1.10.2017 PROHVETEERING HOIATUS! ISSAND ANNAB MEHHIKOLE, KEENIALE & KÕIKIDELE TEISTELE RAHVASTELE KÄSU PUHASTADA VÄLJA EBAJUMALATE KUMMARDAMINE – PROHVET DR. OWUORISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule. Kallid inimesed, kallid kuulajad. ISSAND JEHOOVA, Tema Rääkis minule täna eriti šokeerival viisil. See on see vestlus, mille ma tahan tänasel õhtul teieni tuua. ISSAND JEHOOVA kasutas sellest päevast suure osa viimaks mind tagasi Mehhikosse. ISSAND viis mind täna tagasi Mehhikosse. Ning Tema näitas minule seda tohutut Kohut, milles Tema oli sunnitud kasutama mind toomaks seda selle maa kohale. Tema Rääkis sellest ja näitas minule, öeldes: “Vaata, sa osalesid selles!” ning teises kohas: “Vaata, sa osalesid selles!”. Niisiis liikusime me kogu riigi ulatuses, vaadates neid varemeid ja kõike. Ning Tema rääkis ebajumalateenimise olukorrast Mehhikos. Seega vestlus ei ole muutunud. Ning sellel samal ajal tõstatas Tema ka eksituse- ja pettuse probleemi Mehhiko koguduses, samuti valeapostlite ja valeprohvetite jätkuva kohalolu. Need on ühed nendest, kellele Kohtuotsus oli tulnud.

Teie kõik mäletate väga hästi seda, kui ISSAND läkitas mind Mehhikosse. Kui ma läksin Mehhikosse, reisides Ameerika Ühendriikide kaudu Mehhikosse, et minna neid hoiatama. Me mäletame nüüd väga hästi seda vastuvõttu, kui ma hoiatasin nende valeapostleid ja valeprohveteid. Et nad lõpetaksid selle eksituse- ja pettuse mängu, kuhu nad kaasavad KRISTUSE koguduse. Nende vastuvõtt oli üsna leige. Nende vastuvõtt oli negatiivne. Osad neist jooksid ära ‘Amistade pastores’ -, ‘Alliance pastores’ – pastorite koosolekult, kus ma olin neile Rääkimas. Koosolekult, pastorite konverentsilt ja ühendusest, kus ma alati pastoritega kohtusin ja tõin neile üliolulise ISSANDA Sõnumi.

See on taas seesama Sõnum, mille ISSAND on tõstatanud. Ent ISSAND kasutas suure osa päevast Mehhikosse tagasi pöördumiseks. Tegelikult näitas Tema minule selle hävingu ulatust, mis on saanud sellele maale osaks ISSANDA Kohtuotsuse toimel. Ning veelgi ISSAND palus, et Mehhiko parandaks meelt. Seega ISSAND palub Mehhikol parandada kahetsedes meelt. See oli katkematu vestlus. Ning siis Tema ütles: “Kogudus on järginud teist teed!” Niisiis, ma nägin kogudust. Ma kõndisin koos nendega. Koos KRISTUSE kogudusega Mehhikos, koos selle mittekatoliikliku kirikuga.

Siis nägin ma nelipühi kogudust ja evangeelset kogudust. Nad võtsid teise tee. Ning ISSAND Ütles: “Vaata, nad on võtnud teise tee!” Seega JUMALA Viha on veelgi suunatud selle rahva peale. Nelipüha kogudused kannavad suuremat vastutust. Neil on vastutus, sest nad peaksid teadma, millal ISSAND läkitab Teenija.

Seejärel ISSAND Rääkis minule viimaks Keeniast. Teadsin alati, et Keenia hetk on saabumas. Teadsin seda vägagi, väga hästi. Ma vaatasin, kuidas nad iseendid ohustavad, kuidas nad kannavad iseendid sellist olukorda silmas pidades ning mul oli alati väga kahju Keeniast, sellest, kuidas nad siinsel maal kohtlevad Sõnumit ja Sõnumitoojat. Ma olen alati teadnud, et nende oma päev on saabumas. Niisiis, viimaks ISSAND Rääkis minule Keeniast. Ning ISSAND on andnud käsu, et keenialased peavad puhastama välja nende ebajumalateenimise! Täna on see päev, kui käsk on välja antud!

Uuesti. ISSAND on nüüd pöördunud Keenia poole. Ning Tema palus, et ma kuulutan ametlikult välja ja käsen sellel maal vabaneda ebajumalateenimisest. Ning see on erakordse tähtsusega, väga kriitiline, sest see tuleb ajal, kus Mehhiko on just hukka mõistetud ebajumalateenimise kõige hirmsama ja kohutavama vormi pärast. ISSAND palub nüüd Keenial puhastada välja kõik nende ebajumalateenimised, nende ebajumalad. Selle protsessi sees tegelikult ISSAND tõstis minu jaoks esile väga olulise asjaolu. Selle, et paljudel-paljudel inimestel on nende töökohtades, kodudes, laudadel palju ebajumalaid. Niisiis, ISSAND koguni eriliselt (physically) ütles: “Ütle neile, et nad puhastaksid välja ja koristaksid ära endi ebajumalad nende laudadelt, kontoritest, tööpaikadest ning kodudest.” Need on väikesed, väikesed asjad. Need on ebajumalad. Osad neist on salajas, nähtamatud, sa ehk isegi ei näe neid. Sa ei pruugi vaadata neid kui ebajumalaid. Kuid ISSAND on nüüd käskinud, et see maa puhastaks välja ebajumalateenimise! Ning minu palve on, et Keenia ei jõuaks samale kohale, kus on Mehhiko. Ning inimesed peavad hakkama puhastama endi kodusid.

Mehhikos. Kui ma olin Mehhikos, Cholulas, kus nad ohverdasid inimesi, siis ma tegin Cholulas väga suure programmi, mille nimi oli ‘Limpia tu Casa’ (‘Puhasta oma maja*). ‘Limpia tu Casa’. Sest ma sain teada, et nad ohverdasid inimesi ning tegid seda Cholula püramiididel, mille maha lammutamiseks ISSAND läkitas mind. Kui te vaatasite seda dokumenti, siis te nägite, et seal see esimene kirik, mida ma esitasin, purustatuna, on tegelikult Cholula kirik. Cholula on Puebla naabruses. Ent igatahes viisin ma Cholulas läbi programmi nimega ‘Limpia tu Casa’. Ma käisin ukselt uksele ja ukselt uksele, puhastades välja ‘bugeries’, ‘checeries’, kõike seda nõidust. Nad andsid mulle mürki.

Kui pastorid püüdsid teha selliselt varem, siis need nõiduse deemonid kägistasid neid öösiti. Niisiis, ISSAND juhatas mind sinna, tegemaks suurpuhastust ukselt uksele. Nad loobusid nõidusest, madudest. See oli suur programm ja me põletasime need tules. Panime nendele petrooleumi ja süütasime need põlema. Cholulas oli see suur programm, nimega ‘Limpia tu Casa’.

Kuid see on see, mida ISSAND palub teha Keenial. Keenia on samuti jõudnud samasse paika – ‘Limpia tu Casa’. Hispaania keeles ‘Limpia tu Casa’ tähendab – ‘Puhasta oma kodu’.

Seega tegelesin ma Cholulas kodude puhastamise programmiga, sest ma mõistsin, et Cholulas toimub neil inimeste ohverdamine. Mõnikord nad tapsid täiskasvanud inimese sealse mäekupli altaril. Igal aastal tapsid nad neitsi. Nad tapsid ka koeri ja nii edasi. Seega Cholulas toimus inimeste ohverdamine, bugeria, nõidus, chiceria, seal oli kõike. Niisiis ISSAND tegi ‘Limpia tu Casa’, ukselt uksele. See nõidus, kuhu teised pastorid püüdsid puutuda, kuid osad neist tapeti, nad surid. Nii et nad loovutasid sellised asjad minule ja ma põletasin need ära tules, keskses kohas.

Seega ISSAND palub, et Keenia teeks ‘Limpia tu Casa’. Keenia teeks: ‘Puhasta oma kodu’. Käige läbi oma kodud ja leidke need väikesed ebajumalad. Ning mida tahes te leiate, siis puhastage see välja. Need pildid, mida sa kogusid, rebi katki ja hävita need. Miks? Sest aeg on muutunud ja ISSAND on nüüd andnud selle käsu. Ma tean, et Keenia on väga kuulekas. Nad alustavad kohe täna õhtul. Ükskõik mis tundub sellest aspektist vaadatuna olevat ebajumalateenistus, nad hävitavad selle, hoolimata nende kallist hinnast.

Ning siis nüüd tänase õhtu kolmandas vestlusses on ISSAND Rääkinud rahvaste ebajumalateenimisest. Ning ISSAND on palunud mind – KÄSKIDA KÕIKIDEL RAHVASTEL PUHASTADA VÄLJA EBAJUMALATEENIMINE.

See on kolmas vestlus, mis täna toimus. Ning kui ma otsustasin anda vastava ISSANDA Sõnumi homme, siis ISSAND tuli Hääle kaudu. Häälega. Tema Tuli ja Ütles: “Vaata, sa ei ole veel palunud neil puhastada välja nende ebajumalaid! Vaata, sa ei ole neile öelnud! Ütle nüüd neile!”

Taaskord. Kui ma otsustasin, et ma annan selle Sõnumi homme, andes selle Sõnumi maailma rahvastele – puhastada välja ebajumalateenistus – homme, siis ISSAND tuli Hääle kaudu ja Rääkis Häälega. Tema Ütles: “Vaata, sa ei ole rääkinud neile! Sa ei ole andnud neile seda Sõnumit! Sa ei ole palunud neil puhastada välja ebajumalad!” Ning see on see põhjus, miks ma andsin selle nii hilisel tunnil. Ent siiski olulisim selle asja juures on see kiireloomulisus, kaalukus ja tõsidus, millega ISSAND käsitleb seda mandaati, seda määrust, seda Taevalist Juhendamist. “Vaata, sa ei ole veel rääkinud neile! Sa ei ole veel palunud neil puhastada välja ebajumalad! Sa ei ole andnud neile seda Sõnumit!” Tema Ütles, et ma pean edastama selle Sõnumi täna ja nüüd. See on siis absoluutses mõttes kriitiline olukord, kallid inimesed!

Ning ma loen just nüüd 1. Ajaraamatust 5:25. Taaskord. 1. Ajaraamatust 5:25. Siin on see, mida Tema ütleb:

“25 Aga nad olid truuduseta oma vanemate Jumala vastu ja jooksid hoora viisil nende maade rahvaste jumalate järel, keda Jumal nende eest oli hävitanud.”

Sa näed siin väga selgelt, et ISSAND omab ebajumalateenimise suhtes teatud kindlat seisukohta. Ning Temal ei ole kavatsust oma seisukohta muuta. Sa näed väga selgelt, et ISSAND on läkitanud mind maha kiskuma selle maailma iidoleid kogu maailma ulatuses. See on siin kõige tähtsam Sõnum. Tema Taevases Väes, Tema Mõõtmatus ja Peidetud ning Aukartust Äratavas Tarkuses, ISSAND pidas õigeks, Tema pidas parimaks, et Tema hävitab ebajumalateenijad, kes elasid aladel, millest saaksid iisraellaste naabrid. Miks Tema tegi nii? Tema hävitas nemad täielikult, Tema pühkis nad ära. Et nad ei saaks neid mitte kunagi võrgutada. Tema ei jätnud neist järele isegi mitte jääki. Sest, teadagi, kui Tema oleks jätnud neist jäägi alles, siis oleks neil olnud teatav mõju JUMALA rahvale. Nad oleksid toonud nende ebajumalate teenimise patususe ISSANDA rahva sekka.

Niisiis Räägib see nüüd meile kõikidele, kogu maailma rahvastele. See Räägib teile, see Juhendab teid, see Juhendab kogudust JUMALA seisukoha suhtes seoses ebajumalateenimisega. Kui on olemas mingigi patt, mille suhtes ISSAND ütleb – Põgene! – siis üks neist on ebajumalateenimine, teine on seksuaalpatt. Seesama seksuaalpatt, mida ma sõitlesin Ciudad Mehhikos, kui ma noomisin seksuaalpattu nende kogudustes. Mexico Citys avas ISSAND pimedad silmad. ISSAND avas pimedad silmad Mexico Citys. Kui ma olin läinud Mexico Citysse, puhastamaks seda, kutsumaks neid meeleparandusele terve Mehhiko ulatuses, siis koguduses, mis kuulus Trapalale, tervendas ISSAND paljusid inimesi. Avades samuti pimedad silmad. Need tervenemised toimusid üle kogu Mehhiko, kuhu iganes ma läksin. Ning Võidmine oli massiline. Inimesed vabanesid kohe, kui ma vaid astusin sisse kogudusse. Samuti Manuel Malvaez. Kui ma astusin sisse tema kogudusse, siis sinna laskus tohutu suur visiit. Ning ma puhastasin alkoholi pudeleid ja kõike, mida oli selles koguduses. Nad teadsid väga hästi. Nad teavad JUMALA seisukohta patu suhtes. Ning nad teadsid, kes neile Rääkis. Vaadake seda katastroofi, mis seal nüüd toimus.

Kuid ISSAND on suunanud Tema tähelepanu nüüd Keeniasse. Ning Tema palub Keenial puhastada välja ebajumalateenimine. Sest rahvaste jaoks on saabunud aeg olla kooskõlas, olla kohandunud ISSANDA teedega, ISSANDA ees õigena olemises.

Niisiis, ISSAND on suunanud Tema keskendatuse fookuse kõikidele muudele rahvastele. Ning Tema on käskinud neil puhastada välja kõik nende ebajumalad ja põletada need ära tules. Ning hakata kummardama JEESUST, kummardama JEHOOVAT JEESUS KRISTUSE kaudu. Ebajumalateenimine on ohtlik patt. See on vastutustundetu, kui praegusel ajahetkel keegi teenib ebajumalaid. Niisiis, ISSAND on käskinud kõikidel rahvastel üle kogu planeedi Maa pöörduda ära ebajumalateenimisest. Põletada ära nende ebajumalad, purustada need. Ning tsentreerida fookus ISSAND JEESUS KRISTUSELE. Ning saada ühendus JUMAL-ISAGA JEESUS KRISTUSE kaudu.

Mehhikos tähistasid nad Dia de San Migueli ning ma sõitlesin seda. St. Michaeli päeva. Ma sõitlesin seda tugevalt. Ning nüüd see pole parem. On aeg parandada meelt ja valmistada tee MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Kogudustes Cabaletas, Colognes. Väga horisontaalsed. Kõikjal Mehhiko kogudustes. Pueblas. Te teate ISSANDA seisukohta seoses ebajumalateenimisega. Te peate juhatama kogu Mehhiko rahvast. Vaadake, kui meeleheitel on Mehhiko. See on just nii nagu Mehhiko nutaks nüüd uue vabastaja poole. Kõik need aastad nad nutsid vabastaja poole. Nad ei saanud päästjat varem, siis, kui nad jumaldasid Santa Muerte’t. Santa Morte. Virgin de Guadalupe, keda nad kummardasid. Guadalupe. Nende oma Maria, nende oma Maarja, neitsi Maarja, mehhiklane. Nad isegi lõid juba teise jeesuse; mehhiklase Lulu, sealsetes kogudustes, katoliiklikes kogudustes. Kuid ISSAND ütleb, et aeg on nüüd läbi ning te olete nüüd paremini teadlikud, et JUMALA Viha on sealsel maal.

Ent kõik teised rahvad, Keenia kaasa arvatud, palun alustage tõsist tööd täna õhtul. ISSANDA Suu on Rääkinud. ISSAND on käskinud puhastada välja ebajumalad, sealhulgas vaimsed ebajumalad. Ebamoraalsuse. Kui abielunaine on ebajumal, siis see on see koht, kus sa pead nüüd hakkama keskenduma JEESUSELE ning teenima JEESUST. Ning sellisel moel saab sinust arvatavasti ka parem abielumees. Jah. Või kui abielumees on ebajumal, või poeg on majas ebajumal, siis sellisel viisil saab sinust pojale parem isa või parem ema.

See on see tund, mille sees ISSAND puhastab inimeste südametest välja ebajumalateenimise. Ta toob need alla mittemõõdetava väega. Just nüüd, kui me räägime, siis Mehhikos – seal on mägi, mäehari – ja ISSAND kaevas mäeharja mäest läbi. Just nüüd, meie vestluse ajal, seal Mehhikos on maamärk. Just nüüd. Maamärk, mis ütleb: Siin maal, siin maal oli visiidil ISSANDA Vägev Prohvet. Tema liikus siin. See maamärk püsib seal igavesti, kuniks MESSIAS tuleb. See jääb igavesti tunnistama, et sellele maale Räägiti. Seda maad hoiatati.

Kuid teised rahvad, te peate nüüd valmistuma MESSIA tulemise jaoks. Visake minema endi ebajumalad. Pöörduge ära patust. Piibel ütleb: Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Samuti kogudusi USA-s on hoiatatud. Pöörduge ära sellest saastavast eduteoloogia evangeeliumist. Rahast, rahast ning alasti olemisest koguduses, mille juures teil on olematu, null-suhe pühadusega. Ent siiski kõige olulisem ISSANDA Sõnum, mis meile anti Ristil, on pühadus. Kõige tähtsam eristaja koguduse ja kõikide muude ebajumalate kummardajate vahel on – pühadus. Olla püha. Olla õige Jumala ees. Sest see on kõik, mis teenib sinule välja sissepääsemise JUMALA Kuningriiki.

Austraalia kogudus peab parandama meelt! On tulemas maavärin Austraalia ja Hobarti vahel. Ma ei tea, kui lähedal on see Austraaliale. Kuid Austraalia peab kahetsedes meelt parandama! Ning Uus-Meremaa kogudus peab kahetsedes meelt parandama!

Ning ma lähen tagasi, ma lähen tagasi Indiasse. India peab pöörduma ära ebajumalate kummardamisest. Ma näen, et mind saadetakse kiireloomuliselt Indiasse. Tenali. Te teate, et ma olen olnud Tenalis ja sõidelnud teie ebajumalaid. Coimbatore. Olen olnud Coimbatores ja sõidelnud teie ebajumalaid. Olen olnud Keralas, olen olnud Delhis. Olen olnud Andhra Pradeshis, Hyderabadis. Ning palusin teil pöörduda ära nendest ebajumalatest, sest MESSIAS on nüüd Tulemas. Et te võiksite olla uuestisündinud. Olen olnud Mombais.

MESSIAS on tulemas!
Shalom!


(Tõlge eesti keelde. 1.10.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: www.jesusislordradio.info ; www.repentandpreparetheway.org