17.4.2017 PROHVETEERING HÄIRE! NÄGEMUS ANTIKRISTUSE ISIKUST – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

ISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA Rääkis minule viimasel ööl ülimalt jahmatavas vestluses. Ja viimaks ISSAND näitas minule möödunud ööl antikristuse isikut. Taas. Viimasel ööl ISSAND Rääkis minule ning selle vestluse sees viis Tema mind teatud paika. Ning siis Tema paigutas otse minu ette antikristuse isiku, kes on tulemas maailma. Tema on juba maailmas, kuid ta teeb oma toimetamised siis, kui kogudus on välja võetud; eriti suure viletsuse ajal, kui tema paljastatakse. Viletsusaja viimase kolme ja poole aasta jooksul, mis on suur viletsusaeg ning kus tema saab avalikuks.

Niisiis. Viimasel ööl ISSAND JEHOOVA – Tema tõi mind teatud kohta. Ning Tema paigutas antikristuse isiku minu  lähedale, üsna lähedale; umbes 20-30 meetri kaugusele. Ning Tema näitas minule teda, tema istudes seal. Ning ta vaatas minu poole, minu suunas. Samas ma teadsin, et ta saab olema vägagi eluohtlik nendes asjades, mida ta teeb. Ent seal, kuhu Tema ta paigutas, ei suutnud ma veel näha tema täpset identiteeti. Kuid ma teadsin, et ta vaatas mind. Niisiis, viimasel ööl näitas ISSAND minule antikristuse isikut.

Ning me kõik teame neid sündmuseid, millest ISSAND Rääkis. Vaadates 2.Kirja tessalooniklastele 2.ptk., lõigetest 2-3 edasi kuni lõikeni 7, siis kuuled sa ISSANDAT ütlemas: Seadusevastast inimest ei avalikustata enne kui Tema, kes teda takistab, võetakse tee pealt ära. Samuti me teame, et Tema, kes takistab antikristuse aktiivsust ja tema isiku identiteedi avalikuks saamist, on Püha Vaim. Teame väga hästi, et ISSANDA Püha Vaim, ISSANDA Püha Vaimu asupaik, tempel, Püha Vaimu telk – lugedes Ilmutusraamatu lõiget 21:3, kus Tema ütleb: Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: Vaata, Jumala telk on inimeste juures. Vaata, Püha Vaimu telk on nüüd inimene.

Niisiis nagu Piibel ütleb, et antikristuse isik ei saa avalikuks enne kui Tema, kes teda takistab, on võetud teelt ära. Ning Kirjas Tessalooniklastele Tema viitab tegelikult kogudusele, pühale kogudusele. Ma mõtlen püha kogudust. Mitte see kogudus, kes õpetab heaolu teoloogiat, mida näed just praegu. Mitte see kogudus, kes on alistunud Jumalast ärataganemisele ja valedele, valeprohvetitele, valeapostlitele, väärale evangeeliumile, valeõpetusele, nendele õpetuslikele vigadele, mille sees nad just praegu on. Mitte see kogudus. Räägin pühast kogudusest, mis on pühendunud meeleparandusele ja pühadusele ja absoluutsele nulltolerantsile patu suhtes. Ning kogudusest, mida Püha Vaim on aidanud selle otsuse tõttu. Vastav kogudus on Püha Vaimu püha asupaik.

See ei ole see kogudus, mida sa näed seal õues alasti kõndimas; kus neil ei ole mitte mingisugust tarkust teadmaks, et kui maailm riietub alasti, siis meie ei tohi mitte kunagi riietuda alasti. Kusjuures sellel ei ole mitte mingisugust tarkust teadmaks, et JEESUS on Elava JUMALA Poeg ning Tema maksis kalli hinna selle pääste eest, mida meie veelgi kanname. Seega mitte kunagi, mitte iialgi meie ei tohi pidada iseenesestmõistetavaks kanda koos maailmaga sama identiteeti: seoses riietumisega, rääkimisega, filmide vaatamisega ja kõigis neis viisides, milles nad teostavad oma elustiili; nende niinimetatud kristlikku eluviisi, nende versiooni kristlikust elustiilist.

Ma räägin pühast kogudusest, kes on omaks võtnud meeleparanduse ning kes on kahetsenud patte. See kogudus kannab kahetsevat südant. Iga kord, kui nad teevad pattu, siis nad suudavad tuvastada, et – ei, see on vale, see on patt. Seega on nad kujundanud välja nulltolerantsi patu suhtes. Vastav kogudus – lugedes 1.Kirja korintlastele 6:19 – on Püha Vaimu püha tempel. Lugedes Ilmutusraamatu lõiget 21:3 – see on Püha Vaimu püha telk, püha asupaik. Seega Püha Vaimu asupaik siin maailmas on tegelikult KRISTUSE püha kogudus, targad neitsid. Targad, see tähendab, et nad kõnnivad JUMALA kartuses. Ning see, kuidas nad elavad oma elu siin maailmas. KRISTUSE valgus siin maailmas.

Nüüd. Kui vastav kogudus võetakse ära koguduse ülesvõtmises; kui ISSAND tuleb ülestõmbamises ja võtab välja vastava koguduse, siis Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära. Ning kuna Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära teatud hetkel toimuvas ülestõmbamise sündmuses; hetkega, äkitselt ja silmapilguga, siis – Püha Vaimu asupaiga, Püha Vaimu telgi äravõtmise tõttu on lõppenud ka Armu ajajärk. Sest ka Püha Vaimu Isik on võetud ära. Ning siis hargnevad nüüd vastavad sündmused, mis paljastavad antikristuse. Sest Tema ütleb, et seadusevastast inimest, antikristuse isikut ei avalikustata enne kui Tema, kes teda just nüüd takistab, võetakse teelt ära. Ning see toimub koguduse ülesvõtmises, kui Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära. Siis Püha Vaim Ise on võetud ära. Siis vastav inimene, antikristuse isik, saab avalikuks.

Seega, möödunud ööl viis ISSAND mind teatud paika ning Tema asetas ta minust 20-30 meetri kaugusele. Ning Tema näitas minule teda, antikristuse isikut, kes toob katsumuse maailmale. Ta isegi kirjutab alla rahulepingu Iisraeliga. Ta isegi ülendab iseend jumalaks. Ta teeb kõiksugust jäledust siin maa peal. Ning ma näen otse meie ees väga rasket konflikti peale seda, kui kogudus on ära võetud. Ning tema, kes teiega räägib, saab näha iseend keskel rasket konflikti ja vastasseisu.

See saab olema talumatu aeg, mille tunnistajaks mitte ükski kristlane olla ei tahaks. Seega kõik need, kellel on kõrvad, parandage meelt ja olge alati valmis MESSIA Auväärseks tulemiseks. Ärge olge seotud koguduse äravõtmise järgsete sündmustega.

ISSAND Õnnistagu rahvaid, maailma nelja äärt. ISSAND Õnnistagu kogudust, et nad kannaksid tarkust, kõndides JUMALA kartuses, hüljates kõik patu ning seistes alati õigena ISSANDA ees. Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Ning selliselt tehes nad väldivad ääretult suurt viletsust, mida ISSAND on minule näidanud ning vastavat sündmustikku, seda vastasseisu ja seda konflikti, millesse on kaasatud vastav isik, keda ISSAND esitles minule viimasel ööl. ISSAND Õnnistagu teid. JEESUS on Tulemas.

Shalom

 


(Tõlge eesti keelde. 17.4.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas:   www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi