14.3.2018 PROHVETEERING. PEATSELT TOIMUVAST KOGUDUSE ÄRAVÕTMISEST – PROHVET DR. OWUOR

 


PROPHECY OF THE IMMINENT SNATCHING AWAY OF THE CHURCH 


 

ISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA on Rääkinud tänasel hommikul. Täna, siirdudes pealelõunasesse aega. Kella 11 paiku keskpäeval. Ning asjad edenevad väga kiiresti, eriliselt kiiresti.

ISSAND paigutas mind sinna, kus ma olin ja Tema laskis minul siis äkitselt langeda. Ning siis järsku leidis aset ülestõmbamine. Ühtäkki tõmmati kogudus välja.

Uuesti. Täna, lähenedes pealelõunale, peaaegu pärastlõunal, siis seal, kus ma olin, laskis ISSAND minul langeda. Ning siis sai osaks äkiline šokk. See toimus peaaegu nagu maavärin. See oli seesugune šokk, kui toimus ülestõmbamine. Kogudus tõmmati silmapilguga välja. Aga see tähendab, et asjad edenevad ülikiirelt.

Mäletan möödunud 2017. aasta 15. jaanuari, kui ISSAND näitas minule Taeva sissepääsu. Tema tõi mind Taeva sissepääsule väga lähedale, umbes nii 20 jala kaugusele. Ning ma nägin kogudust sisenemas ja suursuguseid üles tõusmiseks mõeldud treppe.

Nüüd need kirkad trepid on juba ilmutatud ja ISSAND näitab praegu minule seda. Nüüd, lõpuks, Tema näitab minule, et kogudus tõmmatakse sellisel viisil üles.

Seetõttu ma ütlesin, et see on ülimalt kiireloomuline. Seetõttu edastasin ma vastava sõnumi raadio meeskonnale, et valmistuda praegusel hetkel. Valmistada kuulajaid ette selles hetkes. Et need, kes on targad; need, kellel on kõrvad; need, kes on kuuldel; need, kes teavad neid portaale, millest ISSAND Räägib just nüüd. Et need, kes teavad neid kanaleid, kustkaudu ISSAND praegu kommunikeerib, mille kaudu Taevas suhtleb maailmaga, et nad võiksid tulla kuulama ja kuulda, et MESSIAS on Tulemas ja et just ollakse kogudust üles võtmas.

Ja mitte keegi ei tea päeva ega hetke. Seetõttu pidin ma tulema teie juurde kiireloomuliselt. Väga kiireloomuliselt, sest see võib toimuda mistahes ajahetkel. See võib olla siit hetkest 10 aastat, 10 kuud siit hetkest, 10 nädalat siit hetkest, 10 tundi siit hetkest, 10 minutit siit hetkest, 10 sekundit siit hetkest. Sel põhjusel pidin ma tulema teie juurde ülima kiireloomulisusega. Sel põhjusel Ütlesin: väga kiireloomuline, väga kiireloomuline ja viivitamatu.

Täna on ISSAND näidanud minule taas koguduse ülestõmbamist. Tema on näidanud minule, kuidas eraldatud pühad võetakse silmapilkselt ära; nad tõmmatakse maailmast välja. See toimus peaaegu nagu klõps. See on välgatus, silmapilk, nagu maavärin. See on nagu välgusähvatus, mis toimus ning nad võeti ära. Ja mind hämmastas asjaolu, et seejärel maailm sukeldus täielikku pimedusse.

Ma näen mõningaid inimesi ümber minu, kes ei pääse sisse.

ISSAND näitab neid nüüd mulle. Sel põhjusel olen ma hoiatanud patu suhtes. Olen hoiatanud seksuaalse himutsemise ja seksuaalpatu suhtes. Näen mõningaid inimesi, kes ei pääse sisse. Ning nüüd, kui nad hakkavad kõndima pimeduses, hakkavad nad endi jalgu ära lööma. ISSAND paneb nad lööma endi jalgu vastu kive. Nad ütlevad, et nad ei näe, on liiga pime, ei suuda näha. Seega põrkuvad nad jalaga kivvi. Nad löövad endi jalgu vastu kive. Kõndides ebakindlalt, nagu nad komistaksid ja kukuksid. On liiga pime. See on kottpimedus. See on täielik pimedus.

Ning ma näen paljusid inimesi maha jäämas. Ent kogudus on ära võetud. Need, kes ei olnud pühad, kes ei võtnud omaks Jumala ees õigena olemist. Kuid kõige enam huvipakkuvam ja kahetsusväärsem on see, et ISSAND näitab minule nüüd minu lähedusest neid, kes jäid maha. Need inimesed, kes on töötanud minu ümber. Sel põhjusel ütlesin ma alati, et kui sa tegutsed koos ISSANDA KAHE TUNNISTAJAGA, koos kardetava ISSANDA PROHVETIGA, siis pead sa edenema väga ettevaatlikult ja see on tõsine vastutus. Sa ei tohi teenida, kuidas juhtub. Sa ei tohi kohelda Teda ükskõikselt. ISSAND võtab neid asju väga tõsiselt.

Ma nägin mõningaid inimesi, kes töötasid siin minu ümbruses ning kes jäid maha selle hoolimatuse tõttu, mida te näete ning milles nad vahel on. Ning see paneb imestama, miks nad nii teevad. Olen kaua aega hoiatanud. Olen öelnud, et olge ettevaatlikud. ISA jälgib teid väga tähelepanelikult.

Ent ma olen näinud, et kogudus on ära võetud. Püha kogudus. Kui siit on nüüd võtta sõnum, siis see on, et kõik inimesed üle kogu maailma, maailma neljas ääres mõistavad, et see 15.1.2017 nägemus ja Prohveteering, mille ma eelmisel aastal andsin koguduse sisenemisest Kirkasse Taeva Kuningriiki, nende sammudes Kirgastel JUMALA Treppidel; see Prohveteering on hakanud nüüd lahti rulluma ja me oleme nii õnnistatud, et ISSAND teostab ja avab seda Prohveteeringut osade kaupa.

Esimeses osas, kui Tema eile näitas minule treppe, mõistsin samas, et järgmisena järgneb ka koguduse äravõtmine. Ning ütlesin sama eilses raadioedastuses. Nüüd. Kui see päev saabus, siis Tema näitab minule, kuidas kogudus välja tõmmatakse. Tema on aeglustanud seda. Aitamaks inimesi, aitamaks Kristuse kogudust, aitamaks usklikke.

Pöörduge eemale valeprohvetitest ja nendest valedest, sellest jamast, mida nad teile seal väljas õpetavad. Palun olge pühad ja sisenege JUMALA Kuningriiki. Aeg on möödas. ISSAND on Taevatrepid langetanud alla. Tähendab, et Tema on valmis vastu võtma kogudust. Taevas on valmis vastu võtma Kirgast Kogudust.

Niisiis. Igaüks parandagu kahetsedes meelt. Aeg on nüüd möödas. Kõik inimesed parandagu kahetsedes meelt ja võtku vastu JEESUS KRISTUS ISSANDANA. Isegi kui sa oled moslem või oled sa hindu või oled sa ateist. Vaata vaid neid treppe, mis kõrgenevad üles JUMALA Kuningriigi poole ja võta vastu JEESUS ning sa sisened igavikku.

Pöörduge ära nendest, kes jutlustavad odavat armu, kes ei õpeta teile pühadust ega Jumala ees õigena olemist.

Olge pühad, võtke vastu JEESUS. MESSIAS on tulemas võtma kogudust. Trepid on alla langetatud. Ning unenäos, unenäos, selles unenäos Tema vihjas, et trepid, need trepid püsivad paigal seni kuni kogudus tõuseb sisse. See on üks osa, mille ma peaaegu et unustasin teile rääkida.

Selles samas unenäos Rääkis Tema minule, et need Tevatrepid püsivad taevas paigal ning neid ei eemaldata enne kui kogudus siseneb. Mis tähendab, et see saab toimuma peatselt, kallid inimesed. Kui palju armastust! Tema, kes Ütleb, et seda päeva ega hetke keegi ei tea, nüüd Tema aitab teid!

Tema on näinud, et koguduse olukord on tõeliselt halb. Tema aitab täita Prohveteeringut nüüd osade kaupa. Sest selles Prohveteeringus ma nägin, kuidas nad üles võeti. Kui trepid langetati alla, nad astusid treppidele. Kuid nüüd Tema armust on Tema langetanud trepid alla ja rääkinud minule, et need trepid püsivad paigal seni kuni kogudus on sisenenud. Need trepid püsivad siin taevas seni kuni kogudus astub sisse. Ning see räägib teile väga selgelt, et see saab toimuma väga kiiresti, kallid inimesed. Me ei tea päeva ega hetke, ent siiski te näete märke, et see ajajärk on siin.

Sõnum on selge. Sõnumitooja on Rääkinud. Pasun on hüüdnud.

Sel pole tähtsust, et oled politseiametnik. See ei ole oluline, oled sa pankur, teller; oled sa arst, meditsiiniõde; lendur, stjuardess, insener, ehitusarhitekt; oled vaid lesk väikeses külas, üksnes koduperenaine; oled sa töötu, palgatööline; oled haige; mis tahes. SEE EI OLE NÜÜD OLULINE.

Kõik see, mis on tähtis, on, et kõik maailma neli äärt parandagu kahetsedes meelt ning pöördugu ära patust ja võtku vastu JEESUS KRISTUS ISSANDANA. ISSAND. MESSIAS, kes suri nende eest Ristil, kes suri meie kõikide eest Ristil.

Võtku nüüd nad Tema vastu. Kõik inimesed võtku vastu Tema. Kõik rahvad võtku vastu Tema. Ning olgu igaühel võimalus pääseda sisse KIRKASSE IGAVESSE JUMALA TAEVASE RAHU KUNINGRIIKI.

Kui te ei tee seda, siis on olemas paik nende jaoks, kes ei sisene Taevasse. Seda nimetatakse põrguks. See on igavene tuli.

Mitte keegi ei taha minna igavesse tulle.

Kõik teie, kes te olete mind kuulates kuuldel, olete seal väljas ehk peaminister või valitsuse ministrid, või olete parlamendi liikmed. Sellel ei ole enam tähtsust. Kas oled arst, advokaat, kirurg, kes tahes. Töötu, külanaine, külamees, teenijanna – see pole oluline. Üksnes meeleparandus patukahetsuses.

Olgu rahvad kahetsedes meelt parandamas!

Parandage kahetsedes meelt! Parandage kahetsedes meelt ning pöörduge ära patust ja võtke vastu KRISTUS JEESUS ISSANDANA ning olge pühad! Siis te saate olla igaviku koos JUMALAGA.

ISSANDA Suu on täna Rääkinud teiega, kallid inimesed!

Ning see on Tema, keda Piibel lubas, et ISSAND saadab teile Sõnumitooja, Erilise Sõnumitooja, valmistamaks rahvaid ette selle hetke, JUMALA Hiilgava Kuningriigi jaoks. Eelkäija, kes tuleb teie juurde koos labidaga, valmistades Teed, Suursugust Teed MESSIALE. Pühaduse Maanteed, kallid inimesed.

Kas mitte ISSAND ei Rääkinud sinuga?

Shalom. Todah rabah.

 


VALMISTAGE TEE, JEESUS ON TULEMAS!


 

(Tõlge eesti keelde. 14.3.2018 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Originaalsõnum: 

PROPHECY OF THE IMMINENT SNATCHING AWAY OF THE CHURCH – PROPHET DR. OWUOR

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi


 


13.3.2018 ISSANDA PROHVETEERING. TAEVATREPID – PROHVET DR. OWUOR