28.10.2017 PROHVETEERING (Osa 1). ISSANDA NÄGEMUS GALAKTIKATE JA KOGU UNIVERSUMI RAPUTAMISEST – PROHVET DR. OWUOR

  

 

ISSAND JEHOOVA Rääkis minule eile öösel. ISSAND Iisraeli Püha JUMAL, Igavene Kuningas, JEHOOVA EL OLAM, Iisraeli JUMAL, Tema Rääkis minule eile väga vapustaval viisil. Ning JUMAL-ISA, JUMAL, ISSAND JUMAL, JEHOOVA ELOHIM, Tema tuli selles eelmise öö vestluse teises osas Rääkima minule. Tema näitas minule universumit. Ning Tema näitas minule, kuidas Tema Teenija, Tema, kes teiega just praegu räägib, raputas kogu Universumit. Ning selles väga kardetavas ja kohutavas ning šokeerivas vestluses ütles Tema: “Vaata! Minu Teenija puudutas üksnes kahte galaktikat ja kogu Maa ning kogu Universum värisevad nüüd hirmust.”

Uuesti. ISSAND JEHOOVA, Tema näitas minule eile, kuidas Tema viis mind aastakümne võrra tagasi, kümme aastat tagasi ja kuidas Tema rakendas mind kogu Universumi raputamiseks, raputades seda väga intensiivselt. Ning on teisi osasid selles vestluses, mida ma siin ei jaga. Kuid see oli väga kardetav asi, näha, kuidas Tema Teenija raputas kogu Universumit ja sealsamas vappus ka planeet Maa.

Ning siis Tema ütles: “Vaata! Minu Teenija puudutas ainult kahte galaktikat, ning kogu maakera ja kogu Universum rappus väga intensiivselt.”

Ning siis Tema ütles: “Ent mis siis, kui tema puudutaks rohkem galaktikaid?”

Mõistsin siis Teda ütlevat, et üsna peagi Tema puudutaks rohkem galaktikaid, raputamaks Taevaid Maa kohal.

Luuka 21:26 räägib väga selgelt, et Tema tõotab ilmutada Imesid Taevas, raputades Taeva struktuuri. Ning sama tõotab Tema Joeli raamatus 3:3-4. Kallid inimesed, need on kardetavad ISSANDA päevad. Need on need päevad, millele Piibel viitab, öeldes: viimastel päevadel. Tähendades, et kui MESSIAS on just saabumas, kui MESSIA päevad on käes, need on tulnud lähedale. Ning meeleparanduse Sõnum on kuulutatud, seda kuulutatakse veelgi. Jumala ees õigena olemisse tagasipöördumise Sõnumit kuulutatakse veelgi. Sõnumit pühaduse aardest kui ühest kõige tähtsamast Taeva standardist kuulutatakse kuni maa äärteni välja. Heebrealastele 12:14 kuulutatakse veelgi. Sest ilma pühitsuseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Seda on kuulutatud, seda kuulutatakse veelgi. Seda kuulutatakse veel ka homme hommikul. Praegusel tunnil on maailma rahvad juba kuulnud MESSIA Suursuguse Tagasitulemise kuulutust.

Liikumisinvaliidid kõnnivad, pimedad näevad nüüd, kurdid kõrvad kuulevad nüüd, kurdid kuulevad, tummad räägivad. HIV, AIDS on tervenenud ja testitud selle maa kõrgetasemeliste ülikoolide tipphaiglates; Aga Khani Ülikooli haiglas, Nairobi haiglas, paljudes selle maa haiglates, Provincial General haiglas. Vererühmad on muutunud B-negatiivsest mistahes rühma positiivseks. Ning nüüd nad on saanud lapsi. Homme, kui nad lähevad kogudusse, siis nad kannavad need lapsed ühes koos endiga kogudusse. Neil on veelgi need dokumendid ja nende vererühmad on veelgi muutunud. Leepra on välja puhastatud. Seljaaju kahjustused on tervenenud, halvatud kõnnivad. Vaimselt haiged on taastatud. Need, kelle olid hõivanud kurjad vaimud. Ning neid taastatakse veelgi. Kõiksugused haigused taeva all tervenevad.

Surnud äratatakse. Surnud mädanev surnukeha tõstetakase nüüd surnuist üles. Ning JUMALA Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse.

Niisiis, MESSIAS on Tulemas!

MESSIAS on Tulemas, Valmistage Tee!

See on Tema, kellest on kirjutatud Pühakirjas, Piiblis, kui ISSAND JUMAL lubas maailma rahvastele, et läkitan sinule Sõnumitooja, kulgemaks ees ja valmistamaks sind ja juhatamaks sind tõotatusse. Need, kellel on kõrvad, valmistugu pühaduses ja õigsuses Jumala ees ning pöördudes ära seksuaalpatust. Pöördudes ära valedest. Pöördudes ära sellest rahaevangeeliumist, mida sa näed paljude rahvaste kogudustes, sealhulgas siin Nairobis. Paljudes kogudustes jutlustatakse rahast, on eksitust, valeprohveteid.

MESSIAS on tulemas!

Need, kellel on kõrvad, valmistugu ISSANDA Suursuguse Kirka Tulemise jaoks.

 


(Tõlge eesti keelde. 28.10.2017 Prohveteering. 1.Osa – Prohvet Dr. Owuor)

Allikad: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi