19.1.2017 PROHVETEERING HÄIRE. VÕIMAS JUMALA PILV TAEVAST TULEMAS VISIIDILE KOOS TOHUTU SUURE TULEGA – PROHVET DR. OWUOR

 


 


´Jesus is Lord`- Raadio otse-eetris, 19.1.2017 / “Kiitus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet.”


 

Aamen. Nüüd, ISSAND JEHOOVA, ISSAND JEHOOVA, meie õigsus, õiglane ISA Taevas, Püha ISA, JEHOOVA EL OLAM, ELOHIM. Ta Rääkis täna minuga. Ta on Rääkinud täna minuga. Ning selles tõesti, tõesti vägevas tänases vestluses, ISSAND Rääkis täna minuga. JEHOOVA EL GIBBOR, vägev JUMAL. Nägin selles vestluses tohutu suurt ISSANDA Pilve tulemas Taevast alla koos Tulega. Jällegi. Nägin täna tohutu suurt ISSANDA Pilve tulemas Taevast alla koos Tulega. Koos suurima Tule plahvatusega, mida ma kunagi olen näinud. JEHOOVA meie Puhastaja, ISSAND, meie Pühitseja, Ta Tuli alla koos suure Pilvega ja koos Tulega, tänase une ajal.

Siis ISA Rääkis valju kuuldava Häälega, Rääkis mulle valjusti kuuldava Häälega. Kui Tuli tuli sellisel viisil, siis kerkis Tuli ka kõrgele selle seest, kerkides kõrgele nii nagu lehter, nii nagu sulatusahju lehter. Ning siis ISA ütles valjusti kuuldava Häälega: “AUJÄRJE KUNINGAS.

Uuesti, selles kardetavas vestluses ISSANDAGA, tuli ISSAND alla tohutu suures Tema Auhiilguse Pilves, ning Tuli oli selle Pilve sees. Kui Tuli tuli alla, rullis Ta Tule lahti. Hävitav Tuli, JEHOOVA, hävitav Tuli. Massiivsest Tema Auhiilguse Pilvest tuli välja Tuli. Pjah! Sellisel viisl, Tuld. Siis ISA ütles valjusti kuuldava Häälega: AUJÄRJE KUNINGAS. Seega tõesti, Kuningas on täna Rääkinud.  

Need on need päevad, milles me elame. Need on grandioossed Tema Visiidi päevad. Tõepoolest, MESSIAS on Tulemas. Inimesed parandagu meelt ja pöördugu ära kurjusest. Sest meie JUMAL on Hävitav Tuli, nii nagu näed seda Piiblis. Ning siiski on Ta armastanud meid nii palju, et Ta veelgi sosistab meile seda Sõnumit meeleparandusest ja Tema juurde õigsuses ning absoluutses pühaduses tagasipöördumisest, et inimesed pääseksid nägema JUMALA Suursugust Kuningriiki.

JEHOOVA, meie Pühitseja, on meile Rääkinud täna. Ning tullakse teadma, et ISSANDA suu on Rääkinud. Sest need on need päevad, milles me elame. Päevad, milles Ta tuleb pühitsema kogudust ning puhastama kogudust. Hävitav Tuli, Tema teine Nimi.* ISSAND Õnnistagu teid kõiki, kelle on kõrvad, et kuulda ja kuulata Tema Sõna.

Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde 19.1.2017 Prohveteeringust. Prohvet Dr. Owuor)

Märkus: *Hävitav Tuli, Tema teine Nimi.* – Ingl. k. : ´Consuming fire´, soome k.: `Kuluttava Tuli´

5. Mo. 4: “… 24 sest Issand, su Jumal, on hävitav tuli, püha vihaga Jumal!”

Allikas:  www.repentandpreparetheway.org       www.repentfinland.fi      www.jesusislordradio.info