PROHVETEERING TÄITUNUD – 28.4.2017. Nairobi, Keenia


Meeleparanduse & Pühaduse Teenimistöö – 83 Piiskopi Ametisse Pühitsemise ja Ristimise Tseremoonia.

Issand kirgastab Tema Prohveti (Prohvet Dr. Owuor) Piiskoppide Ristimise ajal.

Prohveteering täitus täpselt nii nagu Prohvet Dr. Owuor seda 4 päeva varem antud Prohveteeringus oli ette kuulutanud.

Issand Kirgastab Tema Prohveti ka teisel Tseremoonia päeval. Püha Armulaua Teenistuse juures.

ŠOKK & KARTUS, KUI 28.4.2017 PROHVETEERING TÄITUS

KUI JUMAL JEHOOVA KIRGASTAS TEMA VÄGEVA TEENIJA RAHVUSLIKE PIISKOPPIDE RISTIMISEL 28.4.2017

ISSANDA VÄGEV PROHVET OLI KUULUTANUD SEDA KARDETAVAT PROHVETEERINGUT RAADIO – JEESUS ON ISSAND – OTSE-EETRIS 5 PÄEVA ENNE SEDA AJALOOLIST RISTIMIST.

SEE KARDETAV PROHVETEERING TÄITUS ŠOKEERIVALT 5 PÄEVA HILJEM, KUI ISSANDA PROHVET RISTIS PIISKOPPIDE RIIKLIKKU NÕUKOGU.

ŠOKEERIVALT ISSAND KIRGASTAS TEMA VÄGEVA PROHVETI, JUST NII NAGU JUMALAMEES OLI SEDA 5 PÄEVA VAREM KUULUTANUD RAADIO OTSE-EETRIS.

ISSANDA KARDETAV AUHIILGUS KATTIS TEMA VÄGEVA PROHVETI, KIRGASTADES TEDA AVALIKULT KIRKAS PÄEVAVALGUSES.

NING ISSANDA KIRKUS SAADI SALVESTADA KAAMERAGA. KUI KIRKUS LIIKUS KOOS ISSANDA VÄGEVA PROHVETIGA KAASA IGALE POOLE, KUHU TEMA LIIKUS BASSEINIS.

NING ISSANDA KIRKUS SAATIS TEDA JA ASETUS PROHVETI KOHALE, KUI TEMA RISTIS KÕIK VALITUD PIISKOPID.

NING VALITUD PIISKOPID AVANESID SUURELE PIDUSTUSELE, KUI NEILE KOITIS, ET ISSAND JUMAL OLI VISITEERINUD KÕIGE ŠOKEERIVAMAL VIISIL.

NING NAD KÕIK LASKUSID KÕHULI MAHA SUURES HÄMMASTUSES JA SÜGAVAS AUKARTUSES.

ISSAND LUBAB SEDA ŠOKEERIVAD SÜNDMUST SALVESTADA KAAMERATEGA.

ISSANDA KIRKUS VISITEERIS VÄGEVAL VIISIL TEMA TEENIJA JUURES PIISKOPPIDE PÜHITSEMISEL.


22.4.2017 PROHVETEERING. ISSANDA VÄGEV PROHVET KIRGASTATAKSE TULEVASEL PIISKOPPIDE PÜHITSEMISEL – PROHVET DR. OWUOR

VIDEO SUBTIITRITE TÕLGE

0:11 22.aprillil 2017 – Raadio ´JEESUS IS LORD´ otse-eetris

0:13 “Ülistus ISSANDALE, ISSANDA Vägev Prohvet.”

0:15 Aamen. Nüüd, Pastor Sophie. ISSAND on Rääkinud minuga. ISSAND on taaskord Rääkinud minuga.

0:23 Nüüd, see on kõikide Rahvusliku Piiskoppide Nõukogu Piiskoppide Piibli-kohane  uputusristimine,

0:31 mis hakkab toimuma. Vahetan nüüd teemat teise Visiidi juurde.

0:37 On vee alla uputamise ristimistalitus, mida on ette valmistatud, see on olnud tulemas juba pikka aega kõikide Piiskoppide jaoks.

0:43 Nende puhastumise jaoks enne nende ametisseseadmise tseremooniat.

0:48 Enne seda Püha ordineerimist, mis saab toimuma Riverside Drivelis.

0:52 Seega ristimise sündmus toimub tegelikult reedel.

0:55 See on tegelikult privaatne sündmus, kus osaleb ainu Piiskoppide Nõukogu.

1:00 Ning Jumalateenistuse viib läbi tema, kes teiega praegu Räägib, ISSANDA Teenija,

1:05 Issanda Vägev Prohvet Ise. Seega on see privaatne sündmus.

1:11 Kaasatud on ainult Piiskoppide Nõukogu ja Jumalamees, tema, kes teiega Räägib.

1:18 Nüüd aga, taas viimasel ööl, see teine visiit, mis järgnes sellele äsja jagatud visiidile,

1:26 toimub siis, kui ISSAND näitas minule, et ma olen ristimise basseinis Piiskoppe ristimas.

1:36 Ning minu seal olles toimub tohutu võimas Visiit selles ristimise basseinis.

1:41 On Rahvusliku Piiskoppide Nõukogu Piiskoppide ristimise sündmus,

1:50 mille toimumist on kavandatud, seda on valmistatud ette.

1:56 Seda on pikka aega oodatud, kuid see saab toimuma sellel tulevasel reedel.

2:00 Ning see on privaatne sündmus, ainult Rahvuslikule Piiskoppide Nõukogule.

2:07 Ning kui ma nägin viimasel ööl iseennast viimas läbi Rahvusliku Piiskoppide Nõukogu ristimist,

2:14 siis toimus šokeeriv ja kardetav ning sügavat aukartust äratav võimas Visiit,

2:23 olles selles basseinis ristimas neid 83 Piiskoppi, kes juhatavad selle maa valitsemise piirkondi.

2:29 ISSAND näitas minule seda ristimise sündmust. Näen iseennast ristimise basseinis.

2:36 Kui kui ma olen ristimas Piiskoppe, siis äkki ja koheselt kirgastatakse mind sealses basseinis.

2:47 Kirgastamine, mis toimub selle basseini sees sellel tuleval reedel.

2:53 ISSAND on näidanud minule, et kui ma olen ristimas Piiskoppe

3:00 nende puhastamise jaoks enne nende ametisse pühitsemise tseremooniat,

3:05 mis saab toimuma järgmise nädalavahetuse laupäeval,

3:08 siis olen ma näinud iseennast ristimise basseinis selles ristimise sündmuses.

3:14 Ning kui ma olin selles basseinis, ristides Piiskoppe, siis äkitselt,

3:20 ISSAND on nüüd näidanud minule eelmisel ööl seda sündmust, et kui ma ristin Piiskoppe,

3:26 siis äkitselt mind kirgastatakse. Kirgastamine toimub selles basseinis.

3:33 Ning teda, kes teiega Räägib, kirgastatakse täielikult kiires välgatuses just nagu välk.

3:42 Ning suutsin näha käte kontuure ja kogu riietust ja kõike seda, selles kirgastamises.

3:50 Ning mind kirgastatakse täielikult.

3:54 Kuid kui ma nüüd vaatan sellele sealt paigast, kust Tema seda mulle eile näitas, siis ma tunnen juukseid, seda, kuidas ma välja näen.

4:00 Kuid kui ma vaatasin sinna, nägin Teda, kellel on muinasaegsed juuksed.

4:06 Nägin ISSANDAT Ennast, kes oli nüüd seal paigas, ääretus Kirkuses.

4:14 Ning seejärel mind muudeti tagasi.

4:17 Nüüd, ISSAND on lubanud minul jagada seda ka nüüd teiega.

4:21 Need, kellel on kõrvad, kuulaku selle ajahetke Oraakleid. ShaloM.

Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


Issanda Prohvet Dr. Owuori Meeleparanduse & Pühaduse Teenimistöös on 83 valitud Piiskoppi, 20 tuhat Pastorit, 20 miljonit inimest osaleb Koosolekutel. Issanda Teenimistöö kasvab progresseeruvalt Jumala Armu ja Püha Vaimu toel.

See tohutu ulatusega Lõpuaja Püha Vaimu Äratus ei ole mõeldud mitte ainult Keeniale, vaid kõigile maailma rahvastele, sealhulgas Eestile.

KÕIGILE, KELLE SÜDA OOTAB ISSAND JEESUST!Pikem video Prohvet Dr. Owuori Kirgastamisest Keenia Piiskoppide Ametisse Pühitsemise Tseremoonial:


Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi