nende rinnas.

Pean edasi minema. Loen 1.Saamueli raamatust 5.peatükki, kallihinnalised inimesed. Kasutan seda lõpetamaks esitlust sellest, kes on Külaskäigul, nii et võiksin anda sõnumi kogudusele. See ei ole mingi nali. ISSAND JEHOOVA on Visiidil koguduses. Kes me oleme, et püsime püsti? Loen siit veidi, seejärel kirjeldan kõike. Kas jaksate veel mind kuulata? Aitäh. Minagi olen veel teiega, JEESUSE nimes. Halleluuja. Jah! Kas see tähendab, et oleme minemas Taevasse üheskoos? Siis on see ok. Esimene Saamueli raamat 5:1, ja edasi:

1 „ Kui vilistid olid võtnud Jumala laeka, viisid nad selle Eben-Eeserist Asdodisse. 2 Ja vilistid võtsid Jumala laeka ning viisid selle Daagoni kotta ja asetasid Daagoni kõrvale. 3 Kui asdodlased teisel päeval vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmili maas Issanda laeka ees. Nad võtsid Daagoni ja panid selle ta paika. 4 Kui nad järgmisel päeval hommikul vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmili maas Issanda laeka ees, ja Daagoni pea ja mõlemad käelabad olid äraraiutuina lävel, üksnes Daagoni keha oli järele jäänud.“

Kuulakem seda. Tollel ajajärgul sel alal Baal oli tugev ebajumal, kel oli mainet. Baal oli ka raske ebajumal, sest selle nõudmised olid väga rasked; see häiris inimesi väga palju. Sel määral, et isegi Iisrael kummardus Baali ees, ühel ajal Iisrael isegi teenis Baali. Nii raske oli Baal, sel oli mainet. Kuid see siin on nüüd Daagon ja Daagon oli tegelikult Baali isa. Daagonit loeti Baalist kõrgemaks. Vilistid võtsid endi valdusesse JEHOOVA Seaduselaeka. Sina ja mina, me teame, et JEHOOVA Auhiilgus istub JEHOOVA Seaduselaeka Armuistmel! Nad viisid minu JUMALA Seaduselaeka Daagoni kõrvale Daagoni kotta. Vaadakem seda. Kui nad püüdsid ühendada kahte üheks, ISSAND JEHOOVAT ja Daagonit, siis järgmisel hommikul nende tulles leidsid nad Daagoni mahakukkununa. Ebajumal, keda nad kartsid, oli maha kukkunud. Vaadakem seda nüüd. Nad arvasid, et see oli õnnetus ning nad panid selle tagasi. Järgmisel hommikul nende tagasi leidsid nad Daagoni taas maast. Kuid sel korral olid lõigatud käed, lõigatud! Pea eemaldatud. Käed ära lõigatud.

Mäletate Taavetit? Taavet läks võitlema Goljati vastu. Kui Taavet võitis teda, ta läks ja lõikas pea maha ning asetas pea mõõga otsa ja viis selle Jeruusalemma. Tollel ajal, kui inimesed läksid sõtta ja võitsid, nad lõikasid pead maha ja võtsid selle trofeeks. Toimus paraad, kuhu toodi pea. Kui Tema, JEHOOVA, tuli võitlema Daagoni vastu, kukutas Ta selle alla ja eemaldas pea ning võttis selle trofeeks. Tema on see JUMAL, keda teenime. Ei tea, milline Daagon sind on häirinud siin Euroopas. Ma ehk ei tea, milline ebajumal ähvardab sind. Kuid tean, nüüd kui JEHOOVA on tulnud ISSANDA kotta, see toob kaasa verevalamise. Ükski ebajumal ei seisa ISSANDA kojas, aja tõttu. Võid näha juba sellest viisist, mille kaudu Ta seisab kõrgel, ning näib justkui Ta oleks tulnud vastasseisu, väljakutsena. Vaata, kuidas Ta seisab kõige kõrgemal.

Teisiti öeldes Ta ütleb: Mina seisa ülendatuna, kes muu võib püsida püsti!? See on tohutu! Tõesti fantastiline! Halleluuja! See tähendab, et nüüd kui ISSAND seisab koguduses ülendatuna, siis eksitus peab tulema alla. Nüüd kui JEHOOVA on tulnud ja Ta seisab kõige kõrgemal ISSANDA kojas, see tähendab, et valelikkus, eksitus ei või püsida püsti koos tõega. Ei iialgi! Tõde peab nüüd püsima püsti. Nüüd kui Jehoova seisab ülendatuna ISSANDA kojas, väärad õpetajad ei või püsida püsti tõe jutlustajate ees. Valeprohvetid ei või nüüd püsida püsti tõeliste Prohvetite ees. Euroopa kogudustes olev uhkus peab tulema alla, et alandlikkus võiks püsida püsti. Uhkus peab tulema alla. See on see hetk, mil ISSANDA koda taastatakse ja ta võtab volitused tagasi. Pühadus peab püsima püsti sel ajajärgul. Jumala õigsus püsib nüüd püsti jne. Võid nüüd selgitada, millised muud Daagonid on häirinud sind ja teada, et need on tulemas alla. Halleluuja! Kas võin nüüd anda sõnumi kogudusele? Olen nüüd esitlenud ISSANDAT. Halleluuja!

 

MOOSES JA IISRAELI IMELINE PÄÄSTE

 

Ütlesin eile, et iga kord, kui ISSAND räägib, sina ja mina peame leidma selle Piiblist. Kui otsime sõnumit, mida ISSAND räägib kogudusele, siis sõnum on Piibli Sõnas. Kui asetame sõnumi samale joonele koos Piibli Sõnaga, siis Piibli Sõna sees on ka selle ilmutus. Niisiis, lugedes Piiblit leiad selle Visiidi sealt. Kui leiad selle Visiidi Piiblist, siis näed, et seal on ISSANDA teenija, kelle elu ja elumissioon, teisiti öeldes – teenimistöö, on kokkulangev selle Visiidiga. Kui lähed Piiblisse ja otsid seda meie ajas toimunud Visiiti, leiad sealt ISSANDA teenija, kelle elu ja teenimistöö on kohanduv, võrdne, väga lähedane selle Visiidiga. Too ISSANDA teenija on nimega Mooses, Jumalamees. Kuulakem ja jälgigem mind väga hoolega.

Vaadates Moosese – Jumalamehe – elu, siis kohe sünnist alates ta sündis ajajärku, mil oli sõnades kirjeldamatu viletsuse aeg. Korraldus oli tappa kõik heebrealastest poissbeebid juba nende sündimisel. Ämmaemandad pidid nad tapma sündides. Võid siis kujutleda tolle ahastuse taset. Kui Moosese ema sünnitas teda, siis Piibel ütleb, et ta nägi Moosest olevat terve lapse ning hoidis teda kolm kuud endale. Kartes, et ta ei suuda last kauem peita, ta ehitas korvi. Heebrea keeles korv ja laev jagavad sama sõnatüve. Kui ta valmistas tolle korvi, siis ta kasutas vaiku ja tõrva. Sama vaiku, mida Noa kasutas tehes laeva veekindlalt tihendatuks nagu liimides seda. Tahaksin uskuda, et ta asetas korvi sisse pehme lina beebile alla. Ning ta asetas beebi korvi sisse. Ta teadis, et vaarao tütar tuleks, seetõttu ta laskis beebi kiiresti voolavasse Niiluse jõkke.

Beebile oleks võinud juhtuda järgmised variandid: Number 1) Vaarao tütar võib tulla, kuid ei näe last. Beebi ei nuta, seega nad ei kuule ega näe seda ja beebi triivib minema. Number 2) Laps asetatakse korvi, see hakkab nutma ja maod jõe randadel aistavad last ning hammustavad. Number 3) Beebi nutab ja jõehobud aistavad beebit, lükkavad korvi pahupidi ning söövad beebi ära. Number 4) Krokodillid aistavad last, lükkavad korvi pahupidi ja söövad beebi ära. Number 5) Vaarao tütar leiab lapse ja ütleb: see on üks heebrealaste lastest ning tapab tema. Number 6) Vaarao tütar leiab lapse ja tal on kaastunnet lapse suhtes ning ta isegi otsib ema ja võtab beebi hoole alla paleesse. Kuulakem. Ta andis lapsele nimeks Mooses, egiptuse keeles see tähendab: Mina päästsin tema Niiluse vetest.

Vaadeldava ISSANDA teenija elu ja teenimistöö on vägagi samalaadsed selle meie ajas toimunud Visiidiga. Kohe sündimisest alates Moosese elu räägib JEHOOVA imelisest päästest. Vaadates tema elulugu sünnist alates näed JEHOOVA imelist päästet tema elus. Vaadates ta nime – Mooses – egiptuse keeles see tähendab: Mina päästsin teda imekombel Niiluse vetest. Tõeliselt vajas ta Jumala Pilve teenimistöös. Pilv oli eriti oluline Jaakobi laste imelise pääste teenimistöös. Moosese teenimistöös see Pilv oli oluline, see oli peamine vahend tema missioonis.

Nüüd siis tead, miks Ta on tulnud. Sama Pilv. Sama JUMAL. Sama missioon: Iisraeli imeline pääste. Teisiti öeldes, kui Ta päästis Moosese imeliselt Niiluse jõest, Ta ütles Moosesele: just nii nagu olen imeliselt päästnud sind, nii kasutan sind päästmaks imeliselt minu rahvas, Iisrael. ISSAND on tulnud imeliselt päästma kedagi Euroopas. Teine Moosese raamat 2:1-11. Loeme veidi ja seejärel liigume väga olulisse kohta. Tahaksin nüüd tõsta sõnumit kõrgemale tasandile, lisades sõnumit. See on suurepärane sugupõlv! Võime siin koguneda ja vestelda Temast! Süda sulab iga kord, kui räägin Temast. Te ei tea, mida käin siin läbi. Süda sulab jätkuvalt. Imeline pääste! Loen 2.Moosese raamat 2:1-10.

1 „Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. 2 Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. 3 Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. 4 Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. 5 Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. 6 Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles: „See on üks heebrealaste poeglaps.” 7 Selle õde ütles siis vaarao tütrele: „Kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks?” 8 Ja vaarao tütar vastas temale: „Mine!” Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. 9 Ja vaarao tütar ütles sellele: „Vii see laps ja imeta teda minu jaoks, ja ma annan sulle tasu!” Ja naine võttis lapse ning imetas teda. 10 Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: „Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!”

Halleluuja! Olen kirjeldanud teile täpselt Piiblis räägitud ISSANDA teenijast, kelle elu on väga lähedane Külaskäiguga, millest räägin. Tahan nüüd edeneda teisele tasemele.

 

VÕTA KINGAD JALAST

 

Nüüd, mil Mooses karjatab Jitro lambaid ja Mooses seisab vastamisi JUMAL-ISA teise Visiidiga, siis seekord JUMAL-ISA Auhiilgus ilmub põleva leegina. Loen mõned lõigud 2.Moosese raamatust 3:1 edasipoole, kallid inimesed.
1 „Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. 2 Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära. 3 Ja Mooses mõtles: „Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsapõõsas ära ei põle.” 4 Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: „Mooses, Mooses!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
5 Siis ta ütles: „Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!” 6 Ja ta jätkas: „Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!” Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata.“

Halleluuja! Mida ISAND siin ütleb? Näete, et Mooses karjatas Jitro, tema äia, lambaid. Sageli lambakarjased karjatavad ühes paigas ühe nädala ja kui tahavad, et rohi saaks kasvada, viiakse lambad teise kohta. Seda kutsutakse rotatsiooniks. Kui rohi taastub, nad tulevad tagasi. Nüüd, kui Mooses oli läinud Hoorebi mäe lähedal olevasse paika ning ta seisis seal, siis JUMAL-ISA, Aabrahami JUMAL, Iisaki JUMAL, Jaakobi JUMAL – Tema on selles paigas Visiidil. Võib-olla Mooses on karjatanud seal ka eile, kuid ISSAND otsustab Külastada paika just nüüd. Ehk Mooses oli kõndinud seal eilegi, ka viimasel nädalal, viimasel kuul või viimasel aastal, ent siis polnud veel saabunud ISSANDA aeg temaga kohtumiseks. Kuid nüüd, kui JEHOOVA otsustab tulla maale Visiidile, siinapoole, kuuled Teda ütlemas: Ära tule lähemale! Ära tule! Ta ütleb: Võta need kingad kohe jalast, sest paik, kus sa seisad, on nüüd saanud pühaks maaks. Kui JUMAL-ISA otsustab tulla mingisse paika Visiidile, siis too paik muutub. Pääseme nüüd lähemale kogudusele edastatavale sõnumile.
Kui JUMAL-ISA otsustab armus kusagil Visiteerida, siis Ta valib paiga ning ütleb: Minu Kirkus saabub siia paika Visiidile, siis see paik muutub ning sellest saab püha maa. Kui JUMAL otsustab tulla ISSANDA kotta Visiidile, siis pole enam vahet, mida tegime seal eile. Mooses karjatas. Ehk veel eilegi ta kõndis seal vilistades ning karjatades Jitro lambaid. Ent nüüd, kui ISSAND on selles paigas Visiidil: Ära tule lähemale! Palun, ära tule! Võta kiiresti need kingad jalast ära. Sellepärast et maast, kus sa seisad, on saanud nüüd püha maa. Kui JUMAL otsustas saabuda ISSANDA kotta Visiidile … Näed seal Keenias toimuvat kiitust. Nood telgid ja kõlarid (kirjeldab koosolekut, kuhu Pilv laskus) … Ei ole enam vahet, mida tegid seal eile. Jutlustasid eduteoloogiat, inimteoloogiat, liberaalteoloogiat; ütlesid: Et ah, ära muretse … Ristiusus on vabadus …Jumal ei vaata riietumist, Jumal vaatab südant … Ära ilmaaegu muretse … Ühineme katoliku kirikuga, kummardagem koos … Võtkem vastu ka paavstilt mingi prohveteering?!

Ei ole vahet, mida tegid eile seal. Vaid selles on vahe, et JUMAL-ISA Auhiilgus on laskunud alla. Ta ütleb: KRISTUSE kogudus, ära tule nüüd sammugi lähemale. Palun võta kohe need kingad jalast ära, sest nüüd on ISSANDA kojas Visiteeritud. Vaata, selletõttu on nüüd ISSANDA kojast saanud püha maa. JEHOOVA on nüüd ISSANDA kojas, sa ei või püsida enam samana. Kui Mooses kohtas Teda, siis selles kohas Moosese identiteet muutus kohe. Tema missioon, tema teenimistöö muutus otsekohe. Ta siirdus selle maailma rikkuse – Jitro lammaste – karjatamise juurest karjatama JEHOOVA lambaid, Iisraeli. Siin maal peab toimuma nii palju muutusi. Halleluuja! Ta ütleb, et JUMAL-ISA Auhiilgus on nüüd ISSANDA kojas. Ta ütleb, et selle järel isegi meie lähenemisviis kogudusele peab muutuma.

Kas teate, et vahel mu süda on kõvasti murtud, kui ISSAND näitab mulle pattu. Isegi viimasel ööl näitas Ta mulle pattu koguduses: Pastor on suhtes koguduses oleva naisega. Ei taha mainida üksikasju. Sa isegi hoiad teda käest kinni. Tean paljusid üksikasju. Küsin, miks otsustad tulla pattu tegema ISSANDA kotta? Miks siin? Võiksid teha seda väljaspool. Miks otsustad minna ISSANDA kotta ja teha seal pattu. Miks? Need on asjad hämmastavad mind. Kui ISSAND palus Moosesel võtta kingad jalast ära, siis Ta ütleb, et Ta nõuab ning kehtestab Tema teenimisele standardi. Ta kehtestab standardi seoses aukartusega Tema suhtes. Saabudes kusagile konkreetsele maale näed juba sealsete kristlaste riietumise järgi, et tolle maa kristlased on võtnud kasutusele oma standardi seoses JUMALA austamisega. Nad on võtnud kasutusele oma standardi. Öeldes: Ei, see on meie austamise tase siin maal (osutades käega allapoole), see on piisav.

Sandaalide äravõtmine on aukartuse sümbol. Kas mõistsite? Number 1) ISSAND soovis, et Moosest austaks Teda. See pole mitte lihtsalt aukartus aukartuse pärast. See on südames olev austus, mida väljendatakse välise käitumise kaudu. Seega: Tema – ISSAND – on nüüd kojas. Ning ISSAND nõuab, et tulles Tema ette me peame nüüd osutama aukartust Tema suhtes. Aukartust ISSANDA koja suhtes. Tähendab. Ta käseb kogudusel kummardada nüüd Teda aukartuses. Kas näete seda sõnumit? Ta ütleb, et paljude aastate jooksul JEHOOVA on jälginud sind ning seda, kuidas sa Teda teenid. Ta on näinud, et vahel pastorid on kantslis käed taskus, sel viisil. Õppides kehakeele psühholoogiat, kehakeelt. Kui ma räägin teile ja hoian käsi taskus sel viisil, siis see tähendab meievahelist head tutvust. Olen lõdvalt teie keskel. Oleme samal tasandil, oleme kolleegid.

Viis, kuidas te teenite JUMALAT siin maal, on just selline nagu Ta oleks teie kolleeg. ISSAND ütleb, et nüüd kus Ta on tulnud ISSANDA kotta, pole enam tähtsust sellel, kas sa oled Tšehhi Vabariigis või Euroopas või rikkas maas. Ta ütleb, et oluline on: Võta need kingad jalast! Võta need kingad jalast! Mooses ei mõelnud, kas ma peaksin võtma või ei? Ei! See oli JEHOOVA käsk. Tähendab: Ta nõuab oma standardit selle aukartuse osas, mida me peame järgima ning mida meilt nõutakse. See on Tema loomus. Minul on nii palju jagatavat. Näete Teda ütlemas, et nüüd tuleb Teda teenida aukartuses. Vaid sellisel viisil võite sisse pääseda JUMALA Kuningriiki. Kui vaatate 2.Moosese raamatust, 19:12. Ta ütleb:

„12 Aga hoia rahvast igast küljest tagasi, öeldes: Hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast! Igaühte, kes mäge puudutab, karistatakse surmaga!“

Ta oli sellel mäel Visiidil. Seesama Pilv, seesama Auhiilgus oli tollel mäel. Sama JUMAL. Kuid Ta ütles: aseta neile piirid ja räägi neile, et nad ei tohi isegi mitte puudutada mäe jalamit. Ning Ta ei rääkinud mitte mäe tipust, vaid selle juurest. Sa ei tohi puudutada mäe juurt. Kui puudutad, nii sured. Sa ei tohi puudutada juurt seal all. Vaadates lõiku 21. Ta ütleb neile: jookse, jookse sinna! Näed et inimesed soovivad pääseda mäe juurde vaatamaks ISSANDAT. Ta ütles siis: jookse, jookse sinna! Aseta neile piir ja hoiata neid! Lugedes 1.Kuningate raamatust 8:11. Kui sama Pilv astus sisse Saalomoni templisse, nii kõik preestrid jooksid välja. Pilv oli liiga tihe ning nad jooksid välja. Miks? Miks ISSAND ütleb alati: Ära tule lähemale, kui Ta on Visiidil! Ning nüüd on Ta ISSANDA kojas. Kuidas käsitleme seda Visiiti? Ära tule lähemale! Sama leidub juba 1.Kuningate raamatus, 8:11.

 

LIHA JA VERI EI PÄRI JUMALA KUNINGRIIKI

 

Kuulake mind, kallid inimesed. Mingem Matteuse evangeeliumisse, peatükki 27. Võin rääkida sellest. Kui JEESUS Ristil suri, tuli maavärin ning seal oli mõningaid pühi. Templi vaheriie kärises keskelt kaheks. Vaheriie, mis eraldas muud templi osad kõige pühamast paigast, pjah! See rebenes! Kui vaheriie rebenes, siis Ta päästis koguduse sisse kõige pühamasse kohta. Kui lähed 1.Kirja korintolastele, 15:50-56, siis mõistad, mida Ta ütles. Ta ütleb:

50 „Aga seda ma ütlen, vennad: liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust.“

Ta ütleb, surelik ei või pärida seda surematut Riiki. Ta ütleb: korruptsioon, korrumpeerunud (äraostetu) – ei kumbki neist saa pärida äraostmatut Kuningriiki. Kas mõistsite? Ta ütles: Ärge tulge! Ta ütles Moosesele: Ei! Ei! Ärge tulge lähemale! Preestrid jooksid välja, nad ei suutnud viibida seal. Teises Moosese raamatus peatükis 40 on sama asi. Miks? Sest inimloomus on täis patuse liha himusid. Kui Ta ütles Moosesele: Tee piir ja ütle neile, et nad ei või tulla. Räägi neile, et nad ei või isegi mitte puudutada seda mäge. See oli prohveteering. Ta ütles, et te olete täis pattu, liha pattu. Te ei või viibida siin puhtas pühas Auhiilguses, Auhiilguse Kuningriigis. Ta ütles, et on tulemas keegi, kes valmistab teid ette ja kui Ta ettevalmistab teid, siis vaheriie rebeneb kaheks, Pjah! Ning Ta tuleb ja päästab koguduse sisse.

Ning kui Ta toob armu ja halastuse pääste, siis toimub teiega see: korruptsioon (äraostetavus) teis, lihas, muudetakse äraostmatuseks. Kaduvus teis muudetakse kadumatuseks tolle pääste kaudu. Ta ütles, et surelikkus teis muudetakse surematuseks. Ning Ta ütleb, et kui korrumpeerunud (äraostetav) muudetakse äraostmatuks ja kaduv riietatakse kadumatusega ning surev riietatakse surematusega, siis täitub see Sõna, mis on kirjutatud: surm on võidetud sinus. Patu palk on surm, tähendades, et patt on sel juhul võidetud sinus. Nüüd mõistad siis, mida Ta ütleb meile. Ta ütleb, et liha ja veri – vaadates kogudust Euroopas, nad elavad lihas ja veres … Ta ütleb, et sellesarnane pääste ei või elada, ei või pärida seda JUMALA Riiki. Kallid inimesed, me peame täna uuestisündima.

Ta ütleb, et nüüd kui Auhiilgus on tulnud kogudusse, pead sa küsima iseendalt järgmiseid küsimusi. Sealt alates, kui võtsid vastu JEESUSE, kas see, mis sinus on korrumpeerunud, kas see on muutunud korrumpeerumatuseks? Kui vaatad väga täpselt, kas siis see surelikkus sinus, mis sureb, on muutunud surematuseks? Vaadakem seda nüüd. Kaduv leib. Kui lähed toidupoodi ning ostad leiva, kontrollid alati kuupäeva. Seda kutsutakse viimaseks müügipäevaks. Tolle kuupäeva järel leib hakkab mädanema. Ta ütleb: Sealt alates, kui võtsid vastu JEESUSE, kas on JEESUSE toodud pääste tõepoolest muutnud kaduva sinu sees kadumatuseks? Tähendab, ainus asi, mis võib venitada koguduse viimast müügipäeva, on õigsus. Ta ütleb: Vaid siis, kui JEESUSE toodud pääste on andnud sulle Jumala õigsuse, ainult õigsus saab jääda ellu, olla olemas igavesti.

On üks JUMALAGA seotud asjaolu, mis iialgi ei muutu igavikust tänase päevani välja ja tagasi igavikku, ning see on justnimelt JUMALA õigsus. Mistõttu siit alates, kui võtsid vastu JEESUSE … räägi mulle … kas on see armule ja halastusele rajatud pääste muutnud kaduvat sinus ja kas on see muutnud sinus viimast müügipäeva ning avanud tee igavikku. Ta ütleb, et kui JEESUSE pääste ei ole kaevanud, juurutanut õigsust sinusse, siis – räägin teile vennad ja õed – liha ja veri ei või pärida JUMALA Kuningriiki. Olgem ettevaatlikud. Olgem ettevaatlikud. Halleluuja! See on suurepärane, sest võid näha ISSANDAT puhastamas kogudust. On nii palju sõnumit selles. Olen näinud nägemust ka sellest, kui Pilv lõpuks tõuseb üles. Mõtlen jagada seda ning rääkida, mida see tähendab kogudusele. Ühes unes Ta ka kirjutas mulle läbi Taeva. Ta ütles: TELGIS SEES (soome k. ´SISÄLLÄ TELTTAMAJASSA´). Tähendades, räägi neile, et olen nüüd sees ISSANDA kojas. Siin on väga palju informatsiooni.

Kas saan veel käsitleda ühte asja kingade äravõtmise kohta? Näed, et kingade äravõtmine on ilus sõnum. Ta ütleb kogudusele: Vaata, kingade äravõtmine tähendab – see on eraldatud koht. Tähendades: Sa võid kõndida kingades seal õues, kuid kui tuled sisse, siis see on nüüd eraldatud paik, eraldatud üldisest paigast. Halleluuja! Pidage meeles, et armastan teid KRISTUSE armastusega. Vahel ehk ei näita seda näoilme, kuid armastan teid tõesti südamest. Halleluuja! Võib olla see ei näita nii näoilmest, sest tahan, et armastate Teda. Kuid räägin seda, et teaksite: südame põhjast. Jah! Armastan teid KRISTUSE armastusega. Seepärast olen siin.

Minu jaoks see on nii suur ja suurepärane, sest see sõnum läheb nüüd miljonitele inimestele. ISSAND võtab teise rahva, võttes nüüd rahvaid Endale ja valmistades neid, puhastades kogudust. Puhastades, lihvides ja puhastades kogudust. Ning kui see päev saabub, siis saame pidutseda JUMALA Kuningriigis Taevas. Saame näha üksteist lüües kätt Taevas. Saame öelda üksteisele: Siin on nii suurepärane! Sa vastasid nõuetele! Halleluuja! Kolmandas Moosese raamatus, 10:10. Ta ütleb:

10 „et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel“

Ta ütleb, et nüüd, kui Ta on tulnud ISSANDA kotta, siis ISSANDA koda on eraldatud üldisest paigast. JUMAL-ISA, ISSANDA koja Omanik, on nüüd kojas sees. Tähendades, et sa ei või tulla nüüd siia tegema pattu, öeldes: luba, et lähen kogudusse ja teen seal pattu. Ei! Sa ei või teha nii. Sa pead nüüd eralduma. Püha peab eralduma nüüd ebapühast ja puhas roojasest. Ta ütleb, et maailm on nüüd maailma ja kogudus on JUMALA püha koda. Teisiti öeldes Ta ütleb, et kristlastel tuleb nüüd eralduda tavalisest rahvast; pühal ebapühast. Halleluuja! See on see hetk. Kui Ta ütleb, võta kingad jalast, Ta mõtleb austamist; palun anna mulle austus. Kingade jalast võtmine on austuse avaldamine. Tähendades, et nüüd kui teenid ISSANDAT siin maal, siis palun, teeni Teda austusväärselt. Austa JUMALAT elus ja teenimises. Tähendades: pühitsetus, see paik on pühitsetud, mistõttu ma pean võtma kingad jalast. Tähendades, ISSANDALE omistatud; see paik on nüüd ISSANDALE omistatud.

JUMAL ütleb, et Tal on nüüd kõrge standard Tema ette astumiseks. Ta ütleb, kui astud Tema ette, siis sa pead täitma kõrget standardit.Kas mäletad Aaronit? Teine Moosese raamat, 28:1-4. Kui tuli aeg astuda ISSANDA ette, siis vajas ta nüüd rõivastust ning vaadates riietust, mida ta vajas ISSANDA ette astumiseks, siis seal oli linte ja kellasid. JUMALA ette astumiseks on kõrge standard, seepärast me peame võtma kingad jalast. Oleme teeninud siin maal kingad jalas; homoseksualismi kingad jalas, abordi kingad jalas, postmodernismi, liberaalteoloogia, eduteoloogia, valeprohvetite, valeapostlite kingad jalas, sellised kingad jalas, milledes tulete kogudusse otsima tüdrukuid. Kogudus on paik, kuhu nad lähevad otsima tüdrukuid. Me peame nüüd võtma kingad jalast. Vaata, ISSANDA kojast on tulnud nüüd püha maa. Pidage meeles, et sama Pilv ilmus ka kõrbesse. Ta ilmus ning selle tõttu, et Ta ilmus, nad pääsesid sisse.

Kallid inimesed, selle tõttu ISSAND läkitas mind teie juurde. Ei tulnud teie juurde, et võiksite külvata seemet ja osta imet. Võite näha, et mul ei ole isegi mitte aega rääkida kogu sõnumit. Aeg on liiga lühike. Ei ole aega muudele evangeeliumitele. Olen tulnud, et kogudus võiks pääseda sisse sellesse ISSANDA suursugusesse Kuningriiki. Kui näete seda, siis tean teid teadvat, et tõepoolest, aeg on lõpus. Halleluuja! Suur tänu! Kas soovib keegi siin uuendada pääste JEESUSES või võtta vastu ISSANDA esimest korda? Piibel ütleb, et keegi ei tea päeva ega hetke. Kuid täna meil on veel võimalus minna tagasi JEESUSE juurde. Kui see oled sina, siis tõsta vaid käsi seal, kus sa oled. Tänan väga. Tõsta käsi kõrgele üles, kus oled. Tõesti palju tänu. Need, kes on tõstnud käe, öelge see palve mu järel. Ütle:


Kallis JEESUS, ISSAND, olen kuulnud täna Sinu Sõna. Olen kuulnud ISSANDA Auhiilguse vägevast Visiidist. Teen meeleparanduse just nüüd ja pöördun eemale kõigest patust. Palun Sind, ISSAND, kinnita õigsus minusse ja võia mind Püha Vaimuga ning kasuta mind selles Äratuses. Võtan täna Sind vastu ISSANDAKS ja Päästjaks. JEESUSE vägevas nimes. Aamen.


Lubage, et õnnistan teid. Te, kes te olete vastu võtnud ISSANDA just nüüd, lubage, et õnnistan teid.


ISSAND, JEESUSE vägevas nimes. ISSAND, kuulutan prohvetlikus keeles täna siin, et täidad nende südamete vajaduse, võiad neid, kinnitad neid ja õnnistad neid. Ja kui siin on inimesi, ISSAND, kes vajavad tervenemist, siis palun Sind, ISA, külasta neid ja pea neid meeles. JEESUSE vägevas nimes. Aamen.


ISSAND õnnistagu teid! Shalom 

Allikas (Aitäh!): HERRAN SANOMA EUROOPALLE: JUMALAN KIRKKAUDEN PILVEN VIERAILU – Profeetta Dr. Owuor

ISSANDA Prohvet Dr. Owuori poolt vahendatud ISSANDA SÕNUMIT EUROOPALE (III ja IV osa, 21.4.2016, Brno)