22.2.2018 PROHVETEERING. MESSIA TULEMINE PILVEDES SUURE KIRKUSEGA – PROHVET DR.OWUOR

 


Originaalsõnum: PROPHECY OF THE MESSIAH COMING IN THE CLOUDS WITH GREAT GLORY


Kasutaja Jeesus on Tulemas foto.

 

Sellel ööl näitas ISSAND minule MESSIA Tulemist Pilvedes suure Kirkusega.

Niisiis, kallid inimesed, valmistage ette tee! Siin on Tema, kellest Piibel kirjutas, et Taeva ISSAND saadab Sõnumitooja, valmistamaks rahvaid ette enne MESSIA tulemist, MESSIA Suursuguse tulemise jaoks.

MESSIAS tuleb Võiduka Kuningana. Tema ei ole tulemas jutlustama evangeeliumi. Seega peame me valmistuma väga hoolikalt. Ning ma ütlesin, et selles võidus, mis on tulemas, on kolm ankrut:

1. Sest Tema võitis surma Ristil.
2. Sest Tema võitis maailma. Tema tuli siia patuta ja Tema lahkus siit patuta.
3. Sest Teda läkitatati Sõnumitoojana Taevast, minema ja vabastama Jumala rahvas Jumala Igavesse Kuningriiki.

Seega Tema võidu, rõõmuvõidu, kolmas aspekt sõltub kogudusest. Niisiis, kui kogudus on ette valmistatud ja nad on pühad, siis selle päeva saabudes Võiduka Kuninga võit selle värvikas majesteetlikkuses on täiuslikult lõpule viidud.

Miks? Sest Missioon – vabastada kogudus Taevasse – on samuti lõplikult täidetud. Ent nüüd toob Tema Taevasse ka Risti vilja. Lisaks sellele, et Tema võitis Ristil surma. Lisaks sellele, et Tema võitis maailma. Ning sellepärast just nüüd kutsutakse kogudust võtma kanda suuremat vastutust väga vastutustundetu sugupõlve sees.

Siin on keskne Sõnum: Kogudusel on kanda roll seoses ISSANDA võiduga. Kogudusel on vastutus. Koguduse jaoks on aeg haarata kinni kohustusest kahetsevaks meeleparanduseks, haarata kinni kohustusest seista õigena Jumala ees ja olla püha, et MESSIAS võiks olla sellel päeval võidukas.

Ning seetõttu fikseerib ja ülendab Tema nüüd kahetseva meeleparanduse väärtuse, pühaduse ja Jumala ees õigena seismise väärtuse. Kinnitades nende jaoks selle vastutuse kaalukuse, mis lasub kogudusel seoses MESSIA tulemisega.

ISSAND Õnnistagu teid, kallid inimesed! Ma olen näinud MESSIAT tulemas.

See on see juhendamine, mis valmistab paljusid rahvaid ette MESSIA tulemiseks. Mitte keegi ei tea seda päeva ega tundi. Kuid mina pean minema. Meil tuleb tuua see.

Püha Vaim Ütleb: “See on see ajahetk elustada üks missioon teise järel.”

Igaüks võtku mind kuulda ja taaselustagu end, valmistudes Kirkuse Kuningriigi jaoks! Tema on seda väärt.

ISSAND Õnnistagu teid! Shalom

 


VALMISTAGE TEE! MESSIAS ON TULEMAS


Allikas: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi