KÕNDIMINE KOOS JUMALAGA 

ISSANDA SÕNUM EUROOPALE, IV osa – PROHVET DR. OWUOR

Võimas Pastorite Konverents Tšehhis 20.-21.4.2016 


 

Suur tänu! Palvetame nüüd.


ISA, JEESUSE Vägevas Nimes. Oled aidanud meid nii pikka aega. ISSAND palun aita meid täna taas ja tõmba inimeste südamed JEESUSE poole. ISSAND aita neil valmistada tee, nii et ka Tšehhi Vabariik saaks koguneda ette, kui rahvad kogunevad Sinu ette, JEESUSE Vägevas Nimes. Aamen.


Halleluuja! Näeme, et ISSAND räägib kogudusele just nüüd väga selgelt. ISSAND JUMAL Ise tuleb kogudusse ja võitleb koguduse nimel. Kui Ta tuleb, Ta on kõikidest kõige kõrgem JUMAL. Sa ei või kummardada ISSANDAT ja kedagi teist jumalat samaaegselt. Kui Ta on koguduses, me peame ülistama üksnes Teda. Koguduses Euroopas kummardatakse kahte jumalat. Tahetakse teenida JEHOOVAT, kuid ka Daagoni-ebajumalat. Te teete siin Euroopas jätkuvalt kompromisse muude jumalatega. ISSAND ütleb, et me peame tegema otsuse, sest ISSAND on nüüd koguduses. Ta on toonud hoiatuse kõikelubava seksuaalse ebamoraalsuse ja liberaalteoloogia vastu. Ta ütleb, et ei tohi kokku segada kummardamist, vaid muud jumalad peavad alla kokku varisema!

 

MAA, KUHU OLED MATKAL, EI OLE EGIPTUS!

 

Issand käseb kogudusel pöörduda nüüd tagasi ISSANDA aukartuse ja ISSANDA kartuse juurde. Täna jätkame ja käsitleme eesmärki, miks Ta on tulnud? ISSANDA Auhiilgus tuleb kogudusse 1) tooma avatud Taeva ajajärku kogudusse. Sel põhjusel Ta tuleb. Loeme 5.Moosese raamatust 11:8-18. Ta toob avatud Taeva ajajärgu. Halleluuja!

„8 Seepärast pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan, et te saaksite tugevaiks ja läheksite ning päriksite maa, mida te lähete pärima, 9 ja et te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile ja nende soole, maa, mis piima ja mett voolab! 10 Sest maa, kuhu sa lähed, et seda pärida, ei ole nagu Egiptusemaa, kust te ära tulite, kus sa külvasid oma seemet ja mida sa jalaga veeratast tallates kastsid nagu juurviljaaeda, 11 vaid see maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja oruline maa, mis joob vett taeva vihmast, 12 maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest aasta lõpuni, viibivad Issanda, su Jumala silmad. 13 Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, 14 siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli. 15 Ja ma annan sinu väljal rohtu su loomade jaoks; sina ise sööd ja su kõht saab täis. 16 Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid, 17 muidu süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna saaki, ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille Issand teile annab! 18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;“ (5.Moos. 11:8–18).

Halleluuja! ISSAND räägib nüüd kogudusele. See oli vestlus, mida JUMALA Pilv rääkis Iisraelile. Mida Ta ütles? Ta vabastas neid Egiptusest maksimumväega, suurima võimaliku väega, imede ja märkidega! Nad nägid neid 10 nuhtlust. Nad nägid JEHOOVA hiigelsuurt väge. Kui nad olid matkal Tõotatud maale, siis ISSAND vaatas alla kõrbesse ja mõistis, et on tulnud arusaamatus ja on veidi segadust. Ta nägi, et Iisrael ei olnud mõistnud JUMALA vaatenurka ja tehtavat Iisraeli suhtes. JUMALA missioon ja visioon Iisraeli suhtes oli see, et ühel päeval Ta vabastaks nad Tõotatud maale ning et ka MESSIAS saaks tulla nende kaudu, vabastamaks koguduse ja rahvad. Kui Ta vaatas neid kõrbes, mõistis Ta, et on juhtunud arusaamatus. Miks? Sest kui Ta kuulas neid, kuulis Ta neid ütlemas: pöördugem tagasi Egiptusesse! Neid oli vabastatud väega, maksimumväega. Olles nüüd kõrbes ütlesid nad isegi seda, et Egiptus on piima ja mee maa! Nad hakkasid igatsema Egiptuse suuri lihapadasid ja leiba, suuri kurke, kalu ning suuri tomateid salati jaoks – nad igatsesid neid. Nad ütlesid, pöördugem tagasi Egiptusesse!

Kui ISSAND vaatas neid kõrbes, nägi Ta: Nad elasid kogukonnas, kõrbes ning rääkisid seal lugusid Egiptusest. Nad esitasid egiptlaste luuletusi. Egiptlaste luuletused on armsad. Nad rääkisid Niiluse jõest ning kui magusad on selle veed. Nad ütlesid ´Ema-Niiluse jõgi´ annab meile kala ja vett põldudele. See annab meile elu. Nad lugesid egiptlaste luuletusi. Neid oli välja toodud Egiptusest, ent saabudes kõrbe moodustasid nad sinna justnagu väikese Egiptuse. Samal viisil kui mõned keenialased tulevad Tšehhimaale ja moodustavad siia pisikese Keenia. Nad räägivad seal keenia keelt ja keenia nalju, söövad keenia toitu, mida kutsutakse Ugali (maisipuder) ja Matumbo (lehma soolestik). Nad söövad keenia toitu ning räägivad keenia nalju ja kõnelevad keenia keelt. Sellisena ISSAND leidis nad kõrbest. Nad igatsesid Egiptust ning seepärast ehitasid väikese Egiptuse. Sel põhjusel ISSAND tuli nende juurde, sest Ta mõistis, et toimunud väike arusaamatus. Ta ütles neile: Olge ettevaatlikud, sest see maa, kuhu Pilv teid juhatab, ei ole Egiptus! Egiptuses ei olnud nimelt mingit vahet sellel, kas sa kiidad või ei kiida JEHOOVAT või kas sa ülistad ebajumalaid. Igatahes igal hommikul ärgates Niiluse jõgi on paigas. Lähed sinna lastega koos ammutama vett. Ta ütleb, kus sa kastsid põlde jalgadega justnagu viljapuuaias.

Oli kaks eri viisi, millega nad kastsid. Nad läksid ja ammutasid jõest vett ning jalgadega veeratast sõtkudes kastsid põlde, olenemata põllu suurusest. Oli olemas ka teine viis, kuidas nad kastsid põlde jalgadega: Niiluse jõgi nimelt korra aastas ujutab üle ja vesi valgub sealt põldudele. Nad pidid kaevama kanaleid juhtimaks vett põldudele. Nad aitasid vee liikumise suunda kohandada jalgadega pedaale tallates, saades selliselt veed voolama kanalitesse. Niiluse jõe tulvades vesi on mudane, seetõttu see oli ränk töö. ISSAND on mulle näidanud und, kus olin Egiptuses jalgadega tallates põlde kastmas. ISSAND asetas mind unes sooritama seda jalgadega kastmist.

Selletõttu Ta ütleb, et olge nüüd ettevaatlikud, sest see maa, kuhu olen teid viimas, ei ole Egiptus. Egiptuses ei olnud vahet, kas sa ülistad JUMALAT või mitte. Egiptuses oli tähtis, et ärgates on seal Niiluse jõgi. Teisiti öeldes ütles Ta iisraellastele: olge ettevaatlikud; Jeruusalemmas ei ole Niiluse jõge. Ta ütles, et see mägede ja orgude maa, kuhu Auhiilgus on teid viimas ning see joob vett taeva vihmast. Egiptuse maa, kus on Niiluse jõgi, on tasane maa. Kuid maa, kuhu nad olid matkal, seal oli haljendavaid mägesid ja orgusid ning vihma. 1) Mägesid ei oleks olnud isegi mitte võimalik niisutada Niiluse jõe veega, sest vett oleks pidanud kandma kõrgele mäele. 2) Kui vaatad maastikku ja taeva vihma, see inspireerib hinge. Ütled: Vau! Tahan ülistada JEHOOVAT, sest Ta ütles, et see maa joob ainuüksi JUMALALT, ega mitte mingist muust allikast! Ning Ta ütleb, et olge kuulekad ISSANDALE, teie JUMALALE, et Ta saaks hoida Taeva avatuna.

Näete, kuidas Egiptuses oli kummardamine väga arusaamatu. Ülistad või ei ülista, sel pole mingit tähtsust – Niiluse jõgi on seal. Kuid selles teises paigas sinu suhe ISSANDAGA peab olema otsekohene, sest muidu sured; Ta ütles sulgevat taeva! Kas mõistsid, mida Ta rääkis Iisraelile? Ta ütles, et seal Egiptuses kummardasid arusaamatult, kuid siin maal, kuhu Auhiilgus sind juhatab, sa ei saa olla arusaamatu. Selle sõnumi Ta toob ka kogudusele. Toon näite Keeniast. Kui ISSAND läkitas mind Keeniasse, tahtsid nad algul hüljata selle sõnumi, sest see oli liiga tugev ja mõru. Nad olid harjunud magusate sõnumitega. Kuid siis tulin ja ütlesin: Parandage meelt ja pöörduge välja patust! Parandage meelt ja pöörduge tagasi Jumala õigsusesse! Nad paeaegu et tõrjusid selle. Ütlesin neile, et maa, kuhu see Auhiilgus teid juhatab, on taassünni maa.

Ta ütles iisraellastele, et see maa, kuhu Auhiilgus teid juhatab, on avatud Taeva maa. Taevad on avatud ja maa joob vett otse taeva vihmast. See on ärkamise maa. Mõni aeg tagasi ütlesin sama asja Keeniale. Ütlesin neile, et ISSAND tahab tulla visiidile. Parandagem suhteid ISSANDAGA. Sedasama ütleb Ta ka siin: Ta ütleb, et Auhiilgus on tulnud nüüd ISSANDA kotta. Pastorid siin Euroopas vahel loevad novelle, filosoofiat ning jagavad lugusid kogudusele. Nad ütlevad: Olen lugenud head novelli, soovitan seda ka teile. Selletüübiline ükskõikne elu, taoline ükskõikne teenimistöö, evangeelium, ei vasta nõuetele sellel maal, kuhu Auhiilgus on juhatamas kogudust. Ta ütleb et on olemas taassünni maa, ning Keenia jätkab selle leidmist ja uuesti leidmist. Äratuse maa on nii sügav, et see ei lõpe kunagi. Nigeeriagi on hakanud leidma sellist maad. Sellisel maal on nii palju antavat, et see ei lõpe kunagi. Arvukalt inimesi pöördub tagasi JEESUSE juurde, ning pühadus tuleb inimese ellu ja toimuvad tervenemised. See on Visiidi maa, Avatud Taevaste maa, kus Taevas on avatud ning on toimumas Visiit.

Ta ütleb, et kui me jätkame ükskõikset kristlust Euroopas, seda egiptlaslikku kristlust, mida näeme praegu Euroopas, siis kõik on lubatud. Kui tütar on teatud eas, ta peab hakkama käima ja tal peab olema poiss-sõber. Sellises kristluses noormehed võivad elada koos neidudega ilma abieluliiduta. Siis ülistavd kirikus, kuid vaheajal lähevad suitsetama. Ülistavad pastorina kirikus, kuid külmkapp on täis õlut, mida jood kogu nädala. Külmkapis leidub veini. Ütled: Ah, Paulus ütles, et väike kogus kõhule teeb head. Ütled sel viisil! Sul on kodus pornograafilisi fotosid. Pastori abikaasa riietub mittevahettegevalt ja paljastavalt kirikus. Sinu poeg ja tütar on kõige ebamoraalsemad ülikoolis.
Ta ütleb, et see maa, kuhu Auhiilgus on viimas kogudust, on taassünni maa. Sel põhjusel kuuled Teda rääkimas uuest õlist ja uuest veinist ning lõikusest, sel maal on käimas suur saagikoristus. See maa toetub kompromissitult ainuüksi JEHOOVALE. Toon näite Keeniast. Kui lähen Keenias reisile, pean ma alati esmalt põlvitama ja palvetama JEHOOVA poole ning ütlema: ISSAND, aita mul pääseda turvaliselt kohale. Ma pean esmalt palvetama. Kui meile tuleb võõraid välismaalt Keeniasse, pean ma alati paastuma ning palvetama nende turvalisuse pärast Keenia teedel. Vahel teed on nii halvas seisundis, et auto võib minna rikki. Liiklusõnnetusi ja õnnetusi juhtub väga palju. Vahel kuuled uudistest, kuidas kogu autotäis inimesi suri õnnetuses. Kui me korraldame koosolekuid Keenias, siis alati esmalt lähen pikemaks ajaks palvetama ja paastun kõikide võõraste eest. Ütlen, ISSAND, anna neile turvaline reisiteekond, et vaenlane ei pääseks puutuma Auhiilgust. Seega, kui lähen reisile Keeniasse, pean ma esmalt palvetama JEHOOVA poole ning paastuma korralikult. Ma pean toetuma JEHOOVALE.

Kuid siin maal teie maanteed on tasased, seetõttu te ei vaja siin JEHOOVAT, sest sõidate vaid mööda maanteed ning jõuate kohale! Keenia pealinnas Nairobis võib kuluda neli tundi teekonnal lennujaama tohutute liiklusummikute tõttu, ning sa võid hilineda lennule, nagu minul korra juhtus! Oled keskel liiklusummikut, mis ei liigu edasi, seetõttu mul tuleb palvetada väga tulihingeliselt JEHOOVA poole. Ent need teie maa vähihaiglad, tipparstid ja head haiglad? Linnades liiguvad trammid ning jõuate kiiresti ja sujuvalt kohale. ISSAND ütleb, et Ta on viimas kogudust paika, kus kogudus vajab JEHOOVAT. Kogudus peab selles paigas palvetama JEHOOVAT, sest sellel maal võetakse arvesse, et on Avatud Taevas. Keenias, taasünni keskel, nad tõepoolest toetuvad JEHOOVALE. Nad peavad pöörduma ISSANDA poole, sest nad on tulnud paika, kus nad saavad tugineda üksnes ISSANDALE. ISSAND teeb neid samuti tundlikuks patu suhtes.

Sellesse samasse paika juhatab ISSAND kogudust ka Tšehhis ja Euroopas! Koht, kuhu oled minemas, on taassünni maa, ning Ta juhatab sind sinna! Selles taassünnis on pühadus. Selles äratuses on Jumala õigsus. Selles taassünnis on meeleparandus. Selles äratuses ollakse pühendunud ISSANDALE. See on see tee, mis juhatab JUMALA Kuningriiki, ei ole teist teed. Järsku keenialased on tajunud, et kui nad kaotavad selle taassünni, nad lähevad otse põrgusse.
Nende kahe koosoleku päevaga ehitab ISSAND põhja taasünnile siin. Tahaksin, et ISSAND läkitab mind siia tagasi, et võiksitme alustada järgmisel kõrgemalt tasandilt. Ning ISSAND saab alustada siin tervendamiskoosolekutega. Et see sõnum saaks liikuda külast külla, linnast linna, maapiirkonnas külast külla, et kõik võiksid kuulda, et MESSIAS on tulemas! Et kõikidele võidakse anda võimalus teha valik ise. Kui nad tahavad Taevasse, nad valmistuvad. Siin valmistatakse alus, põhi äratusele.
See taassünd ei ole niisugune äratus, kus öeldakse: „Meil on sel nädalalõpul äratus koguduses, sest meil on külalisjutlustaja Ameerikast, Oklahomast.“ SEE ON PÜHADUSE TAASÜND, MEELEPARANDUSE TAASSÜND, PATUST ÄRAPÖÖRDUMISE TAASSÜND. See ei ole selline ´äratus´, mis õpetab sind olema edukas ja elama jõukalt.

 

JUMALA VÕITLUS

 

Eelmises õpetuses just nägime, et kui Mooses kohtas JUMAL-ISA, siis tollel kohtumisel tema identiteet muutus. Ta lõpetas maailma lammaste karjatamise, Jitro lammaste ehk siis maailma lammaste karjatamise. ISSAND käskis ja volitas teda minema välja ja võtma omaks JUMALA võitluse. Ning Mooses läks vaarao juurde ja võitles JUMALA nimel ning päästis JUMALA rahva ja vabastas nad orjusest. Kui ta kohtas Auhiilgust, tema identiteet muutus; ja ISSAND volitas teda minema vaarao juurde ning võtma omaks JUMALA võitluse. Siit tuleb nüüd tema võitlus. Ta võib seega võidelda JUMALA nimel ning päästa JUMALA rahva vabaks Egiptuse orjusest. Kallid inimesed, loeme Joosua 5:13-15. Halleluuja! JEESUS on ISSAND. Aamen.

„13 Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: „Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?” 14 Ja tema vastas: „Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!” Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: „Mida mu Issand räägib oma sulasele?” 15 Ja Issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale: „Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!” Ja Joosua tegi nõnda.“ (Joosua 5:13-15).
Kui Joosua kohtas JUMAL-ISA, ka teda volitati. ISSAND volitas teda minema Jeerikosse ja võtma omaks JUMALA võitlus, tegema sellest oma võitluse ning võitlema JUMALA nimel ja vabastama JUMALA rahvas. Sel põhjusel pealkiri on Jeeriko kokkuvarisemine. Kui Joosua kohtab ISSANDA Auhiilgust, juhtub sama asi: Joosua identiteet muutub. Ta volitab Joosuat omaks võtma JUMALA võitlust ja võitlema JUMALA nimel ning vabastama JUMALA rahva Jeeriko vangistusest. Nüüd on ka kogudus kohanud Teda. Tean, et teile meeldib rahu, teil on rahulik maa. Armastate rahu, kas pole? Kuid Ta ütleb, et ka teie olete kohanud Auhiilgust! ISSAND on volitamas pastoreid. Ta on delegeerimas kõiki teid kristlasi siin! Ta ütleb teile, minge välja ja võtke omaks JUMALA võitlus, võtke see omaks! Võidelge JUMALA nimel ja vabastage Kristuse kogudus ärataganemisest!

See on see sõnum, et võiksid vabastada koguduse. Just nüüd kogudus on piiramisrõngas. Kõik kurjad jõud on sisse piiranud koguduse. On käimas piiramine ja tean, et armastate rahu, kuid nüüd te peate võitlema. Te peate võitlema ISSANDA nimel. Mooses võitles ISSANDA nimel ja neid vabastati. Joosua kohtas Teda ja võitles ISSANDA nimel ning neid vabastati. Ka teil tuleb nüüd minna ja võidelda ISSANDA nimel, et võiksite neid vabastada patu orjusest. Kas te mõistsite mind? Sel põhjusel tulin. Tulen võitlema ja ütlema teile, et võidelgem.

Kuulake, kallid inimesed! See maa, kuhu Auhiilgus viib koguduse, ei ole nii nagu Egiptus, vaid see on ilus mägede ja orgude maa. Kui vaatad seda maad, siis selle üle on avatud Taevas. See on Visiidi maa. Ta ütleb: võidmine, uus õli, uus vein ja seal teed lõikuse. Kuid kuhu sa oled viimas neid? Sa ei tohi korjata neid tänavatelt ning viia ebamoraalsesse kogudusesse! Ei. Sa ei tohi võtta neid välja praepannilt ning heita neid tulle! Sel põhjusel peab olema koguduses taastamine, et ISSANDA kojast tuleks püha maa; sest siis, kui nad tulevad kogudussse, nad ka pääsevad sisse JUMALA Kuningriiki. Sain kuulda, et just nüüd kuulab tohutu hulk inimesi ümber kogu maailma seda otseülekandena neti ja raadio kaudu, kaasa arvatud Ladina-Ameerika. Nad võtavad vastu selle sõnumi otse Euroopa südamest. Halleluuja. On tööd. See Sõna on armastus! Ta ütleb, et see tee, millel käid, viib sinna teise sihtkohta. Palun pöördu tagasi sellele teele, mis juhatab Taevasse. See on nii suur armastus.

 

PÜHA VAIMU VOOL

 

Kas võiksin minna edasi, kallid armsad inimesed? Hesekiel 47:1-6:

„1 Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit. 2 Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. 3 Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli pahkluudeni. 4 Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni. 5 Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna. 6 Siis ta küsis minult: „Inimesepoeg, kas oled seda näinud?” Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast.“ (Hes. 47:1-6).

Tahan rääkida teile, kallid inimesed, et ISSAND on viinud mind Taeva Troonisaali. Olen olnud Aujärje ees. Kas olete valmis kuulama natuke enam? Kui ISSAND tõi mind sel korral Aujärje ette, siis nägin seal olevat kullast kõnniteed, mis juhatab sellesse paika. See on hinnaline kollane kuld ja seal on kaks rada väärtuslikku punast kulda mõlemal poolel teed. Tema, kes mind sinna viis, palus mul põlvitada ja palvetada sinna saabumisel. Mäletan, et kui põlvitasin ja palvetasin, ütlesin: Vägev ISA, tulen su ette täna kiites ja tänades. Mäletan, et seda öeldes ilmus kaks Keerubit, kandes ISSANDA uut Seaduselaegast. Ning nad kõndsid mööda seda tänavat. Nad kõndisid külgsuunas ning nende pead olid kummardunud alla. Mäletan end küsivat Temalt, kes minuga rääkis: miks nad kõnnivad sellisel viisil? Ta ütles: sest see paik on kõigest kõige püham paik. Seejärel Auhiilguse Pilv saabus. Seesama Pilv tuli kuldset tänavat mööda (täiendades: fhhhhhhhhhh nagu tornaado) ja istus Aujärjele. Me ei või sellest vestelda rohkem, sest siin toimus vestlus, kus Ta istus, kus Ta rääkis Teenijale.

Mäletan seda, kui Ta viis mind Aujärje taha ning ma nägin seal jõge. Sellest tahan rääkida. Nägin isegi Elupuud siinpool ja teist teisel pool. Kui Hesekiel kirjeldas seda, siis ta rääkis selle aja Visiidist. Ta ütles, et JUMALA eluandev Vaim, JUMALA jõgi, mis voolab JUMALA Troonisaalist, JUMALA eluandev Vaim tuleks ja tulvaks kogudusse, tuues elu tagasi kogudusse. Kui vaatad Hesekieli kirjeldust, ta kirjeldab siin viimast Kirkust, viimast taassündi, mis on nii tohutu suur, et sellel pole lõppu! See tähendab, et kogudusel, tema esialgses tähenduses, on ammendamatu võimekus võtta vastu see viimane Kirkus. Seega on piiramatu, lõpmatu võimekus võtta vastu Auhiilgus. Sest ta ütles, tuhat küünart ja vesi oli pahkluudeni ja seejärel teised tuhat küünart ja vesi oli põlvini ja taas teised tuhat küünart ja vesi oli niueteni ja järgmised tuhat ja nüüd see on juba jõgi! Jõgi, millest ei saa läbi minna. See viib sind tervenisti vooluga kaasa samasse suunda kui vool, JUMALA eluandva Vaimu voolamine.

Piibel räägib viimasest Kirkusest, kuid me ei teadnud, milline see näeks välja. Halleluuja! Keenialased on näinud Vihma, samuti Nigeeria. Nad on näinud tervenemisi, ristimisäratust, Pilve, Auhiilgust – nad on näinud nii palju asju! Seda toon ka sellele maale, ütleb ISSAND! Piibel ütleb, et viimane Kirkus saab olema suurem kui see esimene Sadu. Me siiski ei teadnud, et Vana Testamendi Pilv oleks tulemas uuesti. Siin ei ole lõppu. Ta räägib ISSANDA eluandvast Vaimust, kui Taeva väravad on avatud ja on avatud Taevad. JUMALA Pilv viib koguduse avatud Taeva maale ja see toob avatud Taeva ajajärgu kogudusse. Halleluuja.

 

ARMU KURITARVITAMINE KOGUDUSES

 

Kas ma tohin anda teile hoiatuse? Et te ei sulgeks Taevast ülalt, sest nüüd on Taevad avatud. Kiri heebrealastele 6:4-6:

„4 On ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa Pühast Vaimust, 5 kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid
6 ning ometi ära taganenud – neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, sest et nad iseendi kahjuks löövad Jumala Poja risti ja teevad ta naeruks.“ (Heebr. 6:4-6).
Kellest Ta räägib siin? Ta räägib kogudusest, neist, kes on vastu võtnud isegi Püha Vaimu. Nad on tunnistanud ja saanud osa tuleva ajastu vägedest. Nüüd te olete teadlikud tulevase ajastu vägedest. Uuestisündinud kogudus on vastu võtnud Püha Vaimu kingituse, kuid Ta ütleb: on võimatu, ehk siis ei ole võimalik tuua neid tagasi meeleparandusse, kui nad loobuvad ja lähevad patule. See on tugev hoiatus kogudusele, sest siin ta hoiatab armu kuritarvitamise eest: „Ah, ära muretse, on nii palju armu. Seda enam, et me oleme kaasaegsed inimesed ja elame aastas 2016. Küll Issand mõistab, nii et ära muretse seesuguste asjade üle. Võid riietuda kuidas juhtub, Issand vaatab ainuüksi südamesse.“ Kui kummardad selletüübilist jumalat, võin öelda, et siis sina ja mina, me teenime kahte eri jumalat! Sest Tema, keda mina kiidan, ütleb: „Olge pühad, sest mina olen püha.“ Ta on püha ega tee kompromisse patu suhtes.

Kas näete seda hoiatust, mille ISSAND annab kogudusele? Ta ütleb, et just nüüd on Taevad avatud. Kõik rahvad, kelle juures olen käinud, nad kõik on nüüd hõivatud ettevalmistumise ja tegevusega võtmaks osa avatud Taevastest. See on tohutu suur! Mõnedes maades riik korraldab need koosolekud. See on tohutu ning see hämmastab ka mind. Seega nad mõistavad, et nüüd on ajajärk, millal Taevad on avatud. Maksimeerigem see ning valmistagem iseendid. Näita, et MESSIAS on tulemas. Rahvad on hakanud seda mõistma. See on selge hoiatus, et kui tegid seesugust varem, siis nüüd sa enam ei tohi! Kui tegid seesugust, mille osas hoiatati Kirjas heebrealastele 6:4-6, siis selles ajas sa enam ei tohi jätkata ärataganemist. Apostlite teod 17:30-31:

„30 Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. 31 Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist.” (Apt. 17:30–31).

Me kõik teame nüüd, et MESSIAS on tulemas. Ta ütleb, et mitte alati JUMAL ei ole igakordselt juhtinud tähelepanu meie sõnakuulmatusele, ning vahel võis juhtuda, et ta ei meenutanud meile meie lugupidamatust. Kuid nüüd Ta teeb teatavaks, et kõik inimesed kõikjal peavad tegema meeleparanduse. Nüüd on see KÄSK. Ta käseb kõiki inimesi kõikjal teha meeleparandus, sest ISSAND on määranud tulemise päeva. Me teame, et Ta on tulemas. Sel põhjusel lugesin tolle hoiatuse armu kuritarvitamisest, mida näed siin maal. Teil on siin väga palju erinevaid teoloogilisi koole; need õpetavad teile inimese evangeeliumit. Seda evangeeliumi, mis on magus lihale, silitades ja masseerides magusalt liha. Kui mina tulen, tulen koos Risti ja Vere Evangeeliumiga! AINUÜKSI RISTI JA VERE EVANGEELIUMIL ON VÄGI VABASTADA KOGUDUS! Tahan lugeda veel teise hoiatuse. Keerake koos minuga Kiri heebrealastele 10:26-31, kust saad teada, et JUMALAT tuleb võtta tõsiselt. Ta hoiatab kogudust Euroopas, et nüüd tuleb lõpetada armu kuritarvitamine! Ta ütleb Kirjas heebrealastele 10:

„26 Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest,“

Kui oleksin sina, jooniksin alla eelmisest kohast, mida lugesime (Heebr.6:4) sõna `võimatu` ja ning siit teisest kohast (Heebr.10:24) sõna `tahtlikult`.
„27 vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased.“

See tähendab, et nüüd siis tuleks sinust JUMALA vaenlane.

„28 Kui keegi hülgab Moosese Seaduse, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. 29 Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu? 30 Me ju tunneme teda, kes ütleb: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte.” Ja taas: „Küll Issand mõistab kohut oma rahva üle.” 31 Hirmus on langeda elava Jumala kätte!“ (Heebr. 10:26–31)

See tähendab, et on kohutav langeda kohtumõistmiseks Elava Jumala kätte. Siin on teine hoiatus armu kuritarvitamisest, mida näed Euroopas. ISSAND ütleb: Olen toonud koguduse avatud Taevaste ajajärku, kuid keelan selle kuritarvitamise! Sa ei tohi jätkata selle kuritarvitamist, sest see Kirkus kuulub MESSIALE. Tema tuleb valmistama kogudust ette MESSIA jaoks, seepärast seda tuleb käsitleda eriti hästi. See saab olema koguduse Grand finaal. Sa ei tohi seda kuritarvitada! Kas tohiksin lugeda veel ühe hoiatuse, mille järel teen kokkuvõtte? Teine Peetruse kiri 2:19-22, kallid inimesed. Halleluuja.

„19 kes, tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad; sest kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud. 20 Kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on ju nende viimane lugu halvem kui esimene. 21 Sest neile oleks olnud parem, et õiguse tee oleks neile jäänud tundmata, kui et seda äratundnuna pöörata selg nende kätte antud pühale käsule. 22 Nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb: „Koer pöördub tagasi oma okse juurde” ja „Pestud emis läheb porisse püherdama”” (2. Peetr. 2:19–22).
Kas mõistsite seda? Seda ütleb meie JUMAL kogudusele. Just sellest kogudusest Ta räägib. Seepärast pastorid ja kristlased peavad mõistma seda, et te ei saa minna Taevasse rühmana, grupina, perena. Sa pead seisma ISSANDA ees üksi! Ta ütleb siin, et tõepoolest armu kuritarvitamine peab nüüd olema möödas! Ta kasutab tugevat sõna: Ta ütleb, et sulle oleks olnud parem, kui sa poleks tulnud tundma JEESUST; kui et tunda JEESUST ning seejärel Talle selg pöörata. See on nagu koer oleks oksendanud ja sööks seejärel oma oksendust. Ta kasutab kõvasid sõnu kirjeldamaks ärataganemises olevat Euroopa kogudust. Kui tahad abielluda, siis abiellu pühalt koguduses! Miks kõik on seksuaalne patt? Miks pornograafia? Miks alkohol? Miks maailm on tulnud sisse koguduse?

Olete vastu võtnud tõetundmise ning olete rahva valgus ja sool! Miks lasete sel raisku minna, kui on olemas tõeline võimalus tuua taasünd rahva sekka? Jumala õigsuse jutlustajad puuduvad! Kui tõused üles õigsuse jutlustajana, ISSAND toetab sind! Õigsuse jutlustajaid ei ole. Seega kui tõused Jumala õigsuse jutlustajana, ISSAND saab sind toetada. Ta toetab sind vägeval viisil. Sest Ta vajab õigsuse kuulutajaid just nüüd. Ta ei vaja eduteoloogia jutlustajaid! Halleluuja. Kui ilus, kui sinust tuleb hääl sellel rahvale, hääl, mis kutsub rahvast meeleparandusele. Kui ilus! Kui vägev kutse, kui püha kutse, kui ajalooline kutse! Kutse kui pöördepunkt, mälestusmärk. Kui tohutu suur kutse, kui kaunis kutse! Hääl, mis kutsub rahvast meeleparandusele! Iga päev ütled, tehkem meeleparandus, tehku rahvas meeleparandus, see rahvas pöördugu JEESUSE poole, pühadusse! Me peame minema nüüd tagasi ISSANDA kotta. Me peame lõpetama alkoholi, diskod, ööklubid, narkootikumid! Me peame lõpetama ja pöörduma ISSANDA poole. Kui ilus on selline hääl siin maal. Kui ilus hääl. See on see, mida ISSAND ütleb.

Ta ütleb, Taevad on nüüd avatud. Kas lubad sel mööduda? Tõusku keegi ja võidelgu maa nimel. Nüüd on aeg võidelda maa nimel! Viimast Võidmist kirjeldavad Joel 2:28-32 ning Haggai 2:1–10. On nii ilus, sest Joel räägib ISSANDA Vaimu voolamisest; tütred ja pojad näevad unenägusid ja nägemusi. Ta räägib neist asjadest. Teisiti öeldes Ta ütleb: Kui tuleb see Kirkus, avatud Taevad, siis keegi ei saa valetada sulle, sest nüüd sa võid näha unenägu. Oled kavandanud kutsuda kedagi kogudusse ja seejärel näed hoiatavat und. Näed teda tulemas kummisaabastes, kõndides mudas, ning võid takistada tema tulemist, sest nüüd võid näha tõtt. Taevad on avatud ja ISSANDA Vaim saab sind aidata. Halleluuja.

 

KESKÖÖHETK

 

Tahan rääkida nüüd sellest, kuidas JUMALA Auhiilgus tuleb ettevalmistama kogudust ülestõmbamiseks. Tahan kirjeldada nüüd seda, mida nägin 4.5., 5.5. ja 7.5. aastal 2013, siis kui ISSAND tuli minuga rääkima Auhiilgusest. Nägin, et Auhiilgus laskus alla ja puudutas maad ning see Kirkus paistis justnagu lumi oleks langenud maapinnale. Seda on ilus kirjeldada, sest teie maal sajab lund. See lumi sadanud maha ning Kirkus järgis tänavate struktuuri. Kui vaatasin seda Kirkust, siis see paistis justkui väga kaugel paiknev korrusmaja. Korruste kaupa tõusmas kuni Taevasse välja. See oli valge nagu lumi maa peal. Nii valge, et võisin kuulda häält ´püha´. Justnagu susisev hääl ´ssssssh´ ning see oli püha hääl. Seejärel tõusis Ta mu ees üles sel viisil ja kui Ta oli üles tõusnud, nägin inimesi kirgastatud kehades. Neid võeti üles. Nad tõusid, kuniks Pilv kattis nad Taevasse sisse. See on see, millest tahan nüüd vestelda. Andsin prohveteeringu, et Ta oleks tulemas Visiidile, kuniks Ta saabus.

Annan ka nüüd prohveteeringu, et Ta on algamas ülestõusmist. Kas võin sellest teiega täna rääkida? Millal Ta tõuseb üles? Piibel ütleb, et ISSAND tuleb võtma pühasid kesköö hetkel. Tahan rääkida veidi kesköö hetkest ning seejärel tulen tagasi peaasja juurde. On imeline, et Ta ütles Moosesele: Mine ja räägi Jaakobi lastele, et Ta pidi tulema neid vabastama. Ta käskis Moosesel rääkida neile, et valmistuge kesköö hetkeks! Nähes seda ülestõusmist mõistsin, et see on nüüd kesköö ülestõmbamine. Räägime nüüd kesköö hetkest ning koguduse ülesvõtmisest. Palve on, et kõik pääseksid sisse taevasse. Halleluuja. See on minu palve, et kõikidele antaks võimalus pääseda sisse, kuid Te peate selleks valmistuma. Sel põhjusel ma pean minema Slovakkiasse, Sloveeniasse, Venemaale ning igasse paika, et kõikidele antaks võimalus teada. Kui teate ja tahate valmistuda, siis valmistuge, aga kui te ei taha, siis ka see on okei. Vähemalt olete teadlikud. Halleluuja! Halleluuja. Kas kõik on rõõmsad? Mina olen rõõmus! Sest tajun, et oleme tegemas erilise kvaliteediga võite. See on tohutult suurepärane asi eurooplastes, et nad alati teevad kõike hästi, väga tõsiselt. Kui korra räägid neile tõtt, nad võtavad seda eriti tõsiselt ja valmistuvad! Teine Moosese raamat 11:4-7, kallid inimesed. Siin ISSAND räägib sellest, kui Ta tuleb kesköö hetkel päästma Iisraeli. Ta ütleb:
„4 Ja Mooses ütles: „Nõnda ütleb Issand: Keskööl ma lähen läbi egiptlaste keskelt: 5 Egiptusemaal peavad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva vaarao esmasündinust kuni käsikivitaguse teenija esmasündinuni, samuti kõik kariloomade esmasündinud.“

See hämmastas mind suurel määral, sest Ta ütles, et Ta tuleks ja lööks maad ning kõik esmasündinud tapetakse, sureksid. Seejärel Ta ütleb: kuninga esmasündinust alates orjatari esmasündinuni. Tean, kes olid orjad Egiptuses.Ta ütleb, et Ta ei tee vahet kellelgi, kui Ta lööb maad. Ta ütleb, et kuninga esmasündinust alates orja esmasündinuni välja! Kas tead, et tollel ajal Egiptus oli superriik. Minul on üks probleem: Tean, kes olid Egiptuses orjad – Jaakobi koda. Jätkates lugemist esitleb Ta midagi tõeliselt võimast. Miks Ta ütleb, et tuleb lööma kõiki esmasündinuid kellelgi vahet tegemata? Sest patu palk on surm! Sest JEHOOVA JUMAL on püha. Loeme lisa:

„6 Siis on kogu Egiptusemaal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam. 7 Aga ühegi Iisraeli lapse vastu ei liiguta koergi oma keelt, ei inimese ega karilooma vastu, et te teaksite, et Issand teeb vahet Egiptuse ja Iisraeli vahel.“ (2.Moos. 11:4-7).
See on väga ilus. Kergendus meile. Sest esimene osa ütleb, et „tapan kõik“. Nüüd olen rõõmus kuuldes, et ISSAND ütleb tegevat eraldamise Iisraeli ja Egiptuse vahel. Miks JUMAL teeb eraldamise Iisraeli ja Egiptuse vahel? Miks? Seal JUMALA ülasaali õigussaalides, kus õigus sünnib. Kohus oli langetatud, mis ütleb, et patu palk on surm. See kohus, mis on langetatud Taeva õigussaalides, ütleb, et patu palk on surm. Kui see kohus oli langetatud, siis KRISTUS, JUMALA Tall, KRISTUS elava JUMALA Poeg, JUMALA pere esiklaps astus esile ja tõstis käe, öeldes: Kui patu palk on surm, siis tahan maksta lunaraha JUMALA pere nimel! Justnagu keegi maksaks sinu eest õiguse lunarahad ja ütleks, et vabastage teda.

Kohus oli langetatud seal JUMALA ülasaali õigussaalides. Kohus oli langetatud ja ta ütles, et patu palk on surm. Just sel hetkel MESSIAS astub esile ja ütleb, kuid JUMALA perest mina maksin lunaraha! Kes on siis JUMALA pere? JUMALA pere on Kristuse kogudus, kuid enne kogudust tuleb Iisrael. JUMALA pere on Iisrael ja kogudus. Ta astub esile pere esiklapsena öeldes: Mina maksan. Nii tehes Ta maksis lunaraha. Sel põhjusel – kui Ta oli tulemas Egiptust lööma – ütles Ta JUMALA perele ehk Iisraelile, et neil tuli vaid leida veatu tall ning ohverdada selle veri sümbolina sellest ohverdamisest, mis oli toimunud. See on tähtis, jälgige, kuidas valmistuda. Ta ütleb, et nüüd MESSIAS on ohverdanud iseenda JUMALA pere nimel, sest MESSIAS on JUMALA pere esmasündinu. Kui ISSAND tuleks lööma kõiki Egiptuse esmasündinuid, siis JUMALA pere esmasündinu oleks juba ohverdatud, sealt maailma loomisest alates.

Ta ütleb, et JUMALA perele see on sümbolina verest ning täiuslikust veatust Tallest. Vaata, teie esmasündinud saavad olema kaitstud, sest JUMALA esmasündinu on juba ohverdatud. Ta oli öelnud, et tuleks tapma kõik esmasündinud ning hiljem Ta ütles, et Ta teeks siiski eraldatuse Egiptuse ja Iisraeli vahel. Tähendades, et Egiptuses oli pattu ja kui patt on toimunud, siis patu palk on surm. Ei ole vahet, kelles oli küsimus, pole tähtsust, kes sa oled. Patu palk on surm. Siiski ütleb Ta, et kui keskööhetk saabub, siis Ta teeb eristamise Iisraeli ja Egiptuse vahel. Ta ütleb, et see eristamine võib toimuda ainuüksi – ei Iisareli pühaduse pärast, ei Iisraeli õigsuse pärast, ei Iisraeli sirgeselgsuse pärast, EI! Sest Iisraelgi võttis osa samadest pattudest Egiptuses. See on lihtsalt ainuüksi TALLE VERE tõttu. Nii nad valmistusid keskööhetkeks.

Minu meelest oli imeline, kui nägin Pilve tõusmas, sest see rääkis mulle, et see võib toimuda ainuüksi keskööhetkel. Vaadates, kuidas Iisrael valmistus, sain sõnumi kogudusele. Teisiti öeldes saab olema süülise patuse surm, sest patu palk on surm. Saab olema kas süülise patuse surm või siis saab olema süütu patuoina surm! Kas mõistsite? Sel põhjusel ISSAND ütleb kogudusele, et süütu patuoinas suri ju teie jaoks! Tema nimi on JEESUS. Ta on JUMALA pere esmasündinu. See tähendab, et kõik, mida sa pead tegema valmistudes selleks pühaks ülesvõtmiseks, on tagada, et keskööhetk saabudes ISSAND leiaks sind kaetuna täiusliku, süütu, veatu, laitmatu patuoina verega. Kui mulle on näidatud Auhiilgust tõusmas, tähendab, et see on JEESUSE Vere hetk ja just seda sõnumit Ta saatis mind teile jutlustama. Kindlusta, et oled peidetud Jeesuse verega.

Olles pastor praegusel hetkel, kindlusta, et katad koguduse JEESUSE VEREGA. Kindlusta, et jutlustad JEESUSE Verd sel hetkel! Miks? Sest Ta ütleb, et JEESUSE veri on lõplik ohver. Ei ole midagi muud. See on kõigest võimsaim. ISSAND on läkitanud mind küsima teilt: 1) Kristuse kogudus, sealt alates kui võtsid vastu JEESUS KRISTUSE ISSANDAKS, kas oled olnud teadlik, et MESSIAS on tulemas? 2) Kas tead, et see on Vere hetk? 3) Kas oled tõeliselt kaetud JEESUSE Verega?
Ta ütleb, et JEESUSE täiuslik Veri on kõigist võimsaim ohver ja sel on kõigist kõrgeim vägi. Kui oled kaetud JEESUSE vägeva verega, sinu identiteet muutub! See peab muutuma! See tähendab, et kui sina olid maailmas ja JEESUSE täiuslik veri on pesnud sind puhtaks. Seejärel, kuigi sa elad edasi selles maailmas ja liigud selle tänavatel ning kuigi vaenlane otsib sind ja võib isegi liikuda sinust mööda, ta siiski ei saa sind näha! Sest sinu identiteet on muutunud ning vaenlane ei suuda sind isegi mitte näha! Täiuslikul JEESUSE verel on maksimumvõim! See ei ole fiktsioon. Sel on tõeline vägi muuta patune maailma laps JUMALA lapseks, pimeduse laps valguse lapseks, patu ori õigsuse teenijaks. Sellel on vägi muuta identiteeti. Sel põhjusel on põhjendatud, et ISSAND on läkitanud mind teie juurde küsima küsimusi. Kristuse kogudus, sealt alates kui võtsid vastu JEESUSE, kas oled tõeliselt peidetud JEESUSE verega?

Kui vaatad kogudusse juhatavat ust ja diskole juhatavat ust tänaval ning inimesi, kes lähevad neist ustest sisse, siis ehk põlvitad ja küsid ISSANDALT, kumb neist on kogudus? Sel põhjusel tulen. Tulen kaitsma ISSANDA verd. Ütlete, et JEESUSE veri on nõrk! Kui vaatan, kuidas kristlased elavad päästet siin maal, kuulen neid nutmas JUMAL-ISALE: ISSAND, esimene Golgata ei olnud piisav! Läkita JEESUS tagasi ristile! Vaata oleme koguduses, aga me pole vabastunud patust. Sellist kuulen. Enne saabumist ISSAND näitas mulle paljugi Vaimus ette. Näed siis kogudust, mis ei ole veel vabastatud. Nad joovad veelgi alkoholi, suitsetavad, jooksevad naiste järel, elavad üheskoos ilma abieluliiduta, õpetavad liberaalteoloogiat ja midatahes. Kui nägin seda, mõistsin kogudust kerjamas JUMAL-ISA, läkitamaks JEESUS tagasi ristile! Nad räägivad ISSANDALE, et esimene Golgata ei olnud piisav. Te lööte JEESUSE risti teist korda. Kui JEESUS vaatab kristlaste ebapüha elu siin, kui Ta vaatab pastoreid juhatamas ebapüha kogudust, siis JEESUS kuuleb naelutamise häält uuesti.

Kas mõistsite nüüd, miks Ta on tulnud? See ei ole nali. Tõe hetk on koitnud. Sel põhjusel kutsun seda suureks koguduse ärkamiseks. Kui sa võtad vastu JEESUSE vere, see muudab elu igaveseks. Kui sul oli viis suitsetada, juua või olid seksuaalpatus, pornograafias, nüüd sind ei leita enam sealt. Pea meeles, et see on kõigist suurim ohver, see lõplik ohver. Sel on vägi muuta sind. Kuid ISSAND näitab mulle alati seda, kuidas Euroopas pastorid on hädas pornograafia ja alkoholiga. Nad ütlevad: ISSAND, sa pead saatma JEESUSE tagasi ristile. Vaata esimene Golgata ei olnud piisav. Vaata esimesel verel ei ole väge. See ei ole muutnud mind. Sel põhjusel naised võivad tulla siia ja istuda väga lühikestes miniseelikutes. Nad näitavad just samasugustena nagu need, kes ei ole veel vabastatud maailmast. Maailm on tulnud sisse kogudusse. JEESUS nutab.

Eile jagasin teile seda, kuidas ISSAND tuleb kohtuma minuga – korra Ta kõndis mu juurde läbi Taeva – alati esimesena näitab Ta naelteläbistusi. Nii Ta ütleb: Jookse ja küsi neilt, miks olete unustanud selle nii ruttu? Mina, ISSAND, olin traumeeritud sellest, kuidas mind piinati. Ei või seda iialgi unustada. Kui Ta näitab mulle naeltest läbistatud käsi, Ta ütleb: jookse ja küsi neilt, miks? Miks te pole teadlikud, et kui vaatan kogudust, ma armastan neid ja mulle tundub, et ma peaksin minema tagasi ristile nende pärast. Siiski mine ja räägi neile, et sel korral on minus vigu. Kui kõvasti ma ka tahaksin minna tagasi, ISA ei saa seda lubada, sest ma ei ole enam veatu. Räägi neile jälgedest, mille tulemusena minus on viga. Räägi neile, et tahaksin minna tagasi teie pärast, sest nad vajavad teist lunastust. Armastan neid, mistõttu võiksin teha seda nende pärast, teeksin seda uuesti päästes neid! Kui tulin, olin heakskiidetav ohver, sest minus ei olnud viga. Nüüd minus on siiski viga, sest läksin ju ristile. Ei või enam olla heakskiidetav ohver. Kui Ta näitab mulle naelteläbistusi kätes, Ta ütleb, räägi neile, et nad sündisid uuesti esimesest Golgatast, seega ei saa enam minna ristile uuesti! Seda ei lubata! Kristuse kogudus.

 

NÜÜD ON HOMMIKUKASTE AEG

 

Kas võin minna edasi? Kui Jesaja nägi Auhiilgust, ta tallendas nähtud Auhiilguse Jesaja 26. Kui Jesaja nägi seda Visiiti, iseloomustab ta selle Visiidi olemust ja eesmärki. Jesaja tallendas selle Jesaja 26. Halleluuja! Kui ilus aeg koguduses vestlemaks mõrsja puhastamisest. Halleluuja. See on mulle suur au ja õnnistus. Kui suurepärane. Me saame mäletada neid päevi, päevi, mil valmistusime ISSANDA jaoks ja see ei olnud ilmaaegu. Taevas me tähistame! Ta ütleb:

„19 Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Ärgake ja hõisake, põrmus lamajad! Sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud.“ (Jes.26:19).

Kui Jesaja näeb seda Visiiti, siis esimese asjana Jesaja näeb, mida see Visiit kaasa toob: TOOB TAASSÜNNI. Kui kuuled Jesajat kirjeldamas Visiiti, Jesaja kutsub seda hommikukasteks. Selles sisaldub nii palju informatsiooni. Jesaja ütleb, tulge nüüd ja hõisake rõõmust, sinu ristimine on värske nagu hommikukaste, kaste on saabunud, hõisake rõõmust, pidutsege! See räägib sinule, et Jesaja on põhimõtteliselt näinud kahte ajajärku. Jesaja nägi, kuidas nad ootasid pikka aega seda hommikukastet ja kui kaste lõpuks tuli, suur rõõm ja pidutsemine puhkesid. Seda oli oodatud nii kaua. See tähendab, et Jesaja pidi nägema suletud taevast. Kui Taevas avanes, siis ´hõisake rõõmust´! See on saabunud. Jesaja kutsub seda värskeks nagu hommikukaste, sest hommikukaste on värske. Hommikukaste on ka lühiaegne. See tähendab, et Jesaja ütles: olge ettevaatlikud, kui see kaste tuleb, lühikese aja pärast see tõuseb üles. Seega, võtke kinni selle eesmärgist ja kasutage seda kiiresti valmistumiseks. Teate, kui lühiaegne on hommikukaste ning kaob kiiresti. Vaadake, mida Jesaja näeb lõigus 20.

„20 Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant, peitu üürikeseks ajaks, kuni raev möödub.“ (Jes. 26:20)

Kas mäletad neid ruume, mida JEESUS läks valmistama, nii kui Johannese 14.peatükis räägitakse? Ta ütleb, lähen ISA juurde ja Minu Isa majas on palju eluasemeid. Ta läheb teile valmistama aset.
„1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! 2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?“ (Joh. 14:1-2)?

Meie JUMAL tunneb igaühte teist nimepidi. See tähendab, et kui sinu nimi on Paul Onjoro, Ta on valmistanud sulle ruumi, kus saab lugeda ´Paul Onjoro´! Kui sinu nimi on Eva Myrberg, siis hoone on valmistatud Evale. JUMAL ei valmista ühte tuba kahele, ei, ei, ei! Ei minu JUMAL, ei meie JUMAL! Igaühele on tuba valmistatud. Igale kristlasele on tuba valmistatud. Tahan minna Taevasse! Ole hoolas, et sa ei jända päästega. Kas te mõistsite mind? Sest on olemas teatud hoone valmistatuna just sinu jaoks, ega ole olemas kahte sinusarnast. Kui oled uuestisündinud ja jändad päästega, see solvab mind. Ta ütleb: mine minu rahvas, kohtad ´minu rahvas-kogudust´ uuesti. Kohtad JUMALA valituid uuesti. ” Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant”. Jesaja näki neid ruume, mida JEESUS läks valmistama. Jesaja nägi, kuidas kogudus lõpuks läks sisse nendesse ruumidesse. Vaadake, mida Jesaja näeb taas:

„20 Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant, peitu üürikeseks ajaks, kuni raev möödub.“ (Jes. 26:20).
Jesaja näeb ust suletuna. Jesaja näeb, et kui hommikukaste saabub ja Ta tuleb valmistama kogudust, see on ühtlasi ka teadaanne ja hoiatus. Taevad on nüüd avatud, kuid ole ettevaatlik: See kaste on lühiaegne. Mistahes hetkel võidakse uks Taevasse sulgeda. See on nüüd see sõnum. Kui näed mind siin rääkimas sellest Visiidist, võid põhimõtteliselt ütelda, et ISSAND on läkitanud mind Euroopasse jutlustama, et uks suletakse peagi. Halleluuja. Sel põhjusel tuleb meil kasutada rohkem aega ja valmistada iseennast ette pääsemaks Taevasse sisse. Imeline, kuidas Jesaja näeb neid minemas sisse ja seejärel ust sulgumas. Probleem on see: Kui Taevas sulgub, kummal poolel oled? Kas sa saad olema seal teisel poolel või siin poolel? Pidage meeles, et need, kes pääsevad sisse, saavad istuda seal ja räägivad teist, kes olete jäänud järele. Nad ütlevad: ei või uskuda, et see ja see ei suutnud pääseda sisse. Ei või uskuda, et minu pastor jäi järele!

Olen näinud maailma sellejärgselt, kui kogudus on võetud välja. See on nii uskumatu. Kui räägiksin sellest, see kohutaks sind tõeliselt. Ära muretse sellepärast. Selle asemel vaid valmistu ja oled hoolas, et pääsed sisse Taevasse. Ära keeruta seda inimfilosoofiat, kas see on enne ängistust, ängistuse keskel või hoopis selle järel. Piibel on väga selge. Ta ütleb, et seadusevastast inimest ei saa avalikuks enne kui kaob vahelt ära Tema, kes teda veel takistab. Sina ja mina teame, et Tema, kes teda veel takistab, on Püha Vaim. Me teame, et te olete Püha Vaimu püha asupaik. Püha kogudus on Püha Vaimu püha tempel. Kui püha kogudus võetakse, see tähendab, et ka Püha Vaimu asukoht võetakse ära teelt. See tähendab, et armu ajajärk lõpeb. Püha Vaim on ka võetud üles.

Ära muretse Euroopas filosoofia, teoloogia ja psühholoogia üle. Muretse vaid ühe asja pärast: ISSAND on juba kuulutanud, et MESSIAS on tulemas. Kuidas valmistuda, on meile väga selge: hülgad patu ja valid pühaduse. Luba JUMALAL õpetada sulle, mis on patt sinu elus. Samm sammult Ta näitab sulle. Ta ütleb: Heida see viinapudel kõrvale, heida need tubakad välja. Ta õpetab sulle korraga ühte asja, mida puhastada välja elust. Me teame, et igal inimesel on võimekus teada, mis on patt. Tõepoolest, kui soovid pääseda sisse, võid valmistuda ja pääseda sisse Taevasse. Jesaja ütleb:

„20 Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese tagant, peitu üürikeseks ajaks, kuni raev möödub. 21 Sest vaata, Issand väljub oma asupaigast nuhtlema maa elanikke nende ülekohtu pärast. Siis paljastab maa oma veresüü ega kata enam neid, kes ta peal on tapetud.“ (Jes. 26:20-21).

Jesaja kirjeldab seda Visiiti. Kui prohvetid nägid seda tulevast ajajärku ette, seda Visiiti, osad neist nutsid. Nad ütlesid: Vaata, näen sugupõlve, kelle juurde Ta läheb Visiidile, kelle juurde nad näevad Teda minemas. Osad neist nutsid ja ütlesid: Ah, milline vägev sugupõlv! Ah, kui õnnistatud sugupõlv! Näen Teda minemas ja laskumas nende juurde. Sugupõlv, kes võtab vastu ja näeb MESSIAT. Ärge mängige päästega. Tean, et olete Euroopas, kuid võite elada eraldunud elu. Sa ei pea minema kaasa moraalse laostumisega. Võid eralduda ise. Jesaja ütleb, et kui see Auhiilgus tuleb, siis kõik veri, mida on valatud ja kus keegi on tapetud, paljastatakse. Ta paljastab siis patu. Kui Ta paljastab patu, siis saame teada, mis on patt. Siis me ei saa peita pattu. Kui me teame, mis on patt, võime teha meeleparanduse. Teisiti öeldes Ta tuleb süütama meeleparanduse äratust. Hommikukaste on värske ja külm. Tahad juua seda. See on janusele kogudusele. Halleluuja. See on see hommikukaste, mis hoiab lambid põlemas.

 

MINU PÜHA OMANDRAHVAS

 

Kas võime vaadata veel ühte põhjust, miks Ta on tulnud? Ta tuleb eraldama oma rahvast teistest. Teine Moosese raamat 33:14-16. Halleluuja.

„14 Ta vastas: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” 15 Siis Mooses ütles temale: „Kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära! 16 Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega, nõnda et meie, mina ja su rahvas, erineme kogu rahvast, kes maa peal on?” (2. Moos. 33:14-16)

Kas tohin selgitada seda kohta veidi! Halleluuja! Ta ütleb, et sama JUMAL, sama Pilv oli Visiidil Iisraelis, kõrbes. Minu meelest on imeline, et kui Ta laskus alla, nad mõistsid selle olevat ajaloolise. Minu meelest on imeline, kuidas nad mõistsid, et see Visiit on ajalooline. Nad mõistsid, et see ei ole väike asi. Nad ütlesid, et kui JUMAL Ise, JUMAL-ISA on nüüd olnud meie juures kõrbes Visiidil ning me oleme siit lahkumas, siis kuidas kõik inimesed seal väljaspool üle maailma teavad, et JUMAL-ISA on tõepoolest olnud meie juures Visiidil. Kuidas? Sest nad teadsid, et see on suur asi. See ei ole mingi ülepeakaela toimunud juhtum ja lihtsalt minnakse edasi. Ei! Nad mõistsid, et see jätab nende ellu püsiva jälje. Sel põhjusel nad küsisid: Nüüd, kui Sina ISE oled olnud meie juures Visiidil ja nüüd, kui oleme minemas siit välja, mis saab tegema meid erilisteks ning eraldama meid nendest muudest maailma inimestest?

Mooses teadis selle olevat ajaloolise ja väga tohutu sündmuse. Siiski ma ei tea, mida Mooses ootas. Vahel me oleme selline kiire-sugupõlv: kasutame mikrolaineahju, Facebooki, kõike mida saab kiirelt, Twitteri kiirsõnumitega suhtlemist. Oleme kiire-sugupõlv ning vahel ootame, et ka JUMAL annab meile kõike kiirelt. Sellised inimesed me oleme. Kuulake, mida ISSAND ütleb. Kuulake seda vastust, mille Ta andis Moosesele. Kas mäletad, kui Ta rääkis Moosesele, et nad ei tohiks isegi mitte puudutada mäe alaosa, kui Ta oli mäel Visiidil. Kas mäletate, kui Mooses läks selle põleva põõsa suunas ja kuuldus Hääl: Ära tule lähemale! See paik on nüüd püha maa. ISSAND ütleb põhimõtteliselt, et millal tahes Ta otsustab olla Visiidil teatud paika, siis ilmub sinna majesteetlik Taeva kohalolu. Kui see juhtub, siis JEHOOVA taevalik kohalolu pühitseb vahetult selle paiga. Seejärel Ta kuulutab selle paiga pühaks maaks, põhinedes Tema Visiidile. Inimestele, keda leitakse sealt Visiidi paigast, pühalt maalt, antakse töö, püha teenimine! Sel põhjusel kuuled ISSANDAT ütlemas ´austus´! Nüüd võid mulle läheneda vaid aukartuses. Kingade äravõtmine tähendab püha teenistust, püha kiitust, püha teenimist. Inimestele, keda leitakse sealt Visiidi paigast, antakse töö, ja see on püha teenimine, kiitus ISSANDALE. Kui nad otsustavad teenida pühalt, kuuled ISSANDAT ütlemas: neist on tulnud Tema omandrahvas. Nende püha teenimise tõttu kuuled ISSANDAT ütlemas, kuigi ma lõin kõik maailma rahvad, minu jaoks te olete valitud rahvas, omandrahvas, püha rahvas. Just seda Ta kuulutab.

Nad on nüüd omandrahvas, sest nad on kaasatud pühasse teenimistöösse. Teisiti öeldes: nad on JUMALA püha rahvas. Kui nad on kaasatud seesugusesse tegevusse ning JUMAL on teinud nendest omandrahva, vaadake, mis neile juhtub. See on see dokument ja identiteet, mida nad kannavad. Kui nad on kaasatud selletüübilisse teenimisse toimunud JUMAL-ISA Visiidist: 1) Siis nende kõnd automaatselt muutub. 2) Nende kõne muutub. 3) Nende teenimine, kiitus on muutunud. 4) Nende jutlused muutuvad. 5) Nende paastumine muutub. 6) Nende söömine muutub. 7) Nende kaaskond muutub. 8) Nende riietumine muutub. 9) Nende pääste muutub. 10) Nende saatus muutub. Näed, et nad on nüüd matkal Taevasse! Nende mõtted muutuvad. Nende meel muutub.

Ta rääkis Moosesele, et inimesed seal maailmas näevad, et kõnd on muutunud, kõne on muutunud, kiitus on muutunud, sõnad on muutunud, riietumine on muutunud, sõbrad on muutunud. Töökohal kolleegid ütlevad: Lähme lõunale McDonaldisse. Vastad, ei, ei, ei – täna ma paastun. Nad saavad näha, et isegi sinu riietumine on muutunud! Lõuna ajal nad lähevad naiste grupis rääkima meestest. Sina taas jääd tööruumi laua äärde lugema Piiblit ja kirjutama märkmeid sellises rütmis nagu oleks kiire! Kui nad vaatavad päästet, siis sinna ei kuulu enam alkohol ega ebamoraalsus. Nad näevad, et pääste on muutunud. Kui nad vaatavad seda suunda, kuhu oled minemas, siis nad näevad sinu saatust muutununa. Riietus on muutunud. Sõbrad on muutunud. Pääste on muutunud. Siis nad ütlevad, et tõepoolest JUMAL on olnud Visiidil nende inimeste juures! Halleluuja! Sel viisil nad saavad teadma, et Mina JEHOOVA olen olnud Visiidil nende juures. Ei ole olemas mingit ´kiirparandust´. Ei ole mingit identiteedikaarti anda sinule, mida võid vaid läbi vedada. Ta ütleb, et mitte keegi, kes kohtab Auhiilgust, ei püsi enam samana!

Keenias nad teavad seda, sest seal doktorid ja juhtivad vanemarstid, kes on vastutavad AIDS-i hooldamise eest ning seotud rahvusliku AIDS-i programmiga (NASCO), nad võivad nüüd omavahel kohtuda ja vestelda JUMALAST. Nad saavad nüüd kohtuda ja rääkida minu JUMALAST. AIDS-i osakonna arstid ütlevad: Minul oli nii ja nii mitu patsienti hooldusprogrammis, kuid nüüd need ja need AIDS-ist paranenud inimesed on kukkunud sellest programmist välja! Vau! Minu JUMAL! See on nüüd tõsi, et nad võivad meid vaadata ja öelda, JUMAL-ISA on olnud nende inimeste juures Visiidil! Jutlustan teile, mida praegu on juhtumas ja tuleb juhtuma ka siin! Arstid sügavad oma pead, öeldes, et see pole arstiteaduslikult võimalik. Selles protsessis nad saavad leidma iseennast rääkides minu JUMALAST. Tema on kõigist kõrgeim JUMAL. Ei ole teist seesugust Jumalat kui TEMA. Keenias Tema on ainus JUMAL, ja ainult Tema võib muuta AIDS-positiivse vere AIDS-negatiivseks!

Just enne kui tulin siia, pastorid soovisid kohtuda kellegagi eelmistes koosolekutes paranenud inimestest. Need olid kaks noort meest, Walter Sirengo ja Obingo, ning nendega oli kaasas ka halvatud Njambura, kes tõusis ja läks kõndima 27.6.2009. Olen nii üllatunud, sest aastast 2009 on pikk aeg. Seejärel meil on olnud väga palju tervendamiskoosolekuid ja ISSAND on tervendanud tohutult teisigi halvatuid, kuid Njambura tuli külla. Pastorid tõid neid ja piiskopid tõusid üles ning ütlesid: Jumalamees, vaata Obingo on nüüd üleskasvanud noor mees ja õpib kõrgkoolis. Ta sündis AIDS-positiivsena ja võttis ravimeid, kuid lõpuks ISSAND tervendas teda ning muutis tema vere. Seejärel ta lõpetas ravimite tarvitamise. Nüüd ta on kõrgkoolis ning on kasvanud noormeheks, justnagu Walter Sirengo. Nad ütlesid, et JUMALAMEES, isegi kõige viimasema testi järgi nad on endiselt negatiivsed!

Te teate, et olen väga tihedas programmis, sest ISSAND läkitas mind puhastama kogudust. Ootuspäraselt, kui keegi terveneb, saadan neid alati tagasi oma arsti juurde. Sest kui ISSAND tervendab sind, siis sinu oma arst uurib sind ning tal saab olema kaks eri dokumenti. Mina räägin JEESUSEST, minu JEESUSEST. Kui ISSAND tervendab sind, siis sind palju aastaid tundnud ja hoidnud arstil saab olema nüüd kaks eri dokumenti, ning see arst tuleb juurde, öeldes: JUMALAMEES, me ei ole näinud sellist asja enne. Ning selles protsessis nad võtavad vastu JEESUSE. Selles protsessis saame rääkida JUMALAST.

Seega kui tahad teada, mis eraldab meid kogu muu maailma inimestest, siis see on pühaduses liikumise ilu. Ta ütleb, et võid selliselt kanda ISSANDA Visiiti. Kui selletüübiline Visiit tuleb, vaid pühadus võib kanda Visiiti. Ilma pühaduseta see variseb kokku. See on nii ilus, kuidas vanad arstiteaduse doktorid räägivad nüüd üheskoos sellest inimrühmast. JUMAL on Visiteerinud nende inimeste juures. Ei tea, mida Mooses õigupoolest otsib? Teil on siia vastus: Kui teie juures on Visiteeritud nii ajalooliselt, siis sa ei tohi enam pöörduda tagasi jooma viina ja veini, ei! Sa ei või enam kuidagi pöörduda vaatama maailmalikke filme kodudiivanilt! Sa ei või enam käia väljas suitsetamas ülistuskooris laulmise vaheaegadel. See ei ole võimalik.

Kui nad saavad näha, et su kõne on muutunud ja oled visanud telefoni SIM-kaardi minema ning vahetanud selle teise vastu, sest sinu sõprusringkond on ka muutunud. Sinu söömisharjumused on muutunud, mõtted on muutunud: Paastud sagedamini. Nad näevad, et ka riietumine on muutunud, mõtted on muutunud ja kaaslased on muutunud. See Sõna, mida jutlustad, on nüüd: püha, püha, ole püha ja tehke meeleparandus! Jutlused on siis muutunud. Kõik, mida ütled, on: pühadus, pühadus! Kui nad vaatavad sinu päästet, nad tajuvad, et vau, too pääste on tõesti muutunud. Kui nad vaatavad seda suunda, kuhu oled teel, nad näevad, et saatus on muutunud. Vau, selle isiku juures on oldud Visiidil. Halleluuja. Tulen siia tooma ISSANDA Visiiti. Olen rõõmus, sest ei ole teinud kompromisse siin JUMALA Sõna suhtes. Olen andnud Sõna teile kartmata avalikku arvamust. Andsin selle teile ilma kompromissita ja homme, kui lähen, süda on täitunud rõõmuga. Tean, et ma pean tulema tagasi. Need inimesed siin vajavad ISSANDA tervendamist. Halleluuja.

 

KÕNDIMINE KOOS JUMALAGA

 

Ta tuleb liikuma, kõndima koos kogudusega. Esimene Moosese raamat 3:8. Ta ütleb:

„8 Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.“ (1.Moos. 3:8)

See on väga võimas. Kuulake mind, kallid inimesed. Aadam ja Eeva olid koos JUMALAGA aias kõndimas. Tegelikult, kui lähed vaatama tavalisest sõnaraamatust sõna ´Eedeni aed´, siis näed ilmalikku sõnaraamatut ütlemas: paradiis ja koht, kus asub Elupuu ning see on suurima võimaliku õnnistuse ja rõõmu paik. Kui vaatan ilmalikku sõnaraamatut, kuidas see kirjeldab Eedeni aeda, olen imestunud, sest märkan neid kirjeldamas Taevast. Me kõik teame, et Paradiis on Taevas. Seal on Elupuu, mille lehti söödes sa ei sure. Koguduse loomise esialgses plaanis JUMAL lõi koguduse algul selle eesmärgiga, et kui nad kõnnivad koos JUMALAGA ustavalt ja kuulekalt, siis surma ei oleks üldse selles ühiskonnas. Paradiis – see tähendab, et Taevas oli siin. Halleluuja.

Kui nad läksid pattu, siis Tema samme kuuldes nad jooksid peitu. Varem olid nad alati kõndinud koos JUMALAGA päeva jaheduses. Paljudel kordadel Ta kõnnib kaasa öistes unedes. Normaalselt Ta on paremal poolel, kust Tema Hääl tuleb. Samal viisil nagu Ta näitab ja avaldab minule vajalikku inimestest ja pastoritest siin, Ta tuleb rääkima ka öösiti. Sa ei saa peituda ISSANDA eest. Kui sinul on ISSANDA kartus, sa ei või puutuda pattu. Rahulolu leidmine koos JUMALAGA kõndimisest on nii tohutu suur. See pole võrreldav raha ega millegi muuga siin maailmas.

Aadam ja Eeva kõndisid koos JUMALAGA päevast päeva. Kui nad olid sõnakuulmatud JUMALALE, nad komistasid ja kukkusid ning saabus surm. Kaks Keerubit põlevate mõõkadega asetati aia idapoolsele väravale – kohus! JUMAL tahtis tõestada, et plaan A on toimiv. Ta tahtis tõestada, et vaenlane/ saatan on valetaja, ning siis kohtas ISSAND Eenokit. Loeme 1. Moosese raamatust 5:21–25. Halleluuja.

„21 Kui Eenok oli elanud kuuskümmend viis aastat, siis sündis temale Metuusala. 22 Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga kolmsada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 23 Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi kolmsada kuuskümmend viis aastat.
24 Eenok kõndis koos Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. (1.Moos. 5:21–24)

Kui loed Eenokist, märkad, et teda tuntakse kahest asjast. 1) Tema usust, sest tal oli tohutu usk. 2) Kuigi ta kõndis koos JUMALAGA, ta veelgi otsis jätkuvalt JUMALAT, enam ja enam. Ta juba kõndis koos JUMALAGA, kuid iga päev ta otsis ja tahtis JUMALAT rohkem ja rohkem! Olen uuesti ümbersõnastanud Lõpuaja taassünni eesmärgi tuginedes sellele, mida olen näinud. Lõpuaja taassünd tähendab nüüd mulle järgnevat: Ei ainuüksi seda, et lugematul hulgal inimesi pöördub tagasi JEESUSE juurde, vaid ka inimesi, kes on üha enam ja enam janusemad ja janusemad JEESUSE suhtes! Olen näinud seda Keenias. Nad on tõelises janus. Isegi juba miljonid inimesed kuulavad Keenias seda otseülekandena. Lõpuaja Taassünd tähendab janu, pühaduse janu, inimesed on janused JEESUSE suhtes. Ta on nende juures Visiidil, kuid nad on veelgi enam janused Temast ja soovivad veelgi enam!

Eenok kõndis koos JUMALAGA päevast päeva ja oli üha janusem JUMALA järele, iga päev enam ja enam. JEESUS kirjeldab ülestõmbamist, keskööhetke, Matteuse 25:1–13. Ta kirjeldab seda pulmapeona. Pidu, banketilaud on paik, kuhu janus ja näljas inimesed lähevad sööma ja pidutsema. Kui oled tõelises janus JUMALA järele maailmas, ning lähed Taevasse, siis janu muutub rahuloluks! Saad istuda Taevas ja ka ISSAND istub seal! Kui suurepärane ning ülistad seal ISSANDAT. Eenok käis koos JUMALAGA ja ta oli kogu janune JUMALA järele. Sinnamaani kuni ISSAND ütles: Oled saanud piisavalt. Et oled liiga janune JUMALA järele, võtan sind üles olema koos minuga. Kas siin on kedagi janus JUMALA järele? Tahate tõeliselt pääseda sisse Taeva Kuningriiki, kas pole? Minagi tahan pääseda sinna sisse. Halleluuja! Olen näinud Taevast. Tema, kes teiega räägib, on näinud mitu korda Taevast. Sel põhjusel alati ütlen, et kui te isegi veidi teaksite sellest, mida olen näinud, loobuksite kõigest ja valmistuksite Taeva jaoks. Halleluuja.

 

Vahel see ilus elu, mida elate siin Euroopas, on väga petlik. See võib valetada sulle ning hoida sind eemal taassünnist. Euroopas on teil isegi seadusi, mis seisavad vastu taassünnile. Euroopas on seadusi, mis takistavad taassündi. Keenias nad hakkavad ülistama staadionil ISSANDAT, kõik ööd ja päevad järjest, isegi 3-4 päeva enne kui koosolek on ametlikult algab. Meil on tõeliselt võimas helivõimendus ning seal on lähedal kodusid, kuhu hääl kandub. Sellist ei võiks siin teha. Kas mõistsite? Sest on olemas ühiskonna seadused ja asi läheks seaduslikkuseni välja. Laps nuttis ega saanud magada ja arstid ütlesid, et laps on liiga stressis, sest on liiga kõva heli. Teie seadused ei kiida heaks minu taassünni äratust. Sel põhjusel ütlen, et olen Aafrika külade vanaaegne primitiivne jutlustaja. See taassünd on kaunis. See on primitiivne taassünd ja ustav primitiivne kogudus. Nad ainult ülistavad ning ei kanna kaasas võileiba ega Coca-Colat; nad vaid lähevad sinna kolmeks päevaks ülistama koos lastega. Nad on lesed ja vaesed inimesed Keenia maapiirkondade küladest. Taassündi on kaasatud ka arstiteaduse doktoreid, kirurge ning advokaate. Nad seisavad kõik üheskoos kogu päeva teeservadel, ülistades. Armastan vana muinasaegset primitiivset ustavat kogudust, risti ja vere kogudust! Armastan seda algset evangeeliumi, mitte modernset evangeeliumi. Oleme loomas siin tugevat põhja taassünnile. Kui tahad ehitada tõeliselt kõrget ehitust, sa pead esmalt kaevama maad tõeliselt sügavale ja ehitama tugeva vundamendi. Seda me teeme siin, loome vundamenti ja ehitame selle peale suure ehituse. Halleluuja! Eenok käis koos JUMALAGA ja pääses sisse Taevasse. Neljas Moosese raamat 9:15-23:

„15 Päeval, kui elamu oli püstitatud, kattis elamut tunnistustelgi kohal pilv, aga õhtust hommikuni oli elamu kohal otsekui tulepaistus. 16 Nõnda oli see alaliselt: seda kattis pilv ja öine tulepaistus. 17 Ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli lapsed teele; ja paika, kuhu pilv jäi seisma, lõid Iisraeli lapsed leeri üles. 18 Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed teele ja Issanda käsul lõid nad leeri üles; nad jäid leeri nii kauaks, kuni pilv seisis elamu peal.“

Vestleme siin sellestsamas Pilvest. Kui Ta tuli kutsuma mind Iisraelist, Karmeli mäelt, seesama Pilv, see seisis unes püsti siin sel viisil (viitab Pilve pildile). Ta kutsus mind kaks korda. Mitte kolm korda, vaid kaks korda. Justnagu Ta ütles: ´Mooses, Mooses´; sellest tuli klassikaline kutse JUMALA Prohvetile. Sel põhjusel kuuled: Saamuel, Saamuel. Vau! Elame muutuse päevi, muutuse aegu. JUMAL peab nüüd rääkima Kristuse mõrsjale otse. Ta ütleb:

„19 Ja kui pilv jäi elamu peale seisma kauemaks ajaks, siis Iisraeli lapsed panid tähele Issanda korraldusi ega läinud teele. 20 Kui juhtus, et pilv oli elamu peal ainult mõne päeva, siis nad jäid leeri Issanda käsul ja läksid teele Issanda käsul. 21 Kui juhtus, et pilv püsis õhtust hommikuni ja hommikul tõusis üles, siis nad läksid teele; või kui see jäi päevaks ja ööks, siis nad läksid teele pilve tõustes. 22 Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele. 23 Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad teele; nad panid tähele Issanda korraldust, Moosese läbi antud Issanda käsul.“ (4. Moos. 9:15-23)

Teine punkt, kui Ta tuli rändama, kõndima koos rahvaga. Pea meeles, et teema on: Kõndimine koos JUMALAGA. JUMAL kõnnib koos kogudusega. Kui Ta tuli, Ta leidis iisraellased raskest kohast. Ta leidis mässu. Ta leidis inimesi, nagu Korah. Nad võitlesid Moosese vastu. Ta märkas, et nad tahtsid minna teist teed ja pöörduda tagasi. Nad olid segaduses ja kaduma läinud, mässumeelsed. Neid oli vabastatud Egiptusest, kuid nad tahtsid pöörduda tagasi Egiptusesse! ISSAND märkas, et need inimesed ei oleks pääsenud kohale, kui Ta ei oleks ise neid juhatama tulnud. Kui Ta tuli, Ta leidis eest teatud liiki Iisraeli: mässulise, mässulise, tõeliselt mässulise! Kui Pilv tuli, siis Piibli kohaselt nad tulid telkidest välja ning olles seal uksel nad piilusid üles ja vaatasid, kas Pilv on veel paigal, ning seejärel nad ülistasid Teda. Kui Pilv laskus Kogudusetelgile, nad püsisid leeris. Kui Pilv tõusis, nad pakkisid ja läksid. Sellest Pilvest tuli ka nende kaitse, sest Ta juhtis neid Pilve kaudu. Nad ei olnud kunagi varem olnud sellel teekonnal. Nad vajasid siis tõeliselt ISSANDA juhtimist. Sellel ajal nad olid harjunud fokusseerima tähelepanu horisontaalses suunas, kuid kui Pilv tuli, võid isegi ette kujutada: Nad läksid alati ärgates esmalt vaatama, kas Pilv viibib veel nende kohal. Nad hakkasid arendama sellist Taevalist fookust.

Nad olid olnud varem sõnakuulmatud, kuid kui Pilv tuli, nad muutusid tõeliselt kuulelikeks. Sõnum on selge: Millaltahes Auhiilgus tuleb, see tähendab kuulekuse hetke. Kui vaatan kogudust, näen justnagu Piibel kordaks iseennast. Ta oli toonud Iisraeli Egiptusest välja maksimumvõimsusega, imede ja märkidega. Piibel ütleb, et Ta kandis neid kotka tiibadel ja siiski nad tahtsid minna tagasi! Ta tõi neid välja patust Ristil maksimumvõimsuse ja imedega. Kuid kui vaatan tänapäeva kogudust, näitab see selliselt nagu nad oleksid läinud tagasi maailma. Nad räägivad nagu maailm, riietuvad nagu maailm, söövad nagu maailm, vaatavad filme nagu maailm, joovad nagu maailm, nende lapsed paistavad nagu maailm, juuste stiil on sama nagu maailmas, kõik on nagu maailmas. Nad on läinud tagasi. Tänan JUMALAT, et Ta on tulnud. Sest Ta on tulnud koguduse maksimumvõimekuse hetkel.

Praegu kogudus võtab vastu kõiksuguseid teooriaid ja filosoofiaid. Tänapäeval, kui kogudus on kõige mässumeelsem JEESUSE suhtes. Vahel koguduses on ühiseid nõupidamisi koos eri usunditega, kus segatakse eri jumalaid. See on hetk, kus pastoritele ei meeldi pühadus. Nad ütlevad, et kui jutlustan seda evangeeliumi, siis inimesed lahkuvad kogudusest. Nad ütlevad, et kaasaja inimesed tahavad vaid magusat sõnumit ja julgustust. Nad ütlevad, et me ei või neile asetada liiga psühholoogilist survet. Sel hetkel kirik/ kogudus on mässaja. Me näeme tihedalt kehavorme esitlevaid pükse koguduses, nii et pastor saaks vaadata. Selles hetkes tuuakse koguduse teenimisse igasuguseid raamatuid. Koguduste ruume praegu müüakse maha ja asemele tuleb baar, mis sisustatakse joomise, naiste ja bordelli tarvis, kuid sinna jäetakse alati rist seinale. Kui siis keegi küsib, mille jaoks see rist on seinal? – talle vastatakse: Jätsime selle mälestuseks, sest vanasti JEESUS ajas meid kogudusest välja. Praegu oleme ajanud Tema välja! Kogudus Euroopas, olete tõeliselt mässumeelne. Olen rõõmus, et Ta on tulnud. See on kuulekuse hetk.

Kui Pilv peatus, nad seadsid leeri üles. Kui Pilv tõusus, nad järgnesid. Nii tehes nad pääsesid sisse lubatusse. See Pilv on juhtimas kogudust MESSIA majesteetlikusse Kuningriiki. Kallid inimesed, JUMAL Ise on tulnud karjatama kogudust. Me peame valmistama tee. MESSIAS on tulemas. Kui vaenlane tuli, Ta paigutas pimeduse iseenda ja Iisraeli vahele. Kuulakem ISSANDAT. Halleluuja. Olen näinud MESSIA tulemist. Olen näinud seda kogudust, mille Ta võtab. See kogudus on püha kogudus. Ei unusta seda iialgi, kui nägin, kuidas Ta võttis neid ja nad läksid taevasse sisse. Kui vaatasin, nägin neid kirgastes ihudes ülistamas Altari ees. Ei unusta iialgi, kuidas Ta ilmus taevale. Kuulsin pasunat puhumist ja häält. Tean juba, kuidas see pasun kuuldub tollel päeval. Tean juba seda Häält ja need sõnad. Kui Ta ilmus, nägin, et Tal oli kroon peas. Praegu Tal on kroon. Ta ei tule tagasi jutlustama evangeeliumi. Ta näitas mulle naeltest läbistatud käsi ning sättis krooni peas. Ta kõndis läbi Taeva ühelt poolelt teisele poolele. Kuhutahes Ta ka astus, siis jalajäljed muutusid alati Kirkuseks. Kui Ta jõudis kohale, Ta peatus ja pöördus minu poole ning näitas teist kätt ja uuesti korrastas krooni. See haaras kogu minu tähelepanu, mulle meeldis see koht, sest sain lõpuks Teda näha. Südames ütlesin ISSANDALE, et ISSAND, palun, võta mind kaasa! Seejärel Ta vaatas alla ja pöördus ja läks sisse sel viisil ning Pilv kattis Tema. Jäin sellesse unenäosse mõneks ajaks ning võin näha taas: Ülistus, Ülistus, Ülistus – need majesteetlikud Kirkuse jalajäljed.

Seejärel ärkasin ja mõistsin, et Kirkuse Kuningas (King of Glory) tuli sellele maakerale ja tõi suursugused Kirkuse jalad siia meie tolmustele teedele. Ning me kohtlesime teda nii kohutaval viisil! Me ei pruugi kunagi saada teada pääste tegelikku hinda. Parim, mida võime teha, on austada ja vääriliselt hinnata JEESUST. Austa JEESUST sinu enda elus. Kui igaüks teist austaks JEESUST oma elus, siis valude mehel saaks olema naeratus näol.

Usun, et olete siin kõik uuestisündinud, seepärast vaid õnnistan teid ning siis lahkun. Olen teinud teile teatavks, et MESSIAS on tulemas. Olen ka rääkinud teile, et standard on pühadus. Ilma pühaduseta mitte keegi ei saa ISSANDAT näha. Tean, et taassünd on tulemas siia. Ma olen täiesti tasuta ja olen valmis tulema uuesti, võime pidada konverentsi ja kahepäevase tervendamiskoosoleku. Vaid üks elektrooniline kiri ja ma tulen. Ärge muretsege hotelli ja toidu pärast. ISSAND JEESUS magas tänavatel. Tal ei olnud kodu, kuid Ta päästis kogu inimkonna! Ta ei muutnud evangeeliumi.


Vägev Isa, õnnista neid inimesi ja too õigsus sellele maale. Õnnista inimesi õigsusega, pühadusega, et inimesed tuleksid järgima JEESUST ja ainult JEESUST. Kasuta neid astjana selle rahva taaselustamiseks. Puhasta homoseksuaalsus välja sellelt maalt. Puhasta ebamoraalsus välja sellelt maalt. Too suurejooneline taassünd sellele maale. Õnnistan nende teenimistööd. Õnnistan nende peresid. Õnnistan nende elusid. Jeesuse Vägevas Nimes. Aamen ja aamen.


Suur tänu! Aitäh! Suur tänu! ISSAND Õnnistagu teid!

 

Allikas (Aitäh!): HERRAN SANOMA EUROOPALLE: JUMALAN KANSSA VAELTAMINEN – Profeetta Dr. Owuor

ISSANDA Prohvet Dr. Owuori poolt vahendatud ISSANDA SÕNUMIT EUROOPALE (III ja IV osa, 21.4.2016, Brno)