JUMALA PILVE VISIIT KISUMUS

JUMAL-ISA AVALIK VISIIT KISUMUSSE TEMA TUMEDAS PILVES

TEMA SUURIMATE PROHVETITE JUURDE

KISUMUS, 22.12.2019. DOKUMENTAALSED EHEDAD KAADRID, KA VIDEOS.
"Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab 
elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, 
su igavese eluaseme paiga.”" (1Kn 8:12-13)

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA NENDE JUURDE JA JUMAL-ISA LASKUS TAEVAST ALLA JA VISITEERIS NENDE JUURES, TEMA TUMEDAS KARDETAVAS PILVES. KISUMU SÕNAKONVERENTS. 22.12.2019.

DOKUMENTAALNE VIDEO (pikkusega 15:58)

Jaga

10.11.2019 PROHVETEERING

10.11.2019. ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE TEENIMISTÖÖ PROHVETEERING, HOIATUS: ÜLESTÕMBAMISE JÄRGSETEST SÜNDMUSTEST JA TÕSISEST KOKKUPÕRKEST ANTIKRISTUSEGA NING TEMA VALEPROHVETIGA

Jaga

DOKUMENTAALNE VIDEO PÄIKESEST

DOKUMENTAALNE VIDEO. ÜLISUUR IME KÕIKIDE IMEDE SEAS: PÄIKE PLAKSUTAB (VILGUTAB), AKTSEPTEERIDES JÄÄGITULT PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAHTE TUNNISTAJAT

Sellel lingil soomekeelselt  ⇒⇒⇒


NB! HOIATUS MAAILMA RAHVASTELE! PÄIKE SULETAKSE MEIE PLANEEDI KOHAL. SAABUVA SUURE AHISTUSE AJAL. KAHETSEGEM PATTE, KURJUST, JUMALAVASTASUST JA PARANDAGEM MEELT NING PÖÖRDUGEM JEESUS KRISTUSE KAUDU TAGASI JUMALA EES ÕIGENA JA PÜHANA OLEMISSE, LIIKUDES AINULT JA AINULT JEESUSE PÜHAL ELUTEEL! KUNIKS POLE HILJA … INIMKONNA AEG ON MÖÖDAS. ON JEESUSE TAASTULEMISE AEG.  DOKUMENTAALNE VIDEO KOOS HOIATUSEGA!

Jaga

1-3.11.2019 SUUR SÕNAKONVERENTS NAIROBIS

1-3.11.2019 
UTAWALA ALTARIL ALGANUD
SUUR SÕNAKONVERENTS (UTAWALA I)
JÄTKUS 23-24.11.2019 (UTAWALA II)
JÄRGNEB KISUMU 21-22.12.2019

 

UTAWALA ALTARI SUUR SÕNAKONVERENTS JÄTKUB  21-22.12.2019 KISUMUS

INTERNETIÜLEKANDED
Kuulatav: https://www.jesusislordradio.info/ ja vaadatav: https://www.youtube.com/user/RepentanceRevival1/videos

24.11.2019, II OSA – https://www.youtube.com/watch?v=W-95lL9unek

24.11.2019, I OSA – https://www.youtube.com/watch?v=aAN513iWq2M

I OSA, 23.11.2019 – https://youtu.be/KZqrt7XNddM

II OSA, 23.11.2019 – https://youtu.be/cjbRa9RUF84

III OSA, 23.11.2019 – https://youtu.be/ZcnPVrk5pCA

Utawala Konverentsi I etapp toimus 1-3.11.2019, kus Visiteeris Jumala Pilv ja Jumal-Isa Ise. Väga kardetav! 
Aeg on lõpus. Aeg on möödunud. Aeg on lühike. Päevad on kurjad ja aeg on lühike. Kõik maailma rahvad on kutsutud, et olla kaasatud Utawala Konverentsil. Kristuse mõrsja, püha mõrsja ettevalmistamisest. Õnnistatud on need, kes tulevad kuulama Issanda Häält, et nad võiksid ulatuda Taeva standardite ja kriteeriumiteni ning näha suursugust, kirgast, igavest JUMALA Kuningriiki.


1-3.11.2019 TOIMUS UTAWALA ALTARIL NAIROBIS SUUR SÕNAKONVERENTS. SÕNA JUMAL-ISALT VAHENDAMAS ISSANDA VÄGEVAIMAD JA KARDETAVAIMAD PROHVETID


KÕIGE ŠOKEERIVAM AJALOOLINE JUMAL-ISA VISIIT SUUREL ´MEGA WORD EXPO´ SÕNAKONVERENTSIL UTAWALAS


DOKUMENTAALSEID KAADREID JUMAL-ISA VISIIDIST UTAWALA PEAALTARILE


VÄGEVAID ÕPETUSI UTAWALAS – UUS JERUUSALEMM

Sama video soomekeelsete subtiitritega ⇒⇔


NING ISSAND ILMUTAS TEMA KAHTE SUURT PROHVETIT (ILMUTUSRAAMAT 11.PTK.) TEENIMAS ÜHESKOOS, ERI PAIKADES


NING JUMALA PILVE KAKS ERALDISEISVAT SAMMAST LÄBISID KURRUTATUD KATUSE JA HAAKUSID ISSANDA KAHE VÄGEVAIMA PROHVETIGA 


NING SÕNA OTSESES MÕTTES JUMAL-ISA KÕNDIS TEENISTUSEL KOOS TEMA KAHE PROHVETIGA


NING ISSAND ILMUTAS TEMA KAHTE SUURT PROHVETIT (ILMUTUSRAAMAT 11.PTK.) TEENIMAS SAMAAEGSELT


LEEGITSEV JUMALA MÕÕK LASKUS TEENISTUSE KOHALE. ANTI VÕIMALUS SALVESTADA TOIMUV REAALAJAS KAAMERASSE. VÄGEV SÕNAKONVERENTS. UTAWALA, NAIROBI. 1.11.2019


JUMAL-ISA KIRJUTAB TAEVA PEALE TEMA KAHE KARDETAVA PROHVETI JAOKS. ANTI VÕIMALUS SALVESTADA TOIMUV REAALAJAS KAAMERASSE. VÄGEV SÕNAKONVERENTS. UTAWALA, NAIROBI. 3.11.2019


JUMALA PILVEST VÄLJUSID KAKS SAMMAST JA PAIGUTUSID ISSANDA VGEVAIMATE PROHVETITE PEALE. NAIROBI. 1.11. 2019


PÜHAPÄEV, 3.11.2019

PÄIKE ON TÄNA PLAKSUTANUD MEIE LOOJA ÜLISTUSEKS!

JUMAL JEHOOVA JAHVE KIRJUTAS TEMA OMA KÄEGA TAEVA PEALE,  ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JAOKS!

ÜLIVÕIMAS! ÜLIKARDETAV! ŠOKEERIVAIM AEG AJALOOS!

SÕNUM OTSE JUMAL-ISA AUJÄRJELT TAEVAS! 

TOIMUS JUMALA PILVE VISIIT. NII NAGU MOOSESE AEGADEL


SALVESTUSI (1-3.11) inglise keeles ⇒ ⇔ ⇔ ja nende soomekeelseid tõlkeid:
 I OSA ⇔ /II OSA ⇔ /III OSA ⇔ / IV OSA ⇔ / V OSA ⇔ /

LISAINFO:  www.repentandpreparetheway.org ; www.repentfinland.fi 
www.repentestonia.ee ; https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/ 

´JESUS IS LORD´- RAADIO LINGID: 1) www.jesusislordradio.info

2) https://s3.radio.co/s97f38db97/listen ; 3) http://station.voscast.com/5ca3d6cd7c777/

4) https://streema.com/radios/Jesus_is_Lord_Radio

5) Listen to Jesus Is Lord FM 105.7 on Radio Garden: https://radio.garden/listen/jesus-is-lord-radio/4zbaVTIk

Jaga

13.10.2019 Jumal-Isa Suur Visiit, Nairobi Keskpark

13.10.2019 NAIROBI KESKPARGIS TOIMUNUD JUMAL-ISA SUUREST VISIIDIST

MIS SAI OSAKS ISSANDA VÄGEVAIMATE JA KARDETAVAIMATE PROHVETITE, ISSANDA TAEVASE SÕJAVÄE, PROHVET DR.OWUORI POOLT LÄBIVIIDUD ÜLEMAAILMSEL SUUREL JUMALATEENISTUSEL MILJONITE JA SADADE MILJONITE INIMESTE SILMADE ALL. JA SEDA VAATAS/ SAI VAADATA INTERNETIÜLEKANDE KAUDU KOGU INIMKOND.
DOKUMENTAALNE VIDEO (EHEDAD, MUUTMATA KAADRID):


NING ISSAND ILMUTAS TEMA KAKS IIDSET PROHVETIT, TEENIMAS ÜHESKOOS. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

NING ISSAND KIRJUTAS TEMA KAHE IIDSE PROHVETI JAOKS TAEVA PEALE. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

TAEVAS PAIKNEVAST JUMALA PILVEST LASKUS ALLA PUHASVALGE SAMMAS & ASETUS ISSANDA VÄGEVAIMA PROHVETI PEALE & LIIKUS ALTARIL KOOS TEMAGA. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

NING ISSANDA KIRKUS, SEGATUNA TULEGA, VOOGAS TAEVAST ALLA TEENISTUSE PEALE. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

TAEVAS PAIKNEVAST KARDETAVAST JUMALA PILVEST LASKUSID ALLA KAKS SAMMAST & ASETUSID KAHE SUURE PROHVETI PEALE & LIIKUSID KOOS NENDEGA, KUHU IGANES NEMAD LÄKSID. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

NING JUMALA PILVE PUHASVALGE KIRKUSE SAMMAS LASKUS ALLA RAHVA SEKKA, TEISE PROHVETI PEALE, KES NÄHTAMATULT RAHVA KOHAL TEENIS. SÕNAKONVERENTS, NAIROBI KESKPARK. 13.10.2019

Jaga

Liikumisvõimetud kõnnivad!

MENENGAI III. JA ISSAND TERVENDAS PALJU RAVIMATUID HAIGEID! TÄNU ISSANDALE! TÄNU ISSANDA VÄGEVAIMATELE PROHVETITELE!

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU TÜDRUK LUCY WAIRIMU TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU VÄIKELAPS DISMUS TÕUSIS ÜLES JA LÄKS KÕNDIMA

NANYUKIST PÄRINEV VÄIKELAPS FATUMA TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU EMMANUEL KIPKEMBOI TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA

  TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU AVRIL ALUMA TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA. NAKURU MENENGAI III ÄRATUSTEENISTUS

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU VÄIKELAPS DAN KAZUNGU TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA. NAKURU MENENGAI III ÄRATUSTEENISTUS

RASKELT LIIKUV LUCY ZAWADI HÕLGAB OMA KARGUD JA  LÄHEB KÕNDIMA. NAKURU MENENGAI III ÄRATUTUSTEENISTUS

Jaga

P 8.9.2019 NAIROBI. SUUR ISSANDA VISIIT

P 8.9.2019 TOIMUB NAIROBIS YAYA KILIMANI ALTARIL VÄGEV AUVÄÄRNE JUMALATEENISTUS JA SUUR ISSANDA VISIIT, TEENIMAS ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID

ISSAND ON RÄÄKINUD, ET KÕIK, KES KUULAMAS, SAAVAD OSALEDA SUUREL ISSANDA VISIIDIL. TERVENEMISED. KUTSUGEM HAIGED KUULAMA.

OTSEÜLEKANDED:

https://www.youtube.com/user/RepentanceRevival1/videos

https://www.jesusislordradio.info/

 https://s3.radio.co/s97f38db97/listen

http://station.voscast.com/5ca3d6cd7c777/

Tõlge soome k. vaata: www.repentfinland.fi

Kui tervened, siis palun võta ühendust: repentestonia@gmail.com või telefonil +372 5458 5478. Aitäh!

Jaga