1.10.2017 PROHVETEERING HOIATUS! ISSAND ANNAB MEHHIKOLE, KEENIALE & KÕIKIDELE TEISTELE RAHVASTELE KÄSU PUHASTADA VÄLJA EBAJUMALATE KUMMARDAMINE – PROHVET DR. OWUORISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule; kallid inimesed, kallid kuulajad. ISSAND JEHOOVA, Tema Rääkis täna minule eriliselt šokeerival viisil. See on see vestlus, mille ma tahan tänasel õhtul teieni tuua. ISSAND JEHOOVA kasutas sellest päevast suure osa, viimaks mind tagasi Mehhikosse. ISSAND viis mind täna tagasi Mehhikosse. Ning Tema näitas minule seda tohutut kohtumõistmist, seoses millega Tema oli sunnitud kasutama mind, toomaks viidatut selle maa kohale. Tema Rääkis sellest ja näitas seda minule, öeldes: “Vaata, sa osalesid selles!” ning teises kohas: “Vaata, sa osalesid selles!” Niisiis, me liikusime kogu riigi ulatuses, vaadates varemeid ja kõike seda. Seejuures rääkis Tema ebajumalateenimise olukorrast Mehhikos. Seega, vestlus ei ole muutunud. Ning sellel samal ajal tõstatas Tema ka eksituse- ja pettuse probleemi Mehhiko koguduses, samuti valeapostlite ja valeprohvetite jätkuva kohalolu. Need on ühed nendest, kelle peale Kohtuotsus oli tulnud.

Teie kõik mäletate väga hästi seda, kui ISSAND läkitas mind Mehhikosse; kui ma läksin Mehhikosse, reisides Ameerika Ühendriikide kaudu Mehhikosse, et minna neid hoiatama. Me mäletame nüüd väga hästi vastavat vastuvõttu, kui ma hoiatasin nende valeapostleid ja valeprohveteid; et nad lõpetaksid eksituse- ja pettuse mängu, kuhu nad kaasavad KRISTUSE koguduse. Nende vastuvõtt oli üsna leige. Nende vastuvõtt oli negatiivne. Osad neist jooksid ära ‘Amistade pastores’ -, ‘Alliance pastores’ – pastorite teenistuselt, kus ma olin neile rääkimas; koosolekult, pastorite konverentsilt ja ühendusest, kus ma alati pastoritega kohtusin ja tõin neile üliolulise ISSANDA Sõnumi.

See on taas seesama Sõnum, mille ISSAND on tõstatanud. Ent ISSAND kasutas suure osa päevast Mehhikosse tagasi pöördumiseks. Tegelikult näitas Tema minule selle hävingu ulatust, mis on saanud nende maale osaks ISSANDA Kohtuotsuse toimel. Ning ISSAND palus veelgi, et Mehhiko parandaks meelt. Seega, ISSAND palub Mehhikol kahetseda patte ja parandada meelt. See oli katkematu vestlus. Ning siis Tema ütles: “Kogudus on järginud teist teed!” Niisiis, ma nägin kogudust. Ma kõndisin koos nendega. Koos KRISTUSE kogudusega Mehhikos, koos sealse mittekatoliikliku kirikuga.

Siis nägin ma nelipühi kogudust ja evangeelset kogudust. Nad võtsid teise tee. Ning ISSAND Ütles: “Vaata, nad on võtnud teise tee!” Seega, JUMALA Viha on veelgi suunatud sealse rahva peale. Nelipüha kogudused kannavad suuremat vastutust. Neil on vastutus, sest nad peaksid teadma, millal ISSAND läkitab Teenija.

Seejärel ISSAND Rääkis minule viimaks Keeniast. Teadsin alati, et Keenia hetk on saabumas. Teadsin seda väga-väga hästi. Ma vaatasin, kuidas nad iseendid ohustavad; kuidas nad kannavad iseendid sellist olukorda silmas pidades ning mul oli alati väga kahju Keeniast; sellest, kuidas nad siinsel maal kohtlevad Sõnumit ja Sõnumitoojat. Ma olen alati teadnud, et nende oma päev on saabumas. Niisiis, viimaks ISSAND Rääkis minule Keeniast. Ning ISSAND on andnud käsu, et keenialased peavad puhastama välja nende ebajumalateenimise! Täna on see päev, kui käsk on välja antud!

Uuesti. ISSAND on nüüd pöördunud Keenia poole. Ning Tema palus, et ma kuulutaksin ametlikult välja ja käseksin sellel maal vabaneda ebajumalateenimisest. See on erakordse tähtsusega, väga kriitiline; sest see tuleb ajal, kus Mehhiko on just hukka mõistetud ebajumalateenimise kõige hirmsama ja kohutavama vormi pärast. ISSAND palub nüüd Keenial puhastada välja kõik nende ebajumalateenimised, nende ebajumalad. Tegelikult ISSAND tõstis vastava protsessi jooksul minu jaoks esile väga olulise asjaolu; selle, et paljudel-paljudel inimestel on nende töökohtades, kodudes, laudadel rohkesti ebajumalaid. Niisiis, koguni eriliselt (ingl.k. ´physically´) ISSAND ütles: “Ütle neile, et nad puhastaksid välja ja koristaksid puhtaks endi ebajumalad nende laudadelt, kontoritest, tööpaikadest ning kodudest.” Need on väikesed, väikesed asjad. Need on ebajumalad. Osad neist on salajas, nähtamatud, sa ehk isegi ei näe neid. Sa ei pruugi vaadata neid kui ebajumalaid. Kuid ISSAND on nüüd käskinud, et see maa puhastaks välja ebajumalateenimise! Ning minu palve on, et Keenia ei jõuaks samale kohale, kus on Mehhiko. Ning inimesed peavad hakkama puhastama endi kodusid.

Mehhikos; kui ma olin Mehhikos, Cholulas, kus nad ohverdasid inimesi; siis tegin ma Cholulas väga suure programmi, mille nimi oli ‘Limpia tu Casa’ (‘Puhasta oma maja´). ‘Limpia tu Casa’. Sest ma sain teada, et nad ohverdasid inimesi ning tegid seda Cholula püramiididel, mille maha lammutamiseks ISSAND läkitas mind. Kui te vaatasite vastavat dokumenti, siis te nägite, et selles esimene kirik; mida ma esitasin, purustatuna; on tegelikult Cholula kirik. Cholula on Puebla naabruses. Ent kusjuures viisin ma Cholulas läbi programmi nimega ‘Limpia tu Casa’. Ma käisin ukselt-uksele ja ukselt-uksele, puhastades välja ‘bugeries’, ‘checeries’; kõiksugust sealset nõidust. Nad andsid mulle mürki.

Kui pastorid püüdsid teha seesuguselt varem, siis nõiduse deemonid kägistasid neid öösiti. Niisiis, ISSAND juhatas mind sinna, tegemaks suurpuhastust ukselt-uksele. Nad loobusid nõidusest, madudest. See oli suur programm ja me põletasime need tules. Panime nendele petrooleumi ja süütasime need põlema. Cholulas oli see suur programm, nimega ‘Limpia tu Casa’.

Kuid see on see, mida ISSAND palub teha Keenial. Keenia on samuti jõudnud samasse paika – ‘Limpia tu Casa’. Hispaania keeles ‘Limpia tu Casa’ tähendab – ‘Puhasta oma kodu’.

Seega, ma tegelesin Cholulas kodude puhastamise programmiga, sest mõistsin, et Cholulas toimetavad nad inimeste ohverdamist. Mõnikord nad tapsid täiskasvanud inimese sealse mäekupli altaril. Igal aastal tapsid nad neitsi. Nad tapsid ka koeri ja nii edasi. Seega Cholulas toimus inimeste ohverdamine, bugeria, nõidus, chiceria, seal oli kõike. Niisiis ISSAND korraldas ‘Limpia tu Casa’, ukselt-uksele. See nõidus, kuhu teisedki pastorid püüdsid puutuda; ent osad neist tapeti, nad surid. Nii et nad loovutasid sellised asjad minule ja ma põletasin need ära tules, keskses kohas.

Seega, ISSAND palub, et Keenia teeks ‘Limpia tu Casa’; et Keenia teeks: ‘Puhasta oma kodu’. Käige läbi oma kodud ja leidke kõik väikesed ebajumalad ning mida tahes te ka leiate, siis puhastage need välja. Need pildid, mida sa kogusid, rebi katki ja hävita need. Miks? Sest aeg on muutunud ja ISSAND on nüüd andnud selle käsu. Ma tean, et Keenia on väga kuulekas. Nad alustavad kohe täna õhtul. Ükskõik mis sellest aspektist vaadatuna tundub olevat ebajumalateenistus, nad hävitavad selle, hoolimata nende kallist hinnast.

Ning siis nüüd, tänase õhtu kolmandas vestluses on ISSAND Rääkinud rahvaste ebajumalateenimisest. Ning ISSAND on palunud mind – KÄSKIDA KÕIKIDEL RAHVASTEL PUHASTADA VÄLJA EBAJUMALATEENIMINE.

See on kolmas vestlus, mis täna toimus. Ning kui ma otsustasin anda vastava ISSANDA Sõnumi homme, siis ISSAND tuli Hääle kaudu; Häälega. Tema Tuli ja Ütles: “Vaata, sa ei ole veel palunud neil puhastada välja nende ebajumalaid! Vaata, sa ei ole neile öelnud! Ütle nüüd neile!”

Taaskord. Kui ma otsustasin, et annan vastava Sõnumi homme; edastamaks vastava Sõnumi maailma rahvastele – puhastada välja ebajumalateenistus – homme, siis ISSAND tuli Hääle kaudu ja Rääkis Häälega. Tema Ütles: “Vaata, sa ei ole rääkinud neile! Sa ei ole andnud neile seda Sõnumit! Sa ei ole palunud neil puhastada välja ebajumalad!” Ning see on see põhjus, miks ma andsin selle nii hilisel tunnil. Ent siiski olulisim selle asja juures on see kiireloomulisus, kaalukus ja tõsidus, millega ISSAND käsitleb vastavat mandaati, seda määrust, seda Taevalist Juhendamist. “Vaata, sa ei ole veel rääkinud neile! Sa ei ole veel palunud neil puhastada välja ebajumalad! Sa ei ole andnud neile seda Sõnumit!” Tema Ütles, et ma pean edastama vastava Sõnumi täna ja nüüd. See on siis absoluutses mõttes kriitiline olukord, kallid inimesed!

Ning ma loen just nüüd 1. Ajaraamatust 5:25. Taaskord. 1. Ajaraamatust 5:25. Siin on see, mida Tema Ütleb:

“25 Aga nad olid truuduseta oma vanemate Jumala vastu ja jooksid hoora viisil nende maade rahvaste jumalate järel, keda Jumal nende eest oli hävitanud.”

Sa näed siinkohal väga selgesti, et ISSAND omab ebajumalateenimise suhtes teatud kindlat seisukohta. Ja Temal ei ole kavatsust oma seisukohta muuta. Sa näed väga selgesti, et ISSAND on läkitanud mind kiskumaks maha selle maailma iidoleid, kogu maailma ulatuses. See on siinkohal kõige tähtsam Sõnum. Tema Taevases Väes, Tema Mõõtmatus ja Peidetud ning Aukartust Äratavas Tarkuses ISSAND pidas õigeks, Tema pidas parimaks, et Tema hävitab ebajumalateenijad, kes elasid aladel, millest saaksid iisraellaste naabrid. Miks Tema tegi nii? Tema hävitas nemad täielikult, Tema pühkis nad eest ära. Et nemad ei saaks neid mitte kunagi võrgutada. Tema ei jätnud neist järele isegi mitte jääki. Sest, teadagi; kui Tema oleks jätnud neist jäägi alles, siis olnuks neil teatav mõju JUMALA rahvale. Nad oleksid toonud oma ebajumalate teenimise patususe ISSANDA rahva sekka.

Siinkohal räägib see nüüd meile kõikidele, kogu maailma rahvastele. See Räägib teile, see Juhendab teid, see Juhendab kogudust JUMALA seisukoha osas seoses ebajumalateenimisega. Kui on olemas mingigi patt, mille suhtes ISSAND ütleb – Põgene! – siis üks neist on ebajumalateenimine; teine on seksuaalpatt. Seesama seksuaalpatt, mida ma sõitlesin Ciudad Mehhikos, kui ma noomisin seksuaalpattu nende kogudustes. Mexico Citys avas ISSAND pimedad silmad. ISSAND avas pimedad silmad Mexico Citys. Kui ma olin läinud Mexico Citysse, puhastamaks seda, kutsumaks neid meeleparandusele terve Mehhiko ulatuses; siis koguduses, mis kuulus Trapalale, tervendas ISSAND paljusid inimesi. Avades samas ka pimedad silmad. Need tervenemised toimusid üle kogu Mehhiko, kuhu iganes ma läksin. Ning võidmine oli massiline. Inimesed vabanesid kohe, kui ma vaid astusin kogudusse sisse. Samuti Manuel Malvaez. Kui ma astusin sisse tema kogudusse, siis sinna laskus äärmiselt suur visiit. Ning ma puhastasin alkoholi pudeleid ja kõike, mida oli selles koguduses. Nad teadsid väga hästi. Nad teavad JUMALA seisukohta patu suhtes. Ning nad teadsid, kes neile rääkis. Vaadake seda katastroofi, mis seal nüüd toimus.

Kuid ISSAND on suunanud Tema tähelepanu nüüd Keenia peale. Ning Tema palub Keenial puhastada välja ebajumalateenimine. Sest rahvaste jaoks on saabunud aeg olla kooskõlas, olla kohandunud ISSANDA teedega, ISSANDA ees õigena olemises.

Niisiis, ISSAND on suunanud Tema keskendatuse fookuse kõikide teiste rahvaste peale. Ning Tema on käskinud neid puhastada välja kõik endi ebajumalad ja põletada need ära tules ning hakata kummardama JEESUST, kummardama JEHOOVAT JEESUS KRISTUSE kaudu. Ebajumalateenimine on ohtlik patt. See on vastutustundetu, kui praegusel ajahetkel keegi teenib ebajumalaid. Niisiis, ISSAND on käskinud kõikidel rahvastel üle kogu planeedi Maa pöörduda ära ebajumalateenimisest; põletada ära nende ebajumalad, purustada need ning tsentreerida fookus ISSAND JEESUS KRISTUSELE ning saada ühendus JUMAL-ISAGA JEESUS KRISTUSE kaudu.

Mehhikos tähistasid nad Dia de San Migueli ning ma sõitlesin seda. St. Michaeli päeva. Ma sõitlesin seda tugevalt. Ning nüüdki see pole parem. On aeg parandada meelt ja valmistada ette tee MESSIA Auväärse Tulemise jaoks. Kogudustes Cabaletas, Colognes; väga horisontaalsed; kõikjal Mehhiko kogudustes, Pueblas. Te teate ISSANDA seisukohta seoses ebajumalateenimisega. Te peate juhatama kogu Mehhiko rahvast. Vaadake, kui meeleheitel on Mehhiko; see on just nii nagu Mehhiko nutaks nüüd uue vabastaja poole. Kõik need aastad nad nutsid vabastaja poole. Nad ei saanud päästjat varem; mitte siis, kui nad jumaldasid Santa Muerte’t. Santa Morte. Virgin de Guadalupe, keda nad kummardasid. Guadalupe. Nende oma Maria, nende oma Maarja, neitsi Maarja, mehhiklane. Nad isegi lõid juba teise jeesuse; mehhiklase Lulu, sealsetes kogudustes, katoliiklikes kogudustes. Kuid ISSAND ütleb, et aeg on nüüd läbi ning te olete nüüd enam teadlikud, et JUMALA Viha on sealse maa peal.

Ent kõik teised rahvad, Keenia kaasa arvatud, palun alustage tõsist tööd täna õhtul. ISSANDA Suu on Rääkinud. ISSAND on käskinud puhastada välja ebajumalad, sealhulgas vaimsed ebajumalad. Ebamoraalsuse. Kui abielunaine on ebajumal, siis see on see koht, kus sa pead nüüd hakkama keskenduma JEESUSELE ning teenima JEESUST. Ning sellisel moel saab sinust arvatavasti ka parem abielumees. Jah. Või kui abielumees on ebajumal, või poeg on majas ebajumal, siis sellisel viisil saab sinust pojale parem isa või parem ema.

See on see tund, mille jooksul ISSAND puhastab inimeste südametest välja ebajumalateenimise. Tema toob need alla mittemõõdetava väega. Just nüüd, kui me räägime, siis Mehhikos – seal on mägi, mäehari – ja ISSAND kaevas mäeharja mäest läbi; just nüüd, meie vestluse ajal; seal, Mehhikos, on maamärk. Just nüüd. Maamärk, mis ütleb: Siin maal, siin maal visiteeris ISSANDA Vägev Prohvet. Tema liikus siin. See maamärk püsib seal igavesti kuniks MESSIAS tuleb. See jääb igavesti tunnistama, et sellele maale Räägiti; seda maad hoiatati.

Kuid teised rahvad, te peate nüüd valmistuma MESSIA tulemise jaoks. Visake minema endi ebajumalad. Pöörduge ära patust. Piibel ütleb: Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Samuti kogudusi USA-s on hoiatatud. Pöörduge ära saastavast eduteoloogia evangeeliumist; rahast, rahast ning alasti olemisest koguduses, mille tõttu teil on olematu, null-suhe pühana käimise kohustusega. Ent siiski, kõige olulisem ISSANDA Sõnum, mis meile anti Ristil, on – pühadus. Kõige tähtsam eristaja koguduse ja kõikide muude ebajumalate kummardajate vahel on – pühadus. Olla püha. Olla õige Jumala ees. Sest see on kõik, mis teenib sinu jaoks välja sissepääsemise JUMALA Kuningriiki.

Austraalia kogudus peab parandama meelt! On tulemas maavärin Austraalia ja Hobarti vahel. Ma ei tea, kui lähedal on see Austraaliale. Kuid Austraalia peab kahetsema patte ja meelt parandama! Ning Uus-Meremaa kogudus peab kahetsema patte ja parandama meelt!

Ning ma lähen tagasi; ma lähen tagasi Indiasse. India peab pöörduma ära ebajumalate kummardamisest. Ma näen, et mind saadetakse kiireloomuliselt Indiasse. Tenali. Te teate, et ma olen olnud Tenalis ja sõidelnud teie ebajumalaid. Coimbatore. Olen olnud Coimbatores ja sõidelnud teie ebajumalaid. Olen olnud Keralas, olen olnud Delhis. Olen olnud Andhra Pradeshis, Hyderabadis. Ning palusin teil pöörduda ära nendest ebajumalatest, sest MESSIAS on nüüd Tulemas. Et te võiksite olla uuestisündinud. Olen olnud Mombais.

MESSIAS on tulemas!
Shalom!


(Tõlge eesti keelde. 1.10.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info ; www.repentandpreparetheway.org