29.12.2017 PROHVETEERING. ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET VALMISTAMAS MAANTEED MESSIA SUURSUGUSE KIRKA TULEMISE JAOKS – PROHVET DR.OWUOR

 


PROPHECY ON THE MIGHTIEST PROPHET OF THE LORD PREPARING THE WAY FOR THE COMING OF THE MESSIAHEdastatud ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 29.12.2017.
“Ülistus ISSANDALE, ISSANDA Vägevaim Prohvet!”


 

ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule, kallid inimesed. ISSAND JEHOOVA SHALOM, JEHOOVA ROPHE, JEHOOVA RAPHA, ISSAND meie Tervendaja. Exodus 15:26. ISSAND Räägib minule MESSIA Suursugusest Kirkast Tulemisest.

Tema on Rääkinud minule tänasel ööl, kallid inimesed. Ning sellel viimasel ööl, kui ISSAND Rääkis minule MESSIA Tulemisest, siis tegelikult Rääkis Tema Tee valmistamise protsessist MESSIA Suursuguse Kirka Tulemise jaoks.

Nägin end teatud kohas olevat. Ning kui ma saabusin sellesse paika, siis ma nägin seal maanteed, mis ei olnud hea. Selle mustkate oli pragunenud. Maantee vasaku serva lähedal oli pragu, mis jooksis kogu aeg piki teed. Maantee ei olnud prao tõttu sirge. Selle maanteel oleva prao tõttu.

ISSAND JEHOOVA asetas mind sinna, et hakata lagunenud katte asemele valmistama uut asfaltkatet. Hakkasin maha panema uut asfalti, parandades kõik katkised kohad. Ma töötasin ja töötasin selle kõige juures. Töötades kõige selle juures. Töötades kõige selle juures.

ISSAND Räägib maailma rahvastest, kes valmistavad teed endi südametes. Tema Räägib eelkõige kristlastest usklikest, kes peavad valmistama teed MESSIA Suursuguse Kirka Tulemise jaoks.

Ning siis näitas Tema minule teist inimrühma, kes püüdsid paigata seda maanteed, millel nad olid. Tähendab, et nad ei kaevanud üles hävinenud teed ega ehitanud uut teed, vaid nad püüdsid paigata vana teed. Arvan, et see on see kaasaegne kristlik elu, mida ISSAND on nüüd minule näidanud. Tegelikult ISSAND näitas minule, et selle asemel, et nad oleksid ehitanud uue maantee, nad paikasid, nad otsisid teeauke ja paikasid neid. Selliselt tehes tee ei ole vastupidav. Seal on deformeerumist ja jääknähte vanast teest. Vanast Teest, suure T-tähega. Kuid ISSAND palub teha kristlikule elustiilile täielik reform. Kristlik elustiil peab olema nüüd täielikult korrastatud. Me peame kaevama üles kõik, kõik paikamised, kõik praod, et siis panna maha uus maantee.

Miks? Sest see on see ajahetk, millal Taevas on Avatud. ISSAND on Avanud Taeva Värava, et Tema võiks kommunikeeruda kogudusega. See on hinnaline ajahetk. See on Avatud Taeva Ajajärk, millest ISSAND JEHOOVA Rääkis.

Seega need Õnnistatud, kes ehitavad tervenisti uue tee, nad pöörduvad koguduses täielikult ümber. Seda nimetatakse meeleparanduseks. See ei ole niisugune, et sa paikad selle, pöörad ümber 80 kraadi ning siis lähed tagasi. See on terviklik pöördumine, täielik ära pöördumine, usk, et ma olen teel põrgusse, see on patt ning siis pöörad sa selja ja suundud täielikult vastupidisesse suunda.

Tänasel õhtul on ISSAND Rääkinud palju sellest protsessist. Sisuliselt Räägib Tema Tee valmistamisest. Sellest, kuidas Tema Teenija on valmistamas teed MESSIA, HAMELECHI, Kuninga Suursuguse Kirka Tulemise jaoks. Ning ISSAND nõuab koguduselt, et kõik inimesed seisaksid õiges asendis Tema ees. Et kõik inimesed oleksid uuestisündinud, et kõik inimesed oleksid pühad.

Miks? Sest aeg on otsas. MESSIAS on tulemas! Päev on saabumas. Pöördumatu Päev. Kokkuvõtete Tegemise Päev. Tõe Päev. Millal saame reaalselt teadlikuks, kes on siiralt uuestisündinud, kes on need Kristlased, kes on tegelikult täitunud Püha Vaimuga.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas. Kui kaunis saab olema see päev. Ma tantsin sellel päeval. Ma ütlen siis kogudusele: Vaata, ma ju ütlesin teile. See on see, mida ma mõtlesin, kui ütlesin teile, et valmistuge, aga te ei kuulanud. See on see, mida ma mõtlesin. See saab olema tühistamatu, pöördumatu. Lunastuse Päev. Tõe Päev.

ISSAND Õnnistagu teid leidmaks tarkus! Toda, toda raba, toda lahem. Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on tulemas!


Tõlge eesti keelde. 29.12.2017 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi