8.6.2017 PROHVETEERING. AJALOOLINE TERVENDAVA VÕIDMISE VISIIT ON TULEMAS SOOME – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

ISSAND on Rääkinud minuga Missioonist Soomes. Ning selles vestluses Rääkis Tema minuga ülimalt ajaloolisest Tervendamisest. Soomes visiteerivast Ajaloolisest ISSANDA Tervendavast Võidmisest. Siis, kui Tema toob mind sinna. Suurest, väga suurest Tervendavast Võidmisest, mille ISSAND vabastab sellel ajal, kui Tema toob mind Soome. Seega  suur Äratus on tulemas Soome. Soome riiki. Ma näen laiahaardelise ajaloolise Tervenemise taset, millist ma ei ole Soomes varem näinud.

Sellest on saamas suur ajahetk selle maa jaoks. Sest saame juba praegu näha, kuidas ISSAND on alustanud seda Missiooni. Tõstes üles invaliidi juba ennem kui ma sinna pääsen. Selle väikese Eemi-poja, kes oli sündinud täieliku liikumisinvaliidina. 3,5 aasta jooksul ei ole tema kordagi kõndinud. Kuid nüüd ta astub esimest korda jalgadele ja kõnnib.

Tema on näidanud minule taaskord seda suurt ajaloolist Tervendavat Võidmist, mis šokeerib Soome rahvast. Suur Tervendamiskoosolek ja suur JEHOOVA JAHVE Visiit on tulemas Soome riiki. Tean, et see on väga kriitiline aeg koguduse ajaloos. Sest see on see hetk, millal väga paljud rahvad igatsevad võtta vastu Visiiti.

See on see tund, millal koguduses valitseb suurem põud. Tund, millal altar, pastorid ja vaimulikkond vajavad Visiiti. ISSANDA värsket hingust, et neid virgutada ja uuendada. Tema on otsustanud visiteerida Euroopas nüüd sellisel hämmastaval viisil. Samuti visiteerida Soomes väga šokeeriva tervendava võidmise kaudu, mis on saabumas sealsele Vägevale Tervendamiskoosolekule.

ISSANDA Visiit saab olema üsnagi võimas. Ma olen näinud Soomes toimumas väga suurt Tervendamiskoosolekut ja väga suurt Tervendavat Võidmist. Ja ISSAND teeb seda kõike. Sest see on see tund, millal Tema valmistab rahvaid ette MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Seega ISSAND JEHOOVA palub praegu kõikidel rahvastel valmistuda. Sest need on need visiidid, mis identifitseerivad praegust aega ja hetke. Visiidid, mis valmistavad puhtalt säravat kogudust ette MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks.

Taaskord. Olles minemas Soome, siis ISSAND on Rääkinud minuga ja näidanud nüüd rohkem kui kolm korda viimase öö jooksul seda šokeerivat Tervendavat Võidmist, mille Tema vabastab, kui Tema toob mind sellele koosolekule. Tervendamiskoosolekule. Selle kahepäevase Helsingi Konverentsi järel Tervendab Tema väga suurel määral paljusid inimesi. Erinevatest haigustest.

Sellisel viisil, mis paneb liikuma ning mis sütitab suure Äratuse Euroopas. Need, kellel on kõrvad, ühtlasi teised rahvad, te saate teha ettevalmistusi, et ka teie juures visiteeritaks. Sellest tuleb koosolek, mida ei ole kunagi varem olnud. Ning ISSAND JEHOOVA, Tema armus ja halastuses, on nüüd otsustanud visiteerida koguduses.

Need, kellel on kõrvad, valmistugu Jumala ees õigena seismises, pöördudes ära patust. Eriti valetamise patust, pettusest, perverssustest, eduteoloogiast, homoseksuaalsusest, lesbismist, kõigist neist asjadest, mis on hämardanud koguduse visiooni.

ISSAND on tulemas kaitsma Tema Enda Autoriteeti. Ennistama JEESUSE Vere ja Risti autoriteeti. Ning Tema palub kõikidel inimestel Euroopas, inimestel Soomes ja Euroopa mandril, kuulata nüüd Tema ettekirjutusi, Tema õiglasi käske. Ning valida jumalakartlik kristlik elu, püha kristlik eluviis. Sest Piibel ütleb, et kui MESSIAS tuleb, siis ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

Ma usun, et sellest tuleb Euroopa mandri jaoks taaskord teine suurepärane võimalus. KRISTUSE koguduse jaoks. Kogu teekonnal Rootsist alla Taanisse, tulles Rootsi, Soome, Taani, Prantsusmaale, Hollandisse, Austriasse, Saksamaale, Šveitsi, Portugali, Hispaaniasse, Kreekasse. Kõikide Euroopa rahvaste jaoks on suur võimalus – olla osalised selles visiidis. Sest ISSAND sütitab laiaulatusliku ja ajaloolise Lõpuaja Äratuse. Ning see Lõpuaja Äratus on õigsuse Äratus, pühaduse Äratus, Püha Vaimu Äratus.

Seega – MESSIAS on Tulemas – kallid inimesed!

Ning Euroopal on praegu tõeliselt suurepärane võimalus osaleda selles Lõpuaja ISSANDA Äratuses, mida me oleme näinud toimumas Keenias. Ning Keenias on olnud see Äratus tõepoolest suur. JUMAL-ISA Pilv on visiteerinud siin maal. Kaevude veed, mis olid mürgised, on paranenud. Paljud, lugematu hulk liikumisinvaliide on läinud kõndima. Lugematul määral pimedaid on saanud nägemise. Kusjuures me isegi ei tea, kui palju neid on. Paljud, paljud, paljud, paljud kõrvad on tulnud kuulma. Paljud, paljud, paljud tummad on hakanud rääkima. Halvatud on läinud kõndima. Seljaaju vigastused on tervenenud. Kasvajad on hävinenud. Vaimuhaiged on taastatud ja nad kuulutavad nüüd evangeeliumi. Inimesed, nagu Peter Ndirangu ja samuti paljud teised. Inimesed, kes olid raskelt vaimuhaiged, elades puude latvades. Nad ehitasid maja puude latvadesse. Nüüd kuulutavad nad JEESUSE evangeeliumi ning tunnistavad iseenda tervenemisest.

Seega on see laiahaardeline visiit ja JEESUSE Vere autoriteedi ennistamine, mida ISSAND soovib tuua Euroopasse. Tean, et just praegu Euroopa kogudus on tõeliselt külm. Enamus kogudusist kahaneb, liikmete arv väheneb. Seal ei ole mitte mingisugust autoriteeti, seal ei ole mitte mingit väge. Seega on nendel väga raske ühendada endid selle kristliku pääste väega, mille ISSAND JEESUS tõi. Kuid ISSAND ütleb, et see on see aeg, kui Tema tuleb uuesti. Koos lubatud Hilise Võidmisega, koos Hilise Kirkusega. Et Euroopa kogudus, Euroopa õnnistatud inimesed saaksid samuti osaleda nüüd selles protsessis, mis valmistab ette MESSIA Suursugust Tulemist.

See on aeg, milles olla kristlane. See on aeg, milles olla uuestisündinud. See on aeg, milles kõndida nüüd pühaduses ja Jumala ees õigena. Sest ei ole paremat aega kui nüüd, millal maailm tõeliselt vajab ISSANDAT ja ISSANDA päästet. Eriti meie. Me teame, et MESSIAS on Tulemas. MESSIA Tulemise märgid on selged. Kaasa arvatud see Visiit, mis on tulemas Soome.

Seega. Euroopa jaoks on ajalooline moment. Et ka Euroopa võiks olla osaline selles ülivõimsas JUMALA liikumise protsessis. Võimsas JUMALA, JUMAL JEHOOVA liikumise protsessis, mis on voogamas üle kogu maakera. Ning mis valmistab Puhtalt Säravat Teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Need, kellel on kõrvad, parandagu kahetsedes meelt ning valmistagu Tee ISSANDA Suursuguse Tulemise jaoks.

Aamen

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 8.6.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas: repentandpreparetheway.org    www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi