11.4.2020 PROHVETEERING

KOROONAVIIRUSE SURMATOOVAST ESKALEERUMISEST, KUI KOOLILAPSED KOOLIS ÜKSTEIST NAKATAVAD 


(AINUS VÄLJAPÄÄS, LEIDMAKS ARMU: GLOBAALNE KAHETSEV MEELEPARANDUS JEESUS KRISTUSES, SISALDADES 3-PÄEVAST GLOBAALSET MEELEPARANDUST JA PAASTU NING JÄTKUV KUULETUMINE JA JÄRGNEMINE ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE JUHENDAMISELE)

ÜLISTUS ISSANDALE, MINU ISANDAD, ISSANDA VÄGEVAIMAD, VÄGEVAIMAD PROHVETID!

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga möödunud ööl. Taaskord. JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA ADONAI, JEHOOVA BARAH – Iisraeli VÄGEV JUMAL, õnnistatud inimesed, TEMA on rääkinud minuga möödunud ööl. Ning vastavas vestluses ISSAND on rääkinud minuga jätkuvast ISSANDA kohtumõistmisest, mis on aset leidmas maa peal. Ja ISSAND Räägib ISSANDA kohtumõistmise eskaleerumisest; TEMA kohtumõistmisest, mis on maapinnal aset leidmas; TEMA Prohvetite kohtumõistmisest, ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE kohtumõistmisest, kes on kõndimas maapinnal.

Ning ISSAND on Rääkinud vastava kohtumõistmise eskaleerumisest, vastava kohtumõistmise jätkamisest. Ja läinud ööl rääkis TEMA minuga lastest, kes on minemas tagasi kooli ning kui nad lähevad tagasi kooli, siis seejärel näitas TEMA minule neid lapsi, kes olid jooksmas, mängimas ja jooksmas üheskoos kooliväljakul. Ja TEMA ütles, et mõned neist on saanud koroonaviiruse nakkuse ja nad nakatavad selle edasi kõikidele teistele koolis.

Niisiis, see võib teile mõista anda, et ISSAND on vihane! ISSAND on rahvaste peale vihane, sest hiljuti rääkis TEMA punastest silmadest ja ma tulin siia otse-eetrisse. Ning siis, kohe varsti peale seda, hakkasid arstid teatama, et need, kes ilmuvad kliinikusse punaste silmadega, on väga-väga haiged.

Ning hiljuti rääkis TEMA nakkuse edasikandumisest tuulega, levimisest õhu teel. Vahetult peale seda tulid arstid otse-eetrisse ja nad ütlesid, et see on nüüd õhus, edasikanduv hingamise ja rääkimisega. Te võite sellega nakatada kellegi teise enda kõrval.

Ning hiljuti TEMA rääkis tolmust, tuul tuleb ühes tolmuga. Hakates olema tolmu sees. Seda pole veel juhtunud. See on veel tulemas. Ja ma näen nüüd paljusid lapsi kooli territooriumil mängimas, joostes väljakul ühes rühmas. Siis ISSAND ütles, et mõned neist on nakatunud ja nad nakatavad sellega koolis neid kõiki.

Niisiis, ISSAND ootab endiselt, millal maailma rahvad lähenevad TEMA KAHELE PROHVETILE, TEMA KAHELE, ENIM SURMATOOVAMALE PROHVETILE, KÕIGE KARDETAVAMALE PROHVETILE, keda TEMA eales on maailma läkitanud – nõueldes ülemaailmset meeleparandust. ISSAND ootab endiselt, millal rahvad tulevad ja küsivad meeleparandust; tulevad ja küsivad VÄGEVATELT PROHVETITELT, kes kõnnivad maakamaral; et kohtuda kogu maailmaga ühel päeval: 3-päeva palvetamist ja paastumist, aga üks suur päev rahvuslikku meeleparandust. 3 päeva paastu ja meeleparandust, mitte palvet, vaid meeleparandust – 3 päeva! Kulmineerudes ühe väga suure päevaga, millal kogu maakera seisatub. Ning need PROHVETID juhivad kogu maakera tagasi ISSANDA juurde, valmistamaks ette teed MESSIA hiilgavaks tulemiseks.

Vastasel juhul te näete monumentaalses mõõtkavas tragöödiat, mille sarnast maailm ei ole kunagi varem näinud. Taas. Sel ööl TEMA näitas mulle, et kui lapsed koolis mängivad, siis nad nakatavad sellega üksteist. Sellest saab tõepoolest suurim tragöödia, mis eales on maailma tabanud.

MESSIAS on tulemas! Veel hiljuti TEMA kirjutas mulle paberilehe peale, maalides mu silmadele väga lähedal olevale paberilehele ja TEMA kirjutas: “Ülestõmbamine”. Seejärel nägin ma paljusid inimesi jooksmas; neid kristlasi, kes kuuluvad kogudustesse, mis on keeldunud kuulamast seda Sõnumit; kogudustesse, mis on säilitanud valitseva olukorra; neisse, kes ei pea lugu noomimisest; kogudustesse, mida näete, kellele ei meeldi hoiatused. Kui sa nuhtled neid, nad küsivad, nad vaidlustavad ISSANDA. Need kristlased jäid järele, samuti teotajad. Ma olen näinud, et kõik teotajad jäid järele.

Nad valasid pisaraid ja hüüdsid: “Oi, oi, oi, oi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ongi siis toimunud! See oligi siis tõsi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ongi siis toimunud! See oligi siis tõsi! JEESUS on tulnud, JEESUS on tulnud! Oi, oi, oi, oi! See ja ka see on kadunud! Kes on läinud? See ja ka see on läinud!”, on mis on!

Kõik teotajad, kes on laimanud NEID KAHTE ISSANDA PROHVETIT, kes iganes prooviski, unustage ära! Te võite viia selle panka! Ning kristlased, kes on sellistest kogudustest, kes on heitnud välja heitmetesse pühaduse, nemad on elimineerinud JUMALA ees õigena seismise, nemad on ära põlanud NEED KAKS PROHVETIT. Ma nägin neid jooksmas peale seda, kui ülestõmbamine oli toimunud. Nemad jäid järele!

Kuid ustavate jaoks, kes on kuulanud ISSANDA Häält aukartuse ja kartusega ning on austanud TEMA PROHVETEID. Pidage meeles, et ainus asi, mida ISSAND TEMA PROHVETITE suhtes nõuab, on see, et NEID austataks. Ainus asi, mida TEMA nõuab, on see, et NEID austataks; et NEID PROHVETEID austataks üksnes seetõttu, Kes Tema on! TEMA nõuab seda! ISSAND JAHVE nõuab seda! Tema, olles varasemalt tõstnud üles teie jalutud. Tema on varasemalt kutsunud alla JUMALA Pilve. Tema on varasemalt muutnud teie mürgised kaevud siin joogikõlblikuks veeks. Tema on varasemalt tõstnud maast üles tuhandeid jalutuid. Varasemalt on JUMALA Pilv tulnud Taevast alla, läbides päikese ja asetudes TEMA pea peale ja kõndides koos Temaga. Varasemalt on Teda Helsingis Kirgastatud. Tema on varasemalt avanud pimedaid silmasid, kurte kõrvasid, tervendanud leepra (pidalitõve), tõstnud surnuist üles surnukeha, surnud mädanenud surnukeha.

Ainus asi, mida TEMA nõuab, on see, et NEID VÄGA SUURI PROHVETEID austataks! See on see, mida JUMAL nõuab! Ning te võite näha nüüd seda kurssi, kuhu maailm on suundumas. Tuhandeid, eile USA-s rohkem kui 2100 surnukeha üheainsa päeva sees. Suured määrad! Kui nad saavad 700 või 900 surnukeha, siis nad rõõmustavad, et see on laskumas. Kuidas küll? Mis ajast? 500 surnukeha ja nad hakkavad ütlema, et jah, nüüd on aeg rõõmustamiseks. Mis ajast? Massihauad!

ISSAND kutsub rahvaid kahetsevale meeleparandusele! Te peate meelt parandama! Siin eespool hakkab olema väga piinarikas, sest ma olen näinud teist rasket haigust tulemas, koos villide ja paistetuse ja mädapaisetega. Palju nakkavam! Ma ei tea, kas on tulemas Ebola teisel kujul või on see täielikult uus haigus. Kuid inimesed ei saanud tuule tõttu avada uksi, ei saanud avada aknaid. Vaadake rändrohutirtse, piibellikke rändrohutirtse!

MESSIAS on tulemas! Ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT!
Todah Shalom.


Vastav Dokument:

PROPHECY OF THE DEADLY ESCALATION OF THE CORONAVIRUS AS SCHOOL CHILDREN INFECT EACH OTHER IN SCHOOLS

 


ISSANDA PROHVETEERING, EDASTATUD ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE KAUDU 11.4.2020 GLOBAALSES OTSE-EETRIS: www.JesusisLordradio.info