PIIBELLIK KOHTUMÕISTMINE. ISSANDA VÄGEVAMAD PROHVETID LÖÖVAD MAAD RÄNGA RÄNDROHUTIRTSUDE NUHTLUSEGA 

Issanda Vägevaimad Prohvetid löövad Keeniamaad ränga rändrohutirtsude nuhtlusega. Piibellik Ettekuulutus on täitunud. 21.2.2020 uuendatud video.

⇒ 14.2.2020 uuendatud video siit ⇒⇔    


2. Moosese 10:13-14 : “Ja Mooses sirutas oma kepi välja Egiptusemaa kohale ning Issand saatis maale idatuule kogu selle päeva ja kogu selle öö; kui hommik tuli, tõi idatuul kaasa rohutirtsud. Rohutirtsud tulid kogu Egiptusemaale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse; enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda.”


JA KÕIK SEE ALGAS, KUI KEENIA RAHVAS TEOTAS & LAIMAS SÕNUMILEHTEDES ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID. JA NAD KUULUTASID KEENIA KOHAL VÄLJA KOHTUOTSUSE
14.4.2019 Prohveteering. Saabuvast Jumala Kohtumõistmisest Keenia kohal – söödikritsikad ja mürgised putukad (soome keeles) ⇒⇔ … Ja kui saabus 30.12.2019, siis vastav Ettekuulutus täitus kardetavalt: Ränk rohutirtsude nuhtlus tabas Keeniamaad.


Psalmid 105:34-35: “Ta käskis, ja tuli lugematul arvul rohutirtse ja söödikuid, ja need sõid ära kõik rohu nende maal ja neelasid nende põllu vilja!”


14.4.2019 Prohveteering on täitunud šokeerivalt! `Jesus is Lord´- Raadio alusel:
Miljoneid rohutirtse saabus parvedena maale. Ja nad söövad ära kõik rohelise. Maad ähvardab nälg. Kahetsegem ja parandagem meelt JEESUS KRISTUSES! Parandage meelt ja pöörduge ära kurjusest! Pidage meeles, et teie ja ISSAND JEHOOVA vahelistes suhetes peate teie kummarduma ja teenima Issandat! Issand ei saa teenida kedagi. Tema on ISSAND, Tema on Looja. Üks peab kummarduma ja põlvitama ja see peab olema Keenia. Parandage meelt JEESUS KRISTUSES! Kahetsege ja parandage meelt ja pöörduge Issanda juurde! MESSIAS ON TULEMAS! KAHETSEGE JA PARANDAGE MEELT! Sellisel viisil avalikustas ISSAND kohutava Issanda Prohveti, MOOSESE,  kardetavad märgid.