20.2.2017 PROHVETEERING. JUMALA PILVE KARDETAV VISIIT ON TULEMAS TEATUD KOOSOLEKULE – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

ISSAND on Rääkinud minuga, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga. JEHOOVA ELOHIM, Tema Rääkis minuga tänasel päeval nende viimase 24 tunni jooksul. Selles vestluses viib ISSAND mind teatud paika. Näen iseennast minemas teatud paika ning selles paigas on väga kõrge ehitis. Taas. ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga täna, puudutades tõesti väga olulist visiiti, mis on tulemas maailma. Näen, et ma lähen teatud paika. Võtan lennu ja lähen konkreetsesse paika.

Kui ma lähen sellesse paika, siis seal on kõrge ehitis, mida näen selles paigas ees. Ent järsku tuleb ISSANDA Auhiilgus. JUMALA Pilv, mis on ülikirgas, väga, väga suursugune ning asetub ¾ osa ulatuses selle ehitise ülapoolele. See katab tolle ehitise välispidiselt, katab selle ehitise, kuhu Issand viis mind.

Uuesti. On olemas ehitis ja kui ma lähen sinna sisse, siis JUMALA Pilv tuleb ja katab ⅓ sellest ehitisest, selle ülaosast. Seega sa näed osa sellest ehitisest olevana ülevalpool Pilve. Kuid sa näed Pilve kogu ehitist katmas. Sellel korral on see tõeliselt Kirgas. See oli eriliselt valge ja suursugune Pilv, mis tuli Taevast ja kattis ning asetus sinna.

Uuesti. JEHOOVA, JUMAL-ISA on Rääkinud minuga täna Tema Visiidist. Tema on tulemas Visiidile teatud paika. Ning Tema tuleb mind saatma sellesse paika. Ent seal on kõrghoone. Ning siis tuleb Auhiilgus. Ent hästi paljud inimesed olid hirmul. Oli suur paanika. Inimesed olid tõeliselt hirmul selle Visiidi tõttu. Paljud püüdsid heita maa peale pikali, paljud püüdsid ära joosta. Kuid nüüd oli äärmuslik hirm. Inimesed kartsid ka siseneda sellesse ehitisse, sest ISSANDA Auhiilgus oli paigutunud üle ehitise. Seal, kuhu ISSAND JEHOOVA mind oli läkitanud. Raporteerisin sellest just nii nagu oli toimunud, sest olen näinud seda juba toimumas.

Seega need on need ajad, milles me elame. Elame tõeliselt võimsas ja ajaloolises ajajärgus. Praegu on tõepoolest vältimatu tarkus elada uuestisündinuna. Esmalt kindlusta, et sa oled kristlane. Oled vastu võtnud JEESUSE. Oled teinud pattude suhtes meeleparanduse ja oled vastu võtnud ISSAND JEESUSE. Samaaegselt. Praegu on see tõesti kriitilise tähtsusega, et kui sa oled uuestisündinud kristlane, tunnistad seda, oled kristliku usu tunnistaja, siis on äärmiselt tähtis, et sinul on nüüd nulltolerants patu suhtes. Et ISSANDA Vaim võiks aidata sind selles ühes ja ainsas missioonis, ehitamaks sinu jaoks nulltolerants patu suhtes. See tähendab avatud pürgimust. Seda, et sa avalikult ja teadlikult püüad elada pühamat elu, püha kristlikku elu, Jumala ees õiget kristlikku elustiili. Nende sündmuste tõttu, mis on märgistanud seda aega ja hetke, selle ajahetke kalendrit, liikudes progresseeruvalt MESSIA suursuguse Tulemise suunas.

Seega ISSAND on Rääkinud minule märkimisväärsest ajaloolisest Visiidist, mis on tulemas teatud paika ja kuhu Tema mind läkitab. Näen iseennast lendamas. Kui ma siirdun sellesse paika, siis sealne ehitis, millesse ma lähen, on kõrge. Siis aga tuleb JUMALA Pilv. See tuleb ja asetub selle ehitisele peale. Kuid inimesed on nii hirmul, et nad ei usalda ehitisse siseneda ning kõik põgenevad.

Seega me elame Tema Auhiilguse kardetavatel päevadel. Päevadel, mille ajal JUMAL-ISA Ise on otsustanud visiteerida ja valmistada ette imelise ning püha, küpse ja Jumala ees õige ning hiilgava mõrsja, Särava koguduse, mis on ilma kortsudeta, ilma plekkideta, ilma määrdumata. Küpse koguduse. Koguduse, milles täielikult puudub seksuaalpatt, mida sa täna näed. See naiste ja meeste tänane riietumisstiil kogudustes, see räägib ebamoraalsusest. Tema ütleb nüüd, et see ei ole see kogudus, mida Tema on tulnud ette valmistama.

Tema on tulnud valmistama ette kogudust, kellel on tahe loovutada kõik need maailmalikud viisid ja tahe anda iseennast ISSANDALE vormitavaks. Et see Kirkus, praegune Visiit, Viimane Kirkus võiks puhastada ja valmistada neid ette selle pöördumatu MESSIA Tulemise päeva jaoks. Ning kõik need märgid, need sündmused, need Visiidid räägivad sellest tõsiasjast, et aeg on lõpus ja MESSIAS on just tulemas koguduse jaoks.

Just nii nagu Piibel on öelnud, et nii nagu oli Noa päevadel, nii saab olema ka Inimese Poja tulemine. Võid selgelt näha, et Noa päevadel inimesed olid kohandunud, nad lubasid iseendile selle maailma liialdusi: seksuaalset ebamoraalsust, abiellusid, pidutsedes igasuguseid pidusid ja seesugust, ostmisi. Need, kes ostsid, olid ostmas, need, kes müüsid, olid müümas. Nad elasid siis nii kuidas ise tahtsid, vabade hingedena ja olid ohjeldamatud. Neil ei olnud mitte mingeid piiravaid piire elus. Nad keeldusid, nad olid sõnakuulmatud, nad ei järginud juhiseid. Nad elasid kergemeelset elu. Inimesed ei armastanud õigena Jumala ees olemist.

Näed, et need päevad korduvad siin ja nüüd. Samuti tänapäeval paljud inimesed ei armasta õigsust Jumala ees. Paljud inimesed on meelitatud elama elu selliselt nagu siiani on elatud. Minnes Nairobi tänavatele, Mombasasse, Kisumusse, Kakamegasse, Nakurusse, kuhu tahes, kõikjale. Bungomasse, Kitalesse, alla Kehanca keskusesse, kogu tee Sardeisse, kõikidesse linnadesse, Nyeri, Murangasse, ning alla sellesse suunda, üles Namangasse, Maralali, kõikjale. Minnes sinna sa näed, kuidas inimesed elavad elu ja liiguvad ringi ilma igasuguse arusaamiseta, et MESSIAS on Tulemas.

Minnes Londonisse, Pariisi, New Yorki, Hong kongi, Taipeisse, Incheoni, minnes kõikjale, Souli ning kuni Helsingini välja. Ja alla Torontosse, Montreali. Ja minnes Seattlesse, Washington DC-sse, minnes kõikjale läbi kogu maailma, kaasa arvatud Aafrika linnadesse, Lagosisse, Arushasse, minnes alla Kairosse ja Lõuna-Aafrikasse, Angoolasse ja kuhu tahes. Igas paigas, kuhu sa nüüd lähed, sa leiad inimesi elavat just nii nagu nad isegi poleks teadlikud, et MESSIAS on Tulemas!

Ning on olemas teatud tasemega vastutus, mis koguneb neile, mis neile on antud, neile levitatud. Nad peaksid kasutama ära praeguse ajahetke Visiiti.

Seega ISSAND kuulutab kõikidele rahvastele, alates Uus-Seelantist ja kogu teekonna kuni Austraaliani välja, paljudele, paljudele linnadele läbi kogu Aasia, Kuala Lumpurile, kuni saarteni välja, Hawaile, Ladina-Ameerikale, Caracasiile, Santiago de Chilile, samuti Puerto Ricole, kõikidele saartele ja rahvastele, et praegusel ajahetkel tuleb meil elada arukalt. Me peame olema teadlikud oma vastutusest ettevalmistumisel ja peame valmistuma ISSANDA Tulemise jaoks. See visiit, mis valmistab ette rahvad ja koguduse, on siin. Seda ma kuulutan siin.

Uuesti. ISSAND läkitab mind teatud paika, ja kui ma lähen sellesse paika, siis ma näen kõrget ehitist. Kui ma lähen sellesse paika, sellesse ehitisse, kui Jumalamees läheb sisse sellesse ehitisse, siis Taevast tuleb JUMALA Pilv ja asetub üle selle, mitte katusele, vaid peites ⅓ osa sellest ehitisest. Sa võid näha ehitise väikest osa ülevalpool Pilve ja osa ehitist sellest allpool. Kuid see kattis seda, see mähkis tolle ehitise sisse.

See on imeline aeg koguduse ajaloos! Kui ISSAND, JUMAL-ISE Ise. Kui Tema otsustab teha sellelaadse Visiidi praegusel ajal Tema Teenija suhtes kõikide inimeste nähes. See tähendab samuti seda, et kell on liikunud, aeg on liikunud ja muutunud. Nüüd ISSAND Räägib visiidist ja ettevalmistumisest ning JUMALA suursugusest Kuningriigist, mis on tulemas.

See on põhjus, miks ma julgustan igaüht kristlast, kus iganes nad ka on, et tuleb jätkata järeleandmatut pürgimist nõudmaks pühadust ja Jumala ees õigena seismist ning hüljates nende igapäevastes jõupingutustes ärataganemise. Hüljates rahaevangeeliumi, raha, raha, raha, rahast jutlustamise. Hüljates ebamoraalsuse evangeeliumi, kus naised riietuvad kuidas tahavad, mehed riietuvad kuidas tahavad. Tehes mis meeldib, elades kuidas meeldib, elades üheskoos ilma abieluta ja nii edasi.

Kutsun maailma rahvaid meeleparandusele. Kutsun kõiki maailma rahvaid printsipiaalsele meeleparandusele, sest ütlen, et nüüd me oleme astumas päevadesse, kus kogudus hakkab olema JUMALA Auhiilguse palge ees. JUMAL-ISA Ise on tulemas valmistama ette KRISTUSE mõrsjat. Miks? Sest MESSIAS on juba lõpetanud selle kauni töö, lunastuse Ristil, täiusliku töö, lunastades kõik inimesed, kaasa arvatud need, kes veel ei olnud sündinud ning seda läbi põlvkondade. Kui ilusa ja suurepärase töö Tema siiski tegi! Kui Tema sooritas selle, siis meie kohustus on nüüd painutada südant, anda oma süda. Ning kui meist saab uuestisündinu, siis jätkata südame painutamist sellesse pidevasse südame vormimisse ning õigsuse ja pühadusega vormimisse, kuniks saavutame sarnasuse KRISTUSEGA. See on nüüd see kogudus, mida hiljuti nägin.

Taas. Ma näen, et suur Visiit on tulemas maailma. Näen, et JUMAL-ISA Ise viib mind ühte paika ja seejärel visiteerib Tema selles ehitises. Kuid sellel korral Tema loob kartuse. Seega on tohutu hirm, inimesed põgenevad. Inimesed põgenevad, nad ei taha siseneda hoonesse, peale seda kui Tema on laskunud sinna.

Ning seda olen ma Rääkinud, olen kuulutanud, olen teile öelnud seda. Olen öelnud, et inimloomus ja inimese liha ei ole sobivad JUMALA Auhiilguse eluasemeks. Kuid nüüd JEESUS KRISTUSE kaudu, Tema saab meid tugevdada ja panna meid ette valmistuma selle igavese Kirkuse Kuningriigi jaoks.

Need, kellel on kõrvad, teadku, et MESSIAS on Tulemas. Ning tema on Tema, kellest Piibli kirjutistes on kirjutatud, et ma saadan Sõnumitooja Sinu ees enne Sinu päeva, kes valmistab Sulle teed. Kui JUMAL-ISA juhendas KRISTUST selle päeva suhtes, mis on siin meil ees.

Aitäh! Shalom

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


(Tõlge eesti keelde. 20.2.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikad: www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info    www.repentfinland.fi