LAITMATUSE RÕIVASTUSE VALMISTAMINE

  5. Rahvusvaheline Pastorite ja Evangeeliumi kuulutajate Konverents. Nakuru 29.8.2016

Issanda Prohvet Dr. Owuori kõne Konverentsil

 


 

Issand Õnnistagu teid. Palvetagem kohe
Võimas Isa. Kõik austus ja ülistus kuuluvad Sinule. ISA, me hindame Sind, et oled andnud meile tohutu kingituse, KRISTUS JEESUSE, isandate ISSANDA ja kuningate Kuninga kallihinnalise kingituse. ISA, me täname Sind Risti kingituse eest. Tänu ISSAND. Tänu armu ja halastuse eest. Tänu ISSAND selle Koosoleku eest, et Sina oled teinud siin kohas taas imet. Oled toonud rahvad siia kaugele kogu maailma ulatusest. Et nad võiksid vastu võtta juhised, vastu võtta tarkuse ja saada osaks ISSANDA juhtimisest. ISSAND, ma palun Sind suuna Püha Vaim nende südamesse ja haara nende meeled, et mida iganes Sina JEHOOVA Räägid siin, et see saaksks rajatud nende südamesse. Et nad saaksid omakorda juhendada kogudust maades. JEESUSE võimsas Nimes. Aamen

 


 

Halleluuja! JEESUS on ISSAND. Halleluuja! Tänan, tõeliselt tänan. Võite istuda ISSANDA Juuresolekus. Kui võimas õnnistus on siin! Mulle on see austav, tõeliselt alandlik hetk olla teie ees koguduse ajaloos tõeliselt olulisel ajahetkel.
Tean, et on tõesti palju, mida me võime teha, millest võime vestelda, puudutades seda parasjagu käimasolevat visiiti ISSANDA kojas. Lubage mul esmalt siiski ilmutada tunnustust sellele, et tulite kõikjalt maailmast. Terve reisi New Orleansist Itaaliani välja. Näen siin väga kõrge tasemega vanemaid pastoreid Itaaliast. Tõesti väga suur tänu. Ning paljudest teistest maadest. Ma ei maini nime, kuid Kalifornia on siin. Kas see on Island? Island on viimaks siin. Tõesti suur tänu. Soome. Kõik on siin. Tõesti suur tänu, et võtsite aega siia tulla. Nii nagu te nägite nende kahe päeva jooksul, me elame tõeliselt ajaloolisi päevi, mille ajal ISSAND juhib tähelepanu väga olulisele küsimusele, et kogudus oleks valmis. Tean, et Sõnum on väga pikk ja see võib võtta kuus tundi aega, kuid loodame tihendada selle kolme tunni sisse. Olen väärtustanud kõiki rahvaid, kuigi ehk ei ole maininud teid. Samuti Hiina ja paljud teised maad, kes ei ole olnud selles programmis osalemas, kuid on nüüd tulnud kaasa. Siin on meil ka senaator Nigeeriast. Aitäh! Tõesti väga suur tänu, et sa tulid, tütar. Tõesti väga suur tänu. Tahan siinkohal ära märkida kohalolu.

Soovin tänada poega, õnnistatud Vanemat Peapiiskoppi, kuldset poega siit ISSANDA koja suurepärasest laiendusest. Olen õnnistatud saades avada täna seda ISSANDA täna, JEESUSE Nimes. Siin istub 20.000 inimest. Väga suur tänu. ISSAND Õnnistagu sind tõeliselt. Tahan väärtustada ka Piiskoppide Nõukogu siin Keenias. Kas te olete kusagil siin? Soovin tervitada teid JEESUSE Nimes ja soovin teile tõesti näidata tunnustust. Tean, et me ei maini teid eesliinil, kuid te olete kulisside taga ja olete väga hõivatud selle ülesande täitmisega. Tõesti väga suur tänu. ISSAND Õnnistagu teid. Ning Peapiiskopid, kes on tulnud; Peapiiskopid ja teiste maade rahvuslike piirkondade juhid, olen tahtnud teid väärtustada ja olen teid tähele pannud. Nüüd on palju seda, mis toimub ISSANDA kojas, ning tahan täna juhtida tähelepanu väga tähtsale teemale. Samuti tahan tähele panna siinolevaid maakonna liidreid. Väga suur tänu, tänu siinse teokstegemise eest. Samuti teie vanemad turvamehed, kes te olete siin. Aitäh, et turvate sündmust ISSANDALE! Ning ülistusmeeskond, väga suur tänu teile. Halleluuja! Tõesti väga suur tänu.

Tahan, et pööraksite erilist tähelepanu vestlusele, mille ma avan siin. Väga suur tänu. Tahan siis rääkida teiega väga tähtsast vestlusest, mis on ISSANDAL kogudusega. Soovin, et pööraksid erilist tähelepanu asjaolule, et viies seda vestlust edasi rahvastele – Kindlusta, et sa ei jääks ilma sellest juhendamisest, mis antakse selle vestluse sees. Märkad, et selle vestluse sees ISSAND annab erilised juhised kogudusele. Ning see vestlus liitub MESSIA Tulemise juurde ja selle juurde, mida kogudus peaks tegema, et see leitaks valmis olevana. Nüüd, lubage mul jagada siinkohal kolme teatud nägemust. Jagan neid siinkohal ja seejärel avan teile, mida ISSAND räägib nende nägemuste kaudu.

 

KOLM NÄGEMUST MESSIA TULEMISEST

2004.aasta aprillikuu 2.päeval JUMAL-ISA, ISSAND JEESUS KRISTUSE ISA, Tema, kes visiteeris eilsel Koosolekul, tuli minuga rääkima MESSIA Tulemisest. See on sõnum rahvastele ja ülemaailmsele kogudusele. Jagan siin seda vestlust ja seejärel avaldan selle, mida ta ütles.

Nüüd, selles tohutus visiidis, kui Ta tuli minuga rääkima, Ta tõstis mind üles. Ning Tema poolt mind üles tõstes 2.aprillil 2004.a. leidsin end seismas otse JUMALA Aujärje eest.  Seistes sealses kohas suutsin näha seda mäestikulist Kirkust, mis peitis ees oleva JUMALA Aujärje. Ning seistes seal, kuigi ei suutnud näha, mis seal toimus, Ta andis mulle mõista, et Tema, Kes istub Aujärjel, on Aujärjel. Ning et Ta pööraks erilist tähelepanu vestlusele, mis seal saaks meie vahel toimuma. Seega selles paigas, Kus Kirkus peitis Trooni ja minu seal seistes Ta andis mõista, et Ta vaatab, Ta pöörab tähelepanu. Seejärel järsku ilmus minust paremale poolele Ristija Johannes, ning enne seda kui ta seisis seal. Usun, et paljud teist tunnevad seda lugu, sest need artiklid on internetis. Paljud teist on seda lugenud. Seega ta kõndis lühikese teekonna ette, seejärel ta tuli ja seisis seal. Ning kui ta seisis seal, ta hakkas rääkima minuga JUMALA Tallest, kes oli just tulemas tagasi, JUMALA Tallest, kes suri inimeste eest. Selle vestluse sees on palju dünaamikat. Sest räägin aina, et küsisin temalt, miks Ta pidi surema? Siin on palju dünaamikat, kuid nüüd väldin aja tõttu sellest rääkimist.

Ta siiski ütles, et see oli ISA tahe, et Teda löödi risti, Teda kasutati ära, et ta vabastaks inimkonna. Selle vestluse edenedes Hääl Troonilt ütles: “Luba, et ma näitan, mis on praegu maailma peale tulemas.” Ning mäletan end nägemas teist nägemust selle nägemuse sees, kui Ta tõstis mind sealt ja viis mind Jeruusalemma. Ning seal Jeruusalemmas nägin muutuseid, mis on tulemas ning mis on tähenduslikud sellele Lõpuajale, milles me oleme. Nägin esimest võimuvahetust. Olen kindel, et paljudele teist on see tuttav, sest see on internetis. Esimene võimuvahetus Jeruusalemmas ja siis teine võimuvahetus ja ahistus maailma pealinnades. Ta viis mind läbi kogu maailma; nägin maailma pealinnasid. Mäletan seejärel Teda toomas mind tagasi seismaks Aujärje ette. Ning vaadates paremale poole nägin veelgi Ristija Johannest seal seismas. Siis, nende muutuste järel, Ta ütles: “ Vaata, JUMALA Tall”. Oli väike kõrgendik minu ja Aujärje vahel. Väike kõrgendik. Siis järsku, seejärel kui Ta oli öelnud: “Vaata, JUMALA Tall”, siis JUMALA Tall läks nüüd ära Aujärjelt ning tuli ja kõrgendik kadusid. Mäletan, et vaadates Ristija Johannese riideid, see muutus kirgastatuks, ülikiirgavaks, selles suurusjärgus, et teadsin, et kui keegi oleks puudutanud seda pliiatsiga, suudaksid näha seda punkti.

Nüüd ma pean liikuma teise vestluse juurde. Olin minemas Venetsueelasse võõrustamaks sealset rahvuslikku Äratust ja ma pidin ootama lendu järgmise päevani, et ületada Atlandi ookean Johannesburgist. Seal Johannesburgis olles magasin lennujaama põrandal ning magades seal põrandal oli kohver padjaks. Ning seal lennujaamas kuulutati välja palju ilmutusi. Kuid kui magasin seal põrandal koos kohvriga, ISSAND tuli ja visiteeris mu juures just seal ja Ta Rääkis mulle sellest vestlusest, mida tahan nüüd teiega jagada. Selles vestluses olin magamas seal Johannesburgi lennujaama põrandal. Siis Hääl ütles: “Vaata ja näe, kes on tulemas!” Mäletan, et selle vestluse sees, vaadates vasakule poolele, nägin siis Tuhkur hobuse Ratsanikku. See on selle vestluse esimene osa. Te kõik, kes te olete lugenud seda, teate, et sellest osast andsin 29.juulil aastal 2009 Prohveteeringu verevalamisest, mida näete Araabiamaades, enne kui see toimus, enne kui see veresaun tuli Liibüasse, Iraaki ja Süüriasse. See esimene osa Tuhkur hobuse Ratsamehe vabastamisest on Prohveteering veresaunast, mida näete pühkimas üle Araabiamaade.

Selles vestluse tahan siiski keskenduda teisele osale. Teine osa oli esimene kord, kui JUMAL-ISA näitas mulle kogudust selle järgselt, kui see oli võetud Taevasse. Lubage, et kordan seda. Paljudes vestlustes olen näinud ISSANDAT võtmas kogudust, kuid ei olnud mitte kunagi näinud kogudust Taevas sees. See oli siis esimene kord, kui tegelikult nägin kogudust Taevas sees. Tahan teile näidata midagi olulist, mis puudutab selle päeva sõnumit. Sealt, kuhu ISSAND oli mind tõstnud, nägin kogudust astumas JUMALA Aujärje ette ja nad kummardasid austuses. Ning nende austav kummardamine – see oli väga võimas teenimine! Nad tegelikult kummardasid harmoonias, käed üles tõstetud, liikudes üheskoos ühelt poolelt, tulles seejärel kõik tagasi samal viisil teisele poolele. See oli ilus nägemus näha! Ning vaadates neid, millal tahes nad liikusid, üheskoos ja samaaegselt, ühelt poolt teisele, siis nende hiilgav rõivastus, mis neil oli peal, näis sõnades kirjeldamatult kaunina. See rüü oli suursugune; valge ja kirgas kogu pikkuses ja siis see laienes veidi väljapoole. See riietus oli pikk ulatudes jalgadeni ning see libises veidi maad mööda. Vahel seda kutsutakse riietuse looriks. Seega nende austaval teenimisel ja pöördudes ühelt poolelt teisele, see neil peal olev hiilgav rüü sädeles kirkuse välgatusi. Tahan keskenduda sellesse. Tegelikult see neil pealolev rüü oli nii kiirgav nagu tuhandete kaamerate välklambid oleksin välkunud silmades. Tavaliselt kasutan Piiskop Nieswandi kaamerat näidates ühte välgusähvatust, ja võid ise kujutleda seda tuhatkordsena. Kõikjal maailmas kasutan siis ühte sellesarnast välgatust näidates seda, kuid võid vaid kujutleda tuhat seesugust. Seega võid kujutleda, kui hiilgav see rüü oli! Seejärel ärkasin.

Nüüd tahan teile jagada teise osa, 4.aprill 2011. ISSAND tuli taas Rääkima minuga MESSIA Tulemisest. Selles vestluses Taevas rullus kokku, taganes. Siis nägin Kirkust sädelemas Taeva sissepääsul. Kirkus sädeles Taeva sissepääsul. Kui vaatasin täpselt, nägin seda olevat kiirgav rüü. Ta asetas suursuguse riietuse Taeva sissepääsule. Halleluuja! Tahan rajada selle sõnumi kogudusele nende kolme vestluse peale ja tahan teha teile kokkuvõtte sellest, mida ISSAND räägib kogudusele ülemaailmselt nende kolmes vestluse kaudu. Oleme kõik teadlikud, suudame kõik mingil viisil tunda nüüd, et kogudus istub igaviku äärel. Tegelikult sageli teie maades te leiate vahel artikli sõnumilehest ja leiate kolumnisti küsimas: “Võttes arvesse kõik need asjad, kas on tulemas maailma lõpp või mis?” See tähendab, et kõik inimesed on suutelised tundma, et me ei ole kunagi varem olnud sellises ajas, ja näib selliselt nagu me istuksime igaviku äärel. Kui palju enam siis kristlased võivad seda mõista? Halleluuja.

 

Nägemus kahest võimsast Kuldsest Suursugusest Kihlasõrmusest Taeval, 1.11.2006

Oleme siis kõik teadlikud Kahe Kihlasõrmuse Nägemusest ja Sõnumist. Pildid neist on kummalgi poolel seda suurepärast Altarit. Ütlesime ka väga selgelt, et see kuulutab kesköö hetke ja see kuulutab meile ettevalmistamise vajadust. Liigun ühe sammu kaupa koos teiega siia sõnumisse. Meile kõigile see visiit on siis tuttav; sellest on tulnud nüüd tõeliseselt ülemaailmne sündmus. Seega selles vestluses MESSIA Tulemisest ja keskendudes nüüd rõivastusele, võid kohe mõista, et ISSAND Ütleb, et on vajadus valmistuda kesköö hetke jaoks. Halleluuja! Soovin siis keskenduda valmistumisele kesköö hetke jaoks. Mida ISSAND siis räägib kogudusele ülemaailmselt, teile, kes istute siin ja teile, kes olete kuulamas interneti kaudu. Mida Ta räägib kogudusele rajanedes nendele kolmele vestlusele, mis kõik liituvad kesköö hetkeks valmistumise juurde? Teame, et kui ISSAND Räägib, siis Piibel on alati viide. 

SÄRAVALT PUHTA RÕIVASTUSE VALMISTAMINE

 

Ilmutusraamatu kirjakoht 19:6-9, selle sees on juhtnöörid kogudusele. Kui oled valmis, siis Aamen kuulub ISSANDALE. Halleluuja. Ta ütleb järgmist:

“6 Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas: „Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana! 7 Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, 8 ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” See peenlinane on pühade õiged seadmised. 9 Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.”“

See on Piibli kirjakoht, mida kasutame viitena ning sellele tahan rajada käesoleva vestluse. Nüüd teate, et see annab teile selle sõnumi, mille peate viima rahvasteni, valmistamaks seal kogudust ette. Nüüd kuulake, kallid inimesed. Kui siin Piibli kirjakoht, mis rõõmutseb MESSIA Tulemise üle, keskööhetke üle, siis mis on siin sõnum? Esimene asi, mida siin näed, on see, et kui Püha Vaim kirjeldab seda erilist päeva, seda pöördumatut päeva, mitte tühistatavat päeva, siis näed selles kirjelduses esmalt, et JUMALA Kuningriigis on ajalooline rõõmusündmus, mille sarnast ei ole kunagi olnud. See räägib sinule koheselt, et sellesarnast päeva pole kunagi varem kogetud JUMALA Kuningriigis. Ta räägib tohutu suurest inimhulgast, kümme tuhat korda kümme tuhat. Ei tea, kui palju Taeva ingleid ja taevalikke rühmasid on selles rõõmutsemas. Ütlesin kümme tuhat korda, tähendades miljoneid. Jah. Seega on siis tohutu suur ajalooline hulk neid, kes rõõmutsevad selle päeva saabumise üle.

See räägib sulle koheselt, et vaadeldav päev on tähendusrikas päev JUMALA Kuningriigis. Ning nende poolt pidustusel öeldu räägib veelgi enam. Kuulates seda rõõmutsemist väga täpselt, siis mida nad ütlevad? Teisiti öeldes, kui see päev on saabunud, siis me tõepoolest teame nüüd, et Kõigeväeline ISSAND JUMAL valitseb Kuningana. Sellest viisi järgi, mille kaudu nad räägivad, tunned, nagu see oleks see päev, mis kinnitab JUMALA Kuningana valitsemise ajajärgu, JUMALA Kuningavõimu ajajärgu saabumist. Selgitan seda teile hetke pärast. Vastava suurema rõõmusündmuse sees on siiski midagi veelgi tähtsamat lisaks sellele, et kauaoodatud päev on nüüd saabunud, ning just see, mis on jäetud ütlemata, on selle rõõmusündmuse peamine põhjus. Leiad Teda ütlemas, et nende rõõmutsemise põhjuseks on selle päeva saabumine. On siiski olemas veelgi enamat kui asjaolu, et see päev on saabunud. Päev on saabunud ning kui nad vaatavad kogudust, siis ka kogudus on valmis. See on põhjus, peapõhjus sellele rõõmusündmusele. Mitte ainult asjaolu, et see päev saabub, vaid kauaoodatud päev on saabunud ja kui nad vaatavad kogudust, mõrsjat, siis see on valmis. Ning nad ütlevad: Rõõmutsege!

See räägib sinule ka seda, et kui vastava päeva saabudes kogudus ei ole valmis, siis ei ole pidutsemist. Ma arvan, et vastav asjaolu mõõdab nüüd pääste kaalukust. Tähendades, et sinu päästel on otsene tähendus sellele rõõmusündmusele. Kuid kuidas siiski Taevas teab, et kogudus on valmis? Ta ütleb, et kui Taevas vaatab kogudust, KRISTUSE mõrsjat, siis on olemas teatud kriteerium, teatud standard, teatud mõõtepulk, mida Taevas kasutab määratlemaks, kas kogudus on valmis. Teisiti öeldes Ta ütleb, et on mõõduvahend, kriteerium, kaal, skaala, mida Taevas kasutab koguduse valmisoleku hindamisel. Teisiti öeldes Ta ütleb, et on ebapiisav, kui kogudus ütleb, et olen valmis, olen valmis. See ei ole piisav. Ta ütleb, et ainus viis, kuidas Taevas teab, et kogudus on valmis, on see kui Taevas vaatab kogudust ja märkab, et see on riietunud kaunisse säravasse ja puhtasse peenlinasesse. Samm korraga, samm korraga. Seetõttu jagasin teile sellest rõivastusest.

 

Teisiti öeldes, Ta ütleb, et on olemas riietus, millesse kogudus peab olema riietunud, kui see on valmis. Ning sellest riietusest tahan täna rääkida. Leiad, et põhjus, miks kogudus on langenud; kogudus Keenias, olen selle eest võidelnud juba teatud aja ärataganemise tõttu, koguduse langemise tõttu. Sellest rääkis Vanem Peapiiskop. Öeldes, et mõru sõnum, ning nad ei teadnud, et selle sõnumi sisse oli pakitud Piibli ajaloo suurim Taassünd! Seega rääkides ärataganemisest – just praegu on see ülemaailmne ilming; te teate neid asju, mida käsitlen rahvaste juures. Tean, et tulen teist paljude rahvaste juurde. Koguduse sees ja ütlen, et isegi kantslis. Leiate, et põhjus, miks kogudus on ärataganemises, põhjus, miks ISSAND läkitas mind kogudust teenima, on koguduse ebaõnnestunud riietumine sellesse rüüsse. Nüüd mõistame juba, et kesköö hetkeks valmistumise jaoks on olemas riietus, etikett. Seega tahan täna iseloomustada seda rõivastust, et mõistaksime seda paremini. Et sellest saaks tulla sinu kui pastori tähtsaim prioriteet. Põhjus, miks sind on kutsutud pastoriks, on selle rõivastuse  valmistamine. Halleluuja! Seega kui see päev saabub, siis saadakse teha teoks see rõõmusündmus JUMALA Kuningriigis. Sest JEESUS läks Ristile mitte seepärast, et satuksid põrgusse, vaid et pääseksid sisse Taevasse. Halleluuja! Seega kirjeldus, kus ISSAND räägib kogudusele vastavast rõivastusest, koguduse valmistamisest MESSIA Tulemise jaoks, tähendabki tegelikult sama kui seda on vastava rüü valmistamine.

Siiski, kuuldes seda Piibli kirjakohta, kus Püha Vaim rõõmutseb selle rüü üle, siis kuuled Teda ütlemas järgmist. Päev on siis saabunud ja mõrsja on valmis. Ta ütleb, et talle on antud  riietuda kaunisse peenlinasesse. Võid kohe mõista, et kui JEESUS läks Ristile, siis Ta läks lunastama meile seda rõivastust. Seejärel kirjeldab Ta meile selle riietuse omadusi. Kõige tähtsam on siiski asjaolu, et see rõivastus on antud. Ta ütleb, et kaunis peenlinane, särav ja puhas, on talle antud. Talle on antud. Halleluuja! Tähendades, et see riietus ei kuulu kogudusele. See on antud. See rüü kuulub ISSANDALE ja ISSAND annab selle rõiva ilma rahata, ilma maksuta. Minu meelest selle rõivastuse kaalukus on selles, et kes iganes sa oled ja kus maailma osas sa elad, kui sa võtad vastu JEESUSE ISSANDAKS, siis rõivastus antakse sinule. Täht-tähelt see tähendab, et kõik võivad pääseda sisse JUMALA Kuningriiki. Ning see rõivastus, nii nagu ma seda siin kirjeldan, sellisena see antakse kogudusele. Kui kogudus oleks teadnud, et see rõivastus on ISSANDA riietus, mis on meile ühekordselt antud armust ja halastusest, siis oleksime austanud seda rõivastust. Halleluuja! Esimene asi, millele tahan tähelepanu juhtida, on: see rõivastus antakse kogudusele. Antakse ilma rahata, armust. Tähendades, et selle rõivastuse päritolu on taevalik; see on JUMAL Ise. See on ISSANDA rõivastus.

 

JUMALA STANDARD ON KÕIKIDELE SAMA

See on väga võimas! Kuulakem nüüd seda. Ta ei öelnud,  et ajalooline tähistamine, sest iga kogudus sai endale rõivastuse. Ta ei öelnud nii. Tead, et Ta ei öelnud nii. Ta ütles, ajaloolised pidustused, sest kogudusele anti suurepärane peenlinane, särav ja puhas. Nüüd, just see on probleem tänapäeva koguduses. Vaadake nüüd seda. Rõivastus antakse kõigile, kes võtavad JEESUSE vastu oma ellu; kogudusele USA-s, Taiwanil, Islandil, Keenias, Tansaanias, Ugandas, kõikjal. Vaadake seda nüüd. See tähendab seda, et on üks ja sama standard. Kui see standard on ISSANDA ees õige olemine, siis ei ole kuidagi võimalik, kui keegi ütleb: tulen siit ja siit konfessioonist ning minu pühaduse standard on selline, tulen siit ja siit konfessioonist ning minu pühaduse standard on seesugune. Selle tõdemine siinkohal loob standardi. Tähendades, et pühadus ISSANDA ees peaks olema konfessioonideülene pühadus. Miks siis erinevates kogudustes, erinevatel rahvastel – nagu see võitlus mis toimub Euroopas just nüüd –  Euroopa kogudustes  on kantslis homoseksuaalsus. Miks? Miks on eri standardid? Miks on erinevaid eri standardeid KRISTUSE koguduses, kuigi Ta ütles, suurepärane peenlinane, särav ja puhas anti talle, anti kõikidele, anti kogudusele? Kas mõistsite seda?

Seega me peame tegema meeleparanduse ja valmistuma MESSIA Tulemise jaoks. Sest sel päeval – olen näinud seda päeva – sellel päeval ei saa olema kahte erinevat standardit; üks Keeniale ja teine Itaaliale. Ei! Ei! Ei! Tean, et neli või oli see viis päeva tagasi, Prohveteering maavärinast Itaalias täitus. Viis või kuus päeva tagasi. See juhtus 24.augustil, seega alles hiljuti minu sõnad tema (Peapiiskop Charlesi) koguduses Reggio Emilias täitusid. Kui ütlesin, et maavärin on tulemas ja nägite, kui mitu linna mattus maa alla; inimesi kaevatakse välja tänase päevani. ISSAND nõuab koguduselt kõrgemat standardit. Ta oleks võinud öelda, et ära too seda kohust Itaaliasse, sest, teate küll, et nad pole kuulnud. See, mida tahan siinkohal rõhutada, on see, et ISSANDA pühaduse standard on sama ülemaailmselt. Kui sa tahad pääseda sisse JUMALA Kuningriiki, siis see standard on Piiblis. Sest ei ole mitte kuidagi võimalik, et võiksid öelda, et selles teatud koguduses naised võivad riietuda nii või noored mehed rippuvatesse pükstesse, mida iganes nad kannavad. Ning et see on tolle koguduse standard. Selles teenimistöös, vaadates kõiki tütreid siin, nad on riietunud pühalt. Usun, et see aitab kogudust. Sest ISSAND Ütleb, et Jumala õigsuse standard on sama ülemaailmselt. ISSANDA ees õige olemine.

Kuulakem nüüd seda, kallid inimesed. Nüüd selles vestluses rõivastuse üle, mida kogudus peab valmistama igas riigis, teine asi, mida vestluses näed, on järgmine. Näed, et see vestlus toimub tegelikult igaviku väravatel. Sest kuuled Teda seejärel ütlemas, õndsad on need, kes on kutsutud TALLE pulmapeole. See vestlus on seega kriitiline. Sest see toimub tegelikult igaviku äärel. Seda mõtlesin öeldes – igaviku äärel. Seega vaadakem nüüd seda. Ta ütleb, et õndsad on need, kes on kutsutud TALLE pulmapeole. Sel põhjusel ütlen, et see vestlus toimub väraval, igaviku väraval. Kui kaunis vestlus! Ja milline ajahetk koguduses! Kuid miks Ta ütleb, et õndsad on need, kes on kutsutud TALLE pulmapeole? Kuulakem seda. See pulmapidu toimub Taevas, see toimub JUMALA Kuningriigis, seepärast ta kutsub neid õndsateks. Ning kui see toimub JUMALA Kuningriigis, see tõesti räägib sulle, et need, kes pääsevad sisse TALLE pulmapeole, on tegelikult võitnud surma. Teisiti öeldes, võitnud patu. Kas mõistate nüüd? See on nii võimas! Sest see peaaegu et uuesti määratleb meile õnnistuse koguduses. Ta ütleb, mida sa võidad, kui saad endale kogu maailma, kuid sa kaotad igaviku. Halleluuja! Nüüd mõistan, miks nad kummardasid seal JUMALA Aujärje ees. Tähendades, et nüüd olid nad pääsenud sisse. Nüüd meile räägitakse, et nad on õndsad.

Kuid arvestades inimese pattulangemist Eedeni aias, lubage, et kordan seda. Võttes arvesse seda, kuidas inimene on langenud pattu Eedeni aias, ning nüüd võidakse neid näha JUMALA Kuningriigis täielikult seesolevana. Teisiti öeldes, joostes uurima neid, kui nad on kogunenud sinna kummardamaks ISSANDAT, ja sa jooksed kontrollima, vaatlema, uurima neid, siis sa ei leia Aadami viga. Helleluuja! Samm korraga, samm korraga. Et kogudus saab koguneda, pääseda sisse ja koguneda Aujärje ette, see tähendab seda, et pattulangemine on ära pühitud. Ei jõua teiega minna erikeele juurde, kuid heebrea keeles seda kutsutakse – tamin. See tähendab, et on korrigeeritud, nii et sa ei näe armi, just nii nagu sa nägid ISSANDAT tervendamas inimesi siin. Sa ei näinud õmbluseid; silm eemaldati, teine silm paigaldati ja õmmeldi või midagi seesugust. Nad püsisid samasugustena, kuid näevad nüüd. Heebrea keeles see on tamin, mis tähendab – defragmenteeritud uuesti. Kuid kui see juhtub kogudusele, mis pääseb sisse selle riietuse tõttu, siis see on võimas! See tähendab, et see õigsuse rõivastus tegelikult kingib kogudusele laitmatuse tunnusjoone. Mitte keegi ei saa nüüd  tõusta ja kogudusele peale näpuga näidata. Vau! Mitte keegi ei saa nüüd tulla koguduse juurde ja öelda: Aadam langes pattu, miks sina oled siin? Kogudus on teinud meeleparanduse, see on uuestisündinud, võtnud vastu JEESUSE enda ellu, on rekonstrueeritud ja see võib nüüd seista püha Aujärje ees ja kummarduda. See on tähtis! Halleluuja!

Kui see riietus toob kogudusele laitmatuse, kas siis võiks olla, et põhjus, miks Mehhiko kogudus, põhjus, miks Brasiilia kogudus, Rootsi kogudus, Itaalia kogudus, kõikjal siin – põhjus, miks maailm näitab kogudusele sõrmega, on see, et kogudus ei kanna seda rõivastust? Kas mõistsite seda vestlust, mida rääkisin? Ta ütleb, et kui kannad seda rõivastust, siis see kingib kogudusele laitmatuse. Kui loed Piiblit väga täpselt, ja lähen nüüd Piibli juurde; võid sealt märgata, et Ta ütleb: Üks Kristuse mõrsja omadusi, identiteete, millele põhineb mõrsja pääsemine taevasse, on täiuslik, küps, ilma plekkideta. Üks omadus on siiski just veatu, laitmatu. Tähendades, et mitte keegi ei saa tõusta ega näidata näpuga. On kaks valikut. See põhjus, miks kogudust süüdistatakse nüüd kõikjal riikides, kuhu lähen, on üks järgmistest. Kas ta ei kanna peal õigsuse rüüd või talle anti see, kuid ta ei hoidnud seda. Ta ei hoidnud suurepärast peenlinast, säravat ja puhast rüüd, seega teda süüdistati. Tahan keskenduda ja vaadata seda laitmatuse omadust, mille see rõivastus – mida ISSAND näitas mulle nendes nägemustes – kingib kogudusele. Ütlesin, et see rõivastus – Kui kuuled: Valmistage Tee! MESSIAS on Tulemas! – Kui kuuled seda, see tegelikult tähendab: Valmistage rõivastus! Valmistage rõivastus! MESSIAS on Tulemas!

 

LAITMATUSE RÕIVASTUS

Halleluuja! Nüüd, oleme näinud väga selgelt, et võiksime valmistuda MESSIA Tulemise jaoks. Montereys, kogu reisi Cancúnisse, Pueblasse, kõigis neis Mehhiko linnades, Bungomas, Kampalas, samuti Stockholmis, Rootsis, Helsingis, Canberras, on olemas rõivastus. Ning Ta on öelnud, et see rõivastus on üks ja sama JUMALA standard. Oleme näinud samuti seda, et tõesti pastori ülesanne on valmistada see riietus. Jagasin teiega juba õndsusest. Ta ütleb, et õndsad on need, kes on kutsutud JUMALA TALLE pulmatseremooniale, pulmapeole. Ning ütlesin, et see õndsuse kuulutus tuleb sellest asjaolust, et see kogudus on pääsenud sisse JUMALA Kuningriiki, sest TALLE pulmatseremoonia toimub Taevas. Number 2) Kui nad on pääsenud sisse JUMALA Kuningriiki, siis nad on kindlasti võitnud surma, tähendades, et nad on võitnud patu. Sest sina ja mina – me teame, et Piibel ütleb – et patu palk on surm. Nüüd siis mõistame, et nad on võitnud surma saavutades patu üle võidu. Halleluuja! Nüüd, jäime siia kohta, kus ütlesin, et kogudus on pääsenud sisse JUMALA Kuningriiki ja sellest on tulnud tõeline kodanik. See, et kogudus saab olla tõeline JUMALA Kuningriigi kodanik, tähendab, et Aadama patt on eemaldatud. Ütlesin ka, et see tähendab, et Eedeni aia eksitus, viga, on parandatud, ning nüüd see on täiuslik mõrsja. Ning ütlesin, et nüüd ei saa mitte keegi sellele sõrmega näidata. Ütlesin, et nende määratluste seas, mis puudutavad Kristuse mõrsja identiteeti – samal ajal, kui kuuled: ilma kortsudeta, ilma plekkideta – kuuled neid asju ja kuuled samuti: Ta peab olema laitmatu. Tähendades, et mitte keegi ei saa tõusta üles ja näidata talle sõrmega.

Nüüd, hakkasin rääkima laitmatusest. Enne kui käsitlen laitmatust, pead sa mõistma järgnevat. Ta ütleb: suurepärane peenlinane, särav ja puhas. Kui vaatad valgust, saad öelda selle valguse säravat. Tähendades, et see on kiirgav, ning võid seda näha kaugelt. Sellist rõivastust peab kandma kogudus kaasajal; suurepärast peenlinast, säravat ja puhast. Siis Ta ütleb sulle, et kui sinul on see kogudus, mis on valmis, kui sinul on see kogudus, mis on õige, siis selle koguduse rõivastus kiirgab sinule. Mida pimedam on aeg, seda kirkam peab olema rõivastus. Samm korraga. Suudad näha, kus kogudus peaks olema tänasel päeval; see oleks pidanud olema selle pimeda maailma valgus. Sest just nüüd oleme tõeliselt astunud sisse pimedamast pimedamasse ajahetke. Kui kogudus kannaks peal suurepärast peenvillast, säravat ja puhast, see sädeleks valgust maailmale. Seepärast ISSAND mind läkitas. Et kogudus saaks pöörduda tagasi olemaks maailma valgus. Halleluuja! See on see realiteet ja tõde.

Kas võin nüüd edeneda ja rääkida laitmatusest? Ütlesin, et laitmatus on tunnusjoon, mille see riietus kingib kristlasest usklikule. Laitmatus on see tunnusjoon, mille see rõivastus toob kogudusele. Tähendades, et kui kogudus kannab seda rõivastust, siis sellel päeval ei ole mingit süüdistamist. Kristuse mõrsja peab olema veatu. See on see standard sissepääsemiseks JUMALA Kuningriiki. Nüüd, kui Jeesus läks Ristile lunastama meile seda rõivastust, rüüd, mis võtab meilt ära süülisuse, siis järgige mind sel matkal. Et võiksite mõista, kuidas minna tagasi maadesse ja tuua parandus kogudusse. Kuulakem seda nüüd. Navigeerin teid nüüd Piiblisse, mõningate JUMALA kindralite juurde, kes leiti olevat laitmatud, et võiksid mõista, mis oli selle rõivastuse eesmärk kogudusele. Halleluuja! 1.Moosese raamatu lõige 6:9, kallid inimesed. Halleluuja! See on see, mida Ta ütleb. Ta ütleb:

“9 See on jutustus Noa soost: Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga.”

Noa oli keskel korrumpeerunud sugupõlve, mis oli täis pattu just nagu nüüd. ISSAND vaatas ringi, öeldes, kas mul on mingi põhjus jätta hävitamata maa? Kas on siin ainsatki inimest, kelle pärast ma peaksin jätma maa hävitamata? Ta vaatas ringi ja Ta vaatas ringi ning Piibel ütleb, et kogu maailmast Ta leidis vaid Noa. Samm korraga. Kui Ta leidis Noa, Ta pani Noa tegema ettevalmistusi ning Ta päästis Noa, vaid Noa ja tema pere. Ning Ta ütles, et maa oli samamoodi täis inimesi nagu nüüd, ja siiski päästis Ta ainult Noa. Tähendades, et kui Ta leidis ühe, kes oli veatu, Ta päästis tema. Kuigi ta oli vaid üksi, siiski Ta päästis tema. Seega, kui MESSIAS läks Ristile toomaks sinule Jumala ees õige olemise riietust, mis vabastab koguduse Aadami patususest veatusse, siis siin ISSAND mõtles, et kui ka kogu maailm oleks täis pattu, nii nagu see nüüd on, siiski, kui kogudus kannab Jumala õigsuse rõivastust, mis kingib sellele laitmatuse, siis Tema, ISSAND, päästab üksnes selle. Selle aarde Ta tõi meile Ristil. Kui kogudus oleks teadnud seda, ta oleks säilitanud selle rõivastuse. Kuitahes mäda maailm ka on, kui Ta leiab kasvõi ühegi, kes on laitmatu, just nii nagu Ta leidis Noa, Ta päästab tema.

Kas võime minna järgmise Piibli kirjakoha juurde? 1. Moosese raamatu lõige 17:1. Vaadakem, mida Ta siin ütleb:

“1 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!”

Ning me kõik teame, et kui ISSAND leidis Aabrahamist veatuse, Ta õnnistas Aabrahami, kuni MESSIAS tuli temast. Toon teieni selle rõivastuse kaalukuse. Miks? Sest, õndsad on need, kes on kutsutud TALLE pulmasöömaajale. Nüüd näeme, et see õnnistus tegelikult liitub selle rõivastuse omadusjoonte juurde, rõivastuse identiteeti, rüü tunnusjoontesse, mille see rõivastus annab kogudusele. Sest Ta ütleb, et Ta võib hävitada kogu maailma ja päästa vaid selle koguduse, mis on veatu. Nüüd Aabraham. Asjad olid halvasti; oli pattu, kuniks see sai teda eralduma isegi tema perest. Kuid arvake mida. Ta ütleb, et olen leidnud sind olevat laitmatu minu ees. Räägin aina pastoritele ja piiskoppidele siin, et mida iganes sa teed teenimistöös, siis kindlusta, et kui inimesed vaatavad sind aastate tagant, ning vaadates tagasi, siis ei ole midagi sellist, mida nad saaksid kasutada näitamaks sulle sõrmega. Pastorid ja piiskopid, kes on jüngrid, teavad seda. Tean, et Peapiiskopid on nüüd tulnud kaasa, teen teist jüngrid sellel nädalal. Nad teevad tööd teistes maades, ning pastorid. Kuid see on see standard. Teisiti öeldes, mida iganes sa teed, kasvõi on see naljatamine; sest paljud inimesed naljatavad, kindlusta, et kui inimesed vaatavad tahapoole, nad ei saaks leida mitte mingit valdkonda, kus nad saaksid näidata sinule sõrmega. Laitmatus. Halleluuja!

Mingem nüüd teise kindrali juurde nimega Iiob. Kuni ISSAND küsis saatanalt, kas sa oled proovinud Iiobit; laitmatuse pärast. halleluuja! Halleluuja, maailm! Sest kogu maailm on siin! Halleluuja! Iiobi kirjas 1:1,8. Ta ütleb:

“1 Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. 8 Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.”

Kas te mõistate? Teisiti öeldes, nendes kolmes nägemuses, kui Ta näitas mulle seda suursugust rõivastust ning kui kohtasin Auhiilgust, ütlesin, et kui vaid puudutaksin rõivastust pliiatsi otsaga, siis jääks jälg näha. On samuti osa, mida ei jaganud, kus Ristija Johannes seisis kõrval. Aja tõttu ei jaganud seda. Tema rõivastus kirgastati meie tagasi tulles ning olles näinud võimuvahetust Jeruusalemmas. Ning kui tema riietus kirgastus, ISSAND andis mulle mõista, et kui ma vaid puudutaksin seda pliiatsiga, siis saan näha selle jälge, nii kiirgav oli see. Selles samas vestluses, vaadates iseend, märkasin, et ka mina olin kirgastatud. Sõnum oli väga lihtne. Need sündmused, mida kirjeldasin, ning need on netis, need muutlikud sündmused, mis on toimumas maailmas, osad neist on juba saanud tegelikkuseks, täielikult ja sõna-sõnalt. Kui need muutused toimusid, ning tulin tagasi Jumala Aujärje juurde ja leidsin Johannesse veelgi seal olevat ning tema riietus kirgastus, siis kas mäletad, siis Ta ütles: Vaata, TALL! Siis TALL tuleb. Kas mõistsite seda? Jah. Keegi mõistis saladust, millest siin räägin. Tähendades, et kui need muutused toimuvad, siis on aeg kanda kiirgavat rõivastust. Sest on šoki hetk: MESSIAS tuleb! On nii palju informatsiooni ja kõike seda ma ei või jagada, sest osad neist on minule. Osad on peidetud, osad jagan teile avalikult.

See on nii võimas, et riietus, mida siin kirjeldan, suursugune peenlinane, särav ja puhas anti kogudusele. Kui kogudus kandis seda, siis kui see päev saabus, siis Taevas toimusid ajaloolised pidustused. Oled nüüd mõistnud, kuidas see riietus võimaldab kogudusel, mis oli patus, lõpuks pääseda sisse siia, JUMALA Kuningriiki ja kummardada püha Aujärje ees, tulenevalt selle laitmatuse tunnusjoonest, mille see kingib kogudusele.

Nüüd, on ka homoseksuaalsust koguduses. Raha, raha, raha evangeeliumit jutlustatakse ülemaailmselt. Valed prohvetid, valeapostlid, kellest puhastan kogudust kõikjal teie maades. Vaadakem seda nüüd. Mõtlen selliseid kogudusi, mis on hingevaenlase tõttu raha ja eduteoloogia evangeeliumi juures. Selline evangeelium ütleb, et võid anda JUMALALE altkäemaksu ja siis saad vabaks pühaduse nõudest. Kuid me teame, et ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Seepärast ütlen, et kui kogudus, mis on valelikkuses; valedes ja raha himus, ebamoraalsuses, abortides ja kõiges sellises, isegi see kogudus, kui see teeb meeleparanduse just nüüd, siis JEESUSE Veri võib veelgi kinkida sellele laitmatuse. See on see meeleparanduse Äratus, mida ISSAND on toomas rahvastele.

Oleme saanud selgeks, et see laitmatuse tunnusjoon on tegelikult pääste aare. Sest mõistsime, et see on koguduse unikaalsus. Kui ISSAND leidis selle tunnusjoone Noa juurest, Ta päästis Noa. Kui ta leidis selle tunnusjoone Aabrahami juurest, Ta tegi Aabrahamist tänapäeva usu isa. Kui ta leiab selle omaduse Iiobi juurest – ning see laitmatuse omadus on tõesti kujundanud Iiobit kartmaks JUMALAT, hülgama kurjust, selles mõõtkavas, et ISSAND ütleb saatanale, kas sa oled järgi proovinud Iiobit? Tähendades, et Iiob on vankumatu. Kogudus peaks olema vankumatu. See on see parandus, mille ISSAND toob kogudusse.

 

 

LAITMATUS JA VEATU OHVER

Kas tohin minna edasi? Vaadakem nüüd seda. Vanas Testamendis, vaadates seda laitmatuse omadust, mille Jumala ees õigena olemise riietus asetab kogudusele, leiad, et see omadus, mille üle rõõmutsen täna koguduse ees, Moosese templi päevadel see liitus ohvrilooma juurde, mida ohverdati templis. ISSAND nõudis neilt Moosese templis, et kui nad ohverdasid looma, loomohvri, siis see loom pidi olema veatu loom. Ning nende määratlus laitmatusele oli: ilma veata, ilma sünnidefektita, veatu. Aja tõttu teen teile kokkuvõtte sõnumist. Kui sinul on aega, siis loe 3. Moosese raamatust kirjakoht 1:3 ning 3. Moosese raamatust lõige 1:6. Loen nüüd ühe koha vaid selle rõhutamiseks. Kolmanda Moosese raamatu lõige 1:3. Kuuled Teda ütlemas, ilma sünnidefektita. Järgige mind siin. Halleluuja!

“3 Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom” (3.Mo.1:3)

Ilma sünnidefektita, sin manchas hispaania keeles. See omadus, mille Risti kaunis riietus toob kogudusele, tunnusjoon, mis annab kogudusele õiguse pääseda sisse TALLE Pulmasöömaajale, on laitmatus, tähendades, taastatud veatus, tähendades, süütus, ei süüdistust. Kuid Ta ütleb nüüd, et Moosese templi ajal, Moosese templis ilma veata oli sama suur kui laitmatu. See on võimas! Jälgige mind siin nüüd. Sa ei või kunagi mõista ühegi asja tähtsust enne, kui sa kaotad selle. On palju Piibli kirjakohti, mis kirjeldavad ohvrit, mis ohverdati templis. Lubage, et kordan seda. Vaadates templit, nad ütlevad, ilma veata. Ning minul on nii palju Piibli kirjakohti veatusest. Kui soovid, võin anda need nüüd teile. 3. Moosese raamatu lõige 1:3 ja 3. Moosese raamatu lõiked 3:1,6 ja nii edasi. Neid on palju. Ning see standard – ilma veata – oli selge, see oli endastmõistetav. Vaadakem seda nüüd. Sa ei või iialgi väärtustada midagi enne kui sa kaotad selle. Minnes nüüd Malaki raamatu kirjakoha 1:6-14 juurde, leiad selle. Leiad JUMALA viha selle tõttu, et oled andnud saastunud ohvri. Lubage, et kordan. See on tähtis. Ta ütleb, laitmatu; veatu, veatu, veatu. Kuid andes ebaõige ohvri, siis näed JUMALA viha. Sellises mõõtkavas, et nad ei ohverdaks mittevajalikke tulesid minu ees. Halleluuja!

Siirdan sind edasi Uude Testamenti. Uues Testamendis, see laitmatuse omadus, mille toob meile JEESUS, on aga sama suur kui moraalne erakordsus. Moraalne erakordsus. Võid öelda ka – moraalne täiuslikkus, kui soovid. Vanas Testamendis – veatu, kuid nüüd Uues Testamendis sa näed, et kui JEESUS tuleb areenile, siis see on see, kus kogudus on praegu. Hakkan nüüd rääkima kogudusele. Kuuled nüüd, et see laitmatuse tunnusjoon on sama suur kui moraalne täiuslikkus, moraalne erakordsus. Näed nüüd seda siirdumist. Tulles Uue Testamendi ajajärku, samas kui Vanas Testamendis oli see sama suur kui veatus, siis Uues Testamendis on seda tunnusjoont kasutatud aina kirjeldamaks KRISTUST, JUMALA Poega, JUMALA täiuslikku veatut TALLE. Ta ütleb, et see laitmatuse tunnusjoon on sama suur kui JEESUSE teine nimi. JUMALA täiuslik veatu TALL ning veelgi ma räägin ohvrist. Mida rohkem me hakkame rääkima sellest laitmatuse omadusest, mille Ta andis kogudusele, siis järgmine asi, millest sa teda rääkimas näed, on see: JEESUSE Ristile minnes ning koguduse eest surres ja saavutades võidu, siis see omadus, see laitmatuse nimesilt, laiendati JEESUSE järgijatele. See tähendab, et kogudus peab tõesti olema see nimesilt. Sel põhjusel räägin teile rõivastusest: moraalne erakordsus, JEESUSE nimi, teine eesnimi. Räägin laitmatusest.

Kuuleme Vanas Testamendis – Noa, Iiob, Aabraham – JUMAL on rõõmus nende üle. Uues Testamendis siirdab Ta selle erilisse moraalsesse puhtusesse, mille Püha Vaim oleks pidanud tooma sinule. Ta alustab öeldes, eriline moraalne puhtus, JEESUSE teine nimi. JEESUSE surres ja võitu saavutades, see nimi laiendati ka sinule, kogudusele. Halleluuja! Selle kohta on palju kirjakohti. Kui soovite, võin anda need teile. Aja tõttu ma ehk ei loe neid. Kas võin teile anda kirjakohti, mida võid kodus lugeda? Halleluuja! Näete siis, et koguduse olukorra tõttu, minule olnuks kerge tulla ja anda teile Prohveteering: MESSIAS on Tulemas! Parandage meelt! Kuid seetõttu, mis on kaalul, koguduse olukorra tõttu, ma sõna-sõnalt õpetan ja söödan teid lusikaga, et kogudus pääseks sisse! Halleluuja! Seega, kui soovite kodus lugeda sellest laitmatuse omadusest, moraalsest täiuslikkusest, milles kogudus peaks nüüd olema riietunud, siis Sõna kirjakohad on järgmised. Number 1) 1.Peetruse 1:18, Heebrealastele 9:14, Heebrealastele 7:6, Efeslastele 1:4, nimekiri on pikk. Maailm otsib lahendusi. Kui kogudus oleks erilises moraalses laitmatuses, siis maailm oleks tulnud selle juurde vastuseid otsima.

LOTI NAINE VAATAS TAGASI

Kas tohin nüüd edeneda järgmisele tasemele? Selle kokkuvõtteks tahan öelda järgmist. Vaadates laitmatuse kaalukust ja tähtsust, mille see Jumala ees õige olemise riietus toob kogudusse. Ta ütleb, et suurepärane peenvillane, särav ja puhas anti talle. Seejärel Ta ütleb, et suurepärane peenvillane tähendab Jumala õigust. Sellepärast ütlesin, et õigsuse riietus. Lott Soodomas; lugedes tema elu kohta näed, et ka tema oli õiglane mees. ISSAND päästis üksnes Loti ja tema pere, nende välja kõndides. Lugedes 1.Moosese raamatu lõiget 19:26, näed silda. Vaadakem seda, Ta võtab Loti ja tema pere selle õigluse tõttu, mida Lott omas. Lott istub Soodoma väraval. Ka prohvetid istusid seal andes prohveteeringuid ning kohtunikud tegid seal kohtuotsuseid. Kui ISSANDA inglid tulid, siis õigsus aitas Lotti neid ära tunda. Nad päästsid üksnes Loti ja tema pere selle õigsuse tunnusjoone tõttu. Vaadake seda nüüd. Laitmatus aitas Lotti, sest inglid ütlesid talle: mine, kuid ära vaata tagasi! Kuid Loti naine, kes ei olnud õige Jumala ees, ta vaatas taha, kuni tänase päevani. Keskenduge, sest tahan tõesti tuua selle aspekti teieni. Ta pöördus taha vaatama, ning temast tuli mälestusmärk kuni tänase päevani. Monument inimesest, kellel oli tegelik võimalus kõndida õigena koos ISSANDAGA. Kuid ta vaatas taha.

Kas näete kogudust? Just nüüd rääkides, kogudusel on reaalne võimalus käia õigesti koos JUMALAGA. Kuid näen, just nagu siit võiks tulla mälestusmärk. Sest olen näinud aega ülesvõtmise järselt, ja olen näinud neid kristlasi, kes ei pääse ülesvõtmisesse, pööreldes maas hambaid kiristades ning nuttes. Ning selles unenäos ISSAND asetas mind tegema selliselt. Mina pöörlesin ja kiristasin hambaid selles unenäos. Ärgates läksin esmalt peegli juurde kontrollimaks hambaid. Halleluuja! Nüüd, see õigsuse riietus, mida kogudus ei kanna, ning mida see peaks kandma. See rüü kingib kogudusele ka järgneva. See määratleb tolle koguduse lunastatud kogudusena. Lubage, et kordan seda. See, et kogudus pääseb tänu sellele rõivastusele sisse ülestõmbamisele, see on tõeline lunastuse määratlus. See, et JEESUS läks Ristile, ega teinud ilmaaegu tööd, vaid lunastas koguduse, kuniks see pääses Taevasse sisse. See on lunastuse tõeline määratlus.

 

 KAS SU NIMI ON ELURAAMATUS?

 

Halleluuja! Võtkem nüüd koos Ilmutusraamatust peatükk 3. Vaid üks lõige, väga kiiresti. Ilmutusraamat 3:3-5. Aamen. Ta ütleb järgmist:

“3 Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale. 4 Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. 5 Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.”

Halleluuja! Ta ütleb, et olid mõned inimesed Sardeses, kes olid hoidnud oma rõivad määrimata. Suursugune peenlinane, särav ja puhas. Siis Ta ütleb midagi väga tähtsat. Ta ütleb, et kui tagad sinu rõivastuse määrdumatuse, siis sina nii nagu nemadki, saad kõndida koos ISSANDAGA valgetes riietes. Seejärel Ta ütleb midagi väga tähtsat. Ta ütleb, et Ta ei kustuta sinu nime Eluraamatust. Teisiti öeldes Ta ütleb, et kui sa hoiad au sees koguduse rüüd, suurepärast peenvillast, säravat ja puhast, siis see on sama kui et sa säilitad sinu nime teatud Raamatus! On Raamat ja on päev, mis on tulemas ja kus see Raamatul omab tähendust. Ta ütleb, et kui näiteks tuled Keeniasse, leiad, et siin Keenias on ministeerium, kus registreeritakse inimesed. Neil on raamat, kus on nimekiri kõikidest inimestest, kes on keenialased. Jah, igal maal on selline raamat. On raamat, kus on nimekiri kõikidest inimestest, kes on Hollandi või Uganda kodakondsed. Ta ütleb, et nüüd see on kodakondsus. Kuid nüüd kuulen raamatust, on olemas Raamat, mille JUMAL Ise on loonud. Seda Raamatut nimetatakse JUMALA TALLE Eluraamatuks.

Otsides saladust, mille kaudu saksid olla kindel, et sinu nimi leitakse sellest Raamatust tol päeval, see antakse nüüd. Ta ütleb, kui sa hoiad oma rõivastust suurepärase peenlinasena, särava ja puhtana nii nagu need vähesed inimesed Sardeses, siis ka sina saad kõndida koos TALLEGA puhastes valgetes rõivastes. Ning Ta ütleb, et Ta ei kustuta sinu nime Talle Eluraamatust. Tähendab, on oluline: kui JEESUS suri Ristil, Ta andis meile ilma rahata rõivastuse. Sest Ta ütleb, suurepärane peenlinane, särav ja puhas anti, siis anti talle. Anti, seda ei ostetud. On tähtis, et sel päeval, kui me teeme meeleparanduse ja võtame vastu JEESUSE ning saame selle rõivastuse ilma rahata, ilma kuludeta, siis on kriitilise tähtsusega, et kogudus kannab seda rõivastust, suurepärast peenvillast, säravat ja puhast. Meile räägitakse, et see on see viis, mille kaudu säilitad nime TALLE Eluraamatus. See on minu jaoks imeline, hoida nime seal! Kas võime lugeda 2.Moosese raamatu lõiget 32:32. Teise Moosese raamatu lõige 32:32. Halleluuja! Ta ütleb:

“32 Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu! Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud!” (2.Mo. 32:32)

Mooses nägi, et ISSAND Ise lõi selle Raamatu. Kui tahad olla advokaat Keenias, ka siis on raamat. On raamat, kus on kõikide advokaatide nimed, kellel on õigus tegutseda Keenias. Ma arvan, et olemas kursuseid, mida nad läbivad aastate jooksul, et säiliks nimi selles raamatus. ISSAND räägib meile, et on Raamat. Ning kui see päev saabub, siis on tähtis, et kui see Raamat avatakse, siis sinu nimi leitakse sealt. Sel põhjusel ütlesin, et see rõivastus, mida nägin nendes kolmes eespool räägitud eri nägemuses, kui kogudus on riietunud sellesse, siis see esindab lunastatud kogudust. Teisiti öeldes, kogudus, mis pääseb sisse JUMALA Kuningriiki. Nüüd, meile on räägitud, et ainuüksi selle riietuse, mis on suurepärane peenlinane, särav ja puhas, ilma määrimata, vaid selle rõivastuse puhtana hoidmine ja kandmine on see, mis säilitab sinu nime selles Raamatus. Kas sa oled mõistnud JEESUSE toodud pääste tõsidust? Nüüd meile räägitakse ka seda, et kui sa ei säilita rõivastust, just nii nagu näen seda tänapäeva koguduses, siis ISSAND on vägev eemaldamaks sinu nime. Seega räägi mulle, mis on probleemivaba pääste tagajärg koguduses, mis on? Probleemivaba. See on nime eemaldamine. Mis juhtub kogudusele, kui see jätkab siinses patu seisundis, kus valeprohvetid prohveteerivad rahast; ebamoraalsuse skandaalid ning muu, kõik selline? Kui see jätkub, siis mis on selle tagajärg? Siis sinu nimi eemaldatakse.

Kas võime vaadata, millal nimi võidakse eemaldada sellest Raamatust? Sest oleme näinud, et see Raamat on tegelikult kodakondsuse Raamat. See on Raamat, kus on nimekiri Taeva kodakondsetest. Teisiti öeldes, see Raamat on nimekiri Jumala ees õigetest inimestest. Halleluuja! Nüüd, vaatame, mis juhtub, kui sinu nimi eemaldatakse. Ilmutusraamatu lõige 13:8. Väga kiiresti, aja tõttu. Vaadake, mida Ta siin ütleb. Kas olete nüüd näinud selle ärataganemise tagajärge, mida näete kaasaja koguduses? See muretu kristlus, ükskõikne. Seda on isegi siin Keenias, paljudes-paljudes kogudustes. Neid ei huvita, enne kui sa viid neile raha, see on piisav neile. Nad lihtsalt ei hooli sellest, mida sa teed. Isegi selle suurima Äratuse siin Keenias olles on kogudusi, mis siiski teevad nii. Selle tagajärg on, et sinu nimi eemaldatakse Taeva kodakondsete nimekirjast. JUMAL ei mõista postmodernismi. Taevas ei saa olema modernseid kristlasi, vaid seal saavad olema pühad kristlased. Sest JUMALALE pole oluline, kas sa oled hiinlane või oled must või oled kollane või oled valge. Tähtis on vaid see, kas sa oled püha! See on see tõde.

Kas võime vaadata seda muretut ja ükskõikset kristlust, mida näed Helsingis, Tamperel, Turus, Järvenpääl ja kõikides modernsetes Soome linnades. Modernsetes. Tagajärjed on õudsad. Ilmutusraamatu lõige 13:8. Ta ütleb:

“8 Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.”

Kas mõistsite? Ta ütleb, et need, kelle nime ei leita sellest Taeva kodakondsete nimekirjast, need hakkavad kummardama saatanat. Kui nüüd räägiksin sulle, et oled hingevaenlase või saatana kummardaja, oleksid vihane ja tige ning protesteeriksid. Kuid Ta ütleb, et kui sa jätkad ärataganemises, selles koguduse seksuaalses ebamoraalsuses. Kaasaja pastorid, teie keel on nõrk; te ei taha noomida pattu, sest kardate, et nad viivad rahad ära teise kogudusse. Ütlen, et ISSAND JEESUS – kui maailm võitles Tema vastu ja võitles Tema vastu ja võitles veelgi Tema vastu ning mida raskemaks see muutus, mida tugevam vastuseis oli – sellest hoolimata Ta ei muutnud evangeeliumi! Miks sina oled muutnud seda? See sugupõlv muudab evangeeliumi. Jutlustad evangeeliumi vastavalt kõrvade sügelemisele, et nad armastaksid sind. 

Kui ISSAND läkitas mind Keeniasse, ning kui vaatad keenialasi, sa tead nende lugu. Noomisin pattu: Tehke meeleparandus! Lõpetage patt! Tehke meeleparandus! Ma ei meeldinud mitte kellelegi, ma ei meeldinud siin maal mitte kellelegi. Kuid arvake, mis toimus. Ma ei muutnud evangeeliumi! Ning nüüd meil on Äratus! Meil on Äratus! Nüüd meil on Äratus ja te olete tulnud kogu maailmast seda vaatama. Ärge siis muutke evangeeliumi. See on suurem palk, kui sel päeval sinu nimi leitakse sellest Raamatust. Miks see sugupõlv muudab evangeeliumi? Minnes Rootsi, nad võiavad seal homoseksuaale pastoriteks. Minnes Saksamaale, siis see puhastus, mida me teeme seal. Leiad, et keegi mees on siin pastor, kuid kui ta läheb õhtul koju, siis ta on naine. Miks see sugupõlv muudab JEESUSE evangeeliumi? Kas see on tõepoolest sinu viis pääseda sisse JUMALA Kuningriiki? 

ISSAND on mind läkitanud ja ma võin rääkida sinule, et on olemas sanktsioonid ükskõikse kristluse eest. Kampala, Namboole staadion, rahakotid; nad suruvad su kätt ja sa annad neile raha, raha, rahakotte. On olemas karistus sellisele evangeeliumile. Ta ütleb, et see on saatanakummardamine ning sind on lukustatud väljapoole JUMALA Kuningriigi kodakondsust. Sel põhjusel olen ma nii rõõmus, et saan teiega vestelda sellest, enne kui uks sulgub. Meie ka paastume. Ma lõpetasin paastu eile ega surnud nälga. Mis on see kõhuevangeelium? On aeg JUMALA pastoritel seisma tõusta ja koguda end! Sellised on need ajad, milles elame. JUMAL otsib nüüd ehtsaid sulaseid, kes suudavad valmistada ette kogudust. 

Kas võime jätkata? Minul ei ole palju aega ja mul on veel kolm väga olulist aspekti. Mis on ärataganemise tagajärg koguduses? Ilmutusraamatu lõige 17:8. Ta ütleb järgmist: 

“8 Metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Ja need, kes elavad ilmamaal, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud eluraamatusse, imestavad, kui näevad metsalist, kes oli ja keda ei ole enam ning kes tuleb jälle.” (Ilm. 17:8)

Ilmutusraamatu lõige 20:15:

“15 Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.” (Ilm. 20:15) 

Nime säilitamine Eluraamatus on sama kui rõivastuse säilitamine suurepärase peenlinasena, suursuguse ja puhtana. Need abordid, mida sa näed koguduses, Euroopas kaks inimest vaid elavad üheskoos, kuigi nad pole abielus ega pastor aita neid. Miks sa ei räägi neile, et on vale elada üheskoos, kui pole abielus? “Ei, tead, me ei taha anda neile liigset psühholoogilist survet. Kas tead, et nad on küpsed. On vabadus.” JUMALA Kuningriigis, kust mina olen tulnud, seal ei ole olemas demokraatiat; seda ei ole seal. Seal ei ole mitte mingit demokraatiat. ISSAND, kes mind läkitas, on Taevaste väehulkade Ülemjuhataja! Ning arvake, mis. Kui ta läkitab mind teid noomima, siis see on armastus! Selle karistus on palju halvem. Hallelluja!

 

 TAEVA KODAKONDSE RIIETUMISETIKETT

Tahan minna nüüd sügavamale rõhutamaks tugevamalt selle rõivastuse tõsidust. See rõivastus on tegelikult JUMALA Kuningriigi riietumisstandard. Riietumisstandard, vau! See ei ole siis midagi sellist, mida võin ainult soovi korral võtta. Taeva Kodakondse riietumisstandard on hädavajalik rüü. Halleluuja! Kas keegi teist tunneb kurbust kuuldes sellesarnast sõnumit, mille teile annan? Kas tunnete, et solvan teid? Kui tunnete, siis see on hea tunne, sest siis Sõna toimib. Halleluuja! ISSAND olgu Õnnistatud! Kohtunik Helen, austan sind väga kõrgelt kogu kohtu valitsemisala juhatajana, kuid ma pean andma selle sinule, nii nagu Taevas selle annab. Sel viisil ma armastan sind nüüd minu tütar. Miks pastorid alati muudavad sõnumeid meelitamaks lambaid? Apostlite tegude lõige 1:10-11, Taeva riietumisstandard. Ta ütleb järgmist:

“10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, 11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”

Kui nad tulid Taevast tunnistama neile, et MESSIAS oli just üles tõmmatud, olid nad riietunud suurepärasesse peenlinasesse, säravasse ja puhtasse; valgesse ja puhtasse. See on üks Taeva kodakondsete rühm, riietatud sellesse valgesse rõivastusse. Kas tohin vaadata teist Taeva kodakondsete rühma? Halleluuja! Ütlesin teile, et mina ei muutnud seda evangeeliumi siin, ja ISSAND tunnistas mind õigeks. Nüüd on Äratus siin! Keenia ei olnud nii tuntud, kuid nüüd soovib kogu maailm mind tulevat nende juurde, nagu Keenia. Halleluuja! Aitäh, poeg Tšehhi Vabariigist. Kas võiksite esmalt tõsta lipud üles, et näen? Kogu maailm on siin! Halleluuja! Nad soovivad olla nagu Keenia. See on hea – mitte muuta evangeeliumi. Ilmutusraamatu lõige 19:14, Ta ütleb:

“14 Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane.”

Jälle, teine Taeva kodakondsete rühm riietatud sellesse valgesse peenlinasesse. Kui ISSAND andis meile selle suurepärase peenlinase, särava ja puhta, Ta tegelikult andis meile Taeva kodakondsuse. Halleluuja! Ta ütleb, et suurepärane peenlinane on koguduse õigsus. Tähendades, et praegusel ajahetkel kogudus peb olema Jumala ees õige. Kas tohin käsitleda teist kodakondsete rühma? Ilmutusraamatu lõige 7:9 või ehk Ilmutusraamatu lõige 16:15. Lubage mul lugeda valikuliselt, sest meil ei ole aega. Kodus võite lugeda Ilmutusraamatu lõiget 7:9, Ilmutusraamatu lõiget 7:13-14 ja nii edasi. Kuid loeme nüüd Ilmutusraamatu lõiget 16:15, ja liigun siis järgmise aspekti juurde. Halleluuja! Ta ütleb:

“15 Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi!” 

Soovin nüüd kroonida seda väga olulise Piibli kirjakohaga. Matteuse evangeeliumi kirjakohaga 22:1-4. ISSAND räägib siin midagi väga olulist. Mõistad peagi, et see rõivastus, suurepärane peenvillane, särav ja puhas, võidakse kaotada. Halleluuja! Matteuse evangeeliumi lõige 22:1-14 ja loen vaid ühe lõigu siit. See on see, mida sa leiad sealt. Leiad, et Ta räägib kuningast, kes valmistas pulmapeo, piduliku pulmasöögi pojale. Ning kui kuningas oli valmistamas pulmapidu pojale, ta saatis sõnumitooja rääkima nende juurde, kellele pulmapidu oli valmistatud. Teisiti öeldes kõik see ettevalmistus siin oli tehtud nende jaoks, seejärel kuuled teda ütlemas, kui sõnumitooja kuulutas seal, ta märkas, et need inimesed ei tahtnud tulla. Ta ütles, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!” Kuid Ta ütleb, et üks neist läks põllule: “Ei, olen hõivatud.” Teine läks poodi: “Ei, olen hõivatud.” Kuid kui nad tegid nii, sellest punktist alates kuuled JUMAL-ISA ütlemas, ei midagi, need inimesed, kellele pulmapidu on valmistatud, ei ole seda nüüd ära teeninud. Ta kasutab sõna – teenima; nad ei olnud ära teeninud.

Seejärel ta ütleb, mine nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate, kes tahab tulla, kes on valmis. Kui sa elad Chicago lõunaosas või New York Citys ning kuuled, et tänavanurgad on nüüd need kohad, kust leiad palju narkootikumide kasutajaid, prostituute, ning kõike sellist. Nad on sellelaadsed inimesed, keda leiad sealt. Kõikides linnades on teeristmikud, ülemaailmselt. Ta ütleb siis, mine nüüd teeristmikele ja too need teised inimesed sealt. Lubage, et selgitan teile seda väga täpselt. Ta ütleb, et see on õigus, mis oli esmalt trükitud sinna esialgsesse plaani.  Alguses oli Iisrael, kellel oli õigus Taevasele omandile. Omandiõigus; neil oli õigus omandile Taevas, kuniks isegi MESSIA tuli neist.

Kuid siis, kui MESSIAS tuli ja oli seal, tõstis Laatsaruse surnuist üles ja toitis 4000 inimest, siiski tuli päev, millal nad ütlesid: “Barabas, soovime Barabasi.” Legitiimsus; olge ettevaatlikud selle asjaga, omandiõigus, need, kellele see oli valmistatud. Nad ütlesid: “Ei, me soovime Barabasi.” “Kas te soovite, et me anname teile JEESUSE või Barabasi?” “Ei, me soovime Barabasi.” Kurjategija.. Ning nad hülgasid evangeeliumi. Kui paganakogudus (mittejuudid) kuulis seda, mida nad ütlesid, nad ütlesid: “Mida, kas te kuulsite, mida need inimesed ütlesid? Kuulen neid inimesi ütlemas, et nad soovisid Barabasi.” “Jah, me soovime Barabasi.” Paganakogudus ütles: “Oh, nad valisid Barabasi, nad hülgasid ISSANDA.” Paganakogudus ütles: “ Kui nad ei soovi Teda, me võtame Tema!” Ning kui nad võtsid Tema, kui paganakogudus kiitis heaks evangeeliumi, siis nad võtsid vastu evangeeliumi tasu, pääste!” Ning Kirkus on tulnud! Ole ettevaatlik legitiimsuse suhtes! Legitiimsus. Kuid vaadake ka seda tragöödiat paganakoguduses. Kui nad olid kogunenud, vaadates Matteuse evangeeliumi lõiget 22:11-14, see on ka tõesti võimas! Samuti kannatavad nemad tragöödiat. Ta ütleb:

“11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.” (Matt. 22:11)

Vaadake, millise nimetusega ISSAND kutsub seda meest. Ta kutsub teda: chaver sheli, mon ami, amigo mio, rafiki. Mistahes keelt sa kasutad, Ta kutsub teda sõbraks. Ta ütleb:

“12 Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust. 13 Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!”” (Matt. 22:12-13)

Kus ussid kunagi ei sure, kus tuli kunagi ei kustu. Pidutsedes, teate nüüd. Siin see on nüüd. Ka pulmapeole toodute hulgas märkas Ta  seal meest, keda Ta kutsus sõbraks. Tähendades, et nad tundsid teineteist. “Kuidas sa pääsesid siia ilma riietuseta!” Ta ei saanud sõna suust. See on väga oluline tänasel päeval. See tähendab, et rõivastus võidakse kaotada. See tähendab ka seda, et sina, kes sa oled vastu võtnud JEESUSE, oled nüüd kohustatud tegema tööd, tegema tööd evangeeliumi nimel. Sel põhjusel ütlesin, et ISA kõndis seal kontrollides. Kallid inimesed; Te olete väga kaunus sugupõlv! Ei ole kunagi näinud nii kaunist sugupõlve. Sest te olete näinud Kirkust! On palju inimesi, kes said kristlasteks ilma, et nad oleksid kunagi kuulnud kuulutust pühadusse tagasi pöördumisest. Nad said kristlasteks, armastasid JEESUST, kuid neile ei räägitud kunagi, et rahulolu viib inimesi põrgusse. Kui kaunis sugupõlv te ka olete, sest te olete kuulnud seda kuulutust! Te olete kuulnud juhendamist Jumala ees õige olemise tähtsusest. See, mida olen teile siin jaganud, on Jumala ees õige olemise autoriteet koguduses, Jumala õigus. Ta ütleb, et Jumala õigus vabastab koguduse selle vanast nimest. Ning Ta ütleb, et Jumala õigus säilitab koguduse nime JUMALA TALLE Eluraamatus. Ta ütleb, et ainult Jumala õigus päästab ja ainuüksi kogudus pääseb, kui Ta tuleb kohut mõistma maailma üle. Tema tulles maailma üle kohut mõistma. Just nii nagu Ta tegi Noa päevadel, just nii nagu Ta tegi hävitades Soodoma ja päästes Jumala ees õige mehe.

 KAS ÕIGSUSE RÜÜ VÕI HOORA RÜÜ?

Kallid inimesed, lugedes Sakarja raamatu lõikest 3:3 allapoole, sa leiad sealt Joosua ning ta astus ISSANDA ette. Kui ta astus ISSANDA ette, siis Sõna ütleb teda astuvat ISSANDA ette määrdunud rõivastuses. Vaadakem seda nüüd. Kui ta astus ISSANDA ette määrdunud rõivastuses, siis ka hingevaenlane ilmus sinna ja hakkas nõudma tema õigust; seaduslikku õigust, sünniõigust, ühinemisõigust, sõprusõigust, ametiõigust, ei tea, kuid mistahes õigust. Sest siin Joosua esindab Iisraeli positsiooni; püha rahvast, preesterlikku rahvast. Seega kui nad kummardavad Iisraeli JUMALAT, kes laskus siin eile alla, kes tervendab haigeid ja nii edasi ja teeb sellesarnaseid asju seal, siis teised rahvad saavad näha ja nad ütlevad: “Vau, Ta on Hea JUMAL!” Kas mäletate seda? Kas keegi mäletab seda? See pime mees, kelle silmad eile avanesid, te ehk ei näinud seda, mida mina nägin. Kui asetasin mikrofoni tema suu lähedale, siis ta ütles selliselt: “Mmm, mmm, mmm.” Ta õpib uusi asju, kui ta nägi nüüd, ütles ta selliselt: “Mmm, mmm, mmm. Oh, vau! Ta on Hea JUMAL!” Halleluuja! Ta hämmastas mind. Me pidime kogunema öösel kuni kella 01:00-ni vestlemaks temast. Kui ta vaatas ja õppis midagi uut, ta ütles: “Vau, Ta on Hea JUMAL!” Halleluuja!

 

Ta ütleb, et Iisrael oleks pidanud olema selline. Kui nad kummardasid Iisraeli JUMALAT õigesti, ning kui neile anti preesterlik rüü; suursugune peenlinane, särav ja puhas; kui nad teeniksid õigesti, siis teised rahvad näeksid, et on olemas teatavad eelised Iisraeli JUMALA kummardamiseks. Sel põhjusel nad ütlesid: Vau, Ta on Hea JUMAL! Seega kui nad näevad seda, siis nemadki sooviksid kummardada Iisraeli JUMALAT. Seega Joosua oli seal ning kui ta nüüd määrib oma rõivastuse, siis näed hingevaenlast teda süüdistamas. Kuid ISSAND noomib teda, Ta ütleb: “ISSAND sõidelgu sind, saatan. Eks see mees ole tulest tõmmatud tukk?” Tähendades, et sellel mehel on missioon. See on väga tähtis kogudusele. ISSAND ütleb, et vaadates kaasaegset kogudust ning vaadates selle identiteeti, siis mõnikord see on arusaamatu. Võin nimetada palju maid; Nigeeria, Lagos, kogu reis Punto del Estesse Uruguais, Montevideo, kustahes.

Nähtud unenägu sai osaks aga Montevideos, Punto del Estes. Läksin siis liikuma ümber Uruguai, puhastamaks sealset kogudust, sellel reisil, kuhu ISSAND on mind asetanud. Olin minemas suurele Koosolekule, mis korraldati Punto del Estas. Nägin selles unenäos kahte ust; nägin inimesi minemas ühest uksest sisse ja teisest uksest sisse. Küsisin siis ISSANDALT, ent kumb neist on kogudus? Küsisin seda ISSANDALT, sest ustest sisseminevad inimesed näisid sarnastena, ma ei teadnud seda. Arvasin, et need kaks ust juhatavad samasse kohta. Kui siis pastorid, kes minu eest seal hoolitsesid, sõidutasid mind autoga kohale, siis sinna saabudes olin hämmastunud. Kui parkisime auto, nägin neid kahte ust; üks neist juhatas diskole ja teine juhatas kogudusse, sellele Koosolekule, kuhu olin minemas. Olin tõeliselt hämmastunud, sest vaadates sinna nägin inimesi, kes olid riietunud samaviisiliselt ja sisenesid mõlemast uksest. KRISTUS, Elava JUMALA Poeg tuli Kirkuses ja suri siin sinu eest. See surm ei olnud ilmaaegne; Ta maksis lõpliku hinna sinu eest. Ei siis kuidagi ole võimalik, et selline koguduse hetkeseis oleks õigustatud. Kogudus ei tohi iialgi näida samasugusena kui maailm!

Sel põhjusel see sõnum on tähtis; tagasipöördumine Jumala ees õige olemisse. Ainuüksi Jumala ees õige olemine teeb koguduse ainukordseks. Kuulake mind. JEESUSE pääste Ristil miinus Jumala ees õige olemine pole mingi pääste! Olgem nüüd ettevaatlikud. Kindlustagem, et elame eraldunud elu. Isoleeritust. Ära mine kaasa selle maailma vooluga; selle maailma moraalse laostumise ja ebamoraalsusega. Seetõttu selle teenimistöö alla tulnud piiskopid ja pastorid ja mina, minu elu on alati täidetud paastuga, nagu sa võid näha. Jah. Sellelaadses kutsumuses oled tõeliselt põlvili. Pastorid ja piiskopid, kes selle alla kirjutavad, ning neid on nüüd tohutu hulk, neid on nüüd üle 17 000, nad teavad, et siin on paastumist ja ma räägin kuivpaastust. See on siis üks nendest viisidest, mille kaudu kogudus saab olla eemaldunud maailmast.

ISSAND kuulutab rõivastuse ajahetke. Te olete kaunis sugupõlv! Te olete rõivastuse sugupõlv! Te olete imeline kogudus! Te olete kogudus, kes valmistab ISSANDA rõivastuse. Te olete rõivastuse inimesed. Te olete inimesed, kes saavad valmistuda Jumala ees õige olemises ja kõrvaldada JEESUSE häbitunde. Kui JEESUS suri Ristil, saatan naeris. Nüüd kui Ta tuleb tagasi, saaks olema tragöödia, kui saatan naeraks uuesti. On olemas ka teine rõivastus, seda nimetatakse hoora rõivastuseks ja see on purpurivärviline. Vaid üks Piibli lõik ja lõpetan selle sõnumi. On olemas ka teine rõivastus, mida kogudus praegu kannab, ning see pole õige. Ilmutusraamatu lõige 18:16-18:

“16 „Häda, häda, suur linn, riietatud peenlinasesse ja purpurisse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega, sest üheainsa tunniga on ära rüüstatud nii suur rikkus!” (Ilm. 18:16)

Ning kaunistatud kulla ja muuga, ainult nimi. Seega on olemas ainult kaks rõivastust. On ainult kaks rüüd; sa kas oled riietatud suursugusesse peenvillasesse või purpurisse ja erepunasesse. Teisiti öeldes, päästes ei ole olemas mitte mingit keskmist tsooni, päästes ei ole olemas mitte mingit neutraalset ala. Sa kas oled uuestisündinud ja elad selle Sõna kohaselt ning see Sõna ütleb: “Ole püha, sest mina olen püha! Ole püha, sest mina olen püha! Ole püha, sest ISSAND sinu JUMAL on püha!” Päästes ei ole olemas mitte mingit keskmist tsooni: Jeesus kas tõi sinu välja surmast igavesse ellu või siis oled veelgi surmas. Sa ei saa öelda, et JEESUSEL ei olnud piisavalt väge tuua sind välja surmast igavesse ellu. “Vaadake nüüd, olen uuestisündinud, kuid elan keskmises tsoonis.” Oled riietatud maailmaga, elad maailmas ja püüad kokku segada päästega. Oled kesktsoonis. Ta ütleb, on ainult kaks rüüd: sa kas oled riietatud suursugusesse peenlinasesse, säravasse ja puhtasse, pääste rõivastusse; või siis oled riietatud saatana riietusega.

Ta ütleb, et kogudusel on nüüd aeg minna üle teisele poolele. Sa ei tohi segada päästet sellesse ebamoraalsusesse, mida näed siin Nairobis, siin Nakurus. Kui kohutav! Sa ei tohi segada KRISTUS JEESUSE päästet homoseksuaalsusega, valetamisega, valeprohvetitega; nad loevad raha, kuulutavad rahast, elades valedes. Valeapostlid, nad võtavad vastu raha välismaalt tulevatelt evangelistidelt, nad võtavad raha inimestelt,  kes vajavad päästet. Ta ütleb, et on tulnud aeg hüljata patt ja võtta omaks Jumala ees õige olemine. Sest Piibel ei ole mitte kunagi, mitte kunagi ei ole öelnud, et JEESUS tõi meid välja pimedusest hallile alale. Mitte kunagi! Ta tõi meid pimedusest välja valgusesse! Kui lähete tagasi maadesse, olge siis uuestisündinud. Garanteerige, et olete uuestisündinud!

Olen nii rõõmus, nii õnnistatud, et Prohveti Sõnumi kinnitusena ISSAND visiteerib inimeste juures. See tee on see õige tee! Jumala ees õige olemine on sama kui igavikulisus. Halleluuja! Olgem uuestisündinud! Ole uuestisündinud! See tee viib Äratusele! Sellest teest võin tunnistada! Seda teed ma tunnen! See toimib! See toimib! See toimib! See siin toimib! Siis nad tulevad meeleparandusele JUMALA juurde ja teevad nii: “Vau, Ta on Hea JUMAL!” See siin toimib! JEESUSE Veri on sama kui Jumala ees õige olemine. JEESUSE Veri on sama kui pühadus. Ilma pühaduseta ei ole olemas mitte mingit päästet. Tõstke esmalt üles käed, teie, kes soovite vastu võtta ISSANDA. Vaadake seda nüüd. TV otseülekandes nii palju tuhandeid pastoreid pöördub täna tagasi ISSANDA juurde. See on sõnades kirjeldamatu! See on tohutu! Tõstke käed üles ja öelge:

 


Vägev JEESUS. Täna õhtul lähen üle teisele poolele; surmast igavesse ellu, pimedusest valgusesse. ISSAND, riieta mind Jumala ees õige olemise rüüga. Teen täna meeleparanduse ja pöördun ära kõigest patust. ISSAND, võia mind, võia minu teenimistööd Jumala ees õige olemise rüüga. JEESUSE vägevas Nimes. Olen uuestisündinud.


 

Tooge mulle lipud, andke mulle lipud. Angoola esmalt. Olen tulemas Angoolasse. Botswana, Angoola, Austria, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Euroopa Liit, Belgia, Taani, Uganda, Luxemburg ja Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Tansaania, USA. Aitäh, aitäh. Norra, India, Pakistan, Saksamaa, Soome, Mehhiko, veel Soome, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Uganda, Nigeeria, Rootsi, Brasiilia, Itaalia. Halleluuja! Burundi, Ruanda. Ruanda, jah, aitäh poeg. On nii palju lippe. See on Australia, Zimbabwe, Inglismaa, Lõuna- Korea, Lõuna-Sudaan. Tänu, vajan sind. Vietnam, aitäh. Prantsusmaa. Aitäh. Kamerun, Hiina, Costa Rica, Portugal, ma peaan sinuga kohtuma. Uus-Meremaa, Taiwan. Halleluuja! Lubage mul võtta kõik lipud. Sloveenia, Laos. Halleluuja! Tänan väga. Iisrael. Keenia. Kõik JEESUSELE. Lõuna-Aafrika, olen tulemas tagasi. Sade on siin! See ehitus, mida otsin, on siin. Sri Lanka, Namiibia, Prantsuse Guajaana. Burundi, minu tütar, ma pean tulema. Slovakkia. Sambia, aitäh, olen palvetanud teie eest juba mõnda aega. Aitäh. Iirimaa. Ghana, aitäh, on tore näha sind. Holland, Suriname, Martinique ja Guadeloupe, Kreeka. Halleluuja! Suur tänu. USA; New York ja Kalifornia. Island, ma pean sinuga kohtuma. Inglismaa, me peame kohtuma. Räägi peapiiskopiga. Me peame kohtuma. ISSAND õnnistagu teid. Väga suur tänu. Taimaa. Tõesti suur tänu, aitäh. Kõik rahvad on siin. ISSAND õnnistagu teid. Kõik pastorid välismaalt, ISSAND õnnistagu teid. Tulen teiega kohtuma täna õhtul. ISSAND õnnistagu teid. Shalom. Shalom.

 


“THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF PASTORS” MIGHTY PROPHET DR. DAVID OWUOR


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi