31.7.2016 PROHVETEERING – PROHVET DR. OWUOR

SUPER MEGA AJALOOLISI TERVENEMISI ON TULEMAS NAKURUS, KEENIAS

 

ISSAND on rääkinud minuga. ISSAND JEHOOVA on rääkinud minuga. Ta on rääkinud taaskord sellest koosolekust, mis on tulemas Nakurusse alates 26.augustist kolme päeva jooksul. ISSAND on jätkuvalt rääkinud sellest ajaloolisest visiidist, mis on saabumas maailma rahvastele, Tema visiidist kogudusse. Seekordne visiit toimub Nakurus. Tean, et tõeliselt paljud rahvad on tulemas Nakurusse, seega tõepoolest ISSAND tuleb visiteerima kogu Kristuse ihus, Kristuse koguduses ülemaailmselt. See saab olema visiit ISSANDA Kojas. Selles vestluses näen toimumas palju tervenemisi. Tohutuid ja väga ajaloolisi, lihtsalt klass omaette.

Näen seda last, kes on täiesti pime ning ema kannab seda last. Näib nagu laps oleks poiss, ta on poiss ja tema silmad avanevad. Ema kannab last ja ta ulatab lapse mulle Altari ees. Seejärel ISSAND näitas mulle tõeliselt ajaloolist ja šokeerivat tervenemist, mis lööb kogu koosolekut, 110+ aakri suurust maa-ala, mille oleme rentinud Nakurusse. See lihtsalt täidab kogu selle ala. Sel korral koosolek on liiga suur. See on SUPER MEGA. Sel põhjusel ISSAND on kutsunud seda SUPER MEGA ISSANDA VISIIDIKS. Mis tähendab, et isegi need asjad, mida Ta tuleb tegema sellel koosolekul, saavad olema ajaloolised, SUPER MEGA.

Näen seda last uuesti. Näib, et see on poiss ja tema silmad on avanenud. Ema ulatab lapse TEMA Teenijale, ISSANDA Vägevale Prohvetile Altari ees. Ning kui ta võtab selle lapse vastu, siis tohutu suur pidutsemine ja rõõmutsemine täidab seda koosolekut. Seejärel näitab ISSAND mulle võrreldamatut visiiti, tervendavat võidmist, mis tabab kogu seda ala. Sel korral oleme rentinud 110 aakrit maad. See on sellise ala suurus, mis suudab mahutada kogu selle inimhulga, mida olen näinud sinna tulemas, mis on enam kui 10 miljonit inimest, keda olen näinud saabumas kohale. See saab olema taas väga tähtis aeg koguduses, kui ISSAND tuleb suhtlema kogudusega. See esitab MESSIA Tulemise tõelisust kogudusele. See äratab ja sütitab koguduse meele ja südame Jumalariigile, see nõue seal on õigsus, need aluspõhimõtted, mida kogudus peab täitma, on: õigsus, pühadus, Jumalakartus, õiglane meel Jumala ees, usaldatavus ja kõik see. Seega see on väga võimas hetk koguduses.

Just nii nagu olen öelnud ikka uuesti ja uuesti. Olen korranud seda siin, et see on aeg olla kristlane, kui imeline aeg olla uuestisündinud. Kui võimas aeg olla ka elus ja tunnistada seda visiiti, millest Piibel selliselt rääkis.

Näen suurt-suurt Tervendamiskoosolekut, kus invaliidid kõnnivad, paljud-paljud invaliidid eri pooltel, näen ratastoole, pimedad tulevad nägema, kurdid kuulma, tummad rääkima, halvatud kõndima, vigastatud jalad muudetakse sirgeks ja tervendatakse. Vigastatud seljad tervenevad, haavad kuivavad, vähid ja kasvajad hävivad, ka Aids kuivab verest välja ning kõik muud verehaigused, leukeemia, diabetism, kõrge vererõhk, ISSAND tuleb looma, Ta tuleb venitama jalgu, tuleb looma uut silma sinna, kust silm on puudunud silmakoopast.

See on aeg, milles pole limiite; see on aeg, milles pole piiratud nende imede ja märkide kogus, mida ISSAND on loomas kogudusele sellel koosolekul. Miks? Sest aeg on läbi. MESSIAS on tulemas. Ning ISSAND tutvustab nüüd tulevase maailmaajastu väge. Ta tutvustab tulevase Kuningriigi Kirkust, et inimeste südamed saaksid puudutatud ja nad võiksid olla rohkem valmis inimestena ISSANDALE, tahtes olla kuulekad ISSANDALE. Ning suunduda MESSIA Igavese Kuningriigi suunas, Evangeeliumi Kuningriigi, Kirkuse Kuningriigi, Taeva Kuningriigi suunas.

See on siis väga õnnistatud sõnum ISSANDA Õnnistustest kogudusele. Ja Ta ütleb: Tõepoolest, kogudus on veelgi kuninglik Kristuse vaimulikkond. Ja tõepoolest Ta on valmis taastama kogudust sel hetkel suure väega, Kirkuse väega. Pidage meeles, et Tema Kirkuse Pilv on veelgi peatumas koguduses sel hetkel. Ta ütleb, et selles hetkes meeleparanduse kaal ja tähendus, õigsuses sisalduv tähendus ja kaalukus, mida pühadus hoiab, tuleb JUMALA Aujärje ees hästi dramatiseerituks sellel koosolekul.

Ta palub rahvastel järgida õigsust, süleleda pühadust, et kogudus võiks olla valguseks selles pimedas maailmas, mida näeme olevat nii pimedana selles hetkes, muutudes üha pimedamaks. Pea meeles, et iga kord, kui muutub pimedamaks, seda lähemale oleme minemas MESSIA Tulemisele. Tean seda, et iga kord, kui ISSAND räägib sellest visiidist, kui ISSAND planeerib visiiti, mida enam Ta teeb nii, seda lähemale kell tiksub aja lõpule. Me liigume väga lähedale aja lõpule, MESSIA Tulemisele ning aja lõppemisele. See on aeg valmistada tee MESSIA suursugusele Tulemisele.

Mis tuleb Keenias. Täna ISSAND näitas mulle palju kogudusi Keenias. Kui õnnistatud on Keenia rahvas. Palju kogudusi, ning inimesed registreeruvad kogudustes bussidesse, paljud neist reisivad öösel ja osad õhtul. Näen palju inimesi registreerumas bussidesse, sadadesse ja sadadesse bussidesse, siin maal. Näen nende registreerumist täna, ISSAND näitas seda minule, milline saab olema olukord sel päeval, kui nad hakkavad minema. Paljud inimesed olid mures: Ei taha, et buss jätab mind. ISSAND asetab mind kuulma väga kirglike ja innustunud kristlaste vestlust, et minna ja olla ISSANDA Lähedalolus. Palju busse, näen palju sõidukeid. Sel korral meil on piisavalt parkimisruumi. Oleme andnud 10 aakrit ruumi kõikidele bussidele ja sõidukitele tulemaks parkimisalale.

Siiski ISSAND näitas mulle seda organiseerimist, mis raputab inimesi ja kogudust, kõik jooksevad ringi kontrollides, et neil on koht autos ja nad võivad reisida JEHOOVA Koosolekule, JAHVE, Iisraeli Püha JUMALA koosolekule, et nad saaksid osa võtta selle hetke visiidist. Pidage meeles, et kõik see toimub ajajärgul, kui ISSAND on Rääkinud minuga metsalise ja hooraga seoses, Ilmutusraamatu metsalisest ja sellest naisest, kes istub metsalise peal, neist sündmustest, mis koidavad selle järel. Seetõttu rahvad valmistugu. ÕNNISTATUD ON NEED, KES ON SELLEL KOOSOLEKUL! Sest see ei ole nagu mingi muu koosolek. Näitab, et ISSAND tuleb kogu väega, uuesti looma alust teisele tasemele, uut mõõdupuud sellele Taassünnile. ISSAND Õnnistagu teid. Shalom.

 

 


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

 SUPER MEGA HISTORIALLISIA PARANTUMISIA TULOSSA NAKURUUN, KENIAAN – PROFEETTA DR OWUOR