MEIE AJA IME JA MÄRK! 30 KAEVU MÕRUD VEED ON PARANENUD!

 


 

Siin Keenias tegeleme me praegu väga erilise nähtusega, mis on hämmastanud ja pannud meid suurel määral imestama.

Ühtekokku 30 kaevu on käesoleval aastal paranenud siin Keenias! See on ülivõimas. Seepärast kuulgu ka Soome, mida tohutu võimast teeb ISSAND just nüüd. Kõik algas jaanuarikuus sellest, et kui Jumalamees palvetas Keenia Nyali saastunud kaevu joomiskõlbmatu vee eest, siis ISSAND parandas selle kaevu vee!! Inimesed on hankinud seda ISSANDA poolt Parandatud vett ja on usus joonud ning kallanud seda oma kaevudesse ning see on toonud paranemise!

Kui Jumalamees oli rääkimas hiilgaval Mombasa Pastorite ja Evangeeliumikuulutajate Konverentsil märtsikuu alguses, siis tema kuulutas, et kui keegi joob seda vett, mille ISSAND on parandanud, siis see inimene terveneb. Inimesed võtsid usus vastu ISSANDA Sõnad; ning nüüd näeme üsna šokeerivaid imesid ja tervenemisi, mille seas sisaldub ka 24 kaevu kibeda ja joomiskõlbmatu vee paranemine.

Kui vaatan Piiblisse, siis on üllatav lugeda, et ISSANDA Prohvet Eliisa tervendas kaevuvee kohe selle järel, kui ta oli saanud topeltvõidmise. Kui tema tervendas ühe kaevu vee, siis sellest tuli ajalooline sündmus ja see talletati Piiblisse; ning kuni tänase päevani on see olnud ajalooline ime. Kuid praegu valmistatakse siin kogudust ette ja me saame näha seda võidmist, mille ISSAND on andnud langeda selle koguduse peale, mis valmistub MESSIA Tulemise jaoks. Saame Rääkida nüüd juba rohkem kui 24 kaevu vee paranemisest siin Keenias. See on ülivõimas ime ja märk!

“19 Ja linna mehed ütlesid Eliisale: „Vaata nüüd, linna asupaik on hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha ja maal on nurisünnitusi.” 20 Ja tema ütles: „Tooge mulle üks uus kauss ja pange sellesse soola!” Ja nad tõid temale. 21 Siis ta läks välja veeallikale ja viskas sinna sisse soola ning ütles: „Nõnda ütleb Issand: Mina olen selle vee parandanud, sellest ei tule enam surma ega nurisünnitusi.” 22 Ja vesi muutus heaks Eliisa sõna kohaselt, mis ta ütles, ja on
seda tänapäevani.” (2.Kun.2:19-22)

Me oleme hämmastuses, sest me oleme silmitsi selle suurima võidmisega kuni tänase päevani, nii nagu Piibel ütleb. Kõige esmalt paranes Nyali kaevu vesi Keenias ISSANDA Vägeva Prohveti Sõnade kaudu ning selle tagajärjel on nüüd paranenud 24 kaevu vesi. Iga kaevu vesi on käidud läbi detailsetes intervjuudes koos dokumentide ja tunnistustega ka ´Jeesus on ISSAND´- raadios.

Muuhulgas ka El Damaravi küla inimesed tõid kaasa Nyali paranenud kaevu vett. Nad andsid seda täiesti liikumisvõimetule naisele, nimega Gladys Jeruto Kiplagat, kelle selgroog oli vigastatud ning ta kandis puusal tugivööd. ISSANDA Vägeva Prohveti sõnade kohaselt, JEESUSE Vägevas Nimes, võttis ta koheselt vastu tervenemise ning nüüd ta võib seista, kõndida, joosta, hüpelda ja kummarduda! Oleme vastu võtnud tema pildid ja video, millest võime näha, et see naine, kes varem oli halvatud, nüüd jookseb. Teda hooldati Moi Teaching Referral haiglas.

See on tõeliselt võimas! See paranenud Nyali kaevu vesi on toonud tervenemise ka kariloomadele. Nyeris elav Jane Gatwiri tõi vett tema isa haigele lehmale, kellel oli krooniline udarapõletik ning lehm lüpsis müügikõlbmatut piima. Piima oli uuritud Keenia laboratooriumis, kuid see oli tunnistatud kasutamiskõlbmatuks. Gatwiri kallas lehma joogivee sisse Nyali paranenud vett. Järgmisel päeval viis ta piima laboratooriumisse ning see oli kvaliteedilt täiuslik piim!

ISSANDA Suu Sõnade kohaselt tõi vesi taas tervenemise, ja seda isegi kariloomadele! “Ei suuda seda imet selgitada veterinaarteaduse abil, mida ma olen õppinud”- ütles hämmastunud Egertoni ülikooli professor Dr. Ambula Egertoni.
Eile võtsime vastu teise tunnistuse Nyeri külast Keenias. Sealne Pastor andis meile teada, et tema kanad ei olnud sellel aastal üldse munenud. Pastor andis kanadele juua Nyali paranenud vett ja sealt alates kanad hakkasid munema! Innukusega viis Pastor kanade munad näha isegi Nyeri koguduse altarile. Tänu ISSANDALE!

Üks viimastest kaevudest on Naivashas asuv Kenia Energy Generating´i firmale kuuluv Kengeni kogukonna kaev. See kaev oli testitud mürgiseks ja kasutamiskõlbmatuks. Koguduse vennad kallasid Nyali paranenud vett sellesse kaevu ning see paranes ISSANDA Suu Sõnade kohaselt! Saime laboratooriumist raporti ning kõik testi tulemused must-valgel räägivad, et kaev on nüüd puhas ja hea veega ning see täidab Maailma Terviseorganisatsiooni standardid! Kõik üksikasjalised andmed ja numbrid analüüsiti raadios pikalt ja väga põhjalikult ning täpselt. PH-tase on nüüd 7.2. Seega peaaegu neutraalne (7 on neutraalne)! ISSAND neutraliseeris ja puhastas selle vee. Uurijad ja laborandid tõdesid, et see on kummaline ja eriline ilming keemia maailmas!

See toimub Keenias. Milline on see võidmine, mis toimub praegu maailmas? Piiblist saame lugeda Eliisa kaksikvõidmisest. Kuid nüüd ei ole mitte ainult üks kaev paranenud, vaid 24 kaevu! Kuidas need mõrud ja need soolased veed, mis on olnud seal maa keskmes maailma loomisest alates, võivad järsku muutuda? See on šokeeriv ilming! Keemia maailma šokeerivaim ilming on toimunud nüüd Keenias! Kui võimsas ajas me elame!

 


Allikas: Kiri Soomele 27.3.2017;   AIKAMME IHME JA MERKKI! 30 KAIVON KITKERÄT VEDET PARANTUNEET!

Allikad: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi