ISSANDA PROHVETEERINGUD – HOIATUSED

PEATSELT MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST


30.9.2022  ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST 
AJALOOLISEST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST

PROPHECY ALERT | 30.09.2020 | LIVE ON AIR, www.JesusisLodradio.info

Märkmeid: Venemaa ja Ukraina vaheline sõda eskaleerub globaalseks tuumasõjaks. Tuumalõhkepäid tulistatakse Prantsusmaale, Suurbritanniale, Ameerika Ühendriikidele … Issand on Rääkinud Tema Vägevaimatele ja Kardetavaimatele Prohvetitele. Maailm istub tuumakatastroofi äärel, mis toimub varsti.

MESSIAS ON TULEMAS! PUHASTAGEM ENDI KRISTLIK TEEKOND!
VALMISTAGE ETTE TEE | MESSIAS ON TULEMAS | ILMUTUSE 22:7

soomekeelses tõlkes, https://youtu.be/cIYO450-ev8
√ venekeelses tõlkes, https://youtu.be/BiOj2Ma9e7Y & https://youtu.be/tkJBMA9YNk8
√ saksakeelses tõlkes, https://youtu.be/tCpoux2JnNc
√ hispaaniakeelses tõlkes, https://youtu.be/4MCutOgmmNc
√ portugalikeelses tõlkes, https://youtu.be/u9qhmG2WokY

7.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KOHUTAV PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST 

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/-nz4BRnAJaE
√ venekeelse tõlkega – https://youtu.be/if8nSj0AHjk
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/vICHRJ3nUAM
√ portugalikeelse tõlkega – https://youtu.be/HTRFBVE9Vxg

Märkmeid 7.10.2022 Issanda Prohveteeringust:

– Tuumarelvad on nüüd valmis seatud. Issanda Kardetavaimad Pohvetid Ütlesid, et kui tuumasõda toimub sellisena nagu Issand seda Prohvetitele näitas, siis rohkem kui 100 aastat ei või inimene siin elada, sest pole võimalik kasvatada vilja, ei saa elada taim, kala, koer, kana, … Euroopa ja USA hävitatakse, laastatakse totaalselt ära. …

Messias tuleb! Tuleb Tema, kes on Kogu Universumi Looja, kes on Universumi Kuningas, selle maailma Päästja.

7 miljardit inimest ignoreeris Issanda Kutsehüüdu. Miks? … See maailm lõpeb. Kes on arukad, sündigu uuesti Jeesuses, võtku Kristus vastu oma Päästjaks ja Issandaks, olge pühad; ilma püha olemata mitte keegi ei saa Issandat näha, ilma püha olemata mitte keegi ei pääse Jeesuse Kirkasse Kuningriiki. Pimedad näevad, kurdid kuulevad, halvatud kõnnivad … ja seda juba palju aastaid!


– Lõige 7.10.2022 Issanda Prohveteeringu lõpust –

– “… Kui see tuumasõda toimub sellisel viisil nagu ma olen seda näinud; välja arvatud juhul, kui kogu maailm kahetseb ja meelt parandab Jeesuses; kui see toimub, siis Euroopa hävitatakse täielikult, totaalselt. Ja USA hävitatakse totaalselt.

“… If this nuclear war takes place the way I have seen it, unless the whole world repents. When it does take place Europe will be destroyed totally, total-total. And the US will be totally destroyed. …” .

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING - HOIATUS

KAKS KARDETAVAIMAT ISSANDA PROHVETIT LÖÖVAD MAAILMA TUUMASÕJAGA 

– Märkmeid:

TUUMASÕDA HÄVITAB EUROOPA JA USA JUMALALE ALLUMATUSE NING PATU TÕTTU.

Tuumasõda tuleb, sest maailma rahvad on keeldunud meelt parandamast, ei ole teinud ülemaailmset patukahetsuse ja meeleparanduse päeva, osaledes selles riigiti. Issand on nüüd otsustanud hävitada selle maailma. Tuumarelvadega rünnatakse kõiki maid, kuhu USA on paigutanud oma tuumarelvad.

Ellujääjatel hakkavad sündima mitme pea ja liigsete jäsemetega järglased jms. Issand on otsustanud. Te ei ole kuuletunud Jumal Isa Häälele, mis ligi 20 aastat on kaikunud üle planeet Maa Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu.


8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 1.OSA

soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/WnHz-m8Sbq0
√ saksakeelse tõlkega – https://youtu.be/57omCR-7foENNN
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/JkNT0IO_Uug

8.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING TUUMASÕJAST, 2.OSA

√ soomekeelse tõlkega – https://youtu.be/7ilx1aqagkU
√ venekeelses tõlkega – https://youtu.be/UUqCdmg0iF4


Hoiatus ülemaailmselt vaadatavas teleprogrammis ´Valmistage ette tee´
2.10.2022 ISSAND HOIATAB MAAILMA
28.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST TUUMASÕJAST &
PRANTSUSMAA HÄVINGUST (inglise-soome k.)
29.10.2022 ISSANDA PROHVETEERING MASSIIVSEST TERVENDAMISEST &
MAAD TABAVAST TUUMASÕJAST (inglise-saksa k.)
6.11.2022 PROHVETEERING USA TUUMAPOMMITAJA MAANDUMISEST LÕUNA-KOREAS
& TUUMASÕJAST & ÕNNISTUSED KOGUDUSELE 
(inglise-soome k.)
(inglise-saksa k.)


Vaata lisaks > 1.1.2023 ISSAND HOIATAB EUROOPAT PEATSELT LASKUVA TUUMASÕJA SUHTES


” JA MA NÄGIN TEIST INGLIT LENDAVAT KESKTAEVA KOHAL; SELLEL OLI IGAVENE EVANGEELIUM, ET ARMUÕPETUST KUULUTADA NEILE, KES ELAVAD MAA PEAL, JA KÕIGILE RAHVAHÕIMUDELE JA SUGUHARUDELE JA KEELTELE JA RAHVASTELE. JA TA ÜTLES SUURE HÄÄLEGA:

“KARTKE JUMALAT JA ANDKE TEMALE AUSTUST, SEST ON TULNUD TEMA KOHTUTUND, JA KUMMARDAGE TEDA, KES ON TEINUD TAEVA JA MAA JA MERE JA VETEALLIKAD!”

(Ilmutuse 14:6-7, Piibel)


ÕIGET PROHVETIT TUNTAKSE SELLE JÄRGI,
ET TEMA ENNUSTUSED TÄITUVAD (5 Moosese 18:21-22)

Vaata ka ⇒ √ PALJU VARASEMALT TÄITUNUD PROHVETEERINGUID