1.1.2023 EUROOPAT TABAB TUUMASÕDA

“Euroopasse on tulemas tuumasõda. Ma näen Venemaad esmalt tabamas Prantsusmaad ja 2-3 sekundi pärast löömas Inglismaad. See saab teoks.” – Katkend Issanda Sõnumist 13. Rahvusvaheliselt Pastorite, Piiskoppide ja Evangelistide Konverentsilt Nakurus, Keenias. 1.-2.1.2023. Issanda Vägevaimad Prohvetid.


18.3.2024 ISSAND RÕHUTAS TAASKORD:

"EUROOPA PEALE TULEB  >  T U U M A S Õ D A."

NAKURUS TOIMUNUD RAHVUSVAHELISEL PASTORITE KONVERENTSIL
TEMA TAEVASTE SÕNUMITOOJATE
PROHVET DR. OWUORI KAUDU

TÄIENDAVAID ISSANDA SÕNUMEID VARASEMAST AJAST:

  2022, sügis  ISSANDA PROHVETEERINGUD – HOIATUSED PEATSELT MAAILMA TABAVAST GLOBAALSEST TUUMASÕJAST


– Lõige 7.10.2022 Issanda Prohveteeringu lõpust –

– “… Kui see tuumasõda toimub sellisel viisil nagu ma olen seda näinud; välja arvatud juhul, kui kogu maailm kahetseb ja meelt parandab Jeesuses; kui see toimub, siis Euroopa hävitatakse täielikult, totaalselt. Ja USA hävitatakse totaalselt. …”

“… If this nuclear war takes place the way I have seen it, unless the whole world repents. When it does take place Europe will be destroyed totally, total-total. And the US will be totally destroyed. …” .


15.7.2019 ISSANDA PROHVETEERING. KÕIGE TALUMATUM ISSANDA KOHTUMÕISTMINE ON TABAMAS KÕIKI KAHETSEVAT MEELEPARANDUST MITTETEINUD MAID. PIIBEL, JESAJA 34

8.2.2017 PROHVETEERING HOIATUS. MÄRKIMISVÄÄRSELT SUUR TUUMASÕDA ON TABAMAS IRAANI (eesti k.)

26.7.2020 PROHVETEERING – HOIATUS. PEATSELT TOIMUVAST TÕSISEST IISRAELI JA IRAANI VAHELISEST SÕJAST

2.4.2021 PROHVETEERING KÕIGE AJALOOLISEMAST MAAILMA PEALE LASKUVAST SÕJAST (eesti k.)

7.4.2021 NÕUANNE MAAILMA RIIGIJUHTIDELE – LADUSTADA HOIDLATESSE TOITU JA OLLA VALMIS MAAILMA TABAVAKS SUUREKS NÄLJAHÄDAKS  (eesti k.) 

29.7.2021 PROHVETEERING VÄGA SUUREST SÕJAST

31.7.2021 PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST AJALOOLISEST SÕJAST  (soomek.tõlkega)

25.8.2021  SOS-HOIATUS ISSANDALT. ISSAND TEEB TEILE LÕPU, KUI TE SUGUPÕLVENA EI PARANDA MEELT HOMOSEKSUALISMIST! (eesti k.)

 7.9.2021 KOHUTAVAIM JUMALA SURMAOTSUS, LASKUMAS KOGU MAAILMA PEALE

8.9.2021  PROHVETEERING PEATSEST IRAANI TUUMASÕJAST  / (soomek. tõlkega)

8.9.2021  PROHVETEERING PÄRSIA LAHE REGIOONI LASKUVAST TÕSISEST SÕJAST

2.2.2022 PROHVETEERING – HOIATUS. MAAILMA TABAVAST KOHUTAVAST SÕJAST (soomek.tõlkega)

23.2.2022  SOS-NB! ÄRGE SEKKUGE VENE – UKRAINA SÕTTA!

23.2.22 hilisõhtul (kl. 22-23 vahel, vahetult enne sõja algamist) Ütlesid `Jesus is Lord´- Raadio otse-eetris ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID (kelle kaudu Räägib Jumal Isa):

MEIE PALVE ON, ET EI USA EGA ÜKSKI LÄÄNE JÕUD EI SEKKUKS, KUI VENEMAA RÜNDAB UKRAINAT, SEST SELLEST TULEKS SIIS USKUMATU MAAILMASÕDA, TUUMASÕDA, PEAAEGU ET AJALOOLINE MAAILMASÕDA, MIS TOOB MAAILMA PEALE USKUMATUL MÄÄRAL SURMA.

1.3.2022 ISSANDA SÕNUM ÜLIOHTLIKUST SÕJALISEST OLUKORRAST KUI KÕIGEVÄELISE JUMALA KOHTUMÕISTMISEST JUMALAKARTMATU SUGUPÕLVE KOHAL, KES ON KEELDUNUD MEELT PARANDAMAST JA TULEMAST JEESUSE PÜHALE ELUTEELE

22.3.2022 ISSANDA SÕNUM. JUMAL VÕIB HÄVITADA ÄRA KOGU SELLE KURJA SUGUPÕLVE JA ALUSTADA UUEGA

22.3.2022 PROHVETEERING KOHUTAVAST SEKSUAALPATU OLUKORRAST MAAILMAS & ÜLIKARDETAVA JUMALA VIHA VABASTAMISEST 

22.3.2022 ISSANDA PROHVETEERING. SÕDA EUROOPAS RASKENEB TUUMASÕJAKS

23.3.2022 ISSANDA ROHVETEERING. JUMALA VIHA KARIKAS VALATAKSE VÄLJA MEELEPARANDUST TEGEMAST KEELDUNUD EUROOPA PEALE

√ 24.3.2022 PROHVETEERING NÄLJAHÄDAST & VENE RAKETTIDEST, MIS HÄVITAVAD EUROOPA MAID

2022, kevad UUEMAID ISSANDA ETTEKUULUTUSI JA SÕNUMEID JUMALA KOHTUMÕISTMISEST EUROOPA KOHAL

 6.4.2022 JUMALA KOHTUMÕISTMINE EUROOPAS TOIMUB HOLOCAUSTI, HOMOSEKSUALISMI JA PATU TÕTTU

MITMEID VARASEMAID ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST


ÕIGET PROHVETIT TUNTAKSE SELLE JÄRGI,
ET TEMA ENNUSTUSED TÄITUVAD (5 Mo 18)

5 Moosese 18:21-22

“JA KUI SA MÕTLED OMA SÜDAMES: “KUIDAS TUNNEME SÕNA, MIDA ISSAND EI OLE RÄÄKINUD?” – SIIS KUI PROHVET RÄÄGIB ISSANDA NIMEL, AGA MIDAGI EI SÜNNI EGA TULE, SIIS ON SEE SÕNA, MIDA ISSAND EI OLE RÄÄKINUD. PROHVET ON SEDA RÄÄKINUD ÜLEMEELIKUSEST, ÄRA KARDA TEDA!”


Vaata ka 〉〉 PALJU VARASEMALT TÄITUNUD PROHVETEERINGUID
ISSANDA VÄGEVAIMATELT PROHVETITELT,
ISSANDA PROHVET DR. OWUORILT